I ADVERTENTIES 020-936868 020-936868 ?ekho Ik werk met plezier MIJDRECHT medewerk(ster) telefonisch verkoper/ster 1000 beloning international secretary services telefoniste/ telexiste TETTERODE- NEDERLAND secretaresse telefoniste secretaresse groepshoofd Chaussures Modernes verkoper/ster Chaussures Modernes 2 cheffinnen 1e verkoopster [irrandstad uitzendbureau J Zo'n kleine advertentie maakt er werk van. Informatie: 020 - 936868. dieetkok verpleegkundige aktie het vaste buro 68 voor tijdelijk werk Febo Wessels Hi-fi Centre radiomonteur Opel Service automonteur Afwisselend werk voor een LTS'er-bemetel. bankwerker Trafomach B.V. Conf. Ind. El-Greco coupeur/coupeuse coupeuse ZAZA C.l. koffiedame koster-beheerder Het Parool bezorgers Ni IV vrl. reserve personef r [E DINSDAG 26 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 12 - SDA Oagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-AOVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tol en met vri|dag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vrijdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schnfteli|k geadresseerd aan: afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bi|na de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel. Regel MINI: Gezel over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit éen of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. /4.18 per mm- hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3.- Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van télefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd. WIFAC bv Is een organisatie voor de verkoop van machines en materialen voor de grafische en aanverwante industrieën. Ter versterking van ons team op de afdeling financiële administratie, zoeken wij een voor onze debiteuren-administratie. Hij of zij zal worden ingezet bij de inputvoorberekling voor de computer, correspondentie en andere voorkomende werk zaamheden. Opleiding: MAVO met PO of MEAO. Leeftijd: 20 A 30 jaar. Hebt u interesse? Belt of schrijft u dan even naar onze afdeling Personeelszaken, t.a.v. mevrouw M. C. Kmleciak. WIFAC bv.. Nijverheidsweg 7-9, Mijdrecht - Industrieterrein. Postbus 175, 3640 AD Mijdrecht. Telefoon 02979-3261. In ons huis met 12 werkende of studerende meisjes zoeken we iemand die voor ons komt koken. Dagelijks van 14.00- 18.00 uur. Behalve koken moet hij/zij ook nog gezellig met ons om kunnen gaan. Wie durft? Tel. 020-710811 na 09.00 uur. Oproepen, verloren voorwerpen enz. Heeft u als man zijnde moei lijkheden met echtscheiding, boedelscheiding, alimentatie, bezoekrecht of kinderbe- schermingsconfliclen? Bel ons dan even of schrijf een brief en wij helpen u. SBGMV Postbus 2118. 1000 CC Adam Tel. 020-794706 of 033-16596. MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13.45 UUR IN ONS BEZIT ZUN. Bij ons bent u welkom, om een afwisselend commercieel beroep uit te komen oefenen, op de afdeling MINI-adverten ties. MINI-advertenties zijn gerubriceerde advertenties die dage lijks geplaatst worden in Het Parool. Trouw en de Volkskrant. Op korte termijn zoeken wij een: Telefonisch verkopen is en blijft het vak van de toekomst, waar'jij doorzettingsvermogen, commercieel inzicht, gevoel voor hot haalbare, een goede algemene ontwikkeling en interesse voor de adverteerder een rol spelen. Heeft u ervaring in telefonisch verkopen dan kunt u bijna meteen beginnen Geen ervaring en wel