^Herstel hockeyploeg Moor winst op India Internationals vrij in afsluiten contracten Sneeuw in Lake Placid ^elSPaul Litjens topscorer met vier treffers m*$, Wil Hartog uit 'World Series' Afrikaanse sportraad hoopt op afgelasting Lions-toer Nog geen overeenstemming collectieve reclame spelen petten (1) v petten (2) shirts oorlog centen (1) centen (2) oefenen DINSDAG 8 JANUARI 1980 SPORT TROUW/KWARTET 13 ien kap).; bi. Op zijn drit op h§ i BV BV Voonhué div.prij» tis woon- Brteiman 147 slag. De 32-jarige jurist uit Breukelen 110.OOq is ^ard 0p weg het 200e doelpunt in zijn interlandloopbaan te laten aan tekenen. Hij staat nu op 188 treffers in 131 duels. Litjens deelt in Karatsji de eerste plaats van de topscorerslijst met de Westduitser Wolfgang Ströd- ter Beide spelers scoorden acht keer in drie wedstrijden. STEEGE uizen er SE am ivraag RMATIE JGEN degelijl rd. Bea kooppr. huren a 17.00 v. C V, :hilderd ite KARATSJI De eens zo fameuze hockeyploeg van India ls nog ver van de herrijzenis verwijderd. Voor de vierde keer achter elkaar heeft Nederland geen enkele moeite gehad met de voormalige wereldkampioenen. Met 6-2 werd in Karatsji de 450e wedstrijd in de historie van Nederland op gepaste wijze gevierd. Paul Litjens was weer eens de grote man met vier doelpunten, drie uit strafcorners. één uit een lange hoek- Nederland is derde in het toernooi om de Champions Trophy met vier pun ten uit drie wedstrijden achter de nog ongeslagen teams van Pakistan en West-Duitsland, die gisteren niet in actie kwamen maar vandaag tegen elkaar spelen. Nederland speelt dan tegen Australië dat de vernietigende nederlaag van 1-7 tegen Pakistan nog vers in het geheugen heeft. Ten opzichte van de basisploeg voor de wedstrijd tegen West-Duitsland. die nogal teleurstellend met 4-6 verlo ren ging. had bondscoach Van Heu- men vier wijzigingen doorgevoerd. In het doel had Sikking plaats gemaakt voor Hermans en verder bleven de gebroeders Kruize en Van Asbeck aan de kant ten gunste van Diepe- veen, Den Hartog en de weer van zijn maagstoornissen bekomen Van Eijk. Bij India ontbrak de nog geblesseer de aanvoerder Surjit Singh. In de beginfase had Nederland niet over geluk te klagen. In de negende minuut versperde Bolhuis en Litjens de weg voor de langs Van Eijk geglip te Zafar Iqbal en de Franse arbiter Renaud kende een strafbal toe. Net als een dag eerder tegen Spanje miste Phillips echter jammerlijk. Hermans ving de bal keurig in zijn handschoen. Een minuut later kreeg het zelfver- 1 slp.k., trouwen van de Indiërs een gevoelige i deuk toen Litjens de eerste Neder- k.. huur', landse strafcorner achter Schofiled schoot (1-0). In de 22e minuut sloeg Litjens opnieuw toe, ditmaal uit een uiterlifll lange hoekslag, aangegeven door ling van! Bouwman in de plaats van de met rugpijnen kampende Ties Kruize (2- 0). aan <fc ïuisves- gel. toé- ingang, im. irv •I. 020- :d te gd (OPEN idelijke verking Koste- 1-4950. zoekt je op- tl. OU* min- 1100 e be- baan achtig l aan tdou- im-Z., Reac- ir.v.d. 085- 4G o* Tel. N- of 3 4208. :.206. tem., nme- tene- idorp oord. ïld- sELD gere- or A r 9Z >526. en 8 BRUSSEL Wil Hartog heeft zich teruggetrokken uit de ..World Se ries'een groep renners die betere betalingen wensen, een aantal cir cuits in de ban willen doen en in het nieuwe seizoen eigen wedstrijden wil len organiseren. Op de bijeenkomst van een aantal toprijders in Brussel was Hartog de enige van de aanwezi gen die zijn handtekening niet onder de overeenkomst zette. Hij zei dat hij zijn overeenkomst met zijn Japanse sponsor, die hem in alle wedstrijden voor het wereldkampioenschap wil laten starten, niet wenste te ver breken. Paul Litjens had met zijn vier