ric Heiden: mentale kuk wordt zwaarder Ijshockeyers zijn er nog lang niet Ook Stenmark heeft z'n goud 'IOC schijnheilig' uze tussen studie of tekenen van lucratieve reclamecontracten steeds moeiliiker iS NIJB-voorzitter Fred Schweers kondigt reorganisaties aan rebord i Placid b,lV Eindoverwinning voor Knetemann Frits Schalij vierde rijder in Heerenveen Vijf atleten naar EK indoor Zweed in tweede manche naar zege in reuzenslalom Weer oproep tot boycot Moskou - DAG 20 FEBRUARI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 13 - RHS 15 ji lohan Woldendorp n d( >p k( van door. ige I - PLACID Hoewel Eric Heiden de laatste vier jaar al iders doet dan alle schaatswedstrijden in goud om te wil dat niet zeggen dat het grote gros van zijn noten tot excellente insiders is uitgegroeid. Het dage- tiitleg-ritueel is een hoogst vermakelijke tijdspassering lensen uit landen, die op een behoorlijke schaatshisto riën bogen. Dagelijks vertelt de speaker in het immer send volle stadion tot in de kleinste details hoe de Otijden precies in elkaar steken. Dat varieert van de **lak om op een van de rechte stukken van de binnen- le buitenbocht te verhuizen tot het besluit dat de ktionale schaatsunie (ISU) ooit nam om de tijden tot in 'j. sten van seconden te registreren. >ljU ig van de 500 meter vroeg een anse Journalist tamelijk be- n Heiden of het niet vermoel- om daags na de sprint de vijf in S r te rijden. Niet wetende dat chil in tijd op klassements- De ien vaak minder dan ander- jriën bedraagt. Heiden antwoord- uit min serieus op de potsierlij- n In „Ach. zo'n vijfhonderd me maar 38 seconden. Met die jaligilheid valt het wel mee" poni later werd Heidens tralnster ólum gevraagd waarom ze voortdurend met twee vingers naar het ijs stond te wijzen. De Olympische kampioene van 1972 (op de 1500 meter) legde geduldig en omstandig uit, dat iedere schaatser met een richttijd in het achterhoofd uit de startblokken schiet en dat de coach iedere ronde aan de hand van de electronisch geregistreerde tus sentijd aangeeft in hoeverre de pupil van het schema afwijkt. Eric Heiden mag dan in het schaats- rijk een groot vorst zijn. voor Ameri kaanse begrippen is dat wereldje nauwelijks groter dan Andorra of Liechtenstein. Het was vooraf be kend, dat de eerste aanval van de schaatskoorts pas tijdens de Olympi sche winterspelen zou worden ontke tend. Niet voor niets heeft Eric Hel den zijn zinnen op het veroveren van vijf gouden medailles gezet. Zo speels als hij over anderhalve week in Hee renveen voor de laatste keer zijn we reldtitel bij de allrounders prolon geert. zo verbeten knokt hij in zijn eigen land tegen zichzelf. Ook nadat hij zonder concurrentie de 1000 meter had gewonnen, bekende hij: „Fysiek is het voor mij geen enkel probleem om al die afstanden te rijden. Het is echter de vraag of ik mentaal door de nog resterende nummers (de 1500 me ter en de tien kilometer-red) heen kom. Het liefst zou ik elke dag niets anders doen dan lekker relaxen." Dat wordt beaamd door de Nederlan der Peter Schotting, een andere Ame rikaanse schaats trainer: ,,Het zou voor Eric beter zijn als alles in vijf dagen wordt afgewerkt." De mentale druk, die zich eind vorige week al manifesteerde, wordt dagelijks ver zwaard door de hinderlijke aanwezig heid van complete legers managers, die de grootmeester voor lucratieve contracten willen overhalen om een tijdje als commerciële robot door het leven te gaan. Schotting: „Die gasten duiken zelfs herhaaldelijk in de kleedkamer op. Een uitermate verve lende toestand." Helden zegt zelf te twijfelen tussen het opvatten van de studiedraad en het leven van de inkomsten als ..Olympic personality". Minimaal