advertenties] AK9 020-936868 020-936868 nntqne Metz Co. Typist(e) Administratief medewerkster Metz Co. BV medewerker(ster) Spoed ASB uitzend bureau nitzendburo international secretary services typiste/secretaresse sekretaressen afdeling: Hewlett-Packard zoekt een assistente computer afdeling Hewlett-Packard Nederland boekhoudmachiniste D-Tours reisadviseuse typiste Verkopers/sters Medi-Call oplegger/uitsnijder Junior autoverkoper Leonard Lang B.V. assistent Vrije universiteit Amsterdam Het Parool bezorgers twee heftruck chauffeurs Conf. Ind. El-Greco BV modellen patronen- maker(ster) Jar 400 m2 kantoorruimte®"1 met 75 m2 magazijnruirrv nog 4 kantoorunits Tel. 020-732266 )rei 3* DINSDAG 29 JANUARI 1980 TROUW/KWARTET PR 12 - Hf DAG Dageli|ks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPOEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven. Teksten die voor 15 45 uur (vri|dag 13 45 uur) in ons bezit zi|n kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen lelelomsch worden opgegeven onder telefoonnummer ol schrifieli|k geadresseerd aan. afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom m kleine letters met een enkel woord m hoofdletters f 6.58 per regel Regel MINI: Gezel over 1 ol 2 kolom breedte, met keuze uit een ol meer grooi gezette woorden ol regels. 3.80 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezel over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één ol meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (lirma) naamvignet 4.18 per mm- hoogte per kolom Bewi|Snummers. uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder briefnummer f 3. Alle pri|zen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontslaan door hel niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouien ontslaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd Voor onze correspondentie zoeken wij een Kennis van de moderne talen is nodig, gezien hel contact met onze buitenlandse leveranciers Ook hel typen van orderbevestigingen is een onderdeel van het werk Voor een beginnende correspondent(e) is dit een goede kans om ervaring op Ie doen Tevens zoeken wij die onze afdeling waar de orders en inkoopfacturen verwerkt worden, zal gaan versterken Wi| stellen geen specifieke opleidingseisen, maar wel nauwkeurigheid en doorzettings- Ais ie hel leuk vindt om meer te weten van hetgeen er achter de schermen van een groot winkelbedrijf gebeurt, bel ons dan voor een afspraak. Leeftijd tot 20 jaar Sollicitaties aan KEIZERSGRACHT 455. 1017 DK AMSTERDAM Telefoon 020-248810 Koningslaangroep B.V. makelaars in assurantiën Koningslaan 52, Amsterdam Wij zoeken voor onze afdeling electronische administratie (ACT) een die de voor de computer benodigde gegevens verwerkt Zij/hij dient te voldoen aan de volgende eisen: nauwkeurig zi|n duidelijk handschrift hebben liefst enige kennis van het verzekeringsvak hebben Sollicitaties te richten aan de directie van ons bedrijf. Eventu eel kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een sollicitatiegesprek. Ons telefoonnummer is 020-767076 (toestel 14). Oproepen, verloren voorwerpen enz. GETUIGEN s.v p gevraagd betreffende Taunus 20L, on geval Churchiiiiaan hoek Scheldestr welke door een van links komende wagen ge ramd werd. d d 20-7-78. S v p. uw reacties na 4 uur tel. 020-710685 Dames die zaterdagavond meisie meenamen met de trein van 18 45 uur uit Utrecht langs deze weg Harteli|k dank. Handels- en kantoorpers. gevraagd