T k Jl ADVERTENTIES ÊM! 020-936868 020-936868 randstad /tio Trouw Telefoniste/telexiste Medewerker. Javina Holding b.v. medewerker(ster) medewerkster v.a. 20 j. uitzendbureau international secretary services Medewerk(st)er inkoop Rath Doodeheefver verpleegkundigen E.C.G.-laboranten ervaren dokters assistenten röntgenlaboranten I S [~tr randstad uitzendbureau J kraanbestuurder All-round betonafwerker Zo kom je nog eens iemand tegen. [advertenties Informatie: 020 - 936868. Boekhandel Jan Haverman chauffeur/ magazijnbediende D-Tours/Gooilander touringcarchauffeurs Het Parool bezorgers Magazijnchef. bezorgers(sters) Amsterdam-Oost c ÏÏV Spaarbiljetten ffBemeuqu DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 trouw/kwartet Dag«'i|ks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vri|dag van 08 30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur |vri|dag 13 45 uur) in ons bezit ziin kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schnftelMk geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan atlo tolkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen m Nederland onder wie bnna de helft van alle mensen m Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom m kleine letiers met een enkel woord in hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte met keuze uit een ol meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (lirmai naamvignet. 4.18 per rpm- hoogte per kolom Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek f 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 3 - Alle pri|zen zi|n exclusief BTW Wi| aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door hel met. niet t>|dig ol onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uil- voering van telefonisch opgegeven adverientieopdrach- len of over fouten ontstaan door ondu«deli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd Engels/Duitssprekend, eventueel schrijvend HERENMODE BEDRUP ..MEN s CLUB' Jan Voermanstraat 155. 1006 AJ. Amsterdam-Stotervaart Telefoon 020-117755 Voor het controleren van getypte stukken met het concept vragen wi| een full-time (evt. part-time) Middelbare schoolopleiding, een goede kennis van de Neder landse taal en een grote accuratesse is daarbij ten zeerste gewenst Geïnteresseerden verzoeken wij een afspraak te maken via mevr. I de Weerd van Paardekooper Hoffman Accountants. J W. Brouwersplein 12. 1071 LN Amsterdam. Tel 020-731213. Contactweg 28 Amsterdam (Siolerdijk) GROSSIER IN MOOIEUZE DAMESSTOFFEN. Modernisering bmnen onze administratie schept mogelijkhe den voor caméreplanners Wij kunnen plaatsen: Administratief medewerker(ster) Taakomschrijving: Alle op de administratie voorkomende werkzaamheden zoals facturering, debi teuren-, crediteuren- en grootboekadmi nistratie. Vereisten: HAVO en enige praktische ervaring. Heeft u interesse in automatisering dan ligt hier zeker uw toekomst. Voor een afspraak gelieve u telefonisch kontakt op te nemen onder nr. 848805 vragen naar dhr. T. van Gerven. Voo» onze accountants-administratie en belastingconsulen- lenpraktijk. vragen wij voor spoedige indiensttreding een leeftijd 20-35 jaar met een middelbare opleiding en i.b v. of studerend voor het diploma MBA, die ne een ruime inwerkperiode een zelfstandi ge funktie in ons kantoor gaat vervullen. Tevens vragen wij een i.b v. PD6 of ervoor studerend. Het vervullen van deze funkties m pari-time zijn bespreek baar Wij bieden gevaneerd werk op klein kantoor, goed salaris en volledig pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Schnftelijke- of mondelinge sollicitaties aan: Spiekerman en v.d. Schild POSTBUS 7165, 1007 JD AMSTERDAM Telefoon 020-739349-730837 Oproepen, verloren voorwerpen enz. Unda kun |e mij schniven aan: E. Koekenbier. Hofgeest 257. Amsterdam (Bi|lmer). KATE, wij willen graag iets van ja horen. Schri|1 naar L Klaver. Bloemstr. 