Ik ga eerst naarVanderMeer,want s avonds ben ik liever ltd dan moe. 2495,- Eerst naar VanderMeer. Personalia Fred. Olsen-Bergen Line hoofd van de huishouding Politie niet enthousiast voor plan met wielklem DE ZON f L W m „Vakbond geen politieke pressiegroep FAMILIEBERICHTEN Kinderen zijn Vfoarschuwenisniet Hou ze in de gat Grote, gevarieerde veiling van kunst en antiek, 4 t/m 12 maart. SR DINSDAG 26 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 6 DEN HAAG (ANP) De politie is niet enthousiast over de plannen van minister Tuijnman om over ongeveer een jaar de mogelijkheid te scheppen foutparkeerders met behulp van een wielklem aan te pakken. De wielklem zou slechts beperkt toepasbaar zijn, veel tijd en mankracht vergen en nauwelijks een aanvulling zijn op de bestaande wegsleepregelingen. Dit blijkt uit een telefonische onder vraging die het ANP heeft gehouden bij de politiekorpsen van Amster dam, Utrecht en Den Haag. Daar zijn de parkeerproblemen het grootst en daarom wil de minister daar begin nen met de wielklem. Hoofdinspecteur A. C. Breure van de Amsterdamse gemeentepolitie wijst erop, dat al in de begroting voor 1980 ruimte voor een eventuele wielklem was opgenomen. Ook voor 1981 zal dit gebeuren Erg veel voordelen ziet men in Amsterdam echter niet. Op enkele punten zal de klem nuttig kunnen zijn, aldus Breure, vooral voor het aanpakken van notoire fout parkeerders. die zich niets aantrek ken van boetes en veroordelingen en steeds maar weer in de fout gaan. Aan de andere kant. zou datzelfde effect niet bereikt kunnen worden met een uitgebreidere sleepregeling, vraagt Breuresich af Hij wijst ook op de mankracht die de klem zal vergen. Utrecht Ook in Utrecht ziet men de voordelen van de wielklem in de strijd tegen de foutparkeerder niet zo. Verkeerscom- missaris M. Dosselaar ziet eigenlijk alleen toepassingsmogelijkheden op parkeerterreinen en bij parkeerme- ters. Utrecht heeft veel problemen met auto's die op gevaarlijke wijze worden parkeerd, zodat er geen door gang meer is voor bij voorbeeld brandweerauto's. In die gevallen moet je de auto's in ieder geval niet vastzetten, aldus Dosselaar. Ook hij meldt goede ervaringen met de wegsleepregeling. Van de wielklem verwacht hij alleen enig heil waar het gaat om recidivisten", die zich ner gens wat van aantrekken. In Den Haag zijn de ervaringen met een wegsleepregeling positief. Over de voordelen van de wielklem heeft Den Haag zich nog geen oordeel gevormd. Op het ministerie merkt men op, dat het nog slechts gaat om een zeer voorlopige fase. Het gaat pas om de eerste voorbereidingen. Zo moet bij voorbeeld nog bezien worden, in welk opzicht de verkeerswetgeving moet worden aangepast. Burgemeesters Bij koninklijk be sluit is mr. M. Roest Crollius (44) per 16 maart benoemd tot burgemeester van IJsselstein. Hij wordt tegelijker tijd eervol ontslagen als burgemees ter van Den Dungen, waar hij sinds 16 december 1972 burgemeester is ge weest. Roest Crollius is rooms-katho- liek en lid van het CDA. Per dezelfde datum is drs H. Smit (45) benoemd tot burgemeester van Zwartsluis. Hij is nu lid van de gemeenteraad in Zutphen. Smit is gereformeerd en lid van het CDA. Onderscheiding De bioloog prof. dr P. D. Nieuwkoop, directeur van het international embryologisch insti tuut Hubrecht Laboratorium te Utrecht, is bij zijn afscheid benoemd tot ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw. Minister Van Trier, die de onderscheiding uitreikte, noemde het de grote verdienste van prof. Nieuwkoop dat hij een zieltogend la boratorium tot grote bloei heeft we ten te brengen. In politiecel overleden HEERLEN (ANP)— In een cel van het hoofdbureau van politie is een 75- jarige man overleden die ter ontnuch tering was opgesloten. Een arts van de districtsgezondheidsdienst heeft volgens de politie vastgesteld dat de man een natuurlijke dood is gestor ven: hij was hartpatiënt en overleed aan een hartinfarct. Een uur voor zijn dood was hij in dronken toestand op straat aangetroffen. sociaal-economische Van onze redactie UTRECHT— „De vakbonden moeten hun stakingsbeitel niet bot maken door politieke doeleinden na te stre ven en de politieke partijen moeten zich niet gaan bezighouden met de zaken waarvoor