I: ii WOENSDAG 16 JANUARI 1960 TROUWKWARTET Overzicht effecfënbeurs Geid over de grens Scheepsberichten Beurs van New York Scheepvaart gevraagd Beurs van Parijs Marktberichten Beurs van Tokio jtij Beurs van Frankfurt Goud en zilver Beurs van Londen Beurs van Amsterdam b "ia P 10/RS 12/H IENSI AMSTERDAM Ondanks een hoger Wall 8treet was er dinsdag op het Damrak eerder sprake van een wat verdeelde stemming. Hierbij waren wel de scheepvaartwaarden ge vraagd. Zo was Nedlloyd 3,50 beter op ƒ78.50. Van Ommeren eveneens 3.50 op 237 en Kon. Boot 1,50 op 84.50 Van de Internationals noteerde Kon. Olie 0,4» beter op 145.30 Unilever echter takte 0.30 op ƒ117 Akzo moest ƒ0.30 terug naar 23.40 Hoog ovens 0,50 naar 23.40. terwijl Phi lips onveranderd 20,50 noteerde. KLM was 20 cent minder waard op 69.80 maar Helneken steeg 1,80 op 71,8:. Dell moest ƒ0.70 prijsgeven op ƒ90.50. terwijl HVA zich ƒ1,50 herstelde op 45,50. Op de actieve markt konden de grote banken zich gedurende beurs tijd niet verbeteren ABN zakte 1 tot 304 en Amrobank verloor 40 cent op 64. Nationale Nederlanden raakte 50 cent kwijt op 120. Dinsdag werd weer toestemming ge geven tot handel in Van Gelder. Het bekend worden van de bedroevende situatie bij het papierconcern leidde aanvankelijk niet verder dan een biedkoers van 16 en een laatkoers van 18. Het slot was 16. of 5 lager dan de laatst gedane koers Het ande re papierconcern op de beurs, KNP. moest 1.10 prijsgeven op 25.10 De sterk tegenvallende resultaten bij Macintosh hadden tot gevolg dat het niet tot een notering kwam. De laat ste koers was 71. 14/1 ts/1 14/1 IV -222.00 221 00 «3 80 43 0 108.00 115.10 ""O"* P 129,50 129.4 ««"OW 308 00 307 50 S*"* 121.90 1212 66 30 65 20 Sf Tr 29 00 29 5 PecNney 99 90 100.50 UnJ*v 246.00 245.3 P*jg-C*r 26.79 26.15 N«PO»on 700.10 751 0 De lokale markt bood voor het overi ge een zeer rustige aanblik met meestal slechts minimale koersver schillen. Wel was Porceleyne Fles 20 beter op ƒ390. Amsterdam Rubber toonde een stijging van 1 op 44. Fondsen als Rcesink en Nationaal Grondbezit lagen eveneens vrij goed ln de markt. Aan de andere kant kreeg ARM een 6 lagere laatkoers. ADM en FGH waren eveneens enigs zins uit de gratie. De staatslondsenmarkt toonde een licht herstel. Beurskringen verwach ten nog steeds op zeer korte termijn een beroep van het Rijk op de open bare kapitaalmarkt Hoe moeilijk het op de markt ligt is echter nog eens benadrukt door het mislukken van de AMRO banklening. Van deze 9.75 procent 20-Jarige lening, waarop vrij dag a pari kon worden ingeschreven, is maar voor ƒ110 miljoen van de 150 miljoen voorlopige notering aangevraagd. B4V»ch« h (100) Duitse maK (100) Ral lir* (10 000) (100) CONTANTE KOERSEN 14/1 4 2945-299S 1.89575-09825 1.62875-63125 47.090-47 140 6 7965-6 8015 110.400-110 450 45.840-45 890 119 975-120 025 23.605-23 655 35 355-35.405 38 650-38,700 15.3790-15 3890 80.27-80.37 2.64-2.94 1.95 4 53 6.75 112,00 24.25 4.30 1 67 49.00 121.75 47.00 40 00 36 75 15.58 294 5 10 S2.7S 9.80 4.20 15/1 4.3455-4.3505 1,89675-89925 1.62725-62975 47 040-47 090 6 7955-6 8005 110.360-110.410 45.885-45 925 119.815-119.865 23 615-23 665 35.335-35 385 38.685-38.735 15.3770-3870 80.17-80.27 2.64-2,94 BAKKAUKAtni AAraappeien ointje 25-32. bon- leer 31-41. eigenheimer «6-52. Irene 39-43. Andijvie 98-246. boerenkool 39-84. bruine bonen 130-139. chln kool 132 139. knolselderij 10 st per bak 46-75. 12 st. per bak 42-70. 15 st per bak 37-63. 20 st per bak 9-31. 