FAMILIEBERICHTEN MAANDAG 22 JANUARI 1979 TROUW/KWARTET hunnen van maandag lol en mei vri|dag lelelo- msch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dil alleen mogei<|k van 18 00-20 00 uur Goedemorgen opa Bouwhuis hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag Gert. Dianne en Jeroen Geloof, hoop en liefde hebben het bootje van onze ouders Ser van de Graaf Letta van de Graaf- Schaaij 25 houden jaar varende Wilt u hen feliciteren, dan bent u welkom vrijdag 26 januari 1979 van 19 tot 21 uur in de Grote Zaal. Ca- botstraat 33 te Am sterdam. De kinderen Cabotstraat 35. Amsterdam „In het Huis mijns vaders zijn vele woningen" Heden heeft de Heer thuis gehaald zijn kind. onze lieve broer, zwager en oom Jan Willem van Dijken in de leeftijd van 72 jaar Amstelveen: M. J. van Dijken S. E van Dijken- van der Gang Den Haag: W. Bonzet- van Dijken M. L Bonzet Groningen: H. van Dijken Hzn. neven en nichten Groningen 18 januari 1979 Omdat het veertig jaar geleden is dat wij KLAAS VAN NES en ANNA ELISABETH VISSER getrouwd zijn en omdat er zo veel is om dankbaar voor te zijn, vieren wij deze maand feest in de kring van kinderen, familie en vrienden. Gelegenheid tot persoonlijk gelukwensen zaterdag middag 27 januari van 3-6 uur in het Dikker en Thijs Garden Hotel. Dijsselhofplantsoen 7. Amsterdam (naast Hilton). Gerrit v.d. Veenstraat 91 1077 DT Amsterdam. Jezus uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart n deze rust is van ons heengegaan onze lieve vrouw, moeder en oma Nieske Alkema in de ouderdom van 80 jaar. Roden, 19 januari 1979. Helterbult 16 G. Meijer Utrecht- Annie Poortman-Meijer Dick Poortman Niska en Ina Roden. Henk Meijer Ikie Meijer Brouwer Ettie. Geert. Niesje en Johan Oosterwolde: Auk Smilda-Meijer Piet Smilda Necke. Harry en Gerald Almelo: Jan Meijer Riekie Meijer-Boersma Gienie. Geert. Klaas-Jan en Nieske Hardegarijp Wil Neef-Meijer Joop Neef Nita. Duttie. Gerda en Anneke Roden Rein Meijer De overledene is opgebaard in de aula Leek- sterweg 44 te Roden Oelegenheid tot condole ren dinsdag 23 januari van 19 00-20.00 uur De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 24 januari om 14.30 uur op de algemene be graafplaats te Roden, voorafgegaan door een rouwdienst in de Geref. Kerk. Aanvang rouw dienst 14 00 uur. treft iemand druk. Hij teil den druk ver lichten. Psalm 103:3 De Heer heeft tot Zich geroepen, onze heve moeder, zuster, schoonzuster en tante Maria Wilhelmina Vooys-Schipperus Nigtevecht: Herman en Jetty Mock Maassluis C M. van der Waal-Schipperus M van der Waal Schiedam J. M. Schipperus P Schipperus A. Schipperus-Timmcrs Leidschendam J Schipperus E C. C Schipperus-Holtzapvaf Neven en nichten. Schiedam. 16 januari 1979 Nieuwlandplein 29 Correspondentieadres Fam. H Mock. Kortevelterslaan 8. 1393 P B Nigtevecht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Schiedam. het overlij- Met droefheid geven wij kennis den van Prof. dr. A. H. W. Aten jr. grondlegger van de radiochemische afdeling van het Instituut voor Kernphysisch Onder zoek Bestuur, direktie en medewerkers van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Curatorium, direktie en medewerkers van de Stichting Instituut voor Kernphysisch Ondarzoek De God van leven en dood nam heden tot Zich. onze lieve moeder en grootmoeder Johanna Plet sinds 31 maart 1969 weduwe van Adriaan Izaak Leijs op de leeftijd van bijna 86 jaar. ..Ik zal in het huis des Heeren verblij ven, tot in lengte van dagen" Ps. 23 6b Groningen. 