Radio- en televisieprogramma's 1T BELOOFDE LAND door Henk Kro'senbrlnk en puzzelen Weerrapporten ASTERIX EN HET GESCHENK VAN CAESAR poeder, twee kaneelstokjes, drie kruidnagels, een grote uit (gesnipperd), twee eetle pels yoghurt, een blikje to matenpuree en twee theele pels bruine suiker. De krui denpasta met de tomaten en kip fruiten in een pan met een dikke bodem. Vet erover sprenkelen en zacht jes laten stomen tot de kip gaar is. De doperwten erbij doen. Voor het opdienen een paar minuten aanbra den. Dit gerecht kan gege ten worden met rijst, Indi aas brood of stokbrood. IK POE VOOR NIE - MAN O OPEN'ENJE HOEFT NIET AAN TEPWNGEN! en laar jij mbook MET RU5T! '7 bló je i6f&re VCtrreL Her ptJNJ waj re 36*0 00 36 Als je 't helemaal echt Indi aas wil maken, kies Je voor Nan, een plat brood uit In dia. Dit is betrekkelijk ge makkelijk te maken, zeker voor mensen die vaker hun eigen brood bakken. Je hebt er voor nodig: 250 gram on- gebuild tarwemeel, vijftien twintig gram gist. ander halve deciliter water. Zeef de tarwemeel in een platte kom. maak een kuiltje in het midden, giet daarin een deel van het water waarin de gist geweekt is en kneed het tot een soepel beslag. Vijf minuten kneden, de rest van het water geleide lijk toevoegen. Bedek het deeg met een vochtige doek en laat het ongeveer een half uur rijzen. Kneed het deeg nog even door en leg het op een ingevette bak plaats, spreid heh uit, onge veer een vinger dik. Bak het vijftien twintig minuten in een voorverwarmde gloei end hete oven (250 C). sambal, suiker, zout en ge weekte asem met het week- water in margarine fruiten. Zodra dit bruin wordt dit gaat heel snel ruim ket jap toevoegen, daarna aan lengen met azijn. Even door laten koken en op smaak brengen met wat citroensap en eventueel wat suiker en; of zout. Lengkong kan als apart gerecht gegeten wor den. maar ook bij of na de rijsttafel. Indonesisch De tentoonstelling „Keu kengeheimen" besteedt veel aandacht aan Indonesi sche gerechten. Heel erg lekker is Lengkong. Dit is een frisse, vegetarische sa lade uit het gebied van Cire- bon op West-Java. Voor cir ca zes personen heb je de volgende ingrediënten no dig: één blok tahu. twee plakken tempé, twee .ons taugé, één komkomjner. Voor de saus: twee teentjes knoflook, twee theelepels sambal, vijf zes asempit- ten, suiker, zout, azijn, ci troen en ketjap. Tahu. tem pé en asempitten zijrr te koop in Indonesische speci- aalzaakjes en meestal ook wel op de „oosterse" afde lingen in grote supermark ten. Lengkong maak Je als volgt: Tahu en tempfr in kleine blokjes snijden en in plantaardige olie frituren tot de blokjes goudbruin zijn. De taugé wassen, even in water koken en afgieten. Alles in een schaal doen met de in blokjes gesneden kótn- kommer. De saus. die hier doorheen geroerd moet wor den, maak je als volgt: de fijngemaakte knoflook, de DE FOSDYKE SAGA IK DAAG J6 UT MAAK HEr HUW66')P*.ONER «tUSEüS De vtc*so*irTWN VAN 06 wee* OD<SAI»TEN CTN HAif India Kip kan op Vele manleren gegeten worden. Het vol gende recept. Murgh Massa- lam oftewel gekruide kip, is erg populair iri India. Behal ve eeri braadkip heb Je vijf grote tomaten, een blikje doperwten en tachtig gram vet nodig. De kip (het vel eraf halen) en tomaten in grote stukken snijden. Van de volgende krulden met warm water een kruiden- pasta maken: één theelepel sambal, twee theelepels gemberpoeder, twee teent jes knoflook, twee theele pels geelwortelpoeder. drie theelepels gemalen komijn, één theelepel kardamon- VERHAATJE 'HU HEEFT HST INITlATIBF cSSNOMEN FERD'NAND A. J. G. StrepghoJi.