typistes Nederlands en/of moderne talen Zowel voor enkele weken als voor langere tijd en telexistes moderne talen in het centrum van Am sterdam Bel of kom even langs bij' Heiligeweg 36 Tel 020-263666 Ceintuurbaan 310 Tel 020-644441 Voor inlichtingen na 19 00 uur Tel 020-835962 Op zoek naar een baan DE WERKWIJZE Honderden banen in een gids In de boekhandel heeft direkt werk voor typistes A Ned wi| denken aan een vrouw van 2Q \r met erva ring m typen telefoonbehan- deimg en administratie voor een relatie m Adam-Oost 8 Mod talen voor een bednjf achter het Sloterdijk station Busreisbur INTERCOACH zoekt een full lime MEDEWERK(ST)ER voor zelfstandig afhandelen van boekingen telefoon en eenv adm.n Inl 020-259912 Of 02246-1220 Ponstypiste Bekend met IBM 029-129 voor een bedri|f in A dam- Centrum. Typiste/telexiste Ned ook voor enige tel toonbehandeling. Bedri|f A'dam-Centrum. Notuliste Voor een relatie in Adam- West Secretaresse I b v steno Ned./Eng en mei lelex-ervanng N./E voor een relatie in A dam-Centrum WIL JE MEER WETEN OVER BOVENSTAANDE OF AN DERE FUNKTIES? Bel ons dan even Unique hotline 020-236343 OF KOM EVEN LANGS Prins Hendrikkade 28, Dam rak 98. Javastraat 6. Lin- naeusstraat 12. Vri|heidslaan 89. Ferd Bolstraat 128. Van Woustraat 62. Jan Evertsen- straat 16. Overtoom 464 UNIOUE UITZENDBUREAU Goed voor ti|deli|k werk /ou> of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 328. Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam. Rotterdam. Den Haag ASB Uitzendbureau zoekt voor haar boekhoudafdeimg boekhouders P D en/of MBA er boekhoudkundige krachten Bel of kom even langs aan de Heiligeweg 36 Tel 020-263666 en vraag naar Herman Tinga Voor inlichtin gen na 19 00 uur Tel 020- 947497 Advocatenkantoor Aoetn en SmauenOroek. vragen op korte termi|n een (evl ook part-time) Sollicitaties aan mr J. G. F Smailenbroek, Jan Luykenstraat 100. Tel 020-641081 ASB Uitzendbureau vraagt voor haar sekretaressen mei en zonder steno m alle delen van Amsterdam M v zo spoedig mogeli|k. zowel voor enkele weken als voor langere t'id Bel of kom even langs aan de H.'iiigeweg 36 Tel 020-263666 en vraag naar Hans Vermee- ren Voor mkchtingen na 19 00 uur Tel 02521-12547 De baan houdt in: hel voor- en nabehandelen van computer gegevens. data-entry met behulp van beeldscherm, assiste ren bi) het bedienen van de computer, typen, enzovoort. We denken aan een medewerkster met goede ondergrond als Mavo/Mulo. redelijke type-vaardigheid en goed in Engels. Tot aanbeveling strekt ervaring binnen een computercentrum of belangstelling hiervoor. De afdeling is net klein genoeg om gezellig en informeel te zijn. We bieden een pittig salaris waar nog bi|komt het recht op winstdeling (was vorig jaar 8.5%). 8.25% vakantietoeslag, extra halve maand in november, premievrij pensioen, enz Belangstelling? Bel Ton Hendriks. 020-472021 Ons adres is Hewlett-Packard Nederland bv, Van Heuven Goedhartlaan 121,1181 KK Amstelveen. De bus stopt voor de r. Groothandel in Centrum vraagt voor spoedige indiensttreding een zelfstandig medewerkster voor telefonisch contact met cliënten, facturering en verdere kantoorwerkzaamheden Minimumeisen MAVO niveau, type-ervaring, vanaf 19 jaar. Aanmelden via telefonische afspraak tussen 10 00 en 15.00 uur onder nummer 020-229948 Stichting Theater Administratie zoekt op korte termijn: (halve dagen), die de gecodeerde gegevens van onze bios coopadministraties op een Addo-X boekhoudmachine zal gaan verwerken. Sollicitaties ie richten aan Stichting Theater Administratie Leidsekade 75. 