1980 m, 0 De Amro Bank groeit met je mee. c J PNNEMEE BV INSTITUUT PRAEHEP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN Ffctudeer nu RECHTE N Als u van plan bent in 1980 weer wat aan studie te gaan doen Opleidingen Bedrijfstrainingen L SCHOEVERS GELD de krant helpt u op weg Bijrijder (20). Gaat sinds kort mee op de internatio nale routes. Heeft via z'n Amro salaris rekening meteen Eurocheques aangevraagd, omdat je er in het buitenland geld mee kunt opnemen. En mee kunt betalen. Laat elke maand een vast bedrag overmaken op de speciale Amro spaarrekening voor jongeren. Daar krijgt ie extra hoge rente op. Komt voorlopig nog maar zelden bij z'n Amro Bank Chauffeur (39). Kent de autowegen van Europa als z'n broekzak Laat alle financiële zaken over aan z'n vrouw. En aan z'n Amro salarisrekening. Kan er zodoende op rekenen dat alle vaste lasten zoals huur, gas, licht en telefoon automatisch worden overgemaakt Weet ook zeker dat alle andere betalingen - inclusief acceptgiro's - geruisloos en snel geregeld worden. En dat er elke maand opnieuw een bedrag naar z'n spaarrekening wordt overge schreven. Is laatst met z'n vrouw naar de Amro Bank gegaan om te praten over een lening voor een sta-caravan. Hoorde dat't in orde was, toen hij een week later vanuit Italië naar huis belde. TEL. 070/60.39.05 SINDS IK DE [KRANT BEZORG HET NIEUWS EERDER DAN M7I VADER. SPOI Ml DEKRAI OP frflW ERETRIBUI MAANDAG 7 JANUARI 1980 TROUWKWARTET GESCHIEDENIS ol UNIVERSITAIR TOELATINGSEXAMEN ie Amsterdam. Rotterdam. Oen Haag. Arnhem Eindhoven. Groningen {wolie Utrecht, gericht op de tentamens en etamens van de Ri|k*univer»ileit van Utrecht Speciale opleiding lull-time dagopleiding rechten Informatiebijeenkomsten: r,"2T. UTRECHT «roencdag 9 tan. Jaarbeurs. Croeselaan 6 ARNHEM donderdag 10 |an. Riche National. Wiilemspletn 36 ZWOLLE maandag 14 |an. Hotel Wienties. Stationsweg 7 AMSTERDAM dinsdag 15 |an induslnele Grote Club. Dam 27 EINDHOVEN woensdag 16 jan. Hotel Cocagne. Vestdi|k 47 DEN HAAG donderdag 17 jan CongresgebChurchillplein 10 UTRECHT woensdag 23 jan Jaarbeurs. Croeselaan 6 vraag da studiegids 1973/80 door mrtncmg van deze advenenue öf bel 030-435574 Adamsestrweg 391 b. P.bus 9795. utrecht Ti Woonpiaais en postcode r vraag dan vandaag nog de studiegids van het ISW aan. U kunt u dan tijdig oriën teren. Het ISW is al bijna 50 jaar specialist op het gebied van mondeling avondonderwijs. Er zijn vele studiemogelijkheden. Economie O Praktijkdiploma Bedrijfseconomie O Assistent Econoom O M O. Economie O Bedrijfseconoom Openbaar bestuur O Management in overheidsorganisaties Management O Management Assistente O Middle Management O Management voor non-profit organisaties O Voorbereidend Hoger Management O Hogere Bedrijfsleiding O Public Relations O Organisatiekunde O Strategisch Management Marketing O Marketing Praktijk O Marketing Assistent (NIMA -A) O Marketing Manager(NIMA-B) O Marketing Management (NIMA-C) O Sales Engineering en Industriële Marketing O Sales Management Rechten O Academische Studie Rechten O Bedrijfsrecht O Praktijkgericht Belastingrecht Overige Opleidingen O Commerciële Praktijk O Leergang Personeelszaken O Makelaar o.g. O Makelaar o.g. Repetitiecursus O Notuleren O Vrouw Actueel O Persoonlijke Vormingen Presentatie O Directie-secretaris Bel voor inlichtingen 070-264081 of kruis de opleiding naar uw keuze aan en zend deze advertentie dan naar het ISW. Ant woordnummer 40. 