20 januari 1979 „Menno Lutterhuis" Paterswoldseweg 267 Corr. adres Prof. Poelslaan 33 - Rotterdam Rijswijk (Z.H.): M. A. Kleine-Leijs W. A. Kleine Rotterdam: W J. Leijs C. A. Leijs-Stam Bussum J. P. Leijs A. M. Leijs-v.d. Brink Naarden: J. E. Leijs L. C. Leijs-de Leeuw en kleinkinderen Een dienst van Woord en gebed zal gehouden worden aanstaande woensdag om 11 uur in de kerkzaal van het „Menno Luttershuis". waar na de begrafenis zal plaatsvinden om plm. 12 uur op de begraafplaats „Selwerderhof". Voor de dienst gelegenheid tot condoleren in de kerkzaal vanaf 10.30 uur. In Jezus ontslapen onze lieve schoonzuster en tante Tineke Westerhof-Dijks op de leeftijd van 66 jaar. echtgenote van Piet Westerhof Psalm 73:12 (oude berijming) Maassluis, 20 januari 1979 Edmonton K. v.d. Land G. v.d. Land-Boonstra Komhorn: H Westerhof G. Westerhof-de Vries Goor: A. Steneker W. Steneker-Westerhof Nieuw Roden: G. Westerhof-Rozema Edmonton: H. Peters J. Peters-de Boer Veenwouden: S. Zijlstra W. Zijlstra-Westerhof Edmonton: J. Klaver I. Klaver-Boonstra. ..Het geknakte net zal Hij niet verbre ken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven Jesaja 42:3 Voor ons onverwacht maar op zijn tijd is heden vredig ontslapen onze moeder en groot moeder Jacoba Johanna Kaaijk-de Graaff. weduwe van Pieter Kaaijk. in de ouderdom van 77 jaar. Rockanje J. Eggink Surhuizum: M. J van der Meer-Kaaijk J. van der Meer. Leiden: J. Kaaijk J Kaaijk-Jansen. en kleinkinderen. 9283 TD Surhuizum. 19 januari 1979 Dorpsstraat 39. Geen toespraken De rouwdienst is bepaald op dinsdag 23 janua ri a.s. om 3.00 uur in de aula van de begraaf plaats ..Rosenburgh" te Voorschoten waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Samenkomst in de aula van de begraafplaats. Bij haar Heer en Heiland thuis gekomen onze lieve moeder en grootmoeder Cornelia Kamphorst op de leeftijd van 74 jaar Sinds 21 april 1978 weduwe van Sjoerd Bleeker Psalm 27 l Kampen. Theun Bleeker Jannie Bleeker-Sollie Corien en Freek Rijswijk. Evert Bleeker Balda Bleeker-Leene Jody. Cora en Valerie Ermelo Jaap Bleeker Boukje Blceker-Postma Kalinka er Saskia Waalwijk: Henny Botterweg-Bleeker Han Botterweg Jet en Beatrijs Rijswijk: Sjoerd Bleeker Joke Bleeker-Mulder Arjen en Iris Voorthuizen: Jet Bleeker Ermelo. 19 januari 1979 Corr.adres Molenweg 2, 3851 NS Ermelo. De begrafenis zal D V. plaats vinden dinsdag 23 januari om 14 30 uur op de Algemene Be graafplaats te Ermelo Vooraf wordt een dienst van Woord en Gebed gehouden in de Maranatha kerk aan de Spar renlaan. aanvang 13 30 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula van de begraafplaats Met droefheid delen wij u mede dat op 19 januari jl. is overleden de heer C. Krieberg Direkteur Bauknecht Nederland B V. Voor de wijze waarop hij het bedrijf heeft geleid, hebben wij altijd alle bewondering en respekt gehad. Zijn vrouw en kinderen zijn in onze gedachten en hebben de herinnering aan een fijne man en vader. Direktie en Commissarissen Bauknecht Nederland B V. Karolusstraat 14 Oosterhout. 19 januari 1979 De ter aarde bestelling zal woensdag 24 janua ri a.s. om 14.00 uur plaatsvinden op de begraaf plaats „Zorgvlied" Amsteldijk 273 Am sterdam. „In volle bewondering voor wat hij voor z'n mensen en het bedrijf heeft betekend, delen wij u mede. dat onze geliefde en zeer gewaar deerde direkteur de heer C. Krieberg op 19 januari is overleden. Zijn prettige manier van werken was voor ons allen een voorbeeld. Wij houden hem in onze herinnering als een fijn mens. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij hopen, dat het besef wat hij voor ons heeft betekend het verdriet enigszins zal verlichten. Ondernemingsraad en Medewerkers Bauknecht Nederland B.V. Karolusstraat 14 Oosterhout. 19 januari 1979. „Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon reinigt ons fan alle zonden". In dit vaste vertrouwen is naar Jezus gegaan, mijn innig geliefde man en pleegvader, onze broer, zwager en oom Frederik Carel Koning in de ouderdom van 80 jaar ..En nu irat verwacht ik, O Heere, mijn hoop die iz op U." J. Koning-Steenbergen Utrecht: E. Schalkwijk-Koning J. Schalkwijk Gouda: J. Koning Leiden: J. Steenbergen M. Steenbergen-Kallenberg R. G. C. Koekkoek E. Koekkoek-Nieuwenhuizen nichten en neven Leiden. 20 januari 1979 FRans van Mierisstraat 36a De overledene is opgebaard in de rouwkamer ..Eenvoud", van Ingen Schenau, Hogewoerd 84. Bezoek aan de rouwkamer, woensdag avond a.s. van 7.00-8.00 uur. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden donder dag 25 januari a.s. in de aula van de algemene begraafplaats „Rhijnhof, aanvang 14.00 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Ook na de begrafenis gelegenheid tot condole ren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. want ik zal Hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijn's aangezichts en mijn God. Psalm 42:12 De Here heeft tot Zich genomen onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder Maaike Doekes-Elzinga geboren 15-3-1892 Uit aller naam: G. Doekes Dirkshom. 20 januari 1979 Dorpsstraat 14 De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 23 januari a.s. n.m. 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Dirkshorn. Gelegenheid tot condoleren maandag 22 janu ari van 16.00-18.00 uur te Dorpsstraat 14. In Jezus ontslapen, onze geliefde zorgzame vader en opa Jacob Dijkshoorn weduwnaar van Margaretha van Schie op de leeftijd van 76 jaar Psalm 121. Groessen: L. Dijkshoorn G K Dijkshoorn-Lugtig- heid Carla. Greetje. Jaco Vlaardingen: J. C. Dijkshoorn Vlissingen: M. Valstar-Dijkshoorn P. Valstar Margreet. Leendert, Ine ke. Carolien Vlaardingen: J Dijkshoorn C Dijkshoorn M. Dijkshoorn M. Hoogendorp 3132 K B. Vlaardingen 18 januari 1979 Zuidbuurt 26 LIEVER GEEN BLOEMEN Onze vader ligt opgebaard in het woonhuis, gelegenheid tot condole ren aldaar maandagavond van 20 00- 21.00 uur Een dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden dinsdag 23 januari a.s. in de Gereformeerde Kerk. Huis te Velde Laan te Maas land om 14 00 uur. waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de Algeme ne Begraafplaats te Maasland 1. Joh. 5. vers 11 God heeft ons Eeuwig leven gegeven, en dit leven is tn zijn Zoon. Voor ons te vroeg, maar op Gods tijd. is geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma Geertje Leffers-Luth op de leeftijd van 66 jaar. Zwaanshoek. F. Leffers Haarlemmermeer. F. H. Leffers Dokkum. G. Leffers B. Vöebel Hoogland. E. Kisjes-Leffers R. Kisjes Corrie en Basti Sellingen. G. Huiting-Leffers J. B. Huiting Hilfred. Margreet. Eline Zwaanshoek. Haarlemmermeer. 