I Weesp Openbare verkoping Grachtenflat Onderdelen Onderdelen service DEM Meubelfabriek Slaapbankencentraie Eetcafé „Welcome" Geopend!! Tanzania Griekenland Mexico 111 Budaet: Kuperus AVIS JAN VAN DEN BROEK Remmen-Centrur Ufftfilmmik nkniïïïa. WQENSRAG 6 FEBRUAHT* IffpO Onroerend goed tè koop aangeboden Te Hoop aangeboden Hef kleinste pand VAM AMSTEROAM BINNEN BANTAMMER- STRAAT, gelegen oc qpen grond -~K Beslaande uit a^k e m> opgeknapt wo eeOging Koopeom I *2 •t C I CO B V Mal [OG iRESSPSTRMTersr Iter dam t* 020-769514 uni^k aanö'oö' tfralingen- n otter dam Te koop fraai oud- Hollands pandje strqpl net*) oezelhog, wiokel- buurt Lusfhofftrut Vnjé bo- veilttage mei eigen entree in_ ge podem.feerd en direct ie betrekken Indeling, ruime li- vtr j. sla'apkamer moderne ke Aen 2 logeerkamers, dou- c*f en bobby ruimte Paderte- nog vertnjurd Pn|S i pand f 82 500 k k In- i 010-184065 bfifl «raat 2b etage mol -fiere K #&a11#eg en is'direkt' te bélfefcken. SpJinlaratfUw gestoffeerd en woonklaar' P/acht 1e etage van ca 6000 per jaar Pnj* voor het gehele pand slechts 94 500 te k In- i ctnt ngfPr «GT (M 8«o W!1U y 183838 ZANDVOORT. Bouwes Pala ces nog'eqp beperkt aanta) 3- k appartementen Ie koop (gemeub a^fi stragdzijdé, di- Vod£ en achter- 02J07-2144 Hdge en voor- defcge financiering-mófjéffik' tk BOUWGROND tb Lands meêf Tel 02*W*T»W- nstelveenseweg za I g«4d Omgeving Am: mei ca leeg te aanvaarden een derde etage fnd 3 kamers keilen Jdtuche en kW et veranda an een berging koopsom 65 000 k k METROPOOt-OOERGA BV ösedwSweg 37. Bussum Tet. 02159-10151 Te koop ia centrum nabij Sta tion in 1977 Nieuwgebouwd gezellig gelegen middenhuisje met cv en w w zonneterras op het zuiden en tuin met scheur Voorts woonk par- ketvlged open keuken Bo ven 2 slaap* ruime badk en zolder Vraagpnjs 198 000 k k I b v. met vertrek binnen kort te aanv Vn|blijvende informatie bij makelaarskantoor W. Olsman Maarden 02159-40279 Vrije- vestiging van etg /bewoners economisch gebonden met ca 15 000 eigen gekJ per direct te aanvaarden, een derde etage omg. Onze Lieve Vtouwo Gasthuis., Ind twee kamers, keuken, douche, toilet Koopsom 57 500 k k. METROPOOL DOERGA BV Bussum Tel 02159-10151 Tk. PAND,IN AMSTERDAM OOST. 4 etages winkel van t 160 m2 Huuropbrengst 32.500 pj Winkel -f Ie etage leeg op te leveren. KooppgiS no Ik Voor inlicht, tel 02t 59-15990 IEPENHOF, AMSTERDAM Nog enkele appartementen -02^449052, na 18 00 uur 020-951373 Op 18 febr 1980 ifl „Sonesta Hotel te Amsterdam, t ov Een winkelhui» mpt due all.- bovenwoningen, gelegen op erfpachtsgrond. aan de Molukkenstraat 170 te Amsterdam, kad sdetia W. ao 4900, groot 1 32 are Huorbpfcreogef panfaar b /14 421.«0W' Canon per |aar (herz p 30/6/1998) 505,44 Overige lasten per |aar 1.263.76 (Xtj^s volgens ingewonnen informatie) Omsdag en donderdag. alsmede op de verkoopdag van 2-4 uur t« bezich'igcrv,:, Nadere ml -.Dtrecliejmakelaars eg G Blom en P J Besse- laar (BV Makelaarskantoor Draijer) Keizersgracht 514 - A dam - Te> 020-237^79 'v' Op 2e etage, zqqf,ytfe gplegen. uitstekend geschikt als Pied k Ter re ip Cer-Uum Amateodam Woon/slaapkamer 5 30 7 m. keuken, douche en apad toilet Met c v. PRUS 175 000 K K INCL STOFFERING, Makelaarskantoor W. Olsman Jul.vlStolberglaah 42 Naarden. Tel 02759-40279. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd J. man z m s 2 k won I try. urg Huur 400 lol 450 P m Red overn geen bezw Br nr 23-17777 bur vd blad Jonge vrouw (21 zoekt sa men met hoodie (2 jr) ka- mer(»j/etage met kook gel/ douche in Adam tegen een red prijs. Tot wedero bereid havo fypedifrtedm er*;, Fr /O ijng sdr f Senedzé bne^en kópe.' rjtj. 2^7?$' bur<ty.d bUd- - i Ron4*< h'ÜTBeant- «l«gb Heer zoekt rustige kleine om- gemeub ETAGE, keuken douche en toiiel m Adam Huur tot 600 Tel •oyr-3\.os37 JONGE VROUW werkzaam Adam zoekt woonruimte nbtedmgep tel van 18 00- 00' uur 02b-249797 Leonard Lang "S7 zoekTvooT een van haaf m^dfiearkers. WOONRUIMTE meA^fcfkge- jegenheid en n^x hu^vafl_ 1 250 kunt vragen naar de heer H Kotthot tel 924888 toest 313 (Tussen 8 30 en 16 30) Ziekenverzorger ib.v urg. bew zoekt woonruimte m A dam Overn geen bezw Tel 020-680817 HTS-er zoekt woonruimte m A dam i v m werk H Jans sen Tel 040-450809 Moeder zkt. kamers m vr opg v stud dochter Tel 01829-3846 Houtsnijder/restaurateur. 29 jr i b v urg verkl zoekt woonruimte in A dam Br o nr 23-17642 Bur v d Wad 5)ug.ente. zkj mpt spoed ka mer in UTRECHT Tel na 18 p 04936-1970 Cómp spec m w ster zkn URGENT *m IS huwekjk 3 3 4-k won tot I 700 in A dam Tgl 020-445628 Jonge vrouw werkzaam Amsterdam zoekt WOON RUIMTE aanbiedingen Teief van 18 00 tot 20 00 uur 020- 249797 Hei SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren Bel 020-231390 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Te huur 3/4-kamerflet a/d Rooseveltlaan te Amsterdam Gerenoveerd en gestoffeerd Vrtje vestiging Huur f 1000 p m Inlichtingen C OUDS HOORN 8 CO B V Mskeiaai Taaateur O Q DE LAIRESSESTRAAT 5S. AMSTERDAM Tel 020-769514 ZAAL t h voor de avonduren en de weekends Tel Ö2Q- 653587 Aangeb. voor rustige jonge dame per 1 mrl ruime kamer, gedeeltelijk geslo* in A dam Oud Wee» N>euWe douche ruimte. vrije opgang, per mnd f7 400 Borg. 1000 Br o nr 21-17766. bur v d. Wad T h onmtdd votl gemeub 2 kam flat W» BROUWERSGR luve badk o^en keuk l 795 pm i'rKl. cv. gas. electr w w t v en service overn 020-129677 bt 243 Visser of b g g 239364 WBV ..AMSTERDAM-ZUID Te huur aangeboden voor leden 5e verd Tjasker (Molenwijk) - huur f 539 75 pm incl - 3 sipk - per 1 maart 4e verd Tweede van der Helststraat (Z) huur f 159.80 pm .nd - 1 slpk - 1 maart verd Potanenstraat (Spaamdam - gerenov - huur 216.35 pm incl. - 1 slpk. - 1 maart. Deze woningen zullen uitslui tend worden verhuurd aan le den mei urg bew ot zelfst woning m A dam achterlatend met een „kale" huur tussen t SO en f 570 p m md (tenm. 2 kamers) 6e verd Alma Tademastraat (W) - huur 368.30 p m ind. 1 slpk - per 1 maart Deze woning zal uitsluitend worden verhuurd aan een al leenstaande van 23 jaar of ouder, die m het bezit is van een urg bew of een zelfst womng (tenm 1 kamer) in A dam achterlatend met een ..kale" huur tussen 50 en f 570 p m Beiaardenwoning Jacob Melkmanstraat (W) - huur 147.30 p m incl - 1 slpk - 1 maart Deze woning zal uitsluitend worden verhuurd aan bejaar de leden, met een urg bew of zelfst woning achterlatend in Adam met een ..kale" huur tussen 50 en f 570 p.m Benedenverd Valkhot (Bui- tenveklert) - huur 349,15 pm md - 2 slpk - per 1 maart Deze woning zal uitsluitend worden verhuurd aan leden met urg bew M B of 65 jaar ziinde met een zetfst. woning achterlatend met een „kale huur tussen 50 en 570 p m Inschr per briefkaart, voor etke woning apart, vóór vrij dag 8 februari 1980. 