ltena knipoogt naar top D0T0-PPSC: EVENWICHT ordwijk zoekt iste formatie Spijkenisse voorspelt weinig goeds Zwaluwen ontsnapt aan puntenverlies op RWH brengt Nieuwendijkers op drie punten van koploper DOVO UITSLAGEN Pernissers maken twee keer achterstand goed -p*G 11 FEBRUARI 1980 REGIOSPORT TROUW/KWARTET RH 1: 9<* iim' evr .les Mast ;oo;VeNDIJK Met de competittestand voor ogen was het idelljke zaak dat het duel tussen Altena en RWH uit .jnnen maken wie voorlopig de top van de ranglijst in de 3-» mocht houden en wie zich bang moest maken om te )ij de onderste plaatsen te komen. Anders gezegd: de i blijft bovenaan meedoen, maar de verliezer zal waak- aoeten blijven. Nog anders gezegd: Altena won met 1-0 O3o| dus gerust met een oog naar de kanshebbers blijven en zichzelf daartoe ook rekenen; RWH zal als verliezer 'aiüjp alles moeten «tten om minstens middenmoter te 'erv en als het kan het verloren terrein te herwinnen. 1390 jtal niet meevallen, want om lleP ErUc den Hartog al le tijdens de training een woi kuitbeen op (en zal dus ligba nlst worden) en bovendien I en m van der Padt dezer dagen ibij l (wedstrijd met Sparta, zodat mogelijk aan het eind if om seizoen kwijtraakt Geen doufdingen voor trainer Ton de ba t juist hard bezig is om een lectie te krijgen, zodat zijn eds homogener voor de dag A r sn. Overigens tekende Ton ^wedstrijd voor een punten- en dat is er net niet ultgeko- laad: net niet, want de piljn er zeker geweest en een 1- |zou stellig verdiend geweest Ctié de blauw-witten. Toch mag van Altena ook gezegd worden dat het kansen voldoende kreeg om de in de negentiende mi nuut verkregen 1-0 voorsprong (Rini Capelle was de maker ervan) uit te bouwen, zodat niet geconstateerd mag worden dat de tege onverdiend was. Na een periode van het verkennen van eikaars krachten zat het er dik in dat pas een doelpunt zou ontstaan wanneer er fouten gemaakt werden. Immers werd er fel gestreden om ie dere meter grond en men gunde el kaar daardoor geen centimeter ruim te. RWH kwam aanvankelijk iets sterker voor de dag, maar toch kreeg Arie Hoeke onder de lat weinig moei lijks te doen. Hij had de zon tegen. maar het werd hem niet moeilijk ge maakt, ondanks het harde werken van Piet de Jonge, Andrë van der Spoel en niet te vergeten Ton van der PadL De verdediging van de thuisclub had er goed kijk op en laatste man Ceel Groenevelt Ukte dan naar zijn doel man en dan weer in de breedte naar Jan van Maas tri gt of Frans Hoeke, zodat er weinig gevaar ontstond na de soms goed opgezette Ridderkerk- se aanvallen. Zonder meer mag ver meld worden dat ook de defensie van de gasten in puike vorm was. Ronald Maasdam en Jan-Willen Ver schoor hielden de met volle inzet spe lende Bert Verschoor gemakkelijk In bedwang en zo werd het voor de ne genhonderd toeschouwers een aan trekkelijk duel. Jammer genoeg was het plaatsen aan beide zijden niet al te best, zodat de meeste aanvallen rond de zestien-meterlijn strandden. In de 19e minuut kwam dan de ver wachte fout, toen de RWH-verdedi- ging niet al te sterk ingreep, en de bal plotseling vrij voor de voeten van Rini Capelle kwam, die van 9 meter afstand en laag inschoot, onhoud baar voor de weer van de partij zijnde doelman Cees van Vliet (1-0). RWH pakte de zaakjes wat steviger aan (soms te fel) en een kogel van Goos Nugteren ging rakelings