'eyenoord lijkt »ver dieptepunt IVoetbal is mooi, maar even is belangrijker' DS'79 komt erg veel te kort (impele winst tegen FC Twente nttop Brand verlaat Go Ahead wegens lange reizen Makkelijke middag voor PEC Loting Telstar haalt uit in duel tegen Haarlem Feyenoord in Brugge-toernooi INDAG 18 FEBRUARI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 9 - RH 11 r Richard Matthijse ERDAM Feyenoord verloor woensdagavond met 2-1 van MVV. Trainer Vaclav Jezek irde toen voor zijn doen vrij laconiek en verklaarde dat hij nochtans voldoende positieve ;en had geconstateerd. De Tsjech moet kennelijk over een vooruitziende blik hebben ikt, want dit weekeinde in het treffen tegen FC Twente (4-0) overtroffen de Rotterdam- zichzelf. Het eenzijdige duel riep zelfs bij vlagen herinneringen op aan de competitiecon- itatie vorig jaar tegen Ajax, toen de Amsterdammers met dezelfde score werden over- Id. Feyenoord plaatste zich derhalve met glans bij de laatste acht van het nationale ilechts 11.000 toeschouwers die aantrekkelijke, maar eenzijdige, cht volgden, zagen een onher- laar Rotterdams team dat uiterst ncentreerd. gretig en speels zijn ïstander opvrat. Met Jan van tn als excellerende middenvel- Ie bovendien zowel voor als na een schitterende treffer produ- de. smoorde Feyenoord in een alle smeulende kritiek die de te weken de kop had opgesto- Toen Van Deinsen zich acht mi- n voor het einde liet vervangen Carlo Leeuw viel hem een ovatie re L «p wordt geclaimd. Nu het rumoer om zijn aanstaande vertrek enigszins is geluwd, valt niet aan de Indruk te ontkomen dat Jansen het bij zijn werkgever wel voor gezien houdt. HIJ acteerde zwak en verdween elf minuten voor rust ten gunste van Roger Albertsen. Jansen snakt naar een Amerikaans lucratief avontuur, zoals Gerard van der Lem zo snel mogelijk zijn geluk elders wil beproeven. Na zijn zwakke optreden in Maastricht heeft hij Je- vei deel die hem in zijn driejarig zek om een tijdje rust gevraagd. ..Ik ben geesteujk geblesseerd en ik hoop zo spoedig mogelijk elders aan de slag te kunnen gaan. Behalve FC Amsterdam zijn er ook nog twee ere divisieclubs in mij geïnteresseerd", liet hij gisteren in gezelschap van zijn voormalige clubgenoot Pierre Ver meulen weten. Ijf in de Kuip nog nooit was ;on>en. entl lukte dan ook bij de voormalige 3mi r van Go-Ahead. Zijn passes wa al j uiverder dan ooit. zijn combina- ^met Petursson en Brard bleken de wankelende Twentse defen- en obsessie. Dat Feyenoord een Deinsen in deze vorm een nieuw act wil aanbieden is niet alleen L andlg. maar ook begrijpelijk. Hij 1 w'gisteren op het middenveld een over die altijd door Wim Jansen Vrijdag beslist de arbitragecommis sie van de KNVB over de datum waarop de Limburger zich bij zijn nieuwe werkgever kan melden. Zijn komst zal ongetwijfeld een positie van Jan Peters aantasten. De cen trumspits was tegen de Twentenaren uitermate actief, maar faalde niette min op beslissende momenten. In het eerste kwartier kwam hij nog het best voor de dag maar stuitte toen op een knap reagerende doelman Van Ger- ven, de enige speler bij FC Twente die een ruime voldoende haalde. Ook zijn collega Joop Hiele speelde een vlekkeloze wedstrijd. De wijze waarop hij een van de weinig goede inzetten van Thoressen en Gritter stopte zal hem voorlopig wel weer een vaste plaats in het elftal