ÉÉf Veldslag met kraakgroepen Juliana V Kabinet geeft lek atoomgeheimen toe Kiesuwkado i z In deze krant Trouw Veel bewolking HET WEER TAXATIE INRUIL - INKOOP profoto foto/film speciaalzaken Nota als röntgenfoto van de Hervormde Kerk Het isolement van de bejaarden Patiëntenraad in Gouda slaat aan Arron: goed willend maar onhandig Horde mag de ether in Eer voor Willink verdient aanvulling 12.500 Zeventien Amsterdamse agenten gewond Chinese leiders willen muurkranten voorgoed verbieden ^©©rfieüFkoefi Museum Amstelkring Ons' lieve Heer op Solder geb. 16,50 EEN MENSENLEVEN Thaise premier neemt ontslag Bezorg Irxraw een nieuwe abonnee Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant H 38STE JAARGANG NR 10889 ZATERDAG 1 MAART f980 VGe! bswoiking en een kleine kans op regen Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest, windkracht 4 5. MORGEN EN OVERMORGEN Opklaringen maar ook enkele buien In de nacht mogelijk lichte vorst Morgen zon op: 7 21, onder 18.19 Maan op 19 05. onder 7 46. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag Vlierboomstraat 461. Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 PAGINA 13 PAGINA 15 PAGINA 17 Drie zwarte leiders overtuigd van meerderheid in parlement PAGINA 19 PAGINA 21 steunt met het volksverzet in El Salvador Giro 609060 t.n.v. X min Y Beweging Amaliastraat 7 Den Haag 070-645433. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De Amsterdamse politie heeft gisteren een veldslag geleverd met kraakgroepen bij een verijdelde poging om een gekraakt pand aan de Vondelstraat te ontruimen. Zeventien agenten werden daarbij zwaargewond, onder wie enkelen ernstig. Bij de tegenpartij vielen drie lichtgewonden. De situatie leek gisteravond rustig, maar belde partijen maakten zich op voor een tweede confrontatie. Hon derden mensen hebben in de omge ving van de Overtoom barricades PEKING (Reuter, AFP. AP) De Chinese leiders willen een eind ma ken aan de mogelijkheid voor de bur gers hun meningen op muurkranten in de openbaarheid te brengen. Het Centrale Commité van de Chinese communistische partij, dat deze week in plenaire zitting bijeen was, heeft besloten het nationale volks congres een grondwetswijziging voor te stellen waarin het opplakken van muurkranten verboden wordt. Met name tijdens de Culturele Revolutie in de jaren zestig en zeventig en tij dens de zogeheten Peking lente van eind 1978 en begin 1979 hebben de Chinezen druk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Tijdens de Culturele Revolutie wer den er in van hoger hand geleide campagnes veel zogenaamde bourge- ois-leiders aan de kaak gesteld, ter wijl in de Pekingse Lente in de hoofd stad op meer vrijheden van het Chi nese volk werd aangedrongen. Het centrale comité vindt wel dat „de democratie bevorderd moet worden en dat de massa's recht hebben op .vrije meningsuiting". Het centrale comité maakte verder de rehabilitatie van oud-president Liu Shaoqi bekend en kondigde ver schuivingen in de top aan. Meer nieuws op pagina 7 aangebracht met stalen hekken, uit de grond gerukte verkeersborden, omgegooide bouwketen en opgebro ken trottoirs. Over de weg waren ka bels gespannen om een tweede aan val van de politie te hinderen. De kraakgroepen hadden zich uitgerust met bromfietshelmen, stokken en staven. Bij het sluiten van deze editie had de politie zich teruggetrokken. Er werden alleen agenten ingezet voor de omleiding van het verkeer. Het pand aan de Vondelstraat, dat de kraakgroepen willen verdedigen werd vorige week zaterdag voor het eerst gekraakt. Zondagochtend vroeg ont ruimden zeventig politiemensen het gebouw omdat het in gebruik zou zijn bij de Stichting Jezuskinderen. die zich bezighoudt met de opvang van verslaafden. Gistermiddag werd het pand op nieuw gekraakt. Tijdens deze actie werd de politie afgeleid door een de monstratie bij de ambtswoning van burgemeester Polak, waarbij met verf en rookbommen werd gegooid. Tegen half zes arriveerde de politie bij het opnieuw gekraakte pand met vijftien wagens en de hondenbrigade. De politie stond echter voor een oVer- macht van kraakgroepen en trok zich na schermutselingen waarbij aan bei de zijden gewonden vielen, onverrich- terzake terug. ADVERTENTIE HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder, WEL heter Almere; 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16852 3 t V Ir Ir Ir Ir Ir V Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir r ADVERTENTIES J J J J J J J 'J J 4 Tot 31 maart 1980: Mien van 't Sant AUKESHOF TRILOGIE Trilogie van: Deining op de Aukeshof. Een erfenis voor de Aukeshof, Overwinnaar op de Aukeshof. Drie grandioze streekromans die u de tijd doen vergeten! Totaal 502 blz.; geb. met een prachtig kleurenomslag. Normale prijs 32,50 NU SLECHTS 17,50 Uw voordeel 15,-- Bij de boekhandel bent n goed uit rrVrrffffffffffrrrffffffff -I -I 0 "I 1 O.Z. Voorburgwal 40 tel.: 020-246604 2 MAART 20.00 UUR Renaissance en barokfluit met werk van Kapsberger. Adriaansen en Holborner 9 MAAKT 15.30 l'L'R Kees de Wijs - clavecimbcl Carin Visser - dwarsfluit Caroline Boersma - cello Heieen Veder - viool met werken v.d. familie J. S. Bach Veranderend Nederland onder Juliana Een regeerperiode van 70 laren beschreven door dr. C. Rijnsdorp Met vele foto's! Een waardevolle herinnering! 