1017 PM Amsterdam Voor inlichtingen omtrent deze funktie: tel. 020-226861/ 257920. vragen naar de heer R. C. Kuiper. INTERNATIONALE REISORGANISATIE van de Samenwerkende DIRK VAN DEN BROEK Bedrijven groeit nog steeds en vraagt voor één van haar BOEKINGS KANTOREN in AMSTERDAM: Een meisje in de leeftijd van 17-21 jaar die onze cliënten, na een mwerkperiode. adviseert bij het boeken van hun vakantie reis. Wij bieden naast een behoorlijk salaris een aantrekkelijke kortingsregeling binnen ons bedrijf. Heeft u minimaal een MAVO-opleiding gevolgd bel dan direct D-TOURS. 020-107455 en vraag naar mevr Straeler. VNU Tijdschriftengroep B.V. zoekt voor haar afdeling Marketing Service een Wi| denken in eerste instantie aan een dienstverband op parttime-basis (4 a 5 uur per dag). De werkzaamheden bestaan uit het typen van corresponden tie en rapporten Er wordt gebruik gemaakt van een dictafoon Tevens zult u worden ingeschakeld voor secretariaatswerk zaamheden Wij vragen een opleiding op Mavo-niveau en een typiedi- ploma Geïnteresseerden kunnen telefonisch kontakt opnemen met de afdeling personeel organisatie van VNU Tijdschriftengroep B.V. A J Ernststraat 585, 1082 LD Amsterdam, telefoon 020- 5411345. toestel 123 Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd VERKOPER en aank verkoper voor de verkoop van jonge mode Leeftijd t I9|aar BUf- TER heren- en jongenskle- dmg Jan Evertsenstr 45-47 Amsterdam Tel 123059 Gevr voor donderdag vnj- daq zaterdag, nette WIN KELBEDIENDE (m 117 Iin groentezaak Tet 020- 728729 Leerling- winkelverkoper gevraagd voor een van de tapijtwinkels van Henk Nieuwkoop Eis niet jonger dan 20 jaar en kan wat Henk betreft z s m aan de slag Tegen een prima satans natuurlijk Bel 020- 826655 voor meer informatie ol gelijk maar voor een af spraak vraagt voor de verkoop van boeken, kranten en tijdschriften, o.m. in het Americain Hotel en Centraal Station leeftijd 18-35 jaar Voor deze funkfie bieden wij u. behalve 'n vast salans. 8% vakantietoelsag. 4% gratificatie en een onregelmatigheidstoe slag Er wordt in wisseldiensten gewerkt Verkoopervaring strekt tol aanbeveling. Heeft u interesse, dan verzoeken wij u telefonisch ol schrifte lijk kontakt op te nemen met onze afdeling Personeelzaken. Ons adres is: AKO B V Oostelijke Handelskade 11 1019 BL Amsterdam Tel 020-252145. Huishoudelijk personeel gevraagd Verpleeg- en verzorgingste huis voor bejaarden vraagt een full-time huishoudelijk ASSISTENTE. Salaris en toe slag voor de weekenddien sten volgens C A.O.-bejaar dentehuizen. Sollicitaties na telefonische afspraak tel 020-795142 Gevr. nette huish. hulp te A'dam di. en vr. van 9 tot 12. 12,50 poer uur Tel 02290- 30311 (Para-)medisch personeel gevraagd endburo vraagt par direkt: RADIO DIAGN. LABORANTEN ERV VERPLEEGHULPEN Kom langs ot bel: Ceintuurbaan 318-731111 de Clercqstraat 33-1247P4 Manpower zoekt per direct 2 DOKTERSASSISTENTES 1 voor de röntgenafd. (ECG en longfunctie foto's maken) en 1 voor het laboratorium (adm. en odelca foto's). Voor inlich tingen kunt u bellen naar de Heiligeweg 9. Adam. Tel. 020-227081. U kunt vragen naar Titia Lettinga. Wij zijn een uitzendbureau voor (para-)medisch personeel wij hebben volop werk voor A-verpleegkundigen ziekenverzorgenden röntgenlaboranten Bel of kom even langs aan de Raadhuisstraat 42, Amsterdam. Tel. 020-222055. Er is nog plaats voor