STORHOLT IS WEER TERUG EBBC en Leiden pakken uit AMVJ overtuigt in duel tegen Corbulo Pakistan al zeker van overwinning in hockeytoernooi Enige duidelijkheid van oefen-drielandenwedstrijd Twee maal grote winst in Europa Cup toernooien Tegenstanders van rugbytoernee roeren zich bSdM^nd«tzlhadW^f even' t!]d Amstelveners zetten met inzet en geconcentreerd stap op weg naar volleybaltitel !;M (Arabische oproep ek voor boycot it RhSfe T^T^jDONDERDAG 10 JANUARI 1980 -- SPORT TROUW/KWARTET P 13 RHS 15 (oor Johan Woldendorp )SLO Alhoewel Eric Helden In de landenwedstrijd Noorwe gen—Sovjet Unie— Verenigde Staten op vier afstanden de nelste schaatser was, ontpopte Jan Egil Storholt zich als de neest opmerkelijke man op het Ijs van het Bisletstadion. De iporthandelaar uit Trondheim was oorspronkelijk reserve, naar mocht ter elfder ure bewijzen, dat hij met het Europese [amploenschap in zicht in vorm begint te groeien. Storholt leschaamde het in hem gestelde vertrouwen niet. In die zin. lat hij de regelmatlgste Noor was. Want de tijden brachten iemand in staat van opwinding. ~T)e grootste bijdrage ln de overwln- ilng van de gastheren werd door de printers geleverd. Fröde Rönnlng en 'erje Anderson boekten op hun favo- lete afstand (respectievelijk vljfhon- lerd en duizend meter) een dubbele ege. loorwegen verzamelde uiteindelijk 55 en een halve punt, de Sowjet-Unle 09,5 en de Verenigde Staten 95. loezeer de drie landenwedstrijd het andoen van een tussenstation op de ^nge we naar de Olympische Win- «erspelen was, werd eigenlijk ten vervloede nog eens bevestigd lor Diane Holum. De tralnster van Amerikaanse equipe sprak over aardig wedstrijdje, meer niet. lok Eric Heiden zit natuurlijk lang de Noorse sprinters aan te gaan. Alge meen wordt wereldrecordhouder Jewgeny Kulikow een gouden me daille op de 500 meter toegedicht. En is Victor Ljoskin op de tien kilometer uitermate kansrijk. Voor het overige moet worden afgewacht hoe de trai ningstheorieën in de praktijk hun waarde bewijzen. In Alma Ata werd in het begin van het seizoen de ene supertijd na de andere geregistreerd, maar die „won- derserie" heeft op anders pistes nog geen vervolg gekregen. De Sowjet- Unie toert nog rond in een lage ver snelling, temeer daar Oostbloklan den onmetelijk veel waarde aan pres taties op Olympisch niveau hechten. piet aan zijn top. Stel je voor, dat het Van de Oostduitse wielerbond is bij- pel zo is, wat moet hij dan in Lake placid en tijdens de wereldkampioen schappen presteren?" Voor de Russen geldt ln wezen het zelfde, al missen zij het talent om op een aantal afstanden de concurrentie voorbeeld bekend, dat zijn coureurs zich uitsluitend op onderdelen speci aliseren, die in Moskou op het pro gramma van de Zomerspelen prijken. Wetenschappelijk gezien brandt de schaatssport nog op een waakvlam met bijvoorbeeld de Amerikanen en zacht pitje. Het kweken en program- EEIC HEIDEN meren van schaatsrobotten is in het Oostblok een avontuur vol risico's, waaraan niet extreem veel tijd wordt besteed. „Het is eigenlijk te gek. dat iemand als Eric Heiden een geweldige sprong omhoog maakt en op het nieu we niveau geen concurrentie aan treft. Ik heb mijn trainingsprogram ma's dan ook niet met gegevens uit de schaatssport ontwikkeld. Ik heb meer baat bij methodes uit de zwem- sport," zegt Diane Holum. Dat verklaart, waarom de „geboorte- begeleiding" van een nieuwe wereld ster door minder bevoorrechte trai ners als een succesformule wordt ge waardeerd. Wie met behulp van rol- schaatstrainlngen seconden of tien den ervan van scherpe tijden afknab belt. ontdekt een jaar later dat zijn werkwijze elk greintje exclusiviteit wordt ontnomen. En