12 00 uur v m aan het kantoor der ver. met vermelding: gezinssa menstelling, stamboekno rangnogegevens huidige woning, gegevens urg bew Leefti|d en bruto inkomen. Onvolledige en te laat ontvan gen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen Bezichtiging uitsluitend na oproep ROCHDALE voor leden- met urg bew ot zelfst won. met kale huur tot 570 p m Borgerstraal 241 II (West) 2 sl k. 128. (min 1 pers Dav Blesstraat 10 IV (Zuid) 1 si k. f 136.45 Com Spnngerstraat 8 IV (Zuid) 2 Si k. 148.85 Stadionweg 195 III (Zuid) 3 sl k 226.50 Top Rmckerstraat 11 III (Geu zenveld) 2 sl k 184 ,80 Voor Rochdale-bewoners Nieuwendam-Noord garage Ganzeveldstraat 16 108.10 Inschnjvmgen per briefkaart voor vnjdag 8 februari as 9 uur v.m Bezichtiging na oproep Te huur in Eikenstein. Eiken- plein (Oost) een 3-KAMERAPPARTEMENT met hft. c v., w w badkamer en moderne keuken met ap paratuur Huur 950 p.m ind. serv kst Voor ml en bez H M S. b v„ tel 020-449052 Te huur WINKEL 115 M'. huur 1 550 p m. ind. overn 25 000 Evt. over een jaar Ie betalen, zonder rente Tel 020-446769 Woningruil AANGEB.: 3/4 k.m won.; gr gang 1 zonnige balk. buurt concertgeb 1 zokferk.. berghok GEVR. hetzelfde of iets kleiner, rustige buurt. Br 25-21227 bur v.d. blad Aangeb 3/4 kam.won nieuwbouw, c v., opp. 80 nV. huur 360, nabi| Oosterpark Gevr 3/4 kam won Jordaan ot omgev. Tel 020-935753 Te ruil aangeb. in CUUK a d. Maas ruime eengezinswo ning. GEZOCHT: eengezins woning of ruime flat m omgev Purmerend of Hoorn. Inl. 02990-20470 Aangeb. 3 kam won 2e eta ge Gevr 2 2 kam won. of 2 aparte kamers (A'dam) Br o nr 25-17643 bur v.d blad ANTIEK TE KOOP? PLAATS EEN MINI-ADVERTENTIE Zaken en transacties Te huur WINKEL 115 m'. huur f 1 550 p.m. ind. overn. f 25 000 Evt. over een jaar te Detalen, zonder rente Tel. 020-446769 GLAZENWASSERSWERK (wijk) te koop aangeb. Na 19 u 020-966315 Kunt u altijd telefonisch be reikbaar zi|h op u normale telefoonnummer terwijl u daar zeil niet aanwezig bent? Met de doorschakeleenhetd is dat geen toekomstdroom meer. doch simpele realiteit gewor den. Tel 020-961671. Telefoonbeantwoorders vanaf f 350. Ook huurkoop en lea- sing H F Erb. 023-337418 TEL BEANTWOORDERS 485, aut. nummerkiezer f 650 Prijzen excl. BTW Fa A Hazelzet, tel 070-468592 en 020-433698. Aangeb gezell SOUVE NIRS/GESCHENKENWIN KEL. tevens tijdschr. én ijs- verk op tour punt Adam. Huurpand. Inl. na 19.00 uur 33462-2560. Verzekeringen, hypotheken, geld zaken AMBTENARENLENINGEN Telf m een dag gereed Lage aflossingen 12/96 mnd C C rente a floss 10 000 150 p.m 25 000 375 p.m. 2e Hyp tot 30 |aar extra Voordeel van de lande lijke bemiddeling voor Ambte naren L BA 020-997633/ 950395 SNEL CONTANT GELD lage af). Lange loopt. Overn lop. len. 020-139412. White-lntermediar. Ook 's av. GELDLENINGEN voor elk doel Snelle service. Even bellen 020-173173 Interme diair Teeuw. A dam BESPAAR BELASTING, laat uw aangifte snel en deskun dig invullen v a. 50 door adm buro Stallinga. Tel. 020- 950914 Woninginrichting Heefl u TAPIJT? Laat het ons vakkundig leggen. Tel 020- 136370 Voor uw VITRAGE v a. f 1 per meter, overgordijnen v a 3 p m dralonvelours f 4 pm naar JP Heyestraat 120 Amsterdam. Tel 020- 830774 Klassieke en mod meubelen. Opruiming, ook slaapkamers VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248. A dam Tel 020-225000 Kamerbreed tapijt 400 cm breed f 59 Dessotapijt in 3 mooie kleuren f 75 Gratis gelegd binnen 24 uur na aan koop TAPUTHUIS RENE. Mauntskade 100A Adam Tel 940080 MAANDAGS GESLOTEN