tweemiljoen vastzetten op de bank levert ten slotte een aardige rente op Het is ook heel wat anders dan een papieren baantje als nachtwaker in de zomermaanden. Heiden koos in dertijd voor dat „beroep", omdat de Verenigde Staten voor hoog gekwali ficeerde amateursporters het begrip ..Olympic job" kennen. Topsporters krijgen een baan bij een sponsor, maar kunnen net zoveel vrij af nemen om te trainen als ze zelf willen. In dat kader verkocht de in Lake Placid afwezige Tom Plant een maand daad werkelijk schoenen in een warenhuis en zocht Heiden vertier in het nacht wakersmetier. De schaatser uit Madi son was echter zo onhandig om in september vorig Jaar ontslag te nemen. Waar Amerika blijft Juichen om Eric Heiden en zijn andere, onmiddellijk tot sterren gebombardeerde landge noten. is het duidelijk geworden, dat Nederland zich op bepaalde afstan den op het lage niveau van de laatste Jaren beweegt. Zonder Illusies ging het drietal Bert de Jong Lieuwe de Lieuwe de Boer 1000 meter is 200 meter teveel Boer Hilbert van der Duim de kilometer te lijf. Volgens verwachting eindigde de eerste het hoogst (zesde) en duurde de rit voor De Boer te lang „Na zevenhonderd meter wil het niet meer", sprak de winnaar van het brons op de 500 meter. „Van de ene ep de andere slag val ik helemaal weg." Sprinttrainer Jorrit Jorrltsma wil dat de komende zomer veranderen. Als de KNSB zijn chronische kritiek op haar-beleid tenminste niet lafhartig in beëindiging van het contract ver taalt:' ^Am-ine'- door Johan Woldendorp nnstrijden, Dames, verplich- ja. i, Langlauf, 4x10 km, heren. II, Reuzeslalom, eerste man- les. chaatsen, Hardrijden, 3000 ames. 10, IJshockey, 19.00 Roeme- 'wegen, 19.30 Tsjechoslowa- Iden, 22.30 Polen-Japan, usland-Canada, 02.00 Fin- lerland, 02.30 Verenigde lest-Duitsland. Ned. 1: Hardrijden, 3000 s. Reuzesialom. 10 Ned. 1: Kunstrijden. *5 Ned. 1: IJshockey, Tsje- ikije-Zweden en hoogtepun- laguitzending. 757 18 Hilv. 1: Olympisch Jour- 0 Hilv. 1: Flitsen, hardrij- m, dames. LAKE PLACID De door de bank genomen povere prestatie- curve van de Nederlands-Canadese ijshockeyploeg (gister nacht werd voor het eerst overtuigend gespeeld en met 5-3 van het niet bijster sterke Polen gewonnen) zal zijn sporen zeker achterlaten. Bondsvoorzitter Fred Schweers heeft inmiddels de les van het Olympisch toernooi geleerd. Of voor de spelers hetzelfde geldt, zal de nabije toekomst utwijzen. „De Jongens kunnen van dit evenement opsteken, dat ze er nog lang niet zijn," zegt Schweers. „Sterker, ze kunnen er helemaal niets van. Er is geen enkele aanleiding om hier met een air rond te lopen." sch 45- T 24- 0 10-15 13-33 10-22 0-31 ip Verenigde 8ta ten-Roemenië 7-2 (2- Tsjechslowakl Je-West-Duitsland 11-3 Zweden-Noorwegen 7-1. 22 5 21-10 32-12 19 20 10-20 0-33. laten akije md 'olen 5-3 (3-1, 2-1, 0-1) 1.30 Klooster I- zewskl 1-1, 8.18 De Heer 2-1. 13.58 De .37 Jobczyk 3-2. 24 40 Klooster 4-2. ir 5-2, 47.30 Kokoszka 5-3. minuten: Nederland acht. Polen twee. r: Kompalla (West-Dultaland), rs: 500 len: Nederland 20 (8. 14. 4). Polen 30 4 3 0 1 0 4 10 3 2 4 3 10 7 4 3 10 7 Tussen de regels door valt te lezen, dat Schweers veel meer vertrouwen heeft ln de Jeugdige achterban. „Jong Oranje is momenteel sterker dan het Nederlandse team van vier jaar gele den. De jeugdgroep en het ijshockey- centrum waarvan ik vind dat het moet komen, zijn in mijn ogen belangrijker dan wat zich hier af speelt. Dat ik hier ronddobber is niet Interessant. Het is alleen nuttig voor de contacten en de vergaderingen die hier gehouden worden. Over een aan tal Jaren ls de jeugd zo ver om de rol van de huidige spelersgroep over te nemen. Als ze maar niet