19 januari 1979 Bennebroekerdijk 46b. De overledene is opgebaard in het mortuarium aan de Witte de Withlaan 1 te Bennebroek (mgang achterzijde). U kunt afscheid van haar nemen: maandag 22 januari van 19.00 tot 20.00 uur. De Dienst vanWoord en Gebed zal worden ge houden woensdag 24 januari a.s. om 13.45 uur in de Gereformeerde kerk aan de Rijksstraat weg te Bennebroek. waarna de begrafenis zal plaatshebben om plm. 14.15 uur op de Her vormde begraafplaats te Bennebroek. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in „het Trefpunt" achter de Gereformeerde Kerk. Geen bloemen. In plaats van kaarten. „Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijne" Heden overleed in alle rust mijn geliefde man. en onze beste oom, zwager, achteroom en oudoom Edouard Antoine Baron Stratenus oud reserve le luitenant der Huzaren in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Diepenveen: H. Stratenus-Vis Leersum: S. Stratenus-van Brakel. Gorssel: M. E. van Notten-Stratenus W. J. P. van Notten Amsterdam: E. A. Stratenus G. Bosch-van Drakenstein Schoten (België): R. J. Stratenus Leersum: A. E. Stratenus-de Geer. Driebergen: J. L. Stratenus G. M. Stratenus-Oudemans. Deventer: M. Stratenus A. Stratenus-Michielsen Deventer A. E. van Luyn-Stratenus P. J. van Luyn. Dongen: G. E. Stratenus G. Stratenus-Duba Bilthoven: G. H. van der Graaf-Vis A. van der Graaf. Emmen: J. G. Vis Amsterdam: A. Vis Diepenveen. 19 januari 1979 Schapenzandweg 3. De overledene is opgebaard op het landgoed „Nieuw Rande", Schapenzandweg 3 te Diepen veen. Gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren op maandag 22 januari van 15.00 tot 16.00 uur aan het sterfhuis, ingang koepel. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 23 januari a.s. te Dieren om 14.30 uur in aula 2. Vertrek vanaf het sterfhuis om 13.30 uur De Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente Maasdijk geeft met diep leedwezen kennis van het overlijden van hun Herder en Leraar ds. Marinus Jan Kalvenhaar op de leeftijd van 51 jaar. sedert 2 april 1978 predikant van onze ge meente. Wij gedenken zijn arbeid in ons midden met grote dankbaarheid. Houdt uu> voorgangers tn gedachtenis die het woord Gods tof u hebben gespro ken. let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na." Hebreeër 13 vers 7 De Here zij met Zijn licht en kracht zijn vrouw en kinderen nabij De Kerkeraad der Ned. Hervorm de Gemeente Maasdijk, 20 januari 1979. Heden nam de Heere na een kortstondige ziekte tot onze diepe droefheid uit ons midden weg. onze dierbare en zeer zorgzame vrouw en moeder Wijnanda Maria Versteeg-Merkens op de leeftijd van 50 jaar J M. Versteeg Henny en Gert-Jan Kees en Tonny Marja Maunk. 19 januari 1979 Tielsestraat 56 Geen bloemen De teraardebestelling is D.V. bepaald op woensdag 24 januari op de begraafplaats van de Ned. Htiv. Kerk te Langbroek om 14 00 uur. Vooraf wordt er om 13.30 uur een rouwdienst gehouden ïr. het Hervormd Centrum. Brink 10 te Langbroek. Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond 23 januari van 20.00 21.00 uur in het Hervormd Centrum aldaar „In stilte verwacht ik u o Heere Na een langdurige liefdevolle verzorging in de verpleeginrichting „De Naaldhorst" tc Naald wijk is in Zijn Heer en Heiland ontslapen onze lieve vader, behuwd groot- en overgrootvader Gerrit Pieter van Dijk weduwnaar van Adnaanlje Voogt in de ouderdom van 88 jaar Chatham (Canada) H. van Dijk L. van Dijk-van der Sluis Maasdijk: J. van Dijk N. van Dijk-van der Spek Maassluis: J. M Verboon-van Dijk J. Verboon Klein- en achterkleinkinderen Maasdijk, 20 januari 1979 Correspondentieadres: Korte Kruisweg 33 Maasdijk Vader is opgebaard in het Dienstencentrum ..De Prinsenhof". Cornells Houtmanplein 6. Gelegenheid tot condoleren aldaar dinsdag 23 januari van 17.00-18.