-N$prden alles. Daar hield het mee op. Ze ver- optreden ep die meer vermoedde telden Derk Jan ook, dat ze over drie dan Derk J^in i&.cte gaten had. sloeg dagen zouden vertrekken. Dan gin- hem op de schouder en zei, dat hij gen beide schepen weg en wanneer nog eën paar üageh'over had. „En hij mee wilde, moest hij het gauw anders vlak voor het vertrek. Ze moe- laten weten. Ze hielden zich aanbevo- ten toch allemaal naar de schepen len. Het was een morsig kantoor waar komen. Als ze tenminste hier zijn en het stonk en Derk Jan was blij ge- niet toevallig van. Amstérdam ver weest, dat hij weer buiten stond. De trekken. Want ook -daar wonen van hele verdere dag had hij gelopen, die slavenjagëïfc," de eigenaar. Kijkend naar de mensen, zoekend naar een bekend gezicht. Maar er Maar Derk" Jan wfst ipker, dat ze van waren duizenden gezichten, oude en hier zouden vertrekken, jonge, en hij kende er niet een van. En niemand kende Derk Jan. Hij die in „Dan ging ik als een hond voor de Winterswijk altijd gegToet werd. was loopplank liggen," zei de man. „Dan hier een vreemde. Hij begreep dat zie je ze zeker. En als Je zih hebt kun wel, maar het gaf hem een gevoel van je op het laatste moment nog wel verlatenheid. Hij hoorde hier nergens mee. Op één meer of minder kijken ze bij. Hij had hier helemaal geen plaats niet. Dan stapelen ze de mensen een op de maatschappelijke ranglijst. In beetje dichter op elkaar." En dat was Winterswijk had zelfs de armste we- de troost, die Derk Jan kreeg, ver uit het dorp nog zijn eigen plaats, Ook de hele volgende dag liep Derk nog zijn eigen functie. Maar hier was Jan nog door de stad te dwalen. Hij hij niets. Zelfs geen nummer. Hij was begon er nu de weg te kennen. Hij hier een naamloos voorwerp, waar vroeg overal, waar emigranten wer- men tegenop liep, een man tegen wie den ondergebracht, waar die mensen men ongegeneerd snauwde, die men sliepen. Ze wezen hem allerlei hulzen, wegvloekte. aan wie men onzedelijke waar ze wel eens terecht kwarten, voorstellen deed, waarvan Derk Jan Oude pakhuizen, waar ze primitief gruwde. kampeerden. Uitgewoonde kantoor gebouwen. krotten, die op invallen Uitgeput van het lopen zat hij die stonden. Overal werd geld aan hen avond weer in de gelagkamer van het verdiend. De meesten hadden niet logement. Moedeloos zat hij achter het geld om een fatsoenlijk onderko zijn glas bier en toen de eigenaar even men te zoeken of ze waren bang dit te bij hem kwam zitten en vroeg, of hij gebruiken omdat zij dachten het la de schepen gezien had en of hij ge- ter nog harder nodig te hebben. Maar vonden had wat hij zocht, schudde allemaal hadden ze die ene gedachte hij zijn hoofd De schepen had hij in hun hoofd, waarmee ze zich troost- gezien. maar niet de bekenden, die hij ten. waamlee ze elkaar troostten. Ze had willen zien. gingen naar de nieuwe wereld, naar het beloofde land en daarvoor moes- „Ze vertrekken over drie dagen. Mis- ten ze zich allerlei ontberingen ge- schien dan," zei hij en hij probeerde' troosten. Daarginds, als ze er een iets hoopvols in zijn stem te leggen, maal waren, zou het beter worden. En de eigenaar die medelijden had Daar lachte hen een nieuwe toekomst met de Jonge man er was iets tegemoet. droefgeestigs, iets geslagens in