doelpunten een belangrijk aandeel in de Nederlandse zege op India. Net als tegen West-Duitsland moest DNEN? Nederland daarna een stap terug doen. „Er kwam een inzinking.' moest Van Heumen later toegeven. „Als er een verschil van enkele doel punten is ontstaan is er gewoon spra ke van een mentaliteitsverandering. Als de ploeg, die voorstaat, maar even de concentratie laat verslappen, wordt dat onmiddellijk afgestraft. Omgekeerd hoeft er met een achter stand nog lang niet te worden gewan hoopt. Dit soort dingen vereist een heel ander soort begeleiding van de spelers." Nog voor de rust kwam India op 'gelijke hoogte. Binnen vier minuten scoorden Zafar Iqbal (rebound uit een strafcorner) en Grewal. Daar tus sendoor schoot Phillips nog tegen de paal. Bij het laatste doelpunt ging Hermans overigens niet vrijuit. De bal leek gemakkelijk te keren, maar glipte toch tussen de benen van de doelman van Amsterdam. „De curve van het kunstgras verraste mij." zei hij later. „Voordat ik het wist was de bal met voorbij." Uit woede smeet Hermans zijn rode pet in het doel. In de tweede helft kwam Ties Kruize in de plaats van Van Eijk en ging Tim Steens rechtsachter spelen. Al na vier minuten voltooide Litjens een hat trick, opnieuw uit een strafcorner (3- 2). India, dat eerder met grote cijfers van Pakistan had verloren en tegen Australië en Spanje had gelijkge speeld, was voorlopig niet tot veel weerwerk in staat. Technisch hebben de Indiërs ongetwijfeld nog heel wat in hun mars, een hechte samenwer king in de ploeg ontbreekt evenwel. Nadat een te hoog ingeslagen straf corner van Litjens werd afgekeurd, kreeg Ties Kruize een unieke kans te scoren. Den Hartog. die voor het eerst in Karatsji een hele wedstrijd speel de. drong in de strafcirkel door. maar werd geblokkeerd. Prompt gaf Re naud een strafbal. Hij vergat echter naar de bal te kijken, die ongehin derd in het doel rolde. Nu kon Scho- field d? lage inzet van Kruize keren. Even werd India gevaarlijk. Shahld 2ag echter een buitenspel doelpunt afgekeurd en Van 't Hek stopte de bal uit een strafcorner van Davinder Singh op de lijn. Daarna nam Van Heumen zijn toevlucht tot een unieke maatregel. Hij haalde aanvoerder Ron Steens naar de kant. zette Hans Kruize in en maakte Litjens aanvoer der. Steens was even verbaasd en zei later: „Ik kan me niet herinneren dat ik er eerder ben uitgehaald. Ik zit er echter niet over in. want de coach zal er zijn redenen wel voor hebben". Inderdaad deed Van Heumen zoals altijd niet zomaar wat: „Hans moest proberen er meer strafcorners uit te halen". Dat lukte vrijwel meteen, al kwam er niet direct een treffer uit voort. Wel scoorde Van 't Hek heel subtiel op een pass vanaf de rand van het veld van Tim Steens. (4-2). Nog even zette India alles op alles om het noodlot te keren. Hermans en Bolhuis, met een redding op de lijn na een strafcorner. voorkwamen echter doelpunten. Toen het offensief van India verflauwde kreeg Nederland weer mogelijkheden. Twee daarvan werden in de slotfase nog benut. Bouwman kreeg in de rebound van een strafcorner eindelijk het doel punt, waar hij al zo lang op wachtte en Litjens kreeg zijn vierde treffer, andermaal uit een korte hoekslag. „Het toernooi zou voor ons verknoeid zijn geweest als we hadden verloren", besloot Van Heumen. „Gelukkig zijn we steeds beter gaan spelen". Uitslagen: Nederland lndia 6-2. Spanje-Oroot Brlttannië 2-1. Programma voor vandaag: Weit D ui island-Pakistan en Nederland-Auatnlie. Stand: Pakistan 9 3 0 0 6 16- 3 West Duitsland 3 3 0 0 6 15-10 Nederland 3 2 0 1 4 14- 9 Australië 3 1113 7-11 Spanje 4 1 1 2 3 6-10 India 4 0 2 2 2 8-18 Oroot Brittannlè 4 0 0 4 0 8-16 DAKAR Amadou Lamine Ba, de nieuwe