kleine krant VanderMeer's van der meer Trouw de Geen graan voor Rüss r X W FUNE MEUBELEN! SCHERPE PRUZEN! Amerika boos om bezetting Afghanista Krantenbezorgers in actie Oliebollen en de broekriem Goud een waardevolle vakantie DINSDAG 8 JANUARI 1980 TROUWKWARTET 8 januari 1980 De Kleine Krant Medewerkenden Piet Hagen Hanneke Wijgh Johanneke Leestemaker Herman Amelink Gilles Stoop Warm water uit de ijskast In de ijskast is het koud, als de stekker in het stopcontact zit. Toch is het mogelijk dat je uit die zelfde ijskast warm water krijgt voor de afwas. Ra, ra, hoe kan dat? Aan de achterkant van de ijskast zit een buizenstelsel, dat heel warm wordt. Daar geeft de koelingsvloeistof zijn warm te aan de buitenlucht af. Met deze warmte kan een boiler zonder extra energiegebruik water op zestig graden warm houden. De ijskastenfabri- kant zegt dat het apparaat straks vierhonderd gulden gaat kosten. Binnen twee en een half jaar heeft de boiler zich zelf terugverdient. Van af die tijd is het warme wa ter gratis. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Amerika en Rusland hebben ruzie met elkaar. De Sowjet-Unie, want zo heet Rusland officieel, heeft namelijk het buurland Afghanistan bezet en daar zijn de Amerikanen woedend over. President Carter van Amerika heeft nu besloten dat de Amerikaanse boeren geen graan meer mogen verkopen aan Rusland. S4.50 79 00 43.50 3 1600 3 2 56 00 2) 54.00 22 00 1 58 25 io ti r va »1l »1( *i; Het is niet voor het eerst dat Amerika en Rusland ruzie hebben. In de tweede wereld oorlog vochten ze nog samen tegen de Duitsers, maar na die oorlog was het snel ge daan met de vriendschap. Er waren steeds weer conflicten, nu eens om Berlijn, dan weer over Cuba. Ondertussen maakten de twee landen steeds gevaarlijker wapens. Men sprak zelfs van een „kou de oorlog". Na een aantal jaren kwamen Amerika en Rusland erachter dat het zo niet langer ging. Steeds maar ruzie maken met steeds grotere atoombom men achter de hand, dat moest wel een keer mislopen. Daarom besloten de twee lan den toch met elkaar om de tafel te gaan zitten om te zien of er iets te doen was aan de gevaarlijke situatie. Er wer den afspraken gemaakt over de atoombommen. Elk van beide landen zou evenveel van die wapens mogen heb ben. zodat ze op dat gebied ongeveer even sterk zouden zijn. Maar met die afspraak zijn die moeilijkheden tussen Amerika en Rusland de we reld nog niet uit. Regelmatig zijn er meningsverschillen, die soms heel hoog oplopen. Nu is de Amerikaanse presi dent Carter heel boos over de bezetting door Rusland van Afghanistan. De stopzetting van de levering van graan zou op den duur best eens moei lijk kunnen worden voor de Russen, omdat ze zelf onvol doende graan hebben. Verder denkt de Amerikaan se president erover of de Amerikanen nog wel zullen meedoen aan de Olympische Spelen in Moskou. Ook in Ne derland zijn er mensen die een boycot van de Olympi sche Spelen zouden willen. De Russen zouden het niet leuk vinden als Amerika en andere landen weg bleven, want dan kunnen ze de we reld niet laten zien hoe goed Rusland wel is. Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens kijken hoe Rusland nu reageert op Car ters maatregelen. Er moet nu eindelijk eens een goede regeling komen voor krantenbezorgers, dat vinden de jon gerengroepen van „Druk en Papier", de vakbond van grafische en papierverwerkend Nederland. „Druk en Papier" heeft januari uitgeroepen tot de maand van de krantenbezorgers. Het krantenbezorger) is geen lolletje in deze tijd van het jaar. Het is aarde-donker als je 's morgens voor dag en dauw op moet om je kranten wijk te lopen. Als het niet regent, sneeuwt het wel. Juist in de eerste maand van het nieuwe jaar houden veel be zorgers er mee op. Het geld van de nieuwjaarsgroet is binnen, de maanden, die ko men. zijn koud en nat. De krantenbazen beklagen zich over de onbetrouwbaarheid en wispelturigheid van de krantenbezorgers. Maar wat wil je? Zoveel verdient de be zorger nu ook weer niet, de wachttijden in de winter maanden zijn lang en een kwartje per kwartier wachten loont de moeite niet. Hoop geld „Druk Papier" heeft een aantal