zijn Wordt vervolgd 3ou*j lerkl»^^iimmmmmm trarj - 1»» - °r" 6 Aan het stevige huis, dat stond, aan de zekere toekomst s ^iem daar wachtte. Hij zag de i schepen en huiverde, iken^ele verdere dag zocht hij naar nna. die nu wel in de stad moest aangekomen. Ze waren toch een J eerder vertrokken. Maar hoe hij J^c-jrondkeek en rondvroeg in alle rtJienten in de buurt, ook in de 49(3urste, de armste, hij vond haar '30 «Ook niet bij de rederij, waaraan q jJhepen hoorden, hadden ze hem l Jcunnen helpen. Ze hadden alleen aa,sl)gstellend gevraagd of hij ook an,jplan was om mee te gaan. Er k k Ti nog een paar kajuiten beschik- 18 gen daar kon hij er een van krlj- -Ze hadden hem onmiddellijk ge- LAll en aan de kleren gezien, dat hij etsneer was dan de doorsnee ver leg ir. Een prijs hadden ze wel ge- OOQid. maar ze beschikten niet over 15 ijn van mensen die meegingen. Ze MLHrn alleen op hoeveel mensen ze eialveer moesten rekenen. Dat was NCRV: 0.02 (S) Hate date 2.02 (S) Nacht dienst. grammofoonmuziek. 17.00 (S) Een blokje Nederlands. 17.24 Mededelingen SOS- en politieberichten. 17 30 Nieuws 17.36 Din gen van de dag. 18 00 (S) Brassband Maga zine. R V U 18 30 De jaren '30- 80 (3) P P 18 50 Uitzending van de PPR. VARA: 19.00 VARA's woensdagavond. (19 05 De rode draad. 20.00 (S) VARA Klassiek: Cello en fuano: Klassieke muziek. 20.35 (S) Het zout n de pap. 21.25 (S) VARA Klassiek. NDR Omr. Ork Klassieke muziek 22 30 Nieuws. NOS: 22.40 Waarachtig de laatste: Muzikanten langs de weg. klankbeeld VA RA 23 25 (S) Muziek van deze eeuw. 23.55- 24.00 Nieuws. 12.03 (S) De Noen Show 14 03 (S) De The» Stokkink Show. 17 03 (S) Stampij. NOS 18 03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade KRO 19.02 (S) Rauhfaser 22 02 (S) Roek-Tempel. 23 02-24.00 (S) Walhalla Radio vandaag HILVERSUM II (402 ra) VARA 7 00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek 7.20 De Wekkerradio. (7.30. 8.00 en 8.30 Nieuws 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9 10 Wa terstanden. NpS; 9,1.5 Werkbank. VARA: 9.25 Keuren en 'kiezen. 9.50 Hoor Haar! 11.10 Schoolradio. 11.30 Aalten-Centraal. OVERHEIDSVOORLICHTING 12 16 Tekst en Uitleg. VARA: 12.26 Mededelin gen voor Land- en tuinbouw (NOS). 12 30 Nieuws. 12 36 Dingen van de dag. 13 00 Nieuws. 13.11 Aalten-Centraal (vervolg). 13.30 Oude Schoolliedjes 13.50 Kinderen een kwartje? 14.30 Leef-Ujd-genoeg. 15.30 Operette. 16.00 Je bent jong en je moet welhoorspelserie (1). 16.35 Lichte HILVERSUM I (298 ra) VOO 7.03 (S) Ook goeie morgen 8.03-8.08 OS: Journaal. 9.03 (S) Muziek terwijl U werkt. 10 02 (S) Klets kop. VPRO: 10.45 (S) Villa-VPRO. 13.03 (S) Welingelichte kringen 13 30 (S) Spannen de Sprookjes. 14 02 (S) Achterwerk. EO: 14 20 (S) Radio-Kleuterkrant. 14.45 (S) Open Huis. 16.02 (S) EO-Metterdaad. 16.15 (S) Tijdsein NCRV 17.45 <S) Theaterorgel- bespeling. 18.11 (S) Hier en nu. NOS 19-30 (S) Langs de lijn, sport en muziek. (19.38 Paardekoersen.) 22.30 (S) Hobbyscoop. 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. HILVERSUM IV (FM) NCRV 7 00 Nieuws 7.02 Het levende Woord 7 10 (S) Preludium 9 00 Nieuws. 9 02 (S) Diverti mento. 9.15 (S) Onder de hoogtezon 10 00 (S) Orkestpalet 12.00 Nieuws 12 02 (S) Tafelmuziek. 12 02 (S) Pianowerken uit de Romantiek. 12.30 Promenade Orkest, Ra diokoor met sopraan. 13.20 (S) Platen nieuws 13 55 (S) Zojuist verschenen 14 00 Nieuws 14.02 (S) Otello. opera van Rossini 16.55-17 00 (S> Kunst- en vliegwerk HILVERSUM III (444 m) KRO 7 02 (S> Des Engels. 