111, U- muiden Personeel biedt zich aan ZAKENVROUW 34 j. b z a. Amsterdam I b v. kantoor- ruimle/opslag/lelef /le- texaansl Br o nr. 2-17962 bur bt AH-round free-lance BOEK HOUDER voor uw boekhou ding. jaarstukken etc Billi|k lanef Tel. 020-274104, na 18 00 uur 02908-3567 KLEUTERL. heeft 4 |r. mei veel plezier gewerkt maar wil nu graag een baan in hel buitenl waarbij gereisd moet worden Br. O nr 2-17961 bur vd blad FIETS GEZOCHT? KUK IN DE MINI-ADVERTENTIES Handels- en kantoorpers. gevraagd direct werk op kantoor voor: Typistes die bekend zijn op 'n MK 82 voor diverse relaties in het centrum van A dam. Variabe le werktijden Bel 01 kom langs voor meer informatie LEIDSEPLEIN 1-3 020-220055 Facturiste die bekend Ie mei 'n Orman Sharp factuurmachine Met ing van zo spoedig mogelijk voor onbepaalde tijd i v m ziekte voor n bedrijf m A'dam- Noord Ben je hele dagen be schikbaar neem dan even contact op BUIKSLOTERMEERPL 170 020-362666 Typiste Ned. bij 'n gezellig bedr>|f op een van de grachten, voor gevan- eerde typewerkzaamh Het is voor hele dagen en gaat ent- ge maanden duren RAADHUISSTRAAT 52 020-262666 Gevraagd JONGE AMBITIEUZE KRACHT Hoofdtaak verkoopplanning en verkoop (binnendienst) hoofdz. West-Duitsland Vereist: goed zakeii|k inzicht, kennis Duits, leeftijd 25-35 laar. Schriftelijke sollicitaties aan VLEESCH DU BOIS BV. Pluimvee- Exportslachterij Postbus 4, 1695 ZG Blokker ASB uitzendbureau zoekt voor haar secretaressenafde- fing: SECRETARESSEN met en zonder ervaring in alle delen van de stad Bel of kom even langs san de Heiiigeweg 36. Amsterdam, tel. 020-263666 en vraag naar Hans Vermeeren of El len Taais Voor inlichtingen na 19 00 u tel 02521-12547 Gevraagd KANTOOR-MA- GAZUNBED 17 |r. Ib.v typedipl Tel 020-117905 Decorum BV. Jarmuiden 21. A dam ol over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328. Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Den Haag Rath Doodeheefver, fabrikant en importeur van behang en andere wandbekiedmg. zoekt voor het hoofdkantoor te Am sterdam-Centrum een die m het team van 8 medewerk(st)ers de zorg krijgt voor een afgerond pakket artikelen Dit houdt o a n voorraden op peil houden, bestellen, levertijden bewaken, schniiei'jk- en telefo nisch contact met leveranciers, expediteurs e d Naast com mercieel inzicht en het vermogen tot accuraat werkan is «ennis van Durts Engels en liefst oo* Frans nuttig en nodig Degenen met een opteidmg op HAVO-niveau. een leeh.jd tot 40 jaar en belangstelling voor de vacature kunnen telefonisch contact met ons opnemen (020-239292. toestel 147) of een brief sturen aan de chef personeelszaken van Ralh Doodeheefver Verkoop BV. Postbus 375. 