Ipelershandel lomt toch reer op gang l&j financieel verlies Corbulo Novikov: geen reactie op Vance Topspèiers bedanken en PKC favoriet idanks afspraak managers ger beroep KNVB -J^aj^estearisj kansloos ten onder Topsporters":™*""- steeds meer testosterone'"" dï ^waajf*rpfejet-s voor basketbalteam M V* ÏIJ AG 12 FEBRUARI 1980 SPORT TROUW/KWARTET P 13 RHS 15 Matty Verkamman „ÉTERDAM Hoewel de managers en directeuren van een topclubs onlangs hebben afgesproken om geen spelers bij elkaar weg te kopen, is de afgelopen weken de handel podium weer aardig op gang gekomen. oord kaapte Pierre Vermeulen bij Roda JC weg, de Rotterdamse club ,ook wel wat te voelen voor Hugo Hovenkamp van AZ'67 en informeer- FC Twente naar de prijs van Hallvar Thoresen, de zogenaamde Da* den van Feyenoord" (een clubje rijkaards dat tegen betaling van een duizenden guldens toegang tot de ere-tribune en de befaamde koffie- in de Kuip heeft) wilde zich sterk maken voor een transfer van Jan van t van PSV, Ajax zou Romeo Zondervan van FC Twente best willen i en als klap op de vuurpijl wil Ajax tevens Roda's ex-international Jan oed naar de Meer halen. ele itste mag men serieus nemen, enakker, de interimtrainer van isterdamse club, had vorige een oriënterend gesprek met man, die op 25 november zijn ;le verjaardag hoopt te vieren. Yashin van het Nederlandse 'ebnizou bij Ajax tweede man ach- vriend Piet Schrijvers moeten De doelman van het Neder- lftal speelt de laatste maan- frer ijzersterk, maar bij Ajax en zijn knie na een recente Life kennelijk nog altijd kwets- toda volgt de ontwikkeling [usogen en wijst op het con- rna iet Jongbloed dat tot medio egra orloopt. led zou aanzienlijke opslag en k bij de jeugd staan te wach- de club, waar hij in 1974 al 1 ididaat was om Heinz Stuy olgen. In dat jaar koos Ajax voor Piet Schrijvers van 1 lijk ente. die tóen achter Jong- reede rhan was bij Oranje, In i zestig stonden Jongbloed en rs trouwens ook al eens sa- DWS onder contract. Gezien tol^ndschap zou een een hereni- Schrijvers en Jongbloed niet ïlemen stuiten. Het begrip intie heeft tussen deze kee- andere lading dan algemeen •lijk is. Dat bleek in Argenti- het laatst, toen beiden te- ingen moesten slikken, maar rzijdse steun toch altijd in- m Jan Jongbloed: Is het plan rlijd x soms ook een ideetje van rs geweest? !d: „Echt, ik heb er geen idee it in verband met zijn verhui- |i Abcoude naar Vinkeveen, v HAAG Het sectiebe- betaald voetbal van de l heeft gisteren besloten in beroep te gaan tegen het I van de president van de |ank te Utrecht van 4 fe- 1980 in de zaak NAC De eis van de KNVB was t restant van de competi- strijd tussen NAC en )ord, die eerder werd ge- op 6 februari in Breda publiek zou worden ge- De president van de ank oordeelde echter dat dase eredivisievereniging iad op de aanwezigheid -beschouwers. In verband t aangetekende hoger be- :eft de sectie betaald voet- orlopig nog geen nieuwe vastgesteld, waarop het JFinde gedeelte van het duel yden afgewerkt. if. lag «I URG Trainer Heinz can MSV Duisburg is door ibbestuur met onmiddel- gang met verlof gestuurd. rg verloor zaterdag op ei- lid het competitieduel te- halke '04 (1-2) en is volop leid in de strijd om de -< atie. Het "besluit werd ge in overleg met de spelers, volger-ad-interim is be de 39-jarige Friedhelm ff. tot dusverre de assis- i Höher. Met het ontslag her is de Bundesliga aan fnde trainer toe, die dit voortijdig gedwongen zijn werkzaamheden te Vooraf gingen Krautzun München), Lucas (Ein- Braunschweig), Tippen- tf-r (Fortuna