|0I0: genoeg kracht voor stunt tschakeling art Wit '28 verrassend |nsburgse Boys mentaal sterk Ter Leede-Katwijk: 120 minuten verveling Rijsoord en Oranje Wit: bekersurprise Uitslagenservice Zaterdagvoetbal 010-115700 Satelliet aan leiding "Mutatie Quick Boys niet genoeg voor bekerwinst UITSLAGEN jjjxes vooral op creatieve vlak sterker l '|f Lekkerland kan derde achterstand niet goedmaken TRAINERS- MUTATIES 3- AG 18 FEBRUARI 1980 REGIOSPORT TROUW/KWARTET H 15 Reserves i Mast Wat zag het er geweldig mooi uit pTO bij de rust van de i tegen Quick Boys voorsprong had. En md Jrdiende voorsprong, wel vastgesteld wor- ar wat is de overwin- jevaar gekomen toen i/>rijkers enkele minu- tijd op 2-2 kwamen uiteindelijk straf- n dit bekerduel moes- ssen. Strafschoppen die door DOTO net iets beter werden genomen, waardoor de Persnisse ploeg verrassend het gerenommeerde Quick Boys uitschakelde. Een Quick Boys dat voor rust nergens was, het middenveld nage noeg geheel aan DOTO liet en daardoor verdiend op achter stand kwam. OOTO trok zich weinis aan van de roem die (vroeger!) van Quick Boys uitging en ging meteen tot de aanval over. Dat had trainer Arle Lagendijk kennelijk niet verwacht en de Kat- wijkse defensie evenmin. Wellicht dat er daardoor paniekerig gevoetbald werd in de defensie van de gasten, die moesten toezien hoe Johan van Aalst ln de 32ste minuut handig eerst Wim van der Plas omspeelde, daarna Fred Eysberg zijn hielen liet zien om ver volgens de bal op maat naar Albert Beyen af te spelen, die uiterst be heerst laag Inschoot (1-0). Vijf minuten voor rust was de vrelgde compleet toen Adrie Hordijk na een blunder van Joep den Hollander de bal voor zijn voeten kreeg, de snelle Hordijk rende in sneltreinvaart op rechts op keeper Theo Guyt af en in volle ren loste hij een onhoudbaar schot, waardoor hij zijn ploeg op 2-0 bracht. Terecht merkte Quick Boys- bestuurder Arnold tien minuten na rust op. dat de bekerdroom voor de Katwijkers al uit ls. Maar zover was het nog niet, want DOTO raakte ver moeid, moest zich ln de eigen defen sie ijverig weren en een tegentreffer hing dan ook ln de lucht. En Ja hoor. na 18 minuten kwam Cees van Rooyen op rechts goed vrij en zijn voorzet werd door Hans van Duyn vakkundig afgewerkt (2-1). Grote spanning in de resterende mi nuten, dat laat zich begrijpen. Nu paniek bij DOTO en arbiter Koos Storm moest enkele keren resoluut ingrijpen. Toch bleef de strijd spor tlef en pas toen Freek Rlenks na enkele missers ln de Pernisse defen sie Quick Boys op 2-2 bracht, begon nen de Katwljkse supporters zich te roeren. Uiteraard bijzonder teleurge steld. Toch zou de zege verdiend komen bij die ploeg die er qua spel en Inzet het meeste recht op had: DOTO! De ver lenging leverde geen doelpunten meer op. maar de strafschoppen des te meer. Zo ging dat: Eysberg 0-1, Van Aalst 1-1, Den Hollander 1-2, Kruithof 2-2, Kuyt: keeper Bram van Bergen redt. Boender: naast. Rlenks: Van Bergen redt. Wemelsfelder: Vla paal naast. Van Rooyen 2-3. Wesdorp 3-3, Heerikhuisen 3-4, Beyen 4-4. Haas noot 4-5, Ottevanger 5-5, Wim van der Plas 5-6. Den Ouden 6-6, Van Duyn: