Onvriendelijk begin van volleybaljaar iEBBC hoopt op spoedig herstel Boekhouder Roel lansen kiest de Nutsspaarbank voor 'n 'ekenlng. En straks óók voor ln spaarrekening! PKC verspeelt punt na strafworpincident Scheidsrechter stapt naar politie na handgemeen met oud-voorzitter van Martinus 'i Zege op Donar weinig overtuigend laa ebi Bal uit de korf getikt. Piet Vet mist ;fenc opnieuw titel 47/iIster NUTSSPAARBANK MAANDAG 7 JANUARI 1980 TROUWKWARTET NDAC door Koos Hamer AMSTELVEEN Ook in sportkringen behoort het tot de goede gewoonte elkaar na de Jaarwisseling het beste toe te wensen. In de Nederlandse Volleybal Bond wilde men daar niet bij achter blijven. Direct na de jaarwisseling kregen alle eredivisie scheidsrechters en de in die divisie spelende vereni gingen een uitgebreide brief waarin naast de wens tot een voorspoedig nieuw jaar meteen even werd meegedeeld, dat de scheidsrechters niet meer te tolerant moesten optreden. Dat naar aanleiding van de constatering dat de agressie bij het spelen ln de eredivisie duidelijk toenam. Ondanks al die goede voornemens ontaardde de eerste de beste wed strijd bij de heren tussen Martinus en Zaan'69 na afloop toch in een handge meen. Op het moment dat hoofd- scheldsrechter Putman en tweede scheidsrechter Max Vuylsteke de door de Zaanse ploeg met 0-3 gewon nen wedstrijd wilden afhandelen, uit te oud-Martinus voorzitter Frits Suèr zijn ongenoegen over een aantal voor vallen in deze overigens matige wed strijd Na een klap van Suèr wilde Vuylsteke zich revancheren met het werpen van een stoel ln de richting van zijn aanvaller. Enkele omstan ders wisten die aanval in de kiem te smoren. Suèr werd daardoor letsel bespaard, maar Vuylsteke kwam met het dour hem gegrepen meubelstuk in onzachte aanraking en liep daarbij een verwonding in zijn gezicht op. Voor Vuylsteke aanleiding om na de afhandeling van zaken naar de Am- stelveense politie te stappen om: ..Aangifte van mishandeling te doen", aldus de Linschotense arbiter. ..Suèr deed dat niet alleen tegen mij persoonlijk, maar ook tegen mijn functie als bondsfunctionaris. Als het bij beledigingen was gebleven, had ik het laten lopen. Nu meen ik echter dat hij zijn boekje dusdanig te buiten is gegaan, dat ik het hier niet bij kan laten zitten. Overigens ben ik blij dat Suèr mij gebeld heeft en bereid is het uit te praten. Maar dat betekent niet bij voorbaat, dat ik de aanklacht niet dooreet". In het kader van de beste voorne mens betuigde Suèr later zijn spijt over het voorgevallene Aanleiding tot het alles was de poging van de scheidsrechter het allemaal strakker te leiden In de twee eerste sets leek het er niet naar. In de tweede set maakte de Maastrichtse scheidsrech ter de irritatie nog groter door een beslissing van de neutrale lijnrechter niet over te nemen. In het verloop daarna wilde Vuylsteke de zaken niet uit de hand laten lopen. ..Daarom ben ik tweemaal naar mijn collega ge gaan om spelers er op te laten wijzen, dat zij zich niet moesten misdragen. Putman nam dat over". ..Nu moet men mij natuurlijk niet gaan verwijten, dat ik Ineens zo strak was. Dat is gewoon voorgeschreven en iedereen weet er nu van", aldus Vuylsteke. De grote vraag is of de brief van de Nationale Sektle Arbitra ge inderdaad zin had. Axel Hlnze, de manager van Zaan'69 daarover: „Er zijn dit seizoen nog maar twee straf zaken in de eredivisie geweest Ik vind. dat men nu wel overdrijft door te stellen dat er tegen wangedrag zo streng moet worden opgetreden. Ik