punten waarop de po sitie van de krantenbezorgers moet verbeteren: Er moet een onkostenvergoeding, (brom-)fietsgeld komen, die ook werkelijk de gemaakte kosten dekt. De zware wijken moeten méér opleveren dan de wijken waarin je de krant haast huis-aan-huis kunt be zorgen. Een doorbetaalde va kantie van vijf weken per jaar en een goede regeling voor de vergoedingen, die de kranten bezorger krijgt voor de extra dikke kranten, de wachttij den en het insteken van kran- tenbijlagen. Al deze regelingen zullen een hoop geld gaan kosten. Maar de directeuren van de kran te nbedrij ven moeten ook be denken, dat de krant waarde loos is ais hij niet wordt bezorgd. „Druk en Papier" wil ludieke acties organiseren om de krantenbazen ervan te over tuigen dat er iets moet veran deren. Om welke acties het gaat, houdt „Druk en Papier" nog even geheim. Krantenbezorgers, die ook vinden dat er iets aan hun positie moet veranderen, kunnen een briefje schrijven naar „Bezorgingsactie Druk en Papier" in Amsterdam. Na al die oliebollen, pepemo ten en kerstbroden van de afgelopen decembermaand, zullen er heel wat mensen op dieet moeten. Dat is maar goed ook want de koek is op. Minister Albeda van Sociale Zaken zegt somber dat nu echt de broekriem strakker aangetrokken moet worden. In plaats van een klein beetje meer loon per jaar, zal het dit jaar voor het eerst een klein beetje minder loon moeten worden. Als de werknemers en de vakbonden niet uit zich zelf minder loon eisen, zal het kabinet het ze gebieden. Een loonmaatregel, heet zo n ge bod. Of zo'n loonmaatregel iets oplost, is de vraag. Meer werklozen, hogere prij zen, minder grote stijging van I de produktie, dat staat ons volgens de minister te wach- I s~\ ten. Ook de overheid krijgt v-/ het moeilijker. Veel te veel I uitgeven en te weinig binnen- I krijgen, is het probleem van de overheid. Ook daar moet flink bezuinigd worden. W'lSTEH jullie. DAT de WELVAART MÏNDER M06T WORDEN DAT (Zegt DE HÏNiSTER Het verhaal van bezuinigin gen en werklozen kennen we allemaal wel, maar deze keer lijkt het ernst te zijn. Zolang de energieprijzen (olie. gas) nog steeds stijgen, is het ein de van de bezuinigingen niet in zicht. Iemand die zijn buik al jaren vol heeft gegeten, kan best eens een tijdje met wat minder toe. Voor de men sen die al een hele tijd niet zoveel te eten hebben, komt een extra dieet veel zwaarder aan. Hun broekriem kan haast geen gaatje nauwer meer. Daarom stelt minister Albe- da voor om met z'n allen er voor te zorgen dat de mensen met het minste geld, het min ste hoeven te bezuinigen. De mensen met wat meer geld, moeten dan wel bereid zijn wat méér te bezuinigen. O Goudkoorts is een merkwaardige ziekte. Kinderen hebben er gelukkig weinig last van. Maar oudere mensen die te veel of te weinig geld hebben, kunnen er erg zenuwachtig van worden. Het begint allemaal met een stijging of daling van de goudprijs. Vorige week liep de prijs van een kilo goud op tot bijna veertigduizend gulden. Als je dan thuis nog wat gouden sieraden hebt lig gen, wordt het interessant ze bij de juwe lier te verkopen. Vooral wanneer je in geldnood zit. is dat mooi meegenomen. Maar er zijn ook mensen die anders reageren. Als het goud duurder wordt, gaan ze juist goud kopen. Natuurlijk in de hoop dat het straks nog meer waard zal zijn. Je moet dan wel goed bij kas zitten, want anders heeft een bezoek aan de juwelier geen zin. Goud is voor rijke mensen een vorm van sparen. Als de waarde van het goud maar snel genoeg stijgt, is het kopen van goud voordeliger dan het sparen via de bank. Ook de Nederlandse Bank bezit veel goud. In de kelders van het hoofdge bouw in Amsterdam liggen allemaal „broodjes" goud. Het totale gewicht is meer dan 1,3 miljoen kilo. Dat is een lieve som waard. 'jn9"iAuto's gevraagd nl'ersonenauto's mei spoea "%vr. v.a. '70 t/m '79, dir, 97 ntant geld,, beslist de hoog- prijs. Tel. 02290-15986. s* gevraagd auto's v.a. 72 CONT BET Beslist Jogste prijs. Gratis Taxatie. 020-835442 2" gevraagd auto's v.a. '72 CONT. BET Beslist prijs. Gratis Taxatie. 020-835442. li ufo's aangeboden g 0 DAF's en Volvo s 66 Bijna alle typen, kleuren modellen, v.a. 450.