1000 AJ Amsterdam KHANC,»AN0BtKLEDiriC Winkelpersoneel gevraagd Leerling- winkelverkoper gevraagd voor een van de tapijtwinkels van Henk Nieuwkoop eis: niet jonger dan 20 jaar en kan wal Henk betreft z.s.m. aan de slag Tegen een pnma salaris natuurlijk. Bei: 020-826655 voor meer informatie of gelijk maar voor een afspraak. Echte warme bakker C. R. VAN KOOI vraagt LEUKE VERKOOPSTER met winkelervanng ±18 jaar. s Woensdags en zat 's mid dags vrij. lepenweg 4. telt. 020-652641-363713. OP DIT MOMENT ZUN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN. NET ALS U. TABAK-SOUVENIRSHOP FRANS VERSLUIS DAMRAK 55. AMSTERDAM vraagt voor het seizoen en voor in vaste dienst verkopers(sters) parttime medewerkers Zij die bekend zijn in ons vak en de moderne talen beheersen genieten voorkeur U werkt bij ons in een wisselende dienst. Soil, na lel afspraak 020-23 38.42. de heer A. J. van der Wal. Kapperspersoneel gevraagd Snijders coiffeure vraagt nette ie en 2e KAPSTER. Aug Aliebéplem 14 Tel 020- 154404 na 18 00 uur 193613. (Para-)medisch personeel gevraagd DIREKT gevraagd voor inval-, weekend-, dag avond- en/of nachtdiensten VERPLEEGKUNDIGEN A/B (ook met O K. aantekening of een C C U aantekening; ZIEKENVERZORGENDEN mei beperkte behoefte voor halve dagen EVR VERPLEEGHULPEN Bij vertrek of vakantie ont vangt u over het totaal ver diende loon 21,62% vakantie geld. Kom eens pralen INTERFACT. Ceintuurbaan 149. t/o Riaito bioscoop. Am sterdam Tel. 020-724700 of 641411. 4S8NB?MCK>KAEXOlSB?V)a5 8^ W j zijn een uitzendbureau voor (para-)medisch personeel Wij hebben volop werk voor: mei IC UVC C U of O K.-ervanng voor langere tijd Bel of kom even langs aan de RAADHUISSTRAAT 42. AMSTEROAM Tel 020-222055 0 direct (para) medisch werk voor: A-Verpleegkundige Met kinderaaniekening ol ervanng. die voor 1 maand of langer m wit vallen wegens ziekte, m een ziekenhuis in Amsterdam- West. Doktersassistente (part-time) Per 25 februan a s voor een verzorgingstehuis in Amsterdam Oud-West. Ervanng met bloed- en urineonderzoeken is vereist. Er moet ook administratief werk worden verricht. Deze baan gaat een aantal maanden duren De werktijden zijn: ma. en wo van 9 00-13 00 uur en de rest van de tijd is in overleg. Totaal wordt er 20 uur per week gewerkt. Röntgenlaborant(e) Voor een ziekenhuis in Amsterdam-Oost. op hel Hemaetoto- gisch Laboratorium Ervaring op stollings- en routinelab. is vereist. Deze baan is voor langere tijd en de werktijden zijn van 6.00-16.30 uur. Medisch dictafonist(e) Voor een ziekenhuis in Amsterdam-West. voor het uittypen van algemene poliklinische brieven Deze baan is per zo spoedig mogelijk. Werktijden 8.30-17.15 uur en ia ter opvulling van een vakature. WU HEBBEN NOG VELE ANDERE BANEN. BEL OF KOM LANGS. LEIDSEPLEIN 1-3 AMSTERDAM. TEL. 020-220055 OF DAM 4, AMSTERDAM TEL. 020-262213. UW MINI-ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA HEEFT EEN MOOIE KANS DOOR 1.2 MILJOEN MENSEN GELEZEN TE WORDEN WANT ZOVEEL MENSEN WORDEN ER BEREIKT DOOR HET PAROOL. TROUW EN DE VOLKSKRANT Technisch personeel gevraagd Met spoed gevraagd electr. monteurs met LTS of MTS-diploma. Bel of kom langs bij Elektra B.V., Nic. Beetsstr 152. Tel. 020- 162706-182890 na 18 u.: 02526-3516 A. DE KEIZER ELECTROTECHNIEK AMSTERDAM BV Wij vragen voor ons bedrijf eerste electromonteurs en uitvoerend electromonteurs Sollicitaties te richten aan ons kantoor Sumatrakade 29 Amsterdam-Oost, of telefonisch onder nummer 020-232537 Of 226221. Aann. mij P. Bot Zn. vraagt voor haar werk Haardstee in de Bijlmeermeer voor tkrekt een voor Liebherr-kraan