[a eerst naar VanderMeer, want" eb geen gaatje in m'n hand 3295,- Eerst naar VanderMéi 'n Nieuweweek, h vers begin. 'èl.29 Vul deze bon in om uw caiavan te verkopei AH. h Winkel vol kwaliteitswinkeltjes. Elke dag Trouw in de bus. AFDELINGSSECRETARESSE Pouw lease bv waarnemend afdelingshoofd De auto die u zoekt skaat op de Mini-pagina's (anders morgen wel). Albert Heijn VcS Of uw huis, uw boot, uw bandrecorder, uw antiek, uw brommer, uw auto,, of wat dan ook. Een MINI ad vertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland U hoeft alléén maar de bon in te vullen. I Schrijf hier uw tekst. 11, 1 r 1 I i DINSDAG 12 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 8 RAAG I Cebeco-Handel sraad is een on derneming waarin meer dan 150 Aan- en Verkoopcodperaties voor de Land- en Tuinbouw zijn verenigd. Samen met zijn leden coöperaties verzorgt Cebeco- Handelsraad onder meer de le vering van grond- en hulpstoffen en apparatuur aan boeren en tuinders. Voor de afdeling Aardolieprodukten van ons hoofdkantoor te Rotterdam vragen wij een Voor deze functie stellen wij een middelbare schoolopleiding als vereiste en kennis van steno. Schriftelijke sollicitaties gelieve u te richten aan Cebeco- Handelsraad. Afdeling Personeelszaken. Postbus 182. 3000 AD Rotterdam. I leasing van alle merken auto's personen- en bestelwagen pouw lease bv zaandam hof van zaenden 230 telefoon 075-123110 postbus 156 CHRISTELIJK VERPLEEGHUIS „SONNEVANCK" te HARDERWIJK. In ons verpleeghuis met een beddencapaciteit van 120 lichamelijk zieken vragen wij een voor een afdeling met 26 bewoners. Van belangstellenden voor deze funktie wordt verwacht dat hij/zij in het bezit is van het diploma A of A en B verpleegkundige; leiding kan geven; enige verpleeghuiservaring en een positief christelijke levensovertuiging heeft Inlichtingen worden U graag verstrekt door mevr. J T. Douma, hoofd verplegingsdienst, telef. 03410-13344 (toestel 427). Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de direktie van „Sonne- vanck". Leuvenumseweg 91. 3849 LC Harderwijk. Ik heb er een hekel aan om te veel te betalen. Ik gooi m'n goeie geld beslist niet over de balk. Daarom ga ik eerst naar VanderMeer. En ook omdat ik hou van keus. Neem nou die eiken-afdeling. Daar zie je alles bij elkaar. Zware banken met grote knoppen en Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht Rotterdam: Groothandelsgebouw. Weena 737. Den Haag: Spui hoek Kalvermarkt Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde Laan van Meerdervoort. Amsl Stadhouderskade 74 Dtemen (bij Amsterdam): Rijksweg Amsterdam-'t Gooi. afrit De Sniep Beverwflk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar. Velser-tunnel. afrit Zaandam Eindhoven: Noord Brabantlaan bij de R Tilburg-Maastncht. afrit vliegveld. Etten-Lenr: Rijksweg Breda-Roosendaal. Waalwfyk: Tuinstraat 32. aan de weg Waalwijk-Tilburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: straat 25 Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen. afrit Elden. VanderMeer"s Meeneem-MeabctMarkt vindt u in de toonzalen Utrecht, Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck). JUWELEN, GOUD en ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruiaatrast 19 Tel. 023-320481 (bij de Ridderstraat) Vanillevla, AH Gelderse rookworst, v.icuüm verpakt 250 Rr.im Prei kilo Vereniging voor Chr. Nijver heidsonderwijs te Groningen. Algemene ledenvergadering op dinsdag 26 februari 1980, des avonds om 8 uur in de „Prinses Juliana"-school. Hoendiepskade 23, te Gro ningen Namens het bestuur. Mr. J. Muntendam, secretaris. Uit een expl. v. mij deurw. d.d. 8-2-80 blijkt dat ten verz. v.d. Ned Middenst Bnk. N.V. te A dam uit krachte v.e.vs. der Arr Rechtb. te R'dam d.d. 1-8-79 aan A. M Verkade z. bek woon-verblijfpl. i.h. Koninkr. en z. bek. woonpl elders herh. bev. is ged. voor de daarin gen. bedr. met ge lijkt. aanz. v.d. openb. ex. verk. v.d. desL in cons. besl. genomen motorkruiser tegen vrijdag 29-2-80 aanvang, des n.m te 14.00 u. aan steiger 19 i.d. jachth. „De Witte Raaf". Elfwekenlaan 11 te Zwarte- waal. D Stapersma. gerechts deurwaarder Bosb. Toussaintstr. 31 te Am sterdam. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Zwolle d.d. 31.1.1980 is we gens geestelijke stoornis on der curatele gesteld BE REND VELDMAN, verblij vende in de inrichting voor geesteszwakken 's Heeren Loo-Lozenoord, Fokko Kort- langlaan 25. Ermelo. Mr B H Bongers advokaat en prokureur Kerkplein 12 7731 CS Ommen. Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. In open envelop zonder postzegel opsturen aan: MINI-advertenties. Antwoordno. 2470.1000 PA Amsterdam. ati< te <v "ëc O 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en wnordtussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 reftels beschrijven. Voor brieven onder no. f 3.- extra. fYijs per plaatsing lexcl-4".. BTVVi 1 2 3 19,74 4 26,32 t 5 32,90 6 39,48 7 46,06 ■ui 8 52,64 9 59,22 10 65,80 Plaatsingsdatum(s). Naarri lres_ Adi Plaats Telefoon Handtekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10