naast, keeper Van Bergen (de ster van het veld): 7-6 voor DOTO. Geweldig leuk was het voor de Per nisse doelman dat juist hij de win nende treffer mocht scoren, want hij had zich vooral na rust uitstekend geweerd. Achteraf mag het eigenlijk een wonder heten dat dit verzwakte DOTO zich naar de volgende beker ronde speelde. Door blessures ontbra ken Martin Mutsaers, Frans Rljse- mus en Mario van Drunen (blessure). Rein de Vos was geschorst. Bij Quick. Boys ontbrak Theo van der Plas we gens een blessure, maar verder had Arle Lagendijk al zijn mensen bij elkaar. Quick Boys is dus kennelijk van slag af, terwijl DOTO-trainer Leo Wijntjes (heeft ook voor het volgend seizoen weer getekend!) met dit jonge ploegje nog meerdere successen zal kunnen boeken. DOTO-QUICK BOYS 2-2 (2-0). (DOTO wint na strafschoppen). 32. Albert Beyen 1-0, 40 Adrie Hordijk 2-0, 63 Hans van Duyn 2-1. Freek Rlenks 2-2. Scheidsrechter: Storm. Toeschouwers: 250. DOTO: Van Bergen. Boender. Kraaycma lOtte- vongem). De Rltter, Kruithof; Den Ouden. Wes dorp. Van Aalst: Hordijk. Beyen. Wemelsfelder. QUICK BOYS Ouyt; Wim van der Plas. Den Hollander. Haasnoot. Rlenks; Kuyt. Eysberg, Hans van Duyn (Heerlkhulseni: Van Rooyen. Mar tin van der Plas. Jaap van Duyn. Jc Sterkenburg 10. A [DAM Ook voor Zwart Wit ls de bekerdroom uit. In rekkelijker ontmoeting tegen het van talent ultpui- M rxes, kwamen de Vaanbewoners niet verder dan een Jhuo 'aag- Het hardwerkende Zwart Wit, schoot vooral op leve vlak te kort. Xerxes, ook al hopend op een ischap ln de derde klas, maakte het zichzelf door 8 i nt voetbal, af en toe onnodig moeilijk, maar Zwart daar niet afdoende van profiteren, ondanks een w, losis Inzet. Ab van Marion (r) duelleert met Zwart Wit-speler Hans Bakker. en kwartier spelen kwam 1-0 uit een penalty. Deze toegekend door de be nde arbiter Van der Spoel handsbal van Rob Kos- art Witter Cees Wander nvaller-doelman Pierre nsv loelbloedlg naar de ver- nemu^ic, 1-0. Even later redde ternauwernood voor de de John van Diggelen. oorhoede van Xerxes be veel kwaliteit. Ab van een snelle voetballende R,jn|nzlcht. Hij wisselde veel met de andere vleugel- de Leeuw. Deze behoorde ir betere spelers van het iimspits, ls de ietwat stati on Diggelen die het moei ten voorstopper Koster, lenveld deed Rob Smaal Iwart Wit) vele goede din- de minder opvallende In de achterhoede vorm- lers Wander een rede- trum, hoewel toch juist Zwart Wit goals vielen. oM ?s kwam eerst op 2-0. Het uw die uit een vrij moeilij- lal raak schoot. Zwart Wit hter bij de pakken neer te en nadat arbiter Van der schitterende treffer van ;ens buitenspel annuleer- OTO. I. In d< Iroedei Hentrur te Zws 4 1 4 DE: t (2-2). Jaap Oruppen 0-1. Ronald tobble Defile 2-1. Jaap Cruppen 2- lssen 3-2. Martin Wigmans 4-2. afgelast SS 1-0 (0-0). Frank Vonk 1-0 1 2ft**rdlngen 1-0 (1-0). Rob van ZIJ- 2 3, SV-DEVJO 1-0 (0-0). Ger Ooster- 2 1 foerman 2-0. Marie Veldman 3-0. 1-1 (1-1). Arle Llnge 1-0 istraf- der Kruk 1-1, Nico van Zanten 1-2. 