- tot iso 11-750. Ook als coupé, sta- 974n. bestel. Marathon en de Dmar bestel. Garage Oud lid lid Bovag. Bezoek °°i grote verkoophal aan de korweg 11-15 Rij- bij Aalsmeer. Tel. iooi 1229 Geen parkeer- IT 127. b.j. 74. prijs 100. Tel 02984-4316 RUILSCHOKBREKERS TRIX, Quellijnstr. 159 Tel. 020-723946 aank. huis t.k. DATSUN INY 120 '79. 9000 km. keuring toegest. Vr.pr. 1.500. Tel. 020-845892. II 8 bestel, nov. 76. km.st. pr 2500 Tel 020- 197 of 445915. GOLF MX nov. '78 2.000 02159-41687. SKODA S 110 L bj 74. 1000 km. 1 600. Tel na 13 020-125938 Maarten of keuze in bestelauto's 1 1250 tot f 10 000. Ga- Rijsenhout lid Bovag. tekerweg 17, Rijsen- it bij Aalsmeer. Tel. 02977- i. Gevestigd sinds 1938. {en parkeerproblemen. AUTOVERZEKERING 5 kunnen omlaag f 177, All Risk 372. Dorsman Assu- n Z andvoort, r-7478 of 4534 I GOEDK. AUTOVERZ l bv. t. 02972-3233 Fietsen en bromfietsen YAMAHA bj. 78. schi|l- I plus FS1 onderdelen. I. 020-158936 Vraag de gratis brochure ZO SLAAGT U IN EEN KEER Ned. Verkeersinstituut 3840 AB Harderwijk WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel. 020-844951 Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland. G. Hulshoff Zn., B.V., Telf. 020-323630/369392 DE DAKKAPEL SPECIALIST compl. geplaatst in 1 dag, van Spijk, Industrieweg 7, Drunen. Tel 04163-3709 Of 4885. T.k. prima warmenhuizer grauwe erwten, groene erw ten, schokkers, (rondo's) brui ne bonen, witte bonen en ci troenbonen. W. de Ruyter. Alingterp 2, Warmenhuizer. Tel. 02269-2228 Besteldienst kamerverhuizen expeditie bill. tarief. 020-151143. r..-,/II r 'Tl:n', in een wereld van stijgende prijzen en dalende kwaliteitsnormen is het goed ie weten dat er toch nog een vakantie oord is waar u nog steeds goede waar voor uw geld krijgt Op Guernsey - het charmante Kanaal Eito< - kunt u een keuze maken uit prima hotels, pensions en apartemn .n met eigen keuken, allen met uitstekende comlort en cuisine en tegen redelijke prijzen Guernsey biedt u meer dan een goed leventje De adembenemende en sterk var «rende kustlijn van het eiland biedt u kilometers lange wandelingen over de rotsen U kunt uw voordeel doen met de laagste autohuurprijzen (en benzine) in Europa voor het verkennen van het netwerk van landweggetjes Winkels vol luxe artikelen zonder 8TW en pri|zen die u in de verleiding zullen brengen uzell ot uw gezinsleden eens te verwennen Uitstekende restaurants goede recreatie en amusement, en een ruime keuze uit allerlei takken van sport vormen een nagenoeg compleet beeld van üw vakantie U kunt ook een bezoek brengen aan de verkeersvrije eilanden Herm en Sark of even overwippen naar Alderney De Cityhopper van NLM vliegt vanuit Amsterdam en Rotterdam non-stop naar Guernsey. Guernsey brengt u een vakantie die anders is En als u er eenmaal geweest bent, dan wilt u er steeds weer naar terug u kunt NLM Cityhopper bellen (020-4932671 voor inlichtingen over vluentgegevens en algemene informatie ol vult de coupon in en stuurt deze naar Guernsey Tourist Board. (Dept 104 v J PO Box 23. Guernsey, Channel Islands Gelieve mijeen gratis exemplaar van de 240 pagutts Kleurengids te zenden I I I I Erzljn nu nog veel meer van die fijne, modieuze zitgroepen met januari-voordeel' jonge teefhoeken in velours m allerlei leuke kleuren komfortabele bankengroepen in tweed, m rib of tn'n klem bloemetje Kom daarom nu Profiteer van at dat Januan- Voordeei bg vanderMeen Utrecht ROTTERDAM: Groothandelsgebouw. Weena 737. DEN HAAG Spui hoek Kalvermarkt DEN HAAG Winkelcentrum .Waldeck* einde Laan van Meerdervoort AMSTERDAM Stadhouderskade 74 DlEMENtbij Amsterdam): iniep BEVERWUK: Rijksweg Haarlem-Alkmaar. Velser-tunnel. afrit Zaandam. EINDHOVEN Noord Brabantlaan bij de Rijksweg Tilburg-Maastricht. afrit vliegveld ETTEN-LEUR Rijksweg Breda-Roosendaal. WAALWUK: Tuinstraat 32. aan de weg Waalwtjk-Tilburg HEERLEN Spoorsmgel 2 ENSCHEDE Winkelcentrum .De Klanderij' Oranjestraat 25. ARNHEM VanderMeers grote. leuke, voordelige Meeneem-MeubelMarkt vindt u in de toonzalen te UTRECHT, WAALWIJK en DENHAAG in Winkelcentrum Waldeck'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11