Moskou: Carter heeft koude oorlog hervat Saoedie-Arabië boycot Spelen Kiesuwkado Jeugd snel op de schaats 'Argument Russen is een belediging' GO vacatures in de <jcxoiidlicidszor<| Gandhi wint verkiezingen in India Pogingen Sterke Yerke te bergen zijn mislukt met ieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolkt het weer In deze krant Prognoses voor de jaren tachtig Zoete fles funest voor kindergebit Held van de revolutie be zwijkt voor vs [Spelen voor [slechtziende Ibejaarden ['Gek, dat er weinig jcriminaliteit is' :e, r darm in Capelle ia stankmelding M Russen reageren fel op Amerikaanse maatregelen otterdammer ekent schuld CYatale brand HORECAVA 7/8/9/10 jan. Dodelijk ongeluk in Rotterdamse haven V-raad vandaag weer bijeen Vier Friezen deze week terug z Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I p R H 38STE JAARGANG NR. 10843 MAANDAG 7 JANUARI 1980 Vandaag veel bewolking en eerst nog een enkele bui Matige noordoosten wind windkracht vier. maar in het Waddengebied krachtige wind windkracht zes Middogtcrr.peratuur ongeveer drie graden Morgen en overmorgen Iets lagere temperaturen en later kans op neerslag Morgen zon op 08.45, zon onder 16 44. maan op 23 27. maan onder 11 37 Advertenties voor de*e laterdagse rubriek moeten utterly donderdag (te post) in ons bent rijn Inlichtingen te' 020-913456 1st. 783 LOSSE NUMMERS 65 CENT het 17.1X1 PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4 KUNST: Boulez de grote afwezi ge Vuurvogel in fraaie uitvoe ring Aanwinsten Groninger museum PAGINA 5 PAGINA 6: PAGINA 7: ■PAGINA SERVICE: ^Mode, weer overzicht, strips, fe- Billeton, puzzel, radio- en tv-pro- ramma's - I 'R-3 OTTERDAM (ANP) Politie en andweer van Capelle a/d IJssel zijn indag een poosje in verhoogde staat in paraatheid geweest in verband et een lekkend vat met een che- isch produkt. Dat gebeurde nadat ikele politiemannen onwel waren worden toen zij na een telefoontje •er stank waren gaan kijken bij de achtauto waarop het vat stond. anvankelijk dacht men dat de va- n op de vrachtwagen geladen waren t het gevaarlijke chloorbleekgas. mdat de vrachtauto dichtbij de Donwijken Schollevaart en Om- oord stond, besloten de politie en andweer van Capelle groot alarm te ven. Deskundigen van de dienst vaarlijke stoffen in Den Haag stel- n later vast dat het om een onge- arlijk maar wel zwaar stinkend emisch produkt ging. dat aan aard- s wordt toegevoegd. e vaten werden later overgebracht lar een terrein in het Botlekgebied. e Capelse politieagenten hebben (en nadelige gevolgen ondervonden. ik wacht nu al een week op gelukwens MOSKOU. WASHINGTON (AP, Reuter AFP) Rusland heeft uitermate fel gereageerd op de maatregelen die presi dent Carter heeft afgekondigd als reactie op de Russische inmenging in Afghanistan. „Carter heeft de koude oorlog weer hervat," aldus het Russische persbureau Tass. De Amerikaan se onderminister van buitenlandse zaken verklaarde gisteren echter dat de ontspanningspolitiek tussen de twee groot machten het uiteindelijk toch zal winnen van het huidige conflict. Iraanse politie vecht op de trappen van de Afghaanse ambassade in Teheran met de bezetters. In een felle verklaring van het Krem lin beschuldigen de Russische leiders president Carter ervan het startsein te hebben gegeven voor een nieuwe koude oorlog. In de door het persbu reau Tass gepubliceerde verklaring zegt Moskou dat Carters toespraak, waarin hij een aantal maatregelen tegen de Sowjet-Unie aankondigt, ge vat was in de taal van de koude oorlog en daardoor ..vijandig tegen over de wereldvrede". Carter speelt in op de tegen de ontspanning gerichte gevoelens in bepaalde kringen, aldus de verklaring. De Russische leiders zinspeelden er op dat de Amerikaan se president meer denkt aan zijn her verkiezing dan aan wereldpolitiek. Eerder had de Russische krant Praw- an een onzer verslaggers lOTTERDAM De 57-jarige Rot- ïrdammer J. T. heeft tegenover de olitie bekend dat hij de brand heeft ingestoken in een pand in de Olean- ïrstraat te Rotterdam, waarbij vori- e week woensdag elf mensen om het (ven kwamen. man werd aan de hand van dlver- te getuigenverklaringen