1 (verkrijgbaar in de boekhandel) UITGEVERIJ Postbus 84176 2508 AD s-Gravenhage Van de ccnte vertedemtde stap lol die laalstc ontroerende toespraak... '"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin minimin MtiiiimiiiiHiitiiiiiiiiitiiiiiii,illinium,hiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiIT Het volledige. ooeKieJileti/kstr. meest (uoignj/>erutr lierimieniifp- album 1- BtxWl-n. 1 250 M,.'-, hijsf 12,50 Van onze parlementsredactie DENHAAO—De Nederlandse regering moet toegeven, dat er vanuit ons land hoogstwaar schijnlijk wel degelijk belangrijke kennis over de verrijking van uranium is uitgelekt naar Pakistan. Daardoor heeft dit land een aanzienlijke tijdwinst geboekt bij de in het buitenland gevreesde ontwikkeling van kernenergie. Bovendien hebben twee Nederandse bedrijven, in strijd met wettelijke bepalingen, belangrijk nucleair materiaal aan Pakistan geleverd. De regering beschouwt de beide gebeurtenissen als een fikse tegenslag voor haar beleid, dat de verspreiding van kernwapens in de wereld wil voorkomen. Een een ander blijkt uit een brief, die vier ministers gisteravond aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uit een uitgebreid ambtelijk onderzoek is gebleken, dat een Pakistaanse we tenschapsman, dr. A. Q. Khan, door zijn werkzaamheden voor de ultra- centrifugefabriek te Almelo waar schijnlijk in het bezit is gekomen van „gevoelige kennis", De bewindslieden schrijven: „De fei ten wettigen de mening dat dr Khan handelingen heeft verricht om, zon der daartoe gerechtigd te zijn. de beschikking te krijgen over geheime gegevens". Khan speelt een belan grijke rol bij de ontwikkeling van een ultracentrifugeproject in zijn vader land. zo nemen de ambtelijke onder zoekers aan. Khan heeft i ons land namelijk de hand weten te leggen op namen en adressen van de toeleve ranciers van de fabriek in Almelo. Pakistan heeft juist deze week nog laten weten dat de ontwikkeling van kernenergie onverminderd doorgaat. Met name Amerika heeft zich in het verleden bezorg getoond over die ont wikkeling, waarin een gevaar voor de uitbreiding van het internationale kernwapen-arsenaal werd gezien. Toen de activiteiten van dr. Khan vorig jaar in de publiciteit kwamen werd van de kant van de Nederlandse regering gezegd dat de man slechts een „verwaarloosbaar deel" van de Almelose technologie onder ogen ge kregen kon hebben. De conclusies van de ambtelijke werkgroep bren gen de Nederlandse regering nu in een moeilijk parket. De fabriek te Almelo maakt deel uit van een inter nationaal project, waaraan Neder land Duitsland en Engeland deelne men. De activiteiten van dr. Khan hadden gemeld moeten worden aan de zogeheten gemengde commissie, waarin de drie landen zitting hebben. De minister van economische zaken is verantwoordelijk voor dat verzuim. In de periode, dat dr. Khan informa tie verzamelde, was de huidige CDA- fractieleider Lubbers minister van economische zaken De regering is er. zo staat in de giste ren gepubliceerde brief aan de Ka mer, „alles aan gelegen om herhaling van het gebeurde te voorkomen". Dat voornemen is inmiddels ter kennis gebracht van de regeringen in Bonn en Londen. De ambtelijke werkgroep heeft nieu we wettelijke regels voorgesteld, die de kans op het uitlekken van atoom geheimen verder moeten verkleinen. Ook moet de leverantie van nucleaire kennis en materialen door het be drijfsleven aan scherpere voorwaar den gebonden worden, aldus de werk groep De zaak-Khan is met het giste ren uitgebrachte rapport en de brief aan de Kamer geenszins afgesloten. Er is nog een justitieel onderzoek gaande. Boelseerset (A) BoeLscerklei met veil in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zondennen ovenhard. l U liSsÉf' ----v." Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai dicrmoticf. Als onderlegger of voor de sier Schroevedraaierset (B) Groie. kleine en kruiskopschroeve- drauicr in een. Handgreg pjc mei omslagmechaniek, voor extra gemak. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. BANOKOK (Reuter.AFP) Premier Kriangsak Chamanand van Thailand is gisteren wegens heftige kritiek op zijn economisch beleid afgetreden De 62-jarige voormalige opperbevel hebber van de strijdkrachten, c'ie twee jaar geleden aan de macht kwam. zou een motie van wantrou wen in het Thaise parlement waar schijnlijk wel overleefd hebben, maar hij gaf er de voorkeur aan naar eigen zeggen nu eens een ander het land te laten besturen. Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochlendbl.id niet een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:. Postcode en plaats: Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomslkorting van 17.50 Kado naar keuze: DA DB DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw, Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven) Voor beznrginlormalic 020-91.3456. Lees een krant met overtuiging: TrOUW Een gehelmde jongeman jaagt een hondegeleider van de Amsterdamse politie op de vlucht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1