langs de paal. Langzaam maar zeker loste Al tena alle problemen op en met de oranjehemden in de aanval kwam de rust. In de tweede helft kwam niet het verwachte RWH-offensief, maar wel een Altena, dat zich niet liet inslui ten. Bertus Dekker (hij heeft van de KNVB dispensatie gekregen ook het volgend seizoen Altena nog te trai nen) stuurde zijn jongens naar voren, en Arie Hoeke kreeg bijna niets te doen. En dat ondanks het feit, dat zijn collega Cees van Vliet soms tot aan de rand van zijn eigen straf schopgebied mee opkwam, daarmee zijn medespelers aanmoedigend het Altena-doel te belegeren. Het wilde allemaal niet zoals RWH dat wilde, en zoals Ton de Hoop vanuit de dug out aanmoedigde, waardoor sommige spelers wat kleine overtredingen gin gen maken. De uit Groningen komende scheids rechter Sinninghe hield de zaak goed in de hand, al kon hij er niet onderuit Ton van der Padt een reprimande te geven, toen hij net iets te fel op zijn tegenstander inging. Een kwartier voor tijd kon Cees van Vliet met moeite een schot van Rini Capelle tot hoekschop verwerken. In de 32e minuut scoorde Dick Dubbeld wel voor RWH, maar de arbiter had reeds voor duidelijk buitenspel geflo ten. Ton van der Padt zigzagde enke le malen door de Altena-defensie als of er niemand stond, maar telkens liet hij zich op het laatste moment de Cees de Rooy in de tackle. Dick Dubbeld tracht zich staande te houden. Eerst* klasse: Rljooord I-Zwart Wit "28 2 1-2. RCL2-Cnpclle 2 0 3. Katwijk 2 Quick Boy» 2 11. -, Ba rend recht-Vitesse Delft 2 afg Zwaluwen 2- Lyra 2 0-0. Kozakken Boya 2-RWH 2 0-0 TWEE DE KLASSE A RIJnsburgse Boy» 2-Die Haghc 2 2 1. De Zwervers 2 DSVP 2 2 2. Oranje Wit 2- DUNO 2 1-1. 's-Oravcnzande 2-DOTO 2 1-1. 's- Oravenzande 2 DOTO '2 2 2, Zwart Wit '28 3-MW •27 2 1-1. TWEEDE KLASSE B Excelsior M2- Zwaluwen 3 2-3. Maasdijk 2 Koudekerk 2 3-2. Spirit 2-Barendrecht 3 afg. Quick Boy» 3-Unlcum 2 2-0. Be Fair 2-8plJkcnUse 2 1-1, ARC 3'S- Oravenzandse 8V 2 4-1 TWEEDE KLASSE C NTW 2-Groote Llndl 2 0-1. 8SS 2-SHO 2 1-1. De Zwerver 2-LRC 2 2-0. Zuldland 2-SC Voome 2 0-0. Hecrjansdam 2 ASWH 2 0-I. Excelsior P 2 NSW 2 0 1 DERDE KLASSE A 8V3S 2 D80 2 1-0. JAC 2-Ter Lcede 2 al Ter Leede n o Schevenlngen 2- Katwliik 3 0-1. SVPTT 2-RCL 3 3-1. Monster 2- Jodan Boy» 2 0 1 DERDE KLASSE B Vitesse Delft 3-Loosdutnen 3 1-1. Quick Boy» 4-8EV 2 7-0. Noord wijk 3-Oegstgeest 2 1-1. «-Oravenzande 3- Monster 3 1-0. Katwijk 4-8portlust '47 2 2 0 DER DE KLASSE C Rozenburg 2-Hcinrnoord 2 O-O. Stellendam 2-WFB 2 M. Bolnei 2-Den Bommel 2 2-0 WOZ 2 Excelsior M 3 2-0. HVO 2-Hermandad 2 5-2. DERDE KLASSE D PPSC 3-Zwaluwen 4 I- 0. Vitesse Delft 4-Vlaardtngen 2 1-1. Capelle 3-JAC 3-Zuidland 3 1-1. SHO 3 Spirit 3 2-2. RWH 4- Rozcnburg 3 4-0. NSW 3-Excrlslor M 4 0-0. Zwart Wit *28 4- Heerjansdam 3 2-0 DERDE KLASSE F: Tricht 2-Scheliulncn 2 11. Amclde 2-OranJe Wit 3 0-0. RWH 3 Nieuw Lekkerland 2 0-3. OJS 2- Schoonhovcn 2 1-2. Croot* Llndt 3 Maasdam 2 2- Afdeling Rotterdam bal ontfutselen. Aan de andere kant moest invaller Wim de Sterke met beide handen de bal plukken toen Bert Verschoor in vrije positie dreig de te komen. Dat had zonder meer geel moeten betekenen, maar Sin ninghe vond het beter om deze spor tieve strijd ongeschonden te beslui ten, en hij had nog gelijk ook. ALTENA-RWH 1-0 (1-0) 19. Rlnl Cnpelle 