belangstelling? Wij verzorgen dan een interne opleiding. BASIS EISEN ZIJN WEL een afgeronde middelbare (of vergelijkbare) schoolopleiding (MEAO), een goede telefoonstem en een goede beheersing van de Nederlandse taal. DE WERKTIJDEN zijn op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur full-time De verbindingen met ons bedrijf Perscombinatie N V., zijn uitstekend, via de metro, bus en dichtbijzijnde stations INLICHTINGEN W. van der Blom. 020-926870 1st 770 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw L. Witmer Personeelsafdeling Wibautstraat 131 1091 GL Amsterdam Onder vermelding van LW/077 Telef 020-926870 1st 265 voor vinden van ringbanden bevattende handgeschreven manuscripten en notities in Engels over vioolonderwijs. (awareness exercises) Ringbanden zaten samen met persoonlijke brieven en mu ziekboeken in een bruine reistas en zijn gestolen op zondag 24 febr. uit een Audi, geparkeerd op de Nieuwe Zijds Voorburgwal 40. S.V.P. terugbezorgen bij Rami Shevelov. p/a Krieg, N.Z. Voorburgwal 40/111 Tel. 020-248297 Of bij het Pclitiebureau. Personeel biedt zich aan ENGLISH „nanny" wants job in English family in Holland. Br o. nr. 2-18349 bur. v.d. btad Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B V., Van Boshui- zenstraat 415. 020-421287. All-round free-lance BOEK HOUDER voor uw boekhou ding. jaarstukken, belastin gen, etc. Billijk tarief. Tel. 020- 274104. of 02908-3567. ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI'S. Handels- en kantoorpers. gevraagd of over 10 minuten. Amsterdam. Spuistraat 328, Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Oen Haag. Uitzendburo Kontakt Adam heeft heel veel aanvragen voor TYPISTES (ook enkele weken). SEKRETARESSEN (evt. geen steno) ERV. BOEKHOUDK. MEDEWERK- (ST)ERS. Inl. Willemspark- l 28. tel 020-728707/721851 Enthousiaste ADMINISTRA Tl EVE kracht gevraagd voor 32 uur p.w. Ervaring gewenst. Aanmelding Nat. Rev Atlas Partij A dam, 020-278172. Tetterode-Nederland zoekt voor haar be drijf aan de Bilderdijkstraat een telefonis- te/telexiste die, samen met twee colle ga's de telefooncentrale en de telex gaat bedienen. Voor deze representatieve funktie zijn een Mavo-opleiding, spreekvaardigheid moderne talen en type-vaardigheid wel noodzakelijk. De jonge vrouw die belangstelling heeft, wordt uitgenodigd kontakt met ons op te nemen. Afspraken gaan vla de heer H. J. Dron- rijp, Tetterode-Nederland bv, Bilderdijk straat 163, 1053 KP Amsterdam. Tele foon 020-129677. Goudsmit en Branbergen advocaten druk maar gezellig advocatenkantoor in Amsterdam-Zuid zoekt een gewend mef diclafoon te werken; eventueel part-time en een voor 3 dagen per week J. J. VIOTTASTRAAT 46. tel. 020-736262 tst 34. Impresariaat John de Crane BV zoekt met vaardigheid steno en moderne talen Reacties telef. of schriftelijk; Prinsengracht 14, 1015 DV A dam. telef. 020-222244/221400 (ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u.) Alpina Verzekering Maatschappij, Herengracht 10, 1015 BK Amsterdam Op onze afdeling schade, is plaats voor een d.w.z. een schadecorrespondent, met leidinggevende capaci teiten. Wij denken aan een kandidaat met praktijk ervaring, die in staat is binnen ons team zelfstandig te werken. Tevens zoeken wij een aankomende schadecorrespondent die door ons opgeleid kan worden. Soil, richten aan de Direktie. Inl. bij de heer N. A. Koppers Telefoon 020-232574. Winkelpersoneel gevraagd Reon. Rijnstraat 