Trouw C 253 00 84 00 62 00 «7.20 623 00 Overzicht effectenbeurs Geld over de grens Scheepsberichten Beurs van New York Verdeeld SX er Marktberichten Sasss-"1?I «se, gjss: a ü-sr 5Ü )eurs van Amsterdam BEURS P 15 - RHS 17 VrERDAM De Amsterdamse eu lenbeurs heeft de nieuwe beurs- ce met een licht verdeelde stem- aa Ingezet. Oorzaak was het ge- n aan affaire. Mede door de onver sierde vaste stemming in Wall d bleef de ondertoon In Amster- di| goed. 3J! de Internationale waarden kon "ei pvens 80 cent toevoegen op 'ar JO als gevolg van licht verhoogde chfc. a|ngstelling voor dit fonds op het ?e< ikte akkoord over een nieuwe süin de Westduitse staalindustrie, ia noteerde 10 cent hoger op <0, Kon. Olie was onveranderd i |,10, Evenals Unilever op 122. inanciële sector was overwegend Ir met Nationale Nederlanden als le verliezer. Dit verzekeringsfonds -te 1,60 kwijt op 107,60. De I ging 3 terug tot 367 en Amro- lt twee dubbeltjes tot 74,90. Bij ïandelmaatschappijen was Deli aagd. De koers ging dan ook met 0 omhoog tot 128. KLM verloor ent op 120,50. lokale markt lag er bij uiterst lge handel kalm en verdeeld bij. winsten waren echter licht in de rderheid. Door het gebrek aan ngstelling ontstond een dunne kt, waarin diverse uitschieters, el naar boven als naar beneden, •kwamen. moest in de uitgeverijsector de egraaf als gevolg van zeer licht bod, 5,50 afstaan op 115, NDU rentegen kon 4 toevoegen op ÉDe beurs had geen verklaring deze plotselinge daling van het rel Telegraaf. oud en zilver rERDAM - Ooud 14 040-14.440 (14.240- per kg. ZUver 375-402.50 tonv.) per gk. De gemelde hogere winst en omzet bij Wessanen deed de koers van dit fonds met ƒ1,60 stijgen tot ƒ71,60. In de overwegend lagere financiële sector deed NMB het daarentegen goed met een koerswinst van 2 op 197,50. Meneba noteerde 1,60 hoger op ƒ71,60, terwijl de aandelen Bege- mann 6 hoger op 88 niet te koop waren. Zeer vast waren verder o.m. Schulte- ma, Bos Kalis, ACF, Borsumy Wehry en Unlkap. Evenals Nationale Neder landen lag ook Amfas aangeboden in de markt. Het aandeel Amfas werd 1,70 goedkoper op 109,30. Ook Leldsche Wol en Kluwer behoorden tot de fondsen die naar beneden gingen. Ook de obligatiemarkt had te lijden van het gebrek aan affaire, waardoor de noteringen zich in neerwaartse richting bewogen. Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr. (100) Duitse mark (100) «ai. ure (10.000) Portugese esc (100) Canadese dollar Franse h (100) Zwitserse Ir. (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr. sen. (100) Spaanse pes. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegos dinar (100) CONTANTE Londen New York KOERSEN 1.93 3.91 6.62 106.50 22.75 360 1.62 46.50 120.00 44 50 38.00 37.25 14.65 2.61 4,30 48.75 8.75 5/1 Brussel Franklort Stockholm Oslo Wenen Tokio Madrid 4.0195-0245 1.98875-99125 1.68125-6837S 47.175-225 6.8525-8575 107,920-970 45,865-935 121,125-175 23,885-935 38.885-935 39.605-655 14,751-761 101,40-101,50 2.61-2.91 2.03 4,21 6,92 109,50 25.75 5.05 1.72 49.50 123.00 47.50 41.00 40.25 14,95 2,91 8/1 4.0105-0155 1,98325-98575 1,66725-66975 47,125-175 6.8525-8575 107.905-955 45,905-955 121.085-135 23,865-905 38.945-995 39.625-675 14.749-759 101.43-53 2.61-2.91 Grote vaart ALA.MAK 7 te Rotterdam, ALKMAAR 8 te Bar ranqutlla. ALUDRA 7 vn Houston. ATLANTIC CROWN 7 te Oother.burg, BAARN 7 vn IJmuiden nr St Maarten, BILDERDIJK 7 vn Savannah nr New Orleans. BREDA 6 te Rotterdam, BROERE EMERALD 8 vn Rotterdam nr Lc Havre. BUENA VISTA 8 100 nw Lissabon nr Rotterdam, CHE VRON EINDHOVEN 6 vn New York nr Preeport. CHEVRON ROME te Ras Tanura, CHEVRON THE HAOUE 6 vn Kopenhagen nr Rotterdam. ESSO BONAIRE 6 vn Ras Tanura nr Alnsukhna, ESSO SABA 8 360 no Belra nr Bahrein, OANY- MEDES 6 vn Mataranl nr Buena Ventura, OAR- DENIA 7 50 zw Napels nr Llvorno, OOOILAND 6 vn Hamburg nr Santos, MERCUFIUS 8 vn Rot terdam nr Hamburg, NEDLLOYD FORCADOS 7 te Coqutmbo. NEDLLOYD HOORN 6 vn Rotter dam nr Hamburg. NEDLLOYD KEMBLA 7 780 no Wake Island nr Los Angeles. NEDLLOYD ROT TERDAM 7 te Rotterdam. NEDLLOYD ROUEN 7 vn Baltimore nr Houston. ONDINA 8 400 z Moga discio nr Mombasa. RIJNBORO 7 te Domsjoe, STRAAT HOLLAND 8 te Kobe, ULYSSES 6 rede Port of Spain. ABIDA 12 te Petite Couronne verw., ACILA 6 te Port Sudan, ATLANTIC STAR. 8 vn Liverpool nr Oothenborg, CAP1LUNA 7 te Bandarmahshahr, CINULIA 7 te Hamburg, CO- RAL RUBRUM 8 25 zzw Oueasant nr La Palllce. DALLIA 10 te Pto Miranda, DIADEMA 9 te Yok- karchl, DILOMA 8 te Sullomvoe verw., EARLY BIRD 9 te Antwerpen, FOSSARINA 11 te Dalcar verw., OETAFIX 8 vn Vlgo nr Rotterdam, KHA- SIELLA 9 te Petite Couronne, META 14 te F os le Keelung. NEDL- o Tokio nr Manzanll- Uoos, NEDLLOYD 8TREEKKERK 8 te Keelung, NISO 8 te Le Verdon. PATRO 8 vn Curacao nr Corpus ChrtêU, SEPIA 9 te Trias City verw., V1AJNA 8 te Curacao, ZARlA 5 te Teesport ACFInduttr 30>/* Akrons 11 AJcanAlum 34»/* AnaghPow i6'/a AllChemSy 30 48»/, 28'/» AmA.rt.nes 14»/. S0'/« Beurs van Tokio Banyu 810.00 852.00 563.00 Kihn Komatsu Kubota Matsush 262.00 477.00 265,00 375.00 466.00 360,00 293.00 592.00 6/1 801,00 Nissan 863,00 Nomura 577,00 Pioneer 361,00 R«ch 147.00 Sankyo 444.00 Ssnys 269.00 Sharp 463.00 SN*»*) 289.00 Sony 379.00 Taiset 476.00 Takoda 379,00 TakEI 291.00 Tokio 595.00 Toshiba 655.00 Toyota 311.00 Vokogaw 668.00 509.00 1790.00 598.00 446.00 263.00 470.00 1160 00 1710.00 240.00 530,00 1890,00 527,00 151,00 883.00 446.00 690.00 508,00 1840.00 597.00 446.00 267.00 489.00 1150 00 1760.00 245.00 535.00 1890,00 523.00 153,00 880,00 444.00 