Hoogste rente hij de ABN nu: 10%. ABN Bank 1 f winnen invervo Spaarrekeningen. Spaardeposito's. Waardepapier aan toonder. 8 83/4% 93/4% (was 9'/2%) e< es le Landelijke Werkdag Spaarbrief-Kollektief 5-Daagse luxe cruise over Rijn en Ahr Prijs: 525,- WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 TROUW/KWARTET P 16 - f Nu sterk op alle fronten M.A.N, en VW hebben hun krachten gebundeld. Resultaat: een totaal programma bedrijfswagens van 2,8 tot 40 ton. Een totaalprogramma waarmee M.A.N.-VW het antwoord geeft op letter lijk elk transportprobleem. Een totaal programma dat bestaat uit bedrijfswagens die stuk voor stuk gebouwd zijn om te winnen. In betrouwbaarheid, in prestaties, in zuinigheid. Kortom, in rendement. Daarom is M.A.N.-VW winnen in vervoer. To taal pro gr amm a Het M.A.N.-VW totaalprogramma omvat de komplete Volkswagen LT-lijn van 2,8 tot 4,5 ton, de komplete M.A.N.-lijn van 10 tot 40 ton en de nieuwe G-lijn, een opmer kelijke serie bedrijfswagens van 6 tot 9 ton die door M.A.N.en VW werd ontwikkeld en die het 'gat' tussen de Volkswagen LT-lijn en de M.A.N.-lijn opvult. Waardoor M.A.N.-VW u in elke klasse een maximum aan rendement garandeert. Totaal techniek Nieuwe ontwikkelingen komen van M.A.N.- VW. Dat bewijst niet alleen de nieuwe G- serie van 6 tot 9 ton. Dat bewijst ook de voorsprong van M.A.N. in luchtvering. De superieure techniek van M.A.N.-VW bedrijfswagens wordt internationaal erkend. Het jongste bewijs van die interna tionale erkenning: de M.A.N. 19.321 FL is uitgeroepen tot Truck Van Het Jaar 1980! Totaalservice De nieuwe importeur voor Nederland is M.A.N.-VW truck bus bv. Een dynami sche en ervaren organisatie, op weg naar een toppositie op de bedrijfswagenmarkt. Samen met een snel groeiend aantal aktieve dealers die u graag laten winnen in vervoer en u de keus geven uit het M.A.N.- VW totaalprogramma. M.A.N.-VW op de bedrijfswagen RAI, stand no. 229. M.A.N.-VW truck bus bv Stuartweg 2, 4131 NJ Vianen(zh) Tel. 03473 - 25 14. 7 dc e v hei Tw( and «ns opi 01 i ni dele ken< t Wi min] irin i leid: nde nu sterk op alle fronten "'Vu •n In verband met de ontwikkeling op de kapitaalmarkt heeft de ABN besloten een aantal rentetarieven te verhogen. Met ingang van 8 februari 1980 geldt de volgende rentevergoeding. hui Ca n ei (ker nl pel. :h-L rr Spaarrekening/boekje 5 Girospaarrekening 6 Spaar-Extra-rekening/boekje 7 '/4% Spaar-Extra-rekening II 8 v4% Junior-spaarrekening 6 Zilvervloot 8V4% (ongewijzigd) Met vaste looptijd Met opzegtermijn 3 maanden 6 6 maanden 674% 12 maanden 6 '/2% 24 maanden 772% 36 maanden 8 (ongewijzigd) 2 jaar 8 74% 3 jaar 872% 4 jaar 9 5 jaar 10 (was93/i%) 6 jaar 10 (was93/i%) Kasbiljetten 1-3-1982 874% 1-3-1983 83/4% 1-3-1984 972% 1-3-1985 93/4% (was 9'/2%) 1-3-1986 93/4% (was9'/2%) Groeikasbiljetten na 2 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar 874% OC1 feed: prsti n vi irer kei g Rondom de synode besluiten voor alle Pastoraal Werkenden (Priesters en Pas torale W^rkers/sters) in Katholiek Neder land op DINSDAG 12 FEBRUARI vanaf 10-17 uur in het Markuscentrum te Utrecht (Wljnesteinlaan 2( De Initiatiefgroep Landelijke Werkdag Synode (03484-1656) Gemeente Stedum Voorbervidingsbesluit D* burgemeester van Stedum maakt bekend, dat de raad op 28 januari 1980 heeft verklaard, dal een wijzi ging van het bestemmings plan ..Borgwcg" te Stedum wordt voorbereid. Het besluit met de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf heden ter gemeentese cretarie voor een ieder ter inzage Stedum. 31 januari 1980 De burgemeester. S R. Mellema Gemeente Stedum Voorbereidings besluit. De burgemeester van Stedum maakt bekend, dat de raad op 28 januari 1980 heeft ver klaard. dat een wijziging van het bestemmingsplan Wester- emden wordt voorbereid Het besluit met de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf heden ter gemeentese- kretane voor een ieder ter inzage Stedum. 31 januari 1980. De burgemeester. S R. Mellema. voor betrouwbare verzilvering d contant Verzilvert al jaren tussentijds uw spaarbrieven tegen de hoogste waarde. Berekening per computer. Eindhoven, Mecklenburgstraat44. tel. (040)437124 Apeldoorn, J van den Vondellaan 41. tel (055)255782 Den Haag-Ri|swi|k. Haagweg 85. tel (070) 907871 Amsterdam. Keizersgracht 99 (Gebouw Euro Center) Discretie verzekerd tel (020)265749 In samenwerking met de KD-line organiseren wij in april driemaal een cruise over de Rijn en Ahr Deze reis vertrekt op dinsdag (zaterdag weer terug) en is volledig verzorgd. Bezoek aan ondermeer Remagen en Keulen Uw comfortabele buitenhut is voorzien van airconditioning, douche en toilet. Toeslag 1 pers. kamer/hut: 125 Afvaart: Nijmegen. Vertrek. 8. 15 en 22 april. Informatie/boeking Perscombinatie reizen Wibautstraat 131, Amsterdam. Tel. 020-914400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18