enkele bejaardenverzorgenden/-helpsters in het verzorgingshuis BETH SHALOM. Wij zijn gehuisvest in een eigen nieuwbouwcomplex in Slotervaart bij het eindpunt van lijn 1 en de halte van bus 23. (Dat is vlak achter het winkelcentrum van het Dijkgraafplein.) Onze arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO van het ziekenhuiswezen. Bovendien heeft BETH SHALOM een eigen cafetaria, waar melk. koffie, thee. brood en warme maaltijden verkrijgbaar zijn tegen minimale (kost)prijs. Belangstelling? Schri|f dan een briefje aan de directie van BETH SHALOM. Akerwatenngstraat 243, 1069 GD Amsterdam. Tel. 020- 106205 Technisch personeel gevraagd POLEC DETACHERING BV zoekt met spoed voor ver schillende projekten in A'dam en omstreken BWK.-tek. met MTS/HTS-opleiding Bel 020-644202 of kom langs Wil- temsparkweg 213 A dam. POLEC DETACHERING BV zoekt met spoed ÉL. TECHN -TEK voor de richtingen: Licht kracht en meet regeltechn. voor di verse bedrijven in Amster dam. Bel. 020-644202 of kom langs Willemsparkweg 213 A'dam. POLEC DETACHERING BV zoekt per 11 febr. a s. voor onbepaalde tijd een W.T.B.- conslructuur in de richting fijn- mechanica. Bel. 020-644202 of kom langs Willemsparkweg 213 A'dam. Grafische afwerkingsbedrijf, producent van grote oplagen boeken (studieboeken, ro mans. pockets, leugdboeken etc.) met 'n zeer modern ma chinepark vraagt MACHINEVOERDERS voor A. complete normbindstraat B. Kolbusbindstraat C. diverse vouwmachines In het bedrijf volgt eventueel scholing tot vakman. PAARDEKOOPER BOEKBINDERS B V. Gilles van Ledenberchstraat 22-54. Amsterdam-West. Tel. 824455. OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN NET ALS U. UITZENDBUREAU EMKO. Rijnstraat 173. Amsterdam. Tel. 020-426198 of na 19 uur 01829-4150 vraagt met spoed: A.C.-monteurs C.V.-monteurs sanitair-monteurs Constructie bankwerkers-lassers plafond monteurs electromonteurs OOK HULPEN VOOR DEZE BEROEPEN Kledingindustrie personeel gevraagd Servicemonteur Of aankomend monteur gevraagd voor het installeren van elektrische huishoudelijke apparaten, wasmachines, koelkasten en gasapparaten met bijbehorende storingswerkzaamheden, i.b.v. ri|bewijs. Zater dags vrij. Okkerman Molukkenslraat 71-73 Amsterdam. Tel. 020-650813 Confectiefabriek (omgeving Middenweg) vraagt ervaren Sollicitaties na telefonische afspraak 020-948333 na 18.00 uur 02908-4005 of schriftelijk BIERMANS CONFECTIE INDUSTRIE B.V. Ringdijk 2 Amsterdam Autobedri|f KNIJN BV zoekt met spoed Hulp-monteur Gaarne afspraak maken met hr Brouwer Tel 020-936899 BANKETBAKKERIJ VAN STRAATEN vraagi zelfstandig werkende vakbekwaam banketbakker c.q. 1e bediende en 2e of 3e bediende Gelderlandplein 45 Amsterdam Tel 020-441392. na 18 00 uur 424335 'Gevraagd schoonmaakster kantoren Willemsparkweg 5x por week. 2 uur 's morgens 10 netto p uur Tel 020- 761635 Per direkt gevraagd VOE GERS voor langdurig werk Voeg en metselbedrijf van Gastel Visserdtjk 25 Gonn- chem. Gevraagd pari-time CASSIe- RE van 13 00 uur tot 18.00 uur (s' maandag zaterdag s evt. vrij). Voor opleiding wordt gezorgd Voor afspraak tel 020-456314 ol 457916 Part drog Beau Monde. Groenhof 136. Amstelveen (zuid). Divers personeel gevraagd Stichting kinderen en ouders te Purmerend zoekt een PEU TERLEIDSTER. werkt.|den 5 ochtenden 8 15-12 30 De speelzaal is het gehele iaar ojoen. leeftijd 25 iaar. oplei ding M B O Uitgebreide schriftelijke sollicitaties rich ten aan postbus 243, 1440 AE Purmerend Meer welen of een afspraak maken? Neem dan schriftelijk contact op met de heer W Spaink, afdeling Personeelszaken van Daniël Goedkoopstraat 9. 