opgespoord. Aanvankelijk vertelde T. de politie It hij iemand een brandend voor de woning in had zien gooien. ;eren trok hij deze verklaring in hij bekende dat hij zelf het bran- end voorwerp naar hij vertelde in sigaret naar binnen had ge- »oid. T. deed dat nadat hij een spi- al had weggeduwd voor een van de ipotte ramen van de benedenwo- ng. a zijn daad liep T. weg, maar kwam ter terug om naar de blussingswerk- amheden te kijken. Hij vertelde de ilitie uit balorigheid te hebben ge- indeld. De man wordt vandaag ►orgeleid aan de officier van justitie. ADVERTENTIE vakbeurs voor horecabedrijven, instellingen, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants en bedrijfskantines, geopend van 10 tot 18 uur toegang op uitnodiging f 8,50 De beurs is uitsluitend toegankelijk voor personen v.a. 16 jaar. AMSTERDAM ral NEW DELHI (Reuter. AFP. AP) De vroegere premier van India, mevrouw Indira Gandhi, gaat rechtstreeks op een grote verkiezingsoverwinning^ af in India. Zo zag het er tenminste gisteravond uit toen haar Congres- partij al 28 zetels van de eerste 40 zetels van het Lagerhuis had binnen gehaald Volgens Indiase persbu reaus leidden de kandidaten van me vrouw Gandhi in 53 van de 56 distric ten. De Janata-partij van Jagjivan Ram leidde in de drie andere distric ten en was zeker van twee zetels in het Lagerhuis. De einduitslag van de verkiezingen in India wordt pas morgen verwacht. De uitslagen van gisteren waren van de eerste fase die donderdag is begon nen. In de tweede en laatste fase die gisteren eindigde, konden ruim 200 miljoen van de in totaal ruim 360 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. De opkomst was laag. Slechts de helft van de kiezers ging naar de stembus. Bij de laatste ver kiezingen. toen mevrouw Gandhi zul ke grote verliezen leed. kwam 60 pro cent van de Indiase kiezers op. PARIJS (AFP. AP, Reuter) Saoedie-Arabië heeft als eerste land besloten niet deel te nemen aan de Olympische .{pelen in Moskou ,,uit protest tegen de agressie van het organiserende land van de Spelen tegen de moslem-broeders in Afghanistan." De voorzitter van het Olympisch Comité van Saoedie- Arabië. prins Faysal Ibn Hafd, maakte dit gisteren bekend. Het Internatio naal Olympisch Comité (IOC) in het Zwitserse Lausanne had gisteren geen direct commentaar op de Arabische beslissing. Een woordvoerder van het IOC zei slechts dat er nog geen uitnodiging naar Saoedie-Arabië was verstuurd en dat het „erg moeilijk was om te weigeren deel te nemen aan een gebeurtenis als er je er nog niets eens voor bent uitgenodigd." Saoedie-Arabië vroeg gisteren de Islamitische landen „duidelijk stelling te nemen" in de kwestie Afghanistan. „De toekomst zal meer verrassingen voor de Islamitische landen met zich meebrengen als zij verzuimen tegen deze aanval op te staan en hun afkeuring over dergelijke kolonialistische metho den uit te spreken", aldus het officiële Saoediearabische commentaar. Meer. reacties over de Sow jet-acties in Afghanistan staan op pagina 5. ROTTERDAM (ANP) De 34-jarige J. M. van Leusen uit het Belgische Essen is dit weekeinde bij een onge luk op een terrein aan de Sint Lau- renshaven in Rotterdam omgeko men. Terwijl hij bezig was met het nemen van een monster uit een berg steenkolen, kwam hij in aanraking met een laadschop. Hij overleed later in een ziekenhuis. da het optreden van president Carter al „militaire hysterie" genoemd. Een van de belangrijkste maatrege len, die president Carter in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend maakte, is de beperking van Ameri kaanse graanleveranties. De Verenig de Staten zullen nog slechts acht miljoen ton leveren en niet de 25 miljoen ton graan, zoals min of meer overeengekomen was. Washington heeft andere belangrijke graanexpor- terende landen uitgenodigd voor een spoedbijeenkomst, om een gezamen lijke actie tegen de Sowjet-Unie te voeren. Deze bijeenkomst zal waar schijnlijk op 11 januari worden ge houden. Argentinië heeft al laten we ten dat het de overeengekomen één miljoen ton graan aan Moskou zal leveren. De Amerikaanse minister Bergland van landbouw zei dat het hier niet gaat om