ook naast de schoenen gaan lopen. De woorden van Schweers getuigen van aanzienlijk meer werkelijkheids zin dan de teksten, die technisch di recteur Dummie Smit en trainer 'Hans Westberg na de wedstrijden vaak spuien. Over de ontmoeting met Japan (3-3, maar dit gelijke spel was geen ver dienste) merkte hij bijvoorbeeld op: „Het Nederlandse team heeft de hele tweede periode in het vak van Japan gespeeld, maar kon de puck geen enkele keer in het doel krijgen. Da zegt toch genoeg, nietwaar?" De klappen, die de ijshockeyers ln de eerste drie wedstrijden opliepen, zul len bij de technische staf voelbaar aankomen. De samenstelling van dat college ls dan ook allesbehalve ide aal. Technisch directeur Dumml Smit is in vaste dienst van de bond dat ls dus geen probleem maar de positie van trainer Hans Westberg is kwetsbaar, doordat hij zich zowel met het nationale keurkorps als met zijn club Amsterdam moet bemoeien. Dat is in de eerste plaats een verwijt aan het adres van de NIJB, die im mers om financiële redenen een club man in heeft gehuurd. Zijn fulltime voorgangers Jastremekl en Hal Lay- coe waren te duur. Daar kwam bij, dat de laatste afknapte op de Neder landse mentaliteit en op den duur koers zette naar Canada. Schweers: „Westberg bekeedt die dubbelfunctie inderdaad, omdat we geen geld hebben. Maar dat we aan deze situatie een eind gaan maken is zeker. Dit is het moment om verande ringen aan te brengen. Misschien, dat er weer een combinatie cldbtrainer- bondscoach uit de bus komt, maar dan wel één die minder verstrekken de consequenties heeft (Amsterdam levert een aanzienlijk aantal interna tionals - red.). Vroeger bestond er een technische commissie. Daarboven stond dan een bondscoach, die op het technische vlak alles voor het zeggen had. Maar die man was alleen in dienst van de NIJB. Persoonlijk zie ik het meest ln drie beroepsmensen, die gezamenlijk de keuze maken. Ik denk daarbij aan Smit. Westberg en nog iemand. Jastrenski bijvoorbeeld." Door de successen van het Neder landse team in de laatste Jaren ls de ljshockeybond een kind met een wa terhoofd geworden. De organisatie telt slechts 4000 leden, ls wat de sta tus van A-land betreft afhankelijk van geïmporteerde Canadezen met een Nederlands paspoort, groeit in ternationaal gezien groter bij de gra tie van enkele sponsors en heeft nau welijks geld om het bondsbureau adequaat te laten werken. William Klooster (25) scoort in de strijd tegen Polen. Kortom, het kind met het waterhooia is tegelijkertijd een reus om lemen voeten. Schweers: „Het niveau, dat we nu hebben bereikt, kunnen we alleen handhaven, wanneer de over heid de bouw van ijshallen mogelijk maakt. Zo niet, dan zakken we weer weg. Ook het ljshockeycentrum is van wezenlijk belang voor de ontwik keling van deze tak van sport. Ik vraag voor dat centrum niet meer dan 3,5 tot 4 miljoen gulden (maan dag sprak Dummie Smit over een bedrag van 15 miljoen - red.). Bij elkaar is ons ongeveer twee miljoen toegezegd. Ik ben daar niet tevreden mee, omdat we ons niet ln de schul den willen steken." „Organisatorisch worden er bij ons veel fouten gemaakt," vervólgt Schweers. „Voor de buitenwereld zit het competitiesysteem goed ln el kaar. maar van binnenuit maken we de nodige brokken. Ook de brieven gaan te traag de deur uit. Dat is geen wonder. We hebben een man en een paardekop op het bureau zitten. En die man heeft tot overmaat van ramp ook nog een hartaanval gehad. Ik word er gek van, dat het ministerie van CRM en andere subsidie-gevers bepalen of wij er een mannetje bij mogen nemen. We verdoen de meeste tijd aan het verzenden van verzoek schriften." Schweers, ai meer dan dertig Jaar actief ln