Koopavond tot 21 uur voor gashaarden, fornuizen geisers, stofzuigers, wasautomaten, koelkasten, kleine elektrische apparaten Aansluitmaterieel voor water, gas en elektra. Tevens technisch advies Alb Cuypstraat 50-62 A da (tussen Ferd Bolstraat en Hobbemakade) MEUBELHUIS V.D BUL V WOUSTRAAT 4-6 Barok bankstellen lederen bankstellen eiken bankstellen klemmeu beien Voor prijzen die u niet voor mogelijk houdt Kom. ziet en overtuig u Dinsdag t/m zaterdag van 08 30 tot 17 30 uur MEUBELHUIS V D BIJL is h begnp m 'Amsterdam FRANSE KASTANJEVLOEREN 23 mm massief, messing en groef, f 39 per m' Voor docu mentatie firma Rijnders. inl. 02908-3545 T.k.a. 3 keukentafels. 1 hang- dressoir 4-dettg f 400 Keu kenstoelen nieuw 10. ronde tafel wit z.g.a n 200. tafel 00*1 80 wit m 6 stoelen z.g.a.n 650, i wit ki boe kenkastje 75. 1 V W diesel IV» tons bestelauto Tel 020- 236301. na 18 u. 415039 Wij gaan door met totale leeg- verkoop EIKEN BANKSTEL LEN van f 2495 nu 1395 barok bankstel van 3495 nu f 1795. plavuizentafels van 895 nu 299 Verder nog vele andere spotkoopjes Meubelbms Henk en Bep. Jan Evertsenstr 186 (v h. Wes tend Theater) en Ten Katestr 2-6 Tijdens de koopavond geopend Wij gaan door met totale leeg- verkoop EIKEN BANKSTEL LEN van 2495 nu 1395 Levert bankstellen rechtstreeks Daarom tot 40% voordeliger, b v klassiek bankstel normaal 2650 voor 1595 Grote keuze m modellen en sloffen 5 jaar garantie op constructie en binnenwerk Inl tel 03450-7484 TOONZALEN Culemborg. fabriek. Houtweg 0 Amsterdam- N Zonneplein (Tuindorp-Oostzaan) Amsterdam-W, Over toom 371 Nw-Loosdrecht. Oude Molenmeent 4 (achter Knorr-fabnek) Siiedrecht. Rivierdi|k 432 Voorhout. Looster- weg 5 Oi t/m vnj. tot 10 00 Zat tot 17 00 Koopav tot 21 00 TAPIJTCOUPONS van 3-9 m Uitsl bekende merken. 40- 60% korting Zwaar naturel Bert>er-tapi|t. 400 cm breed, gratis gelegd. 79 p str m Haartapijtlegels v d bekende labnek, 50«SC alle kleuren f 5.95 p st NED TAPUTHAL EDISON B V Elandsgracht 92-94 tel 020-240780 AHe dagen open van 10-18 uur en donderdag koopavond TROUW/KWARTET p 14 - rhs; Industnegebouw. Goudsesmgel 60. Rotterdam, tel^f 138018. Enorme sortering Vraagi fOkJef. 51^ Onderhoud en reparatie/ Vanouds bekend STOELEN- MATTER voor het maken van biezen-, net- en gaatjes mat ten. Tel 02990-31108 Nu gebeld, direct hersteld Glashandel ..A tor Z" Tele! 020-8241» 1 TEGEL- e«Wzachte PLA- FONDS vanaf 4 p m'. SehikT witlen. behang tim merwerk Fa Zwan. tel. 020» 964434. 189220 Voor stuc -. tegel-, timmer- en schilderwerk Telj 020-932582 Vraag en aanbod Wij betalen u de HOOGSTE PRUS voor oud goud en zilver Juwelier shop, Kinkerstr 275 Juweliershop. Gen Cronjé- straat 83. Haarlem T.k. 22 m2 parket Merbau lamel 800 020-942751 T.k eiken BEDKAST. i.g.st.. 2 x 1.40 m 020-460219 T.k.a. CHAKÏNEL MASTER autom anténne rotator, nieuw 150 Tel 02(V 106577 Henk koopt ALLES. Inboe dels. antiek, kleingoed en winkelrest. 