de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn ge maakt." Dat zei voorzitter van Com- menée van de Hout en Bouwbond CNV gisteren in een toespraak voor de bondsraad in Utrecht. Hij voorspelde rampzalige ontwikke lingen wanneer wordt doorgegaan met het verkeerd gebruiken van vak bonden en politieke partijen. „Schoenmaker blijf bij je leest", waarschuwde voorzitter van Comme- née. „Gebruik de vakbond niet als politieke pressiegroep. Knevel als po litici de sociale partners niet met een ongelimiteerde loonwet." Er is, aldus Van Commenée, een ont wikkeling waarneembaar dat men het functioneren van de vakbeweging wil versmallen. Het is uiterst gevaar lijk voor onze samenleving als de politieke partijen deze macht aan zich trekken. „Het arbeidsvoorwaar denbeleid moet worden overgelaten aan de vakbeweging en de werkgeversorganisaties, en mag niet uit hun handen worden gehaald via een stel knevelwetten", aldus de bondsvoorzitter. kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456. Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18.00-20 00 uur Met verdriet geven wij kennis van het overlij den van onze lieve schoondochter en schoon zuster op 18 februari 1980 Jenny Dönszelmann-Dubbelboer op de leeftijd van 50 jaar. Namens de familie: A. Dönszelmann N. Dönszelmann-Wielinga Talmastraat 20, Huizen (NH). Dankbetuiging Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de overgrote belangstelling betoond na het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager en oom Frits Tensen willen wij dit op deze wijze doen. Wij zijn diep getroffen door de vele kaarten, brieven, woorden van troost en bloemen die wij mochten ontvangen. In het bijzonder de steun en troost van ds. Appers heeft ons enorm gesteund in deze voor ons zo moeilij ke tijd. Namens de familie J. Tensen Heerhugowaard, februari 1980 Erasmussingel 6. GEMEENTE TERMUNTEN De burgemeester der gemeente Termui maakt ter voldoening aan artikel 15 der Oi geningswet bekend: dat een afdruk van het in de Nederlar Staatscourant van 3 december 1979, nr. gepubliceerde Koninklijk Besluit van 14 vember 1979, nr. 23 houdende aanwijzing percelen tot onteigening ten algemene n ten behoeve van de aanleg van een zeedij de Dollard tussen de Landpunt van Reid( de Johannes Kerkhovenpolder, met bijkon de werken, in de gemeente Termunten vai februari 1980 tot en met 19 maart 1980 inzage van een ieder is nedergelegd ter secr rie van de gemeente. Woldendorp. 26 februari 1980. De burgemeester voornoemd, M. Zijlstra SIRE Riblicalieaangebodendooidii blad in samenwerking r de Stichting Ideele Reclame „'s Avonds neem ik 't ervan. Dan maak ik 't mezelf gemakkelijk. Dan wil ik lekker onderuit Daarom ga ik eerst naar VanderMeer. En óók omdat je daar op je gemak kan kiezen. Lekker-luie banken met van die zachte kussens waar je helemaal in weg zakt Banken met armleggers zo breed als een zitplaats! En ze laten je er ook nog aller lei uitgekiende lage tafels zien. En dat vind ik erg belangrijk, want 't mag voor mij best 'n beetje informeel. Deze lage bank bijvoor beeld zo met al m'n spullen om me heen, da's nou mijn idee van ontspannen!" Twee- en driezitter in velours met brede, luim-gerimpelde kussens. In o.a. beige, grijs en donkerbruin: Fauteuil leverbaar. Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht Rotterdam: Groothandelsgebouw. Weena 737 Den Haag: Spui hoek Kalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde Laan van Meerdervoort. Amsterdam: Stadhouderskade 74 Diemen (bij Amsterdam) Rijksweg Amsterdam-1 Gooi. afnt De Sniep Beverwtfk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar, Velser-tunnel, afrit Zaandam. Eindhoven: Noord Brabantlaan bij de Rijksweg Tilburg-Maastncht. afnt vliegveld Ettco-Lenr: Rijksweg Breda-Roosendaal Waalwflk: Tuinstraat 32. aan de weg Waalwijk-Tilburg Heerlen: Spoorsingel 2 Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: Oranje straat 25 Arnhem: Rijksweg Amhem-Nrjmegen. afrit Elden VanderMeer'Meeneem-MenbelMarkt vindt u in de toonzalen Utrecht, Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck). Fred. Olsen-Bergen Line, de enige direkte zeeroute naar... Noorwegen Amsterdam, daar begint uw Noorwegen-vakantie! Jazeker, in Amsterdam' E n in dat geval kiesl u ook voor een vakantie met Fred Olsen - Bergen Line Want deze maatschappii vaart u als enige rechtstreeks naar het fiordengebied ot naar Zuid-Noorwegen. 