4 1 1 (14)). Peter Knoop 1-0. Jan Klein 5 1 de. begon Zwart Wit aan een tegenof fensief. Ze werden daarbij gesteund door een nonchalant acterend Xer xes, dat kennelijk dacht dat de bult al binnen was. Paul van der Mijn strafte die lakonleke visie doeltref fend af, omdat doelman Ad Boers een kopbal van Ton Paap onvoldoende wegwerkte. Indien Paap even later, wat zorgvul diger had Ingekopt, was Zwart Wit met een deling gaan rusten. Nu kon Xerxes rustig orde op zaken stellen, en van enige overmoed was in het tweede bedrijf dan ook geen sprake bij de thuisclub. Zwart Wit zette werkelijk alles op alles om langszij de komen maar met miste spelers met voetbalintelllgentie om de Xerxes achterhoede te verrassen. Ook het uitmuntende spel van Cees Boon, en het stuwende werk van Jan Coenen en Jack van de Berg deden de Xerxes-equlpe niet wankelen, inte gendeel. Nadat Van Marton schitte rend passte op Van Diggelen (Rob Koster verkeek zich behoorlijk), leek Van Diggelen simpel naar 3-1 te gaan. Koster herstelde zich echter, door met een sliding de bal op de doellijn te keren. Het was uitstel van executie want De Leeuw (zeer subtiele tech niek) bereikte even later de vrijstaan de Nelissen, die zich geen moment bedacht: 3-1. Dit was het sein voor trainer Nleuwstraten om te gaan wis selen. Coen Nleuwstraten en de niet geheel fitte Cor Buys werden vervan gen door Nico Damen en Martin Roest. Laatstgenoemde zorgde ln blessuretijd nog voor enige aanslui ting door hard 2-3 ln te schieten. Kort daarna hield arbiter Van der Spoel het voor gezien. De succesvolle oefenmeester Herman Hartgers had de overwinning een beetje zien aankomen: „Dit was een collectieve overwinning van ons. Dit team gaat steeds meer naar een even tueel kampioenschap toeleven, maar ook deze bekerwedstrijd betekende veel voor de jongens. Donderdag op de training bemerkte lk al een Juiste Instelling, en er is ook een betere sfeer ontstaan. Ik hoop dat lk hier nog een jaartje aan vast kan plakken, maar daar wordt waarschijnlijk deze week over gesproken." De sympathieke Hartgers roemde voorts het goede spel van Cees de Leeuw en Rob Smaal, daarbij niets te kort doend aan de overigen. Rijsoord-Spijkenlsse 1-0 (na ver lenging). Er was zaterdag wat te beleven op het Rijsoord-domein aan de Vlasstraat. In een specta culaire wedstrijd trok Rijsoord zich niets aan van het feit dat de opponent ln het bekergebeuren, een trap hoger speelt. Integendeel, er waren perioden dat Spljkenisse qua techniek en snelheid volko men werd overvleugeld. De volge lingen van Arle van der Giesen beschikten In Johnny Djermor over de grote uitblinker en aan de andere kant ontbrak duidelijk zo'n spelbepaler. Keeper Hans Leyen had het er dan ook duide lijk moeilijk mee. In de normale speeltijd werd er niet gescoord. Terwijl Van Baaren en Van der Giesen als trainers al aan het ver zinnen waren wie zij de straf schoppen zouden laten nemen, gaf Jan de Koning er blijk van een andere opvatting te hebben. Hij scoorde ln de zesde minuut van de tweede verlenging en Spljkenisse slaagde er niet meer in daar wat tegenover te stellen. Oranje Wit-RCL 3-2 (2-0). Door overschatting is het hautaine RCL in Dordrecht finaal de boot in ge gaan. Toen de Leiderdorpers orde op zaken wilden