hebben bezorgd. Feyenoord heeft dus geen enkel pro bleem gehad met zijn tegenvallende tegenstander. De Twentse frontlinie (Thoresen, Lindsted, Gritter) kwam er niet aan te pas en van de middenli nie (Scheve. Otto, Bos) ging ook geen enkele dreiging uit. Dat de Rotter dammers er na de twee doelpunten van Van Deinsen via Budding en Pe tursson (strafschop) nog twee aan toevoegde vormde nog maar een zwakke afspiegeling van het aantal Eredivisie Uitblinker en doelpuntenmaker Van Deinsen wordt bedolven onder zijn ploeggenoten. werkelijke mogelijkheden. Zowel Pe tursson als Van de Korput, Peters en Notten verzuimden hardnekkig de Twentenaren een fikse afstraffing te verkopen voor hun nietig verzet. ..WIJ zijn het slachtoffer geworden van Feyenoords lust op een revanche na de vertoning in Maastricht," was het commentaar van trainer Hennie Hollink. Hij wenste niet te zwaar te tillen aan de uitschakeling van zijn ploeg in het bekertoernooi. Feyenoard-FC Twente (!-•) 3«: Ven Deinsen l-O, 46 Ven Deinsen 2-0. 50 Budding 3-0, 71 Petursson istre(echop) 4-0 Scheidsrechter: Ven Ettekoven. Toeschouwers 11 880. Feyenoord: Hiele; Wijnstekers. Nielsen. Ven de Korput. Brard: Jansen lAlbertseni, Notten. Ven Deinsen (De Leeuw); Budding. Peters. Petursson FC Twente: Ven Oerven; Dllllng. Jol. Overweg. Zondervan; Scheve. Otto (Smend). Bos. Thoresen. Lindsted (Ven Staveren). Orltter. oetb J Dick Bosscher ENTER Joop Brand gaat Go Ahead aan het eind van t eizoen verlaten. Brand, die de Deventer club sinds augus- 0p il978 op part-time basis heeft geleid, gaf manager Bob >pv< ikant zaterdag te kennen, dat hij de lange reistilden van ïgei letb mJrertrek van Joop Brand vormt ek DOgtepunt van de reeks proble- ht die Go Ahead de afgelopen twee enn met zijn trainer had, met als iaaIs terugkerende oorzaak Brands en ie bij het CIOS en zijn reistijden Thef1 naar de Adelaarshorst. Brand: ,nte B jaar hebben we er al diverse ekken over gevoerd. Destijds üj er een tussen-oplossing gevon- dui De ClOS-cursussen vonden ;gee>s in de omgeving van Deventer opg kon enkele keren per week in p zo iter overnachten. Nu moet ik (vol r de meeste opleidingen in de wek tad geven, zodat ik gedwongen t agelljks heen en weer te rijden. „Ik t moment zit ik vier uur per dag W auto, dit seizoen heb ik al negen- joifzend kilometer gereden, dat e aanleiding van zijn beslissing ho Go Ahead op te stappen zijn gebeurtenissen, die hij deze :1 g meemaakte. Brand: „Afgelopen ;l d dag werd ik door de politie aan- He den omdat ik over de weg slin- WftfR G?¥6f5 H 3 05*'- bez De agenten dachten, dat ik^w b edronken. Dat is onmogelijk, ik ger eheelonthouder. Van overver- be held was ik achter het stuur in eer gevallen. Donderdag overkwam in ïtzelfde. Ik viel in slaap en reed i ee "Tn in. Het is een wonder, dat ik beiig zo goed vanaf gekomen ben. it ik dit heb meegemaakt, zeg ik: hetel is mooi. maar leven is belang- slot Het is natuurlijk Jammer, want i het werk best aan en er zijn ins problemen met het bestuur. Ik het gewoon niet meer op- ssk s in eni: Brand, die in de Jaren zestig d dr. Frantisek Fadrhonc Go w 1 uit de grauwe massa van plat- jandsclubjes tilde, werd twee jaar dru n opnieuw aangetrokken om :eg8 lulnrulmer" te fungeren. Go ch. 1 had de winst van twee miljoen eer rkoop van Van Marwijk. Arntz ;lpu)n Deinsen) in een mum van tijd