even gemakke lijk vinden er complete volksverhui zingen naar het beloofde land plaats om aldaar een blik achter de dooi mistflarden omgeven schermen te werpen. Slechts een enkeling denkt bij research Jaren vooruit. Diane Holum: „In Amerika houden enkele fysiologen zich bezig met we tenschappelijk onderzoek van de schaatssport, maar we zijn nog lang niet zover als de Russen. Als je ziet hoeveel diagrammen, grafieken en schema's zij al hebben ontworpen, dan word je er tureluurs van. Er be staat ook weinig literatuur over het schaatsen. Atletiek en zwemmen be vinden zich in alle opzichten op een hoger niveau. De schaatssport is vol ledig afhankelijk van een echte ve dette. Toch is Eric Helden geen su permens. Hij is een levend wezen, dat elke dag nieuwe dingen leert. Regel matig wordt er aan zijn techniek ge schaafd." „Eric zal heus niet alle gouden me dailles in Lake Placid winnen. Voor de 500 meter is hij niet licht en explo sief genoeg. Hij is echt een man voor de middenafstanden." In de schaatssport is het ook zo, dat met de superster de coach groot wordt. Diane Holum zou in de zee van de anonimiteit zijn verdronken als een paar jaar geleden Erie Heiden niet was komen aanwaaien. Geïnspi reerd door zijn successen verdiepte de oud-Olympisch kampioene (1972, 1500 meter) zich met toenemende in- DAVOS De tijd van 1 minuut en 14.37 seconden, die Erie Heiden enke le weken geleden in West Allis reed. aal niet ais wereldrecord op de 1000 meter erkend worden. De wedstrijd in West Allis was niet officieel bij de internationale schaatsunie ISl'ge meld. Volgens de secretaris-generaal van de ISU, Beat Haeler, zullen om dezelfde reden ook de wereldrecords van de Russin Svetlana Katsjoek (3000 m in 4.27.02) en Tatjana Taraso- va (sprintvierkamp met 165,500 pun ten) niet erkend worden. De wed strijden waar de Russinnen hun prestaties leverden werden op de Medeobaan in Alma Ata gehouden. teresse in de transplantatie van trai ningsmethodes uit het zwemmen op het schaatsen. Maar even vrolijk doet ze er volgend jaar weer afstand van. „Ik stop namelijk na het wereldkam pioenschappen voor all-rounders zegt Holum: „Ik had twee Jaar gele den al willen afhaken, maar ging toen door omdat ik me verantwoordelijk voelde voor de successen. Ik wil nu iets anders proberen. Wat? Dat weet ik nog niet." ALLROUNDERS 1500 meter 1 Helden (VS1 1.59.85. 2 Stensjhemmet iNooi 2 01.12, 3 Kaarud (Nooi 2.02.45, 4. Storholt (Noo) 2 02.52. 5. Konda- kov (Rusl) 2.03.35. 5000 meter 1 Helden (VS) 7 21,40, 2. Tveter (Noo) 7.21.98, 3. Kaarud (Noo) 7.25,19, 4. Storholt (Noo) 7.26.52, 5. Woods (VS) 7 28.27 8PRINTER8: 500 meter: 1 Rönnlng (Noo) 38,98,2. Medennlkov (Rusl) 39,37, 3. Lobanov (Rusl) 39,47, 4. KoeUkov (Rusl) 39,48, 5. Engelstad (Noo) 39,77. 1000 meter 1. Andersen (Noo) 1.19,01, 2. Rönnlng (Noo) 1.19.49, 3 Engelstad (Nooi 1.19.68. 4 Loba nov (Rusl) 1.19.97. 5. Medennlkov (Rusl) 1.20.27 van onze baskebalmedewerker DEN BOSCH/LEIDEN Landskampioen basketbal EBBC en bekerhouder Leiden hebben het in het Europa-Cup-toer- nooi gisteravond makkelijk gehad. EBBC, in de finalepoule om de Europa-Cup I, had aan Partizan Belgrado geen kind: "'-65. Leiden had het zo mogelijk nog eenvoudiger tegen het anse BC Caen voor Europa Cup II dat zonder enige illusie het karwei begon en dienovereenkomstig werd afgestraft de cijfers: 106-77. nooi om unu 91-6! iFrar aan biet EBBC, vorig Jaar finalist in de strijd m Europa Cup II, lijkt op weg een aam te krijgen ln Europa. Dat is niet lJeen prettig voor de spelers, het is ooral handig. Handig omdat ln de itemationale basketbalfederatie 3.150. restaties nauw samenhangen met e voorkeuren bij lotingen