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden op woens dag 24 januari om 10.30 uur in „De Prinsen hof". waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Maasdijk omstreeks 11.15 uur. Welke is uw enige troost beide tn leven en sterven? Dat Ik met lichaam en ziel. beide in leven en sterven, niet Mijns, maar mijns getrouwen Zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Zondag 1 van de H. Catechismus. Met droefheid in ons hart geven wij u kennis dat. na een ziekte van enkele dagen, de Here op Zijn tijd en wijze uit ons midden heeft wegge nomen. mijn innig geliefde man. onze lieve zorgzame vader, Marinus Jan Kalvenhaar echtgenoot van Johanna Magdalena Nijland op de leeftijd van 51 jaar. J. M. Kalvenhaar-Nijland Rianke Diedy Willemijn Maasdijk. 20 januari 1979. Nederlands Hervormde Pastorie Nassaustraat 1 Aan huis liever geen bezoek Liever geen bloemen Onze man en vader is opgebaard in de Neder lands Hervormde Kerk, Nassaustraat 2. Maas dijk. Gelegenheid tot condoleren aldaar dins dag 23 januari van 19.00-21.00 uur en na de begrafenis in de kerk. De rouwdienst zal worden gehouden op woens dag 24 januari om 13.30 uur in voornoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Maasdijk, omstreeks 14.30 uur Met droefheid berichten wij u. dat op 20 janua ri is heengegaan, in de leeftijd van 76 jaar onze geliefde vader en grootvader Ir Johannes Raapzaet Gillard de Veer Namens kinderen en kleinkinderen S. M de Veer de Lammert 9 5662 HW Geldrop De Tematie zal plaatsvinden op woensdag 24 januari om 13.00 uur in het Tematonum te Dieren Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien Exodus 14 13 Op vrijdagmorgen 19 januari 1979 ging in tot het feest van haar Heer. onze lieve moeder en oma Aaltje de Boer weduwe van Wouter Jonker op de leeftijd van 72 jaar „Wij treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben." Apeldoorn: Mats Vlaanderen-Jonker Wim Vlaanderen Anja, Eveline, Wouter. Mirjam Sassenheim: Ans Pluimers-Jonker Frits Pluimers Jeroen. Martijn Heerhugowaard. Eva Dijkstra-Jonker Wijnand Dijkstra René. Erik. Jasper Monnickendam. Hans Jonker Ageeth Jonker Veldman Sebastiaan, Sander. Jose Schermerhorn Westeinde 90 Correspondentie adres: Veldspaat 19, 1703 EJ Heerhugowaard. De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvin den maandag 's middags om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk te Schermerhorn. Voor ganger Ds. J W Doff. Hierna zal de teraardebestelling plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Schermei- horn, omstreeks 14.45 uur Na een kort maar intens gelukkig huwelijk is van ons heengegaan mijn allerliefste Han. mijn onvergetelijke vader en grote vriend Ir. Johannes Raapzaat Gillard de Veer octrooigemachtigde E. P de Veer-de Bruin Fuat Eerbeek, 20 januari 1979 Beethovenstraat 42 De crematie zal plaatshebben woensdag 24 januari a.s. om 13.05 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren. Indien u de crematie wenst bij te wonen wordt u verzocht om 13.00 uur in het crematorium aanwezig te zijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 4