secretaris-generaal van de Afrikaanse sportraad heeft in Dakar verklaard dat hij hoopt dat de Britse regering als nog maatregelen zou treffen om de geplande rugby-tournee van de Lions door Zuid-Afrika onge daan te maken. De Britse Rug bybond gaf In het afgelopen weekeinde toestemming aan de tournee van de Lions, die in mei begint. De Senega lees Ba verwoorde zijn mening in Dakar als volgt: „Wij maken ons ernstige zorgen over de toestemming van de Britse Rugbybond voor de tour nee van de Lions door Zuid- Afrika. Wij hopen dat deze toe stemming niet definitief zal zijn en dat de Britse regering op het geschikte moment de verant woordelijkheid op zich zal ne men om de sportieve relaties met de Afrikaanse landen te waarborgen". Vorige maand spraken de Afri kaanse landen zich in Yaoende uit voor een boycot van Groot- Brittanie voor de Olympische Spelen van Moskou, wanneer dat land de banden met Zuid- Afrika zou voortzetten. Ba zei in Dakar dat de Afrikaanse sport raad de ontwikkelingen rond de tournee van de Lions met bij zonder veel aandacht zou vol gen. Ba zei tevens dat de Afri kaanse sportraad vast besloten was de strijd tegen de discrimi natie in de sport te verscherpen. Ook gaf Ba in Dakar commen taar op een eventuele boycot van de Oluympische Spelen van Moskou na de Russische inval in Afghanistan. Ba: „De gebeurte nissen in Afghanistan hebben niet direct met sport te maken. Zij zijn het gevolg van wezenlij ke diplomatieke en politieke verschillen. Er zijn in Afrika andere instituten dan de Afri kaanse sportraad, die meer ge nuanceerder de Afrikaanse me ning over deze ontwikkelingen kunnen weergeven". Alec Ramsay, de president van de Engelse Ruybybond, heeft in Londen gereageerd op de lawine kritiek, die in Engeland en ook ver buiten de Britse grensen is losgebarsten na de toestemming voor de tournee van de Lions. Ramsey zei in de Engelse hoofd stad dat er wezenlijke vooruit gang was geboekt in Zuid-Afri ka in het gemengde rugby. „In Zuid-Afrika zijn grote stappen gemaakt in de integratie van de rugbysport. Zij zijn van een smalle basis gestart, maar er zijn wel degelijk veranderingen". door Matty Verkamman AMSTERDAM In een car navaleske sfeer hebben 25 in ternationals gisteravond de plaatsing van het Nederlands elftal voor het eindtoernooi van het Europese voetbal kampioenschap gevierd. De familie Alberti zorgde onder meer voor het vocale amuse ment, hetgeen voor de spelers wellicht een reden te meer was om in gedachten bij het werkelijke doel van de bijeen komst te blijven: de reclame en -sponsoractiviteiten rond de nationale voetbalploeg. Het geld stond gisteren opnieuw cen traal bij de spelers. De door Ruud Krol, Wtm Jansen en Willy van de Kerkhof vertegenwoordigde Oranje- raad (Kees Kist, het vierde lid, kreeg geen vrij van AZ-trainer George Kessler) sprak twee uur lang met het EK-/WK-bestuur waarvan Jan Huy- bregts, Karei Jansen en Gilles Kruys- veldt om de tafel plaats namen. Op merkelijk was dat de sectiebestuurs leden Herman Choufoer en Roel Wlersma bij dit gesprek ontbraken. Choufoer behartigt binnen het sectie- bestuur betaald voetbal de techni sche voetbalzaken en ls een vaste begeleider van het Nederlandse elf tal, terwijl Wiersma de portefeuille reclame en sponsoring is toebedeeld. Omdat het door elftalbegelelder Jack van Zanten georganiseerde hoempa pa-festival geen vertraging kon ver dragen, bleef die meeting zonder eindresultaat. Wim Jansen pleitte zonder succes voor een voortzetting van drie kwartier, waama men af sprak om binnenkort de draad weer op te pakken. Dit betekende dat de spelers nog niet definitief akkoord gingen met het bureau Kortekaas Merchandising, waar de KNVB al een contract voor de