g'arijs en Milaan Met eensgezind Radio- en televisieprogramma's K/W/iüR LUISTER PAN T00H!^\ IEDEREEN WIL MAAR STAM- HOOFP WORDEN! ENER GEBEU REN STEEPS ERNSTIGER VINGEN! ER IS EEN ROMEIN, PIE... BELOOFDE LAND n puzzelen HET WEER Weerrapporten )AG 18 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 15 - RH 17 ;t. Zo ASTERIX EN HET GESCHENK VAN CAESAR IIKOH, vioqa yiEN>Gcro OiE. GewoèEèêè^oa zioio, HoevEM w j Nier© v>ee« •suit re ufc-sjje-o'. ken was van de Engelse ont werpster Mary Quant. ZIJ was de eerste die de mini- mode Introduceerde. Koud was zon minirokje wel en niet zo best voor Je blaas. Nu komt Parijs ln eens op draven met diezelfde mini- mode van toen. Plagiaat? Gestolen? In elk geval origi neel Is het niet. Mode wordt het ook niet meer. Maar wat moet Je doen als Je niets meer kunt verzinnen? jlJSMILAAN Parijs [ofschoon deze autori- *1 lang aan het tanen ls ^•h nog toonaangevend modewereld. Maar Pa- ïaakt zichzelf hoe lan- oe onmogelijker. Daar It toch zeker geen meer ln? Toegegeven ties ln de nieuwe PariJ- f 52 iode zijn er genoeg. zijn die ook draag- R- Met alle geweld wil ;eizls de minirok terug gen. Dat was best een mode voor slanke tie- 1 Zo van ongeveer eind zestig. Maar wat moet ar nu mee? Het was een J die eigenlijk afgeke- Nostalgie Nog steeds heerst er nostal gie bij de modeontwerpers. Dat betekent teruggrijpen naar het verleden. Hullen om wat er geweest ls, ln plaats van genieten van wat er nu ls. Tijden veranderen en wie geen kans ziet met zijn tijd mee te gaan, heeft afgedaan zegt men. Schou dervullingen, rimpels en plooien om die schouders breder te maken, is dat niet ln totale tegenstelling tot wat iedereen ln 1980 eigen lijk wil? Terug tot de natuur ls toch tegenwoordig de kreet en dan moet Je jezelf opvullen? Waarom? Waar voor? Gewoon om het geld te laten rollen. Dat ls name lijk waar het om gaat. Iets nieuws kopen om te zorgen dat er arbeidsplaatsen blij ven. Ook de Bermuda's zijn teruggekomen. Dat zijn knielange broeken. Het staat wel leuk. Kleuren zijn roze, violet, cyclaam en wit en zwart. Vooral wit over heerst. Dat staat leuk als je bruin bent. DE FOSDYKE SAGA PASSIE'DUS NAAK DfETUGE PEK kOP-Jff KieiNBR- O.J'J KtGlNf VteiEK'kMOTT ERVAKl B/OZSNf Avondjurk van bedrukte mousseline uit Parijs. Openslaande rok die we in de Parijse mode veel tegen komen. had. Kennelijk zijn er heel veel nuchtere vrouwen die daar niet meer aan begon nen. De schoenen worden weer platter van hak en ron der van neus. verschillend en zeer verras send. De Bermuda bij voor beeld ls vaak wijd en klok kend, heel erg flatteus. Nieuw ls een bijna enkellan- ge vrij wijde, wat klokkend vallende broek. ls ook bij de Italianen de belangrijkste „kleur". Ver der rood, zwart en marine. Stoffen Een „nieuwe stof", die ook bij de Nederlandse ontwer pers vaak gebruikt wordt is „seersucker". Dat ls katoen met een bobbeltje. Nieuw ls het eigenlijk niet. Ook zo rond 1950 werd die stof al gebruikt. Het ls zuiver ka toen, vaak met een streepje bedrukt en helemaal gebob beld. Makkelijk om te dra gen want het kreukt niet. Makkelijk om te wassen, want de bobbels zijn met een spciaal procédé erin ge drukt. Fijn om te wassen, want zo'n Jurk ls erg gauw droog. De Ideale vakantie- stof dus. Al met al: Parijs moet wel heel link uitkijken wil het niet door Milaan worden overvleugeld. Milaan WAAttTM ZOU HAA'bT M N LlfTtE7 VJCSMN ECRST "N *«rjc CTEN Pakken •Wat erg opvalt zijn de man telpakjes. Rechte wijde broeken en wat mannelijke jasjes, die Juist het „vrouw zijn" zeer accentueren. De zelfde jasjes kunnen ook ge