len( et in een verlies van een mil- uge Sen indrukwekkende serie trai- e(Barry Hughes. Leo Beenhakker, ind Kraay. Jan Notermans. Wiel er en Henk van Brussel) had de 'ter ploeg versleten. Brand zei g7 is: „Geen bezem, maar een °rstel heb Ik hier nodig." zijn woonplaats Haarlem naar Deventer niet langer kan opbrengen. Hij blijft als docent aan het CIOS in O verveen verbonden Blind zet Korver van de bal af. Scheidsrechter Keizer zag er geen strafschop in. een goede ClOS-trainer be- rcf gaf hij de voorkeur aan de en maakte hij van Go Ahead Hans Kraay of medische gronden de finitief afgevoerd en interim-coach Hans Eyckenbroek kreeg van de WON geen toestemming om zonder het A-diploma als trainer te blijven fungeren. Eyckenbroek: „Deze week gaan we nogmaals met het bestuur in beraad om de WON over te halen mij tot het eind van dit seizoen dispensa tie te verlenen. Ik ben niet van plan aan te blijven als de vakbond niet achter me staat. Ik vind dat de WON deze zaak te strikt heeft behandeld, maar Sparta heeft het ook niet slim genoeg aangepakt. Volgens mij had Sparta Hans Kraay toch moeten aan nemen. Hij had dan als hoofdtrainer- in-de-ziektewet kunnen fungeren, zo dat ik als hulptrainer kon aanblijven. Ik heb er tijd genoeg voor. vooral dr. rJj ,r ,,cu cr "J" genoeg voor, vooral k middenmoter. De resulta- omdat ik nu niets meer met de Jeugd n Ha Ua».»a n.»1.AM n.A.AA de laatste weken waren uiter bedroevend, maar Brand wenst i liet in contact te brengen met *rtrek 's wel vaker fout b, maar ik heb het volste ver en in deze groep. Er is geen van, dat ik wegloop nu het r gaat." Parta. dat Go Ahead gisteren in 'Jd om de nationale beker ont- <1-2 na verlenging) leeft nog in erheid over het aanblijven van eoi 'toer Vrijdag werd kandidaat begeleiding te maken heb. Ten slotte ken ik Sparta van binnen en van buiten." Eykenbroek richt zich nu volledig op de cursus, die hij in december met een A-diploma hoopt af te sluiten Voorlopig ziet het ernaar uit. dat hij zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord voor het laatst op de bank te vinden is. Vrijdagavond trekt de Rotterdamse club zich terug in Zeist om zich op deze ontmoeting voor te bereiden, hoewel in de competitie weinig eer meer te behalen valt. Spar ta richt zich daarom vooral op de wedstrijden om de beker, die na de partij tegen Oo Ahead zeker zullen volgen. De prolongatie werd echter nauwe lijks overtuigend veilig gesteld. Go Ahead drukte de Rotterdammers voortdurend met de rug tegen de muur. maar wist het veldoverwicht door onnauwkeurigheid niet in doel punten om te zetten. Sparta kon in aanvallend opzicht geen vuist ma ken. hetgeen vooral te wijten was aan het ontbreken van Ruud Geels, dieln de wedstrijd tegen NAC een blessure opliep. Toch zou Sparta het eerste doelpunt maken. Tijdens een van de eerste Spartaanse aanvallen, twintig minu ten voor tijd. lobte Lengkeek de bal over de uit zijn doel gekomen Paul van der Meeren: 0-1. De storm van Deventer aanvallen leverde pas vier minuten voor het eindsignaal een te gentreffer op. Kees van Kooten kopte de bal langs Doesburg: M. De Deventenaren kregen ln de daar op volgende verlenging voldoende kansen om de overwinning naar zich toe te trekken, maar schoten van Ten Cate. Körver. en Oude Wessellnk, die door Matty Verkamman Peter van der Hengst. voor de wedstrijd