24, Elektra, elektronika, verlichting, zoekt MEDEWERKER. bel 020-763056 Gevraagd nette VERKOPER- (STER) in levensmiddelen zaak in Amsterdam. Leeftijd 17 tot 23 jaar. Wij bieden een prettige werksfeer en aantrek kelijke secundaire arbeids voorwaarden en eventueel 's zaterdags vrij. Solt.: Firma A. A. J. van Kas Nickeriestraat 27. Tel. 020-121042 of 101957. SIMON vraaat KASSIERES (tot 19 jr.) Aantrekkelijk werk in een levendige sfeer. Bel of ga even langs bij de hr. A. J. Meulen, bedrijfsleider fH. Ünnaeusstraat 40-44. TeJ. 020-930611Hij zal graag alle bijzonderheden vertellen. Aank. WINKELBEDIENDE gevraagd in ijzerwaren en ge reedschappen. Fa. W. J. Cor- nelissen en Zoon, Stadion- weg 259, A dam. Tel 790931. vraagt Wij bieden u: salaris öoven minimumloon in totaal 29 vakantiedagen per jaar kleedgeldvergoeding Beethovenstraat 100-102, Amsterdam Voor telefonische afspraken 020-795330 dhr. Verkaart Voor spoedige indiensttreding gevraagd en Sollicitaties, maandag tel. 020-173572 en 173569. SOLLICITANTEN Sluit nooit uw originele getuigschriften in bij een sollicitatie Als u ze niet terug ontvangt kunnen wij meestal weinig voor u doen. Huishoudelijk personeel gevraagd (Para-)medisch personeel gevraagd Jrtzendburo vraagt per direkt: ZIEKENVERZORGENDEN RADIOL LABORANTEN Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724 direct (para) medisch werk voor: A-verpleegkundigen op de neurochirurgie, op de afdeling gynaecologie en op de afdeling psychogeriatrie. Al deze functies zijn In een ziekenhuis in Amsterdam-West. De diensten zijn in overleg. medisch secretaresse geen steno, wel dictafoon en typewerk, leeftijd tussen 25 en 30 jaar, hele dagen en evt. 4 dagen per week voor een instituut in Amsterdam-Zuid. gediplomeerde bejaardenhelpster voor een bejaardentehuis in Amsterdam-Oost voor alle dien sten. fysiotherapeut-assistente (gedipl.) met administratieve ervaring, voor een groepspraktijk in Amsterdam-Noord. Leeftijd 18-22 jr. beginnende met halve dagen 's morgens, later evt. full-time. doktersassistente voor halve dagen 'van 8.30 u. tot 13.00 u. De werkzaamheden bestaan uit urine en bloed onderzoeken, bloeo'prikken e.c.g. draaien (bedrijfskeuringen). Deze baan gaat 3 maart in en duurt 3 maanden, (dicht bij het Amstelstation) Wij hebben nog vele andere banen. Bel of kom langs. Leidsepleion 1-3, Amsterdam. Tel. 020-220055 of Dam 4, Amsterdam. Tel. 020-262213. Wij zoeken mensen met 2 rechterhanden voor: Carrosseriebouw electrisch lassen constructiewerk plaatwerk houtbewerking 65+ met rijbewijs Bent U „thuis" in een der vakken, dan bent U „thuis" bij ons. Kom eens praten Carrosserie Neesman Helicopterstraat 14-16 ri f®é»- •ÖQr^hjkl(&r, 044 aktie 68 zoekt: voor werk in Amsterdam centrum. Ervaring met dieetkeuken is vereist. 1. op interne afdeling in alle diensten. 2. op intensive-care afdeling in alle diensten, of evt. dag dienst. I.C.U. aantekening of ruime ervaring. 3. op chirurgie-afdeling, ervaring vereist, voor alle diensten. 4. op hartafdeting voor minimaal 3 maanden. C.C.U.