Aanmeldingen op het werk Foppingadreef. Tel. 970229 of 's avonds F. Snaterse Tel 369348 Hollandsche Beton Maatschappij B.V. vraagt timmerlieden en opperlieden voor het werk: nieuwbouw kantoor Wessanen. Plan Houtveld Zaandam Inl bij uitvoerder Kroese. tel 075-179349 na 19 00 uur 02990-25032. Divers personeel gevraagd Internationaal SPRINTTEAM vraagt voor haar koerierdienst en soeftransport NETTE CHAUFFEURS voor de auto en bromfiets Voor auto i b.v njbewijs BE Sotkcitaties na telefonische afspraak. Tel. 020-842425. Gevraagd ONDERHOUD- SCHILDERS Boogert BV. Den Brielslraal 8, Amster dam. Tel. 020-848585 BANKETBAKKERIJ DEZI vraagt een vakbekwame BANKETBAKKER en een 2E BEDIENDE Otympiaplein 119. Amster dam. tel 020-712085. Gevr. NETTE CHAUFFEUR voor het bezorgen en verko pen van vleeswaren. Leeft, tot 35 j Vleeswarenbedrijf G. van Splunter, 2e Rozendwarsstr. 10. Adam. tel. 020-233064. SOLLICITANTEN Sluit nooit uw originele getuigschnften in bij een sollicitatie Als u ze niet terug ontvangt kunnen wij meestal weinig voor u doen. zoekl een nette Ben je in het bezit van njbewijs BE en met ouder dan 23 jaar. bel ons dan even Telefoon: 020-230152. TOURINGCARBEDRtJF (onderdeel van de Samenwerkende) DIRK VAN DEN BROEK bednjven zoekl op korte termijn nette en/aren voor het uitvoeren van onze toerreizen in bmnen- en buitenland Geboden wordt een zelfstandige job met een aantrekkelijk salaris (CAO-basis) Ons bedrijf beschikt uitsluitend over moderne en meuwe toerwagens Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor deze verantwoordelijke funktie. zien wij gaarne uw schnftelijke reactie tegemoet TOURINGCARBEDRIJF D-TOURS/GOOlLANDER Nieuwe Havenweg 73. 1216 BN Hilversum. Tel. 035-10345 vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR Centrum Bloemstraat 51 Tel. 020-267054 (lussen 15.30 en 17.30 uur) Zuid v. Boshuizenstr 8 Tel 020-420396 (tussen 15 30 en 17 00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel. 020-413790 DAME zkt kam. kookgel 250 Bur. Amstel. 020-921002 J. man zoekt kamer of etage in Adam, liefst vrije ojjgang. keuken en douche, max 350. Bellen na 18 u. 072- 332244. vragen naar Ruud v Pinxteren. (leeftijd ca. 25-35 jaar). Matrassenfabriek Oost zoekt voor deze functie iemand die verantwoordelijkheid op zich durft te nemen. Het magazijn op orde houdt, ontvangen en afhalen van goederen verzorgt, dat artikelen klaar staan voor verzending etc. Daarnaast geeft hij leiding aan ca. 5 personeelsleden. Salaris indicatie 2200-/ 2500 bruto per maand Zonder goede referenties is het onnodig om te solliciteren U kunt uw sollicitatie richten aan de hr. V.d Braak Matrassenfabriek Oost. Zeeburgerpad 80-85, Amsterdam. Tel 020-92915i Het OCHTENDBLAD heeft per direkt plaats voor enkele flinke in het agentschap Minimum leeftijd 15 jaar. Aanmelden: tel. 913456 1st 789 of tst. 765 2. J vr. (VVV inform en dans- pedagoge) zoeken 3 kam. won. in A'dam-C. lol 600. Tel 020-247214 voor 12 u of na 17 u Onroerend goed te koop aangeboden Zaandam Thyssehof 3. luxe bungalow te koop Tel 075-169316. HOEK GRACHTENPAND Korte Prinsengr. waarvan per dir te aanv. het gerenov dubb. ben. huis best. uit living, open keuken, douche en toilet, alsmede 2 kamers in hel souterrain. Ge schikt voor vele doeleinden. KOOPSOM 235.000 k.k.. afh. v. ink. 100% fin. mog. Unireon B.V. Tel. 020-838476 bgg 02152-55212 Makelaardij T. v.d. STEEGE ZEEVANG Ie Oosthuizen en T. v.d. STEEGE te Monnickendam verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Bell u 02991-1888 of 02995-4451 Te koop WINKELPAND 1e Const. Huygensstraat mei 3 afzonderlijke bovenwoningen, alles in verhuurde staat. Hu ren 17.500. Vraagprijs t 139 000 k.k. Te bevr. 020- 735542. na 19 uur 990678. A'dam Vrolikstr. 