werd geSerd omdat hij twaalf en een half Jaar bij de adelaars in dienst is en zijn tweehon derdste wedstrijd speelde, hadden geen resultaat. In de laatste minuut toen het publiek zich al op een straf- schoppenreeks voorbereidde, ver scheen Schwartz voor Van der Mee ren en kon zonder moeite het winnen de doelpunt maken. Joop Brand, die de hoop ln de compe titie al had opgegeven en nu de laat ste kans op Europees voetbal zag verdwijnen: „Ik propagandeer altijd het aanvallend voetbal, maar op zo'n moment denkt ik: we stoppen ermee, we gaan alleen nog maar op de coun ter spelen. In de laatste minuten heb ben we er alles aan gedaan om nog voor te komen, zodat het verdedigen de werk werd vergeten. Bij de straf schoppen hadden we nog vijftig pro cent kans gehad". Go Ahead Eagles-Spirts l-2 na verlenging (0-8, I- li - 75 Lengkeek 0-I. 86 Van Kooten l l I20 Lengkeek 12 Scheidsrechter Keizer Toeschou wers 5500 Oele kaarten voor Bonenberg iSpartai en Koopman iGo Ahead Eagleai Go Ahead Eaglea Van der Meeren Schneider Koopman. Oude WesseUnk. Kist Hullegie (Vos kamp. Woudima. Krlitlanaen. KOrver Van Koo ten. Oounk (Ten Cate. Sparta: Doesburg. Van Weerdenburg (Bonen- bergi. Balkestein. Sluy van de Herik Van Tlgge- len. Verbeek. Stevens. Blind, Van der Oljp (Van Zoesti. Sehwarr Lengkeek HILVERSUM (ANP) De lo ting voor de kwartfinales van bet toernooi om de KNVB-be- ker heeft geleid tot de volgen de wedstrijden: AZ'67-Sparta Ajax-Roda JC Fe venoord-PEC 'Zwolle FC Den Haag-PSV Eerstgenoemde club speelt op woensdag 27 februari thuis. De return heeft plaats op woensdag 12 maart. VELSEN De eerste divisie vereniging Telstar heeft in een oefenwedstrijd tegen Haarlem fors uitgehaald. Teister won op eigen terrein met 5-1. Bij rust was de stand 2-1. Bums maakte drie doelpun ten, Van der Meer en Pleizier leder een. De treffer van Haar lem, dat met zes Invallers aan trad, kwam op naam van Lens- sen. Er waren 1200 toeschou wers bij deze door scheids rechter Van Eijk geleide wed strijd. FC Groningen heeft vrijdag avond in het Oosterparksta- dion een verdienstelijk resul taat behaald door Ajax in een oefenduel een gelijk spel (1-1) af te dwingen. Bij de rust leid den de Amsterdammers, die zonder Schrijvers, Lerby, Ling en Tahamata aantraden, met 1-0 door een doelpunt van Ton Blanker in de negende minuut. Na de hervatting was Van Dijk In de 50e minuut verant woordelijk voor de gelijk maker. FC Groningen kreeg nog de beste kans op de overwinning, maar Waalderbos faalde toen de arbiter de Groningers in de 63e minuut een strafschop toe kende. Tot teleurstelling van de 11.000 toeschouwers miste Waalderbos deze unieke kans. ROTTERDAM Feyenoord is één van de vier Europese clubs, die zullen deelnemen aan het internationale voet baltoernooi, dat Club Brugge van 14 tot met 16 augustus organiseert. Het is de eerste keer dat de Rotterdamse vere niging aan dit toernooi meedoet. De tegenstanders van Feye noord zijn het organiserende Club Brugge, Atietico Madrid en het Hongaarse Honved Boe dapest. Willem 2-NAC: 3-1. AZ-NEC: 3-0. Vitesse-Excelsior: 3-3. Ajax 22 18 2 2 38 58-20 AZ '67 22 14 5 3 33 46-21 Feyenoord 21 U 7 3 29 39-19 Roda JC 22 12 3 7 27 35-26 Utrecht 22 10 6 6 26 34-26 PSV 22 9 6 7 24 40-27 Twente 21 9 5 7 23 28-28 Excelsior 22 8 6 8 22 37-40 Willem U 22 7 8 7 22 30-40 Den Haa^ 22 7 7 8 21 26-29 Go