1-0. Scheidsrechter: Sinninghe. Toeschouwers: 600. ALTENA: Arie Hoeke; Frans Hoeke, Oroenevelt, De Rooy. Van Maastrlgt (Van der Koppel); Dek ker. De Ruyter. Capelle; Van Hoven. Verschoor, Kant RWH: Van Vliet; Verschoor. Maasdam. Van Luik (De Vries). Vlasblom (Dc Sterke»; Van der Padt, Steketee, Nugteren. Dubbeld. De Jonge. Van de Spoel. ek Laurman btse wedstrijd in Noordwijk, chien mag Je dat ook niet i van twee teams die geen [zijn. Noordwijk mag dan in ling hoog genoteerd staan, tot de betere clubs gere den, een kampioensploeg niet. Mocht de titel toch den, dan is dat bij gebrek Nog steeds zoekt John aar de juiste formatie van L Voor rust speelde zaterdag uputty vrije verdediger en aanderman op het middel- r hij het spel goeddeels aan bij zag trekken. Manuputty lijk geen echte test te omdat de druk van Vites- adisch was. maar hij kon tigen. Hij kan moeilijk af- Jde bal doen, hij organiseert en zuivere lange trap heeft i huis. voor rust verkregen voor- leelde Eelman het toch ;r Spaanderman en Manu- posltie te laten wisselen, ilijft het probleem van de ibody" op het middenveld, ilvuldlg switchende voor- Jpt vraagtekens op. Jan-Wll- frs staat niet ter discussie, "t alle respect voor de grote utn in het verleden, zaterdag atige I Bröring slechts een schim lei ifer van vroeger en ook Tino H alleen maar zien dat hij |eden heeft. De doelpunten ook van middenvelders, it kon scoren toen een Bogers richting hoekvlag ten sprong. Het tweede was nog komischer; een van Kees Karstens dwar- ?n 27bij de eerste paal, John wilde wegkoppen. Hij zag bal tussen zijn benen door ik nog keeper Paul Oort in. Daarna kon Noord- DE Jan Bosman is zater- ïrkrade Nederlands Judo- alle categorieën geworden, "e won Bosman van Hennle iet de negende heupworp. rde plaats eindigden Ferry i» en Bert Verhoeven. i toonde in dit titeltoer- goed hij de technieken heeft. Zes keer won hij >1 punt, één keer met wasa- nst wijk herhaaldelijk voor het Vitesse- doel opduiken, maar alleen Kees Kar stens benutte een kans toen Bogers hem met een subtiel boogballetje vrijspeelde. Het voordeel van een nederlaag is de ontmaskerende werking. Of Vitesse trainer Gerard Weber daar veel mee opschiet is de vraag. HIJ maakte ih elk geval de Indruk zo'n démasqué niet nodig te hebben. Zonder het gele den verlies wist hij ook al dat Vitesse een uiterst correct spelend elftal heeft. Weliswaar kunnen Pleter Grei- danus en Gert Euser een stevige tac kle hanteren en een forse sliding is ook beschikbaar, maar zoals Peter van der Meer het uitdrukte: „gepas seerd Is gepasseerd". Dat probleem los Je niet op tijdens de training en de Vltessespelers maken de Indruk dat ook niet te willen. Dat zou een andere mentaliteit vragen. Het ontbreken van de professionele methoden kan de Delftse ploeg in het verdere ver loop van de competitie nog weieens opbreken. De afwezigheid van twee belangrijke spelers als Ed Blok hij heeft een zware enkelblessure achter de rug en Rob van der Lee ziekte van Pfeiffer geeft problemen op het middenveld. Vooral Ed Blok zou de nodige rust kunnen brengen en ook nog kunnen scoren. De enige aanval ler die dat echt kan is Peter van der Meer, maar hij is een momentenvoet baller. Zaterdag dwong hij keeper Dick Dordtmund tot een klasse red ding en even later trof hij de paal. Als we dan ook nog denken aan Ruud van der Lee die vrij voor doel naast schoof, dan wordt duidelijk dat Vites se voor rust de boot heeft gemist. Het heeft dan geen enkele zin na afloop de vrije trappen voor en tegen te gaan turven. Scheidsrechter Dol- stra floot een prima wedstrijd. Met zijn beslissingen toonde hij aan het spel te willen beperken tot voet ballen. NOORDWIJK VITE8SE DELFT 3-1 (J-0) 42 SJoerd Boot. 1-0. 