re durven een stuk meer Carter-doctrine lijkt een beleid zonder toekomst Moskou pakt steeds meer dissidenten op ideaalspaarrekening Vandaag belangrijke dag voor open school eelneemsters erg enthousiast over open school: LENTEPRIJSVRAAG Trouw RENTE 9% ENSDAG 19 MAART 1980 BINNENLAND/BUITENLAND TROUW/KWARTET PRS 11 - H 13 iHanneke Wijgh 'CHT Op de ochtend dat Ik praat met Ria, Nel. Ans en Cor, vier deelneemsters aan de school in Utrecht, staat in de krant dat de proef met de open school met één jaar zal ■n verlengd. Minister Pais ziet geen kans de open school nog voor 1 augustus „in te n" in bestaande instellingen als de moedermavo, het buurthuis en het vormingswerk jong volwassenen. Omdat Pais geen gat wil laten vallen in het werk van de open school, n de veertien proefprojecten onder een aantal voorwaarden een jaar langer blijven *i an. De vier vrouwen kunnen hun ogen niet geloven, als ze het bericht lezen. Even is het - naar dan zegt Ans: „Ik geef me op. Ik wil nog een jaar naar de open school. lel, Ans en Cor maken deel uit Ewijkgroep Lombok, een van de jen van de lokatie Utrecht/ L Ze hebben twee jaar mèege- de proef met de open In die tijd zijn ze razend ent- ist geworden. Nel: „Ik kan er hele dag over vertellen." Het ]t er geen diploma aan de open 5 verbonden, deert hun abso- jet. Ria: „We zijn vooral bewust Cor: „Ik durf een stuk §Ik durf iets aan de dokter te Nel: „Ik ben in die twee jaar nderd. Ik ben nu voor niets nd bang meer." Ans: „Veer- r heb ik op kantoor gewerkt was best tevreden met mijn maar door de open school Jjn ogen open gegaan. Ik weet |er nog veel meer leuke dingen zijn." bezorgsters sprekend dat ik altijd thuis ben." Nel heeft een echtgenoot, die erg met haar meeleeft. „Hij vindt het fijn dat ik nu zo goed voor me zelf opkom." Ondanks dat heeft het even geduurd voor hij aan zijn rol als oppasser op dinsdagavond was gewend. Nel: „Ik zei tegen hem, de dinsdag dat is mijn avond, je zorgt maar dat je thuis bent. Ik heb nooit af hoeven zeggen, gelukkig." Zouden ze hetzelfde op een moeder mavo hebben geleerd of tijdens een cursus? „Oh nee," zegt Cor. „Oh nee," zegt ook Nel. „Op de moedermavo moet je vakken leren en op een cur sus wordt er "akkennis ingestampt. Goed Engels leren spreken ls belang rijk, maar dat heb je slechts een enkel keertje nodig. Die dingen, die je op de ODen school leert, gebruik je dage lijks. De open school is prima voor je algemene ontwikkeling." Cor: „En je eigen mening durven zeggen". Nel: „Dat is het allerbelangrijkste". Ze twijfelt of twee Jaar open school wel voldoende is omdat bewustzijn vast te houden. Nel: „Vrouwen in onze wijk zijn echt bang, ze voelen zich dom en hebben faal-angst. Twee Jaar is tekort. Het is nog de vraag of die durf niet wegzakt, als de open school is afgelopen. Je hebt nu veel steun aan de andere vrouwen." Cor, Ans en Nel gaan na de open school verder met een studie. Ria wijfelt nog. Zij moet een cursus com bineren met halve dagen in de winkel staan en ze vreest dat het teveel voor haar wordt. Ans gaat doorleren aan een school voor middelbaar beroeps onderwijs. Ze wil in de kinderbescher ming. Cor gaat waarschijnlijk een cursus volgen als bejaardenverzorg ster. Nel, tenslotte wil VOS-cursussen gaan leiden. Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving. Nel: „Ik heb er echt zin in". Malva Landa in het verbanningsoord bij het mijndorpje Versjinasjachtama door Henk Wolzak „Sinds 1956", klaagde vorige week de echtgenote van de verbannen Russische Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenit- sin, „is er in de Sowjet-Unie niet zo'n grote golf van arrestaties verricht als de afgelopen maanden." Voor zover zij weet en lang niet alle gegevens komen in het Westen aan zijn er de laatste tijd 73 mensen opgepakt alleen en uitsluitend op grond van hun mening. vrouwen zijn warme pleitbe- voor het behoud van de tool