krijg meer de Indruk, dat de scheids rechter het zelf niet kunnen volgen en merken dat ze achter lopen op de nieuwe ontwikkelingen". Een al eer der gehoorde klacht. Ook binnen de scheidsrechterskring wordt daar druk over gesproken. Het niet op één lijn zitten van de volleybalscheidsrechters uitte zich dus ook in Amstelveen. Onno Kalf. één van de Zaanse spelers, ontlokte het tot de opmerking: „Ik begrijp niet waar de mensen zich nu^o druk over maken. Wij waren toch gewoon de sterkere ploeg. Als er streng was ge floten. hadden we met veel ruimere cijfers gewonnen". De Zaanse aan staande leraar gaf daarmee dus indi rect toe. dat de arbitrage wel beter had gekund. Vkn onze basketbalmedewerker EEN BOSCH Uit de 99-86-overwinning van Den Bosch {ster Dbnar valt niet direct te concluderen dat het met de lan< jpi?1] kSmpioen niet geheel naar wens gaat. Maar toch, sinds D lgkeei Bfesch de beschikking heeft gekregen over een geldschieterjstaat ht$ met de prestaties enigszins bergafwaarts gegaan. Niet d er fussen die twee zaken enig verband bestaat, maar het is v eel dat het spel van de Bosschenaren de laatste wekfweeke Scheidsrechter Vuylsteke wordt geremd in zijn drang om Frits Suèr (links, half zichtbaar) met stoel te lijf te gaan. Dat de teleurstelling in Amstelveense kring groot was. kwam natuurlijk ook door het verloop van de derde speel periode. Zaan-coach Jacques de Vink kon zich toen een fantasieopstelling veroorloven. Door de winst ln de twee eerste speelperiodes met 10-15 en 12- 15 zat hij toen al op rozen. Daarom kon hij Henk van der Berg, Jan Snip- pe en Wim Knip. spelers die toch altijd goed zijn om bij de selectie voor het nationale team te zitten, rustig aan de kant laten. Pas toen bij 12-12 de derde Zaanse setzege in gevaar kwam, werden Van de Berg en Snippe ingezet. Toen het bij 14-15 nog niet wilde lukken werd ook Knip ingezet. Tussen allerlei verwarringen, agressi- viteiten en andere toestanden door werd het uiteindelijk toch 16-18 voor de Zaanse ploeg. Eredivisie dames: Longa'58-Corbulo 1-3 (10-15, 15- 13. 15-17. 12-15). Valbovol-Orion 1-3 (6-15, 3-15, 15- 12. 11-15). Sarto-AMVJ 0-3 (5-15, 4-15, 10-15). VC Heerlen-SFC 3-0(15-7. 15-10, 15-8), Haag'68-Dyna- mo 0-3 (4-15. 5-15. 8-15). Energo-DVC 0-3 (11-15, 5- 15. 12-15); Stand: DVC 8-18. Dynamo 8-18. VC Heerlen 8-12. Corbulo 7-10. AMVJ 8-10, Energo 9-8, Longa'59 9-8, Orion 8-8. SFC 8-8. Sarto 8-4. Valbovol 8-4. Haag'88 8-0; Heren VC Maastrlcht-Corbulo 1-3 (12-15. 4-15, 15- 6. 11-15). Lycurgus-Orlon 0-3 (12-15. 11-15, 8-15), Dynamiek Ooor-AMVJ A 0-3 (9-15, 10-15. 4-15). Martlnus-Zaan'68 0-3 (10-15. 12-15. 16-18). PVC/ Blokkeer-Oeldrop VC 0-3 (5-15, 6-15. 7-15), WC- EAW 1-3 (10-15. 15-8, 12-15, 11-15); Stand: AMVJ 8-16, Corbulo 8-16. Lycurgus 9-12, WC 9-12, Zaan'69 9-12, Orlon 8-8, EAW 8-6. Oeldrop VC 9-8, Dynamiek Ooor 9-6, Martinus 9-4. PVC/Blokkeer 9-4. VC Maastricht 9-2. behoorlijk is teruggelopen. De dpmpetitie werd thuis van Punch verloren en toen de ploeg van Ton Boot» in het daaropvolgend treffen tegeri lijstaanvoerder Leiden een rui me vtoorsprong uit handen gaf om tenslotte ook die belangrijke ontmoe-- ting rnet miniem verschil te verliezen, warert de sombere gezichten niet van de lucmt. De draad van het winnen is met de zege cp Donar dit weekeinde weer opgevat, maar overtuigend gebeurde dat niet-. In een matige partij basket bal had Den Bosch zelden een jrotere voorsprong dan vijf punten en de kloof van dertien punten werd pas in de slotfiase bewerkstelligd, toen