65. en 73. Kees Kanten» 2-0 en 3- 0 81. Ton Hom 3-1. Scheidsrechter Dol»tra. Toe schouwers 900 'NOORDWIJK. Dordtmund; Westgeest. Spaan derman. Van Bevemi. Van der Veen. Kanlena. Boot (Van Dijk). Manuputty; Oerlof. Brtrtng. So gers (Sgttorpi. VITESSE: Oortwijn; Zoutendijk. Oreldonus. Chung. Euser, Verschoor (Prsagmani Van den Akker (Van Berken. Van der Wlidt; Van der Lee. Hom. Van der Meer. a oBoot passeert Paul Oortwijn, die even ergens anders t. Tino Gerlof komt in bet midden aangestormd. tekortkomingen niet bedekken l^bwiJK Een overwinning werkt als een sluier die nksiiomlngen toedekt. Een woord ter overpeizlng voor het i^srijkelftal en in het bijzonder voor trainer John Eelman. nkslJj)k tevreden met de behaalde zege op Vitesse Delft had "jfoV oog voor de puntenwinst dan voor de manier waarop ,iHk «stand kwam. De enige verdienste schuilt ln het feit dat n °»«&den kansen benut werden. Maar zelfs daarin blonk "let uit. Als de Noordwijkspelers dat gedaan zouden v j, dan was de met het nodige geluk opgebouwde voor- i Am veel verder uitgebouwd dan tot 3-1. Van onze speciale verslaggever PERNIS Misschien had PPSC een paar winstpunten wat harder nodig dan DOTO, maar ook aan die kant kon den ze er nog best bij. Die wetenschap leverde reeds bij voorbaat de zekerheid op, dat de hervatting van de competi tie in Pemis van de nodige spanning vergezeld zou gaan. DOTO was daarbij ln zoverre ln het nadeel, dat de ploeg moest aantreden zonder de geblesseerde spelmaker Hans Wesdorp, terwijl bovendien Jan Kraiema en Rein de Vos wegens schorsing op het appel ontbraken. pp8c trad compleet aan, zelfs met de na vier maanden van een enkelbles sure herstelde Rob de Nijs. Inder daad spitste het duel zich toe op twee elkaar weinig ontlopende teams. Tot tweemaal toe nam PP8C een voor sprong, maar evenzovele malen sloeg DOTO onmiddellijk doeltreffend te rug. Met een eindstand van 2-2 kon den ten slotte beide elftallen over de vernieuwde start tevreden zijn. In de eerste vijf en veertig minuten viel de waardering lichtelijk in het voordeel van de Schiedammers uit, die in de combinatie wat gemakkelij ker uit de voeten bleken te kunnen. DOTO had daarmede heel wat meer moeite, maar het ontbreken van drie basisspelers vormde daarvoor uiter aard een acceptabel excuus. Hoewel de Pernissers beslist niet minder in de aanval waren dan PPSC deden de gevaarlijkste situaties zich toch voor in de omgeving van Bram van Bergen die overigens voorlopig niet thuis gaf Ton van der Linden en Ron Carly schiepen het gevaar voor de blauw- hemden, en aan de andere kant de den Adri Hordijk en Jan Willem We- melsfelder zich in dit opzicht het meest gelden. Dat gebeurde ditmaal weliswaar in een geel reserveshirt maar dat behoefde niet te betekenen dat bij voorbeeld Adri Hordijk in de 39ste minuut in kansrijke positie niet graag zou hebben gescoord. In de verwachting van een doelpunt loze eerste speelhelft gebeurden er plotseling een paar voor het