Düsseldorf), (Hertha BSC), Lorant e 04) en Weber (Werder De taakontheffing van )etekent het 96e trainers- sedert de invoering van desliga in 1963. GH George Best. door zijn club ge- heeft verklaard dat hij Zeer korte termijn weer lian zal vervoegen. De lentvolle Ierse sterspe- geschorst nadat hij don-1 [en vrijdag niet op de trai- i verschenen- Zaterdag de Leaguewedstrijd te- ïnock Morton, die Hiber- ft 3-2 won. „Ik heb met Tom Hart een tele- irek gevoerd." aldus lij heeft mijn uitleg aan- lk wil in de morgenuren, en denk dat er geen dis- fe maatregelen tegen mij genomen." Tom Hart rde dc Ierse oud inter- tegen een bedrag van sterling (8600 gulden) itrijd om zodoende zijn [Ie risico's zo klein moge- L 'Uden. heb ik Piet al een tijdje niet meer gezien. Maar van Beenakker heb ik wel begrepen, dat hij er zeker niet negatief tegenover staat. Het is wel een dilemma voor nij. Aan de ene kant is er het gemak van een club in Amsterdam en de betere verdiensten bij Ajax, maar anderzijds ben ik me er van bewust dat ik stand-in achter Piet zou worden. Het wordt een kwes tie van afwegen." Twee topkeepers bij één club, zonde hoor. Jongbloed: „Ik besef heel goed dat ik in feite mijn carrière zou opgeven, terwijl ik nog wel drie jaar mee kan. Ja, dat is de ellende met geld hè. Als je geen betaald voetbal speelt dan heb je ook niet met dit soort proble men te maken." Willen jullie die jonge keeper van Ajax, Sjaak Storm, eventueel samen opleiden? Dat schijnt een goeie te zijn? Jongbloed: „Tegenwoordig heet je al gauw een talent te zijn. Toen ik zo oud was als die jongen nu, speelde ik al in de eredivisie. Maar Piet schijnt wel kwaliteit in 'm te zien." Bij Roda zou je Van der Kinderen ook opleiden? Jongbloed: „Ik geef hem Instructies en ik praat met 'm. Maar ja. zaterdags kan ik hem niet tijdens de wedstrij den bekijken, want op vrijdag ga ik al naar huis." Er is al geschreven dat je dolgraag naar Ajax wil. Jongbloed: „Ach, Je zegt tegen ieder een wel wat. Maar echt, ik ben er zelf nog niet uit. Het heeft ook geen haast, want het gaat toch pas ovër volgend seizoen. We zullen wel zien.' 1 ml 1 U AMSTi "..p.jje kent ma; twee ERtlAM rt-i b iïlidse da innen de li] Lgjidskafgpioen i- \Stero Bekerhoudé MfinSter. Voor l .v»ot. de returns Vooral de nederlaag van Corbulo Jvwa/1 $i0g*l-wat-j>naqclële gevolgen. De VeoFbtfcgse:.plbeg rorganiseert de finale van de Europa Gup voor beker- rftJf Oefenen voor de officiële opening van de dertiende Lake Placid. LAKE PLACID— Terwijl de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken. Cyrus Vance de algemene vergadering van het IOC verraste met een politieke redevoering, hield Ignati Novikov zich ver van iedere politieke uitspraak. Novikov, voorzitter van het organisatiecomité van Moskou en een van de vice-presidenten van de ministerraad van de SoVjét-Unie, stelde in Lake Placid nadrukkelijk: ..Wij zijn hier gekomen als vertegenwoordigers van de sportwereld, ais organisatoren van de Spelen van Moskou. Daarom wil ik mij, op Amerikaans grondgebied, ver houden van ieder probleem dat met politiek te maken heeft." Wij zijn op dit moment slechts in nen bij ons-geweest om onze organi- sport geïnteresseerd en wij hopen ge- satie van de Spelen te bestuderen in tuige te zijn van goede Winterspelen, verband met Los Angeles in 1984 Wij hier in Lake Placid", voegde de heer' hopen dat" de helè sportwereld deze Novikov er aan toe. „Onze afvaardi- zomer naar Moskou zal komen, wij v^qudersjyiEenizaak die. beslist aan trekjttUjfc is-, 4)1$ '»dc; organiserende ploeg zelf tot de finalisten behoort. Chevkalv» «woifltitfitetmate klein en da,t;.zaJ,ixJLekoaen. dat dë belangstel- li lyg-.iUOprH*' rinalvsp|l verdwijnt. .peimofcrl^lcheiicircUt de formatie van oudtaond^CiQach Rentf Blok zaterdag dr-wtnW'vltKecp ,-dan ftjderdaad in- - v- r dnukwfckk,etvdb$r$L«eg| Ituis zal hou Olympische winterspelen, woensdag <^,.