9.03 (S) Van negen tot twaalf 17.10 UmmunU'iikUdit'i. tv-at-ne. 17.30 A< lualitciun en mu/ick. 18.20 Serie rvpoit.i ges 1900 Journaal 1930 Liti-unre mi» 20 15 Aclyifl magazine 21 00 Aclualitet ten 21 20 Drie Engel fur Charlie i\ m i 22 35 Consumentenrubriek 22 40 Fllmdn cumcntuirc 24.00 Journaal. DUITSLAND NDR 7,50 8 05 Gymn-i t» l 8 05 l m 13 05 en IQ 30tm 17 30 Schnnlu le visie 18 00 Kleuterprogramma 18.10 Na tuurserie 19.00 Wetenschappelijke mi 19 15 Documentair programma 20 oo Journaal 2015 Actueel week journaal 21 00 Gesprek 22 05 23 35 <ZW> Germanin speelfilm DUITSLAND WDR 7 55 Gymnastiek 8 05 t m 11 55 Schooltelevisie (9 30 Kleulerpm Uriimm.il, 17 00 tm 17 30 SrhoolU-leviMi- 18.00 Kleuterprogrammii 18 30 Cur-.ii» En gels 19 00 Reportage 19 45 Journal 3 20 OO Journaal 20 15 Gevarieerd programma 2145 Ai tui» I maga/ine 22 00 Veikevi slips 22 05 (ZWi Die Hostie mil den funf Fingern (The beast with the live finileiM »É»eeltilm 23 30 Journaal It I,l,(»l S NEDERLANDS 15 30 Opi n School 16 30 Jeugdmagu/inc 18 15 Teken filmseric 18 20 (ZWi Korte film !8 25 Ro bin Hood, tv «ene 1917 Informutief pro gramma 19.37 Mrdt delingen en Morgen 1945 Journaal 20 10 Wts-rlierirhl 20 15 Murk Mindy. tv serie 20 40 i/.Wi Hit huts der stormen iWuthenng Heightsi. speelfilm 22 30 Cultureelmagaunc 23 00 23 15 Journaal 20.27 SOCUTERA: Film van de NOVIB 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 20.32 VOO: Mijn naam is vandaag themaprogramma 22.05 A man called Sloane. tv-sene TV vandaag 15.30 NCRV:, Jan de muztkartl. liedje 15.35 Oe koning op z'n kop, tekenfilm 15-45 Desiang.de aap en de papegaai, poppentllm 15.55 De grote klok 16.45 Ik ga met jou, als je dat soms nog met dacht, cabaretprogramma 22.55 Veronica s agenda 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 23.35 NOS: Journaal DUITS LAND I 1205 Actuele reportage 12 60 Persoverzicht 13 00-13 10 Journaal. 9 55 Journaal 10.00-12 00 Olympische Winter spelen 15 55 Journaal Hi 00 18 45 Olympi sche Winterspelen Reg ionaal program ma NDR 9 25-9 55 Kleutoi programma 18 45 Actualiteiten 19 09 Klcutcrscric 19 23 Regionaal magazine 19 59 Program- maoverzicht WDK 8 05 t m 9 05 Schoolte levisie 9 25 Kicutcrprognimma 18 50 Strichwcise heiter. tvtorie 19 15 Actuall teiten 19 45 Informnlief programma i 20 00 Journaal 20 15 Die let/te Srhlacht (The last rampaignl. tv film. 21 10 Olympi sche Winterspelen 22 30 Actualiteiten 22 55 Olympische Winterspelen IJshoc key 1 25 Journaal 1 30 Jazzmuziek 2 25 5 00 Olympische Winterspelen IJshockey 16.25 Olympische Winterspelen 18.30 Sesamstraat 19.45 Toenstische tips 18.50 Staatsloterij NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.59 Van gewest tot gewest 19.50 P.P. Uitzending van de CPN NOS: Journaal 21.55 NOS: Oen Haag vandaag 22.10 Olympische Winterspelen 23.20 NOS: Journaal 19.25 IKON-KRO/RKK: Kenmerk DUITSLAND II 16.20 Cabaretprogram ma 16 35 Diervnfilmju-rie 1? 