de ljschockeywereld, waar van twaalf Jaar als voorzitter van de NIJB. ls eigenlijk uitgekeken op zijn hobby. „Het ijshockey was vroeger veel grappiger Ondanks het feit, dat we minder ln de publieke belangstel ling stonden, hadden we onder elkaar veel meer pelzier dan nu. Anno 1980 is het allemaal veel harder en zakelij ker. Ik kijk al een beetje om mij heen of er een geschikte vent rondloopt, die me kan opvolgen. Het is een mooie tijd om op te krassen, maar daarnaast ergert het mij, dat leder een er zich mee bemoeit en met de eer wil strijken, die hem helemaal niet toekomt." De zakelijkheid van het IJshockey is vooral het gevolg van de intocht van de sponsors. Schweers beweert welis waar: „Ik ben de sponsors erkentelijk im 'Hïttn voor huft steun, maar heb altijd ge weigerd om'heft Iets te laten vertel len," doch het is wel zo. dat de com merciële geldschieters het beeld van de vaderlandse competitie volledig bepalen. Schweers wil dat verande ren. HIJ streeft naar een kunstmatige nivellering dóór de macht van al te grootschalig denkende zakenlieden in te perken. Dat betekent voer voor conflicten. Geen enkele sponsor heeft een boodschap aan een spreiding van het.goede gedeelte van het spelersar senaal. Schweers; „We hebben er alle belang bij, dat de clubs zich op een gelijk niveau bewegen. Het Neder landse, ijshockey is er niet bij gebaat, dat Heerenveen Flyers boven ieder een uitsteekt. Zoajs het Nederlandse ijshockey er ook, niets aan heeft, als er een kerel komt, die bijvoorbeeld ten behoeve van Nijmegen de goede spelers bij Heerenveen gaat wegko pen. Ik weet. dat we ln dit opzicht zwak staan. We, hebben de sponsors immers nodig. Maar om het principe zeg ik: Als de sponsors stoppen, dan stoppen ze maar. Ik ben heus niet bang. dat de spelers weglopen." PERPIGNAN - Gerrte Knetemann heeft de zevende Ronde van de Mid dellandse Zee gewonnen. De Neder lander stond voor het begin van de vijfde etappe, van Beziers naar Per- plgnan, zeven seconden achter op de Fransman Michel Laurent. Dat tijds verschil overbrugde Kneteman giste ren, waardoor hij de overwinning be haalde. Henk Lubberdlng won deze laatste etappe. HIJ legde de 148 kilo meter af ln drie uur en 57 minuten en 51 seconden. LAIGUEGLIA Roger de Vlae- minck heeft gisteren de Prijs van de Stad Lalgueglla, de eerste belangrij ke wedstrijd van het wegseizoen in Italië, gewonnen. In de eindsprint van de 156 kilometer lange koers ver wees de Belg de Italiaan Giuseppe Martinelli naar de tweede en de Noor Knut Knudsen naar de derde plaats. DEN HAAG/LAKE PLACID Frits Schalij <n niet Hans van Helden is de vierde Nederlandse schaatsenrijder die op 1 en 2 maart zal deelnemen aan het toernooi om het wereldkampioen schap voor all-rounders in Heeren veen. Ondanks de nederlaag die Schalij het afgelopen weekeinde te gen Van Helden op de kleine vier kamp in Amsterdam leed. geeft bondscoach Egbert van 't Oever de voorkeur aan de 22-Jarige rijder uit Weesp. Bepalend voor Van 't Oever waren de overwinningen van Schalij op de 500 en 1500 meter en het feit dat deze ln het klassement minder dan een half punt op Van Helden achter bleef. Hilbert van der Duim, Piet Kleine en Yep Kramer, die momenteel In Lake Placid vertoeven, waren reeds voor het wereldkampioenschap geselec teerd. DEN HAAG - De Koninklijke Ne derlandse Atletiek Unie heeft vijf at leten aangewezen, die Nederland op de Europese atletiekkampioenschap- pen Indoor op 1 en 2 maart in Sindel- fingen zullen vertegenwoordigen. Het zijn Ruud Wielart, Koen Gijsbers, Joost Borm, Klaas Lok en Tilly Ver hoef. Van die vijf heeft alleen Wielart voldaan aan de limiet die door de Europese atletiek associatie (EAA> was gesteld. De KNAU geeft als reden voor de uitzending van de overige vier op, dat deze dicht ln de buurt van die limieten zijn gekomen en dat ze zelf naar de kampioenschappen wil den. Een aantal andere atleten, dat ook op de nominatie stond, voelde' weinig voor de wedstrijden in de Westduitse plaats. len met«r 1 Erie Helden (V8t) 1.15.18. 