3-kamerapp. Ind.: 3e et. 2 k. -f keuken wc, 4e el. sl.k. douche 55 000 k.k. Tel. 020-931616. Te koop 2-kamerapp. gel GEUZENSTRAAT Adam Normen econ. binding A dam Prijs 75.000 k.k. Mak. kant. Van Eijsden Beh 020-157013/173657. KUINDERSTRAAT. Nieuw- Zuid (Adam). Benedenhuis, bevat luxe badkamer, moder ne open keuken mei alle In- bouwapparatuur. C V. Geen urgentie vereist. Vraagprijs 119.000 Mak. o.g. H. Huis man. Tel. 020-724424. Watergraafsmeer. ARCHI- MEDESPLANTSOEN (Adam). Groot benedenhuis (geen tuin). Geheel luxe ge renoveerd. beval heel grote hal. zeer grote woonkamer, grote slaapkamer, moderne keuken met inbouwappara- tuur, ruime badkamer met lig bad en afzonderlijke douche. C.V. Op de 1e verdieping nog 1 grote kamer. Bovenhuis verhuurd voor 3200 p j. Ge registreerd als bednjfswoning. Geen urgentie vereist. Vraag prijs voor 't gehele pand f 176 000. Hypotheek be schikbaar tot f 150.000. Mak. o.g. H. Huisman, Tel. 020- 724424. PIETER DE HOOCHSTRAAT (A'dam). Pand waarvan hel dubbel gerenoveerde bene denhuis met zonnige tuin di rect te aanvaarden is. Bevat 5 ruime kamers, luxe badkamer mei ligbad en afzonderlijke douche, luxe keuken met alle inbouwapparatuur, kelder, C.V Geen urgentie vereist Huur dubbel bovenhuis f 4300 P I Vraagprijs gehele pand 289 000 v.o.n. Tel. 03480-12619 KATWIJKSTRAAT (Adam). Geheel pand gesplitst in 3 appartementen waarvan de 2e tevens bovenste verdie ping vrij van huur is. bevat 2 grote kamers, zeer luxe bad kamer, keuken, grote zolder kamer. C.V Urgentie 1 per soon vereist. Huur 2 overige woningen ca. 4600 p.| Vraagprijs gehele pana slechts 129.000. Tel. 03480-12619. Bedrijfsruimte 60 m2, parterre mei bovengelegen woning in de FREDERIK HENDRIK STRAAT (Adam). Direct vrij te aanvaarden. Huur van de ovenge 3 woningen 4000 p.j. Vraagprijs gehele pand 79.000 v.o.n. Tel. 03480- 12619 3/4 Kamerhoekflat. 80 m'. 2 vrije balkons box 140.000 k.k. Evt. garage 15 000. ELPERMEER A'dam-N. 10 min. van Cen trum 324121 Twee ruime aangrenzende BENEDENWONINGEN met zonnige tuin (te koop van ei genaar-bewoners). Omge ving Hoofddorpplein. Ook apart te koop. Vraagprijs resp 135 000 k.k. en f 125.000 k.k. Tel. na 18.00 uur: 020- 178417 o» 155466. Bij Roermond te koop ol le huur gestoffeer de. gemeubileerde vakantie bungalow. Grondopp 650 m2. woonkamer, keuken, w.c. douche. 3 slaapkamers, berging, koud en warm stro mend water, c.v. (aardgas), mooi terras en grote tuin. Vraagprijs 153.000. Tel. 04494-47832 Prachtig pand te koop aan- geb KUIPERSTR 86 A dam, met 3 afzonderlijke bovenwo ningen. Ben. woning 1e etage leeg op te leveren. Vr.pr. 89 000 Overige hu ren 3600. Te bevr 020- 735542 na 19 u 990678. Leuke etage Oosterparkbuuri met o.a. douche en veranda voor f 19 500 Br.o.nr. 20-17953 Bur v d blad. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Aang. 1 2 kam w Da Costa- kade 78 p.m. Urg. verpl. Gedeelt. gemeub. Overn. f 2500 Br o. nr. 21-17951 bur. v.d. blad. Te huur ONDERSTUK ca 70 m' voor opslag of lichte indus trie te Amsterdam. Oude Schans 58. Huurpr 650 pm Inl. 020-939325. CWV „Ons Belang'' te huur voor leden: Andoornstraat 21 hs, 4 kwon., huur 191.50 p.m. Kalbergen 350. 