dragen worden met klassie ke rokken. Die zijn vrij nauw, maar nooit koker- nauw. Jurken zijn vaak mouwloos en hooggesloten. Geeft een zeer charmant ef fect zonder dat je meteen bloot loopt. Rokken vallen heel vaak bollend rond de heupen of ze zijn iets nauw toelopend naar de knie. Soms bestaat zo'n rok uit twee of drie lagen stof. Wit Met een heel andere mode om toe te Juichen ko men de Italianen uit de bus. Beeldschoon en voor velen draagbaar. De Italiaanse schouders zijn smaller ge worden, niet zo van dat hele brede. Verder hebben de Italianen een uitstekende snit. Geef ze een schaar en ze knippen een pakje zon der bombarie. Bewonde renswaardig. Ze hebben geen schoudervulling nodig, maar ze verkrijgen hetzelf de effect door een perfecte snit. De broeken zijn bij de Italiaanse mode ook weer terug. Maar geheel anders. De lengte van de pijpen is Sieraden Totaal veranderd zijn de sieraden. Was vroeger goud in de mode, nu goud zeer in prijs is gestegen, winnen de .plasticsieraden het. Gor dijnringen om Je vingers en om Je armen is de nieuwe mode. Toch wordt er nog goud gedragen, maar alleen bij klassieke kleding. Wat de kapsels betreft, zien we weer de „hoge suikerspin". Tegenkammen dat haar maar. Maar de puntschoe nen en de naaldhakken, die ze ons deze winter als hyper modern wilden aanpraten, hebben toch geen kans ge FERD'NAND versie van de Ber- •short. door Henk Krosenbrink mm Uitgave A. J. G. Strengholt-Naarden— Hij moest haar mee terug nemen. HIJ moest haar waarschuwen. Haar ver tellen wat deze man gezegd had, die het toch beter kon weten dan zij allemaal. HIJ moest haar dat vertel len. En al wilde ze dan nooit meer iets van hem weten, ze moest terugkeren. De reis naar dat verre land was te gevaarlijk. Hij sliep laat ln en had verwarde dromen over schipbreuken, over wrakke schepen, waarbij de golven over het dek sloegen. Hij hield Johan na vast, maar telkens dreigde ze weg te spoelen, het donkere water ln en hij werd zwetend van angst wakker. Met even het gelukkige besef, dat alles maar een droom was. vrachtvaarder, die ook een paar pas sagiers meeneemt. Dan weet je ten minste zeker dat Je overkomt en niet onderweg al naar de kelder gaat. Een vrachtvaarder ls veilig, want daarin zit het geld en goed van de reder," lachte hij. „En ze zorgen wel dat de vracht overkomt. Maar die andere schepen. Ik heb ze toch zien vertrek ken. Ze moesten de bemanning net voor de tijd nog uit alle kroegen langs de haven plukken. Er zater er tussen die nog nooit water hadden gezien. Die ze zo ronselden of tegen hun zin aan boord sleepten en dan „hup" onder dwang van een eindje touw het want in. Man, dat zijn toch geen zee lui. Daar zou ik mijn hachje niet aan wagen. Maar Je moet het verder zelf weten. Als lk naar Amerika ging, deed ik het anders." Toen ging de man weg. aan zijn werk, want er wa ren meer klanten gekomen en Derk Jan bleef alleen zitten met zijn ge dachten. HIJ kreeg de Indruk, dat de man sterk overdreven had, maar hij zou de haven en de schepen wel ken nen en er kon toch wel een kern van waarheid ln schuilen. En op zo'n schip zou ook Johanna naar Amerika moeten. Dat kon toch niet. Ze zou dat niet overleven. Ze had immers nooit gevaren en wie weet hoe ziek ze over kwam. Hoe konden nu die eenvoudi ge boerenmensen, zo van het platte land, die oversteek maken. Ze zouden niet weten wat er gebeurde als er een storm opstak. Als de golven hoog over het boord sloegen en de zeilen aan flarden vlogen door de kracht van de wind. En zelfs bidden niet meer hielp. Ze zouden als haringen in een ton liggen wachten op de dood, omdat ze te ziek waren om te staan, en Johanna zou één van hen zijn. Johanna, die een kind van hem ver wachtte. Dat mocht niet gebeuren. programma. (NOS: Tussen 22.25-24 00 Olympische Winterspelen 1980). NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 0 02 (S) Radiojournaal. 