collectieve reclame mee heeft gesloten. Niettemin zal de aangeschreven groep van 40 Internationals en kandi daat-Internationals binnenkort wel tot een vergelijk komen. Vijftien spe lers hebben hun handtekening al ge zet. Willy van de Kerkhof, die giste ren als woordvoerder van de spelers optrad, verwacht dat de anderen spoedig zullen volgen. De PSVer stel de: „Als de Oranje-raad zich uit spreekt voor een collectieve opstel ling, dan gaat de rest daar wel achter staan". Na gisteren zal het waarschijnlijk niet al te veel problemen opleveren om het Oranje-gezelschap op één lijn te krijgen. De Internationals werd na melijk nog eens toegezegd dat zij vrij zijn om Individuele reclamecontrac ten al te sluiten. Jan Huybregts: „In grote lijnen zijn we het eens gewor den over de coUectleve reclame. Zoals bekend bestaat er voorts een samen werkingsverband tussen Kortekaas en het bureau Almere Projects dat de individuele reclame moet gaan ver zorgen. Het liefst zien we natuurlijk dat die individuele reclame via Alme re Projects loopt". „De speler ls vrij," zei Willy van de Kerkhof vervolgens, waarmee hij meteen duidelijk maakte dat de spe lers ook wel degelijk aan andere bu reaus denken eri natuurlijk vooral aan het door de KNVB gewraakte Inter Football. Dat bureau van Maar ten de Vos zit momenteel weer op het vinkentouw, zoals in Trouw van 20 december al werd bericht. Toen werd gesteld dat Inter Football op beschei den wijze en via de achterdeur weer een vinger in de pap krijgt Inzake de sponsoring van het Nederlands elftal. IF heeft op dit ogenblik nog vier spelers onder contract (de Ajacleden Schrijvers, Tahamata en Schoenaker Krol niet meer en de AZ-speler Jan Peters) en kreeg gisteren feitelijk de bevestiging dat het met die spelers reclame mag maken. Daartoe hoeft dit bureau zich echter niet te beper ken. Ook als IF-dlrecteur De Vos weet hard te maken dat een bedrijf via hem de sponsor wil worden van het Oranje-collectief, kan hij daar, weliswaar beperkt mee ln zee. Omdat hij geen contractpartner van de KNVB meer ls. zal hij tot een zakelijk akkoord moeten komen met het bu reau van Hans Kortekaas. Willy van de Kerkhof zei dat ln een dergelijk geval het percentage aan provisie 15 procent blijft. In KNVB- kringen wordt getwijfeld of De Vos die voor hem nogal vernederende gang naar Kortekaas (die bepaald geen vriendje van hem is) gaat ma ken, maar gisteren werd ln dit ver band al hardop gedacht aan een 7.5- 7,5 regeling tussen De Vos en Korte kaas. De laatste kan De Vos In elk geval moeilijk weigeren, want dan krijgt hij een groep boze internatio nals op zijn dak. Overigens krijgen de internationals te maken met een meldingsplicht wanneer zij een individueel contract willen sluiten; dit om sponsoring in dezelfde branche te voorkomen. Tenslotte: Kortekaas heeft tot dus ver twee sponsors gecontracteerd, een bedrijf dat t-shirts op de markt brengt en een grammofoonplatenfa- briek. Voorts ls hij rond met een dagblad en is er volgens KNVB-func tionarissen sprake van overeenkom sten met een grootwinkelbedrijf (Si mon de Wit) en een bank. LAKE PLACID Vijf weken voor het begin van de dertiende Olympi- séhe Winterspelen keken gisteren de organisatoren in Lake Placid opge lucht naar boven. Voor de eerste keer sinds begin december viel er weer sneeuw in het Adirondack-gebergte. Bij temperaturen rond het vriespunt moesten sneeuwruimers de straat op om de wegen vrij te maken. Ook de weersvooruitzichten geven aanlei ding tot het nodige optimisme: niet al te koud en een behoorlijke sneeuwval worden voor de komende weken ver wacht. De afwezigheid van het witte wonder had de stemming in Lake Placid een beetje kribbig gemaakt. Bij de orga