2. cher (Can) 1 16.68 3 Frode Roennlng adimir Lobnow (Rusl) 1 10.91. 5. Peter l 17.11 6 Bert de Jong (Ned) 1.17.29 Jletel (ODD 1 17.71 8 Oloph Oranath 4 9 Sergei Khlebnlkow (Rusl) 1.17,96. e Boer (Ned) 1.17.97.11 Cralg Kressler 12 Terje Andersen (Noo) 1 18.52. 13. (Pol) 1 18,53. 14 Perttl Nlityla (Pin) Anatoli Medennlkov (Rusl) 1.18.92. 10 irlberg (Zwei 1 19.13. 17 Jan-Egtl Stor- 1.19.34. 18 Emmanuel Mlchon (Fra) Kaoru Fukuda (Jap) 1 19.66. 20. Jac- Jlt (Can) 1.19.79. 21. Hilbert van der I 1 19.89 22 Lee Young Ha (ZKol Masayukl Kawahara (Jap) 1 20.88. 24. Tung (Chi) 1.20.97 25. Kazuakl Ichlmu- 1.05 26 Stellen Dórlng (ODD 1.21.19. lebster (Can) 1.21.47 28 Olovanne 1 21.50 29 Colln Coates (Aus) ukka Salmela (Pin) 1 21.78 31 Vasstle 1.21.89 32. U Hu Chun (Chi) 1.22.10 Hard Jenel (Roe) 1 22.06. 34 Michael Aus) 1 23.30 35 Esa Puolakka (Fin> Wang Nlan Chun iChb 1 24.20 37 tr Nyamdavaa (Mon) 1 24.84 30 Dorg i.Moni 127.00 39 Herbert Schwarz 40 Archibald Marshall (OBn 2 00.93 «erd (gevallen): Johan Oranath. fnslalom 1 Ingemar 8tenmark (Zwe) H 1.20.25). 2 Andreas Wenzel (Lie) 1 21.321 3. Hans Enn (Oot) 2.42.51 22.201 4 Bojan Krtza) (Joe) 2.42.53 5. thy (Zwli 2 42.75 0 Bruno Noeckler 7 Joel Oaspoz (Zwl) 2 43,05 8 Boris 2 43.24 9 Alexander Tsjirov (Rusl) Jarle Halsnes (Noo) 2 44,49 11 Jure 2 44,63.12. Christian Orlainsky (Oos) 0 kilometer 1 Prank Ullrich (ODD ladlmir Allkin (Rusl) 32 53.10 3 Ana- Vv (RusD 33.09.10 4 Klaus Slebert 70 5 Kjell Sobak (Noo). 33.34.64 0 U (Tsji. 33 45.21 Hoordse combinatie (springen en IS 1 Ulrlch Wehllng (ODD 432.200 pnt *24 57); 2 Jouka Karjalalnen (Pin) <79-01. 47.44.54); 3 Konrad Winkler pnt >60.5-81. 48 45.74). 4 Tom Band- 418.405 pnt 5 Uwe Dotzauer (ODD 1 Karl Lus ten berger (Zwl) 41.210 pnt Van onze sportredactie LAKE PLACID Twee dagen na de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll heeft ook de Zweed Ingemar Sten mark de enige hem nog ontbrekende gouden medaille ln bezit: de Olympi sche. Wat beide ski-azen in hun rijke lijk met riomfen gelardeerde loop baan tot aan de Spelen van Lake Placid niet lukte, gebeurde nu wel. Voor Annemarie Moser op de afda ling. voor Stenmark gisteren op de reuzenslalom. De eerste gouden Olympische me daille langt nu dus ook om de hals van de Zweed. Hij was tenslotte toch de sterkste in het veld van reuzensla- lommers, het nummer dat zijn groot ste interesse bezit en waarop zijn schitterende techniek het beste tot uiting komt. Maar nadat de 23-jarige, onaandoenlijke Zweed zich zeker waande van zijn goud dat was na de races van zijn belagers Andreas Wenzel en de verrassend goed skiën- de Oostenrijker Hans Enn moest Stenmark toch even iets wegslikken „Ik was na de race van maandag niet zo zeker van mijzelf. Andreas was erg hard gegaan en ook Enn zat me niet zo lekker Stenmark vervolgde: „Het was gisteren vrij koud. waardoor de sneeuw hard was. Dat bracht grote risico's met zich. Je valt sneller en dat moet Je voor alles zien te voorkomen. Ingemar Stenmark In de tweede race was op het laatste deel van de piste de sneeuw iets zach ter en toen ben ik voluit gegaan Wenzel durfde dat blijkbaar niet en dat kostte hem de eerste plaats". Stenmark ging inderdaad voluit. maar ook in het eerste deel van de race. Noteerde hij maandag 50.97 sec, in de tweede en beslissende race was dat 49.69. Het schonk hem die