VC stoot gorbulo I in voetstuk Kevin Keegan opnieuw de beste Liverpool schudt concurrentie af Storholt toch nog sneller Spelen unieke gelegenheid ker bij dames voor DVG Engelsman wint gouden bal vóór Karl-Heinz Rummenigge en Ruud Krol Manchester United kansloos: 2-0 In Trondheim vóór Van der Duim en Kleine Hennie Stamsnijder Efim Güller schaaktitel Oproep van Sacharow voor Moskou ;RDAG 27 DECEMBER 1979 TROUW/KWARTET 13 ida b" oos Hamer RECHT Waar iedereen al een tijd op heeft ziften in, is dan eindelijk gebeurd. Corbulo heeft zijn Wate rloo gejien. De ploeg die er in de Nederlandse bekerstrijd en ititie toch altijd weer in slaagde aan het langste ein d te :n, is verslagen door WC, het clubje uit Vught. Met 3-2 iet team van trainer-coach Rob Hachmang een echte rinnaar, zoals ook de Nederlandse dameskampi oen lit Dokkum dat werd. Met 3-1 bleef de Friese ploeg/ de .ver de VC Heerlen. Ook dit resultaat werd behaald in idstrijd, waar de spanning over de uitslag de vijftiien- rd toeschouwers lang bezighield. Is dus van het voetstuk ge- 'erecht won WC. Vooral om- Vughtse ploeg zich in tegen- tot zoveel andere teams tegen niet liet gaan in te opportu- spel. Voor de Vughtse ploeg de beloning van het lang- egroeien naar een vorm. Die ter dan verwacht werd. Ter- wel alle eredivisie-teams in orbereidingsperioden van de tie zich uitputten in vele on- duels, bereidde WC zich al- r via duels tegen voomame- ische ploegen. rste de beste competitiewed- gen het Amstelveense AMVJ een volkomen verkeerde iding. Het team van Hach- erd toen weggevaagd. Lang- nd is de ploeg echter naar re vorm toegegroeid. ,,Ik heb noeten pratenkijkt Hach- de afgelopen tijd terug. „We echter geleerd, hoe we dit moesten aanpakken". k duidelijk uit de twee eerste name Peter van Damme en iffele deden hun aanvalswerk buitenkant zo goed, dat het blok één van de sterkere de Voorburgse ploeg end misgreep. Via 15-11 en rd een 2-0 voorsprong opge- die de volle Zwijndrechtse tot groot enthousiasme t zich in de derde set tot 8-3 gedachte alleen al aan een 3- p de landskampioen maakte itse ploeg echter te gretig, kroop ondanks een matige lonstandse langzamerhand Vughtse ploeg toe. Dat maak- o/izeker. Hachmang probeer- twee wissels, Jaap Blokland iet voor de goed voor de dag spelverdeler Ton van der ■eserve-spelverdeler Jan den n het achterveld voor Wim de rust terug te brengen, niet. Via 9-15 in de derde en cijfers in de vierde speelperi- de strijd weer in evenwicht st het in de vijfde set gebeu- ereen speelde Corbulo op n ervaring de favorietenrol ar we konden het niet meer :n", vond Corbulo-speler 'wissen, één van de regelma- irbulo-spelers, „het rammel- »1 bij ons". „Daar hebben we leculeerd", meende Hach- le jongens herinnerden zich zij moesten spelen". Naast urne en Stoffele maakten der Wiel. Ad van der Velden de Leyer dit waar met een 15-9 winst (3-2). Een grote is, waarom Corbulo-coach tooien niet meer wisselde, woord: „Je weet dat deze ijd terugkomt. Dat dit nu urde, betekent dat we daar ent op moeten zijn". mes maakte DVC de favorie tgen de VC Heerlen in de it niet waar. Na een 14-10 ng werd de setwinst uit han- tven doordat het Heerlense stevige greep op het Dok- mvalsspel had (14-16). Daar- ien Martje de Vries, Carolien Josefien Wortelboer en Joke meer in de wedstrijd. Via 15- n 15-11 kwam de Nederland- balbeker voor het eerst naar „We hadden de tweede set eten weggeven", vond de e coach Ger Spijkers. Hans en. de Friese coach, dacht er ver. „Het is een kwestie van geweest. De aanval ging bij ons steeds beter lopen, en daar \had de VC Heerlen geen verweer Uiigen. Dat, ondanks het feit dat we rfcaar één wisselspeelster hadden". PARIJS Een internationale Jury samengesteld door het blad France Football heeft voor de tweede ach tereenvolgende maal de 28-jarige Brit Kevin Keegan uitgeroepen tot Europees voetballer van het Jaar. Keegan, die binnenkort waarschijn lijk van Hamburger SV naar Juven- tus overstapt (als de Italiaanse voetbalgrenzen opengaan), kreeg 118 punten. HIJ had een grote voor sprong op de Westduitser Rumme nigge en Krol, die respectievelijk 52 en 41 punten kregen. Van de 26 juryleden hadden er achttien Kee gan op de eerste plaats gezet. Zes deskundigen vonden dat Keegan de op een na beste voetballer was ge weest en twee personen gunden Keegan niet meer dan de vierde positie. Een dergelijke unanimiteit is uniek sedert het klassement om de gou den bal in 1956 werd ingesteld. Vo rig jaar had Keegan slechts zes pun ten meer dan de Oostenrijker Krankl, die nu op de gedeelde vijf tiende plaats staat. In 1977 kwam Keegan drie punten te kort op de Deen Allan Simonsen. Johan Cruijff is de enige, die driemaal tot Europees voetballer van het Jaar werd gekroond (in 1971, 1973 en 1974). Alfredo di Stefano (1957 en 1959), Franz Beckenbauer (1972 en 1976) en nu Kevin Keegan (1978 en 1979) kregen twee keer de voorkeur. Op de gepubliceerde lijst staat Kist op de met de Westduitser Breitner gedeelde dertiende plaats. Rep op de gedeelde vijftiende plaats en de len Tahamata en Rene van de Kerk hof met nog vier spelers de 21e plaats. 1 Keegan (Hamburger SV) 118 punten. 2 Rum menigge (Bayern Munchem 52. 3 Krol (Ajaxi 41. 4 KalU 'HSVt 27. 5 Platlnl (St. Etlennei 23. fl Rossl iPergulai 16. 7 Brady (Arsenal) en Francis (Nottingham Forest) 13, 9 Bonlek (Lodz) en Nehoda iDukla Praag) 8. 11 Dalgllsh (Liverpool) en Simonsen (Barcelona). Woodcock (FC Köln) en Rep (St EMennei 5, 19 Stlellke (Real Madrid) 4. 20 Tresor (Marseille) 3. 21 Tahamata (AJaxt, Pezzey (Elntracht Frankfurt). Alves (Paris SO), Mc Queen (Manchester United). Causlo (Juven- tus) en Rene van de Kerkhof (PSVi 2 27 Asensl (Barcelona). Brooking (West Ham United). Hell- ström (FC Kalserslautemi. H MDUer (Suttgarti. Panenka (Bohemians Praag) en Sc. achner (Au-, stria Wlem 1. Gestaakt GELEEN De enige competitie wedstrijd op tweede kerstdag, de Geleense derby tussen COV en Maurits voor de vierde klasse D (zuid twee), heeft niet de volle ne gentig minuten geduurd. Twee mi nuten voor het einde staakte arbiter Allertz bij de stand 2-2 de ontmoe ting. omdat hij zich bedreigd voel de. Speler Timmers van Maurits wenste een meningsverschil met hem op de vuist te beslechten Om dat de stemming onder de Maurits- spelers toch al niet de vredelieven de kerstsfeer Inademde, wat In het voorafgaande geleid had tot waar schuwingen voor drie Maurits-spe- lers. beëindigde Allertz het duel