en arbitra- besluiten. Tegelijk kunnen presta- - v es nog eens terugslaan op de behan- eling van het Nederlands basketbal jam Want ook daar pleegt men eer- er op prestaties te letten dan op ebezo estuurlijke capaciteiten. Wat dat al hebetreft legt EBBC een solide bodem i bouwt Leiden ook aardig mee. ^unl oor EBBC lag het op papier niet mvoudig tegen het Joegoslavische en- èi «rtlzan Belgrado. Joegoslavië be- oort tot de sterkste landen van Eu- ipa, al is de roem wat tanende. B1J- torbeeld omdat Joegoslavië als Eu- wreisupees kampioen vorig Jaar ont- oond werd door Rusland. Maar 8e- mag Jewo won n°8 de Europa Cup en er ipen nog altijd spelers van zeer grote lam rond. Partizan Belgrado (lands- lampioen. bekerwinnaar en houder e kinc in de Korac Cup, de Europa Cup III) leek ln Den Bosch echter al snel ansloos. pek, Evenals Den Bosch liet Lelden in de eerste helft zien, dat het Nederlands basketbal de laatste Jaren een aan zienlijke groei heeft doorgemaakt. Het angstige zone-verdedlglngetje, waar Caen tegen Leiden voor koos, was „spekkie voor het bekkie" voor de mannen van Henny Blom. Coach Galle van Caen kon ook weinig an ders. Hij beschikte slechts over een gering spelerspotentieel, waarvan ln de eerste helft slechts plaats ln het veld was voor vijf spelers. BIJ die basis-vijf vertolkten de gena turaliseerde Amerikaan Riley en zijn „ex"-landgenoot Miller een hoofdrol. De boomlange Miller, overgekomen van het Spaanse Badalona, dat vorig seizoen de doortocht voor Lelden ln het Europa Cup I toernooi ver- Hoewel de bal ergens hoog moet zweven neemt Patizans Midragan Maric al zijn maatregelen tegen de EBBC'er James Lister. winst bob c Het dames basketbalteam van BOB heeft de eerste wedstrijd in de kwart finales van het toernooi om de Euro pese beker voor landskampioenen te gen BSE uit Boedapest zeer verras send met 85-72 gewonnen. Bij rust was de stand 50-39. Voor BOB scoor den: Anita Blangé (28). Carla de Lief de (17), Irene Maarschalkerweerd (30), Irma de Vroet (8) en Ageeth Vollaard (2). Voor BSE Boedapest scoorden: Csilla Nagy (14), Andrea Bogar (4), Katalin Fodor (8), Lasztone Cziraky (24), Mariana Gajdam (3), Eva Deak (2) en Andrea Tarkovac (17). Van onze sportredactie JOHANNESBURG Danny Craven, de voorzitter van de Zuldafrlkaanse rugbybond, heeft zijn landgenoten opgeroepen niets te ondernemen dat de toernee van het Britse team Lions in gevaar kan brengen. „Er zijn men sen in dit land die willen dat de toemee niet doorgaat en daarmee zorgen ze voor munitie voor onze vij anden in het buitenland." Craven legde zijn verklaring af nadat op verschillende manieren was geble ken dat er tegenstand bestaat tegen de toernee van het Engelse rugby- team. Het dagblad Rand Dally Mali publiceerde bijvoorbeeld een opinie peiling onder veertien topsportlieden over de komst van de Lions. Negen sporters bleken vóór de komst maar vijf bleken tegen. Een tweede zaak die de meningen over apartheid en sport weer in de aktualitelt bracht, speelde zich af op oudejaarsavond toen de gekleurde cricketer Omar Henry de toegang werd geweigerd tot een restaurant waar hij zou dineren met blanke vrienden. Dit geval van discriminatie kwam in de openbaarheid kort voor Engelse en Franse delegaties in Zuid- Afrika aankwamen om te onderzoe ken hoe het staat met de vorderingen op weg naar rassenintegratie in de sport. Craven, die vreest dat ook de delega ties beïnvloed zullen worden door de publiciteit in Zuidafrikaanse dagbla den, riep de kranten op vooral voor zichtig te zijn. „Dit zijn tijden om voorzichtig te zijn, om niet te kijken naar de slechtste zaken die passeren maar om terug te zien op al het goede dat tot stand