PTT ADVERTENTIES helvetia Trouw Trouw FT grafische vak? e de NCB bellen dan! Nederlandse Credietbank jonge vrouw sï Profiltra £3 administratieve Bmc€, medewerker m/v Sloor de boekhouding typiste/telefonist ,n 1 administratief gers' medewerkster Barclays Bank International Ltd medewerkers(sters) rekening controleur administratief medewerker inkoop non food medewerkster secretariaat inkoop non food part-time administratief medewerkster personeelzaken part-time telefoniste/telexiste/ receptioniste Nederlandsche Middenstandsbank N.V. international secretary services verkoopster Perry sport 2 parttime kassières parttime verkoopster seizoen magazijnbediende Direct [-ir randstad uitzendbureau J auto monteur werkplaats medewerker Profiltra telegrambesteller agenten. agent/bezorger Het Parool bezorgers bezorgers(sters) Bijverdienste propagandisten coupese/ontwerpster NSDAG 16 JANUARI 1980 TROUWKWARTET P 8/R 10/H 11/S 14 fi, verloren voorwerpen enz. PEER TKT-Z2SKTA ils- en kantoorpers. gevraagd ONGEVALLEN Keizersgracht 572. Amsterdam-c. vraagt jonge medewerkers (mnl). met HAVO voor interne opleiding linistratief medewerkers/sters mei MAVO typiste voor halve dagen met enige type-ervaring dere inlichtingen en voor het maken van een afspraak bellen 020-266455/ tst. 113. isseerd in een heel specifieke kant van het hoofdkantoor, Keizersgracht hartje Mokum, wijden INGpl mensen zich aan een heel specifieke kant van het vak het formulierenbeheer reikhalzend uit naar de komst van een |onge (18 tot assistent(e). Eentje die zich gaat bezighouden met rerpen en tekenen van nieuwe en het wijzigen van C '0rmu''er6n, het controleren en corrigeren van wen en het verzorgen van enkele licht-administratie- iheden. s dus. aardige collega's en een prima salaris op de IAVO of HAVO. Speciale vaardigheden Ti duide- 'ift en gevoel voor detail. Een goede beheersing derlandse taal is zonder meer vereist Enige kennis of ervaring strekt tot aanbeveling. j de Nederlandse Credietbank nv. afdeling Herengracht 478. 1017 CB Amsterdam inlichtingen gorden gaarne verstrekt door de itorm, afdeling Formulierenbeheer. Hij is bereikbaar mmer 020-212727, toestel 405 ïge jning Ruiml gang ILTRA importeert uit verscheidene landen techni- ecialiteiten voor de industrie en dat worden er steeds arom zoeken wij op korte termijn een afwisselende combinatiefunctie telefoniste, recep- en administratief medewerkster van de afdeling aar plezierige uiterlijk en vlotte omgangsvormen gaan redelijke talenkennis, een accurate administratieve en een middelbare schoolopleiding schuil. Ze gaat nsseld door een collega de telefooncentrale en ontvangt onze bezoekers. Bovendien voert correspondentie over bestellingen, waarbij ze imt zonodig ook telefonisch met onze binnen- en ;e leveranciers te overleggen Belangstelling? even met de heer J. de Boer, directie-secretaris. Hij het rw informatie verschaffen en een sollicitatie-afspraak voornt AmrfRA biedt z'n 40 medewerkers een gezellige, infor- n gedpsfeer. een goed salaris en prima secundaire ar- KraWnwaarden. We zijn"gehuisvest in een modern kan- I in Amsterdam oud-west, dichtbij tram- en bushaltes. Donker Curtiusstraat 7. eerste verdieping. Tel. 020-840405 "^HVEREENIGING VOOR BEROEPSONDERWIJS fer 4 AMSTERDAM c.q. wj vraagt een werken op een klein administratiefkantoor prettig i J< het bezit zijn van een mavo-4 diploma en voor deze t onhr 'n aanmerkm9 willen komen, verzoeken wij hun ^ïe sollicitaties binnen 10 dagen te zenden aan ons bureau. ing is volgens rijksregeling met een minimum van ten maximum 2407 bruto per maand, afhankelijk en ervaring Het bezit van het praktijkdiploma strekt tot aanbeveling en maakt een bezoldiging tot maximum 2756 mogelijk 3 8%. Pensioenregeling overeenkomstig die itenaren. Geen inhouding AOW-premie Adres Derkinderenstraat 50. 