voortijdig. Saillant detail is het COV-Maurits een inhaalwedstrijd was die uit pure nood op tweede kerstdag ge speeld werd. Beide clubs wensen niet aan eikaars verzoeken te vol doen. COV is uit principe een zater- dagamateurclub. die weigert op zondag te spelen. Omdat in Lim burg en Noord-Brabant nauwelijks zaterdag-amateurvoetbal gehouden wordt, zijn die clubs op de zondag ingedeeld. Maurits weigerde op zijn beurt op zaterdag te spelen, zodat een doordeweekse dag als tweede kerstdag uitkomst moest brengen. WK Columbia BOGOTA Alfonso Senior, presi dent van de voetbalbond van Co lumbia, is er van overtuigd, dat zijn land in staat is de eindronden van het toernooi om het wereldkampi oenschap 1986 te organiseren ..Ik ben er zeker van", aldus Alfonso Senior, „dat het wereldkampioen schap voetbal 1986. zoals besloten is. in Columbia zal worden ge houden". In een interview bracht hij naar voren dat de stemming in zijn land de laatste weken is omgeslagen. Was er aanvankelijk veel kritiek tegen het organiseren van het toer nooi met vermoedelijk 24 deelne mende landen, in de laatste tijd heeft de kritiek moeten plaatsma ken voor optimisme. Het parlement zal na de komende verkiezingen in maart april 1980 in een speciale zit ting beslissen of het gerechtvaar digd is of een ontwikkelingsland als Columbia een dergelijk toernooi te organiseren. In de meeste gevallen zullen de sta dions worden vergroot. Slechts in een geval is sprake van de bouw van een geheel nieuwe accommodatie. Het stadion in de hoofdstad Bogota (4.5 miljoen inwoners) krijgt een ca paciteit van 88 000 zitplaatsen, het stadion in Call (1,8 miljoen onwo- ners) wordt vergroot tot 60 000 zit plaatsen. dat in Pereira (250.000 in woners) tot 45 000, dat van Medellln (2 miljoen inwoners) tot 60 000 en dat van Cucuta (350.000 Inwoners) tot 40.000. In Barranquilla (1 mil joen inwoners) aan de Caraïbische kust wordt een nieuw stadion ge bouwd dat in 1984 klaar moet zijn Het krijgt een capaciteit van 45.000 zitplaatsen. Er is een groot tekort aan hotel ruimte. Columbia hoopt in deze op de steun van internationale hotel ketens. In Bogota zijn maar 3117 hotelbedden, in Call 1313 en in Me dellln 177.3. Alfonso Senior ver wacht geen problemen in verband met de grote hoogteverschillen tus sen de plaatsen waarin wordt ge speeld. Besloten is dat teams die in de eerste ronde aan de kust in Bar ranquilla spelen ln de tweede ronde In geen geval naar de op 2650 meter hoogte gelegen hoofdstad Bogota behoeven te reizen LIVERPOOL Tegen een Llverpool-in-vorm valt, zeker op eigen veld, weinig in te brengen. Dat ondervond mede-koplo per Manchester United op tweede kerstdag op Anfield Road. De landskampioen maakte het dozijn competitieoverwinnin gen op rij vol door United met 2-0 te verslaan. Door de zege versterkte Liverpool zijn positie aan de kop van de eerste divisie. Het heeft nu twee punten voorsprong op Manchester United en een duel minder gespeeld. Manchester United werd In Liver pool bij vlagen overspeeld. De thuis club trok alle aanvallende registers open en domineerde het toptreffen van de eerste tot de laatste minuut. Na een kwartier gaf de Schot Alan Hansen de zege gestalte door de ope ningstreffer voor zijn