1096 BD Amsterdam LANDELIJK OCHTENDBLAD vraagt voor haar inspectieteam in groot Amsterdam een In bezit van goede bromfiets en telefoon. Taak: hel assisteren van de inspecteurs voornamelijk in de vroege ochtenduren. Goede verdiensten bromfietsvergoeding. Inlichtingen: Maandag t/m vnjdag van 9-16 uur. Rozengracht 46. Amsterdam Tel. 020-279695 Do AFDELING RESTAURATIEVE ZAKEN zoek! a. kassièrevan 9.30-16.00 uur b. kassièrevan 11.00-14.00 uur c. restauranthulp (m) van 8.30-16.00 uur Voor al deze functies is het in teamverband kunnen werken sen eerste vereiste. Ervaring is wel gewenst, maar niet noodzakelijk. De werkweek is van maandag t/m vrijdag. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. NADERE INFORMATIE wordt gaarne verstrekt door de heer J. Crouse. Hoofd Restauratieve Zaken. tel. 020-5484921 Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenum mer 132-0310, te richten aan de dienst Personeelszaken, postbus 7161, 1007 MC Amsterdam de Vrije Universiteit is gelegen aan de De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 51. Tel. 020-267054 (tussen 15.30 en 17.30 uur) West Adm. de Ruyterweg 93. Tel. 125601 Wilhelminastr. 78. Tel. 187055 (tussen 15.30 en 17 uur) Oost Beukenweg 29 Tel. 020-938235 Zuid v. Boshuizenstr. 8. Tel. 020-420396 (tussen 15.30 en 17.00 uur) Amstelveen Molenweg 37. Tel 020-413790 Diemen, Duivendrecht, Betondorp Tel. 020-905353 Tussen 15.00-17.00 u WYETH LABORATORIA BV Rengerskerkestraat 5, A'dam-Osdorp vraagt nette magazijnbediende (18 tot 20 jaar) die van aanpakken weet. Wij zijn een verkoopkantoor van verpakte geneesmiddelen. Ons kantoor is gemakkelijk te bereiken via tramlijn 1Wij bieden u een prettige werkkring en schoonwerk. Hebt u belangstelling, belt u ons dan snel op voor een afspraak; 020-199885 (dhr A. vd Broek). Stork-Werkspoor Diesel B.V. te Amsterdam vraagt voor haar afdeling Fabricage voor de complete interne transportvoorziening Vast werk in dag/avonddienst Inlichtingen: Stork-Werkspoor Diesel B.V afdeling Perso neelszaken. Czaar Peterstraat 213. 1018 PL Amsterdam, telefoon (020) 5203637. de heer P. W. Vos Onroerend goed te koop aangeboden Jan Rebelstraat 24 Amsterdam Osdorp vraagt Ervanng in de japonnenbranch is noodzakelijk. Tevens Modellenstiksters en voor ons stoffenmagazijn Jonge enthousiaste kracht ter assistentie van de planning Moderne arbeidsvoorwaarden Wilt u eens met ons praten over de mogelijkheden in ons bedrijf neem dan contact op met Monique, tel 020-197870 Klem Handelsbedrijf zoekt voor haar magazijn/stanserij een MANNELIJKE KRACHT van 18 jaar Int JAMES WALKER Neder land NV. Humberweg 8 Am sterdam (Ind terrein Sloter- d.|k) Tel 110255 Watergraafsmeer Te koop aangeboden met ca f 7 500 eigen geld een heel pand bestaande uit twee ver diepingen. waarvan de eerste etage en de hierbij binnen door bereikbare zolderverdie ping per direct leeg te aan vaarden zijn. Huuropbrengst benedenhuis ca. 1.600 per jaar. Ind.: 3 kamers, keuken, toilet en balkon. Koopsom 115.000 kk Hy- potheeklasten na aftrek huur en fiscaal voordeel ca. 550 per maand. METROPOOL-DOERGA BV Brediusweg 37. Bussum Tel. 02159-10151 Amstelveen t k.a, gemoderni seerde eengezinswoning, tuin o h z 4 sl.k., ideaal gelegen in de wijk Kostverloren. direct te aanvaarden. vr.pr. f 260 000 k.k Nu vrije vesti ging Tet. 020-470550 of 