^3,^i»imaii >D»èc| vanaf het v. 'ï-w: -K «i- besta.Münstfer <?e toon aan. nder leidtag van de «t6| Westduitse ;rde Rusjfen l Telfyjst&llingen zijn inherent aan de sport. lHJng gelat vooral bij volleybal. Deze sport 'ëjultaten: winst of verlies. Voor de twee iploegen, die dit weekeinde voor de Europa lyvawn, gold deze rit de teleurstelling. VC leed in Praag een 3-0 verlies bij Rode Corbulo leed eenzelfde nederlaag bij USC ic% teams een vrijwel uitzichtloze positie zaterdag plaats vinden. den werd Corbulo eruit geserveerd Gebeurde dat een keer niet. dan was het Münster-blok zo degelijk, dat een aantal Voorburgse aanvallen daarin gewoon een schone dood stierven LAKE PLACID Hoèwèl de artsen het misbruik .van^qpmg, zoals anabolisch'p sf^coïqei). nauwlettend in de gaten hóuden, worden zij het gebruik testosterone, -mannelijfce L ge*b»' slachtshormonen, die zich in het lichaam van de topsporters bei-- i, JÉeirwentejvfc*»! dé Qb" 'ïfi0*1' vinden. „Testosterone wordt op dezelfde wijze gebruikt als ana- bolische steroïden, maar en/tUii niets dat we eraan kunnen doen omdat 'het een niet-verboden. .ipiddel betreft," zo zei een det leden van de medische commis sie yan het Internationaal Olym pisch Comité, Arnold rH>\ Beckett. Sarina Stp- Bovendien beschikte de Duitse be kerhouder over een spelverdeelster Ursul Westphal die er regelmatig in slaagde haar lange aanvalsters Gu- drun Behrends en Maria Terstegge tegenover het zwakste Voorburgse blok te lanceren. En mochten die niet in hun plannen slagen, bleef er als zeer redelijk alternatief steeds Mari na Staden over. Voor 500 toeschou wers kon Corbulo daar alleen maar de redelijke inbreng van Irene Klunder cp Noor Sandberg tegenover stellen enquête die Öe teuT de *JBB heeft ge- latenVooHbet een positieve feeactie-X>pf»k*wd va tWaalf spelers. Zij hebben zich beren \><&klaard deel reiding. Tot de promi bohtwëiifijÉöflbs Akerapl cMach Quinn ver 1 PjfitcJ^vanTuylI en pers'ffie zich z bben verklaa onald Schilp -TT» ging is hier om het IOC het rapport over de Spelen in Moskou aan te bieden en wij hopen dat het zal wor den geaccepteerd. Wij kunnen het Internationaal Olympisch Comité vertellen dat wij nu al klaar zijn om de Spelen te houden. Onze regering", onderstreepte Novikov, „heeft het IOC alle garanties gegeven dat de regels en de tradities van het Olym pisch handvest zullen worden nage leefd. WIJ hebben uitstekende contac ten met de internationale sportfede raties, met de nationale olympische comités, zelfs met dat van de Ver enigde Staten. Er zijn zelfs Amerika- het werk In Moskou is praktisch ge reed." Kees Limmen, Rob van Essen. Dan Cramer. Renzo Zwiers, Toon van Helfteren, Bert Kragtwijk, Mitch P-laat, Jim Woudstra en Paul van Solm. Onder bepaalde voorwaarden zijn mogelijk ook Emill Hagens. Sid Ron Kruidhof. Al Faber oypprjpp-,,; JBrpinsma. Ron Kruidhof, Al Faber afwezigen" en Robert Zeilstra beschikbaar. Ha gens behoeft, een vervanger voor zijn "Werkzaamheden, de'andere vier dur 'ven op dit moment nog niet te zeggen óf zij ban het eind van het seizoen nog 'gretig' genoeg zijn voor «?en nieuwe, serie.