Ahead 22 8 4 10 20 30-29 PEC Zwolle 21 6 6 9 18 23-28 MVV 22 4 9 9 17 26-37 Vitesse 22 5 7 10 17 27-41 Haarlem 22 5 7 10 17 29-44 Sparta 22 5 4 13 14 32-43 NAC 21 4 4 13 12 14-36 NEC 22 5 2 15 12 19-39 Woensdag: FC Twente-PEC ZWOLLE Zondag Oo Ahead Vitesse. AJaX AZ'87 Excel- ilor-FC Utrecht. Sparta Feijenoord. FC Den Haag-Rods JC. NEC Wlllem II Eerste divisie Volendam-Den Bosch Veendam-SW Amsterdam-Graafschap 22 14 20 14 21 12 20 10 22 12 19 12 DORDRECHT Alles kent zijn grenzen, dus ook de presta ties van DS'79. Menigeen zal gistermiddag op een bekerstun- tje van de Dordtse semiprofs tegen eredivisionist PEC/Zwolle hebben gerekend, maar in de praktijk kwam daar niets van terecht. Na een paar minuten stond het door simpele goals van Van der Henst en Steijnvoort al 0-2. Uit een echt wel dubieuze penalty {aangeschoten hands van Van 't Land) bracht Van der Ham de spanning hooguit op papier terecht. Toen er van DS'79 meer dan alleen maar strijdlust werd verlangt, gaf de ploeg niet thuis. Voor het weer massaal opgekomen publiek moet dat een teleurstellende ervaring zijn geweest. Met een rust stand van 1-2 zat er nog van alles in, maar op het veld kwam er na de pauze helemaal niets meer uit. PEC bewees dat er toch nog wel enig ver schil bestaat tussen een doorsnee- 'club uit de eredivisie en een enthousi aste maar in wezen matige club uit de laagst betaalde klasse. PEC had uitblinkers als IJzerman en Hendriksen, solide pionnen als Van Geffen, Israel, en Hendriks plus een lastig te bespelen aanvallertje als Van der Hengst in de ploeg. DS'79 kon daar allemaal niet op wijzen. Epi Drost was natuurlijk nog net zo goed als in zijn Twentse periode, maar voor de rest speelden alleen de man dekker Oostdam en Jansen nog een opvallende wedstrijd. Ondanks alle opwindende berichten en de enorme belangstelling die men in de Drechtstreek voor DS'79 aan de dag legt, is de ploeg van trainer Jan van Daal weinig bijzonder. De techni sche kwaliteiten zijn beperkt het is niet toevallig dat de selectie zoveel geleende spelers van de eredivisie clubs Sparta en FC Utrecht telt. Zij missen ln doorsnee kwaliteit, om veel hoger te spelen. De aanvalslinie stelde gisteren zelfs zwar teleur. Huub Smeets is -nog steeds lang en ook nog altijd zwak aan de bal. Wie deze Limburger ziet. kan nauwelijks geloven dat hij in Amerika met Cruijff en Van Veen mag samen spelen. Topscorer Harry van der Ham kwam er evenmin aan te pas. Van hem viel amper een goede actie te noteren. PEC/Zwolle had het in de vorige bekerronde tegen de voorhoede van de zaterdagclub DOVO ln elk geval een stuk lastiger. Den Bosch Volendam Groningen Wageningen .Graafschap Cambuur Amsterdam DS '79 VVV Fortuna S Telstar Heerenveen Eindhoven Helmond Sp. Heracles Viaardingen SVV Veendam Amersfoort De Graafschap dekampioenen Zondag: FC VW-Fortuna 8, Heracles-Helmond Sport. FC Viaardingen Eindhoven, DS'79-FC Den Bosch, FC Oronlngen-SC Cambuur. 