0.10 (S) Platenscala. 1.02 (S) One o'clock Jump. 2.02 (S) AVRO's Service Station. NOS: 14.30 RaUey de Monte Carlo 1980, klankbeeld. NCRV: 15 15 Woord in de mid dag. 15.30 ln 't Zilver. 16.30 Op de vrije toer. 17.00 (S) Goudenregen Ensemble, amusementsmuziek 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en Nu. 18.00 (S) Muziek in vrije tijd. PP: 18 50 Uitzending van D'66. NCRV 19.00 (S) Rondom het Woord. 20.00 (S) Muziek in NCRV Studio 2: Radio Kamerorkest. Nederlands Kamer koor met sopraan: klassieke muziek. 21.30 (S) Literama-maandag. 22.25 BOND ZON DER NAAM. NOS. 22.30 Nieuws. 22 40 UFO's een grap of werkelijkheid, klank beeld. NCRV: 23.25 (S) Muziek van eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws. 'n Rondje voor Nederland. 13.57 Beurs plein 5. 14.03 (S) Showparade. 15 03(8) Het Steenen Tijdperk. 18.03 Radiojournaal. 16.10 IS) Toppop Disco. NOS: 18 03 (8) De Avondspits met de Natienale Hitparade. AVRO 19 03 (S) Franse Nieuwe 19.30 (S) Folk Live 20 02 (S) Praatpaal IS. 21.02 (S) Superclean Dreammaehine 22.02 Radio Journaal. 22.10 (8) Blues, ballads 0 beat. 23.02-24.00 (8) AVRO's Swinglime. Maar landverhuizers kun- ljd nog wel in. De reders die ^verhuizers vervoeren, zijn r beter dan vroeger de sla- ers. Maar afijn, dat zul Je elf wel zien, als Je nog een en in Je hoofd hebt. Jij wilt mee?" vroeg hij opeens be nd. Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 7.03 (S) Een goede morgen. NOS: 8.03 Olympische Winterspe len 1980. TROS: 8.00 (S) Aktua-sport 9.03 (S) Attent op jeugdsentiment. 10.02 (S) Toerja - toernee. 11.02 (S) Café-chantant. 12.03 (S) Open House. 13.03 (S) Aktua. 13.20 (S) Raad een lied.of niet. 14.02 (S) Ver zoekplaten. 16.02 (S) De tien om kinder show. 16.30 (S) Kom eens langs op slot Zeist. 18.11 (S) Aktua. 18.25 (S) De verhalen van Virgilius van Tuil. 18.30 (S) De kinder- platenbak. 18.45 (S) De planeteneter, hoor spelserie. 19.02 (S) TROSS-country. 20.02 (S) Lichte orkestmuziek. 21.02 (S) Licht muziekprogramma. 21.30 (S) Michel en Louis. 22.02 (S) Zomaar 's avonds, platen- HILVERSUM II (492 m) NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende Woord. 7.30 Nieuws. 7 38 Hier en nu. 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nieuws. 8.36 Hier en nu. 9.00 Gymnas tiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Plein publiek. 11.00 De wereld zingt Gods lof. 12 00 (S) Boer en tuinder. Overheids voorlichting: 12.16 Vast en zeker. Uitzen ding van het ministerie van sociale zaken. NCRV: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw (NOS). 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en Nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Mae West, portret. 14.10 Filmmuziek. HILVERSUM IV (FM-kaaaien) KRO: 7 00 Nieuws. 7.02 Aubade. 9.00 Nieuws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij.9 10 (S) Laudate 10.00 (S) Omroeporkest met cello: klassie ke muziek. 11.25 (8) Klassieke liederen en Canutes. 12.00 Nieuws. 12.03 (S) Interval 14.00 Nieuws. 14.02 (8) Spektakel magan ne. 14.30 (S) Collage van alledaags en zeld zaam. 15.30-17.00 Van hoog naar laag en omgekeerd. i trok zijn schouders op. t lk nog niet," zei hij kortaf, nog zien". nooit met zo'n schuit mee- t nog een beetje geld heeft, in fatsoenlijke schuit. Een HILVERSUM III (444 m) AVRO: 7 02 (S) Vol gas. (8.30-8.10 Radiojournaal). 