is gebracht SCHAATSEN: Uitslagen Innsbruck: Heren 500 m: 1 Doring (DDR) 38.93, 1000 m 1 Boucher (Can) 1.18.07; dames: 500 m 1 Rothenburger (DDR) 42.47; 1500 m: 1. Ullehagen (Noo) 2.20.17 KARATSJI Wereldkampioen Pakistan heeft zich in Karatsji door een ruime overwinning op het nog puntloxe Groot-Brittan- nië (6-1) verzekerd van de eindze ge in het hockeytoernooi om de Champions Trophy. Met nog één wedstrijd te spelen heeft Paki stan twee punten voorsprong op Europees kampioen West-Duits- land, dat zich gelukkig mocht prijzen met een kleine overwin ning op India: 4-3. Vandaag spelen beide landen hun laatste duel, Pakistan tegen Ne derland en West-Duitsland tegen Australië. Zelfs als de Pakistani van Nederland mochten verliezen en West-Duitsland de Australiërs verslaat dan nog houdt Pakistan de Champions Trophy in eigen land omdat volgens de reglemen ten dan de onderlinge wedstrijd tussen de gelijk geëindigde ploe gen de doorslag geeft. En dat treffen besliste Pakistan al met 4-3 in zijn voordeel. Voor de vijfde keer in evenzoveel wed strijden nam Groot-Brittannië de leiding en verloor. Cattrall scoor de al in de zeven minuut uit een strafcorner. In de volgende Pa kistaanse aanval werd het echter al weer gelijk door Safdar Abbas. Voor de rust kon Pakistan, weer met de van een blessure herstel de, Manzoor jr, niet verder uitlo pen dan tot 1-2 door Kallimullah. In de tweede helft kon de Britse achterhoede, waarin de gebles seerde Cotton ontbrak, de Pakis taanse aanvalslawine niet meer stuiten. Manzoor jr, Safdar Abbas (2x) en de weer aalvlugge Samiuilah be paalden de eindstand op 6-1. Het duel tussen West-Duitsland en India was van bijzonder hoog gehalte. India verdiende beter dan de kleine nederlaag van 3-4 waar het nu tegenaan liep. Tus sen de 23e en 63e minuut, bij de stand 2-2, kregen met name Gre- wal en Surender Singh talloze kansen de wedstrijd te beslissen. Zij faalden echter hopeloos. In de laatste zeven minuten vielen nog drie treffers. Eerst scoorden Strödter en Blöcher, de laatste met een solo waarvan hij alleen het patent schijnt te hebben, en in de laatste minuut vond Davender Singh nog het doel. De Indiase manager Inderjit Singh was na afloop tot tranen toe geroerd. Hij had dan ook al in dit toernooi heel wat droeve momenten moe ten beleven. Phillips miste straf- ballen tegen Spanje en Neder land, tegen Australië ging een voorsprong van 3-1 verloren en nu bleven er zoveel mogelijkhe den onbenut. Spanje, de eerstvolgende tegen stander van Nederland, deed het niet slecht tegen Australië: 2-2. Al na zes minuten stonden de Span jaarden met 2-0 voor door treffers van Coghen en Garralda. Austra lië kon alleen in de 3e minuut via Charlesworth iets terug doen. Zes minuten voor tijd miste Beii zelfs een strafbal. Met nog slechts veertig seconden te spelen Redde Riley voor Au stralië toch nog een puntende- ling. Het zal voor de Nederlandse voorhoede moeilijk worden door de solide Spaanse verdediging heen te breken. Alleen Pakistan heeft in Karatsji tot nu toe min der treffers moeten toestaan. De spelers van het Nederlands team hadden gisteren een vrije CEES-JAN DIEPENVEEN voorbereiding was be roerd dag en dus alle tijd om de wonden te likken na de nederlaag van 7-3 tegen Australië. Uiterlijk hield bondscoach Van Heumen het op een opbeurende en bestraffende teambespreking 's avonds na de wedstrijd. Zo was er een dag later ruimte om iets afstandelijker op het verlies terug te kijken. Cees Jan Diepeveen was niet de enige die vraagtekens zette bij dr voorbereiding. Eerder al had Paul Litjens (zelfs nog voor het vertrek naar Karatsji) dat bij voorbeeld ook al gedaan. Diepen veen: „Er is