8C Meeren veen-SC Veendam, Volendam-De Oraafschap. Telstar-SVV, Wagenlngen-SC Amersfoort 4 4 3 3 7 5 6 6 8 7 7 9 5 10 5 10 6 10 6 12 4 12 6 11 4 15 S-1 3-2 3-0 32 32-17 30 48-18 30 35- 7 27 39-22 27 22-18 26 45-18 25 33-28 24 36-27 22 29-36 20 26-20 19 26-28 18 24-30 17 20-30 17 24-39 16 20-30 14 23-36 12 26-45 12 16-40 6 19-54 en Cambuur perio- Periodestand Derde Periode Volendam 4 4 0 0 8 14- 3 Amsterdam 5 2 3 0 7 8- 3 Den Bosch 5 3 1 1 7 6- 6 Groningen 4 3 0 1 6 7- 1 Graafschap 5 3 0 2 6 5- 4 Helmond Sport 4 2 1 1 5 5- 3 Heraclea 4 2 1 1 5 6- 5 VVV 4 2 1 1 5 5- 6 DS'79 5 I 2 2 4 6- 8 SVV 3 1 1 1 3 6- 5 Wageningen 3 1 1 1 3 4- 5 Veendam 3 1 1 1 3 2- 5 Fortuna 4 1 1 2 3 4- 4 Eindhoven 4 0 2 2 2 2- 7 Cambuur 2 0 1 1 1 2- 7 Telstar 3 0 1 2 1 1- 3 Heerenveen 3 0 1 2 1 3- 6 Amersfoort 3 0 1 2 1 1- 5 Viaardingen 4 0 1 3 1 2- 6 KNVB-beker Amersfoort-Den Haag Go Ahead-Sparta: DS79-PEC: Feyenoord-Twente: 1-8. 1-2 1-3 4-0. Topscorers DS'79 PEC/Zwolle IJ (Li) - J Van der Hengit 1. 4 su-tnvoort 0-2. 24 Van der Ham 1-2 (straf schop». 77 Hendriks 13 Scheidsrechter Bosman Toeschouwers 10 000 DS'79: Berends. Oostdam. Jansen. Drost. Van der Bijl. Bosse. Evers. Den Arend. Bijl. 8meeu. Van der Ham PECZwolJe: Van Oeffen, Steinvoort. Israel, Hen driks, Van Moorst. Hendriksen. IJzerman, Hoek stra. Van de Wildenberg, Van 't Land iKaeinus- aeni. Van der Hengst iBooyt. EREDIVISII 1 Petursson (Feyenoord) 30. 2 Kist <AZ'87> 17. 3 Vermeulen (Rod* JC> 13. 4 Nannlnga iRoda JCi 12. 5 Schapendonk (MW) 116 Lang Ajaxi. Oeels (Spartai. Van Kooten (Go Ahead Eagles) en Was lander iExcelsior) 10. 10 Posluma iP8V> en 8choe naker (Ajaxi 9.12 Lerby Ajaxi en Hoekstra 'PEC Zwolle) 8, 14 Peters (Feyenoordi. Oerdsen iVite». se. Piasmans (Excelsior). Van Veen lUlrechti, Kle ton (Haarlem). Van Mlerlo en Van Rooy iWUlem IIi en Thoresen (FC TwanUi 7. EERSTE DIVISIE De vier eerste divisiewedstrijden van het weekeln de hebben geen wijziging ven belang gebracht ln de topscorerslljst Dese ziet er nu als volgt uit: 1 Van der Ham (D8'79i en Hazelhekke (Wi tln- gent 13. 3 Even (D8'79i 10. 4 De Jongt buur). Houtman (Oronlngeni. Molenaar <Vui*d- dami 9 7 Jacobs (De Oraafschapi. Cramer (Fortu nai. Peiüer (Cambuur) en Van den Bosch (Den Bosch i 8 Lotto LOTTO De winnende getallen in lotto 7 zijn 1-4 8-12 22-41 RreervegeUllen 3 en 6 De inleg was ruim drie en een half miljoen gulden door 824 964 deelnemers De prijzen pot v*n I 825 847 .- gulden wordt alt volgt verdeeld eertie prijs (inclusief jackpot) 717 127.22 tweede prijs ƒ170 572.29 derde prijs ƒ255 858.43. Vierde en vijfde prtjr 341 144.57 WESTDt'ITSE LOTTO winnend ln de Westduiue lotto waren 1 5 30 33- 35-37 Reservegetal 26 Resultaat Spiel 77 1899465. BELGISCHE LOTTO De winnende getallen uit de Belgische lotto Zijp 5-8-19-24-34 36 Bijkomend nummer 39 De inleg was ruim 240 miljoen franken ongeveer 17 miljoen gulden Sporttoto dr.e - 1$»- wich Town Crystal Palace (nr9i. Liverpool Not tingham Forest HO' en Wolverhimplon Wsndr rervArsenal HJi Voor twre andere Engelae wed strijden, die saterdag niet doorgingen, zijn ver vangende uitslagen bekendgemaakt Hel zijn rw 7 Aston Villa Middlesbrough I en nr 12 Totten ham Hotspur-Coventry, eveneens een 1 De resul laten van het weekeinde AZ 67 NEC 3 0 111. Amersfoort-Den Haag I 8i2i. DS"79-PECZwolle I 3 i3i. Go Ahead Eagler. Sparta 1 l (3). Veendam 8W 3-2 ll). Cambuur-Heerenveen 2 2 i3i. Aston Villa Middlesbrough verv uitslag I Brighton West Brom wich Albion 00 «3i. Ipswteh Town Crystal Palace volgt dinsdag Liverpool Notlirtg ham Forest volgt dinsdag Manchester City 1-ee-dt United 1 I i3>. Tottenham Hotspur Coventry ver vangende uitstag I Wolverhampton Wandrrets- Arsenal volgt dinsdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11