stellen was het al te laat. Scheidsrechter Henk van Driel had al drie keer naar het midden moeten wijzen, steeds ln het voordeel van de thuisclub. De 300 toeschouwers genoten bij tref fers van keeper Henny Romljn, die bij een strafschop oog ln oog kwam te staan met zijn collega Bram Brandt (1-0), Rob Sanders en Wim van der Putte. Er kwam veel spanning daarna, doordat RCL via een penalty van Dick van der Bijl terugkwam (2-1). Verder dan 3-2 via René Kammlnga kwa men de eersteklassers niet -f1 rerslaggever LEKKERLAND H Jemaal ls scheeps- H®ld langs De Noord n alleen voor Rijns- lys, niet voor Nieuw ld. Immers, slaag- elzwarten uit de bol- er wel in om in het met Nieuwlekker- drlemaal toe een g te nemen, waar- atste keer in de twee- ging, Nieuw Lekker- ukte het niet om Ie malen terug te ko- idaar de 2-3 stand na iten. van Ton Dekker bleef in "a* ten op tweemaal steken, nde dus dat de eerste klas- nronde van de beker over man doorstomen naar de Nieuw Lekkerland haak- ■hdS klasser af. maar niet groenwitten zich tot het dden verzet en de Boys e tweede speelhelft en in ng bij herhaling in grote 'en hadden gebracht. Bocht uiteindelijk worden vastgesteld dat de equipe met de beste spelopvatting de volle winst naar zich toe had getrokken. In een gelijkopgaande beginfase za gen de 900 toeschouwers hoe beide elftallen, indien mogelijk, ln een hoog tempo de aanval zochten. Daarin kwam na een kwartier enige verande ring omdat op dat moment Rijns- burgse Boys de leiding nam. Henk van der Zwan trok de bal breed op Ruud van der Voort die van buiten het strafschopgebied een enorme knal losliet die precies in de kruising belandde. Een schitterende treffer (0- 1). Dat bleek koren op de Rljnsburgse molen. In dat team werd de bal her haaldelijk keurig rondgespeeld zon der dat er een Lekkerlands been aan te pas kwam. Was dat wel het geval dan bleek hoezeer het versterkte mid denveld aan die kant moeite had el kaar de meest simpele ballen goed ln de voeten te spelen, waardoor vele malen onnodig balverlies werd gele den en veel extra Inspanning werd vereist om dat weer goed te maken. Martin Toet en Cas Zwaan lieten mo gelijkheden op meer voorlopig onge bruikt en zelfs boften de Boys dat een achterwaartse kopbal van SJors den Boef de paal trof en Ton Dekker op slag van rust helemaal verkeerd richtte. Na rust ging het er allemaal wat an ders uitzien en de reden laat zich niet moeilijk raden: Nieuw Lekkerland maakte al na drie minuten gelijk. Leo Dekker nam een vrije trap tegen Henk Merbis, keeper Kees Star stompte grandioos mis en Ton van Wijk knalde van dichtbij raak (1-1). Het leek er op dat Nieuw Lekkerland nu op zijn beurt het initiatief naar zich toe zou trekken maar dat werd wreed verstoord door Martin Toet. Omdat de gehele Nieuw Lekkerland- se defensie onattent was bij een vrije trap van Ruud van der Voort kon Toet een lucky goal scoren (1-2). Nu moest Nieuw Lekkerland wel risico gaen nemen en het deed dat ook door Ton Dekker herhaalde malen in de spits te laten fungeren. Hij was het die na 28 minuten de voor Gerard van Hal Ingevallen Hugo Boel in de gele genheid stelde vla