£W.are wedstrijden. IvjtffetxTóplhva. uy l *hè- jn: Randy lil le Esveld. zijn klaar om hen- te ontvangen. Al reed.' LAKE PLACID De openingswedstrijd van het Olympische ijshockeytoer- nooi wordt vanavond om 19.00 uur gespeeld tussen Noorwegen en TsjechoSW* wakije. Het Nederlandse team speelt zij'n eerste wedstrijd tegen Canada. De ontmoeting begint om 19:30 uur. s±:i -v ;r - AMSfltEROAM—'De Leiden op 8 maart e€ x -rtafe met Amsterdpi plaatsvindt, is uiterm tie j ---- -- - >4 --dtia. dft'DOrtfrtthf f Het schema van de eerste ijshockeyduels ziet er als volgt uifc l0.06»--utirt 'Tdctor»^eoe AmsïórGbi. Noorwegen-TsjechOsloWakije; 19.30 uur:-Canada-Nederland, 22.30 mrr 'Wöstr DéeS»*be Duitsland-Roemenië; 23.00 uur: Verenigde Slaten-Zweden; 02.00 uurï-'Polen' Finland02.30 uUr:éoVJet-Unie-Japan. 2^05^4*0^'Nèd TCanada-Nëderfan^, ijshockey. RADIO 19.25-22.00 Hilv. 1 flitsen Canada-Nederland. het uitsluiten van •1, nfvV.nTJ v' >7f S ^nasMMrwaal wc n n PKiflWWBïl^éHIfe handen door ook al in Amsterdam Archipel met 6-8 te verslaan. Het ge volg is. dat de Papendrechtse ploeg.; evenals Deetos. nog maar één punt nodig heeft om in de Leidse finale te komen Het wordt In Leiden dus geen Amsterdamse .maar een Merwede- happening. Temidden van deze verrassende ont wikkelingen moest Pams afhaken Door de 9-11 nederlaag tegen Allen Weerbaar degradeert 0e Haagse ploeg. Dalto uit Driebergen is een van de teams die de opengevallen plaat sen gaat innemen. TEGENVALLERS (1) Na zes intensieve lesuren blijkt een gloednieuw briefje van tien gulden niet in staat te zijn om het alfabet op te zeggen. De bijbehorende aan komende professor Heertje gaat te leurgesteld naast het blauwe expe riment staan en vertelt dat we hier van doen hebben met een tégenval lende verrichting. Op zo'n moment weet de eerste, de beste leerling-valsemunter dat deze uitleg thuishoort in het kastje met onzin en oude kranten. Briefjes van tien. twijfelaars, kunnen namelijk helemaal niet praten. Laat staan het alfabet onthouden. Dat bedoel ik dus. Tegenvallende verrichtingen zijn gebaseerd op niet onredelijke verwachtingen. En toch, en toch. Afgelopen weekeinde ongeveer 56 keer op de radio mogen horen dat de verslaggevers bij de wereldkam pioenschappen sprint in West Allis de Nederlandse prestaties maar te genvallende verrichtingen vonden. Er kon geen slag gemaakt worden of o jee. o jee. dat viel ook al niet mee. In mineur betraden de twee heren de ether. Je hoopt natuurlijk altijd, zeiden ze er Soms bij. Maar meestal was het gewoon: het is niet anders, we kunnen er niet omheen, dit zijn ronduit tegenvallende ver richtingen. In de meeste kranten was het giste ren al niet anders. Sjonge, sjonge, wèèr geen gouden plak. Maar wat viel er dan toch tegen? Het viel toch mee dat het aantal misslagen niet buitensporig hoog was. Tegenvallers? Is er de afgelopen twaalf maanden één moment geweest waaruit men de verwachting kon putten dat ie dere Nederlandse topschaatser in de middenmoot aardig kon meeko men? Ik kan het me niet herin neren. lClet het excuus, een kans op een plaats bij de eerste acht, is er een volledige schaatsploeg naar de Olympische Spelen gestuurd. Dat wordt dus weer een lange reeks van tegenvallers. Want driekwart van dat stel heeft niet eens een kans om bij de eerste negen te geraken. Uit gezonderd de Nederlandse kampi oenschappen zijn ze nog nergens bij de eerste tien terecht gekomen. TEGENVALLERS (2) Davos, zeker? Kijk, als PSV voor de competitie begint met 9-1 winst van De Spech ten. dan concludeert niemand daar uit dat PSV dus kampioen gaat worden. Daarvoor zijn wedstrijden in de eredivisie nodig. 