scorever loop belangrijke zaken. Eerst spleet in de 41ste minuut een gave pass van Koen Winkelman de Pemisse defen sie open. Tijdig uitlopend leek Bram van Bergen het gevaar te kunnen bezweren, maar ongelukkigerwijs knalde hij de bal tegen Martin Mut- saers op. De bal plofte neer ln de nabijheid van Ton van der Linden die geen moeite had PPSC op 0-1 te zet ten. Bijna had de doelpuntenmaker even later de voorsprong vergroot, maar nu belandde de bal in het zijnet. Drie minuten mochten de Schiedam mers van die opsteker genieten. Een overtreding van Hans Vorstenbos te gen een door de Schiedamse defensie solerende Jan Willem Wemelsfelder zette dat genot op losse schroeven, want er resulteerde een penalty uit die Maarten Boender in de andere dan door Ben de Berg verwachte hoek deponeerde. Dus gelijke rust stand van 1-1. De enige wijziging na rust was de vervanging van de Schiedamse grens rechter Jan de Jager door Johan Hoo- gendam. Al gauw kwam Koen Win kelman oog in oog met Bram van Bergen. De laatstgenoemde won. In de wat feller wordende strijd kwam Jan 't Hoen de plaats innemen van Alex Franken, hetgeen aangaf dat de Schiedammers lonkten naar meer dan een gelijkspel. Zowaar lukte dat onmiddellijk na die wisseling omdat Jan 't Hoen meteen over het veld soleerde en de bal fraai voor de voe ten van de mee-opgerukte Hans Vor stenbos legde, die 1-2 voor zijn reke ning nam. Opnieuw was de vreugde van korte duur. Twee minuten later nam Jan Willem Wemelsfelder op links een corner voor DOTO, een goede corner en hoe Maarten Boender zoveel vrij heid kreeg om ln te koppen zal de gehele PPSC-defensie zich misschien nu nog afvragen, maar het was wel zo. Knap kopte hij de gelijkmaker in de touwen: 2-2. Vanaf dat moment werd DOTO ster ker zonder overigens aanvallend al te gevaarlijk te worden, een enkele uit zondering daargelaten. Het aantal daarvan was in evenwicht met de scoringsmogelijkheden voor PPSC dat het echter in dat opzicht verder ook liet afweten. In alle strijdgewoel gingen achtereenvolgens Rob de Nijs en Leo Alders van PPSC in het noti tieboekje van scheidsrechter Bot te zamen met Jan Willem Wemelsfelder van DOTO. Het was niettemin geluk kig minder rumoerig dan in oktober in Schiedam tussen deze clubs, ook al omdat arbiter Bot strak leidde en mede daardoor excessen ln het toch doorgaans niet onsportieve duel smoorde. DOTO-PPSC 2-2 (1-1). 41. Ton vnn der Linden 0-1. 44 Maarten Boender 1-1. C4. Hans Vorstenbos 1-2, 06 Maarten Boender (strafschop) 2-2. Scheids rechter Bol Toeschóuwers 400 DOTO: Van Bergen. Boender, Kool, Van Drunen en Mutsacrs. Den Ouden. Beljen en RIJsscmus. Hordijk. Wemelsfelder en Van Aalst PPSC De Berg: Alders. Vos. De NIJs en Van de Marei; Franken ('t Hart). Winkelman en Vorsten bos, De Vries, Van der Linden en Carly EER8TE KLASSE A: Alexandria '66-8mltshoek 5-0, Berkel-SV Rijnmond 0-0. LombardlJen-SC BoUek 2-2. OSS-DES '67 0-2 EERSTE KLASSE B Oroen Wlt-FC Maluku 2-3. Ooudwanrdse Boys- OFB 1-1. BVCB-OOZ 1-0. Rhoon-Den Bommel 4-3 TWEEDE KLASSE A Nat. Nederlanden 80V- Bemlsse 4-5, EgelonUer Boys WIA 2-2. FC Veronl- ca-Flakkee 0-3, ZW-SDW I I TWEEDE KLA8SE B NRC. Ommoord-C Ion algPuttershoek-DOS •32 0-2. Zlnkwegse Boyt-Hellevoetsluli 0-3. HBSW-8C Zuiderpark 2 2 DERDE KLASSE A FC Vlotbrug-CCO 1-1. 8D Espanola-WOH 2-3. 