nisatoren, maar ook bij de Olympiërs uit de Verenigde Staten, die het voor deel van de komende „thuiswedstrij den" geleidelijk tot een nadeel zagen worden. De selectiewedstrijden van de Ver enigde Staten voor de Noordse ski- nummers waren inmiddels al ver plaatst van Lake Placid naar Steam boat Springs in Colorado. De organi satoren van de winterspelen hadden al maatregelen genomen tegen het uitblijven van de witte vlokken. Sneeuwkanonnen spoten kunstmatig gemaakte sneeuw en met behulp van mankracht en grote trucks werden plaatsen met kunstsneeuw toch wit gemaakt PAARDESPORT Speedy VollU vtn P Meyn t« Oostzaan la voor de derde keer uitgeroepen tot paard van het Jaar Speedy Vollta kreeg 3236 stemmen. Totem Vollta kreeg 195 stemmen en Keea Verkerk 49 Pink Tank van mevrouw W de Kroes uit Elburg werd gekozen tot volbloed van het Jaar. SKI De Zwitserse Marte-Therese Na dig heeft ln Pfronten een afdaling gewonnen die meetelt voor de wereldbeker dame». ZIJ maakte een tijd van 1 21.22 Tweede werd de Oostenrijkse Cor nelia Pröll en derde Nadlgs landgenote De Agoa- Egbert van 't Oever en de uit zet rr sprtntgroep van Jorrlt Jorrttsma zullen ook «er jeugdrijdera deelnemen aan de achaatatnter- land tegen Zweden, die het komende weekeinde ln Sundsvall wordt gehouden. Door de LTC van de KNSB zijn Pred Rynders. Hein Vergeer. Rob Vundertnk en Fred van WUtenburg aangewezen In Sundsvall komen aan de start Hl 1 bert van der Duim. Plet Kleine, Iep Kramer. Hans ran Helden. Jan van de Roemer. Ron Ket, Ueuwe de Boer. Bert de Jong. Joa Valentljn. Hermanu» Moek en de «er Jeugdtijden. Wat die Russen allemaal niet voor elkaar krijgen. Een boycot van de Olympische Spe len van Moskou is er zelfs ter rech terzijde helemaal van in de mode geraakt. Sport en politiek hebben alles met elkaar van doen gekregen. Arme dissidenten in Rusland. Ver loren van een land dat al lang verge ten was. Voorbij gestreeft door Af ghanistan dat drie weken geleden alleen „onherbergzaam" was vol gens de leerboekjes. Net goed ge noeg om er Ed van Kan heen te sturen voor weer een onbekende sport, een konijnenestafette of tam me eendenrace. Wegens Afghanistan kan de hele wereld inmiddels de Spelen van Moskou wel boycotten. Saoedie Arabië voorop. De zes offi cials en de ene kleiduivenschieter moeten thuisblijven. Zelfs West-Duitsland en Amerika voelen wel wat voor een boycot. Mensenrechten onder generaals in Chili of Argentinië, onder blanken in Zuid-Afrika of Rhodesië, onder Russen in Rusland. Zo erg was het nooit. Vóór Afghanistan en tegen het rode gevaar niet naar Moskou. Wat zeiden ze anders ook al weer? Bij Argentinië of zo. Een boycot helpt toch niet. Je moet er juist wel heen gaan. om met die mensen te praten en ze te overtui gen van hun ongelijk. Sport en poli tiek, dat moet je toch zoveel moge lijk zien te scheiden. Kunnen die arme. gedupeerde sportlieden er wat aan doen? En dat vijftig keer herhaald, van toepassing op leder land dat maar voor een boycot in actie kwam. Tot Afghanistan kwam. Toen sloten de rijen. Alleen het IOC blijft nog moeizaam overeind. Keja stut niet langer. Sport is koude oorlog geworden. Half december verscheen in het vakbondsblad „De Journalist" een brief van een verzameling Brusselse correspondenten van enkele dag bladen en een omroep. De heren waren ongerust geworden omdat twee dagbladen inderdaad. Trouw hoorde daarbij zich te Brussel lieten vertegenwoordigen door niet-full time Journalisten. Een van de ondertekenaars was Joop van Os van den Abeelen, bekender onder het pseudoniem J. van Os. Precies, die man die kijkt alsof hij onze gezant te Brussel is. Achter zijn naam had Van Os gezet: (NOS). Dat vraagt er om. r d- 4 V JJ- V-V- Binnenkort