1062 BJ Amsterdam elsonderneming Kroonenberg BV Amsterdam, vraagt met spoed met kennis van de mod. talen wordt een prettige werkkring op gezellig handels- *~aast Nieuw Engeland) en een goed salaris, n telefonisch 020-278276 ol schriftelijk aan boven- [Jreas Ziekenhuis te Amsterdam-West vraagt een d0 pboratorium medisch centrum zal voornamelijk beslaan uit het verrichten van de '"elingsadmimstratie Tiende gevallen dient zij te assisteren op het bij eenvoudig bloed-, unne- en laecesonder- 'e werken in een team van twaalf collega s ~ir gaat uit naar gegadigden die reeds enige ive ervaring hebben opgedaan en op de hoogte ivoudige laboratoriumverrichtingen kunt u richten aan de afdeling personeelszaken «a/jNDREAS ZIEKENHUIS. Theophile de Bockstraal 8. berei Amsterdam Telefoon 020 - 17 68 17 Wij zijn het Nederlandse kantoor van Barclays Bank Interna tional Ltd. In verband met de toenemende werkzaamheden zoeken wij enige voor de afdelingen documenten/cheques en binnen/buiten lands betalingsverkeer Wij verlangen voor deze afwisselende banen mensen met: minimaal een MAVO-opleidmg redelijke kennis van de engelse taal typevaardigheid en bij voorkeur enige bankervaring. Wij bieden een goed salaris. 8% vakantietoeslag, een 13e maand en vergoeding van reiskosten Er is verder een studiekostenregeling waarbij in een aantal gevallen de kosten volledig worden vergoed. Heeft U belangstelling voor één dezer banen met perspectief bel dan 020-262209 en vraag naar de Heer N. M. Brink Voor het Hoofdkantoor Makro Nederland, Spaklerweg 53 te Amsterdam (goed bereikbaar met Metro, halte Duivendrecht), vragen wij kandidaten voor de functies In teamverband worden binnengekomen rekeningen gecon troleerd aan de hand van ontvangst-goederen bescheiden en pro-forma facturen. Voor deze verantwoordelijke taak is ten minste een opleiding op MAVO-niveau nodig alsmede admi nistratieve ervaring. Leeftijd: tot ca 35 jaar die alle administratieve werkzaamheden zal gaan verrichten die inkopen met zich meebrengt. Kandidaten voor deze functie hebben ten minste MAVO-opleidmg en zijn zeer accuraat. Leeftijd: 20 23 jaar. Mannelijke kandidaten dienen de militaire dienstplicht te hebben vervuld. In een team van 3 medewerksters worden alle secretariaats werkzaamheden voor de afdeling inkoop Non Food verzorgd. Wij zoeken derhalve kandidaten die goed kunnen typen en zo mogelijk stenograferen. Hun talenkennis (Duits en Engels) dient van een redelijk niveau te zijn. voor de werktijden maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur. Samen met een collega die de ochtenduren werkt, zal zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de personeelad- ministratie èn de daarbij behorende correspondentie Gevraagd wordt een opleiding op MAVO-niveau en goede typevaardigheid. Ervaring op een soortgelijke afdeling strekt tot aanbeveling. Leeftijd, tot ca 35 jaar. Werktijden maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur. Zij bedient samen met collega's de telefooncentrale en de telex, en ontvangt onze bezoekers. Voor deze functie zoeken wij iemand die ervaring heeft in een soorgelijke functie, maar die in elk geval goed met de telex overweg kan. Hebt u belangstelling voor een van de genoemde functies? Vraag dan een sollicitatieformulier aan bij de