061*020-237805 Kunst en antiek^ ANTIEKBEURS AMSTER DAM 700 Het gehele iaar geopend Alle Europese stij len Permanente show Tof ziens Van Slingelandlstraat 24, bij Haarlemmerweg (Mag gi fabrGeen parkeerproble men Tel 020-864372. Do. koopavond. A dam. Vervaardiging -en reparatie van al uw KOPERWERK Ko perslagerij Julius Bailer en Zn BV,L.)Nerkpl_Nw Uilenbur: gerstr 91. teL 020-242640 SCHOLTENS repareert bie ren en rielerv-Stoel. halen ei) brengen Purmerend. Oude- lansdi|kje Tel 02990-31510. Kleding en kapsel Gauw even Vlek-O-Foetsie bellen Een veilig gevoel als uw garderobe voor alle gele genheden altijd perfekt gerei nigd en opgemaakt in de kast hangt. Bij regen of zonne schijn. u grijpt dan nooii mi»! Halen en bezorgen is voor VLEK-O-FOETSIE geen punt. Tel. 020-643178. Huwelijk en kennismaking GEDEELDE SMART Welke eenzame, ook door hel noodlot getroffen, alleen staande vrouw, wil' haar lot mei mij (alleenst. dito man) 66 jr, met mooie wonirtg in A dam, delen? Br. o. nr. 45- 17734 bur V.d. blad VADER en ZOONTJE van 9 jaar vragen een lieve marrte van 35 tol 40 jaar om bij ons te komen in wonen. 1 kinó geen bezwaar. Br. onder nr 45-17742 bur vd blad. Weduwe. 80;jt.-. zkt Henpism. met nette wedErWnaantot 65 jr Br >nri«Sn-7778'*ur. w.d Wada-rxiiaz JONÖËM^N,'SJ jr.'ilfekVW: i'hoze'WprtiamaHW 'rtW vriend 1ÓJ.3Ü")aar V r - biad vneno tqi ju jaar. or o r ^S-1774X' byCy d. I mah OQ jp- hl haar hrtn MAN. 42 jr., 1 80 m, blond, slank. ger. bel lid, ac. niv. zkt vrouw van 30-38 jr.. prol.- chr., midd. of ac. niv Doel huwelijk. Graag br. met tel.nr. en foto o e r. Br o. nr. 45- 17744 bur. v.d. olad Wij spannen ons in om BE JAARDE MENSEN via diver se activiteiten te helpen hun eenzaamheid ep Ie lossen Bent u één van hen. bel eöTJi voor inlichtingen 010-8610Ö3 of schrijf onder postbus ner 9322. 3007 AH Rotterdam Jzfnan 29 jr;.<.pi. haa^., houdt van gezeH -i.l).v. .woo,j.pn auto. zkt langs de<o. yoor hem ons port weg eao vrouw, gesch. ot k/nd g bezw. Bf liefst m.i tofo en teker.i ó.e r.i worden alleöeantw. ,o nr.-45; 17754, Bur. v.ck, blad, Wed pról g; ?dü graag kennis makeh mét fhao 50 tot 55 j. yóor ser.'vriendschap èrf^^ merrWonén om'van +iê1 letérr" Aog. iele b h w. zelfst. Omgeving. Lei- dSrf-AWètöTef^W'.'irnr 4P 17722 bur, blad. vVb'iijwCzoekffliFifldlN ca. 67 jr voor gezelligheid Br nr. 45-17735 bur. v^L blai Restaurants/e^ttiM' Diverse dagschotels vanaf 7,50 Vnjdags na de maaitijd koffie gratis Openingstijden 17-22 uur. s Maandags gesloten. Tel 020-223628 Prinsengracht 332, hoek Looiersgracht. A'cjani Dieren en planten 23 kg Amerikaanse katten bakkorrels. 14.50. Gratis thuisbezorging. Tel. 020-428508 Gratis vakantieverblijf aange boden voor paardnjders. Tel. 05620-8464 WIJ WONEN NU .SAMEN. Onze katten weigeren daar aan mee te doen. Wie wil zich over een lieve zwarte kater (11 |r) ontfermen? Tel. 020- 161749 Pr. SIAMESE KITTENS t.k.fr. all-in f 225 020-236509 Lessen en klubs NIEUWE CURSUSSEN (voor dames) beginners Spaans; Frans. Italiaans; Por tugees; Dutch Intern, studie centrum J W. Brouwerspl 17. Adam Tel 020-761437 Binnenkort starten wij een „Franse Knng Enige kennis van de Franse taal is noodza kelijk Lesgeld 20 p p 17» uur Informatie en opgave 020-187432 NEDERLANDS spelling grammatika. idioom enz f 15 p.u. Tel. 020-236949 Tenniscl. Gold Staf. open 8 overd banen v beginn. en gev Tel. 020-445483, FIETSTOCHTEN. zeilen, kamperen voor individuele deelnemers zonder/met kin deren Luistert 020-944488., SPORTSCH/DOk. :ïH©RZé- LIUS Bevenmjkstraar' ***'Nieu- Danslessen Voor de zomer nog dansen leren bij dansschool WIM VAN BEEK. dan inschrijven voor de zondagmiddagcursus Stadhouderskade 160. Te). 799076 Vakantie in Nederland Zomerhuisjes te huur incl. rij- portyzwembad, speeltuin, at tracties enz Meer dan 800 pony's Pasen. Hemelvaart. Pinkste ren. spec tanef Voor 28/6 en na 16/0 50% reduktie op het hoogseizoen- tarief Shetland Ponypark Slagharen (O). Tel. 05231-1317 of 1596 HEEMSKERK héél huis bij duin en strand. 