keeper Cees Star opnieuw gelijk te maken. In de slotfa se van de wedstrijd ontsnapten de Boys aan een nederlaag omdat met nog twee minuten te gaan de in deze wedstrijd wat ongelukkige Sjors den Boef vol de paal trof! Terwijl het tempo uiteraard begrij pelijk na de grote Inspanning van belde kanten duidelijk terugviel bleef het toch volop boeiend omdat om beurten belde doelen ln gevaar bleven komen. Maarten Koorneef moest een keer op de doellijn redden ln de eerste verlenging en Cees den Besten liet zich van zijn beste kant zien bij venijnige schoten van Plet Haasnoot en Henk van der Zwan. Nieuw Lekkerland speelde duidelijk in het voordeel maar voorzover de supporters daarover optimistische gedachten hadden aangaande de tweede verlenging kwamen deze niet uit. Immers na drie minuten onder nam Henk van der Zwan een solo, zette drie èi vier verdedigers op het verkeerde been en doelpuntte vla de zich als laatste moedig verzettende Cees den Besten. (2-3). Het bleef bijzonder spannend en er deden zich voor Nieuw Lekkerland nog wel wat mogelijkheden voor, on der meer voor Ton Dekker, maar Wil Groenendijk was hem te vlug af. Twee moegestreden teams zagen geen kans de score verder nog te wijzigen al deed aan Lekkerlandse kant in aanvallend opzicht zelfs kee per Cees den Besten nog een duit ln het zakje. Sportlef duel, soms wat laconiek ge leld door scheidsrechter Bezemer. NIEUW LEKKERLAND/RIJNSBUROSE BOYS 2-3 na verlenging 15 Ruud van der Voort 0-1.48 Ton van Wijk I I. 63. Martin Toet 1-2. 73 Huao Boel 2-2,108 Henk van der Zwan 2-3. Scheidsrech ter Bezemer Toeschouwers 000. NIEUW LEKKERLAND: Den Besten; Leo en Ton Dekker, ölob en Jan dc Bruin; Van Hal (Boel). Van de Kam. Van Wijk cn Koorneef, Keet de Bruin en Den Boef RIJNSBUROSE BOY8: Star; Ouwertloot. Van Egmond. Groenendijk en Caa Zwaan; Toet. Nico Zwa»n en Van der Voort; Haasnoot, Van der Zwan en Merbis (Pertors) Van onze sportredactie ROTTERDAM Satelliet heeft ln <le vierde klasse D het inhaalprogramma benut om de leiding van VVGZ over te nemen. Het laag geklasseerde Arkel werd door de Vlaardingers met 0-1 geklopt. Verder zijn er in het beperkte Inhaalprogramma weinig verrassingen te melden. MVV '27 deed nog wel van zich spreken door zich van de laatste plaats ln de vierde klasse A te verwijderen. Randstad Sport werd met 1-0 geklopt. Maasdijk liet tegen SVGEB een punt liggen. Derde klasse A Zaterdag: Randstad Sport-Maasdljk. HVO- HB8S, Loosdulnen-DSVP. MVV 72-TOGR. Hoek se Boys-Naaldwijk. Duinoord-SVGEB. Capelte-Groot Ammers 2-2 (0-2). Oertjan Priem 0- 1, Jaap de Boer 0-2, Jos van Leur 1-2, Dlck de Keizer 2-2 Schoonhoven-Excelslor P. 2-2 (1-0). Ton Viergever 1-0. Hannes den UU 1-1, Michel Vlasblom 2-1. Peter van Veelen 2-2. Unicum-Meerkerk 0-0. De Zwerver 14-24 DSO 13-12 TSB 13-21 Helnenoord 14-12 Unicum 13-18 Or. Ammers 13-11 Excelsior P 14-14 Capelle 14-10' Vlaardlngen 12-13 Meerkerk 14-10 De Aiblas 13-12 Schoonhoven 13- 3 Zaterdag: Vlaardlngen-Meerkerk. Excelsior P-De Alblas, Helnenoord-Groot Ammers, TSB-DSO, Schoonhoven-De Zwerver. Vierde klasse B ROBDA /76-De Sleutels 0-0. Monster 14-20 DORR 13-13 SC Llsse 14-19 DEVJO 13-12 Oegstgeest 13 18 RHODA"76 14 11 's-Oravenzande 13-18 Scheveningen 14-10 KMD 14-16 De Sleutels 13-7 Hazerswoudse B 14-14 SEV 13- 4 Zaterdar: Hazerswoudse-Boys-DORR, DEVJO- Oegstgeest, Spel, Llsse-De Sleutels, Schevenln- gen-Rohda "76, SEV-'s-Oravensande, KMD Mon ster XERXES-ZWART WIT: S-t (2-1). Toeschouwers: 350. Scheidsrechter: Van der 8poel. 15. Cees Wan der 1-0 (strafschop). 