4 k.won.. huur 522.70 p.m. Wmgerdweg 89 hs. 4 k.won., huur 200,55 p.m. Men moet voldoen aan de huidige richtlijnen d.i. geldige urgentie of één of meerka- merwonmg achleri met „kale" huur tussen 50 en 570 p.m. Voor KELBERGEN mi. inko men 38 000 per jaar Bewo ners Bijlmermeer kunnen hierop met inschrijven. Briefkaarten (iedere woning apart) uiterlijk 15 februan 1980 aan ons kantoor Elzen straat 11A, met verm reg/ rangnoinkomen; gezins grootte; urg no huur achter te laten woning Vrij te aanv tot WOONHUIS VERB WINKEL met o m. gr woonk.. sl.k.. badk met lig bad. tuin op het Z. en indiv gest cv. 850 p.m. WAAR BORGSOM f 1700 Per 1 maart a s. te aanv Br. nr 21- 17955 bur. v.d. bt. Woningstichting Zomers Buiten Hygieastraat 8, 1076 RM A'dam Te huur aangeboden voor le den. welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de Gem. Dienst Herhuis vesting MAARSENHOF (Bijlmer meer) 1 slaapk huur f 336.55 p.m. (incl c v (boven 65 jr). DE RIJPGRACHT 1e verd (Bos en Lommer), 1 slaapk., huur 188,80 p.m. Bezichtiging ALLEEN na oproep 3riefkaarlen dienen uiterlijk vrijdag 15 lebr op ons kan toor te zijn onder vermelding van rangnummer, gezinssa menstelling en bruto maand salaris. APART INSCHRIJVEN Gerenov. 3 KAMERAPPAR TEMENTEN met C.V. en dou che. V.a. 450 p m. OVER NAME 2000 Urg verkl vereist Br o nr. 21-17956 bur v.d blad. T h aangeb 2 KAMERS, keuken voor 1 of 2, beslist nette werkende meisies Br o nr. 22-17950 Bur vd blad. BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LIJNEN) Onroerend goed en woonruii te huur gevraagd Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren Bel 020-231390 Amerikaan (studzkt. WOONRUIMTE Zo spoedig mog. Géén huisel.verk Tel. 020-233390 (tot 13 uur). Dir secretaresse zkt. WOON RUIMTE in A'dam m. douche en kookgel Tel 020-265434. Net meisje zoekt kaï kookgelegenheid tol pm Tel. 020-123121, -A Leo en Marianne, i.br bew zoeken z s ruimte (A'dam) Oven bezw. Tel. U20-43I rS Nette longeman. 26 jr urg. bew zoekt dringjJn deli|ke WOONRUiV%)n A dam Tel 020-16951 Woonruimte gezocht pers. liefst gemi Huur tot 600 Tel. 020-960363 ,,s] 'Hie Onroerend go koop gevrai g UW HUIS VLOT VER 'e. Adv Campagne. La le koperslijst. SamenfnC met makelaars overal loos tot u slaagt 0220 Woonschepen A'dam-N pracht woonark 17x4m op off ligpl met grote tuin en 2 schuren. Ruime huisk. met zeer compl mod open keuken. 2 sik luxe badk. met ligb Overal aard- gasverw. Alles in pert st Pri|S f 98 500 Inl.: Hans Kok BV. Weesp 02940-10506 DOl ar for An Dir tra] Woningruil Aangeb. 3 kam.won. LELY STAD. Gevr te A DAM 2/3- kam.won. Tel. na 18 uur 03200-45579. ZAANDAM-AMSTERll Aangeb 4 kamerllat 6fl laag Huur 415 all-i| 4 kamerwoning of f A'dam, geen Bijlmer. I 169793 Zaken en transacties Telefoonbeantwoorders vanaf 350. Ook huurkoop en lea- smg. H. F. Erb, 023-337418 DRAAGTASSEN, van plastic en katoen, tegen de laagste prijzen en de grootste sorte- nng. Vindt U bij Leen Verpak kingen te Eemnes (bij Laren N-H). Tel. 02153-11506. T-SHIRTS. pracht kwaliteit, compleet bedrukt met recla metekst plus vignet. Kemme Zeefdruk. Nijverheidstr 3. Edam Tel. 02993-72160 T h. aangeb. HOEKVi PAND beste gedeelte! TOOM huurprijs 11r Overname n o t k. T| 020-735542, na 990678. TELEFOON- BEANTWOORDt Koop v.a 575 Hi 20 p.m. Natebo B.