25 st per bak 4-18. knolselderij per kg 8- 31 zonder lof. koolrapen 4-51. rode kool 9'/j-6S. gele kool 16-68. groene kool 17-50. kroten A 16-39. B 10. modjo 13-18. peterselie 53-135. prei exp 88-140, rabarber 345-372. radlja rood 46-56. selderij 12-79. sla glas 17-85. pepers 890. spruiten 1 I 163-167. A n 131-147. B I 161-185. B II 143-150. C 118-130. III 103-115. A IV 65. B m 59-65 AD grof UI D I 259. D U 194-207. D III 143-159. E O 108. E III 79. E IV 48. uien bonke 34-56. grof 33-55. middel 29-54. drieling 24-44. pickler 12-37. veldsla 680-820. geschoond 85. winterpeen 11-40, wlUof A I dozen 150-240. A I 163- 192, A U 113-187. A III 93-150. afwijkend «3-117. B I 120-159, B II 92-138, B III 84-112. atek 19-61. allcanten 830. BAR NEVE LD Aanvoer 2.354 040 st Prij2en ln guldens per 100 stuks eieren van 50-51 gram geen notering, van 48-49 gram 9.55-9.90. van 55-56 gram 13.60-14.45. van 60-61 gram 14.25-14.60. van 65-66 gram 14.60-14.60 Q RO NINO EN - Prijzen In guldens per 100 kilo. Tarwe 40 55-47.55. wlntergerst 44.50-45 60. zomer- gerst 44 50-45.85. haver 39.75-41 75. groene erwten 50 00-75 00. kapucijners 50.00-65.00. blauwmaan- zaad 75.00-105.00 BODEGRAVEN Aanvoer 6 partijen kaaa. Prijs ln guldens per kg: 6.80-7.30. ORONINQEN Aanvoer totaal 2336, runneren 863. graskalveren 34; nuchtere kalveren 900; scha pen 234; varkens 479; bokken en geiten 25; paar den 1. Prijzen: melk- en kalfkoeien 1400-2450. kalfvaarzen 1425-2450. guslekoelen 1025-1500. slachtvee (resp. Ie. 2e en 3e kwal.) 6.10-6.50. 5.00- 5.60. 4.75-5.00. sUeren 8.50-7.25. worstkoelen 4.60- 5,50. graskalveren 550-975. nuchtere kalveren 30- 50. nuchtere kalveren van de inesterij 100-390. weldelammeren 70-110. slachUammeren 150-195. alachtschapen 80-185. zouters 3.20-3.30. zeugen 2.50-2.60. LEIDEN Aanvoer totaal 4068. slachtrunderen 100. gebrulksvee 232, graskalveren 14, nuchtere kalveren 1679. pony's 10. varkens 1063, biggen 72. schapen en lammeren 807. bokken en gelten 89 Prijzen: sUeren (resp. Ie ne 2e kw.) 7.50-8,05. 7.15- 7.45. vaarzen (resp. Ie en 2e kw.) 7.15-8.00.5.70-6.20. koelen (resp. Ie 2e en 3e kw 630-8.00. 5.60-6.10. 5.30-5.50. worstkoelen 4.50-5.50. extra kwal. dlkbll- len 9.00-14.00. nuchtere slachtkalveren 1.25-2.00, slachtzeugen 2.78-2.88. melk- en kalfkoeien 1625- 2525. vare koelen 1100-2100. pinken 1000-1600. graskalveren 500-1100. nuchtere kalveren fok- mesterij roodb. 450-560. zwartb. 250-450, biggen 100-105, schapen 150-200, lammeren 150-190. po ny's 250-700, gelten 20-100. GROTE VAART ALHENA 15 te Balre* ALPHACCA 15 te Ham burg. AMSTELBRINK 15 vn Esbjerg nr Antwer pen. AMSTELMOLEN 14 pass Mallorca nr Italië. AMSTELSTRAAT 14 vn Djakarta nr Sumatra. AMSTELSTROOM 14 300 wnw Havanna nr Pana makanaal. AMSTELWAL 14 210 zo New York nr Tilbury. ANTILLA CAPE 14 540 v Azoren nr Maracalbo. ATLANTIC CROWN 15 vn Baltimore nr New York, BARENDRECHT 14 vn Suezkanaal nr Uvorno. Bllderdljk 0 te Bremerhaven. CHE VRON KENTUCKY 14 390 zw Sint Helena nr Free port. CHEVRON NEDERLAND 14 270 Z Bombay nr Ras Tanura. CHEVRON ROME 14 180 Maputo nr Ras Tanura. CORAL MAEANDRA 14 100 zw Oporto nr Tees. DAPHNE 15 verw Puerto Miranda. DELFBORO 14 pass Vtsby nr Kopman holmen. DOCKLIFT-1 14 pass Ouemsey nr Port Harcourt. ESSO BONAIRE 14 120 wnw Fernado Noronha nr Bahrein. ESSO EUROPOORT 14 te Ras Tanura. ESSO NEDERLAND 14 60 n Como- res nr Bahrein. FARMSUM 14 50 zo Almelra nr Nola. FLAMMULIMA 14 235 zzo Saigon nr Singa pore. FULGUR 14 ten anker Du bal. GARDENIA 14 vn Marseille nr Tunis. OETAFIX 14 75 zo Port Arthur nr Nederland. KATENDRECHT 14 375 cao New York nr Philadelphia. KLEIDRECHT 14 75 zo Natal nr Santos. LATIA 15 vn Alnsukhna nr Bahrein. LEPTON 14 245 nw Kaapstad nr Mena al Ahmadl. MAAS BR ACHT 14 50 Dubai nr San Sebastio. MAASRIX 14 60 Kaapstad nr Lavera. MARINULA 14 180 ozo Kaap de Goede Hoop nr Land's End. MOORDRECHT 14 105 wnw Key West nr Jeddah. NEDLLOYD DELFT 15 120 ono Masawa nr Singapore. NEDLLOYD FORCADO 14 vn Antolagasta nr Iqulque, NEDLLOYD FRESCO 15 450 zw Marshall eilanden nr Kaohsl- ung. NEDLLOYD FUT AMI 14 pass Singapore nr Yokohama. NEDLLOYD HONOKONO 15 180 z Midway nr ManzarUllo. NEDLLOYD HONSHU 15 vn Bilbao nr Cristobal. NEDLLOYD HOORN 15 185 w Socotra nr Fos sur Mer. NEDLLOYD KINOSTON 14 280 2 Manilla nr ManzanUlo. NEDLLOYD KOBE vn Columbo nr Mauritius. NEDLLOYD MAIN 15 vn Tauranga nr PhlUplJ- nen. NEDLLOYD NAOASAKI 14 650 zo Vltria nr Port Elizabeth. NEDLLOYD NAOOYA 14 150 ozo Santos nr Montevideo. NEDLLOYD ROCKANJE 14 510 no Bermuda nr New York. NEDLLOYD PURMEREND Aangevoerd 563 runderen, waarvan 145 vette koelen. 