- of I.C.U. aantekening of gediplomeerd o.k. assistente. Werktij den van 8.00 u. tot 16.45 u. Herengracht 215, tel. 020-249553 Heiligeweg 21-25, tel. 020-220241 ünnaeusstraat 52, tel. 020-937785 Groeneveen 70, tel. 020-980305 Elandsgracht 148, tel. 020-233252 Met vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken Uitzendbureau Elite STERK IN WERK vraagt met -spoed VERPLEEGKUNDIGEN ZIEKENVERZORGENDEN VERPLEEGHULPEN met ervaring Neem snel contact op met FERD BOLSTRAAT 137 Tel 020-710564 DE CLERCQSTRAAT 112 Tel 020-189523 ZEILSTRAAT 20 Tel. 020-760057 DIRECT gevraagd voor Inval-, weekend-, dag-, avond- en/of nachtdiensten VERPLEEGKUNDIGEN A/B (ook met O.K. aantekening of een C.C.U. aantekening of een kinderaantekening). ZIEKENVERZORGENDEN met beperkte behoefte voor halve dagen. ERVAREN VERPLEEGHULPEN Bij vertrek of vakantie ont vangt u over het totaal ver diende loon 21.62% vakantie geld Kom eens praten INTERFACT, Ceintuurbaan 149, t/o Rialto bioscoop, Am sterdam. Tel. 020-724700 of 641411. OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN. NET ALS U. Horeca personeel gevraagd In onze broodjeszaak is er leuk werk voor een goede bediende m/v van maandag vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur. Broodjeszaak, Stadionplein Tel. 020 - 328523. Vragen naar dhr. Van Westerop. Technisch personeel gevraagd EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAROOL, IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT. DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1.2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LAND EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM. vraagt Ervaring en rijbewijs noodzakelijk. Inlichtingen en aanmelden op tel. 020-735764. Wessels Hi-fi Centre, Beethovenstraat 14, Amsterdam. vraagt op zeer korte termijn een Schriftelijke of telefonische sollicitaties kunnen worden gericht aan: OPEL SERVICE (Hr. H. Mensink) Westerstraat 146 Amsterdam. Tel. 020-249074. Voor onze Algemene Werkplaats zoeken wij een met ruime ervaring op tenminste enkele van deze gebieden: bouwen van scha kelkasten vanaf tekening, knippen en zetten van plaat-materiaal, zagen van profielmateriaal en lassen. Ook maakt hij beugels, frames en verde re hulponderdelen en bouwt hij railkoper in. Leeftijd 30-40 jaar. Inlichtingen en sollicitaties: afdeling Per soneelsvoorziening van AEG-TELEFUN- KEN Nederland N.V., Aletta Jacobslaan 7, 1066 BP Amster dam, onder vermelding van vacature nummer 636-01 Telefoon (020) 511 63 33. ISS Mercurius BV vraagt met ingang van maart voor Am stelveen SCHOONMAKERS(STERS) Werktijden van 18.00-20.00 uur. Heeft u interesse, dan kunt u bellen. Tel. 020-827305. vraagt voor werk in buitenland en binnenland voor het in bedrijf stellen van electronische apparatuur HTS'ers en MTS'ers ELECTRONICA of ELECTRO. Deze werkzaamheden geschieden in heel EUROPA. Sollici tanten zullen dus genegen moeten zijn om veel te reizen. Tevens zijn er mogelijkheden voor jonge HTS'ers en MTS'ers welk opgeleid worden voor bovenstaande en andere functies. Uitst. salaris en andere voorwaarden geboden. Tel. soil.: 020- 228455. Kledingindustrie personeel gevraagd Jan Rebelstraat 24, Amsterdam-Osdorp vraagt: die in staat is om de trends en tendensen die leven te vertelen in jonge, jeugdige japonnen. Ervaring in de confectie-industrie is uiteraard noodzakelijk. Bent u geïnteresseerd, belt u dan met Monique, tel. 020-197870. ZAZA biedt een goede kans aan een jonge ZAZA maakt jeugdige damesjaponnen, met groeiend succes in binnen- en buitenland. Onze coupeuse zou daarom graag een uitstekende collega erbij willen hebben. Iemand, die na een inwerkperiode zelfstandig patronen kan maken, vergroten en verkleinen en de snijtekeningen kan verzorgen. Wie interesse heeft in deze baan en meer informatie wil, kan contact opnemen met Mevr. van Zalinge-Wouda. Overdag Kabelweg 47, tel. 020-867708. 