zijn er in Lake Placid de Olympische Winterspelen. De N08 stuurt er een ploeg verslaggevers en helpers heen om de zaak, zoals dat heet. zo goed mogelijk te coveren. Voor het ijshockey worden twee specialisten afgevaardigd: Frans Henrichs en ene Hans Kievit. Hen- richs zal zich voornamelijk met het rechtstreekse radiowerk bezig hou den. Kievit is reserve voor het tele visie-deel. Henrichs, dat is geen punt. dat is de puck zelf. Maar wie is toch die Hans Kievit? Een enkele keer was hij al voor radio en televisie te horen. Een so bere man. Oeen Henrichs die zon der gebruik van microfoon Neder land vanuit Lake Placid zal be schreeuwen. Een heel sobere man. Toen ik hem voor het eerst bij Stu dio Sport hoorde zat hij Juist bij een ljshockeywedstrijd waarin er danig op los gescoord werd. Het bleek dat de kijkers geacht werden zelf te turven, want de verslaggever hield het bij vermelding dat er weer een doelpunt was gevallen. Insiders merkten zelfs dat hij een keepers wissel geheel over het hoofd zag. En hij haalde de doelpuntenmakers door elkaar. Maar voor de rest, heel sober. Wie is dan toch die Hans Kievit waarover, daar zijn de insiders weer, gezegd wordt dat hij erbij loopt alsof hij handelsreiziger is in een merkartikel en en passant zich zelf verkoopt, tot vermaak van zijn omgeving? Hans Kievit is de directeur van Stuff Europe BV. Daar werken on dermeer ook Bob, Josette, Carla en Kitty. De andere twee handtekenin gen op de kerstkaart waren onlees baar. Een was er dus van Kievit. Stuff (spul, rommel, bocht, onzin; dank woordenboek) Europe BV be treft een Jong en ongetwijfeld ook weer bijzonder dynamisch bureau dat reclame en public relations ver zorgt. Een handeltje In naambe kendheid voor bedrijven. Twee klanten heeft Stuff in ieder geval: de Westland Utrecht Hypo theek bank en Jofa. De bank houdt zich soms bezig met sportsponso ring, zoals in de laatste week van december met het vierlanden ijs hockey toernooi in Nederland. Jofa doet in sportkleding en verzorgt on der meer de uitrusting van het Ne derlands ljshockeyteam. Aan die kant werkt Kievit. Maar zet hij zijn Stuff-pet af en zijn pers-pet op, dan ls hij plotseling verslagge ver voor de NOS. Via een omweg kunnen zo de sponsors toch bij de NOS binnendringen. Daar wist overigens bijna niemand iets af van de andere functie van Kievit. Aanbevolen en aangenomen voor ijshockey en autoracen. Insi ders menen in dat proces de hand te kunnen herkennen van Frans Hen richs. Henrichs is voornamelijk ijs- hockeypromotor, hij is bestuurslid van de Nederlandse IJshockey Bond, en dus bij uitstek geschikt voor journalistiek werk voor de NOS. Op NOS-burelen ging men ervan uit dat Henrichs in Lake Pla cid terzijde zou worden gestaan door Mart Smeets. Maar als een duveltje uit een doosje kwam plot seling Kievit tevoorschijn, ais stand-in voor Henrichs. Een prach tige ingang voor sponsors bij de televisie en een mooie opsteker voor Stuff. Alles werkt nu eenmaal naar twee kanten. Tijd voor Joop van Os van den Abeelen om weer een brief te zen den. Met NOS erboven en niet eronder. Het Nederlands ljshockeyteam speelde tijdens het vier-landen toer nooi in reserveshirts met volop re clame. Duidelijk te onderscheiden waren de aanduidingen van de KLM, Natinonale Nederlanden en De Bisschop. Officieel heette het dat de nieuwe shirts nog niet klaar waren. Dus moest er geleend wor den en daarvoor leende Amsterdam dat gesponsord wordt door De Bis schop zich prima. Want de ijshoc- keybond heeft natuurlijk op het bu reau geen stapels shirts liggen die ln het verleden gebruikt werden, met reclame voor de KLM en Nationale Nederlanden. De zaak lag dus Iets anders. Am sterdam wenste zijn coach Hans