284 geldekoelen. 40 melk- en kalfkoeien. 50 pinken, 44 sUeren. 2 gras kalveren. 2 vette kalveren. Aangevoerd 804 nuch tere kalveren. 15 zeugen en biggen. 1814 schapen en lammeren. 55 bokken en geiten Totale aanvoer 3256 stuks. Weekaanvoer 3288. Prijzen vette koel en 5.50-6,75. gelde koeien 1125-1660. melk- en kalf koeien 1650-2450. pinken 1100-1470, sUeren 6.10- 7,05, nuchtere kalveren van de mesterij 200-435. biggen 80-100, schrammen 100-135. ramlammeren 150-230, ooilammeren 150-185, bokken en gelten 20-90. ROSARIO 15 bandar Khomeini nr Jeddah. NEDLLOYD ROTTERDAM 14 50 Kaap Halteras nr Hhoualon. NEDLLOYD ROUEN 14 90 zzo Suez nr Suez, NEDLLOYD STEENKERK 14 450 ZO Sri Lanka nr Durban. NEDLLOYD TASMAN 15 verw FremanUe. NEDLLOYD WISSEKERK 14 vn Bre merhaven nr Antwerpen, OBELIX 14 220 no Re- celfe nr Curacao. PRINSES MARGRIET 14 vn Plymouth nr Amsterdam, RUDOLPH PETER SON 14 450 z Dakar nr Rotterdam. RIJNBORO 15 vn Delfzijl nr Domsjo. SCHELDERIX 14 70 no Mozambique nr Kaapstad, SCHERPENDRECHT 15 115 zo Acapulco nr Vancouver. 8EPIA 14 te Port Landmalne. TAOELUS 14 630 Ascension nr Aabenraa. WINSUM 14 20 zw Kaapstad nr Lagos. ABIDA 26 verw te Douala. ACILA 22 verw Suez. ACMEA 15 300 w Kangaroo eilanden nr Fremant- le, BAARN 15 vn Talcahuano nr Antofagasta. BUSSUM 15 200 z Tokyo nr Nuhama, CINULLX 20 verw Stanlow, CORAL ISIS 15 1100 o Hawaii nr Lake Charles. CORAL MAEANDRA 15 100 n La Coruna nr Tees. DIONE 15 vn Flotta nr Le Havre. DOSINA 17 verw te Victoria. KENNEMERLAND 15 170 nnw Lissabon nr Santos. MACOMA 15 te Kaap d'AnUfer. MYTILUS 15 400 no Mogadiscio nr Durban. NEDLLOYD DEJIMA 15 pass Saral- me nr Fos sur Mer. NEDLLOYD LEUVE 15 rede Bombay. NEDLLOYD NIOER 15 390 zzo Sri Lan ka nr Sydney. NEDLLOYD TAURANGA 15 170 zw Cabo Vicente nr Amsterdam. ONDINA 15 240 zo Ambon nr Mirt. VIAN A 15 verw te Carbon. VISTEN 16 verw e Vallvlk. ZARIA 15 200 o Schotland. 14/1 IS/1 14/1 15/1 Banyu 580 00 N.ssan 721.00 Caipis 568.00 Nomura 400 00 DaiN.p 542 00 Pioneer 1930.00 Darwah 313.00 Ricoh 639.00 Fui| 228 00 Sankyo 614 00 Fui|tSU 482.00 c Sanya Hitachi 267.00 a Sharp 620.00 Honda 655.00 0 Shiseido 9S0.00 Ikegai 269.00 Sony 1740.00 Kaiima 200.00 0 1 Taisei 204.00 Kirin 430.00 -Takeda 542.00 Komatsu 343.00 TakEI 1830.00 Kubota 360.00 Tokio 636.00 Matsush 696 00 Toshiba 107.00 Mitsui 560 00 Toyoia 020.00 Nippon 42300 Yokogaw 396 00 14/1 15/1 14/1 15'! 14/1 15/1 •4'! ACFtndustr 37 36'/. ConsotEd 24/, 247, WTefT 27V. 277, Ouaker 28 V. Akzona 12'/. 12 V. ConsNatG 42V. 42V, JapanF 9V. 91/. RCACorp 247. AtcanAJum 56 57'/, CorfCanCo 30'/, 307, jManvite 24'/. 23V, Renance 59". AiieghPow 151/. 1SV. ContOil 47'/, 40V. KansOty 27V. 29V. RepSteel 26 AliChemSy 53 53'/» ComTetC 151/. 151/. KansPow 17»/. 175/, Reynolds 337, AihjMCoAm 601/. 617. ContrdD 567. 60". Kennecon 40'/, 417, Rockwell 55 Amaxlnc 52 V. 52V. CPClni 63 65V. KLM 307. 387. RoyaiD 76'/. AmHess 49V. 48 V, CrownZeH 46 477, KratlCo 46 47»/, SaFemd 487, AmAirlmes 10»/. 10V, CubroC 7'/. 6 KrogerCo 101/. 18'/. Schaeter 4 V. AmBrands 60'/. 68'/, CurtWrC 247. 247, LehmanCo 131/. 13'/. Schlumb 951/. ABreadC 35»/. 35'/, CurtWrCA 301/. 307, LHonin 50 50 SearsR 177, AmCanCo 357/4 35»/. Dart kid 41V, Lockheed 40'/, 42'/, Sneooi 567. AmCyanCo 32/4 31V. DowChem 34V. 34»/, LTV Corp 127, SouthCo 121/, AmElecP 107/. 10 V. Dupont 417. 42 MarshFid 191/. 19»/. South Pa 36 AmExpr 33V. 33 EasiemA 77, 77, MartinM 507. 497. SouihRa 56 AmHome AmMoiorC 26»/. 