een permanente maatregel. De leveringen zullen wor den hervat als het Kremlin „weer bij zinnen komt", aldus de minister. In de Verenigde Staten is al heftige kritiek geuit op de graanmaatregel van Carter. Senator Edward Kenne dy zei dat een dergelijke maatregel de Russen niet zal noodzaken Afghanis tan te verlaten, maar juist de Ameri kaanse boeren en de belastingbeta lers zal treffen. Ook twee republikein se presidentskandidaten hebben Car ter het afgelopen weekeinde op dit punt fel aangevallen. Andere sancties, die president Carter aankondigde, zijn onder meer het beperken van de Russische visrech ten in Amerikaanse wateren, een stop op de levering van hoogwaardige technologie en een uitstel van de voorgenomen uitbreiding van het aantal diplomaten. Berichten dat de omvang van de bestaande diploma tieke missies worden beperkt, bleken niet juist. Onderminister van buiten landse zaken Warren Cristopher zei gisteren dat de Verenigde Staten nog meer maatregelen achter de hand houden, voor het geval dit nodig mocht blijken. Hij voegde er echter aan toe goede hoop te hebben dat de grootmachten een oplossing voor het conflict vinden en over enige tijd door kunnen gaan met hun politiek van ontspanning. Doorstoten Ondanks dit verlangen naar ontspan ning werd gisteren bekend dat Was hington van plan Is de Afghaanse opstandelingen, die tegen het pro- Russische bewind strijden, van wa- pens te voorzien. Vervolg op pagina 5 Indira Gandhi Mevrouw Gandhi die zich gister avond al zeker waande van een ver kiezingsoverwinning. verklaarde dat de eerste taak van haar regering zal zijn om de rust en orde te herstellen, de inflatie tegen te houden en de economische situatie van het land te verbeteren. Wat haar regering had volbracht op economisch gebied was verloren gegaan tijdens de twee en een half jaar Janata-overheersing, al dus mevrouw Gandhi. In het noordoosten van India zijn bij gevechten tussen verschillende be volkingsgroepen zeker vier mensen om het leven gekomen Dit deelde het Indiase persbureau UNI mee Meer dan honderd mensen zijn gearres teerd. Tijdens de vierde reddingsactie, afge lopen weekeinde, is de kabel tussen het vlot en een Antilliaanse sleepboot gebroken. Het vaartuig, waarmee vier jonge Friezen in bijna vijf maanden de Atlantische Oceaan waren overge stoken. is nu gezonken naar een diep te van vijftig zestig meter. De be manning acht een succesvolle ber ging van het vlot nu vrijwel onmoge- Van onze sportredactie AMSTERDAM Het eerste sportweekend van dit jaar werd bij gebrek aan competitievoetbal beheerst door de Nederlandse schaatskampioenschappen in Den Haag. De jeugd eiste de titels voor zich op: de 23-jarige Hilbert van der Duim bij de heren allroun- ders, de 18-jarige Ria Visser (foto) bij de dames en de 22-jarige Jan van de Roemer bij de sprinters. Belangrijker dan het uitdelen van de medailles en de kansen waren de mededelingen, die chef de mis sion Bram Leeuwenhoek over de deelname van schaatsers en schaatstere aan de Olympische Winterspelen in Lake Placid deed. Hij toonde zich zo verheugd over de geleverde prestaties, dat een tijdelijke volksverhuizing van top sporters naar het Amerikaanse wintersportdorp in de lijn van de verwachtingen ligt. De vierde na tionale schaatskampioen is de 20- jarige Astrid Jansen in de Wal. in dit geval ging het om het niveaulo- ze kunstrijden. De andere takken van sport: on danks de afgelasting van het be taalde voetbal kon er door de di verse clubs uitgebreid worden ge oefend Het Nederlandse heren hockeyteam verloor in Karachi, waar de laatste serieuze test voor de Olympische Spelen van Mos kou wordt gehouden, van West- Duitsland. En over de Spelen ge sproken. op de sportpagina's treft u interessante politieke ontwikke lingen over de toernee van een Engelse rugbyploeg door het be smette Zuid-Afrika en een eventu ele boycot van het evenement vanwege de Russische inval in Afghanistan aan. De Amerikaanse ambassadeur in de Verenigde Naties Donald McHenry (1) en zijn Russische ambtsgenoot Oleg Troyanowsky tijdens het debat in de Veiligheidsraad. NEW YORK (AFP, APi De meeste landen In de Veiligheids raad van