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 (S) Hollands Glo rie. 12.03 (S) Radiojournaal. 12.08 (S) De volgende morgen, hij voelde zich moe en niet uitgeslapen, vroeg de eigenaar van het logement de weg naar de havens. Deze zei hem precies waar hij de emigrantenschepen kon vinderi. „Als er tenminste een binnen ls. maar dat zal wel, omdat Jé vertelde dat er binnenkort weer een groep weggaat. Nou afijn, als Je Je ogen open doet, zul Je ze gauw genoeg zien. De rotste schepen uit de hele haven. Dat is altijd raak. Anders vraag je maar in een van de kantoren. En als Je met alle geweld naar de overkant wilt, vraag je dat maar op het kantoor van de rederijen die ze naar de over kant slepen". Hij noemde een naam, die Derk Jan zich inprentte, omdat hij dacht dat hij daar misschien ook Johanna zou vinden. Want het zou zoeken worden. Als naar een speld ln een hooiberg. Er liepen duizenden mensen op straat. De haven maakte een onvergetelijke Indruk op hem. Wordt vervolgd 21.55-01.00 Olympische Wielerspelen In de pauze plm. 23.10 Journaal NEDERLAND II 13.00 13.05 en 18.00-1 é.05 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Lastechniek (15) 18.55 NOS: Journaal DUITSLAND NDR 7.55-8 05 Gymnastiek. 8.05 t/m 11.35 en 13.05 t/m 17 30 Schoolteke visie. 18 00 Kleuterprogramma 18.30 In formatieve eerie 19 00 Tips 19.15 Natuur wetenschappelijke documentaire. 20 00 Journaal. 20.13 Live-programma 21.15 Flueht aus dem Goldland, tv-film. 22 10 Documentaire. 22.55-23.10 Aktueel mega zine. DUITSLAND WDR 7.55 Gymnastiek. 8.0» t/m 11.55 Schooltelevisie. (9 50 Kleuterpro gramma). 17 00 fm 17 30 Schooltelevisie. 1800 Kleulerprogramma. 1830 Cursus DuiU. 19.00 Cultureel magazine. 19 45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Amuse mentsprogramma 22 15 (Z/W) ln der Holte 1st der Teufcl los (Hellzapoppin), speelfilm 23.35 Journaal BELGIS NEDERLANDS 18 00 Teken filmserie. 18.05 Jeugdserie. 18 30 Open School. 19.00 Informatief programma 19.30 Verkeerstipt. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19 45 Journaal. 20.10 Weerbericht 20.15 Spelprogramma 20.50 Ontsnap pingsroute. tv serie. II 40 Informatief pro gramma. 22.30 Journaal. 22.45-23.15 Open School. TV. vandaag IIJO Olympische Winterspelen 10.30 Sesamstraat 18.59 AVRO: Doctor Snuggles 19.05 AVRO sToppop 20.00 NOS: Journaal 18.45 Kortweg 10.50 Staatsloterij 10.55 Journaal 10.59 NCRV: Staaltje de locomotief 19.05 Minivoetbalshow 20.10 De truc, tv-spel 21.37 NOS: Journaal 20.27 AVRO: Europese superstars 1979 21.30 Televizier Magazine 22.10 Een ruiter rijdt voorbij. N-serie 23.10 23.15 NOS: Journaal Amsterdam De Bilt Deeten telde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vliuinpn Zd Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaui Brussel Frankfort Oen eve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Noordzeegebied namelijk langzaam er dus sprake van een situatie, volko- vooruit. op zichzelf al een gunstig men tegengesteld aan die van vrlj- teken. maar vooral ook in de omge- dag. Toen kwam er uit een Engelse ving van de regenstoring vooral na- uitloper Juist veel meer regen dan men de drukdalingen af en manifes- verwacht was het vroege radio teerden zich zelfs flinke stijgingen weerbericht had toen gesproken van vooral erachter. „droog weer" en het ls dan ook men selijk verklaarbaar dat de meteorolo- Nu wil er ook ln zo een geval vla de gen een etmaal later een nieuwe sto- hogere lagen nog wel eens een restan- ring met de nodige argwaan bekeken, tje