8V Toekan-WK toekan no Zwartewaat-WHR 3-1. SVDER-MA8C 0-2. LSV '61 Zwarte P1J1 2 4 DER DE KLAS8E B MFB-DBOC 6-0. SRA-OOK 0-2. Energie Boys-NeUon 2 0. 88V-FC Torortca alg ONIT-KD 4-0. OLDI-PAVAN 4-1. Afdeling Den Haag HOOFDKLASSE Semper-AlUus-Oona 21. DVC- de Jagers 2-0. HP8V-RAS 3-0. Nootdorp Tc Werve 0-3. Wassenaar-Holland Sport '32 1-0. Honselerv dljk-NaL Nederlanden 6 1 EERSTE KLASSE: Blauw Zwart-Waolsdorp 4-2. ESC Omos 0-0. VE- LO-HTSV 2-1, Vcrburch VC8 0-0. KSD-BSC '68 2- 2 Martne-EcSo 1-3 TWEEDE KLASSE A Arcnts- burg-Bizon 2-3. ODA-Hoek van Holland 3-1. Ornaf WUlcm-Escher Boys 13, DVJ CWP 1-0, ANWB- DHL 1-0 TWEEDE KLASSE IJ LenS-PVS 1-1. NSEM-Taurus 2-1. 8V0W P08 1-2. Qulok 8leps- MVO 12 1-0 Afdeling Dordrecht HOOFDKLASSE: Ventura Sport-Streefkerk 0-0. ODC TMcht 3-4. Haaften-Evrrstein 1-0. Schellul nen-Wieldrecht 1-1 FF.RSTE KL4SSE OW 63 Hardinxveld 1-2, Noordeloos-8VS '65 0-0. HSSC "61-Kerkwijk 2-2. Drechlslreck Vuren 3-4, Lekvo- gels-Stedoco 0 1 TWEEDE KLASSE IFC-Slle- drecht 2-0. Nosvrt-Wcll 11. Papendrecht-AJblao- serdam 3-0. PTT-'S-Oravendcel 0-0. Afdeling Leiden EERSTE KLASSE: Woubnjgge-SVLV 4-0, OW8- KRV 4-0. Lelden-8VOW 1-0. TWEEDE KLASSE: HVZ-MVKV 2-2 geit 25 min. vóór eind, VVSB- Unltas Lelden 1-0. Stompwljkse Boys-LSW "70 2- 3. Alphla-Bernordu» 2-0. Kickers '60-Mcerburg 6-2 Afdeling Gouda EERSTE KLASSE. Zwommerdojn-Slveo 1-0. door Andries Trouwborst SPIJKENISSE Scheidsrechter Verhoef uit het naburige Den Briel, zag het niet of hanteerde de dekmantel der liefde. Bij een ziedend schot van Jan Leeflang, de witte tornado uit Volendam, kwam de bal aan de onderkant van de lat terecht en ging weer terug op het gras. Spijkenisse ontsnapte daarbij aan een strafschop en aan de ondergang. De knal van de „witte" betekende het besluit van een scrimmage. Daarbij beroerde routinier Nico Hokke. die met Aren Buvens nog uit het gouden kampioenselftal over is, de bal zicht baar met de hand. Mochten de men sen op de tribune nog twijfelen, twee rasechte Spljkenissers, die achter het RIjnmonddoel stonden hadden het wel gezien en waren blij dat de arbiter niet reageerde. Het matte voetballe ven op de zachte Schlekamp-akker ging verder. Met weemoed hebben we terugge dacht aan de glansvolle titeljaren van de 8pijkenlssers. Er zijn daar balen sfeer verloren gegaan. Tientallen ble ven bij het zonnige weer, in de rokeri ge kantine tijdens de wedstrijd. Die .supporters" hingen boven de bal van de flipperkast. Een Jeugdleider hoorden we tegen een aantal in voet baltenue gestoken knapen zeggen: „Jongens er hebben er zes geen zin in •om te spelen. Trekken Jullie Je andere kleren maar weer aan en ga maar naar huls." Dan heette het officieel dat Harry Remmerswaal geblesseerd was. Maar enkele dagen daarvoor had hij nog fel meegespeeld in een zaalvoetbalwed strijd en was daar onbeschadigd uit te voorschijn gekomen. Ook op de tribune weinig meeleven bij de slech te confrontatie. Nu was de strijd er niet naar om op de banken te gaan staan. In eerste in stantie kwam Volendam ternauwer nood over de eigen speelhelft. De tactiek manifesteerde zich duidelijk. De ploeg van Volendam herbergt ki lo's routine in zich met veel ex-semi- profs. Die dachten: „Laat maar ko men. wij slaan via counters onze slag." Die versterkte defensie van de Oranje-ploeg bleef gemakkelijk over eind. Ook al omdat de Spijkenlsser formatie de