in hun buurt. De wijk is oud, de huizen zijn er klein men veel gastarbeiders. De tders, die er wonen, zijn ta- buurtgebonden. Ze gaan niet liten de wijk. Nel: „Als de open verhuist naar de binnenstad, ien vrouw uit de wijk er meer te durven niet, omdat ze den- it ze niet intelligent genoeg lier in de wijk zijn ze onder Cor: „Je zit ook niet zo op en als de les eens wat uitloopt, deren weten waar je bent en ze naar je toe komen, als er wat ben je binnen tien minuten ten alle vier uit ervaring hoe drempel is, zelfs voor de open Ria: „In de krant stond dat er formatie-avond gehouden zou Ji over de open school. Ik ging maar durfde niet naar bin- c ben wel vier keer langs gelo- me pt ik dacht: wie A zegt, moet zeggen. We waren uiteindelijk dan "n tweeën." Cor: „Ik had de Nsch,tj) in het buurtkrant je gelezen, durfde er toch niet heen. Ik en briefje van Rinie in de bus meeging naar de open school, it briefje ben ik naar Toos toe t, mijn buurvrouw. Als jij gaat, >ok, zei ik. Allen durf ik niet." Natalia Solzjenitsin besloot haar kri tiek in de openbaarheid te brengen na de arrestatie van Malva Landa. één van de actiefste ijveraars voor de rechten van de mens. Zij is onlangs in de stad Wladimir aangehouden op beschuldiging van het belasteren van de staat. Landa is,lid van de Moskou- se Helsinkigroep én één van de meest uitdrukkelijke verdedigers van de verbannen kerngeleerde dr. Andrej Sacharow. Malva Nojewna Landa werd in 1918 geboren. Als kind maakte ze de ver schrikkingen van de Stalinperiode mee. In 1938 werd haar vader, hoogle raar diergeneeskunde, gearresteerd. Pas in 1957 kreeg zijn gezin te horen dat hij een jaar na zijn arrestatie was omgekomen en dat hij „postuum ge rehabiliteerd" was. Malva Landa stu deerde geologie. In de jaren zestig werd zij dissident, „dat was toen ik Wladimir Boekowski ontmoette en anderen zoals hij, die dingen zeiden die ik dacht," vertelde ze in 1978. Ze las onofficiële publicaties, kocht in 1968 een schrijfmachine en vermenig vuldigde de belangrijkste Samizdat- uitgave de Kroniek van Lopende Ge beurtenissen. In 1971 kwam de KGB voor het eerst bij haar op bezoek, doorzocht haar flat en nam de schrijf machine in beslag. „Ze waren zo blij die te hebben gevonden. Ze geloofden niet dat ze zoveel succes hadden kun nen hebben." Brand „Toen ik met de politie mee moest, trok ik warme kleren aan, omdat ik me herinnerde wat er met mijn vader was gebeurd! Ze werd ondervraagd maar weigerde te antwoorden. Toen de veroordeelde natuurkundige Joeri Orlow in 1976 de Helsinkigroep op richtte, gebeurde dat bij Landa thuis. „Alles begon in deze flat. We zaten hier en praatten. Het was een fantas tische groep." Voor het eerst waren Joodse activisten en andere vechters van de burgerrechten verenigd in een G GIO VIQ G fl groep. Malva Landa is een van de oudste actieve dissidenten in de Sow- Jet-Unie. Zij is gepensioneerd en moe der van een getrouwde zoon. aanslag in de Moskouse metro op 8 Januari 1977. In dat artikel geeft Landa een opsom ming van bedreiging van getuigen en veronachtzaming van de meest ele mentaire regels van het recht van verdachten op verdediging. Zij doet een oproep tot een openbare herzie ning van het proces en zij vraagt daarbij steun van haar landgenoten, „want wat gebeurde met Zatikjan. Stepanjan en Bagdasarjan kan ook een van ons overkomen en vooral degenen die het aandurven zelfstan dig te denken, voelen en geloven en dat niet verbergen." Op 18 december 1976 brak er in haar flat brand uit bij haar terugkeer van het vliegveld Sjeremetjewo, waar ze met andere dissidenten een vergeefse poging had gedaan Boekowski te zien die naar het buitenland ging. De om standigheden waaronder de brand ontstond waren verdacht en Malva Landa werd door de buren belet het vuur te blussen. Zij werd veroordeeld tot twee jaar verbanning en betaling van 3000 roebel vanwege de schade aan