26V. EastKodak 477, 46". MoyOepS 231/, 23'/. SperryR 55 8V. 87. EiPasoG 25 24V, MCAInc 54V. 54 7, SlBrands 29 AmNaiGas 45V. 457. Esmartd 27V. 27'/, McDonn 427. StO.ICai 53V. AmSiandl 53'/» 52'/. EuonC S3 54 V. Merck&C 73'/,' 72V. StOilInd 77 AmTelTel 52 52 FairchC MetroGM 20V. 20'/, StOrugs 20V. AmpexC 21»/. 217, Flonda 28V, 20V, Midi Ross 29»/, 20V. AM Fine 14'/» 14'/. FluorC 527, 52 V. Minnesota 487, 487. SunOUC 67V, AmpcoP 26'/. 267, Ford Mok 337, 33'/. MobiiO.1 S2V» 52V. SunOilCp Amstedlnd 39'/. 41 Freuhauf 28V, 287. Monsanlo 607, 617. SynteyC 44'/, ArmcoSleel 28'/. 28V. Gab Corp GenCabie 367. 36'/. Motorola 53'/. 547. TandyC 317. ASALtd 49»/. 51V. 26 24V. 24'/. 23'/, TandycraflS 5 Asaraxnc 50V. 51V. Gen£ led 547. S3 NatCanC 24'/. 247. Tenneco" 397. AchiandOil 41'/z GenFoodC 331/. 32V. NaiCashR 73V, 78 Tetacotnc 30»/, AhanlRch Sri/. 02V. GenMot 531/. 537, NalDisi 29". 29»/» Texaslnslr 937, BendmCorp 53 54 GenPUl 9 9 NalGyps 227. 22»/. TeiasUtii 171/. BemtehSi 24»/. 24'/. GenTatT 20'/. 207. NaiSteel 29'/. 297. "ToiedoEd 18'/. Boe-ng Corp 50 60'/. GettyOX 751/. 747. NaiTeaC 4'/. TransWA 17 Burtingtln 171/4 18'/. Gilette 257, 251/. NigaroM 12'/. 12'/, TwCeniF 457. BurlNInc 59'/. 59 Goodnch 21V. 201/. NLIndus 35V. 36'/. Unilever 61'/. BurroughsC 83 85V. Goodyear 14 V. 145/, NortWest 277. 287. UmonCarb 45'/, CarnadPac 35'/» 36'/. GraceSC 427, 42V. NrdAPhil 297, 29'/. 'UhionEI 12 CarlmgoK 6V. 6'/. Greyhnd 147. 15 Nllknois 327, 32V. UnOilCal 451/. CaterpilTr 54'/. 54»l*a GultOilC 007, 101 OccPeir 25'/, 25 UnionPac 697, CeianeseC 40'/. 407. GuitCM 341/, 345/, OknCorp 18'/, 17'/. Uniroyal 47, ChaseManh 39»/. 391/. HewizCo 39'/. 39'/, PacaiGas 227, 22'/, UnBi ands 137, ChessieSys 29'/z 29'/. Hette ri 207. 201/. PacrfLiflh 21V, 217, UnTechn 487. ChrysèerC 8V. 8'/i 32'/. 337, 51/. 51/. USSieel 201/. Citicorp 23'/» 23'/. Honeyw 86 80 Pepsico 241/. 24 WarnerV 20»/. CrtiesS 83'/» 037, MCed 247. 235/. PheipsD 361/, 36i/. WesiBanc 327, Coca Cola 35 V. 347, ImpOil InsitCO 35'/. 367, PhMoms 33'/. 337. WeslUmon 227, Coiouriite 13V. 137. 137. 13 Philips iOV.b Weshngh 217. Colgate P 20 b 19'/, intBus 667. 70'/. PhilIPe» 48'/. 49 'Wheelabr 351/. Cotlindinc 46V. 46 InlFlaw 20 19 V. Polaroid 257. 24'/. Woolworth 24V. ColumGas 30 30 IntHarv 33V. 33' h ProclorG 747, 74V. Wrigley 76 CommEd 211/. 217. IntNick 28'/, 287. PublSe 19 19 Xerox 63V. CommSal 41V. 42 IntPaper 397. 41V. BEURS MONTREAL NAGEKOMEN FUNDS >OW JONES INDEX n on ISTE irmo □be arde: terer de de. f ong lar p 41.5i In >prij 765.5 me spec Iprijs rpnj; rijke >n in zilver een ar pe was veer AEG Akzo Basl Bayer BMW Commer. Cont G AMSTERDAM - Goud ƒ41 440-42 140 (39240- 39 940) per kilo. Zilver 2413-2765,50 (2230-2582.50) per kilo. Geisenö Hoechst Hoesh 14/1 38.40 21.80 137.00 124.20 161.90 171.50 45.80 240.50 131.00 250.50 190.20 163.70 122.70 36.90 119.30 15/1 36,10 .KallCh 21,20 Karsl 135,50 Kaufhol 123.00 Kloekn 160.50 Kon Olie 171.50 Luflh 44.50 Mannesm 238 00 Nockerm 131.00 PH'"PS 250.20 RHeinst 190.00 RweEi 164.00 Siemens 122.10 Thijssen 37,00 Unilev 117.50 Volksw 14/i 15/1 - 212,00 234.00 233,00 181.00 179.50 63.50 63.50 131.30 131.50 77.00 76.10 123.00 123.00 120.00 120.00 1870 18.60 69.80 70.50 186 30 186.80 2S7.S0 258.30 81.50 81,50 106.50 105.00 177.00 176.50 11/1 14/1 15/1 11/1 14/1 1.5/* Aican 64 CO 65.63 67 00 Vance 8 603 8 Ma 8 641 Beriei 20 75 20 63 CGrr A 6 92a 6 93a 6 941 CanPac 40.38 41.25 Ore us 15.80a 15.89a 15 881 Domtar 26 38 26 50 27 25 71.50 13.00 33.50 25.00 35.13 Fidl- 17 35a 17 35 17 40 Huskey 67.50 69.00 FidelCap 9 68a 9.68 968 Inland 12.88 13.00 FidelTr 2683a 26 83 26 88 IntNick 30.88 33 25 Massin 11 95a 12.14a 12 191 Noranda 24,25 24.88 SioadA 2 98a 0 29 3.01 SheillCan 32.75 33.63 11.33a 11.37a 11 331 Walker VaiUng 8 33a 8 40a 8 551 Sporen Openb Nutsb Obligaties Goed (term) Goed (loco) Moddysind STANDARD mdusirieén algemeen transp 858 53 863 57 257 01 258 23 10917 10930 73 92 73 81 