5 juli-2 aug 450 p w SPANJE. MORAIRA. Costa Blanca. bungalow met gara ge Na 5 aug Tel 02510- 33824 Bung. app in Frankrijk (kust bergen). Zwitserland. Engeland en Wales. Duits land. Belgié Luxemburg en Oostenrijk GIDS INTER-EU- ROPE Beemster tel 02999- 444 of 567 'lii i' IDEALE VAKANTIE iq TE VERHUUR. ST Al VANS en* "STAGfcFL ZOMERHUISJES 'V&n|/ 16S tty J 460 p/w„. met etectra water/gafi/t v /koelka^ver-r warmnjg enz" PAS&f ptj P)NKSTER WEEKEND v 117.50 fof1 255 Ruit speelmogelijkheden-voor kin deren. TeerfiatieièrdiflD aaA-" wezig Ook nog enkele SÊI- ZOENPLAATSEN _vnj.. Recr oord-camping ,i)e Zor9 Vüedr no.5. Wpieren, (Cft) 8438 SB. Folder. DS212-7258 T k. conjpl.. Ege.ni]kub cacreA- tiebungalow rubjj»lr-ap4, duin en natuyrg^b. te N.fj. ,Uniq|i gelegeg - Jl^ODpa lol; rtnr Th STACARAVA^nftperS: all-m Bij vis- en zwemw 'V- kantine, éan 'BO-^t/fhNlB-Ti 020^460219 ^r.ilvJolg v f T.h. zomer BUNGALOW te Eeserveen. gem Borger (Dr volledig gemeub. v.v., gas. eledra. koelkast, verwarm doche Inl L E Sijibmg, Post bus 97. 1170 AB Badhoeve dorp Tel 02968-4810 Monda Recreatie Nederland Zoeki u eén vak. bung: of een plaats voor een sta-caravan in Nederland, in bos of aan strand, probeer het dan eens bij Monda Recreatie Nederland. Postbus 166. 7440 AD Nijverdal Tel 05486-12257, tijdens kantooruren Folders op aanvraag Vakantie in het buitenland VAKAjélE HUIZEN VARMLAND WESTKllST ZWEDEN Vraag vnjblljvend dé grote zo- merhuizenkalalogus van Sve- rige Resor Vast. Zomerhuizen in de mooiste streken van Zweden Voor uw reis naar Skandmavie INFO SKANDIC. Pottebak- kersnige 12. 9718 AE Gronin- gen Tel 050-181311 Met IBERBUS dagelijks naar Barcelona. Tarragona. Valen cia. Benidorm. Alicante v a. 145/185 e tot 260/330 r Ajjp./hotels beschikb Vij- zelgr 17 Adam. Tel 020- 239349/241010. SPANJE-COSTA DORADA. geh inger. huis met gr tuin te huur.voor 5 pers.iPhjzen: Mrt. f 400. Apnl 500. Mei 750. Juni f 950 p.m Tel. 020-168358 MALLORCA Hotel h p v a. 500 p p Ap partementen v a. 429 p.p. Vraag onze folder 040-530115. Discus Tours. Goede huisjes in SCANDINA VIË en SCHOTLAND met ex tra bootkorting ANVR reisburo Sunway. S. Weimartaan 58. A dam. Tel. 769011 GOEDKOOP vliegen. ANVR reisburo M 2000. Koninginne weg 251. Adam, lel 020- 795788/719596/713749. Expeditie door Tanzania. Bu rundi. Rwanda. 27 dgn 2990 Pigmeeèn. Serengeti. Gonlla s MAT Reizen 02159- 30026 Neukirchen am Grossvenediger uw wintervakantie inhet hart vanOostenrijk. Ski-, sneeuw- en sportplezier Om geven door jachtterreinen. Een goed aanbod voor u en uw lamilie Wij geven u graag informatie: Verkehrsverein. A- 5741 Neukirchen am Gross venediger. Postfach 1501 NIDRUM (Ardennen) luxe bung, en vak won ook winter sport voor 4-6-12-20 pers. Inl. 043-628802. RICCIONE. grote badplaats bij Rimini (It 200 voordelige vak won. Korting tot 21 juni en na 30 aug. 70%, tot 12 juli en na 16 aug. 40%. Reisbur. Adria Holiday. 085-332502 Per luxe bus dag./wekelijks n Spanje c retour 260. Frank- njk 240. Oostenrijk 180. Italië 240 Goedk. akkomo- datie beschikb. Inl. INTER- COACH 020-259912 of 02246-1220. £oek gu uw voordelige campingvlucht naar Athene. Vertrek iedere zondag vanaf 30 maart Prijs 1 week v.a. 575, 2 y/ekpn v a. 595 Ook op zondag rechtstreeks naar KRETA rtv.i v. 30 maart Prijs 1 week v.a. 655. 