maar één ding dat ik zeker weet en dat is dat de voor bereiding erg beroerd is geweest. Vooral op dit nieuwe astroturf- veld, dat enorm zwaar te belopen is, merk je dat de conditie niet optimaal is. Op zo'n manier kun, je tevoren alleen maar hopen dat het goed zal gaan. Gaat het mis, dan komt het achteraf gezien niet eens als een verrassing". Coach Wim van Heumen, die tij dens de wedstrijd tegen Australië steeds meer het gezicht van het veld leek af te wenden, maakte zich nog het meest zorgen over de blessures. Nog maar weinig spe lers kunnen zeggen volledig fit te zijn. „Ik heb voortdurend op dat gevaar gewezen", zei hij. „Het blijkt vrijwel uitgesloten te zijn dat er tijdens een toernooi op kunstgras blessurevrij kan wor den gespeeld. De snelheid, de daardoor vereiste wendbaarheid en ook de verhoogde aggrrssivi- teit werken blessures in de hand. Volgens mij staat het vast dat er tijdens de Olympische Spelen in Moskou niet met ëën basisteam kan worden gespeeld". Volgens Van Heumen wordt het op kunstgras steeds lastiger een eenmaal op volle toeren aanval lende ploeg op te vangen. „De taak van de defensie is er niet gemakkelijker op geworden. Een fout is haast niet meer te corrige ren. Mandekking is heel moeilijk uit te voeren. Een schijnbeweging en je bent nergens meer. Het ii.ikt dan ook geen twijfel dat het atle tische vermogen drastisch dient te worden opgevoerd". UlUlagrn Paklitan-Oroot-Brtttannlë 6 1. In- dla-Wesl-DuiUland 3-4. Spanje-Australië 2 2 Pakistan 5 5 0 0 10 29 7 Weat-Dultal 5 4 0 1 8 22-18 Australië 5 2 2 1 6 16-18 Nederland 4 2 0 2 6 17 16 Spanje 5 1 2 2 4 8-12 India 5 0 2 3 2 11 22 Or Brïttannlê 5 0 0 5 0 9-24 ntvllo nmriat. Ca on ln Ho hoain-mlnn- Bossche defensie imponeerde wal een wedstrijd lang. Daar werd basis gelegd voor de uiteindelijke ge. Aanvallend was het minder aar zeker nuttig. Vooral ook omdat irlors gewonnen moest worden om in u in ife race te blijven met bijvoorbeeld rziuhseal Madrid, de Spaanse ploeg die aar ;i^et 27 punten verschil van hetzelfde "iartlzan won. iniffiBC bleef uiteindelijk steken op en verschil van 26 punten: 91-65. Dat ersia*eft enige zekerheid voor de toe- bmst als de totaalcijfers gaan tellen, uur: jtBC bouwde regelmatig naar de prse voorsprong die na een 48-30 /(X> btstand ln het eerste deel van de geede helft definitief gestalte kreeg, ppscorers voor EBBC waren Aker bom (27), Lister (17) en Klrkland (14). foor Partizan Belgrado was de uit- linkende Draga Dalipagic goed voor fn totaal van 20 punten. RIAD Uit protest tegen de „Russische agressie in Afgha nistan" heeft Saoedie-Arabië een oproep gedaan aan de an dere Islamitische landen om ook de Olympische Spelen van j Moskou te boycotten. Eerder al riep Saoedie-Arabië zelf een boycot van de Spelen uit. De oproep van gisteren werd gedaan door prins Faisal, de voorzitter van de Saoedié-Ara- bische jeugd organisatie. Hij richtte zich in het bijzonder tot de ministers van sportza ken en de Olympische comité's van de overige Islamitische linden. nodig, omdat Caen ln de begin-minu- ten weinig vat kreeg op de agressieve Leidse man-to-man verdediging. Toen gelijk al legde Lelden aanval lend de basis voor de uiteindelijke 56- 34 ruststand, die ln feite de wedstrijd halverwege al besliste. BIJ tijd en wijle was het prijs schieten voor met name het Leidse kwartet Brulnsma, Woudstra, Kruidhof en Plaat, die dankbaar van de ln het Nederlands top-basketbal ongekende mogelijkheden gebruik maakten. Even leek de ploeg daarbij te verslap pen. Vooral Plaat liet wat ballen door zijn vingers glijden en dat was het toonbeeld voor de even wegglippende Leidse concentratie. En door Kruid hof ingezette