428 66 428 20 J'761 41887 1381.2 AND POORS 123.34 123.92 109.92 110.38 15 00 15.09 14/1 15/1 14/t 15/1 Allied br. 80.25 79.25 Bril w 32.25 33.38 Bnlam 265.50 262 50 Burmah 167.00 167.00 Bntpelr 338.00 33e!oo Cons Gold 441.50 458.50 Bnttr 59,00 58,75 Courlaulds 78.00 77.00 De Beers 1004.001100.00 Legal Gass 154 50 DisMdS 210 00 209.00 Marks 90.00 Y^Il Ounlop 58 00 58.00 Rio Tinto Emi Shell Gen El 353.50 348.50 Tanganyika 280.00 Gen Mm 17 75 19.00 Tubelny 260.00 Great Un 392.50 389,50 Unilev 476.00 Imp Chem 372.50 367.50 Union 13.63 Imp Gr 77 75 78.25 Vickers 123.50 Kon Olie 33 75 33,50 Woolw 62.75 irtdie erorr dit onge' imeta: dollai derh 1800 zo e Is e DINSDAG 15 JANUARI 1980 AANDELEN Binnenland hoofdfondsen vk op ho la sk vk op ho la sk aro a so a 40 nto knsm 93» 94» 94» 94 00 94» »oo X0» 304» MOM WOO Um 70» 70» 70» 69» 69» 44 40- 61N 64 to 6110 64»- kon eke 144 10 145» 145 90- 145» 145» Mtiqc 91» MM ll» 89» 90» 120 M- 1»» 12060- 119 70 120»- dortaeiie ill 00 WOO iwto 102 112 10 "•dhoyd 7S» 77 SO 79» 77» 78» 100» 110» 180» 180» 110» ommeren 223» 225» 227 W- 225» 227 M- hemeken 71 W 72» 7?» 71» 71 10 pn.kp» go 20»+ 20» 20» tmm held N» 67 70 67 70 67» 67» robeco 167» 16100 168 M 166» 168» a»* a 70 a 70 a 40 a«o* ro+neo 145» 145» 145» 145» 145» Iwa e 44» 46» 4«M 4S» «5» roronio 107» 107 40 107 40 107» 107» unt lever c 117» 117» 117» 116» 117» VERKLARING OER TEKENS gedwn en beden Algemeen lokaal Int Cons Industrie Sch en Lucht* 4.10 83.90 93 30 73.80 67.40 93.40 7390 67 60 100.80 103.00 267,00 265.80 175.80 175.90 102 20 102.00 X ««dividend VK vorige koen OP openingskoers 59 70 16150 106 50 1650 «7 30 66 00 1980 24 00 B 12® 10- 36 50 67 60 75.00 49 50 3100 X 3150 93 50 74 50 - 54.00 54.00 5200 53 00 10620 overige goidiie 2 goidfie 10 fuiachi kanegalv komaltu marubeni neoh sanyo 10 Sanyo 20 sanyo 100 2600 00 40000 500 00 21900 265 00 «20 00 7 CO 40008 1100 00 2100 26 00 435 00 450 00 550 00 620 00 25000 145 00 670 00 660 00 31000 154 00 154.00 154 00 505 00X 154 00 154 00 154 00 305 00 255.00 175.00 160 00 8 1400 00 750.00 beleggingmij adi'oca 1 29 00 14500 290 00 52001 192 00 68 00 8 340 00 8 1700 00 8 26 00 260 00 29 50 20 50 67 00 60008 63 50 334 00 21 00 6100 810 00 adiropa 5 adiropi 10 atlant Id 500 00 21900 265 00 «20 00 700 43 00 1050 00 2100 26 00 435 00 500 00 820 00 25000 145 00 154 00 154 00 154 00 154 00 154.00 154 00 30500 255 00 175.00 1450 00 6800 8 340 00 8 17» MB OBLIGATIES Binnenland converteerbaar bergoss 6J/4 87 50 bos kal 8'/» 106 50 buhrm. 6-/4 95 SOL bührm 7«/« 87 50 furne* 7'/, 82 00 grs» br Si/4 81 00 91 50e 79 00 92 50 95 50 8100 84 60 69 00 84 20 kappa VI* knsm 81/4 kbb 81/4 Philips 41/4 pont 10 proost 7iIt roline 6'/» roline g 6'/i sanden 8 KM 61/4 6190 69 00 68» 91 50 96 40 90 80 89» 92 50 70»B 63 10 246» 88 00 107» 8 17 50 82 80 61» 92» 78» 92 50 95 60 80» 64 80 88» 84 20* 100 546» 9190 69 20 87» 104» 69» 96» 62»* 69 00 68» 91 50 98 40 90 20 89» 92» 84» 96» •uh 61/4 109 50 staatal. actief 10'/» 74-86 103 30 9V. 74-99 102 20 9'/a 76-86 1» 70 9'/J 76-9' 1»» 9'/4 79-89 99 50 9 75-00 97 80 9 79-94 97 70 6". 75 1-90 97» 6*. 75 H-90 97 20 Si/4 75-96 96 60 61/4 79-94 96 60 61/4 79-89 96» i'tj 75-» 96 20 ev» 75-91 96 10 ê'/j 78-93 94 60 878-89 79-89 97 20 8'/4 76-97 93 70 IV. 77 92 94 77-» 94 70 8'/. 79-88 94 10 1 69-94 93» 6 70-65 92 90 6 71-96 9' 70 6 70 1-65 97 40 8 7CH-8S 96» 6 70 11-85 96 '0 8 76-91 94 20 6 77-97 92 60 8 77-87 95» I 77-88 92 10310 101» 1» 40 1» 10 99 40 97» 97» 97» 97» *20 *50 *10 95» 95» 94» *60 MN M» 94 60 94» 93 60 92» 92 60 91 M 97 40 10 93» 92» 95» 92 70 7i/. 71-* 7i/. 73-98 71/. 77-97 71/. 77-92 Vit 69-94 7V, 71-* 71/a 72-97 VI, 78-93 VI, 781-88 VI, 7811-68 VI, 71-81 7.2 72-97 7 66-91 7 66-92 7 69-94 6i/. 78-98 6iI, 68 1-93 6'/i 68 11-93 6i/i 68 111-93 6'/» 68-94 6</. 66-91 6V. 67-92 6 67-92 5i/. 