tegenstander met veel getalm ln de breedte, niet naar het leven stond. Op het middenveld werd veel balver lies geleden. Zo toonde Jan Lankhaar zich een breker rond die middencirkel maar tevens als een man van de on zuivere pass. Daaraan beschuldigden de acteurs zich uit de wederzijdse kampen. Toch nog wel wat pluspun ten. Bij de thuisclub, die het nog steeds zonder de geschorste Ruud de Haan moet doen, moeten wel compli menten naar George Jardez als de man die men twee keer pleegt tegen te komen. Schouderklopjes ook aan het adres van aanvoerder Nico Hokke als de grote regelaar achterin. Bij Volendam viel de kleine Jaap Jonk, getooid met nummer elf. toren hoog op. Evenals zovele knapen uit het palingdorp heeft hij een bijnaam, luidend „de kleine kip". Door zijn goede spel had hij voor de gouden eieren kunnen zorgen wanneer zijn secondanten hem wat beter hadden begrepen. Jan Leeflang, die anders nooit vies Is van een doelpunt zocht het nu teveel ln individuele acties en dat Impliceerde dat de bal altijd naar de tegenpartij ging in deze wel spor tieve maar qua spel vervelende botsing. Intussen kwam er aan het trainers front opheldering. Spijkenisse kan blijven rekenen op de steun van Jan van Baaren Deze trainer, afkomstig uit Maassluis, die nu al vier Jaar bij de Spljkenissers voetbalkunde doceert, tekende weer voor een seizoen bij. Van Baaren was onder meer zes Jaar hulptrainer bij Sparta en hoofdtrai ner bij de FC Vlaardingen. Bij Volen dam tekende Rein van Lier bij. SPIJKENISSE-VOLEWDAM 04) Scheidsrechter Vcrhcx-f Toeschouwers 1000 SPIJKENISSE Leyen. HoXXe. Buvens. Jardei. Daan van der Meer, Cor van der Mrer. Vlug Neuteboom. Groenenboom (8oler>. Bak. Lank haar. VOLENDAM Jan Jonk. Klaas Plat. Cees Hoog land. Hans Jonk, Klaat Koning Slem Koning. Jan Zwart hoed. Tuyp. Kras (Keet Zwarthoed). Leel- lang. Jaap Jonk door Peter Wilschut VLAARDINGEN De koude douche kon worden afge wend, hetgeen Inhoudt dat Zwaluwen tegen het Veluwse SDCP niet de strop rond zich zelf aantrok. De zege viel met 3-1 nog vrij florissant uit, maar kan bepaald niet wor den gerangschikt onder de noemer „briljant". Daarvoor was de vertoonde prestatie te iel. Overigens moet bij deze wat cynische woorden wel worden opgemerkt, dat Zwa luwen aan één helft redelijk voetbal voldoende had voor de uiteindelijk bewerkstellig de afstand, zodat het niveau van de Vlaardlngse selectie bepaald niet laag ligt. Verademend was vooral het optreden van rechtermiddenvelder Ton Hen driks. In augustus als nieuweling toe gevoegd aan de Zwaluwen-selectie, en daarna een steeds stijgende curve ln zijn prestaties aanbrengend dat is in het kort de ontwikkeling van Hen driks. Wat tegen SDCP vooral ip het oog ilep, was zijn ongelooflijke bal vaardigheid. De manier waarop Hen driks het leder behandelt, verraadt klasse. Zijn sterke optreden was noodzakelijk tegen SDCP. In het overbezette middenrif is Hendriks aan het uitgroeien tot een belangrijke pion. Zijn passing is sterk. Het arse naal schijnbewegingen verraderlijk groot, en het vermogen een man uit te spelen in zeer ruime mate aanwezig. Hendriks was de boter op het brood, in een gerecht waarvoor bij de eige naar van een eerste-klasrestaurant het schaamrood op de kaken zou ver schijnen. Waarvoor de heren oefen- meesters Theo de Waard (Zwaluwen) en Henk Jonker (SDCP) niet