nattigheid het continent bereiken. Enfin de carnavalvlerders hebben maar veel heeft de neerslag ln zo een dit weekeinde profijt gehad van de geval niet te betekenen. In wezen was ontwikkeling, ook al scheen de zon over het geheel genomen dan toch I K T v'-r niet al teveel, met name ln het zuid- f w -41 westen en noorden (waarnemingen if\-<~J van zondag). Ook vandaag en morgen ^4*1X b,Wl het zeer redelijk en waarschijn- F f KV J lijk droog weer ln ons land onder bescherming van een gToot hoge- y -7 drukgebied van Noordwest-Rusland A- 9- .:r-ry J- tot de Middellandse Zee. bct zuidwesten komt er wel een J-mV nieuwe storing naderbij, maar ver- moedelijk niet voor woensdag zal t ff -Or* V KJ- .«s, cr^.'a deze zich ln onze omgeving laten vce- K«— V' l len- De maximumtemperatuur ligt K— ie \u 4 tussen 6 en 8 graden Celsius en wat K - _die nachtelijke vorst betreft. dat - "'i .V 1* toch wel een zeer zwakke zaak. Sr» 7 Lezer P. J. van der Spek ln Beekber- gen heeft dit Jaar de groei van de maaltemperatuur. „Er is een duide lijk verband tussen de hoogte van de temperatuur en de groeisnelheid". schrijft hij. Ten behoeve van geïnte resseerden geef lk hierbij de volledige gegevens weer die ik uit Beekbergen ontving. Toelichting: katje I aan een tak mid den ln de boom groeit nog traag, maar volgt de temperatuur goed. Katje II aan de zuidkant van de boom verstoof op 14 februari voor het eerst stuifmeel, bij het aantikken. Als de groei er eenmaal ln zit, ls de snel heid kennelijk minder afhankelijk van de temperatuurhoogte. Vergelijk de data 6 en 14 februari. Bijzonder interessante detailwaarne mingen' Ik houd me aanbevolen voor meer in dit genre op wat voor terrein dan ook. Groei per Tempe- Katje n dag ratuur 19 mm 20 mm 0,17 mm 2.5 22 mm 0.33 mm 4.1 32 mm 3,33 mm 7.6 40 mm 4.00 mm 7.3 44 mm 2,00 mm 6.5 45 mm 1,00 mm 3.2 In overeenstemming met onze ver wachting is het zondag droog geble ven. Zelfs konden er hier en daar zonnige perioden tot stand komen. Een rug van hoge druk. die zaterdag ln de vroegte zo op het oog geen al te stevige indruk maakte, slaagde er met succes in een nieuwe regensto ring bij de westelijke Ingang van Het Kanaal belangrijk te verzwakken. Het leek zaterdagmorgen en nu doel lk op de weerkaart van 's och tends 4 uur wel even wat dreigend met die stevige regenval in Ierland. Brittannié en zelfs Zuidwest-Fraink- rijk. Maar de hogere stromingen, die als waterdragers fungeren, waren ver deeld Boven Ierland bogen ze naar noordelijke richtingen, de westzuld- west-oostnoordoost gerichte stromin gen boven Zuid-Engeland en het Ka naal bleven vrij zwak De kaart van 7 uur 's morgens beves tigde ons vermoeden, dat die ogen schijnlijk „zwakke rug van hoge druk" (terminologie uit de radioweer- praatjes van 's morgens kwart voor zes en zeven) toch wel tot wat ln staat was. De barometers liepen ln het hele ontaai in: 2. zangvogel. 3. gil, 4. unl- vaartuig, 6 hoog bouwwerk. Uuw. 8 devies. 9. kleur. 10. 11. platte steen. 12. vuurpijl, lier hazelaarkatjes ln cijfert vastgesteld ln combinatie met de gemiddelde et- Tei. s oplossing leest men in de i drie namen van roofdieren. r~ïi 6 vorige puzzel c aal: 1 valk-uniek, 2. ever-ro- adio ia'-ante-nn, 4. Elsa-fa-ldo. 5 at, 6 ul-pet-lege. 7. ikat-ra- 'a-rag-Ide, 9. rekel-Aken 149 - L veger-uier. 2. aval-elk-re. aak. 4 kraam-etre. 5. um-fat- 1 ota-ala-ga. 7. lk-els-edik, 8. 3lf| -de. 9 kano-teren. Oroel per dag Datum 25 Jan 31 jan 6 febr 9 febr 11 febr 13 febr 14 febr 0,17 mm 0.17 mm 1,00 mm 2,00 mm 1,50 mm 1.00 mm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17