rekening te ne men. Daarna moesten de supporters van Liverpool tot de 85e minuut wachten alvorens David Johnson de krachtsverhouding binnen de lijnen gelijkmatiger afspiegelde met de tweede treffer: 2-0. In die periode is Manchester United nauwelijks gevaarlijk geweest. Het moest zich beperken tot defensief VVC-speler Stolfele <m) smash langs het Corbulo-blok, dat gevormd wordt door Constandse en Clardeij (9). Paisley bagatelliseerde na afloop de overwinning van zijn spelers niet. Wel bracht hij zijn pupillen direct terug in de realiteit met zijn verklaring: „Er is nog een lange weg te gaan. De over- 1 winning op Manchester United bete- Wlllt IvCrStCrOSS kent niet, dat de race om het kampi oenschap al voltooid Is." - De 54-Jarige grootmeester lier heeft beslag gelegd op de schaaktitel. Na vijftien >ezit Güller 11,5 punt. Zijn nste belager Joesoepov had plus twee afgebroken partij- van die partijen, tegen Ler- ligde in de voortzetting in waardoor Güller zonder te ampioen werd. Met nog een spelen is de „veteraan" on- ar voor zijn concurrent. Joe- an eventueel nog gelijk ko- ar ook in dat geval gaat de Güller. IUer veroverde ln 1952 het onale grootmeesterschap en laatste kampioenschap van ft-Unie in 1954. De huidige was ernstig gedevalueerd ontbreken van alle topspe- Zich geplaatst hebben voor datentweekampen. Tal. Pe- •oloegajevski en ook wereld- 3 Karpov waren niet van de Minsk. jiboerdanldse heeft tijdens looi om het Russische karn ap voor dames in Tiflls ver- n Marta Litinskaja. TRONDHEIM Na de eerste dag van de schaatswedstrij den (kleine vierkamp) in Trondheim gaat Jan-Egil Storholt aan de leiding. De Noorse Europese kampioen van het vorige seizoen won de 500 meter en eindigde op de 3000 meter op de derde plaats achter Piet Kleine en Hilbert van der Duim die exact de zelfde tijd klokten. Storholt bezit een kleine puntenvoor- sprong op Van der Duim. Kleine volgt op de derde plaats met één vol punt achterstand. Voor Jan-Egll Storholt betekenen de wedstrijden in Trondheim de eerste officiële krachtmeting van dit seizoen en de eerste confrontatie met de le- den van de Nederlandse kernploeg Svetlana Thatsjoek (r) wordt gefeliciteerd door Tatjana StórrhoHenrvan d^DuimwerdToo" Arejeva na haar officieuse wereldrecord op de 3000 meter. Egbert van 't Oever met spanning uitgekeken. De nationale bonds- ien. Van 't Oever: „Natuurlijk is Stor- coach ging van de veronderstelling holt nog niet in topvorm, maar dat uit dat het verschil tussen de Noor en zijn Kleine en Van der Duim ook nog Van der Duim wat geringer geworden niet. Ik heb de indruk dat Storholt was. Oorzaak daarvoor lag ln de een- zich hier in Trondheim van zijn beste zame voorbereiding van Storholt op 1 kant wil laten zien. Hij wil de Noren de belangrijke evenementen in dit erop wijzen dat eenzame voorberei- seizoen: de Olympische Spelen en de ding op het schaatsseizoen even goed Europese en wereldkampioenschap- j resultaten kan opleveren en niet di- pen. Storholt zonderde zich af van de Noorse kernploeg, een voorbeeld dat Noorwegens tweede rijder Stens- hjemmet volgde. Op de 500 meter wasTttorholt duide lijk sneller. HIJ voltooide de sprint in 40 seconden rond en was daarmee 0,6 sneller