4 r A- e* 1? J? Zo gaat dat ook met schaatsen. Een keertje bij de eerste acht op oefen wedstrijden in Davos waar net ze ven mensen aan deel namen, en dan daaruit vergaande conclusies trek ken, dat verraadt tragische onkunde. Nog erger is het om daar als deskun dige ook nog In te stinken. Om iedere keer als er echt vergeleken kan worden te gaan jeremiëren over tegenvallende verrichtingen. Zon der kaasmuts over je ogen weet iedereen inmiddels toch wel dat er hooguit twee Nederlanders (dames en heren opgeteld) zijn die wel eens een keer ergens bij de eerste acht kunnen komen. De rest is achter- hoedewerk. Als het over Gomez gaat staat dat vast. maar heeft de snelheidsduivel een oranje pak aan dan schijnt hij of zij ineens favoriet te zijn voor een hoge plaats. En dan na afloop ook nog vragen aan de coach, de man die alles zo gepland heeft, waar het aan heeft gelegen. Die vervalt gegarandeerd in werkijs, te koud. te veel wind, de vliegreis met tien minuten vertra ging op Kennedy airport, de krui sing, de starter en de voorbereiding was goed, daar heeft het zeker niet aan gelegen. Kortom, tegenvallen de verrichtingen. Een briefje van tien kan geen mop vertellen en Nederlandse schaatsers zijn dit seizoen steeds geëindigd op de plaatsen waar ze thuis horen. In het licht van de geschiedenis is dat een tegenvaller, in het licht van de afgelopen maanden is dat geheel voldoen aan de verwachtingen. Als dat op de Olympische Spelen ook nog lukt dan hebben we niet te klagen. BREEDTE (1) De nu volgende passage is afkom stig uit het bericht Sport 15 van het ANP op 6 februari: „Ahoy' publiciteitsman Harm Scheepbouwer: „Men kan publici tair gezien met dit toernooi twee kanten op: u kunt wijzen op de devaluatie van het toernooi met als meest waarschijnlijke gevolg dat dit het laatste evenement tiit de reeks wordt, of de nadruk leggen op de enorme sterkte in de breedte". De woorden van Scheepboüwer slaan op het komende wereldtennis- toerqpoi in Rotterdam. Wat de pu- bliclteitsman beweert is dat als z'n armzalige, tenniscircus niet de he mel'In geprezen wordt, de verant- woordèlijkheid vóór het verdwijnen van dit ^ógeriaamcle topevénemerit bij de pers ligt. Iets duidelijker: wilt u de kluit evèn flink bedonderen, dan is de organisatie erg tevreden over u. De winnaar stópt 5S.000* guldên 4n z'n zak en het tennis kan'bijgeschre- ven worden op de lijst van succes volle Ahoy' ondernemingen. Geen cent hoeven toe te leggen. De waarheid is dat er geen topspe- lers naar het zogenaamde topten- nistoernooi komen. Daardoor kan de organisatie slechts hopen op de veelvuldige toepassing in de pers van het cliché: de spanning ver goedde echter veel. Maar dat zal allemaal qog moeten bljjken. Vraag is of de truc van Scheepbou wer lukte? Keren we terug naar het eerder genoemde ANP-bericht en kijkgn we ^at de. verslaggever per soonlijk voor voorspellende gedach ten heeft gekregen: „Die grote breedte geeft het toernooi in elk geval de zekerheid dat er hard ge streden zal worden, al zijn de na men van de combattanten dan wat minder bekend". Het lukt dus. BREEDTE (2) Blijven we even bij dat wereldten- nistoemooi. Vorig Jaar ontstond er enige deining over de aangebrachte reclame rond het veld. Zelfs vertegenwoordigers van de toch zeer commercieel inge stelde proftennlsorganlsatie WCT, vonden het in het sportpaleis Ahoy' aardig qyerdone. Na ingrijpen vaiyhet ministerie van CRM moest er. uiteindelijk enige reclame verdwijnen. Pat leverde boosheid op bij dë sponsor .die nu eenmaal