's Avonds na 6 uur, tel. 03462- 3788. Divers personeel gevraagd Cie int. des Wagons Lits et du Tourisme een groot internationaal bedrijf in de horeca en het toerisme zoekt voor haar hoofdkantoor welke gevestigd is in het Centraal Station een voor een dag per week (de vrijdag) van 9.00 tot 15.00 uur. Haar werkzaamheden bestaan uit het serveren van koffie op de kantoren, en het verzorgen van de lunch in ons kleine personeelsrestaurant. Wanneer u belangstelling heeft verzoeken wij u onze afdeling Personeelszaken te bellen voor het maken van een afspraak. Telefoon 020-244011 toestel 28 of 29. De commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk van Leiderdorp roept gegadigden op voor de functie van VAN DE SCHEPPINGSKERK (gelegen aan de Van Poelgeestlaan). Een dienstwoning komt beschikbaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de secretaris van de Commissie van Beheer, BRITTENBURG 72, 2352 XN LEIDERDORP vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 De Jere Je S.A.B. Bedrijfsrestauraties J°°( vraag voor kantines te Amsterdam PPf- Ervaring gewenst doch niet vereist. f Deze noodhulpen worden regelmatig telefonisch opqOp voor het invallen bij afwezigheid van ons vast peijnjj Inlichtingen: dagelijks bij de hr Ketelaar, van 09.00 Lpn uur. Tel. 02975-65626. Dierenarts Santen vraagt met ingang van 1 mei a.s. part-time assistente min. vooropl. MAVO-4. Uitsluitend schrift, soil, naar Rozengracht 226, 1016 SZ^ Amsterdam. Waterskicentrum „De Har der" gelegen aan het Veluwe- meer bij Harderwijk zoekt echtpaar voor beheer van haar terrein en clubgebouw voor het seizoen 1 april t/m 1 oktober 1980. Stacaravan be schikbaar. Voor nadere infor matie na 19.00 uur 03412- 2777 of 03211-1618. Gevraagd: ONDERHOUD- SCHILDERS, Boogert B.V., Den Brielstraat 8. Amster dam, tel. 020-848585. Ons bedrijf heeft een leuke baan v MAGAZIJNMEDEWtf CHAUFFEUR, leeftijd^ jaar, bekend met n^v wegennet. 020-948333. Gevr. HOOGW CHAUFFEURS met Pe r bewijs, Boogert B.Perst Brielstraat 10, A'd#aëei 020-848585. pPra LEIDERS(STERS) voor onze zomerkanjj kinderen van 6-16 periode 27/6 t/m Voor min. 2 en ma) eengesloten weken, t 19 jr. Uitgebreide s<£ te richten aan de NL vesathe de Havixhor^ horsterweg 34-36, De Wijk (D). Tel. inlP' 1487. Musici en artfaal< ~mt Gevr. diverse MUZlfJ voor een amateurdal leeft. v.a. 25 jr. Tel-tT' 020-160777. 166158. Onroerend goed te koop aangeb»ee; PRINSENGRACHT 188, grachtenpand met uitzicht op de Westertoren, waarvan de parterre is verhuurd voor 13.800 per jaar, en de 3 bovenetages bevatt. in totaal 4 kamers, 2 keukens, 2 toilet ten en badkamer, leeg wor den opgeleverd. Koopsom het gehele pand 275.000 k.k. Te bezichtigen op woensdag 27 februari tus sen 15.00 en 17.00 uur. Inl. Bakker de Jong B.V. Makelaars o.g. Burg. Postweg 7 te Landsmeer. Tel. 02908- 1112 na 6 uur 075-166036. Te koop aangeb. een perceel a/d 2e KOSTVERLORENKA- DE, het benedenhuis (badka mer m. ligbad) wordt leeg op geleverd. Huur bovenwonin gen 8.430 p.j. Vr.pr. 129.000 k.k. Van Overboek, makelaars-taxateurs o.g. Vij zelgracht 61Amsterdam. Tel. 020-227808. Eveneens zat. open van 10.30-12.30 uur. STATIG WOONHUIS in de PIETER PAUWSTR. (zijstr. Weteringschans), bel etage, wordt leeg opgeleverd. (3 kam. keuk.) overige huur opbrengst 12.120 p.j. Vr.pr. 227.000 k.k. Van Overbeek, makelaars-Taxateurs O.G. Vijzelgracht 