dan Van der Duim, die met Harm van der Pal op de gedeelde reet vormverlies betekent. Maar of hij het achterste van zijn tong laat zien, durf ik niet te beweren". De tijd van Set Kleine werd geëvenaard door lbert van der Duim, die in het laat- j ste paar bij een temperatuur van acht 1 graden onder nul en op vrij zwaar ijs eveneens 4.17.9 liet afdrukken. Daar mee knabbelde de Friese onderwijzer wat af van zijn achterstand ln het derde plaats beslag legde. Een desil- puntenklassement op Storholt en lussie voor Van 't Oever, die hij wat wordt de eindzege bepaald door het geforceerd goed praatte door te wij zen op de missers van Van der Duim in zijn rit. „Als Hilbert die niet maakt, is het verschil gegarandeerd kleiner", De teleurstelling van de bondscoach/^ werd weggespoeld door de gebeurte nissen op de 3000 meter Piet Kleine, die voor zijn doen met 41,2 een verras send goede 500 meter had gereali seerd. was op de middenlange af stand gekoppeld aan Storholt. Drje ronden voor het einde plaatste Kleine een demarrage, die Storholt niet kon of niet wenste te beantwoorden Klei ne finishte in de goede tijd van 4.17.9. Storholt bleef daarbij bijna een volle seconde achter: 4 18 8 Opmerkelijk aan de zege van Kleine was de simpe le manier waarop hij 1200 meter voor het einde weg reed van zijn tegen stander. Notabene tegen Storholt. De rijder die zich de laatste Jaren erin gespecialiseerd heeft in de tweedé helft van een afstandsrit te versnel- wordt de eindzege bepaald verloop op de 1500 en 5000 meter die vandaag op het programma staan. 500 meter; I. Jan Egi) Storholt (Nol 40 0, 2. Rolf Falk Larsen (Noi 40 4. 3 Hilbert van der Duim iNedi. Ingemar Brcdell (Noi en Harm van de Pal (Ncd> allen 40.6. 6 Frtta Schalij (Nedi 40 8. 7 Wim Pol (Nedi 41 0. 8 Yep Kramer (Nedi 41 1. 9 Plet 1 Kleine (Nedi 41 2. iO. Karl Forbord (Noi 41 6 3000 meter 12 Kleine en Van der Duim 4 17.9. 3. Storholt 4 18 8, 4 Kramer 4 21 1. 5 Po) 4.21 5. 6 j Schalij 4.22.9. 7 Falk Larsen 4.27.3. 8 Harald Mola (No) 4.28.7. 9 Van de Pal 4.29 9. 10 Forbord 4 31 0. Stand na de eerste dag 1 Storholt 83 133 pnt. 2. i Van der Duim 83.583. 3. Kleine 84.183. 5. Kramer 84 616. INZELL De dames kernploeg, Lieuwe de Boer van de sprintersploeg en de zich alleen voorbereidende Jos Valentijn hebben elkaar op tweede kerstdag getroffen bij wedstrijden ln Inzeil. Haitskc ValenUJn won er de 500 meter ln 43.20 seconden. De mees te indruk echter maakte Sophie Wes tenbroek. die op de 500 meter als derde eindigde en de 1000 meter won ln de persoonlijke recordtijd van 1.27.84. Westenbroek was nog nooit sneller geweest dan 1.28.04, een tijd, die zij drie Jaar geleden ln Medeo verwezenlijkte. BIJ de heren-sprinters bleven zeven rijders binnen de veer tig seconden. Het snelst was Lieuwe de Boer ln 38.95. Jos Valentijn nam op de duizend meter revanche door deze te winnen ln 1.20.29. Later op de dag werd ooi nog een drieduizend meter gereden. Ria Vis ser bleef daarbij met een tijd van 4.39.28 onder het officiële wereldre cord junioren. Dit staat met 4.40.35 sinds begin dit Jaar (Grenoble) op naam van Beth Heiden. Vissers pres tatie geldt overigens niet als record, aangezien het om seniorenwedstrij den ging. Ria Visser bleef slechts een fractie van een seconde boven het Nederlands record van Sijtje van der Lende. Het wereldrecord bij de senio ren is in handen van de Russische Galina Stepanskaja met de Medeo- tljd van 4.31.00. Dames: 500 meter 1 HalUke Valentijn (Ned) 43 20 sec. 2. Brigitte Flierl (W Dl) 43.93, 3 8ophle Wes tenbroek iNcdi 44.10. 