een Groningse press een averechtse uit werking* had. In een door balverlies (vooral \tan Donar: liefst dertigmaal) gekenmerkte wedstrijd won daarmee de minst» slechte ploeg. ïst'.sl bèg« i naar schove petitie daarbij inmiddels een bee 1 nam< naar het tweede plan geschoven.cam: moeten er alleen voor zorgen dat februa als tweede eindigen en niet word) febru ingelopen door Amstelveen," zpde vi Jan Dekker over de inmiddels tot tj Itnd. punten opgelopen achterstand Leiden. pr het weds De scores: Den Bosch: Cramer |ft Huj Lister 20. Kirkland 18. Faber 13 re dati Akerboom 12. Donar: Schultz 36, Jnde da mison 16, Dijkstra 13 en Zwiers met t punten. gaan Idag (i Eredivisie heren Lelden-Stars 115-82, EBBC wpf p nar 99-80. Landlust-Gronlngen 113-80. begl Stand: Lelden 24-40. EBBC 24-30, Amstelveen md. 34. punch 24-28, Donar 24-26. Stars 25-26. Ri j lts." r [t in v de V1 jaar 3 24-16, Rotterdam AMSTERDAM LDO-speler Kees de Boer heeft de spelregelcommissie bij de korfbalbond werk bezorgd. Vlak voor tijd kreeg Sjaak Euser van het thuis spelende PKC van scheids rechter Meek een strafworp te nemen. Euser leek succes te hebben, want de bal kwam in de korf. De spelregels schrijven echter voor, dat de bal ge heel door de korf moet gaan. Voor het moment daar was, bedacht De Boer zich dat hij met een ferme sprong die bal dan wel eens tegen kon houden. Het lukte hem die er weer uit te tikken. Hij had echter buiten de waard, ofte wel scheidsrechter Meek gerekend. Die liet de strafworp overnemen, om dat hij vond dat De Boer te vroeg was ingelopen. Euser was door het voor val echter zo beduusd, dat hij in twee de instantie miste. Daardoor bleef de stand 10-9 ln Papendrechts voordeel. PKC. dat een sterke eerste helft met een 8-4-voorsprong afsloot, was er zo door van de kaart, dat het LDO'er Piet de Jong de gelegenheid gaf de gelijkmakende treffer te scoren (10- 10). PKC moest daardoor de eerste plaats afstaan aan Archipel, dat Samos met 9-6 versloeg. De grote verrassing bij Blauw Wit was dat Cort van Dijk weer was opgesteld. HOOFDKLASSE A: AW-HKV 13—13,Fortuna- Luto 5—6. St. Hooger-Deetos 7—10, Pams-KVS 9—8. B: DOS-Deto 12—5, Archlpel-Samos 9—8, PKC-LDO 11—11, Rohda-Blauw Wit 13-14. OVERGANGSKLASSE A: BEP-HKC 14—8. Rust Roest-Kllmop 5—2. Sperw-Soesterkw 11— 11 PSV-DleHaghe 13—9. B: Danalden-DTV 9—16, Westerkw-O Elb. 10—13. VEO-Het Zuiden 11— 10, GKV-ZKV 7—7. C: F PACTA DKOD 16—18, Trekvogels-Achllles 15—13. O Arnhem-Rap. 10— 10, DOS-Dalto 11 15. D: Nlc.-AKC 8—8, Stan- Irles-Frlso 14—10, WWMD-W Kwiek 12—14. SCO- Asko 11—19. Donar begon ook nog gehandicapt aan deze'ivoor de Groningers in ver band met de vierde plaats zeer belangrijk* wedstrijd. Spelverdeler John Franken brak tijdens een partij tje baskejjbal in zijn kerstvakantie een vinge% en ontbrak, waardoor de Groninger^ een belangrijke schakel misten. D% overwinning met dertien punten g^ aanvoerder Jan Dekker dan ook Jeen reden om de eerste thuiswedstrijd in de finalepoule van de Europa fcup, woensdag tegen Par- tizan Belgnado, met een gerust hart tegemoet tè zien. „We moeten over een dood pint heen en ik kan alleen maar hopei dat dat woensdag ge beurt. We hébben de laatste tijd kei hard getraind om ons op die grote serie wedstrijden optimaal voor te bereiden en ook omdat we in de ko mende periode met zoveel wedstrij den nog maar weinig gelegenheid krijgen te trainen." W Dekker kan geten sluitende verklaring - geven voor del huidige inzinking van EBBC: „Tegenl Donar hebben we zon- Win