24. Cees de Leeuw 2-0.38. Paul van der Mijn 2-1, 86 Jan Nellste 3-1. Martin Roest Derde klasse B Vierde klasse C XERXES: Boers; Talie, Cees Wander. Adrie Wan der. Leen van Diggelen; Nellsse. 8maal, Keilers; De Leeuw. John van Diggelen. Van Marton. ZWART WIT: Scheffers; Buys (Roest). Ooudrt- aan. Koster, Boon; Nleuwstraten (Damen), Coe nen. Van de Berg; Van de Mijn. Paap. Bakker Xerxes 13-18 SCVoorne 13-13 ARC 13-15 SVPTT 14-13 JAC 15-15 SV3S 13-12 Koudekerk 12-14 Katwijk 14-12 Die Haghe 13-14 s-Oravenz. 8W 13-11 DUNO 14-14 DSS '26 13- 9 Zaterdag: 's-Oravenzandse SV-SV '35. ARC-JAC. Die Haghe-Katwljk. Xerxes-SVPTT. DUNO-DSS "26. SC Voome-Koudekerk. Vierde klasse A NTW 15-25 ZBVH 13-12 Oroote Llndt 14-17 Stellendam 13-12 WFB 13-15 Herklngen 13-11 Maasdam 14-15 Zuldland 15-10 Rozenburg 12-14 Pelikaan 13- 9 Hlllegersberg'32 12-13 SNS 13 7 Zaterdag: SNS-Pellkaan, Oroote Llndt-Rozen- burg, Zuldland-WFB. Stellendam-Maasdam. Her- klngen-Hillegersberg '32, ZBVH-NTW. RESERVES: Eerste klasse Zwart Wil 2fl 2 Ko- rakken Boys 2 2 1, RCL 2 narendreeht 2 0-0 2A: De Zwervers 2-'s Oravenzondse SV 2 4-2. D0T02- ARC 2 0-0. DUNO 2-Die Haghe 2 1-0 2B: Be Fair 2- Maasdijk 2 10. ARC 3 Excelsior M 2 0 2. Spljke nisse 2-Zwaltiwrn VI 3 3 2. Unicum 2 Koudekerk 2 3-3 2C: Excelsior P 2 NTW 2 1-2 ASWH 2-Oroole Llndt 2 3-1. LRC 2-NSVV 2 1-3 3A: SVPTT 2- Scheveningen 2 0-1 Monster 2 SV '35 2 0 3. PPSC 2-DSO 2 0-1. RCL 3-Ter Leede 2 0 2 3B: Sporllusl '46 2-NoordwiJk 3 2-2. Oegstgeest 2-Loosduinen 2 3-2. SEV 2-SV '35 3 2-0 3C: Bolnes 2-Stellendsm 2 2-1. WOZ-Rozenburg 2 2-2. HVO 2-TSB 2 2 1. WFB 2 Hermandad 2 2-0 3D; Capelle 3 HB8S 2 2 0. TOOR 2-Vltesse D 4 0 0. DVO '32 2-PPSC 3 643 Spljkenisse 3-Zwaluwen VI 4 11 JAC 3-Vlaardin- gen 2 2-2 3E: SHO 3 Zwart Wit "28 4 0 0. Excelsior M 4 TOOR 3 2-3. Rozenburg 3 Zuidland 3 2-0. Spint 3-HeerJansdam 3 2-1 3F OJS 2-Amelde 2 I- 1, Oroote Lindt 3-Tricht 2 0 2. Schoonhoven 2- Schrllulen 2 1-0. Nieuw Lekkerland 2-Oranje Wit 3 1-0. Groot Ammers 2-Maasdam 2 0-2 Afdeling Rotterdam IA: 8mltshoek-Berkel 30 Alexandria '66-SV Rijnmond 1-0 GSS-SC Bollek 1-0 DES '67-Lom- bardijen 1-0. Oude Maas-Mellssant 1-1 IB: BVCB- OFB 1-1. DVO'32-Goudwaardse Boys 2-4 OOZ- Nedlloyd "70 2-2 Rhoon FC Maluku 1-1 Oroen Wit-Den Bommel 1-1 2A: Egelantier Boys-SOV Bernlsse Afg. SDVFIakkee 0-0 Rockanje-NaL Nederlanden 4-0 W1A-VDL 1-0 ZW-FC Veronica Afg 2B: NBSW-Clon 1-1 DOS'32-RSM 6-0 Pul- tershoek-NRC Ommoord 00 OTB-ZInkwegse Boys 0-1 SC Zulderpark-Hellevoetsluts Afg 3A: LSV61-SD EspaAola 1-2 MASC-VVK sno 6VDBR-WHR 1-1 SV Toekan-WOH 1-7 CCO- Zwarte Pijl 5-0 FC Vlotbrug-Zwartewaal 3-1 3B: DBGC-Pavan 2-0 ONIT-Energle Boys 10 SSV- Oldl 1-2 SRA-KD 6-1 OOK-Nelson 0-1. FC Torarl- ca-MFB 1-1. Afdeling