4 Ina Sleenbruggen (Ned) 44 42. 5 Annell Repola (Flnl) 44.54, 6 Ria Visser (Ned) 44 58. 7. Sijtje van der Lende (Ned) 44 74 1000 meter 1 Sophie Westenbroek 1 27 48, 2. Haltske Valentijn 1 27 60. 3 Annle Borcklnk I 28 18. 4. Brigitte Flier 1.28.28, 5 Slgrld Smuda (W Dl) 1 29 79 3000 meter 1 Ria Visser 4 38 28. 2 Ina Steenbruggen 4 43 75. 3 Joke van Rtjssel 4 45 05, 4 Sijtje van der Lende 4 45.88, 5. Annell Repola 4.47.72. HEREN: 500 meter I Lieuwe de Boer (Ned) 38 93 sec 2 Jukka Ala Louko (Flnl) 39 39. 3 Jos Valen tljn (Ned) 39 49, 4. Hubert HlrschblchJer (W Dl) 39 73.5 Paul Ederer (W Dl) 39 89. 6 Esa Poulakka (Finli 39 91. 1000 meter Joa ValenUJn 1.20.29. 2. Herbert Schwan (W Dl) 1.20 38. 3 Lieuwe de Boer II 20 74. 4 Urpo Pikku Peura (FM) I 21 15. 5 Esa Puolakka (Flnl) 1.21 30 3000 meter 1 Jouko Sa- lakka (Ftnli 4 19 90. 2 Colln Coates (Austr) 4.20 87. ALMA ATA Op de tweede dag van nationale selectiewedstrijden op de Medeobaan ln Alma Ata ls de 22- Jarige (Russische rijdster Svetlana Tkatsjoek op de 3000 meter onder het wereldrecord van haar landgenote Galina Stepanskaja (4.31,00) geble ven. Svetlana Tkatsjoek bleef als eer ste vrouw onder de grens van vier en een halve minuut en liet een tijd van 4.27.02 afdrukken. Deze prestatie kan evenwel niet als wereldrecord worden erkend daar de wedstrijden niet voor komen op de kalender van de Interna tionale schaats unie (ISU). Wél zal de tijd als nieuw record van 'de Sowjet- Unle worden beschouwd. Nog twee rijdsters bleven op de drie kilometer onder het officiële record van Stepanskaja. Als tweede eindig de Tatjana Arefljeva ln 4.29,95 en derde werd Natalia Petroeseva in 4.30.47. Op de 1000 meter zegevierde Valenti- na Lalenkova ln 1.24,45, een seconde boven het wereldrecord van haar landgenote Tatjana Averlna. Door haar fraaie prestatie op de 3000 meter werd Svetlana Tkatsjoek ook eerste ln de vierkamp. Natalia Za- borsklk werd tweede en Ljoebov Be- resina eindigde als derde. Natalia Petroessova had eerder de 500 meter gewonnen ln 41,38 secon den. De 24-jarige Petroessova. die op deze afstand Olympisch kampioene is. benaderde daarmee het uit 1976 daterende wereldrecord van Sheila Young (VS) tot op zeven tiende se conde. De 1500 meter leverde een zege op voor Oallna Stepanskaja, winnares van Olympisch goud op dit onderdeel. De 30-jarige Stepanskaja had een tijd van 2 minuten 12,19 seconden nodig. Nadat Svetlana Tkatsjoek dinsdag de aandacht voor zich opeiste met een uiterst snelle tijd op de 3000 me ter. was het gisteren de beurt aan de eveneens 22-jarige Tatjana Terasso- va voor een indrukwekkende verrich ting Tarassova won de sprint en de 1000 meter in tijden, die slechts wei nig liggen boven de bestaande we reldrecords. De 500 meter won ze ln het nieuwe nationale record van 40 74 seconden. Het wereldrecord op deze afstand ls nog altijd ln handen van de Amerikaanse Sheila