een blinkend schone vaat Als ik het niet automatisch doe, kan ik nooit 3 sterren eten. l abobank OP echt citroensap 'n Nieuweweek, 'n verïbegin. een redelijke prijs M st AH. h Winkel vol kwaliteitswinkeltjes. 1 Prima cliënt van ons. Spaart automatisch, om een paar maal per jaar hoogst culinair te eten bij beroemde collega's in Frankrijk. Komt hij verleden week op hoge poten binnen: ze hebben vergeten iets over te boeken op mijn automatische spaarrekening. Misschien eigenaardig, meneer, zeiden wij, maar automatisch sparen betekent soms ook dat u niet spaart. Hoezo? Welnu, u wilt f 150,- elke maand automatisch overmaken op uw spaarrekening. Maar op uw privé-rekening wilt u minstens f 1500,- laten staan. Als dat er niet op staat, maken wij automatisch niets over op uw spaarrekening. Ach, natuurlijk, dat was ik mooi vergeten... Ja, zeiden wij, maar gelukkig hebben wij een ijzeren geheugen. r n v< er Bank voor smulspaarders. ln 1 DINSDAG C JANUARI 1980 TROUWKWARTET 16 Management opleiding voor. non-profit organisaties De cursus Management voor non-profit organi saties is bedoeld voor het hoger- en middenkader en maakt duidelijk, waarom het geven van lei ding aan dienstverlenende en non-profit organi saties zoals ^ziekenhuizen, scholengemeen schappen. verenigingen; charitatieve instellin gen. verpleegtehuizen, kruisorganisaties, reli gieuze instellingen, sekretariaten van instellin gen en organisaties in de overheidssfeer een professionele aangelegenheid is geworden. Aan de hand van cases worden de diverse pro bleemstellingen en technieken, die liggen op het gebied van communicatie, management en or ganisatie aan de praktijk getoetst. Duur van de cursus: I jaar Uitvoerige documentatie ligt bij ons klaar. Bel voor inlichtingen (070) 2640 81 of zend deze bon naar het ISW, Antwoordnummer 40. 2500 XP Den Haag. Postzegel hoeft niet. Invullen met blokletters s.v.p. Adres: Postcode plaats: Opleidingen |Jjj Bedrijfstrainingen Instituut voor Sociale Wetenschappen. Wassenaarseweg 39-41. Den Haag. Tel. (070)264081 ETR-283 Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te. Zwolle d.d. 11 december 1979(1 werd Gerben van AsperenJ wonende aan de Fokko Kort- langstraat no. 25 in de ge meente Ermelo (Chr. Inrich ting voor Geesteszwakken) onder curatele gesteld. Tot curator werd benoemd de heer L. Weerstand te Tolle- beek. gemeente Noordoost polder aan de Vormtweg no. 5 en tot toeziend curator de heer S. Weerstand, wonende te Urk aan de Damlaan no. 3. 8011 GD Zwolle, Ter Borchstraat 5 Mr. C. F. Roza. advocaat en procureur JUWELEN. GOUO en ZILVER IN- EN VERKOOP' H. W. DAMES Kruisstraat 19 Tel. 023-320481 Haarlem (W| de Ridderstraat) 1.2 miljoen mensen Da s toch wel genoeg? Het gaat u ten slotte om die ene man ol vrouw die ergens m Nederland op uw aanbie ding zit te wachten En het moet al heel gek lopen als die onder die 1.2 miiioen kooplus tige Mini-lezers niet te vinden zou zi|n. U leest ze toch ook'' Nou dan! Wat lèt u' Bel 020-93 68 68 Ga óók voor een culinaire automatische spaarrekening naar de dichtstbijzijnde Rabo bank of stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar de Centrale Rabobank, Antwoordnummer 700,5600 VB Eindhoven.- lahVur™- Uw na« Adres: - Postcode: Woonplaats: TR-2 PA Di in j PA K pr n£ I PA rc PA i 'M CO PA Jé m Sc Tei (ege bun In c pks Inist fcvdse ïeste ■aad o Nee et de e voi eren iderl )ri lil ILA. Ita Mil n. D ïrgei aul erd g P< drii ito .Di Zuurkool- spek, zonder zwoerd, vacuum verpakt, 100 gram ®®o« Xf&f AH VoUe yoghurt, pak 1 liter 4,36 >od.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16