2500 XP Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Naam: Adres: Postcode plaats Instituut voor Sociale Wetenschappen, Wasscnaarscweg 39-41. Den Haag. lel. (070) 264081. NIEUWE CURSUSSEN IN JANUARI TYPEN (ook spoedopl STENOGRAFIE (N. F. 0. E. MIDOENSTANOSOPL. TALEN (Ned.. Frans. Duits. Engels: conversatie, bedrljlscorr.) BOEKHOUDEN INSCHRIJVING VOOR EENJARIGE BEROEPSOPLEIDINGEN aanvang september SECRETARESSE AFO SECRETARESSE RECEPTIONISTE-INF. RECEPTIONISTE e Prospectus 'P aanvipag. loschr en ml ma. t/m do 10.0O-W.J0 uur en vr. 10.00-16.00 uur. Ook gevestigd te Arnhem. Don Haag. Hilversum. Ni|megen. Rotterdam. Ri|Swi|k. Tilburg. Utrecht en Vlaardmgen '&/fi <7.1 Deze maand beginnen - opleidende voor de associatie-examens juni en december 1980 - kursussen voor Inl. en inschr. vj Amsterdam tel.:839839-186964 aanv 14 en 17 jan ïn 9.30-16.00 uur en v Rotterdam-C tel.: 257639-770235 aanv 14 en 16 jan. an 18.30-20.00 uur: Rotterdam-Zuid tel.: 257639-770235 aanv 15 jan. Den Haag tel.: 469722* aanv.: 15.16.17 jan. Dordrecht tel.: (010)257639 aanv 17 jan. Haarlem tel.: 261236 aanv.: 14 en 16 jan. Beverwijk tel.: (023)261236 aanv 17 jan Groningen tel.: 131971 aanv 14 en 17 jan. Zoetermeer tel.: (070) 469722* aanv.: 15 jan. Utrecht tel.:513010-513013 (na 18 30u 782482) aanv 16 jan Algemeen secretaria Leeuwarden tel.: 26212 (bgg 05116-1956) aanv 16 jan. at: Sweelinckplein 46, P Hilversum tel.:(030)513010 (na 1830 u: (030)782482) aanv.: 17 |an. ostbus 63473, Den Haag. In de week van 11 februari beginnen nieuwe kursussen voor MBA. S.P.D. enAcc. Adm. cons. H. J. Th. ten Berge arts hervat praktijk op 8 Januari ^AKENFLITSE^ BONTMANTELS! BONTHOE- DENIII Lage betaalbare prijzen!! Met garantie. Kredietservice mo gelijk De bontspecialisten La Rei ne Jonker Fransstraat 75 (vijl en zeventig). Rotlerdam-C; tel 010- 110756. Gratis reizen, bij koop reisgeld binnen geh., Ned. v. 2 personen terug Koopavond tol 21 uur geopend. Nu n BONTMANTEL kopen" Kom. ki|k en vergelijk! Enorme sortering bontmantels en boni- hoeden vergelijkbaar 20 30% goedkoper' Hel bespaart u veel geld. Volle garantie. Kredietservi ce mogelijk Het Bontpaleis. Hoogstraat 153. Rotterdam, lel 010-143327 Binnen geh.- Ned reisgeld txj koop v. 2 personen terug Koopavond tot 21 uur geopend Boni uw hariewens nu in ver vulling!! De Bontkoning gaat door met verkoop van korte en lange BONTMANTELS ver beneden de normale waarde!! M. garantie. Desg soepele kredietservice. De Bontkoning, Hoogstraat 97. Rot lerdam-C tel 010-117117 Par keerterrein direct t.o. zaak. Bij koop reisgeld binnen geh Ned v 2 personen terug Koopavond tot 21 uur geopend BEGRAFENIS-EN CREMATIEVERZORGING - alle formaliteiten verz. advertenties - eigen rouwkamers - eigen rouwdrukkerij - eigen rouw/volgauto's dag en nacht HOOIKADE 43-46 DEN HAAG kV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14