eindspurt zorgde er ech ter voor. dat de Leidenaren na één helft basketbal alsnog op rozen kwa men te zitten. Want ook in de tweede helft kwam Caen er niet meer aan te pas. Een pluim verdient de Franse center Mil ler. Hij was een roepende in de woes tijn tussen zijn langzaam afhakende- teamgenoten en slaagde er op knap pe wijze in met 32 punten tot topsco rer van de wedstrijd uit te groeien en zijn ploeg voor een regelrechte bla mage te behoeden. Maar Miller stond geheel alleen. Als een geoliede machine liep Lel den over de Fransen heen en ruim voor tijd gaf coach Galle de partij dan ook uit handen. Zelden heeft Leiden de gelegenheid gehad om de toch al snelle break zo uit te bulten. Een break die door de Leidse reboun- ders met Giddlngs als uitblinker al onder het eigen bord werd ingeleid. Want ook daar heerste de ploeg van coach Blom. Veelal waren de Fransen net op tijd terug in de verdediging om de bal weer via de achterlijn ln het spel te brengen. Bij 106-77 kwam er een einde aan dat festijn. BI) Lelden zorgden Mitchell Plaat (20). Sld Bruinama (24). Jim Woudstra (10). Ervin Olddlngs (12), John Washington i4). Ron Kruihof (25) en Harry Kip <2) voor de punten Voor Caen scoor den Christian Brun (4). Abdoul n'Dlaye (8i. Dldler Dobbels (14), Philippe Djlblrle (2). Robert Riley (17) en Bob MUler i32i voor de punten door Koos Hamer AMSTELVEEN Op zeer overtuigende wijze heeft AMVJ gisteren in Amstelveen met 3-0 gewonnen van aartsrivaal Corbulo. Voor een zeer enthousiast publiek werden de setcij- iers 15-10, 15-5 en 15-7 op het scorebord geslagen. Voornaam ste oorzaak van de zege was de enorme inzet en concentratie van de Amstelveners. Vooral de spelverdelers Ruut de Wit en Geert Trompetter hebben hun werk heel goed begrepen. Naast een gevaarlijke serve blonk de ploeg van trainer/coach Harry Veldhuis vooral uit door een zeer goed blok. Daardoor werden gerenommeerde Corbulo-aanvallers als Wim Thewis- sen, Frank Constandse en Loek Willemstein bijkans radeloos. Het was dus wat geacht werd te zijn de Nederlandse volleybaltop, die ln de dit keer goed gevulde Bankrashal tegenover elkaar stond. De belangen waren er ook naar. In beide kampen was men er van overtuigd, dat de winnaar van dit duel ln ieder geval de vlaggestok, waar de kampioenswim- VOLLEYBAL Voor het toernooi om de Len tebeker (27 april tot 3 mei ln West-Dultslandi la de Nederlandse herenploeg Ingedeeld ln een poule met Finland, Israël en Luxemburg. VOETBAL - Het OoatdulUe blad Neuwe Fusa- ballwoche heeft weer de Jaarlijkse verdeling gemaakt van landenploegen ln vijf divisies afge lopen ln kracht van uitstekend tot hopeloos In de eerste divisie staan genoteerd: Engeland West-Duitsland. Nederland. Tsjechoslowaklje. België. Spanje en itaUë De DDR zelf staat ln de middelmatige derde divisie WIELRENNEN - De Belg Luclen van Impe die wegens zijn absurd hogt salariseisen geen ploeg kon vinden heeft uiteindelijk toch een contract getekend voor een Franse ploeg ln oprichting Van Impe zal worden omringd door een groep van nu nog werkloze Franse renners VOETBAL Uitslagen oefenwedstrijden RBC (le kl am>AZ '67 1-1, Reuver (3e kl.am>NEC 0- 12; Noordwijk (le Uxa am i-Feyenoord 0-6 Hoek van Holland (4e kl am >-8parts 1-6. VDL Maassluis (4e kl am bSW 3-4, DH8 Schiedam (le kl am bFC Vlaardlngen 11. FC Amsterdam- SV VIkloris Köln 2-0. pel aan past, vast overeind kon zet ten. Met name de thuisclub liet niets aan het toeval over. Al vroeg ln de middag was het Amstelveense team bij elkaar gekomen. De les van de halve finales voor de Nederlandse volleybalbeker was ge leerd. Toen heette het, dat het Am stelveense team nog nooit zo goed draaide, maar uiteindelijk