1575 5 Lees een krant met overtuiging: Vul deze bon in om uw caravan te verkope VERKOOPKUNDE HEMA [AMEV] /^mondelinge kursus INSTITUUT RHETORICA Trouw Schrijf hier uw tekst. 1 I ,OST^750 ^~vooR#y NU 3 VOOR NÜI 2 BEHA'S VOOR tlwt NU2VOOR DOE MEER MET MINDERGELD 48 c ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER a) een groepsopvoed(st)er b) een groepsopvoed(st)er PAASGASTENDAGEN 1980 Tel: 020-913456 Of uw huis, uw boot, in kontakt met 12 miljoen uw bandrecorder, uw antiek, koopkrachtige lezers in heel uw brommer, uw auto, of wat dan ook. Een MINI ad vertentie brengt u Nederland U hoeft alléén maar de bon in te vullen. I I I I I I I I I I I I B I I rst lur WOENSDAG 16 JANUARI 1980 TROUWKWARTET P 16/RS 18 'n Goede 20 denier panty voor elk uur van de dag In één maat: 38/44. Normaal slechts 89 cent. Voor ondergoed zit u goed bij de Heme Uitstekende kwaliteit, lage prijzen: damesshps in allerlei model len efien of bedrukt, in vele kleurtjes, katoen of nylon 2,- Mooie naadloze beha's Naast deze met voorsluiting en kantinzet (maten 70-80A en 70-85B), hebben we ook effen soft beha's met normale sluiting (maten 7O80A. 7085B en 75-85C). Geen 9,75 maar Extra voordelig slapen en sluimer en tussen de urn gekleurde lakens, hoeslakens en slopen. Me drie van 100% katoen, absoluut stnjkvnj en goed gekeurd door de Ned. Vereniging van Huisvrouwen. 1 Pers. 17,75/18,75/19,75NÜ13,- 2 Pers. 2175/24,75/26,75NÜ 19,- Extra breed 30,75/31,75NÜ 24,- Slopen 12,75NÜ 9,- i,100% Katoenen |\theedoeken in leuke dessins en allerlei kleuren. Natuurlijk goed absorberend en kleurecht. Normaal al geen geld voor Hens "bontwas bi voor de lage pi maar liefst 5 pluspunte geschikt voor de machine en hanc was. Wast ook wol en de fijne was brandschoon. Verwijdert bloed- er witvlekken. Bevat geen bleek midi Heeft waterontharder. Het gezinspak van ca. 2 kg kost normaal S.75 maar NU i DieeKm I Aanbiedingen geldig van 17 t/m 26 januari, zolang de voorraad strekt. 0 •o N.V. AMEV Commissarissen en raad van bestuur hebben besloten, in verband met het 60-jarig bestaan van de vennootschap, een belastingvrije uitkering uit de acioreserve 111 gewone aan delen ter beschikking te stellen ter grootte van ƒ0.20 per gewoon aandeel ad 10 nominaal, ten volle dividendgerechtigd over het jaar 1980 en volgende nockj aren en eveneens rechtgevend op het slotdividend over het jaar 1979 In verhand hiermede zal met ingang van 28 januari 1980 dis idcndbcwijs nr 37 van de door ondergetekende uitgegeven royeerbarc certificaten van aandeel ad I x 10. 10 x 10 en 100 x 10 nominaal kunnen worden verwisseld in royeerbare certificaten van aandeel voorzien van dividendbewijs nr 38 en volgende. Tegen inlevering van voldoende dividend- bowijzen nr 37 bij onderstaande verwissc- lingkantorcn kunnen worden verkregen certificaten van nominaal I x 10. 10 x 10 en 100 x 10. Di\ idendbewijz.cn nr 37. ingeleverd door banken of commissionairs, dienen aan de achterzijde te zijn voorzien van een firmastempel. Aan houders van certificaten waarvoor cf-stukken werden afgegeven, zal het dividend ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de bewaarders bij wie het dividendblad van deze certificaten op 16 januari 1980 na sluiting in bewaring was Voorzover dividendbewijzen nr 37 op 17 november 1980 niet zijn aangeboden, zullen de als slockdividcnd beschikbaar gehouden certificaten worden verkocht en de netto-opbrengst in contanten ter beschikking worden gehouden. Aan de hedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel zal ter zake van de omwisseling van dividendbewijs nr 37 in nieuwe certificaten van gewoon aandeel de reglementaire provisie worden vergoed, zodat de bedoelde omwisseling voor de houders vrij van pros isic zal kunnen geschieden. Aan degenen die ter zake van omwisseling hun bankinstelling verzoeken om verzending of uitlevering van de nieuwe certificaten, kan overeenkomstig de regle menten van de Nederlandse Bankiers vereniging uitlevcringsprovisic in rekening worden gebracht. Pierson. Heldring Pierson N Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Algemene Bank Nederland N.V Bank McctA Hope K\ C oöperatieve Centrale Raiffeisen- Boercnlccnbank B.A. NederlandseCredietbank N.V. Nederlandse he Middcnsiandsbank N.V N.V. Slavcnburg's Bank te Amsterdam en Utrecht, voorzover aldaar gevestigd. N.V. Het Administratiekantoor opgericht door Vlacf Kol. Utrecht. 15 januari 1980 zoekt voor het redaktiesekretariaat Haar taak zal bestaan uit het verrichten van een aantal uiteenlopende administratieve werkzaamheden. De werktijden zijn dagelijks van 08.30 uur tot 16.30 uur, terwijl er één keer per 3 weken een paar uur op zaterdag gewerkt wordt. Wij zoeken voor deze funktie een jonge vrouw, die goed kan typen en haar werkzaamheden op een zorgvuldige manier zal verrichten. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw M. Westerveld, telefoon 020-913456, toestel 731 Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de personeelafdeling van Trouw Kwartet BV.. Wibautstraat 131. Amsterdam t.a.v. mevr. E. Thijssing Jeugdhuis „Trompendaal" uitgaande van de Stichting „Het Leger des Herts" zoekt voor direkt voor een groep schoolgaande kinderen in de leeftijd van ca. 11 tot 15 jaar Gevraagd: voldoende beroepsopleiding, kunnen werken in teamverband, ervaring in de residentiële hulpverlening, m.n. in het werken met pubers. Minimum-leeftijd 25 voor een groep kinderen in de leeftijd van ca 4 tot 6 jaar die de kleuterschool be zoeken. Gevraagd voldoende beroepsopleiding, kunnen werken in teamverband. Minimum leeftijd 23 jaar Een chnstelijke levensovertuiging wordt door ons noodzakelijk geacht Geboden wordt: begeleiding in het werk, éénmaal per veertien dagen een vrij weekeinde, salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O. Jeugdwelzijnswerk Sollicitaties te richten aan de direkteur. Lt. H. van Doorne. Van Hengellaan 6, 1217 AS Hilversum. (In formatie tel. 035/15250 vormingscentrum de drieklank" uiig v d gereformeerde stichting vormingswerk in de noordelijke pro- van zaterdagmiddag 5 april tot woenadagochtend 9 april thema: „Signalen van hoop" Voor veel christenen is de opstanding een teken van hoop. Anderen ontlenen levenskracht aan andere tekenen Deze paasgastendagen willen w>i speuren naar signalen die de toekomst open houden, die moedgevend Z'in op onze tocht door hel leven Het programma zal gelegenheid oeden voor bezinning, ontspanning, bijbelstudie, diskussie. kreativiteit en viering. Spreekt het thema voor deze dagen u aan, dan bent u van harte welkom m Vormingscentrum „De Drieklank Paters- woide Nadere informatie verkrijgbaar op ons adres Postbus 30. 