Git ^sWlft T? der zelfvertrouwen gespeeld. Van- lllöL CWllt XV daar dat vele balverlies. En afgelopen woensdag tegen Leiden kwam er ROERMOND Voor de competl opeens een onverklaarbare matheid eredivisie is bij de handbalsters over de ploeg. Jerwijl we elf punten weekeinde één wedstrijd gespee voor stonden." pen Bosch hoopt dus Swift Roermond won thuisspele op herstel en heeft de nationale com- met 12-6 van V en K. a aid ZWOLLE Jos Bongers uit Nijfy^fS1 gen is in Zwolle Nederlands biljïe"Jdro kampioen in de spelsoort anker ka^Ploer 47/2 geworden. Hij won al zijn paj en. Piet Vet eindigde net als v< jaar op de tweede plaats en verbef; de gelijk zijn eigen Nederlandsef' cord algemeen gemiddelde. Vet f digde op 126.00. Het record stond 123.50, sinds de vorige titelstrij| Zwaag. De eindstand iresp. matchpunten, hoogste en alg. gemiddelde): 1 Jos Bongers (Nijmegen) 2 Plet Vet (Berkhout) 3 Jan Amouts (Etten-Leur) 4 Louis Havermans (Zundert) 5 Wllly Steures (Nijmegen) 6 Ben Velthuis (Oldenzaal) 7 JanFeeke(Castrlcum) 8. Henk van de Kruysweg (Wezep) 2104 Roel Janssen houdt de boeken bij. Van en op 'n klein maar heel gezellig reis- buro. Hij houdt ook van boeken. Met lezen gaat 'n fors deel van zijn vrije tijd heen. Daarnaast is Roel ook nog aktief in het verenigingsleven. En het verbaasde ons niet toen we hoorden, dat hij de penningen van de plaatselijke voetbalvereniging beheert. Die vereniging staat 'r - ondanks slechte berichten over voetbal in 't totaal - goed voor. Dat kunnen wij weten. Want Roel kwam 'n tijdje geleden bij ons over een salarisrekening. Goed, da's een kwestie van even uitleggen. Maar Roel nam die rekening bij ons juist omdat we de tijd hadden om 'em iets te vertellen over de mogelijkheden en zo. Ja, daar kan ook 'n boekhouder nog wel 'ns mee gediend zijn. En zo kwam Roel ook met ons over voetballen praten; van 't een kwam 't ander en nu voetballen wij zogezegd mee. Nu is de Nutsspaarbank onderdeel van een groter geheel. Zou 't zo gemoedelijk gaan op alle 80 kantoren in en rond Den Haag? Ja, punt uit. We weten van onszelf dat we de vriendelijkheid, de flexibiliteit en 't persoonlijke van een privé-bank hebben. We willen dat graag laten blijken en aan iedereen vertellen. Modern standpunt. De Nutssbaarbank is een bank van vandaag. Met alle diensten in alle sektoren van het geldverkeer. Salarisrekeningen, hypotheken, verzekeringen, speciale rekeningen vooij jongeren, vreemde valuta en óók nog 'n aantal verschillende manieren van sparen en beleggen. Roel Jansep weet dat nu allemaal. En hij heeft als boekhouder inzicht genoeg om te konstateren dat 't ook voordelig is om met NutsspaaAbank in zee te gaan. En natuurlijk die persoonlijke benadering. Wellicht kiest hij s|raks óók de Nutsspaarbank voor 'n spaarrekening. De paperassen en de eerste dagafschriften van z'n salarisrekening heeft-ie allang opgeborgen in de speciale map van de Nutsspaarbank. Administratieêgaat 't bij ons ook op rolletjes. Vlot. En vender wisselt Roel 's zaterdagsmorgens oij een Nutsspaarbankkantobr nog wel eens kleingeld voor de kluAkas; vlak voor-ie zelf moet spelen. Laat ons juichen, Meneer Jansen! Inlichtingen: Jan Hendrikstraat 4, 2512 GL Den HaagTjel. 070-469490 fii-w TA D jas be psinde lnd de irijd Het luay i Iming omda tier to< nn na groei halve ten ges ke lint tteel he Oorkor eerst toern wordt Italil en wl oor ee ge d ïuay. •Duits 'oorst ItalU een l«n k ie zi ven. eelnaj •ernoo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10