voor sprong ten opzichte van Wenzel en Enn die genoeg was voor de triomf. Wenzel kwam tot 50.21, Enn zelfs tot 50.67. Toch sneller dan ln de eerste race toen belden tot resp. 51.44 en 51.85 kwamen. Maar Stenmark nam in het tweed edeel meer risico's en dat konden Wenzel en Enn niet volbren gen. De technisch begaafde Zweed slaagde er als enige ln de piste binnen de 1.21 af te razen: 1.20.25 tegen maandag 1.20.49. Een totaal van 2.40.74 waar tegenover Andreas Wen zel 2.41.49 (1.20.17 en 1.21.32) en Enn 2.42.51 (1.22.31 en 1.22.20) plaatsten. De winnaar van de wereldbeker v&n 1976 tot en met 1979 heeft vijftig procent van zijn beloften ingelost. „Maar er komt nu nog de sMom. Véél zal er afhangen van het weer." Lake Placid verwacht donderdag en vrij dag temperaturen boven nul en dat zai voor de skiërs problemen opleve ren. Andreas Wenzel. evenals zijn zife- ter zilver, was bijzonder irt zijn rtóp- Jes. De wereldkampioen van 1978 Iri de combinatie: „Er zat natuurlijk een kans in voor goud, maar we kennen Ingemar allemaal en we weten dat hij"/ toch iets meer ln zijn mars heeft., Dqt' ls ook nu weer gebleken. Hij 'is eëp geweldige kampioen en het zilver 1 vind ik bijzonder fijn." Hans 'E:W'" daarentegen was toch iets teleurge steld. „Ik had verwacht dat ik nog Iets kon stijgen, maar Steftmark was toch weer te sterk Jammer, matfrih'"' de slalom probeer ik het opnieuw LAKHf PLACïti „Smoloskyp", een organisatie die pielt voor de naleving van de rechten van de mpns in Oekraïne, heeft in Lake -Placid een oproep gedaan om de Olympische Spelen ln Moskou te annuleren? Bovendien vroeg de or ganisatie voor één keer morele en •ethische criteria te laten prevaleren boven de sport en de politiek. An- drej'Karkoc. de secretaris van de Amerikaanse afdeling van „Smolos kyp". meende dat de Sowjet-Unie de ;3port gebruikt ln politiek opzicht '„.De ernstige schending van de men senrechten in de Sowjet-Unie en de toivalle ln Afghanistan zijn voldoen de ifodenen orti de Spelen van Mos kou* ie annuleren." voegde Karkoc feraarrtöe. Nina 8<trok*ta»Karavanska. die on langs uit -haar Russische woon plaats Wérd verdreven verklaarde dat „de Spelen van Moskou niet meer dan een decor vormen voor de glorie van het „rode fascisme" waar de tegenstrijdige'elementen uit zijn weggenonren: ten gunste vnn de re gering van -de Sowjet-Unie." ZIJ •VoBgcte eraan toe dat de laatste we- kart in.'zowel Moskou als de Oekraï ne verscheidene dissidenten zijn ge- arresteerd »|filVl(K' m «n Karkoc en Strokata hebben de pers een oproep van 58 dissidenten over handigd. waarin Lord Klilanin wordt gevraagd het Kremlin te ver zoeken allen die door toedoen van de Olympische Spelen zijn gearres teerd of verbannen vrij te laten. Ten slotte vragen belden aan het IOC de Sowjet-Unie tc dwingen een einde te maken aan de opneming van Oekralnse atleten ln de ploeg van de Sowjet-Unie Het „kolonialisme" van de Sowjet-Unie wordt door het Internationaal Olympisch Comité getolereerd, maar aan de andere kant ls het IOC schijnheilig genoeg om te pleiten voor een scheiding var. de sport en de politiek, aldus Karkoc en Strokata. De Westduitse Olympische kandi daten zijn in merendeel tegen een boycot van de Spelen van Moskou. Uit een door het weekblad „Stern" onder 179 topsporters Ingesteld on derzoek blijkt dat meer dan tachtig procent niet vanwege de Interventie van de Sowjet-Unie in Afghanistan wil thuis blijven. De voorzitter van het Westduitse Olympisch comité. Willi Daume. die eveneens tegen een boycot ls. heeft aangekondigd dat zijn organisatie binnenkort ook een enquête onder de Olympische kandidaten zal houden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15