65 1-90 51/4 65 II-» SV. 64 1-89 51/. G4 11-89 5 64-94 «Va 58-63 «i/» 59-89 «•/j 60-85 «•/j 60-» 4Va 63-93 4'/. 59-64 60-W 61-91 63 1-93 63 11-93 4 61-86 4 62-92 3V. 53-93 3'/a grootb 31/j 47-87 Vit 53-83 3*/a 56-86 3'/. 48-M 31/4 beiert SV. 3V. 54-94 VI, 55-95 VI, 55-85 3 groolb 3 37-81 3 gr 46-82 2'/» groolb 3 gr ins 46 69 40 92.30 90.60 69 60 88» 91 30 91 10 90» 98 40 87 30 84 40 80 90 92» 88 30 91» 84.10 79.40 91» 82.» 82 80 MM 79 50 89» 80 90 79» 52» 7670 92» 88» 72» 72 10 61 30 77 40 75.60 88 40 44 20 93 90 38.» 93.» 8 BNG actief 11 74-81 101» 11 74-84 104» 10'/, 74-82 1» 60 9'/i 74-82 99 60 9Vi 74-99 1M» 9'/i 75-65 99 40 9'/, 76-01 1» 20 9 7S-00 98» 81/. 70-» 97 10 81/4 70-* *20 BV. 75-83 97 80 SV. 75-» 95.80 BV. 77-02 95 80 6i/. 79-04 94.60 8'/a 70-85 50 8'/» 70-* 94 70 8Vj 73-M 93 40 81/4 70-65 95» 8'/. 70-K 93 M 8V.71-* 92» 8'/4 76-01 91 M 81/. 77-67 M 8'/. 78-03 92 40 VI, 79-86 70 8 69-94 92 60 8 69-95 92 W 8 71-96 91.50 8 72-* 91» 8 73-83 97.» e 75-» 89 70 8 77-87 93 70 8 77-02 71/. 71-* 71/. 72-81 71/. 78-86 S3 7.6 73 68 M 7'/a 691-11 »70 7V, 69 11-94 W 7Vj 71-* 69» VI, 72-97 87.90 VI, 77-87 93 00 7i/a 72-80 99 80 VI, 72-97 86 60 71/4 73 I-* 86 7'/. 73 11-98 85 80 78-* 85 40 7 66 1-91 89 80 7 66 11-91 89 7 66 HI-91 89» 7 66 IV-92 89 10 7 69-94 88 M 7 72-97 85 40 7 73-83 10 6i/. 67-92 87 6i/. 66-93 87 M 6i/. 72-82 70 fli/» 66-91 88 6Vj 67 1-92 87 6V1 67 11-92 86 80 6'/» 67 111-93 86 6'/, 68 1-93 66 40 6</i 68 H-93 40 6'/» 68 10-93 65 M 6'/. 66-91 66 10 6'/. 87-92 85 6 57-82 93 70 6 65 l-M 86 40 6 65 11-» 65» 51/. 58-83 94 00 VI, 64-89 86 SV. 65 I-» 86 00 51/4 65 II-» 85 30 5'/, 65-» 85 00 51/4 58-83 93 5'/. 64-89 85 M 5V. 65-» 65 W 5 58-88 86 80 5 64 i-89 86 5 64 K-69 65 M P/4 56-68 86» 4'/,58 59 1 86 50 VI, 59 H-09 86 8 VI, 59-84 9' IViSOi.t 92» «•/a 60 Ill-V 9120 tV» 62-92 M 40 VI, 62-93 79 M 52-92 84 52-62 94 M VI, 56-* 00 VI, 60-86 89 M 61-* 89 40 63 1-93 73» VI, 63 K 78 '0 I 61-91 81 J'/i 54 1-90 78» 31/1 54 H 55 I VSO VI, 55 H-96 76 30 3'/» 56-66 69 CO VI, 54 1-94 10 3'/. 5411m 77 3V. 54 IV-94 78 X) VI, 55-65 88 80 »10 88 90 91 9010 89» 88» 91 M ».60 20 98.20 *90 89» 89 10 88» 85 40 *70 *10 85.70 85 40 6710 85» 85» 65» 85 00 84» 84.10 80 90 92 60 8800 9130 83 90 79» 91» 8210 82» W30 79 40 8910 80 70 79.» 52.00 76» 92 00 88.» 72 40 72.10 81 10 77 40 75» MM 44» 95 80 93 70 38» 99» 99 80 99 90 97» *W *10 97 20 95» 95 60 94 40 9560 94» 93» 95 30 92 80 92» 91 10 95» 92 10 *40 92.40 92 40 91.40 91 10 97» 89» 92» »W 89» MM 92» 87» »10 M10 83 50 87 40 92 80 99 60 *20 85» 85» 85» 89» 89» 85» *10 87 70 87» *70 87 80 87» *70 86 30 85» 85 W 93» 86 30 85» 85» 86» 85 30 84 60 93» 85» *40 80 «30 85» 85» 86» 91 10 91» 91 00 60.» 79 60 83» 94» »M 85 60 89 40 79» 76 40 I'M 76» 77» bedrijfsleven ago 6 93 MB ago 5 67» akzo 11 akzo VI, g akzopha 4V» abn li'/, abn lO'/a abn 91/4 abn 9«/a abn 9 abn 9 76 abn Si/. 77 abn 61/. 79 abn VI, 75 abn VI, 76 abn VI, 78 abn VI, 79 abn 6 71 abn 8 73 abn 8 78 abn VI, abnsp 75-M abnsp 76-81 abnsp 77-82 abnsp 77-83 *40 «60 M 102 70 101» 1M.M 99» 98 80 97» 93 80 95» *30 94» 92» 94 40 93» 92» «60 92» 14310 12530 119 10 107» abnsp 78-83 101 101.» 94 90 92» 101 0 91/4 1010C MM 94» 97» amro 9 amro 9 79 amro 81/4 73 M amro 8V. 75 97 amro 81/4 76 94 W amro 8V. 79 95 50 amro 8'/i 73 94 70 amro VI, 77 91 M amro 8 77 93 60 amro 8 78 94 10 amro 8 78 89 10 amro VI, 94 10 amro 7V. 77 92 30 amro VI, 92 M amrosp8'/i84 amrosp 78 amro sp 79 amrosp 9 79 babo VI. bmh 9'/* bmh 9V. bmh VI, bmh VI, 72 bmh sp 9'/. paribas VI, paribas 7Vi bouwl limb boz VI, boz SV. boz 5'/. brevg 8". mb 41/4 named 10'/a natned 8 named VI, nederh S neb 9V. neb 81/4 75 neb VI. 76 neb VI. 79 neb VI. neb 71/. neb sp VI, neb sp VI, neb sp 91/4 ndu 6'/a ngu 10 ngu VI, ngu VI. ngu VI. 79 ngu VI, 15 ngu SV. 70 ngu VI* Tl ngu 8 71 ngu B 72 ngu VI. 72 ngu 71/4 77 ngu VI, ngu 71/4 66 ngu 7'/. 73 ngu 6'/, ngu 6V1 66 ib 101/. ib 91/. ib 81/4 nmb VI. 1% ..ib VI, nmb 8'/. 