2 weken v.a. 675. De goedkoopste tarieven naar Mexico vindt u bij ons. Vliegrei zen pee KLM-^ijndiensl al v.a. 1722. Vraag ons speciale MEXICO '80 programma Inf/boekjng: Parool/Volkskrant Reizen, Wibautstraat 131. Amsterdam Tel. 020-914400. 5-daagse luxe cruise over Rijn en Ahr Prijs: 525 In samenwerking met de KD-line organiseren wij in april dripngia^l een cruise over de Rijn en Ahr. Deze reis vertrekt op dinsdag (zaterdag weer terug) en is volledig verzorgd. Bezoek aan ondermeer Remagen en Keulen. "Tw comfortabele buitenhut is voorzien van airconditioning, Toeslag 1 pers kamer/hut; 125 Afvaart; Nijmegen. Vertrek; 8, 15 en 22 april INFORMATIE/BOEKING; vi'./.i Parool/Volkskrant Reizen Wibautstraat 131, Amsterdam. Tel. 020-914400. Reisgezelschappen YVölke dame wil niet alleen per boot naar AUSTRALIË reizen? Schrijf mij dan. gaan wij samen Br o. nr 64-17738 bur. v.d. blad. HMi stereo, t.v., muziekinstrumenten T V -reparalie (gar.) snel en vbordehg Ook AVEEN. Tel. CfëÖ-996262/948973 Voordelig goedgek. zendapp. Alle acc. uit voorraad leverb Deskundig antenne advies. J. Th., v. Galen. erk. antenne installateur. Tel. 020-998736. T.k Nordmende KTV groot beeld, in pr st. 4 j. oud. prijs f 475. Tel 020-166414 T.k. PIANO, praktisch nieuw, laag model 2.200. Tel. 02154-15766 T.k. prachtig HARMONIUM merk Wever. 472 spels met zeer mooi geluid. Eiken org. kast. Vervoer mog. 05277-1671 (niet op zondag). w \J The Ptolessioculs In Hwn I rJeLr, Amstehreensew 37-39 (t.o Vondelpark) A dam. 020-166468 Foto, film, optiek VJDEO DESIGN, ZU W films en dias over op vndeo/caset- le. i£lk systeem mog. Voor vrtjbkjwende ml. of demonstra tie -in onze showroom, O ver toom 272. Adam. of tetef 020-184438 Goedkoper kopen, en toch veel Service' Dan. FOTO ES- ser. Asahi-Pentax specialist Zie onze etalages of bel even Tel 020-710883. Ceintuuv baan 145, Amsterdam-Zuid KÖDAKFILM foto Solleveid-Timmer stuurt uw Kodaktilms naar het Kodaklab en uw Agfa-Mms naar het Agfa lab EN DAT IS KWALITEIT' Linnaeusstraat 70. A dam Tel. 020-942863. t/o Politiebureau Ruil in die oude foto/filmca mera of projector bij Foto Fransen. Beukenweg 31. A dam-O Tel. 020-650471. Verzamelingen Zilveren Juliana guldens en rijksdaalders en alle andere munten koopt van Boeyen. Rozengracht 212, winkel Adam Tel. 020-251482/368110/123715. Caravans Caravanbedrijf KLAVER VIER 1000 tol 2000 kor ting op div. merken stacara vans Osdorperweg 750. Adam. tel. 020-194190. Fietsen en bromfietsen ■T k.^GITANE racefiets: weinig gèbolikt Prijs f 250. Tel. «20-341198 T.k gebruikte rijwielen en bromfietsen Elmar. Gov Flinckstr. 145, A dam. GEBRUIKTE rijwielen mei garantie Spiegelgracht 12. A dam. Tel 020-232542 Autoverhuur Kapper H. Bakker, vracht-, luxe-, bestel va 16.95 020-124047/152674/131457 rent truck*' Bestelauto's v'ï 2 5 tot 15 (nj <*>k Iuxq 9-pers busjes 3'qTrtnésfetraat. ih fiet Makro- get^thlr Tel 020-932332 ZEEBURG luxe en besteiver- huur Adam-Oost Tel 020- 929391. Zeeburgerdijk 209 KAV Autoverh Hoofdweg 410. Adam Citroen. Opel Ford. Volvo. Mere Pers er bestel Tel 020-163535* Bestelwagens t/m 18 m' voor kl. en gr rijbew Ook louw en blok Tevens: DATSUN FORD OPEL MERCEDES BMW VOLVO Middenweg 175. Amsterdam Tel. 938790-940173 :ns TRUCKVERHUUR Bestel- en Vrachtwagen» 5 tot 20 kuub v a f 42 dag incl. 100 km (excl 8 en benzine) extra k 1 0,18 Petroleumhaven n 20. Amsterdam 020-118512 Keizersgn 485. Amsterdam. Tel 262201 Avis Ook voorjf sonenauto's. de i Z( n a Auto's