de Verenigde Naties hebben de Sowjet-Unie opgeroe pen tot een „onvoorwaardelijke en onmiddellijke terugtrek king" van de Russische troepen uit Afghanistan. De Ameri kaanse vertegenwoordiger noemde de Russische rechtvaardi- ging„een belediging voor de intelligentie van de wereldge meenschap." Donald McHenry reageerde met deze opmerking op het argument dat Mos kou Afghanistan te hulp was gescho ten op verzoek van de regering in Kaboel. „Moeten wij geloven dat pre sident Amin om Sow jet-troepen heeft gevraagd om daarmee zijn eigen val en zijn eigen executie te veroorza ken?". vroeg de Amerikaanse ambas sadeur. Hij verzocht de Veiligheidsraad te handelen op grond van het VN-Hand- vest de door de Sowjet-Unie „ge schonden vrede en internationale vei ligheid" te herstellen. Het handvest, zei hij. geeft de Sowjet-Unie noch enig ander land het recht over te gaan tot militaire actie in een ander land. ,,Geen land kan meer zeker zijn van zijn veiligheid als de internationale gemeenschap deze gewapende inter ventie van de Sowjet-Unie zou toela ten", aldus McHenry. Hij deed een beroep op Moskou zijn troepen on middellijk uit Afghanistan terug te trekken, zodat de Afghanen zonder druk van buitenaf hun eigen regering kunnen kiezen. Waarschijnlijk is vannacht of anders vandaag een resolutie ingediend, die het vertrek van de Sowjet-troepen verlangt. Het voorstel zal. wordt alge meen aangenomen, stuiten op een veto van de Sowjet-Unie. Dan rijst de mogelijkheid dat de Algemene Verga dering gevraagd zal worden de ver antwoordelijkheid van Veiligheids raad in deze kwestie over te nemen In de Algemene Vergadering bestaat geen recht van veto Voor goedkeu ring van resoluties die zaken van in ternationale vrede en veiligheid be treffen is een tweederde meerderheid nodig. Van een onzer verslaggevers BONAIRE De laatste pogingen om het vlot Sterke Yerke III, dat half december voor de kust van Bonaire is gestrand, te bergen, zijn mislukt. Boetseerset (A) Boetsccrklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. lijk en keert eind deze week terug naar Nederland. Wellicht kan de Sterke Yerke in de zomerperiode nog naar boven ge haald worden, als de zee rondom Bo naire rustiger is, en er geen harde wind staat, die een reddingspoging tot een gevaarlijke aangelegenheid maakt. Een dergelijke actie wordt echter door een woordvoerder van het thuisfront in Leeuwarden uitge sloten geacht. De vier Friezen, de broers Chris en Guus Schweigmann. Leo van der Ploeg en Frits Riemersma, vertrok ken 1 augustus uit de haven van Harlingen met het doel via de Canari- sche Eilanden naar Curacao te varen Amper honderd kilometer van de eindbestemming de haven van Wil lemstad belandde de Sterke Yerke op de rotsen van Bonaire Bij een bergingsactie zonk het vlot dat be staat uit vijf buizen. Verloren Drie weken lang hebben de oceaan- vaarders met behulp van de bevol king van Bonaire geprobeerd de Yer ke boven water te halen. Vermoede- delijk bevindt het meeste materiaal dat tijdens de reis is verzameld (fo to's. films, dagboeken, geluidsbanden en monsters van het vervuilde oce aanwater) zich nog in de buizen De Friezen beschouwen dat materiaal nu als verloren Mogelijkheden om vla een boek. lezingen en tentoonstellin gen nog enige inkomsten te verwer ven, zijn er vrijwel niet. :ï"S- ■&- ifagp. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei Iraai diermoiie! Als onder legger of voor de sier Schmevedraaiersel (B) Grote, kleine en kxuiskopschnieve- draaicr in één. Handgreepje met omslagmcchaniek. voor extra gemak. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank- houten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over tuiging. I il erkentelijkheid ontvang! u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats:Giro: Uw naam: l w adres Postcode en plaats;'Iel Voor het kwartaalabonnement geldt voorde eerste betaalperiode een welkomstkoning van 17 kado naar keuze DA dB. (aankruisen a u lvl Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. )f bel 020-659.38H (uitsluitend voor opgaven I Voor bezorginlbmiatie 020-91.3456. i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1