75 8V. 77 nmb 8 71 nmb Ti/, nmb VI, 78 imb 51/. iimbsp8'/> 77 nmbspev.Te nmbsp7'/z 78 nmbspM/.TB nmb sp 9 nob 10 nob 91/4 nob 9 nob 9 79 nob VI. 70 nob 8i/. 75 nob Si/. 76 nob 8'/j nob B'/j '78 nob VI* 76 nob 8'/. 77 nob 71/. 73 nob VI, 77 nob VI* nob 7 nob 6 0 sch 9 72 30 96 80 93 40 91 70 76» 89» 89» MM mawe 4' 95 1»» meneba 6'/. 93 70 naarder S'/z 67» nalgr 41/. 59 97» nalgr 3'/» 37 nalgr 3'/, 4J naig' 3'/, 56 nib 9 neb 8>'. nib 8'/j 7 dsm VI, watbk 11 watbk 91/4 watbk 9 watbk 81/} 70 watbk 8'/j 77 watbk 8V. walbk 8 watbk VI. 77 watbk 71/. 78 watbk 7 indsp VI, 02 mdsp 37 I indsp 37 H nedlloyd VI, Otra VI. pakhoed 9V. pakhoed 9 pakhoed VI* pakh 7 68 pakh 7 72 oakhoed 71/4 pakhoed VI, pakhoed 5'/. pakhoed VI. peek 8Vt peek 8 72 peek 8 71 ik 7>I, ,.ehin 71/4 Philips VI. philips 8 nerson VI» pegem 6 pegem 5'/, 'inidbk 9'/» •inldbk 8'/j iinldkb 8V. ijnidbk 5 1 wuh 7V. 72 wye's 6'/. zieki tO'/i ziakl VI, nekl 9'/. ziekl 9 nekt 8V. kf 8 72 92.10 101 10 78 70 92.70 13» 97» 95» MM 91.70 85.30 99» 99.30 97» 97» 1M.70 99 30 97» *40 97» *M 93» 95.20 93 40 93 30 91 40 91» 9160 90.70 «80 101» 99» 94» 94 10 92» 94» 93 40 92» 80 M» 11080 101 70 I».» *10 *30 102» 99 70 97» 97» *W *M 94» 93» 94» 94 10 89» 91» 8S 50 8910 10 91.10 95.10 87» 93» M» 101» 1»» 97 30 *40 93 90 93» 91 M 9210 53» MM 12 12.M+ 12»* 89» 70 50 90» 88» «10 87» 83* 89.» 87» 92 MB 88 87» 98» «10 87» 1»» 95» 91.» 87.» 87.» 86» 84 70 *70 91» 95» 87» 85» 56» 92 40 6170 94» 97» 89 40 96M 95» 91» 91 10 89 40 MM 102» *00 8 100 00L 98» 55» 88 108 94» M MB 87 70 89» «M S4ML 92» 100 00 94» 93» 90.50 85» 84» 85» 84 10 92.10 101.10 78 70 92 40 13.» 97.70 95.20 *.00 M 91.» 84» 99» 99 10 97» 97» 1»» 99» *70 *90 *70 *50 94» 93.» 94» 93 20 93» 91 20 91» 91 20 M.70 «60 1M.80 99 94» 94» 93.70 92» 93» 93 20 92» 90.20 89» 110 80 101.70 1».40 *.10 *30 101» 99» *80 96.» *M 94» 93» 93 80 94» «60 91» 85» 8910 86» 91.00 91» 87» 93» MM 101 00 99.» 97 00 9320 92» 90 92» 92» 85» 11» 3'jSO 70 50 90.» 87 10 85» 87 60 82» 89 20 87» 93 B 68» 87» MM 87.» 67» 1»» 95» 91» 67» 87» MM 9160 M» 89» 84 70 M» 91 N 96 50 95 50 87 JO 85» 56» 92.40 81» 94 30 97» 40 94» 91 10 9' 00 89» M» 10220 M 60 85» 95» 99 MB 1M.ML MM MM OO00( 94» 95 50 8 17» 89» MM 83 ML 93» 100.10 94» 93» «40 83 52 .84» 01M gezondheidszorg angeta sv, jnl tn J an i|M VI, initio»# VI. aug VI, 70 bart.m VI. bartim VI» 82 70 87 20 75 00 89» 88» 94» 92» 89 20 bartim 8'/a 90 M bertil 9'/» bonil le 7i/« 8120 bronovo VI. 82 M bronovo 6'/« 7910 carotus 7V« 83» Chrhoog 7i/t 84» ehr ziek 5 eorneti VI, eruqhva 5'I, dan debr VI, diac am 4 77.» diacmep9i/« 94» diac mop 9 diac map VI. diac map VI, 79MB 63» 72» 88» 91» 90» MM 66 20 diac mep 6 84 M diac mep Vit 63 diak ned 9*/< MM d4k ned 9 92 M diak ned VI, 67 dorp hai 7 64 U etis ve VIM 19» losser 8 losser VI, iuc win VI, mar sb VI* 79 70 med velz VI* W mm val 9»/a M Ohrr VI. 92 20 oog gut VI* 69 M ankh 9 91» ankh VI, 72 84.» ankh VI, 79 63 ankh VI. 82.» parkh O'l. 94 parkh VI, 88» pez do 91/4 98» pcz do VI. 92 pez do 8V» 89 20 pcz do 8 86 W pcz do VI, 83 pr z dra VI, 20 prz dra 81/4 90» pr z har 9Vz pr z har SV» pr z bo 8'/a pr z bo 8 pr z bo 71/4 nc noog 61/4 ric hoog VI, 89» san zaist 6V4 86 50 95» 85» MM 85» 84» 91 homoeopS'A 87» homoeop7i/j 84» homoaop 7'i. 62 10 pandbrieven alg Ir 3 65 40* atg h 31/1 85 30+ amst h 3 78 60 B arnh h J el 62 10 dordr h J'/4 76 dordr h 3 M 40 8 Igh 11 74-63 1» 30 Igh 11 74-84 101» Igh 10 74 99 '0 rabo 8'/4 rabo 8 rabo 71/4 rabo 7'/i rail II rait 10 rul 91/a rait 9 rail 8 rail VI, rol h 31/4 1 scheep 4 schee 3'/i t titb 111/4 nib 9 Mb 9 78 Mb VI. 75 Mb 8 1 Mb 8 77 Mb 71/4 q Mb 71/4 aa Mb VI, 78 bib 6 Mb 41/4 y utr7g utr 7 I ulr 61/4 n utr VI, ulr 6V4 ulr 6 utr 5i/a utr 5 ulr «1/4 ulr 4'/» ulr 41/4 utr 3Vz pp utr 31/4 h utr 31/4 k-l ulr 3 e-l west S'/» west S"/4 west 5 s 70 008 99MB 98.50 99» *20 97» 95 ML *30 93» *70 93 20 93.30 93» 9380+ 90 25 92» 91 30 88.70 1» 40 1» 40 97 63 MM *20 *90 75 20 75.» 