3 x per week' Dat bespaart u honderden kilometers autorijden, dus kostbare vakantietijd Trossen los. Varen maar. Welkom aan boord van onze komfortabele schepen Wist u da* u in het laagseizoen al voor ƒ140.- naar Bergen of Stavanger vaart? Dat een enkeltje Kristiansand u slechts ƒ120.- kost? En dat uw auto voor maar ƒ75,- meevaart; als u met zijn vieren gaat zelfs gratis? Fred. Olsen Bergen Line, da's de beste keus! Naar Noorwegen met de Noren. U vaart met een Noorse maatschappij. Dus met de Noren zelf' Die hun land beter kennen, dan wie ook. Dus ook de mooie plekjes. Bovendien biedt Fred. Olsen - Bergen Line u een kompleet pakket volledig verzorgde vakanties aan. Afgestemd op üw wensen én... uw portemonnaie! Voorbeeld? 8-Daaase reis in een komfortabel fiordhotel metvol-pension, vanaf f641- 11 dagen vakantiehuisje, vanaf f262,- p.p. En let dan vooral op de hoge kortingen voor kinderen. Verder kunt u profiteren van fantastische voordeeiaanbiedingen, zoals de Hotel-Pas, de Campingpas. de Nordic-treinpas en nog veel Haal die vakantie-brochure!_ ^Stuurt u mii de Fred Olsen Bergen Line brochure zomer 8 I 01 haai hem bit uw reisbureau ^Zenden aan Veremgó Cargadoofskanioor Overtoom 1 Amsterdam, tel 020-165151 TR-2j Bi Inboedels van 13 t/m 24 maart Geveild zullen worden: antieke en andere gouden en zilverig sieraden en juwelen waarbij vele met briljant, antiek en oud zilver, Perzische en Europese tapijten, voorwerpen uit Art Nouveau en Art Déco periode waarbij keramiek door pk C.J van der Hoef en W.C. Brouwer alsmede een 62 cm hqa°J tafellamp door Le Verrier, antiek koperwerk en tin, een I8e-«t« eeuwse lavastenen tempelwachter afkomstig uit Bali, Chinf Japans en Europees porselein en aardewerk, glas en kristal«_ klokken, pendules en antieke lichtkronen. Voorts: antieke meubelen waarbij een 18e eeuws Duits L wortelnoten damesbureau met vitrine-opstand en inlegwerk een 17e eeuwse eiken tweedeurskast, alsmede Biedermeier! andere meubelen uit de 19e eeuw zoals mahoniehouten bureau's, secretaires, commodes, kasten, vitrinekasten, fr v stoelen en tafels. Verder komen ter tafel: schilderijen, aquarellen, tekeningetje en grafiek uit de 18e, 19e en 20e eeuw waarbij werken door T. Abels, L. Apol,M.A.J. Bauer, H.G. ten Cate, A. Colnot en O. Eerelman, O.R. de Jongh, J.B. Jongkind, H. ten Kate, W Ch. Leickert, M. Maris, A. de la Rivière, J. Spohler, !ntn J. Stroebei, alsmede een belangrijke collectie van 27 aquaro"'" en tekeningen in album door Henri Schaep, en een album met 35 tekeningen door G.G. I-Iaanen. De veiling bevat te\| 18e eeuwse landkaarten en prenten, 200 nummers oude enp zii zeldzame effecten, antieke en oude boeken en plaatwerker waarbij le drukken, alsmede munten, postzegels en inboed goederen. Onze vooijaarsveiling omvat circa 8000 nummej G Kijkdagen: vrijdag 29 februari, zaterdag 1 maart, zondag 2 maart, telkens van 10 tot 4 uur. Rijk geïllustreerde catalogi f 7,50 aan de zaal of f50,- bij jaarabonnement. CA L fa. L. Gijselman Zn, Kunst- en Antiekveilingen sedert II Singel 118, 1015AE Amsterdam-centrum, telefoon 020-240432 en 233558. Woongemeenschap voor ouderen 'DE VLIEDBERG' - Ouddorp Z.H.JR roept sollicitanten op voor de funktie van jij <j min. leeftijd 25 jaar. Het verzorgingstehuis biedt plaats aan ongeveer 100 bewoners. Onze gedachten gaan uit naar iemand die: begrip heeft voor de oudere mens beschikt over goede contactuele eigen schappen goed leiding kan geven en organiseren en representatief is in het optreden Een Prot. christelijke levensovertuiging is gewenst. Gewenste opleiding: M.B.O.C.D. of huishoudkundige voor inrichtingen. Salaris en rechtspositie overeenkomstig de C.A.O. voor de Bejaardentehuizen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direkteur van 'De Vliedberg', de heer J. Bout( Hoge Pad 2, 3253 BJ Ouddorp Z.H. tel.:01878-1777. i laar ten J ell ij is oha laai en, aat rob >ss< lott< Deze krant heeft een speciaal telefoon nummer voor mensen die zin hebben in een abonnement020 659388

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8