Young met 40.68, een tijd die zij vier Jaar geleden ln Inzeil maakte. Tarassovas tijd op de 1000 meter was 1.23 96. een halve seonde boven het wereldrecord van Averlna. dat vier en een half Jaar geleden ln hetzelfde Medeo werd ge bracht op 1.23.46 Bij de heren wera wereiarecordhou- Arsenal consolideerde zijn derde positie door de Londense derby tegen Tottenham Hotspur met 1-0 winnend af te ronden. De „Ounners" hadden daarvoor de hulp van de Joegoslavi sche doelman Aleksic van de Spurs nodig. Hij liet een onschuldig schot van Alan Sunderland glippen. Nottingham Forest haalde einde lijk ook weer eens de volle buit bin nen. Op eigen veld won de ploeg van Clough met 2-1 van Aston Villa dank zij een treffer van de kortgeleden voor één miljoen gulden van Queens Park Rangers aangetrokken stan Bowles. AraenaJ-ToUenham Houpur 14). Bolton Wande- rervEverton 1-1. Brlghton-Crydal Palace 3-0. Def- by County-Coventry City 12. LIverpool-Manchet- ter United 2-0, Manchester Ctty-Stoke City 1-1, Middlesbrough Leeds United 3 1. Norwich Clty- Ipswteh Town 3-3. Nottingham Forest-Aston VlUa 2-1. West Bromwich Albion-Bristol City 3-0. Wol verhampton Wanderers-8outhampton 0-0 8tand aan de kop Liverpool 21-32. Manchester United 22-30, Arsenal 22-26, Southampton 22-24. Norwich City 22-24, Middlesbrough 21-23, Aston Villa 21-23, Cryatal Palace 21-23, Wolverhampton 21-23 Intemazionale ult Porto Alegre heeft voor eigen publiek de tweede wedstrijd ln de finale van de Brazili aanse competitie tegen Vasco da Gama uit Rio de Janeiro met 2-0 gewonnen. Ook de eerste wedstrijd ln Rio de Janeiro was met dezelfde sco re geélndlgd ln het voordeel van In temazionale. dat door deze overwin ning het Braziliaanse kampioen schap greep. Het ls niet de keerste keer dat de titel bij de ploeg uit Porto Alegre terecht komt. Dat was reeds het geval ln 1975 en 1976. Belde clubs uit de finale zullen Brazilië vertegenwoordigen ln de „Coupe Llbertadoes". het Zulda- merikaanse kampioenschap voor clubteams. River Plate uit Buenos Aires heeft door een gelijk (0-0) spel tegen Santa Fe in de tweede wedstrijd om het Argentijns kampioenschap de natio nale titel behaald. De eerste wed strijd ln 8anta Fe was ln 1-1 geéln dlgd. waardoor River Plate door het dubbeltellen van het uit gescoorde doelpunt kampioen werd. Union Douala uit Kameroen ls win naar geworden van de Afrikaanse be ker voor landskampioenen. De beslis sing viel na het nemen van straf schoppen. Union won zondag de tweede wedstrijd tegen Hearts of Oak uit Ghana met 1-0. De Ghanese club had de eerste wedstrijd met dezelfde score gewonnen. De spelers van Union benutten vijf strafschoppen, die van Hearts of Oak slechts drie. SOESTDUINEN - Hennie Stamsnij der heeft ln Soestduinen de traditio nele Kerstcross gewonnen. De cou reur uit Enter won de veldrlt, die voor de 25ste maal werd gehouden, met een voorsprong van twintig seconden op Herman Snoeyink uit Denekamp. De favoriet Relnier Oroenedaal uit SlntrMichlelsgestel liep twee lekke banden op en finishte met een achter stand van veertig seconden op' Stamsnijder als derde. De Belg Roger de Vlaeminck werd vierde en Wil Brouwers uit Horst-Amerlca vijfde. Hans Steekers uit Noordwijkerhout is ln