moest de eer toch met 3-1 aan de Voorburgse formatie gelaten worden. Het lag aan de minder goede voorbereiding. Zo kwam een enkele Amstelveense spe ler rechtstreeks vanaf zijn werk naar die halve finale ln Vianen Dat ge beurde dus gistermiddag niet Ook publicitair werd alles uitgebuit het thuisfront zo sterk mogelijk te krij gen. Amstelveen werd bedolven on der een speciaal voor deze wedstrijd gemaakte krant Ook op het gebied van de tactiek werd niets aan het toeval overgela ten. Tot op het laatste moment hield de Amstelveense coach Harry Veld huis zijn tegenstander ln het ongewis se hoe hl] het spel zou spelen. Centra le figuur daarin was Geert Trompet ter De oude meester, zoals de Am- Peter van Velzen heeft het Corbulo-blok met een smash gepasseerd. sterdamse gymnastiekleraar zich graag laat noemen, heeft niet meer de glitter van bijvoorbeeld twee Jaar ge leden. Het speltype dat Veldhuis zelf vroeger graag speelde, ls daar mede debet aan. De Zaanse gymnastiekleraar heeft al tijd de voorkeur gegeven aan een wat behoudend speltype, waarbij het risi co van fouten maken tot een mini mum beperkt blijft. Trompetter daar entegen geeft de voorkeur aan wat meer frivoliteit. Die botsing van op vattingen werkte op diverse fronten door In het speltype van Veldhuis, een dreiging door het midden maar als het moet ook hoog aanvallen aan de buitenkant, past Trompetter door gebrek aan extreme lengte niet zo. Het ls dan ook beslist geen publiek geheim meer, dat ln AMVJ-kringen naarstig gezocht wordt naar een ln lichaamslengte grotere uitgave van Trompetter Ook bij de Voorburgse ploeg zat men niet zonder problemen. Ook hier neigt de trainer-coach Jurrien Kooien naar een wat conservatief beeld. Daarbij gaat het niet over wel of niet snel spel, maar meer over het uitbui ten van de routine. In de tegen WC verloren bekerfinale op Tweede Kerstdag had Kooien ln de oude rou tine te veel en in de nieuwe lichting te weinig vertrouwen Dat bleek tegen de enthousiaste Vughtse ploeg fnui kend. Juist toen Het de oude garde het op het beslissende moment afweten Deze ontwikkelingen, het aan de ene kant moeten doorgaan met de oudere garde en aan de andere kant de hui ver ultramodern en snel gevarieerd te spelen, is toch wel een gang van za ken die ln de NeVoBo met enige ver ontrusting wordt gadegeslagen Voor al omdat de doorbraak van echte jongeren nog steeds niet compleet is. Al vier Jaar lang draagt de AMVJ- formatie het stempel van de talent volle Jeugd. Veel meer dan tweede plaatsen heeft het niet opgeleverd. In die vier Jaar werd maar een keer aan het zo publicitair gevoelige Europa Cup-gebeuren deelgenomen De af gang toen tegen het Turkse Eczaslba- sl symboliseerde de destijds op een enkele uitzondering na afwezige rou tine. Inmiddels realiseert men ln Am stelveense kringen dat ook de Jeugd niet eeuwig ls Temidden van deze zorgen ln de over gangsjaren zijn de beide ploegen nog steeds verzekerd van het vertrouwen dat de afzonderlijke sponsors ln de gang van zaken hebben. Tot 1983 zijn de beide verenigingen leder op de eigen wijze verzekerd van de finan ciële Injecties. Dat tot ongenoegen van de veel meer publiektrekkende ploegen uit wat men pleegt te noe men „de provincie Die krijgen ln ieder geval een vocale, maar ook niet onbelangrijke financiële steun van hun veel grotere aanhang Ze zijn er alleen op een enkele uitzunenng na nog niet In geslaagd echte top-volley- ballers aan te trekken 8Uind ln de om prd O» AMVJ 9-18. Car bul* 18. Lyeurfu» 9 12. WC 9-12. Orion 91. r.AVV 9 6 Oeldrop 9 4. Dynamiek Ooor 9-9. Bt Martlnu* ï-4 Blokkeer 9-4. Maastricht 9 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15