418617 WOUBRUGGESTRAAT. ge heel padn, waarvan de 2e tevens hoogste verd vrij is Urgentie vereist. Huur en huurwaarde ca 8.000 p/j. Vraagprijs gehele pand 119 000 Hypotheek be schikbaar tot 100 000 Tet 03480-12619 Watergraafsmeer, ARCHI- MEDESPLANTSOEN groot benedenhuis (geen tuin) ge heel lux gerenoveerd, beval heel grote hal. zeer grote woonkamer, grote slaapka^ mer. moderne keuken met in- bouwapp., ruime badkamer met ligbad en afzonderlijke douche, c.v.. op 1e verd. nog 1 grote kamer. Bovenhuis verhuurd voor 3.200 p/j Geregistreerd als bednjfswo- ning. geen urgentie vereist Vraagprijs voor het gehele pand 176 000 Mak. O G H. Huisman Tel 020-724424. HOFWIJCKSTRAAT Bos en Lommerbuurt 2 flats op 1e en 3e verd. vrij van huur, met 2 ruime parterreboxen Huur overige woningen ca. 6 000 p/j, Huurwaarde v.h. .gehele pand 17.000. Vraagprijs voor het geheel 179 000 Hypotheek beschikbaar tot f 130 000 Tel 03480-12619 Te koop wegens overplaat sing, woning met tuin woon kamer, 4 slaapkamers, dou che cel luxe keuken te Beu- ningen Gld Lavendelstr 29 Informatie H T Takx te Bre da. tel 076-132736 Vraag pri|s 160 000 kk Makelaardij T. v d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen en T vd STEEGE te Monnickendam verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02991-1888 Of 02995-4451 Bedrijfsruimte, 60 m2 pi met bovengelegen wor de FRED HENDRIKS' direkt vri| Ie aanvaarden, van de overige 3 worf 4 000 p/j. Vraagprijs het gehele pand V O N. Tel 03480- WOlf^ IP"|S Romantisch wit boerderijtje met rieten kap op de grens Groningen Friesland nab Lauwersmeer Dit geheel vrij en eenzaam gelegen boerci is zowel geschikt voor permanente als weekendbewt Vraagprijs incl. ca 1300 m2 grond slechts 96.500. I| 18 00 uur. Tel. 05188-741 GEGARANDEERD GOED WONEN. VLAK BIJ AMSTERDAM VRIJE VESTIGING EN TOT 100% HYPOTHEEK VOOR CA 460 NETTO PER MAAND In één van de mooie, rustige gedeelten van Zaandam, f Mat een nieuw recreatiegebied en alle belangn|ke uitvalsv naar Amsterdam zijn na een korte verhuurperiode wee «x-,». paar appartementen voor verkoop in de vrije sector benSErs baar gekomen. iivati Het gaat hier om akorl 4-kamerappartementen tin v Op verschillende etages van een modern en goed onde^g d den appartementengebouw, v.v. c.v lift en mooi gesit. tussen veel groen a/d: con Fluitekruidweg, Zaandam seizo door De persoonlijke omstandigheden zijn criterium bij hef vat len van uw nieuwe woonomgeving, geen standaard f"6anl voerd vernieuwingsproject. Cea I U heeft de gelegenheid om uw eigen woonsfeer sameren\ stellen. Zo werden de vrijgekomen,flats niet opgeknap U kunt met een kleine ingreep de 4-kamerflat verandei een extra royaal 3-kamerappartement. De douche wijzigen in een luxe badkam en de keuken schilderwerk naar eigen smaak uitvoeren. %ni Vanzelfsprekend hebben wij met de prijsstelling hier mee gehouden. _V KOOPSOM 1 110 000 VON. Inclusief makelaarskosten. I notaris- en overdrachtsbelasting. WAAROM HUREN ALS U f VOOR EEN LAGERE MAANDLAST KUNT KOPEK Netto maandlast ca 460 bij een gez. ink. van f 36 0CCi"j/J incl. vakantiegeld en toeslag, gebaseerd op 25-jarige C ane iteitshypotheek en ca. 10.000 eigen geld. jf Bij afwijkend inkomen andere maandlasten. OPENBARE BEZICHTIGING WOENSDAG 30 JAN VAr 14 30 uur. is Budget Koophuis B.V. t, nu Jan Luykenstraat 10, Amsterdam. )ub 020-731050. 