61, Amsterdam. Tel. 020-227808. Eveneens zat. open van 10.30-12.30 uur. Te koop: Diverse appartementen in Amsterdam van 35.000 k.k. tot 115.000 k.k. Benodigd aan eigen geld 10 procent van de koopsom. Metropool- Doerga B.V., Brediusweg 37, Bussum. Tel. 02159-10151. Eigenaar/be+e Appartement (ged.weei nabij W.G. Ind.: ruinLers kam., slaapkam., ojheid ken, badkam. m. doifeutc waranda op het feoor 77.500 k.k. GEIJTlvioe Makelaardij O.Gjhou 020-187358. jen T.k. A'dam-Z., Kinf01* hk. Zomerdijkstr. Winkel/kanf™ m. dagverbl. en keldin h Vr.pr. /ba ca. 125 m1. k.k. Inl. 020-732266. an Te koop BELFORTmm slaapk., ligbad, c.v., der, hal plus toilet)»» keuken, tuin plus vrj - berging. Pr. 135.u Karbindersdreef 13 tricht. Tel. 043-7137 'Te koop sfeervol MO TJE in oude binnens voor bewoning gere j. m', winkel verhuiiL"^ 9600 per jaar. Tel. uur. 020-259201 haa Te koop een woon ze met tuin te BUINl acl (Dr.). Binnenkort orfin. aanvaarden. Vr.pr. iittei k.k. Inl. tel. 05998-2 sta Eer T.k. A'dam-W. met lege vro nipt royu lo 85.000 k.k. Tel. nRel 02507-5987. Makelaardij T. v.d. fou ZEEVANG te Oostri Ze T. v.d. STEE^moi te Monnickencfe te verstrekt u op aabriti GRATIS (foto) INFQr de van KOOPWONII zu in Noord-Holla Belt u 02991 -f Of 02995- GEGARANDEERD GOED WONEN VLAKBIJ AMJ VRIJE VESTIGING Vlakbij alle belangrijke uitvalswegen naar Amsterdai een korte verhuurperiode weer een paar apparteme verkoop beschikbaar gekomen. Het gaat hier om 4-kamerappartementen op verschillende etages van een modern apparterr bouw voorzien van c.v., lift, en mooi gesitueerd tui groen, aan de Fluitekruidweg, Zaandam U heeft gelegenheid om uw eigen woonsfeer samen Zo werden de vrijgekomen flats niet opgeknapt. U een kleine ingreep de 4-kamerflat veranderen in royaal 3-kamerappartement, de douche wijzigen in badkamer en de keuken en het schilderwerk m smaak uitvoeren. Vanzelfsprekend hebben wij met stelling hier rekening mee gehouden. KOOPSOM 110.000 V.O.N (incl. makelaarskosten, notaris- en overdrachtsbela 100 FINANCIERING MOGELIJK OPENBARE BEZICHTIGING, WOENSDAG 27 Fl' VAN 14.00 TOT 14.30 UUR BUDGET KOOPHUIS B.V. Jan Luykenstraat 10 Amsterdam. Tel. 020-731050.C" g, i Onroerend goed en woonruir te huur aangeboden Aang. 3 kam.-ATELIERWON beg. grond in het centrum. Douche, keuk., c.v. Hr. 725 p.m. Tel., ma. t/m vrij, 9-16 u. 020-736245 (I. Heneka). Aangeb. KAMER m. voor netle heer, in Br. o. nr. 21-18273 •Is I 15 schi atif •esl nw spo fev Onroerend goed en woonruir te huur gevraagd J.man 29 jr zoekt woonruimte omg. Haarlem of A'dam. Huur tot 600 p.m. Br. nr 23-18325 bur. v.d. blad. Jongeman, 25 jr. i.b.v. urg.- bew. zoekt WOONRUIMTE. Tel. 020-935142. T.h. gevr. woonruimte 3 tot 4 kamers A'dam. Huur tot 1600 p.m. Br. ond. nr. 23- 18357 bur. v.d. blad. J.man en z'n 13-jarige doch ter zoeken met spoed woon ruimte in de omg. van A'dam. Huur 700 p.m. Tel over dag 020-220280 tst. 225, 's avonds 020-950640. Amerikaans wetenscl( medewerker bij de 1 versiteit (en vrouw gemeubileerde WO<L' TE/FLAT In A dam j of Zuid, voor onj£j mnd., te beginnen (Geen kinderen/hu Dr R. Papste 020-5483026 (VU) (privé). Jongen van 17 jr., LTS, zoekt kamer met vrije opgang, per mnd. Tel. 0252$' Aank. LERAAR en zoeken woonruimte i.b.v. Urg. Tel. 02! MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGII 4 tic a ort] 5 d. ids 18. iap ;te, !l. it, >aJ 6 tal. 10-jDss

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14