haar huis. Ter gelegenheid van de 60ste herdenking van de Russische revolutie kreeg Malva Landa amnes tie. omdat zij vrouw was, niet aan politiek deed en gepensioneerd was. Na haar terugkeer mocht ze niet meer in Moskou wonen, maar op een pers conferentie van 20 maart 1978 deelde ze mee dat ze inmiddels haar werk in de Helsinkigroep en in de groep die het Solzjenitsin-fonds (voor gevan gen dissidenten en hun gezinnen) be heert, weer had hervat. Vorig Jaar publiceerde Malva Landa een opzien barend artikel over de onduidelijk heid van de schuld van de ter dood gebrachte drie Armeniërs vanwege de Voor Malva Landa ls nu voorlopig het doek gevallen. En het volgende slachtoffer heeft zich reeds aange diend. De Sowjet-autoriteiten heb ben namelijk ook Viktor Kapltans- Joek gearresteerd wegens het belaste ren van de staat. Kapitansjoek ls secretaris van het „Christelijke Comi té ter verdediging van de gelovigen". De arrestatiegolf in de Sowjet-Unie is voor de Engelse kerkleider dr. Robert Runcie aanleiding om op te roepen tot een boycot van de Olympische Spelen in Moskou. „Mensen worden zo maar op straat opgepikt en gear resteerd of gedeporteerd. Dat maakt mij doodziek," aldus Runcie, hoofd van de Anglicaanse Kerk. In het kader van de Russische cam pagne tegen de dissidenten heeft de vice-voorzitter van de KGB (comité voor staatsveiligheid) Semjon Tsvi- goen in het tijdschrift Kommoenlst de Amerikaanse inlichtingendienst CLA ervan beschuldigd onder de Rus sische dissidenten agenten te werven. In het artikel suggereerde Tsvigoen dat hij onder anderen Andrej Sacha row op het oog heeft. „In totaal zijn er in ons land meer dan 400 subversieve centra en organisaties van waaruit tegen ons land actie wordt gevoerd." aldus de KGB-lelder Tsvigoen. (Van links naar rechts) Ria, Ans, Cor en Nel. emerlampen een zus van Nel. Zij las in het uantje over de open school. In tikel stond dat je op de open alles kon leren wat Je wilde. Er stond dat je kon leren hoe Je :rs kon repareren of hoe Je sche- mpen in elkaar moest zetten, lacht ik, dat ls precies wat voor c ben dan niet langer afhanke- in andere mensen voor dergelij- ïssen." Nel proest het uit: „Ik log steeds geen stekker uit el- ïalen." Ans: „Maar ik heb wel zelfvertrouwen gekregen. Ik neer te zeggen. Ik zie niet meer autoriteiten op." Ze vertelt het il van de actie, die vanuit de school is gevoerd. Ans is met naar de gemeente gestapt met erzoek iets aan het huisvuil te Ans: „In Lombok wonen veel ckanen en Turken, die elke dag uil buiten zetten, tot kapotte ten toe. Ze weten niet dat ze de tnte moeten bellen als er groot loet worden opgehaald. Wij stel- e gemeente voor om een folder iken in diverse talen, waarin meer staat op welke dag de swagen langs komt. Voorlich- eageerde laaiend enthousiast, sindsdien hebben we niets meer ird. Mieke en ik gaan er binnen- ipnieuw op af." .Vijftig procent van de buurt at uit gastarbeiders. De proble- wordt op Lombok afgewenteld." in Oog en Al en in Tuindorp, de rijken. daar wonen geen Marok- Nel: „Juist die mensen zeg- lat we begrip moeten hebben de problemen van de gastarbei- Maar ze wonen er zelf niet tus- it begrip hebben we wel maar het net zo moeilijk". Cor ver- it ze vanuit de open school heeft gezocht met Marok- vrouwen. „Een Marokkaan re- Ie enthousiast op onze oproep buurtkrantje. Hij nodigde ons ar we zijn nooit meer terug t. Zijn vrouw kregen we niet te ^ma-avond maal in de week komen de ?en van de groep Lombok bij- Op maandagmiddag staat En- op het programma. De dinsdag- is de thema-avond. Op die d komen onderwerpen aan bod uisvesting. gastarbeiders, vrou- eschiedenis, en seksualiteit. deze thema-avonden zijn de vier *en duidelijk het meest enthou- Nel: „Die avond leer je het t". Ria: Laatst moesten wij zelf led componeren over de minirok, ie groep moest een lied schrijven de minirok, de andere tegen. We en veel