te bla meren zijn. De door deze mensen ge kozen spelopvatting was een getuige nis aan het publiek, het te boelen Dat dat niet volledig lukte, lag vooral aan de in de eerste helft vertoonde Inzet bij Zwaluwen. De spanning ver goedde veel, maar deze Vlaardingse ploeg had een dermate grote overdo sis techniek in de bagage, vergeleken bij SDCP. dat een grote overwinning in het verschiet had kunnen en vooral moeten liggen. Het goede, technisch verzorgde spel, dat Zwaluwen moet kunnen spe len, met mensen als Leen Pijpers, Ernest Kegel, Theo Julstenga, Dick van der Bergh, Jan Merrelaar en Ton Hendriks werd ten enen male niet ten tonele gevoerd. Daarvoor kwam de Vlaardingse voorsprong misschien te vroeg. Al na vijf minuten snelde „vlo" Theo Julstenga langs Rob Daalhui zen om Dick van de Bergh in staat te stellen SDCP-doelman Martin van Voorst te kloppen: 1-0. Onmiddellijk deden de boze raadge vers nonchalance en luiheid hun in trede. Vier minuten na de openings treffer was het dan ook SDCP-links- buiten Ronnie Lubbersen die een voorzet van Bert Spruit van zijn hoofd langs Ab Nijgh liet schampen: 1-1. De pupillen van de aan het einde van dit seizoen ook al scheidende Henk Jonker hielden tot aan de rust, bij de gratie van het met gebrekkige inzet acterende Zwaluwen, het initia tief. Theo de Waard: „Ja, na de pauze is het wel 180 graden omgegaan hé. In de rust heb Ik gezegd dat er eindelijk eens inzet moest komen. Door de koppeling van de techniek aan de Inzet is dat er na de pauze uitgeko men. Ik ben hier echt blij mee. De punten zijn erg belangrijk." Twee fraaie treffers brachten Zwaluwen na rust ln veiligheid. Een tweetal goals dat door SDCP werd aangevochten op dc rechtsgel digheid. Voor 2-1 zorgde Ernest Kegel met een kopbal uit een voorzet van Gertjan Bezemer. Vla de lat zou de bal het doelvlak gepasseerd moeten zijn, maar de chauvinistische Putte- naren waagden dit aan te vechten Leen Pijpers liet de 3-1 eindstand aantekenen na een knappe diepte pass van Ton Hendriks en goed breed tikken van Emest Kegel. Buitenspel was hier voorafgegaan, zo meende heel SDCP. Het gelag voor de Jonker-formatie was Inderdaad hard. Met hard wer ken werd de in mindere mate aanwe zige klasse knap verbloemd. Een ne derlaag komt dan extra hard aan. Henk Jonker: „Ik vond het erg onge lukkig. Een gelijkspel was beter op zijn plaats geweest. Misschien zijn we uit wat te lief In Putten staat leder een altijd achter ons." Gezegd moet worden dat Zwaluwen meer toekomst biedt dan SDCP; een jaar kan moeilijk succesvol worden afgesloten, wanneer het team elke week meer dan 100% van de krachten moet geven. Een verstandige, op techniek gebaseerde speltrant, zoals Zwaluwen die speelt, moet meer ren dement gaan opleveren. In dat licht bezien, kan met Theo de Waard wor den meegevoeld; het werk bij zo'n talentvolle ploeg kunnen afmaken, ts een schone taak. ZWALUWEN VL.-8DCT 3-1 (ML 5 Dick van de BerRh 1-0. 0 Ronnie Lubbersen 1-1. 58. Ernest Kegel 2-1. 81. Leen Pijpers 3-1 Scheidsrechter Schut Toeschouwer»; 800 ZWALUWEN VL: Ntjgh Loos. Merrelaar. Van der Kooy, De Ooede. Hendrik» Pijper». Bezemer, Julstenga. Van de Bergh. Kegel. SDCP: Van Voorst. Van Ommeren. De Lange. Doom. Daalhuizen (Poli. Van de Berg. BchulL Termast; De RochemonL Jansen. Lubbersen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15