Den Haag HOOFDKLASSE Oona-Do Jagers 3-1, RAS-Wassennar 1-2, Nat. Nederlnnden-HPSV 2-6, Holl Sport '32-DVC 0-0. Te Werve-Semper Altlus 1-0. Nootdorp-Honselcrs- dljk 0-4 EERSTE KLASSE WoaUdorp-Ornas 1-4. Ec-So-VELO 2-1. ESC-BSC '68 1-4. VCS Blauw Zwart 2-2. Verburch-Marine 1-0. HTSV-KSD 3 2 TWEEDE KLASSE A Bizon-Hoek van Holland 2- 2. DHL-Graaf Willem 1-2. CWP-ODA 1-4. ASSO- Arentsburg 3-1. Escher Boys DVJ af TWEEDE KLASSE B PVS Taurus 10. POS-NSEM af. PZH Lens 1-0. SML '46-SVOW 7-3. Afdeling Dordrecht HOOFDKLASSE. MW'58-Ventura 8port 2-1. As- peren-Herovina 0-2. Trlcht-Haaften 2-1 EERSTE KLASSE. Lekvogels-Peursum 2-1. Kerkwijk- Drechtstreek 04). VVAC-Bakestem 1-0. Afdeling Leiden EERSTE KLASSE 8JZ-Valken '68 1-1, Abbencs Woubrugge 0-1. 8VLV-OWS 1-1. KRV-Lelden 12. SVOW-Kagla 2- 0 TWEEDE KLASSE MVKV-VV8 af. Unltas Lel- den-Stomp wij kse Boys 2-2, LSW '70-Alphia 0-3, Bernardus-KIckers '69 1-8. Meerburg-HVZ 3 0 Afdeling Gouda EERSTE KLASSE. ReeuwIJk-LInschoten 2-2. Zwammerdam-Oudewater 1-1. SporUust-Aarlan- derveen 3-0. WD8-8lveo 0-1. Zevenhoven-SporUef SVGEB-MaasdIJk 1-1 (0-1). Ko Schoodljk 0-1. Ton Schippers 1-1. Hoekse Boys-Loosduinen 04). MVV *27-Randstad Sport 1-0 (1-0). Ton Janssen 1- Vierde klasse D Maasdijk 13-19 SVOEB 1313 Hoekse Boys 13-17 Loosduinen 14-13 HVO 14-16 Naaldwijk 13-10 TOOR 13-15 Randstad Sport 14-10 HBSS 12-14 MW '27 13- 9 DSVP 13-14 Duinoord 13-8 Oefenprogramma Maandag 18 februari: DSO-Koude- kerk (19.00). Dinsdag 19 februari: Zwart Wit '28- Papendrecht. Arkel-Satelllet 0-1 (0-1). Nlsha Sjapkoen 0-1 Hoogvllet-GJS 2-2 (1-1). Hans Boender 10. ArJ«n Sterk 1-1, Erwln Brandwijk 1-2. Thijs Geuze 2-2 Bergambacht-A melde 1-1 (0-1). Ton de Kruik 01. Teus RozendaaJ 1-1. ASII-LRS 2-1 (2-0). Oerard Bambacht 1-0, Herman van Heukelum 2-0. Teus Schaap 2-1. Hermandad-VVOR afgelast. Satelliet 13-19 WOR 12-11 WGZ 13-18 Amelde 12-11 OJS 12-15 LRC II 10 WNC 14-15 ASH 12-10 Hermandad 11-13 Bergambacht 14- 9 Hoogvliet 12-12 Arkel 12- 5 Zaterdag: OJS-SatelIlet. Bergambacht-WOR. WNC-LRC. SV Hoogvliet-ASH. Emelde-Herman- dad, VVGZ-Arkel. Van onze sportredactie ROTTERDAM Aat Lagrand, de huidige trainer van SHO, zal het ko mend seizoen werkzaam zijn bij der- de-klasser Rozenburg, waar hij coör dinerende werkzaamheden zal gaan verrichten. Wat de precieze inhoud van die werkzaamheden zal zijn, ls nog niet bekend. Odljk gaat VVOR aan het einde van dit seizoen verla ten. Hetzelfde doet Henk Schouten bij vierde-klasser WGZ. Zijn opvol ger ls Cees Klein, op dit ogenblik trainer van 's-Gravendeel. Verlengd zijn de contracten van Leen Paauwe (Naaldwijk), Gijs de Jong (Unicum). Dammes van Wilgenburg (TOGR), Jan Leermakers Cs-Gravenzandse SV), Leo van Graafeiland (HBSS), en Robert Schledon (Satelliet). Gerard Flaes vertrekt bij DSS '26. SASSENHEIM Eigenlijk ls het jammer dat er aan de wedstrijd Ter Leede-Katwijk aandacht is besteed. Niet omdat het nu juist die twee ploegen zijn, maar de ruimte voor dit verslag zou veel beter besteed kunnen worden aan een andere wedstrijd, want wat belde elftallen ln deze derby lieten zien, valt makkelijk samen te vatten op de achterkant