00 Journnul 20.00 NOS: Journaal Het verschijnsel van dat maan-sche- merlicht wordt het asgrauwe licht van de maan genoemd Het is zowel zichtbaar aan de avond- als de och tendhemel. Als de maan nieuw is. is voor de maan de aarde vol. Een maan-astronaut zou deze volle aarde zien als een schijf dertien keer zo groot als wij de maan zien Ongeveer de helft van het licht van deze volver- lichte aardschijf wordt teruggekaatst en in dit llaht wordt het niet door direct zonlicht getroffen deel van de maan in de eerste dagen voor en na nieuwe maan zichtbaar Op het mo ment dat die meneer reflecteerde, zag hij in fefte zonlicht, dat door laat ons zeggen uitgebreide bewolking boven de Verenigde Staten top dat moment was het daar volop dag) naar de maan werd teruggekaatst Curieus Is het in ons oog ontstane verschijnsel dat de sikkei over het donkere deel van de maan schijnt heen te grijpen. Het ijkt alsof de donkere rand een kleinere schijf be grenst dan de verlichte rand. maar dat berust op gezichtsbedrog Naarmate de maan „ouder" wordt, wordt voor de maan de aarde minder vol. waardoor het asgrauwe licht voor het blote oog enkele dagen voor het eerste kwartier (dit Jaar op 23 februa ri) verdwijnt. Met een kijker is het wel langer zichtbaar. Nu de wolken zo op afstand blijven, zou Ik belangstellen den willen opwekken vanavond dit bijzondere verschijnsel o<»k nog eens te gaan waarnemen. Het kan mis schien nog net. Uit Culemborg kreeg ik van drs J. A. C M van Beek het volgende enthou siaste bericht „Een poos geleden schreef Ik over een bloelende „for- sythsia" alhier staande tegen een muur die op het zuiden ligt. Mis schien is het wel aardig orn nu even te laten weten, dat de struik, bijna drie meter hoog, na Januari flink bloemen produceert. Echt voorjaar!" Ten slotte nog deze correctie: In het stuk van gisteren leek het alsof Ik schaatser Wester uit Oorredijk liet zeggen, dat hij in de extreem ver warmde hotelslaapkamer in Oulu geen pink omhoog kon krijgen Be doeld werd dat hij daar door de warmte geen wenk in de ogen kreeg, dus niet kon slapen Verder wordt die toch niet afgelast bij min acht graden midden op de dag maar bij min acht tien graden en dat maakt nogal enig verschil Amsterdam IM Bilt Deelen Eetde Eindhoven I»en Helder Rotterdam Twente Vluungen Zuid Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brunei Frankfort regen *ehee| bew onbew Heltinkl Innabruck Klagrnturt Kopenhagen Lm» bon Loearno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorea MUnchen Nice 0*lr. Parlja Rome Hpllt Stockholm Wenen Zurich na|j ontaai woorden Invullen die be- "Sj len; UWi >er van een hengel, 2. muggelar- bergpas, 4. verhaal, 5. wond- t, 6. platte steen, 7. geurigheid, 8. act* 9 bijenhouder, 10. vruchtenat. uiste oplossing vormen de begin- uik. de naam van een soort gier. 2,51 King vorige puzzel op1 talon. 5. nar, 8. adem, 9. tema, ed. 11. golok. 12 regel, 13. re. 16. 8 renet, 20. belet, 22. vee. 24. ess 25. kers. 26. lek, 27. karet am. 1 tak, 2. ader. 3. leder. 4 om. 5. 1- Amor, 7. raket. 9. tol, 11. genet. ibel, 15. kever, 17. rede. 18. rem. Q|| Te, 21. lok. 23. Est. 25. ka regen geheel bew unbew. regen geheel bow heeft, maakt dat een mens weer leeft en streeft. Maandagavond werd Ik opgebeld door een lezer, die mij erop attendeer de dat er met de maan iets aan de hand was. Niet alleen de sikkel ervan was zichtbaar, maar ook. zij het veel zwakker, het donkere gedeelte vandc maan In feite tekende de hele om trek zich volledig tegen de donkere avondhemel af HOOOWATER dondorilxc 31 februari VIlMingrn 5 13-17 31 Hannrvl»-nlu.zon 5 M 17 51 Rotter dam 7.33-19 44. Hcheveningen 11 ia l.'mui- den 7 13 19 17 Den Helder 1109 23 34 Harllngvn 1 34 13 24 Delftljl 3 20 15 31 JNSDAG 20 FEBRUARI 1980 VARIA TROUW/KWARTET P 15 - RHS 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17