9765 ZG Paterswolde. ot telefonisch 05907-2700 KENNISGEVING Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend, dat zij onder gelijktijdige goed keuring van het daartoe strekkend raadsbesluit heb ben verklaard, dat de in standhouding in de gemeen te Zeist van de openbare lagere Montessorischool aan de Sumatralaan ingevolge artikel 19 der Lager-onder- wljswet 1920 wordt gevor derd. commerciële vorming Nief de gladde praatjesverkopermaar de getrainde verkoopadviseur wint terrein Haast onzichtbaar objektief is zijn ol haar voorlichting Professioneel is hel beloog, de presentatie, hel voorkomen, hel bewegen lot aankoop Weg mei hel amateurisme' De alnemer wordt kritischer Deze kursus is uw aniwoord' De mondelinge kursus Verkoopkunde is er voor alle mannen en vrouwen die in de verkoop werkzaam zijn of voor hen die dit boeiende vak willen gaan beoelenen Voor hen wier funktie slechts raakvlakken me! verkoop heelt Voor technici, voor adviseurs hun oordeel staat vaak in rechtstreeks ver band met wèl ot niet kopen Voor baliepersoneel. voor vertegenwoordigers, voor showroombedienden, konsulenten kortom voor iedereen die kontakt heelt met mogelijke afnemers Ook telefonisch7 Jazeker' instituut Rhetorica doceert de kursus jaarlijks ook aan tientallen bedrijven Grole en kleine Maar een ding staat tevoren vast het enthousiasme waar mee de bedrijfsleiding de kursislen gelukwenst' U will natuurlijk alles welen over deze op de praktijk gerichte mondelinge kursus Komt u dan naar een vrijblijvende kennismakingsavond die in lal van centraal gelegen plaatsen in ons land worden gehouden U bent welkom' Pas daarna beslist u of u verder wilt bouwen aan zelfvertrouwen vrijNijwndc tannismakingsavttixlcn n ee 1ST! AMERSFOORT/BUNNIK: EINDHOVEN: donderdag dinsdag 22 januari in 24 januari m Esplanade. Postiljon-Motel Utrecht Bagi|nenhof 35 (naast Bunmk. Motorestoweg 8 stadhuis) AMSTERDAM: maandag 2t GOES: donderdag 24 HOOGEVEEN: dinsdag |d a Pol lanuari in Euromofel E-9. J MuyskenweglO ARNHEM: donderdag 24 lapuan in Postil|on-Motel, Europaweg 25 BREDA: woensdag 23 januari in Gemeenschaps huis De Vlieren. Hogendorpstraat3 BUNNIK: dinsdag 22 lanuari in Postiljon-Motel Ulrecht/Bunnik. Motorestoweg 8 DEVENTER: dinsdag 22 lanuari m Postil|on-Motel Deventer. Zutphenseweg 121 OORDRECHT: vri|dag25 januari in Instiluut Rhelonca. Burg de Raadtsingel2i januari m Motel Hooge Mathijsestraat 1 OSS: woensdag 23 ian g" t -i Wijkcentrum d n Ier ,run. torrPhocAS «IV.UI Sterrebos 35 ROTTERDAM: dinsdag 37 lanuari in Zalencomple krakt VGRAVENHAGE: naast de Vrije Evang H woensdag 23 januari in J vanLoonslaan6(le Motel Hoornwi|Ck. straat v d J Fransstraa J Thijssenweg^ Rijswijk TILBURG: dinsdag 22 GRONINGEN: maandag 21 januari m Hotel De Posl "S VJ januari in Zaal PV Gruno. Hoeve Dr Deelenlaan f. De Damsterdiep 291 (naast UTRECHT/BUNNIK: Actie») dinsdag 22 januari in fcsaal HEERENVEEN: dinsdag 22 Potil|on-Motel Utrecht' lanuari in Postiljon-Motel Heerenveen Schans 65 s-HERTOGENBOSCH: maandag 21 januari m Golden Tulip Hotel Central. Markt 51-57 Bunmk. Motorestoweg ZWOLLE: woensdag 23 januari in Zaal Eigen Gebouw. Badhuiswal 9 AANVANG l si»"'* '94"- TENZIJ AN VERMEIO. Burg. de Raadtsingel 21 - Dordrecht 078-130388/137283 di IM-d lab Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. In open envelop zonder postzegel opsturen aan: MINiadvertenties. Antwoordno. 2470,1000 PA Amsterdam. ■y. la c (T3 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no. f 3.- extra. Prijs per plaatsing <exci.4"i'; BTWl 2 3 19,74 4 26,32 5 32,90 6 39,48 7 46,06 8 52,64 9 59,22 10 65,80 Plaatsingsdatum(s). Naam Adres Plaats. Telefoon Handtekening TK ROE' emen nd be ivonc at v sorg£ stijnj d. ondt ewooi Nedei jroke d me gstul van I HA, iari z ten b ]he Afghj vv GI noet «je d

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 20