Personeeldienst van het Hoofdkantoor Makro Nederland. Spaklerweg 53, 1099 BB Amsterdam, telefoon (020) 94 44 84, toestel 135 Ook kunt u telefonisch een afspraak voor een oriënterend gesprek maken. De afdeling Financiële Venwerking van het directoraat Assu rantie is gevestigd in ons hoofdkantoor aan de Prinses Irenestraat 39 te Amsterdam Nieuw-Zuid. Makkelijk te berei ken met eigen en met openbaar vervoer. leuke functie voor een jonge vrouw met mavo en administratieve ervaring De afdeling Financiële Verwerking van het directoraat Assu rantie bestaat uit 6 meisjes van rond de 20 jaar die in een hele goede sfeer werken Als medewerkster op deze afdeling verricht u administratief werk en brengt u gegevens in de computer in met behulp van een toetsenbordsysteem. Verder houdt u zich bezig met het controleren en verzendklaar maken van de door de computer verstrekte gegevens voor de 460 NMB-kantoren. Secuur en verantwoordelijk werk dus. WAT WIJ VRAGEN EN BIEDEN U bent tussen de 20 en 30 jaar met MAVO en heeft enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. U heeft goede contactuele eigenschappen en u bent in staat om in een open, gezellige sfeer met jonge collega's te werken Wij bieden u een goed salaris, tenminste 23 werkdagen vakantie. 8% vakantietoeslag. 13e maand, winstdelingsuitke- nng. premievrij pensioen, royale bijdrage in studiekosten, reiskostenvergoeding en een aantrekkelijke spaarregeling. U kunt uw sollicitatie richten aan de NMB. t.a.v. de heer J H. Teeuwen, afdeling Personeelszaken Assurantie, Prinses Ire nestraat 39, 1077 WV Amsterdam. Als u eerst wat meer wilt weten kunt u bellen met de heer J. Immer, afdeling Financiële Verwerking, telefoon: 020- 5432849. of over 10 minuten. Amsterdam. Spuistraat 328. Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag MINI-ADVERTENTIES 020-936868 (10 LIJNEN) Huishoudelijk personeel gevraagd Huish hulp gevr. voor 2 h. dagen p.w. Omg. Willems- parkw Tel. 020-712783 Huish. hulp gevraagd, 4 uur, 1 x per 14 dagen. Bellen voor 17.00 uur tel. 020-448348 Gevr HULP in de huish. 1 ochtend p.w.. 9 00-13.00 uur Tel. 020-445491 Welke aardige vrouw 5x17» uur p.w koken in Meisjestehuis7 Brieven mevr H Verzaal. Van Bree- straat 162. Adam. Winkelpersoneel gevraagd Broodhuis Simon Meyssen vraagt een verkoopster 4 da gen v 8 30-17.30 uur Min Ieef1i|d 20 jaar Alberl Cuyp- straat 78 Tel 020-728309/ 415241 BEL VOOR HET OPGEVEN VAN EEN MINI-ADVERTENTIE 020-936868 OP WERKDAGEN VAN 8 30 TOT 21 30 UUR Groenten en Fruitzaak vraagt met spoed FLINK MEISJE en een jongeman vanaf 18 jaar liefst mei vak bekend Tel na 19 uur 020-719163 WINKELMEISJE voor onze groentezaak 2 of 3 dagen per week leeftijd 15-17 jaar DOES Maasstr 151 Tel. 020-427528. na 19 uur 075- 168341 Gevraagd nette VERKOOP STER voor pl.m 3 dagen p.w Aanmelden Kea-Textiei. Ma- rathonweg 21. Amsterdam Tel 724617. Gevraagd NETTE WINKEL JUFFROUW 20 |aar. voor 5 dagen per week Zaterdags vrij Brood- en banketbakkerij H j van Ooijen Tel 020- 248715 Boekhandel Jan Haverman zoekt voor een van haar filialen een Wij denken aan een intelligente jonge vrouw (tot 23 jaar) met een goede algemene ontwikkeling en veel interesse voor alles wat met boeken en het detailhandelsgebeuren m het alge meen. te maken heeft. Sollicitaties te richten aan: Boekhandel Jan Haverman Egelantiersgracht 572 1015 RR Amsterdam. Tel. 020-234404/230152 Voor één van onze 20 winkels, namelijk in het geheel vernieuwde filiaal op de Overtoom is plaats voor Een afwisselende baan voor 2 dames die op 50%-basis samen een volle dagtaak