vast rekende op z'n gratis STER-spot waaraan uiteraard de AVRO alle medewerking verleende. Is zo'n relletJei^HH lijk? Met tegenzin en alleen oof- voor eigenbelang heeft de sponst? rende bank ziel) neergelegd bilde, door CRM géëlstë depefklij£e# <T niet-alles wat fri bëèld icah'lroinè voorzien mag zijn van een sticker. Maar, aldus een vertegenwoordiger. I datalet van de bank. „wij proteSrérfrf 611'' -géBfald voorbaat tegen verdergaaiöëlïfeir*: regelen", En verder nog iets? Tegen het ANP pert-^EeMa iMitteimMivi vertelde zegsman Vaq -Disseh^ook dooR.vvi nog: „Wij hebben de garantie van -.v>N de AVRO dat deze organisatie geen gehoor zal geven aan pogingen.ora»: de reclame-uitingen nog verder in te perken". Bent u daar mevrouw Gardeniers, met uw onderzoek en uw nieuwe richtlijnen tegèn .gratis; etherrealar me ook? oov i-Mui* \\nil9Vfn Dan kunt u dus wel weer gaan sla pen want de AVRO ls geheeLzfelf- j standig in staat om toezeggingen m.'w doen. De omroefr die nooit een-pènr'. D*\enige.wtanad»rn; maakt van sluikreclame en in geval van berisping ych.mteeoU. napier tea* wifiriw bfcft W wandelendg_aigelonfih<'ln. ..hllikL maal..£fcU. eyfo.-aUnqqe der Zee, het brein van d<? ,AVRQ?, Commercie in de normaië'zehiJifréhv valt nauwelijks meer tegen te gaan" omdat die commercie al zo ver i^'( binnen geslopen. Hoe dat kon gebeuren laat Van der Zee het liefste in de mist.'Iwvrèrke^»' lijkheid blijkt echter dat sluikrecla me bij die. men zegt wel eens ketn-Ui ge AVRO (bij een qujz moet er eqn omroepsticker pvé'r de .rftee^t mj-'^ nuscule naam op eèri broodrooster"' maar zo'n Telebingo-auto mag weer stickerloos) gewoon te kqqp js., VERLOST Zo. voor de eerste paar Jaar zijn we tenminste verlost van enig geraas met een boycot van een of ander sportevenement. De groótsft' ölcftó- 1 tuur, leder kolonelsbewind, elke fas cistoïde machtswellusteling kan zich weer inlikken met gebruik van ,een sportfeest. Zoals gebruik is. Geen mens zal het toch voorlopig nog in z'n hoofd balen,.om it»-,een«:, .poging de goede zaak te dienyp7?p.-., te roepen tot de boycot van een hardloopwedstrijd. Dat die hardlo pers die ontwikkeling toejuichen beker.d. Een groep Nedeciaadse, 7 sportprominenten 1 Abe,Lenstra tijn onder meer» heeft yaa een qpen.. lands Olympisch dere invloed van boycot eêrfl zo snel mi zal worden, mpische Spe Jdoen om Carter ittjrcii riê eaiwg stfi 1 TüÉltei imr heeft Mensenrechten spelèn 0n het vtr- haaii^aïf de"Ati«dri)ifinén geen rol. Ditf ivpKien ec.biJ^enaaJd door btli- "Itenlandse volgers iafx Carter en 'ïaddert'hët letreft toch al niet op een boycot: aan willen ai Wt: i v Zolvufl ly»iat yaapenjgeworden. On- •'bnbkbaar woor-^de ^eestkomende -..••Valacë. En die volgë|rs had ju/atide mensenrechter) )>etr loltl'ai ger in het WiCtecHd lalt- Bram*' v\%9i{xr*'y.x W f ft HBRCüt.*ES j I^ijeB-les heet een pieuw kraclrt- sportblad dat maandelijks hoort te even vrolljlc.,.garaöUes. geven aan een bank die dreigt zich anders terug te trekken van'een inmiddels middelmatig tennistoer nooi. Die laatste daad zou de AVRO beroven van aardig goedkope nljn Vles een zendingen. Voor ^lle zekerheid doet, sportbl de AVRO dan maar 'een aanbod. Hoe zat het ook al weef Sïebe van 'Een'blad vóbi*de'waré connalsseur want het schijnt dat èr ook vrouwen ■9ah"bpdy bi J'-- JJ" 'kën'die wel kënd'Vel te r-A.vrff lap 'bpdy building d<Jen. Alleen klj- ^ën'dle wel uit om ook zo'n afzak- krijgen. 1 iet verhaal vjiqi Clndl Har- Hartverscheurend. ontwape nd eh. fa* story. liet os.nieL anders, ook sexy. Vroeger studeerde Clrftli tio# et nbflfldriigé. jtiëdij rond. „vo< 1 tb"éis,* 'Wër(^?