Westberg die tevens bondscoach is, niet af te staan voor het toernooi, als het Nederlands team geen recla me mocht maken voor de sponsor. Voor dat pressiemiddeltje bezweek de ijshockeybond. De Bisschop van Amsterdam content. De KLM ook tevreden. De lucht vaartmaatschappij heeft een over eenkomst met de bond. De KLM berekent geen geld voor het overge wicht dat het ijshockeyteam mee voert op de, pak weg, vier trips die per jaar worden gemaakt. Dat over gewicht is behoorlijk wat, want er moeten kisten vol uitrustingsstuk ken en sticks mee. Op jaarbasis schenkt de KLM de ijshockeybond zo een bedrag van 80.000 gulden. In ruil maakt het team reclame voor de KLM. En wij maar zeuren over gratis tickets. De derde zaak die op het shirt prijkt is Nationale Nederlanden. Dat be drijf komt al jaren op het shirt voor. In ruil ontvangt de bond centen om het dure team op poten te zetten. „Onkostenvergoedingen" en zo. Op tijd voor Lake Placid zijn de nieuwe shirts klaar. Jofa levert ze. Er komt Holland op te staan en een leeuw. Voor welke bedrijven dat is, is nog onduidelijk. Trimmen en Joggen, de bewegings- cultus van de nieuwe tijd, zij zijn er verantwoordelijk voor dat er op de sportartikelenmarkt oorlog woedt. Er gaan op dit afzetgebied langza merhand honderden miljoenen gul dens om. De beste reclamemakers voor de sportartikelen zijn de top sporters zelf. Vandaar dat de strijd ook onder hen wordt uitgevochten. Wie wil in wat gaan lopen en hoe veel schokt dat? Simon Tahamata. voetballer van AJax. uiteraard ontdekt door Theo Koomen, is inzet van zo'n oorlogje geworden. Tahamata heeft twee contracten lopen, een met Adidas en een met Puma. Volgens Tahamata zit het ongeveer zo. Mondeling was hij al tot over eenstemming gekomen met Puma toen Adidas bij hem aanklopte. Hem werd wijs gemaakt dat een mondelinge overeenkomst niet telt, waarop Slmon vrolijk 21 jn handte kening onder een contract zette. Puma boos. Wees Tahamata op de mondelinge overeenkomst en trok de voetballer, nu mèt handteke ning, alsnog naar zich toe. Een mon delinge overeenkomst telt wel. Dus nu Adidas weer boos. De zaak moet verder uitgezocht worden door de advocaten van de strijdende partij en. Tussen haakjes. Simóóón had eerder even voorbarig ook een handtekening gezet bij Inter Foot ball zodat hij in affaires als het kiezen van zijn schoenen tenminste op professionele hulp kon rekenen. De zaak ligt trouwens toch gecom pliceerd. De KNVB heeft op haar beurt weer een overeenkomst met Adidas. Dat bedrijf verzorgt de aan kleding van het Nederlands elftal, voor welke geste Adidas de KNVB 100.000 gulden per seizoen betaalt. Daardoor zijn de spelers verplicht om in dienst van Oranje in shirtjes, broekjes en kousen van dat bedrijf te lopen. De vrije schoenenkeuze bestaat nog wel. Puma heeft inmid dels al vier Internationals op de rol staan: Krol, Ling, Schoenaker en Tahamata. Zo lang ze in het oorlogsgeweld niet naar elkaar moeten schoppen van hun bedrijven gaat het nog wel met dat Nederlands elftal. Een sportbond die voor de over- heidscenten afhankelijk ls van CRM, is maar een armzalige sloe ber. Tenminste, in vergelijking met het georganiseerde sportieve paar denvolk. Dat volk valt namelijk óók nog onder Fons van der Stee, minis ter van Landbouw en Visserij. Veel meer dan zeepaardje schiet men bij Visserij niet binnen. En Landbouw, dat is zo'n stoere hengst, meer bil dan buik, die onder het dreigend zwerk de vore trekt in de zompige klei als de bijbehorende landbou wer de hand aan de ploeg slaat. Landbouw schijnt echter ook Rex the Robber, Speedy Vollta, Henri Buitenzorg, Barkey Wolf en Tuin- fluiter S te zijn. De andere knollen dus, die voornamelijk voor de lol op