willen gaan vervullen Ervaring in kassawerkzaamheden is geen vereiste, maar wel een plus punt bij uw sollicitatie. U gaat werken in een klein verkoop team. Hierbij denken wij aan een actieve jonge vrouw die ten minste 12 uur in de week wil werken. Werktijden in onderling overleg te regelen voor de periode tot eind juli, die de ontvangst en opslag van de binnenkomende artikelen kan verzorgen. Ook het uitvoeren van de daarbij behorende lichte administratie zal tot zijn taak gaan behoren Voor deze functie denken wij aan een jonge man die ervan houdt zijn zaken nauwkeung af te wikkelen Van onze arbeidsvoorwaarden noemen wij als belangrijkste: 8% vakantietoeslag en 4% kerstgratificatie 85% studiekostenvergoeding 20% korting op artikelaankopen. Voor sollicitatie of meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider, de heer B Hooghiemstra. Overtoom 2 8. Amsterdam Telefoon: 020-18 91 11. Kapperspersoneel gevraagd Met spoed gevraagd nood hulp, goed kunnende föhnen en permanenten Tel. 020-180141, na 18.00 uur. 986791 PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES7 BEL 020-936868 EN INFORMEER NAAR ONZE KONTRAKT- MOGELIJKHEDEN. (Para-)medisch personeel gevraagd rUitzendburo vraagt par dlrekt: ZIEKENVERZORGENDEN O.K.-ASSISTENTES Kom langs of bel: Ceintuurbaan 318-731111 de Clercqstraat 33-124724 gevraagd voor inval-, weekend-, dag-, avond- en/of nachtdiensten: VERPLEEGKUNDIGEN A/B ZIEKENVERZORGENDEN ERV GEDIPL BEJ - VERZORGSTERS Wij zoeken samen de baan die u 't beste schikt. Kom of informeer op ons kan toor. INTERFAKT, Ceintuur baan T49. Amsterdam, t/o Riatto-bfoscoop Tel. 020- 724700/641411. S. direct (para) medisch werk voor: A-verpleegkundigen Afd gynaecologie voor de vroege dienst per 21-1'80. duur ±3 weken in een ziekenhuis in Amsterdam-west. Met kinderaantekening liefst alle diensten of in overleg voor een ziekenhuis in Amsterdam. Anesthesistisch assistente of anesthesistische verpleegkundi ge, o.k. assistente of o.k. verpleegkundige, beiden voor r ziekenhuis in Amsterdam-oost. Ziekenverzorgenden (gedipt.) voor een bejaardentehuis in Amsterdam-Osdorp, dagdiensten voor onbepaalde tijd Voor een psychogeriatrische huis, alle diensten voor langere tijd. Wanneer je alle diensten kunt draaien, en ook nog ziekenhuis ervaring hebt, kom dan eens langs, we kunnen je aan een leuke baan helpen. Medisch dictafonist(e) voor de afdeling neurologie 15 uur per dag. Duur onbepaalde tijd in een ziekenhuis in Amsterdam-weste Wij hebben nog vele andere banen Bel of kom langs Leidseplein 1-3 Amsterdam. Tel 020-220055, of Dam 4 Amsterdam. Tel. 020-262213. Technisch personeel gevresgd Prettige werkkring met goed salaris aangeboden voor allround Ervanng VW Audi is een pluspunt. Sollicitaties W W Smit BV NEWA 2 AMSTELVEEN Tel 020-414222 vragen naar de Hr Wessen- dorp Uitzend Kombinatie Aan de Baan zoekt dne ervaren electromonteurs jr werkzai mheden voor langere tijd in Amsterdam en omg Bel nu 020-224706 en 224271, Ulrechtsestraat 69 Gevraagd leerjongens voor wielenmakeoj BURCO RIJWIELFABRIEK. Kerkstr 247, A dam Grafisch afwerkmgsbedrijt producent van grote oplagen boeken (studieboeken ro mans. pockets, jeugdboeken etc met n zeer modern ma chinepark vraagt MACHINEVOERDERS voor A complete normbindstraaf B Kolbusbindstraat C diverse vouwmachines In het bedri|f volgt eventueel scholing tol vakman PAARDEKOOPER BOEKBINDERS B V Gillis van Ledenberchstraat 22-54. Amsterdam-West Tel 824455 MINI-ADVERTENTIES VOOR PLAATSING OP ZATERDAG MOETEN UITERLIJK OP VRIJDAGMIDDAG OM 13 45 UUR IN ONS