365 00 drie tar na Onroerend goed en woonruimteen g< te huur aangeboden Te huur aangeboden maga zijn/opslagruimte v.a. 36 m2. A'dam-Noord. Telefoon 020- 312758. T.h. GEMEUB. KAMER voor nette heer. A'dam-C., 325 p.m. Tel 020-22.97 75. Att. etage weg. emigr. AUSTR. aangeb. 25-1. Bel 020-764022 UW MINI-ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA HEEFT EEN MOOIE KANS DOOR 1,2 MILJOEN MENSEN GELEZEN TE WORDEN. WANT ZOVEEL MENSEN WORDEN ER BEREIKT DOOR HET PAROOL. TROUW EN DE VOLKSKRANT. lode o C.W V. „Ons Belang'' lij" voo: leden: de Statenjachtstraat 220; F won.; huur 395. Mno-m' Hilversumstraat 11; 4 kL huur 385.05. öie ui Men zal moeten volt de huidige richtlijnen, d l dige urgentie of één- of f' kamerwoning achterl. „kale" huur tussen 5 570 per maand. Briefkaarten (iedere vi za' 2 apart) uiterlijk 1 februariSlachl aan ons kantoor. Elzen^ 11A, met verm, van WRum rangnummer; inkomen;8Tond zinsgrootte; urg.nurPro^l w(ji:estui »n: „ei lactor .ties n n groe huur achter te laten T Te huur in Amsterdam (t.o. de Nederlandse Bank) a/d STADHOUDERSKADE y onze ITER Opl. n.o.t.k. u k^f Huurprijs 150/m2/jaar js y Inl. Dick Stradmeijer Bedrijfshuisvesting f dat Tel 020-732266. Te huur AMSTERDAM - POSTZEGELMARKT in gerenoveerd, monumentaal pand oppervl. 90m2, eigen c.v.-installatie t Voor inlicht. Dick Stradmeijer Bedrijfshuisvesting _nen i niet fen d |w Wi I bij iniet iamn bij D( Onroerend goed te koop gevraaf Te koop gevraagd ten behoe ve van een onzer cliënten, WOONHUIZEN met lege eta ge. Aanbiedingen worden gaarne tegemoet gezien en op korte termijn afgehandeld. Aanb. C. Oudshoorn Co BV. makelaar/taxateur o g.. De Lairesseslraat 55. 1071 NT Amsterdam. Tel 020-769514 UW HUIS VLOT VERKO Adv Campagne. Landj HAi koperslijst Samenwefc het met makelaars overal. Kjeytoi loos tot u slaagt. 02208-4jjiet ^de ei toerr ZOEKT U EEN HUIbtea LEES ELKE ZATERQepri! DE HUIZEN-MINI %>swe S en hatio Onroerend goed en woonruimtee'g"r te huur gevraagd Arts (vr.) zoekt ruime etage bij voorkeur in A'dam-Z. Tel. 020-722737 (na 18 uur). GU-sludente zoekt kamer of etage in A'dam. Tel. 02510- 34791 Oudere j.stud. i.b.v. urg.b. zkt. woonr. m. vrije opg keuken, liefst A'dam C. of Zd. Huur I 250 Bel. 456293 en vraag naar Guido. J. man zoekt 3 KAM. ETAGE met c.v en badk. Omg Dam pr. 1 200 p.m. ind. Tel 020-278530 Werkend stel zkt. dril Hi ETAGE in A'dam. )de. Tel 020-680788 Wij. een WOONVE^— GING van 4 pers., zij zoek naar een 4-5-kami* A'dam. Huur tot 800IJO Tel 2206051 HEER zkt 2 kam keuk Bur Amstel. 020-921 00)lLE Hel SIKH zoekt beta#253 woonruimte voor alleen^eek de en samenwonende ji'Kam ren Bel 020-231390. e,n' pl48 ling -(415 Zaken en transacties adreszegels 500x/12 50 1000x/ 22 50 100 vel briefpapier enve loppen f 23.50 100 visite kaartjes 19.75 excl. btw/porlo. bedrukt met naam. adres etc. Bestel per briefkaart aan „Adresso" pb 3854 Adam, 020-24 66 18. Telefoonbeanfwoorders vanaf 350 Ook huurkoop en lea sing H F Erb. 023-337418 TELEFOON BEANTWOOR- DERS Verkoop, huurkoop, leasing Fa. van Huis. tel 020-934208 en 03420-6060. Wij leveren en bedru*ENN snel correct. £zlln KATOENEN DRAAG"1'** SEN. STICKERS. VLAGOTRIJ T-SHIRTS. TEGELS ET(E^I Bel nu 020-760692 en u f* u' vrijblijvend alle inlichting. T-SHIRTS, prachtkwa|AT" compleet bedrukt met 1" metekst plus vignet Kei Zeefdruk, Nijvheidstr j Edam Tel 02993-7216 I KNS f Elea TELEFOON- BEANTWOORDERSl Koop v.a. 575 Huurt 20 p.m. Natebo B.V |wt 4 456456. t.AI Kapsalon t.k. of verpachten irn-8 evl. met woning. Tel. 020-934374 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14