pad worden gestuurd. Of op de gok. Sport, naar men zegt. Maar paar densport. Vandaar dat Fons van der Stee zich ermee bemoeit. HIJ ls in z'n vrije tijd een enthousiaste paar drijder. Reed onder meer rondjes door de manege van Leon Melchior, een Nederlander die om de belas ting naar België uitweek met zijn stoeterij. Maar even goede vrienden natuurlijk. En het is verboden daar iets bij te denken. Al blijft het op vallen dat Van der Stee zeer veel geld over heeft voor de paardesport. De Investeringen en hun excuses op een rij: Voor bijna twee miljoen gulden vat- te Van der Stee de sponsoring aan van de concoursen hipplques om de wereldbeker. Dat zijn wedstrijden waarop „amateurs" rijden om aan zienlijk start- of prijzengelden. Het geld is echter uitgetrokken voor de promotie van het Nederlandse pro- dukt in het buitenland. Frau Antje und so. Grootste profiteurs zijn uit- eindelijk de paardeneigenaren die onderilngen voor kapitale sommen hun beesten aan- en verkopen. Bu siness op hoog niveau. Voor vijftig miljoen gulden wordt in Limburg bij Schinveld, om de meest fantastische redenen, een Na tionaal Paardencentrum opgericht. Compleet met draf- en renbaan. Ui teraard overgoten met sausjes vol werkgelegenheid, het Nederlandse produkt en de concurrentie met de Amerikaanse fokkerijen. Dat er her en der ook aardige centen zullen blijven hangen, dat is maar bijzaak natuurlijk. Als je toch net toevallig onder vrinden bent Voor één miljoen gulden heeft Van der Stee onlangs de Nederlandse Hippische Sportbond in staat ge steld om een computer aan te schaf fen. Die computer kan in een hand omdraai de gegevens over een paard leveren. Tot nu toe werd dat allemaal met de hand bijgehouden, maar dat ls zo'n gedoe. Trouwens, zo vertelde NHS-directeur Van Leeuwen tegen het blad „Computa ble", „omdat er met het paardenwe- zen aanzienlijke sommen zijn ge moeid, deed de noodzaak zich ge voelen om de relatie tussen fokke- rijprodukt en de prestatie goed in beeld te krijgen". Aanzienlijke sommen mee gemoeid, maar toch geen geld over om zo'n hoognodige computer aan te schaf fen. Nou ja, Fons springt wel weer bij. A fonds perdu werd het geld door het ministerie van Landbouw en Visserij ter beschikking lesteld. Bovendien, we hadden het dus over aanzienlijke sommen die ermee ge moeid zijn vanwege particulieren, stelde de minister zich garant voor de exploitatieverliezen van de eer ste Jaren. Want als het over paarden gaat dan' veert Van der Stee meteen over eind. Zelfs als de NHS-directeur daarbij nog weet te vertellen: „Ove rigens heeft bij ons project nooit het oogmerk van kostenbesparing voorop gestaan. En als we daar al op hadden gehoopt, in de praktijk blijkt daar geen sprake van te zijn. Het voordeel ls gelegen in een aan zienlijk grotere gegevensverschaf- fing". Tot zo ver de minister en de bodem loze put. Het dak van de sporthal lekt trou wens nog steeds. Jij nog wat Brak? Onze J. C. Brak: Jazeker. Die Bram Leeuwenhoek is zo'n kwaaie nog niet. Dat, ik wil dus zeggen, dat ik de rest van de week bereikbaar ben op de Jaap Edenbaan. Ter voorbe reiding dus op de Olympische Spe len. Dat als tenminste mijn nieuwe Noren op de onkostennota kunnen. Want het is dus voor het vaderland. Ik ga dus een week oefenen op de 500 meter, dat is ver genoeg. En dan heb ik de lifteentrale gebeld dat Ik zondag naar Davos moet. dus ais Je iemand kent. En dan hoop ik dus mij daar geheel waar te maken voor de Olympische selectie naar Lake Placid. Gratis verslaggever ook nog. Wat denk je? Kansloos. Onze J. C. Brak: Kom nou. Ik vol deed vanmiddag al aan alle nor men. Ik val op z'n tijd en lk ga nooit hard genoeg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13