BEZIT ZON B V PROFILTRA importeert uit verscheidene landen techm sche specialiteiten voor de industrie Voor het bewerken van hoogwaardige isolatiematerialen fnctievoermgen en aldich tingen m onze kleine werkplaats zoeken wi| op korte termijn een van een jaar of 25 Hij heeft niet alleen het LTS-dipk>ma (hout of metaalbewerking), maar beschikt ook over verantwoorde lijkheidsgevoei Een man die na z'n inwerkperiode zelfstandig met machines omgaat en z'n werkzaamheden overziet Een man die van afwisseling houdt, maar die weet dat ook routinewerk bi| het vak hoort Een man die onder alle omstandigheden nauwkeurig werkt. Denkt u onze man te zijn? Bel dan even met de heer J de Boer. directie-secretaris. Hij kan alle informatie verschaffen en een sollicitatie-afspraak regelen PROFILTRA biedt zijn 40 medewerkers een gezellige, infor mele werksfeer, een goed salaris en prima secundaire ar beidsvoorwaarden We zijn gehuisvest in een modern pand m A dam oud-west, dichtbij tram- en bushaltes. Donker Curtiusstraat 7, eerste verdieping Tel 020-840405 Divers personeel gevraagd BANKETBAKKERIJ VAN STRAATEN vraagt zelfstandig werkende vakbekwaam banketbakker c.q. ie bediende en 2e of 3e bediende Gelderlandplein 45 Amsterdam Tel 020-441392. na 18 00 uur 424335 JESSA NEEDLECRAFTS INTERNATIONAL West Chester Pa USA vraagt 'n free lance ontwerp(st)er voor het ontwerpen van kruis steekmotieven Schriftelijke reacties gaarne sturen naar postbus 769. 1180 AT Amstelveen Voor het TEKENEN VAN HANDWERKPATRONEN, zoeken wij een medewerkster in de leeftijd van 17-23 jaar, die met precisie kan werken en belangstelling heeft voor zelfmaakmode en handwer ken. Sollicitaties telefonisch 020-945790 of schriftelijk aan RICHARDS STUDIO BV Linnaeusparkweg 62, Amsterdam-Oost Wij vragen met spoed een ADVERTENTIEVERKOPER voor het rayon Amsterdam Liefst met enige jaren erva ring en in het bezit van rijbe wijs BE. Bel tel 020-642425 ol na 19.00 uur 02285-16722 DE NIEUWE LELIE Verdeelcentrum biologische producten met principe van arbeiders zelfbestuur vraagt ZELFSTANDIGE CHAUFFEUR met groot rijbewijs. Schriftelijk solliciteren: De Nieuwe Lelie. Lindengracht 60-62. Amsterdam In onze studio is plaats voor een WERKTEKENAAR(ES) Wij zoeken iemand die in een klem team uiteenlopende op drachten op snelle wijze kan verwerken Sollicitaties telefo nisch 020-651453 of schrifte lijk aan RICHARDS STUDIO BV Linnaeusparkweg 62. Amsterdam-Oost Kleine kresj in Adam-C vraagt met spoed voor 32 uur p.w. leid(st)er met ervaring en/of opl. Br o.nr. 14-17203 bur. v.d. blad Bij de postdienst te Amsterdam kunnen enige bestellers (ook part-time) worden geplaatst voor het bezorgen van telegram men en expressestukken. Leeftijd 18 tot 35 40 jaar De werkzaamheden worden voornamelijk per bromfiets uitge voerd. soms ook per fiets Bij een volledige taak zijn de werktijden roulerend: dag- en avonddiensten Mogelijkheden voor part-timers: enige avonden per week van 18 00-24.00 uur (in het weekend wordt geen avondwerk verricht). Sollicitaties aan of inlichtingen bij Districtspostkantoor Oosterdokskade Afdeling Aanneming Personeel Postbus 99100 1000 NA Amsterdam Telefoon (020) 25 32 32 Postdistrict Amsterdam Aantrekkelijke bijverdienste H«t OCHTENDBLAD zoekt voor de agentschappen Amsterdam-omg Beethovenstraat en Amsterdam-Stadionplein twee aktieve ik: het begeleiden van het bezorgers-team het zorgdragen voor correcte bezorging in het agentschap eventueel in noodge vallen het zelf bezorgen van 1 of meerdere bezorg-wijken Aanmelden Tel 913456 tst 789 of tst 765 