\ 456456. «W TELEFOON BEANTj DERS. Verfcoop, leasing. Fa. van Hi,, j 020-934208 en 0342T Verzekeringen, hypotheken, zaken FIETS TE KOOP? PLAATS EEN MINI-ADVERTENTIE. Snel en gemakkelijk GELD LENEN. Binnen 1 dag gere geld. Bemiddelingskantoor A. J Gerritse. Tussen Meer 92. Adam, telef. 020-196526, ook 's avonds tussen 7 en 8 uur. GELDLENINGEN voor elk doel. Snelle service. Even bellen 020-173173 Interme diair Teeuw. A'dam. 1e. 2e en tophypotheken tot 100% van de koopsom UNI VERSEEL/HYPOTHEKEN. Heuvellaan 12. Hilversum, tel. 035-47974. 2e hyp. lot 120%, «nt. theek en d: tophypothelfto 10! 130% 110 Rente v.a. (5 10 jaar vast) meer dan hypothei deling alleen. Begelej koopacle bij de notai na fiscale nazorg, i wenst analyse voor j hypotheekvorm. Dit der bemiddeling GERTH. J VAN DEfce hypotheekadviseurs,1 mi digheid sinds 1961. (het 23. Adam-West in h 020-1569$on LID N.V.F. r.1 VERZILVEREN WIJ DIRECT IN CONTANT G Bel eerst een ander dan UNIVERTO FINANCIËLE GROEP Bel voor inlichtingen 020-767607 Woninginrichting levert alle bekende merken gashaarden met hoge kortingen Haarlemmerweg 135, A'dam Tel. 020-861500 (eindpunt tramlijn 10) e b age Hij f d 1 ine, voc oei djn nb: an AMSTERDAMMERS OPGE LET! Het loopt storm bij de leegverkoop bij Meubelhuis Henk en Bep, Jan Evert- senstr. 18 B. Voorheen „West-End theater", en Ten Catestr. 2-6 Voorbeeld, eiken bankstel van 2495. nu f 1395. Barok bankstel 3495. nü f 1695. plavuizen- tafel 895. nü 299 Tijdens koopavond geopend. FRANSE Si; KASTANJEVLOE eed 23 mm massief, mejiget groef, 39 per m'. V( na£ mentatie firma Rijm r 02908-3545. Ve Jap eer He Wij kochten grote pa |an roomtapijt (hoogpolit Ie prijs 135,50, nu ers' Wolbloemtapi|t 1< f 99,50 p.m. Keuken cm br 25. Vinyl o cm br. f 12 Wolt keus 5 Haartegi 3,95. Lopers 100 8,50 p.m. Leuke f 2,50. Vloerkleder wol. 5 cm hoge p< prijs. DE TAPIJTHA naarstr 59-61 (acl winkel), Adam, 020-938634. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende me 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt, 400 cm bre gelegd, 79 p. str. m. Haartapijttegels v.d bekend 50x50, alle kleuren f 5.95 p. st NED TAPIJTHAL BV, Elandsgracht 92-94, tel. 020-240780. Alle dai van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf 4 p. m' Schild., witten, behang tim merwerk. Fa Zwan, tel. 020- 964434. 189220. VERBOUWEN, RENOVATIE. ONDERHOUDSWERK. SCHILDERWERK Bel dan AANM. BEDR. VERHAGEN, tel 020-719736 voor vakwerfc. LOODGIETER-teget metsel-timmerwerk, bouwingen, badkai ken. enz. Tel. 020-I Vraag en aanbod KLUSJES, goedkoo(|)nta gedaan. A'dam en 020-101904 u, Timmerman vraagt, werk als bijverdiensl ,°J)r vend prijsopgave. 86195 5 23- arkj looi 37. Ink. Mod mod. gebr meub en herenkleding Ook aan huis. Ten Catestraat 71, 020-120457 Te k gevr oude PIANO of vleugel Tel 03200-45579 Wij betalen u de HOOGSTE PRUS voor oud goud en zilver Juweliershop. Kinkerstr. 275 Juweliershop, Gen. Cronjó- straat 83. Haarlem T k HOUTEN BUREAU, kin derstoel en box. Tel. 020-137748 Ant. klaptafel 4 Breistoeltje 020-724731. iti le&ai 7. r, T k zwarte wandkal ictij perbeslag 2.10x21 B». Vraagpr f 400 29* e< Aangeb voor CAP J3'. smokings met cap* voor donsmanekehff. 020-138582. Henk koopt ALLE dels, antiek, kief 020 K winkelrest. Bel 02 MEER MINI-ADVERTENTIES OP 34. 38. "pao pa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16