gelachen!" actie van hun echtgenoten op de school loopt nogal uiteen. Cor: i man vindt het wel best. HIJ (t soms grapjes. Als ik vertel dat en avond krijgen over kritisch grapt hij: Je leest zeker tussen gels door". Ria heeft thuis moe- knokken voor een vrije dinsdag- i ..Mijn man vindt het vanzelf- Vandaag is het een belangrijke dag voor de open school. De drie vaste Kamercommissies voor so ciale zaken, CRM en onderwijs praten gezamenlijk over de „in- sluizing" van de open school, die onlangs door minister Pais is uit gesteld. De veertien proefprojec ten gaan nog een jaar door. Toch is dit geen reden voor gro te vreugde. De medewerkers en medewerksters van de open school zijn nauwelijks blij met dit uitstel van executie. Zij heb ben grote bezwaren tegen de plannen van Pais, die de open school wil onderbrengen bij be staande instellingen als de dag en avondmavo voor volwassenen, de club- en buurthuizen en de centra voor jong volwassenen. Hun bezwaren richten zich vooral op de rol, die de medewerkers van de open school krijgen toebe deeld. Zij treden slechts op als consulent en mogen zelf niet meer met de groepen werken. Vanuit hun ervaring uit de proefprojec ten moeten zij de leraren, de club huiswerkers en de vormingswer kers gaan vertellen hoe Je open school-werk doet. Het jaar uitstel lost niets op, vindt ook de Stich ting Proefprojecten van de Open school. In een lange brief aan de kamer commissies heeft de SPOS uitge legd dat de voorwaarden, die Pais stelt, onhaalbaar zijn. Zo moeten de veertien lokaties tweemaal zo veel deelnemers opvangen, ter wijl er geen extra krachten mo gen worden aangetrokken. De SPOS verwijt de bewindsman ook dat er „op mensonterende wijze met medewerkers en mede werksters van de open school wordt omgesprongen". Het ver wijt slaat op de onzekerheid, waarin de medewerkers verke ren. Zij hebben alle ontslag ge kregen na 1 augustus van dit jaar. Een aantal heeft al naar een ande re baan gesolliciteerd. De SPOS eist van de bewindsman een ant woord vóór het paasreces. Als dat antwoord niet komt, wenst de SPOS niet langer verantwoorde lijk te blijven voor de „inslul- zing". Van een militaire medewerker In zijn State ol the Union voor het Amerikaanse Congres maakte president Carter vorige maand de nieuwe grenzen bekend van zijn buitenlands beleid. Centraal stond daarbij de passage die betrekking had op het gebied rond de Perzische Golf. Toch wekt het beleid van de Amerikaanse president wel ernstige twijfels. AOVERTENTIES Een aantal lezers van onze krant hebben gereageerd naar aanleiding van de bepaling in onze prijsvraag, dat de vroege vogels voorrang zouden hebben. Vooral zij die ver weg wonen zouden daarom minder kansen hebben i.v.m. een latere postbestelling. Wij hebben daar begrip voor en menen er goed aan te doen deze regel als volgt te wijzigen: De prijzen zullen worden getrokken onder alle goede inzendingen. Carter zei letterlijk: „Een poging door welke macht van buitenaf dan ook om het gebied van de Perzische Golf te beheersen, zal worden beschouwd als een aanval op de vitale belangen van de Verenigde Staten van Ameri ka". Op grimmige toon vervolgde hij: „Zo'n aanval zal met alle noodzakelij ke middelen worden afgeslagen, inbe grepen militaire macht". Boven staande uitspraken vormen de kern wat nu de Carter-doctrine wordt genoemd. In het verleden hebben meer Ameri kaanse presidenten op deze wijze een doctrine verkondigd. Daarbij kan ge dacht worden aan Monroe en Tru man. Het beeld dat we tot dit mo ment van president Carter hadden, was dat van een wereldprediker, die voornamelijk geïnteresseerd was in de handhaving van de mensenrech ten, de ontwapening en het sussen van overdreven angst voor het com munisme. Plotseling stond daar een totaal andere president. BIJ zijn toe hoorders vestigde hij de indruk, dat de Verenigde Staten opnieuw op weg waren om de politieagent