Tevens hebben wij op korte termijn plaats voor een flinke voor hét agentschap Amsterdam-omg Plantage/Centrum Inlichtingen Tel. 913456 1st 789 of tst 765 vraagt min. leeftijd 15 |aar VOOR Centrum Bloemstraat 51 Tel 020-267054 (tussen 15.30 en 17 30 uur) West Haarlemmerplein 43. Tel 020-251425 Adm de Ruylerweg 93 Tel 125601 Wilhelm.nastr 78 Tel 107055 (tussen 15 30 en 17 uur) Oost Plantage Kerklaan 32 Tel 020-237161 Beuxenweg 29 Tel 020-938235 Archimedes'aan 58 Tel 020-925000 (tussen 15 30 en 1 7 00 uur) Zuid 1evd Helststr 60 Tel 020-723940 v Boshuizenstr 8 Tel 020-420396 (tussen 15 30 en 17 00 uur) Corn Schuytstr 10 Tel 020-716617 Amstelveen Molenweg 37 Tel 020-413790 Diemen. Duivendrecht. Betondorp Tel 020-905353 Tussen 15 00-17 00 u Bijlmermeer en Holendrecht Tel 020-999055 na 15 00 uur Het OCHTENDBLAD heeft per direct plaats voor enkele flinke m de agentschappen Amsterdam-omg Haarlemmermeerstr Amsterdam-omg Beethovenstraat Amsterdam-Oost, Amsterdam-Noord. Amsterdam-Slotervaarl Amsterdam-Centrum. Amstelveen en Diemen Minimum leeftijd 15 jaar Aanmelden Tel 913456 tst 789 of 765 Dagblad vraagt voor de werving van (proef(abonnementen tn AMSTERDAM en OMGEVING enkele actieve Er wordt een hoge provisie betaald Aanmelden telefonisch via nummer 020-728165 Wi| zoeken een met ruime ervaring en geïnteresseerd in jonge mods Monpt.. L Schottinqstr 21 Adam Tel 020-100067 Musici en artiesten ORGANIST sinds kort woonachtig in Zaanstad, zou zich gaarne in de regio aansluiten bij die ge meente, waar hi| zijn mede werking kan verlenen aan de diensten en koor, event als 2e organist, en waar hij weke lijks een avond kan studeren Brieven onder nr 15-17230 bur v.d blad. UW MINI-ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA HEEFT EEN MOOIE KANS DOOR 1.2 MILJOEN MENSEN GELEZEN TE WORDEN WANT ZOVEEL MENSEN WORDEN ER BEREIKT DOOR HET PAROOL. TROUW EN DE VOLKSKRANT Onroerend goed te koop aangeboden Tolstraat Heel pand te koop met ca 20 000 eigen geld Begane grond is vrij te aanvaarden van etg./bew Ind. 2 kamers, keuken, toilet, kelder plus tuin op het zuiden. Overige huren per jaar ca f 3 600 Koopsom 75 000 k k METROPOOL-DOERGA B V Brediusweg 37. Bussum Tel 02159-10151 Vrije vestiging (voorheen bedr ruimte) heel pand waarvan dubbel ben - huis vrij Ind parterre entree gr woonkam mod keuken, toilet, kastruimte, serre (alles gemod open trap naar 1e 3 kam keuken toilet douche Pr 142 500 kk Geylenbeek Makelaardij o g 020-187358 Omg. Markthallen met ca. f 10.000 eigen geld per direct leeg te aanvaarden een eerste of een derde ver dieping Ind.. 4 kamers, keu ken douche, toilet, zolderka mer en een ruim balkon Koopsom 75 000 k.k METROPOOL- DOERGA B V Tel 02510-10151 Vrije vestiging (bedrijfsruimte) benedenhuis met tuin (N) en schuur aan de 1e Helmersstraat (nabij WG) Ind woon/slaapka mer, open keuken badkamer met ligbad en toilet Pnjs 107 000 k.k Geylenbeek Makelaard'i O G 020-187350 Wormerveer Merelstraat 2-/3-kamerflat met cv ko som f 86 000 k.k Zwaanstraat 4-kamerflat met c v koopsom I 95 000 k k Lijsterstraat ruime 4-kamerflat met c v en lift. koopsom 115 000 k k Hoge hypotheek kan worden verstrekt rente 9% Direkt te aanvaarden Inl B V Verenigd Onroerend- goed Vermogen Amsterdam Tel (020) 71 56 74 Na 19 00 uur (020)25 93 41 (035)1 60 44 o» (075) 16 24 92 Makelaardij T vd STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen en T vd STEEGE te Monnickendam verstrekt u op aanvraag GRATIS (toto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02991-1888 Of 02995-4451 IJSSELSTEIN Mooie een- gez