ïVar' We rroem t, wilde'Hj-graag",Ö?ken4woi haar, verstand, en nlel doi 'Qtfrrhbér i>^Rtlge figuur bwgea.zat onder de vobi etïliep vodde .'.-Toch wildé-zfj-gTVag-Óékend worden door haat verstand, en nlel door middel "élfr^hWr-p^fitige figuur dat ver- borgen, zat onder de Vodde die ze droeg" En wat doet ze dus om de aandacht#-CV pa*r verstandelijke vermogens te vestigen? Inderdaad. vodde van vroeger ruilde ze voor dfcflyw-badkledlrtg, om mee te „doen taan beauty-evenementen, de ene titel volgde na déi andere" ■1. 1 M t .- ^aUjrl^g-Jéfjïaa^vérstand. Er volgde dua,eeA.éupofaonlschè oarriêre. f r Wat ze tegenwoordig alletnaal doet? i/.Ja, 4an;jnoétjitadat het stuk nog dart maar. Cindl nj# öériflAteMZö is «aeltokeharé.V Ze Is' professioneel knipstcrlvgh sllhboet- -Zc•Aanlfliia6if films 7b bakt tiaaitëita'n'broofll, Zelatit ïi^niftjes i«soeieiv^£0rk&;.ge.sla^gd voor het fte Hotze Schuyl, Jos en HaiUsH^ Valets r >p>u^ial!»teriT -examen!.. Jij ^hrijft t\óuz4)0keriet* tt®den>Zij acteert in tv series. Ze heeft haar eigen televi sieshow. Ze maakt haar eigen kaar sen. Ze maakt haar eigen wijn en ze maakt zelf ook yoghurt, mayonaise en pindakaas. Ze interviewt beken de politici tijdens persconferen ties." Haar kantoor bevindt zich op _de Uende etage", ze gaat met de Jiets daarheen en langs de trap naar „boven.. Vijf keer per week doet ze twee uur lang oefeningen Twee 1 keer twee uur per week gaat ze ter disco voor de ontspanning, leder weekeinde fietst ze 15 kilometer. Ze doet ook aan roller-skate En om de week wisselt ze ijsschaatsen met paardrijden af. Vele uren kost haar bestudering van de anatomie Om maar te zwijgen van de uitnodigin gen voor het showen van haar, eh, tekentalent in verre landen Vroeger woog ze 62 kilo. nu nog 55. Om een of andere reden houdt Her cules vol dat dat van body building köfnt. ROTTERDAM .',^ij nog Wat Brak? Onze J C. Brak Jazeker Soms. niet vaak hoor. denk ik wei eens dat ik sportjournalist zou willen zijn van een in Rotterdam verschijnende krant. Dan had ik die hele affaire Stephan gewoon over kunnen slaan of schrijven En dan had ik gisteren opgelucht kunnen berichten Step han vrijuit. Want het handige Feye noord heeft alle berichten die er over de uitverkoop die Stephan wil de houden tot leugens verklaard Althans, Feyenoord kon ze niet be wijzen. Daar schijnen ze enige moei te voor te hebben gedaan Ze heb ben zelfs de voetbalmakelaar Be- keffy opgebeld en gevraagd wat Stephan tegen hem gezegd had. Be keffy zei toen dat hem gevraagd was om ten bate van Feyenoord in een transfer van Gerard van der Lem te bemiddelen en verder zei Stephan graag gewaarschuwd te willen worden als Bekeffy een club wist die belangstelling had voor an dere spelers van Feyenoord. Zater dagmiddag herhaalde Bekeffy dat bij de VARA. Maar Ja. wat bewijst dat? Niks natuurlijk En dus is het niet waar heeft voorzitter Couwen- berg uitgevonden. Er is niets aan de hand. Lang leve Feyenoord. Daar om had ik zo graag als Feyenoord- Journallst bij een Rotterdamse krant gewerkt Om dat uit volle borst mee te mogen roepen Ze zeg gen wel eens dat Rotterdammers stijf zijn. Dat is ook niet waar. Ze zijn zo soepel ais de pest Dat wat bet? Onze J, C Brak Zo'n beetje Alleen dus nog mijn primeur Dat Ajax na Jan Jongbloed nu ook hi t oog heeft 'laten vallen op Rlnus Michels Dat ze ook iemand achter de hand heb ben die kan invallen als Tahamata een keer geblesseerd raakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15