te worden die ten koste van alles de wereldvrede zou willen bewaren. De vraag hoe aan de Carter-doctrine een zichtbare inhoud zou kunnen worden gegeven, heeft sedertdien de gemoederen in het Westen sterk bezig gehouden. Een sluitend antwoord op deze vraag is tot op dit moment nog niet gegeven. Mobiliteit Zoals reeds eerder betoogd ln Trouw van 26 Januari, moeten er duidelijk vraagtekens worden geplaatst bij de huidige Amerikaanse strategische mobiliteit. Nu de voornaamste maat regelen bekend zijn geworden, WQrdt deze indruk bevestigd. Volgens Ame rikaanse bronnen kan de interventie- strijdmacht, aangeduid met de naam Rapid Deployment Force, ter sterkte van ongeveer 150.000 man. op korte termijn volledig inzetbaar worden ge maakt. Maar het vervoer door de lucht en per schip baart nog geweldig veel zorgen. Vandaat dat de Amerika nen nu koortsachtig bezig zijn om vijftien speciale schepen te bouwen, waarop het te vervoeren zware mate riaal als in een soort drijvend depót wordt opgeslagen. Deze schepen zullen in vredestijd reeds posities innemen in de omge ving van de Perzische Golf. De sche pen kunnen zonder moderne haven faciliteiten worden gelost. Het zijn zogeheten rij-op-rij-af schepen. De bouw van de schepen zal ongeveer drie tot vijf Jaar in beslag nemen en ongeveer tien miljard gulden kosten. Verder is er onvoldoende luchtver- voerscapaclteit om het zware materi eel van de luchtlandingsdivisies en de mariniers snel te vervoeren. De com mandant van de interventie-strijd macht, lultenantrgeneraal P.X. Kel- ley, heeft dit onlangs nog eens beves tigd. Toch kan hij nu al beschikken over ongeveer duizend vliegtuigen van het Militairy Airlift Command en diverse burgerlijke luchtvaartmaat- schappijen. Voor het vervoer van de zware uitrusting zullen reusachtige vliegtuigen worden gebouwd van het type C-X. In de tussentijd kunnen de Verenigde Staten beschikken over marine-een heden, mariniers en Amerikaanse troepen die ten dele vanuit West- Europa zullen moeten worden inge vlogen. Het zoeken van steunpunten voor de vloot en vliegveld- en haven faciliteiten in de omgeving van de Perzische Golf lijkt ondertussen met succes te worden bekroond. Oman, Kenia en Somalië hebben positief ge reageerd op het Amerikaanse verzoek om militaire en civiele faciliteiten. Registratie Een ideale combinatie tussen hoge rente en directe opvraagbaarheid. De IDEAALSPAARREKENING biedt een hoge rente en uw geld blijft direct beschikbaar U kunt f 2.000,- per maand vrij opnemen. Zonder opnamekoeten en zonder op zegtermijn. In december kunt u zelfs f 4.000,- vrij opnemen. Méér opnemen? Ook dat is mogeUjk. Over dat meerdere betaalt u dan: 1% opnamekosten voor gelden die langer dan 12 maanden op de rekening hebben gestaan. 2% opnamekosten voor gelden die korter dan 12 maanden op de rekening hebben gestaan. Hoe opnemen? Eén telefoontje is voldoende om het door u gewenste bedrag dezelfde dag over te boeken naar uw bank- of postrekening. De rente wordt berekend volgens de dagelijkse methode. Het saldo dient minstens f2.000,- te bedragen. oe auuuunrnn aMidta.-.. Crediet- en Effectenbank Nadere inlichtingen Wilt u meer informatie vraag dan docu- men tatie of bel met onze afdeling Spaar gelden. Direct openen kan ook. Ukunt nu al een IDEAALSPAAR REKENING openen door storting op orue giro nr. 75661 of op onze bankrekening nr. 69.90.00.009. Graag onder vermelding van "openen IDEAALSPAARREKENING Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 4-12, telefoon 030301911. Zeist Boulevard 1, telefoon 03404-20634. Tenslotte heeft president Carter aan gekondigd. dat alle mannen tussen achttien en zesentwintig Jaar zullen worden geregistreerd om. in geval van nood, snel te kunnen worden opgeroepen. Tot een herinvoering van de dienstplicht zal het voorlopig wel niet komen. Bedacht moet wor den dat het minstens een half Jaar duurt na het