won. met tuin voor en achter en schuur Ind hal. toilet, keuken en doorzonka mer ie verd 3 si k., fraaie badk en 2e toilet Zolder met dakkapel en 4e sik Geheel m prima staat van onderhoud Prijs no.t.k Tel 03400-3553. Vraagt gratis FOTO-INFOR- MATIE van koophuizen in Broek in Waterland, Monnic kendam, Edam, Purmerend. lipendam. Kwadijk. Middeiie, Oosthuizen, enz. enz Tj Hoekstra makelaardij og Kerkstraat 64. Monnickendam tel 02995-4051 buiten kan tooruren 02995-3385 en 02903-1405 IEPENHOF (iepenplem) Nieuwbouw appartementen Modelwoning vanmiddag te bezichtigen tussen 14 00 en 16 00 uur Tel 020-732266/ 951373/449052 Nabij waddenkusl in de om geving van DOKKUM heerli|k rustig en landeli|k gelegen so lide gedeeltelik verbouwde boerenwoning met tuin rond om Ind ruime woonkamer met open keuken, open haard e d bi|keuken. nieuw bete geld sanitair slaapkamer en zolder Vraagpnjs slechts 1 77 500 Hyp mog Inl 05193-1519 Watergraafsmeer. ARCHI- MEDESPLANTSOEN (Adam) grool benedenhuis (geen tuin) geheel luxe geren oveerd bevat heel grote hal zeer grote woonkamer, grote slaapkamer moderne keuken met inbouwapp ruime badka mer met ligbad en afzonderlij ke douche, c v Op de 1e verd. nog 1 grote kamer bo venhuis verhuurd voor f 3200 per jaar indien economisch gebonden geen urg vereist Vraagprijs voor het gehele pand 176 000 Mak o g. H Huisman Tel 020-724424. Op donderdagavond van 19 00-20 30 uur en zaterdag van 10 30-12 30 uur beant woorden wij geheel vrijblij vend. al uw VRAGEN omtrent financienngen en koopwonin gen in Amsterdam en wijde omgeving Van Overbeek ma kelaars-taxateurs o g Vijzel gracht 61. Adam Tel 020- 227008 Bent u op zoek naar een vrij en landelijk gelogen huisje of boerderijtje m Friesland7 Mo menteel diverse leuke AAN BIEDINGEN Prijzen vanaf 1 37 500 Een gratis woning- iijst ligt voor u klaar Bureau voor Landelijk Wonen tele foon 05100-37771 na 18 00 uur 05103-2552 HOORN en OMG Woonhui zen en bungalows in div prijs klassen Bel voor gratis woon- gids mak C J Vertelman, Hoorn 02290-17047 of 02286-1368 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden ROCHDALE voor leden met urg bew of zelfst won met „kale huur tot 570 p m FREEK OXSTRAAT 12 (Slotermeer) 3 sl k 201.65. Voor leden boven 60 jaar met urg bew of zelfst won W J BULEVELD- STRAAT 19 huis (Slotermeer) 1 sik 140 30 inschrijvingen per briefkaart voor vrijdag 10 januari as 9 uur v m Bezichtiging na oproep Mid Limb mooie pahobunga- 'ow t h ifst echtp z kind Tel 04749-2246 SEMI-HOTEL verhuurt Iuxp gemeubileerde zit-slaapka- mers in Amsterdam voor de mmimumlijd van i maand Vanaf f 800 p m Tel 020- 840052-185858 Te Zandvoort direkt gelegen aan de boulevard te huur ge heel gestoffeerde en gemeu bileerde 4-kamerflat B<j voor keur op jaarbasis f 1250 p mnd mei servicekosten c v gas licht en water Waarborg som 1 mnd huur Voor tel afspraken 020-419864 of 02507-8605 Te huur aangeb WOONHUIS te s GRAVENDEEL Voor i of 2 jaar Teie! 076-874900 Onroerend goed te koop gevraagd Te koop gevraagd ten behoe ve van een onzer clienten. WOONHUIZEN met lege eta ge Aanbiedingen worden gaarne tegemoet gezien en op korte termijn afgehandeld Aanb C Oudshoorn 4 Co B V Makelaar/taxateur o g De Lairessesfraat 55 i07i NT Amsterdam Tel 020-7695'4 EEN MINI-ADVERTENTIE STAAT GELIJK IN HET PAROOL IN TROUW EN IN DE VOLKSKRANT DIE DRIE KRANTEN BEREIKEN 1 2 MILJOEN MENSEN IN HET HELE LANO EN BIJNA DE HELFT VAN ALLE MENSEN IN AMSTERDAM MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA 14 -*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11