gevraagd T.k gevraagd auto's v.a. '72 tegen CONT BET Beslist hoogste prijs. Gratis taxatie Tel. 020-835442 Zij: rsch de I istit n i Wij geven de HOOGS 'p PRIJS, elk merk auto. busjes met vnjw. bew 020-168158 Personenauto's met spoed gevr. va 70 t/m '79. dir contant geld. beslist de hoog ste prijs Tel. 02290-15986 lal I in Wij betalen GOEDE PRl, at rdi) voor auto's v a. '76 RIJN-GARAGE B V Ceintuurbaan 223. A dai^ur Tel 020-722204 Auto's aangeboden ALFA Romeo ALFETTA (5 bak) '77 Kl rood. perfecte conditie. 6 950 02159-12018. T.k. BEDFORD camper 2 jr 44 000 km., hefdak. dubb ra men geïsoll koelk toilet. 220 V. 2 accu's etc. 15 000 Tel. 020-995381 na 16 00 uur T. k. a. RENAULT 4 juni 1977. pr. n.o.t.k. Tel 020-848044 Volvo 144. '72 (aug 4 deurs. donkerblauw, schuifdak. ra dio Zeer mooi. slechts f 3950 Garage Oud Zuid. Bennebroekerweg 15. Rijsen- hout. Tel 02977-24229 Mercedes 406 Diesel. '74. lange open laadbak, mooie auto. Mere. 306 DIESEL. '73. open laadbak. Mere. 406 die sel, '74. lange gesl. bak Gar. Rijsenhout-lid Bovag. Benne broekerweg 17. Rijsenhout bij Aalsmeer Tel; 02977-24229 T.k.a. VOLVO l'45h|tóywj 1971. in redelijke staat. Prijs 2200 Tel. na 18.00 uur 02903-1619 RUILSCHOKBREKERS TRIX. Ouellijnstr 159 Tel. 020-723946 n d VW BEDRIJFSBUSJE. <1 8 Jan '76. kl oranje, m i installprima 2000 mot. 3500 Tel. 020-736043 Renault 6 TL. 1100 cc. boi april 1974. kleur lichtbla 60 000 km., in zeer gciJg] staat. 1850 020-326642 Simca 1100 GLS. 4-d» bouwj 74. kleur ora n 950 Tel 020-328828 CITROEN AMI 8 break nwe motor Pr 2250. 020-796370 RENAULT 5 TL. Zonder af terbank. Van eerste eigem 1 Bouwjaar juni 1978 K stand 25 000. in uitstekefl staat. Vraagpr. 8750. 02510-34459. na 18 uur. lak ngo levu rdt If o 't g< VI ipu x 4: >un T.k Citroen LPG-inst.. klei fekt motor 366867 u, iia IO uui. i GS Sp 75 I?" kleine schade f 1200. Tel. O^et Ford Taunus 12M. '69. mol^ 1 risch, banden, chassis, prkf6ei brde 250. if"'. 020-735481 |l°F D,YANA 4 mei tevisiemoiokc f 500. Tel. 020-718809 Service en reparatie Gratis inspectie Gespec. monteurs Originele onderdelen Vooraf prijsopgave Volledige garantie a»»v'f fant NS terrein achter Haarlemmermeerstatio - HAVENSTRAAT 5 A'DAM-ZUID 020-73328, geopend 8-17.30 uur - zaterdags tot 13 uur Accessoires en onderdelen Dieselmotor Peugeot 204/304. goede staat. 80.000 km. Tel. 085-252711 Diversen Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland G. Hulshoff Zn B V., Telf 020-323630/369392 HET ONDERDELENHUIS heeft élle onderd. voor uw wasmach.. stofzuiger of koel kast. Tolstr 186. bij Amstel. tel. 020-739380 WEST B V. Verhuizingen, pianovervoer en meubélóp- slag ond. gar door geheel Nederland. Tel. 020-844951 LAST VAN Oh|GËDIERTft d zoals ratten, muizen, kakkfaai lakken, houtwormen e.d. VAjk) ring van duivenoverlast PR|e VENTA ongedierde bes* ge ding 02274-4044. 1 Inkoop GOUD en ZILVER fst gen de hoogste prijs W van de Tuin Corn Schul"1* straat 46. A'dam-Z. Tel 01e v 743137 ok Nieuwe Elpee van fluitist F net nald Sni|ders In alle plate >ncj zaken. Inf. 015-142501 [an iriei Wanneer jc maar wilt Of naar t toneel, cabaret, filmhuis, ballet museum t Cultureel Jongeren Paspoort Iedereen onder de 26 jaar kan ervanprofiteren Een heel jaar lang voor maar 6 gulden 50' In elke stad van Nederland. Informatie?: Vraag maar op je gemeentehuis Of bel 033 - 51908 tel 37 ?rn lal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16