tijdstip van mobilisatie, voordat men over bruikbare nieuwe eenheden kan beschikken. Op dit mo ment kampen de VS al met grote personele tekorten bij hun uit vrijwil ligers bestaande strijdkrachtem. Zo zou het leger ongeveer 45.000 onderof ficieren missen en de luchtmacht tweeduizend gevechtsvllegers. Ook de vloot zou met grote tekorten kam pen. En bij de reserveeenheden die nodig zijn om in geval van een crisis de parate eenheden te versterken, ontbreken ongeveer 130.000 van de vereiste 940.000 man. De uitspraak van de Amerikaanse minister van defensie Harold Brown dat de Verenigde Staten in de Perzi sche Golf pijlsnel kunnen ingrijpen moet daarom met een flinke korrel zou genomen worden. Het ls dan ook niet voor niets dat de Amerikaanse regering vooreerst gekozen heeft voor een andere wijze van benadering van het probleem. President Carter pro beert nu een verenigd front te vormen en bevriende regeringen over te halen tot steun aan het Amerikaanse be leid, tot nu toe overigens zonder veel succes. Bondgenoten Van Britse zijde valt weinig of geen steun te verwachten. Op de vraag of Groot-Brittannië de Verenigde Sta ten substantieel zou steunen, indien zij gewapenderhand zouden trachten een Russisch opdringen in het gebied van de Perzische Golf tot staan te brengen, antwoordde de Britse minis ter van buitenlandse zaken, Lord Car- rington: „In geval er een militaire invasie door het een of andere land zou plaats vinden en het daarbij on dubbelzinnig zou gaan om een onge provoceerde agressie en de Verenigdt Staten zouden besluiten om daarte gen op te treden, dan zou ik hoper. dat wij ons onder degenen zouder bevinden, die dat zullen doen". Vee zwakker kon het bijna niet wordei gezegd. De Franse president Glscard d'Es talng weigerde op zijn beurt steur aan de vergadering van de minister, van buitenlandse zaken van de weste lljke grote vijf. Een van de redenei was de plotselinge politieke omme keer van president Carter, gekoppek aan de Franse wens om de bandei met Moskou niet te verbreken. Ook uit Bonn valt weinig steun t verwachten. Evenals Groot-Brittar. nlë weigert West-Dultsland akkoor te gaan met een uitbreiding van he gebied van de NAVO. Wel ls Wes Duitsland bereid om op ruime schai militair materieel te leveren aan lai den in het Midden-Oosten en het g< bied van de Middellandse Zee, Bc vendien zal West-Dultsland de gate die zullen afvallen, als gevolg van ee eventuele actie van Amerlkaani troepen in het gebied van de Perz sche Golf, moeten opvullen met Dul se eenheden. De andere landen va de NAVO zijn hiertoe niet in staat Weinig keus Het minste dat de Amerikaanse reg ring van haar Europese bondgenote mag verwachten ls steun aan de la' den rondom de Perzische Golf en ar die op de noord- en oostflank van h NAVO-gebled gedurende de tijd d de handen van de Verenigde Stati zijn gebonden door de Carter-doet) ne. Daarbij zullen de Westeurope regering er zich van bewust moetc zijn dat zij niet met de Russen ov ontspanning kunnen gaan onderha delen, terwijl alleen de Amerikan< bereid zijn om desnoods met gewe de Russen af te houden van de ol bronnen rondom de Perzische Golf zich daarvoor enorme financiële fers getroosten. De Verenigde Staten hebben one de gegeven omstandigheden geen i dere keus dan voorlopig voortgaan de Ingeslagen weg. Terugkeer v deze weg zou de reeds lang taner Amerikaanse geloofwaardigheid r verder doen afnemen. Zou het c verhoopt op korte termijn tot e confrontatie met de Russen komt waarbij de Amerikanen, met name de beginfase, in kracht te kort zoud schieten, dan zal het thuisfront ni nalaten om luidkeels om uitleg èn o het hoofd van de president te vragi Trekken de Russen zich echter korte termijn terug uit Afghanlsta dan zal deze „overwinning" van pre dent Carter net als de liefde vo hem een menigte van zonden kuruv bedekken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13