8 70 00 8 99 20 8 98 50 99» *30 97» 94 60 MM 93» *70 93 10 93» 92 80 93» 90 20 91 70 91 20 M» 100 20 1W20 97 55 *40 97 80 *90 7520 75.» 66 00 7580 63 50 L 1»»+ •est 1 west 3V4 I •rest rtind wuh 11 wuh 10 79-87 wuh VI, t M wuh VI, 76 wuh VI, 79 wuh VI. wuh 9 73 wuh 9 75 wuh 9 76 wuh 9 79 wuh »i/. 70 wuh S>/4 5 1 wuh 81/4 7 1 •ruh 81/4 121 wuh 81/4 78 wuh VI. 79 wuh VI, I 80 wuh VI, I 85 wuh 8</> 73 wuh VI, 1 83 wuh 8'/j I M wuh VI, 77 wuh BVz 78 wuh SV. 70 wuh 8'/4 75 *M 84 ML M 80 75 MB MMB 104 MB 93M* 93 40 92» 92 ML 91» *20 B MM* 85 70 MM 84 50 8 MM 89 30 93 ML 80» 93» 81 M 80» 82 80 8 M» 84 90 83.» 72 20 70» 75 20 0 80 20 8 to OOB 76 ML 10 84» 82 20 93 M+ 79 70 81» 80 00 L 79 35 79 50 618 50 8 MM 93» MMB 86» 8 M.»8 1» 40 1MM *85 98 20 95.70 95 80 97 10 93 60 wuh 8 71 •uh 8 76 wuh 8 77 wuh 8 78 wuh 71/4 71 wuh 71/. 76 wuh 71/4 78 wuh VI, 1 M wuh VI, 77 wuh VI» 78 wuh sp 10 •uh spa VI, •uh spa 9 •uhsp 9 76 wuh spa 6V4 •uhs6Va 75 wuhsB'/j 77 wuh spa 8V4 •uhsp 8 76 •uhsp 8 77 93» 91» 88 20 92 40 90 70 M.70 91 00 89» 66» M 20 91 »10- 134» 1MW 1» 108 1» 101 20 149» 1» 50 120» 137 70 12610 106 60 M 99 70 65MB 8170 83 00 8 85 20 84 70 83.» 72 20 70.00 75 208 MM 80 208 75 ML 10 84» 82 20 93» 8 79 80 81» 79 50 L 79 35 79.30 L 81 W0 50 8 «MB MOO K»B «208 102 MS 91» 1» 40 100» MM 97» 95 60 97» 94» *10 94 10 99» *70 94 20 92» 92 70 *70 94 35 93» 94» 91 94» 91» 93 40 *10 91» MM 93» 94»- 91 40 M 30 92 75 90 50 «70 90 89» 86 80 MM »10 134 70 1»» 1» SO 8 1»M 101 40 149» 133 50 120» 137 70 126» 108 M 99 20 6540* en schede kl enschede gr d haag 52 1 d naag 52 2 rode knjis rotdam 52 1 rotdam 52 2 Buitenland intern, fnstellinge egks VI, 93 M egks 7'/. «60 egks Si/4 64 89 70 egks 51/4 65 89 40 egks 41/4 93 10 egks 4,/j 40 96 M MM 95,00 94» 93 00 86 80 89» 70 84.30 94» MM 93 50 MM 93 60 92 20 87 60 99.» 95 00 in eib 71/4 71 eib 71/4 72 elb 7>/z eib 7'/4 eib VI. eib Si/4 64 eb 51/4 (6 nlbkrecl'A m bk rec 8 nl bk rec 61/4 europa ,11 are* 7 92 00 antwerp 3V« 89» bang Ir CE 92 20 belgié 4V. *80 beig 3V. 54 MOO belg Ji/. 55 87 70 cnlel 9 97 80 cocker 4 74» denm 9 75 94» denm 9 79 95» denm 7V. 88 50 denm 3'/, k 87 20 50 denm 3'/, g 87 20 SO denm 3'/, k 09 19» denm3'/ag09 19 30 denm 3 k 18» denm 3 g 18 00 enel 6 *M engl 3'/, k 31 00 engl 3'/, g 31 10 engl 3'/? c 32» eurolim 8'/, 94» (inland VI, 92.» koph lel 4V, 93» kopenh 5 9370 luik 31/4 89» nat wil 4V. *20 norg ko 8'/, 91 70 norg ko VI* M 70 nor hyd 8'/. 92» nor hyd 8'7, 93» oostenr 71/4 90» osio 8'/, 92» osio 5 93 70 pipeline 5 92» reed 11'/4 1»» sabena Ol. 94 10 volvo 8V4 93.» amerika un pae 4 c 32» overige asahi 6 c» 1MM ausl 5 M .ndon 9'/# 97» (apan 4 g 215» :rg t€ DIVERSEN voorlopig genotei amro VI. 80 - I ennia VI* 101.10 II (inland VI* - I Igh 10 79 1MW H nob 9'/, 99 80 I rabo 10 79 99.» I claims etc. bols si 5 obam si 1 84 wuh war b 1«M nat ned w 76 438» nal ned w 76 316» robeco si 558 rolmeo si 725 INCOURANT FONDSEN Opgave D W Br NCB-mdex Gevr (176 7) Batonpoider 900 Besouw Sr 1 98 Broek Brui 550 Bosch Keun SOO Bn/ik mol 150 Enral Non 175 Gronim.| 756 G'OOl 165 H E.S Beh 1 158 Hoi SS 1 19 Houtn Kun 170 1 H C Inler 112 Maas Zink 300 Mede 38 Me-iiemeester Nod Eieva 900 Niigh Oilm 480 P&C Gioep 540 Phoenm-FG 76 43 Ruys Bel 205 Samas 200 VAT '8 Verkade 320 Wort* 250 Zanen PC 625 Zwaardemaker 1500 Zd Pac 374 Partlclpatiebewi|,en: Bel Ine W 1 1430 immolund 6 1520 Argntepnjre ABN-oe' 57 11 ABN-rend 51 86 Anvo-OC' '55 70 Amro-Ob CO 125 90 Amro-aand 142 32 Amro-Persor 1766 Bel vd 7 829 Esmera>oa 52 73 Un-r-.n 52SO Un,londS 1600 Urvi.ie 1462 1 ^TEI tn v ikt€ :oli€ ms( icht lat (1 t mc Sen e ko Jen 3 an ht pr en U en zi n te ber. itege narkl iehar pig* 1 vei mild jevo Jai feit I heef

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14