Kijkduin Zuidhollands kampi- 1 oen veldrijden geworden. Steekers i eindigde na 24 kilometer (1.07,26) als nummer één vóór John Juyvenhoven (Lelden). Gert Dolfsma (IJsselmui- den), Leen TJoelker (Hillegom) en Ru- die Hoogkamer (Leiden). Bij de cross ln Sint Isldorushoeve legde de amateur Jan Olde Meule uit Tubbergen beslag op de eerste plaats. De prof Hennie Kuiper uit Putte ein digde na 20 kilometer op een achter stand van 1.57 op de winnaar als tweede. Derde werd Jan Nijhof uit Hengelo, vierde Gerard Veldschoten uit Oldenzaal en vijfde Marcel ten Berge uit Eibergen. Sporttoto De uitslagen van de voetbalwedstrijden, die voor komen op Toto SI Zijn: DulUland-TurkiJe 2-0 Manchester United Nottingham Forest 3 0 .Arsenal-Tottenham Hotspur 1-0 Bolton Wanderer* Evrrton 1-1 Benh Albion-Crystal Palace 3-0 Derby County-Coventry City 1 -2 Liverpool-Manchester United 2-0 Manchester City-Stoke City 1-1 Middlesbrough Leeds United 3-1 Norwich Clly-Ipswlch Town 3 3 Nottingham Foreu Aston Villa 2 1 West Bromwich Albion-Bristol City 3-0 Wolverhampton Wanderer»-Southampton 0-0 Aantal deelnemers 115 090 Inleg 360 391.50 Prijzenbedrag 171 185.90 le prijs ƒ66 474.38 2e prijs: 42 796,49 3e prijs 59.915,09. BASKETBAL - Hel elfde kersttoernooi ls ge wonnen door Amstelveen De ploeg van Ktru- bergen versloeg In de eindstrijd Dordrecht met 98-82 BOB Belandde op de derde plaats door Punch ln de onderlinge strijd met 102-100 na verlenging terug le wijzen Topscorer ln het toernooi werd Toon van Helfteren van Punch met 52 punten BIJ Dordrecht speelde Chris Plaat ln de rol van ga» tape Ier Chrts Plaat, een broer van de bij Lelden spelende Ouard Mit chell Plaat, zal op korte termijn door de Leldae ploeg worden Ingelijfd, als rijn aanvraag voor een Nederlands paspoort wordt gehonoreerd. der Koelikov (37.0) verslagen door 3 Andrtes Kasper (Ned. 4 23 23, 4 Jarmo Alppl Anatoli MedennlkOV 37 71 le«en (Flnl) 4 23 42. 5 Wim Brink .Nedi 4 25 97 8. Frtu yjM tncaciuunuv o i11 tegen Oawenua (W Dl) 4 27 75. MOSKOU Volgens de Russische dissident AndreJ 8aehnrov zijn de Olympische Spelen van Moskou een „unieke gelegenheid" om de verdediging van de mensenrechten in de 8owJet-Unie te bepleiten. Ten overstaan van Franse Journalisten, die hem ln zijn woning ln de Russische hoofdstad bezochten, hernieuwde Sacharow zijn oproep aan buitenlandse gasten om de zaak van de dissidenten voor en tijdens de Spelen bij de gezagsdragers van de Sowjet-Unle aan de orde te stellen. „We hebben ons tot de buitenlandse ploegen en het Internationaal Olympisch Comité gewend met het verzoek vooral aan de om godsdienstige redenen gevangen zittende dissidenten aandacht te schenken." aldus Sacharow. HIJ beschouwt de internationale actie die ln 1978 voor het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal werd gevoerd ten bate van de politieke gevangenen ln Argentinië als een voorbeeld: „Die campagne heeft werkelijk resultaat gehad." Sacharow noemde de namen van Joeri Orlow, Anatoli Tsjaranskl, Vladimir Tsjelkow, Balis Ortauskas. Danilo Tsjoemoek. Serge) Kovalew en Igor Ogoertsow als de meeSt bekende jgevangenen, wier vrijlating de actie ten doel zou moeten hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 13