van een doosje lucifers. Dat Ter Leede aan het eind van de rit verder mocht gaan bekeren is alleen maar belangrijk voor de statistiek. Voor de wedstrijd waren de verwach tingen nogal hoog gespannen, niet alleen omdat het een ouderwetse streekderby was, maar ook omdat belde ploegen geen onbekende voor elkaar waren. Ook de wedstrijd van verleden Jaar lag bij de supporters nog vers ln het geheugen, want toen (het programmablad stelde het zo fraai) ging voor Katwijk het licht uit. voor Ter Leede bleef het branden: Katwijk degradeerde, en Ter Leede bleef ln de tweede klas. Ter Leede won zijn vorige bekerwed strijden tegen respectievelijk Duin oord en Unicum met 4-3. Katwijk was ln twee uitwedstrijden de meerdere over 's-Gravenzande (1-3) en KMD (0- 5). Genoeg gegevens dus om er vanuit te kunnen gaan dat het een boeiende en leuke wedstrijd zou kunnen wor den. Wel. dat is dan voor de 200 toeschouwers vies tegengevallen. Geen moment konden beide ploegen ln hun ritme komen en vooral de eerste helft werden er maar weinig vleiende combinaties uitgevoerd. Na tuurlijk ls hier voor wel een excuus voor te vinden. Zoals veel teams pluk ken Ter Leede en Katwijk nu name- lijk de wrange vruchten van de (te) lange winterstop. 81echts enkele goede doelpogingen konden er gedurende de eerste perio de genoteerd worden. Zo was Kees Ros van de bezoekers dicht bij een treffer, maar Wim van Harskamp stond op de goede plaats, ook een inzet van Wim Guyt (2) werd door van Harskamp goed verwerkt. Aan de an dere kant moest zijn collega Rein Kaslus handelend optreden na scho ten van Nico van der Fange en Plet van der Heijden. Vooral in de beginfa se ontstond de Indruk dat Ter Leede de bezoekers had onderschat, maar door Hans Bos naarmate de strijd vorderde had men ln de gaten dat het met een gevaarlij ke tegenstander te maken had. De supporters die van hard werken houden zijn in deze wedstrijd dik aan hun trekken gekomen. Voor hen die van oogstrelend voetbal houden zal het echter een verademing zijn ge weest toen de goed leidende scheids rechter Rosier affloot. Na het Intermezzo aanvankelijk een zelfde spelbeeld. Ter Leede legde ech ter Iets meer het accent op de aanval, maar moest toch bedacht zijn op de gevaarlijke uitvallen van de Katwij kers. Voor Katwljker Plet Kruyt ls het helemaal een vervelende middag geworden, want hij werd (terecht) ge confronteerd met een boeking we gens het onbesuisd aanvallen van een tegenstander. Pieter van der Plas van de thuisclub had enkele minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd dé gelegenheid om zijn ploeg aan de overwinning te helpen. Oog in oog met keeper Kaslus schoot hij echter over. TER LEEDE-KATWIJK 0 0. 14) n» vtrlrnlclnf 100 Nico Rade 1-0. Scheldarechter Rosier Toe schouwers 200 TER LEEDE: Van Harskamp: Van der Zwart, Bluymer. Verloop. Rode Van der Fange. Kosters. Var, der Heijden, Var. der Plas. Van Harskamp. Krop (Kooy) K ATM IJK: Kaslus. Ororneeg, Kruyt, Van Duin, Varkevlsser; Van der Plaa. Boers, Ros. Haasnoot. Ouyt Ui. Ouyt i2i Duel om de bal tijdens Ter Leede-Katwijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15