uks. handel redelijk. Prijzen ln guldens per kg si. gew.: slachtrunderen extra kwal. 7,00-7,50, le santen, gepl.. Jaarrondcultuur 87-121. Fresia, en kel 33-76, Fresia, dubbel 40-64. Gerbera op kleur 80-116, Irissen 32-59. Leliekelken 77-141, LeUetak- ken 99-235. Orchideeën 38-600, Rozen, groot 68- 123. rozen, klein 43-90. Tulpen 21-31, Strelltzla 288- 380 LEIDEN Aanvoer; totaal 999, waaronder 430 250-300, AH 190-280, BI 190-260, BII 130-170, Dl 360-380, DU 260-350, Uien 26-42, grof 16- 31. middel 12-23. drieling 5-9. plckier 5-6. veldsla 460-660, winterpeen 21-56, witlof 200-280. AH 120- 230. BH 40-160. stek 40-50. AQI 80-190. BIU 50-130. Alicante 560. Spinazie 320, Pepers rood 530-540, Paprika groen 240-320. Paprika rood 280-710, Sel derij 26-55, Krul peterselie 31-34, Radijs 16-21 groot 26-37, Sla 17-43»/». Muscaat 11.40-11.70, Bon te Paprika 30-200. 's Gravenzandc sla 19 i/j-40 '/i. Nero 95. Radijs 25-48 >/j 12-36, Knolselderij 106, Boerenkool 55-125, Prei 155-265 DE LIER Andijvie 300-315, Spruiten 177-276, Radijs 27-33. Selderij 47. Sla 18-46 '/i. Boerenkool 200-275, Knol selderij p.sL 38-72, Prei 310-350. HONSELER8DUK Euphorbia 50-147, Snljgroen 16-34, Amaryllis 25- 119, Anjers 32-68, Anjers tros 23-40, Anthurium 293-480, Chrysanten, tros, normaalcultuur 168-365, Chrysanten, tros, Jaarrondcultuur 48-101, Chry- slachtrunderen, 569 schapen en lammeren. Prij zen (ln guldens per kg): «tieren lc kwal. 7,70-8,35. 2e kwal. 7,40-7,60, vaarzen le kwal. 7.20-7.80. 2e kwal. 7,40-7.60. vaarzen le kwal. 7,20-7.80. 2e kwal. 5,85-6.40, koelen le kwal. 6.85-7.85, 2e kwal 5.80- 6,10. en 3e kwal. 5,50-5,70. woistkoelen 4.65-6.05, extra kwal. dikblllen 9,00-14,50 Prijzen dn gul dens per stuit): schapen 170-230 en lammeren 190- 260. UTRECHT Op de paardenmarkt ln Utrecht zijn maandag 181 dieren aangevoerd. De prijzen waren voor: luxe paarden 2675-3775. werkpaarden 1500- 2500. oude paarden 1350-2300. 3-Jarige paarden 1325-2075. 2-Jarige paarden 1150-1875. hitten 700- 1225, veulens 550-1150. ponnles 275-675 Oude slachtpaarden per kg gesl. gew. 4.70-5.80, Jonge slachtpaarden per kg gesl. gew. 5,00-5,80. BAR NE VELD - Aanvoer 4 833 160 eieren (vol gens velllngUJst 307.800 stuks). Stemming rustig. Prijzen ln guldens per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 7,96,55-56 gram 10,63,60-61 gram 12,36 en 65- 66 gram 12,77. PURMEREND Aanvoer slachtrunderen 25 stuks. I gesl. g kwal 6,40-6.90 en 2e kwal. 5.90-6.41 ROTTERDAM (Prijzen ln guldens per 100 kg. lncl. BTW). Klel-aardappelen binnenland: bintje 35-55 mm 23 00-24.00. bintje 50 mm opw 23 00- 24.00. bintje 55 mm opw. 23 00-24 00. eigenheimers 35 mm opw. ln zakken 30 00-33.00, zandaardappe len binnenland: bintje 50 mm opw 19.00-20.00, bintje 35-50 mm 19 -20 00. Klel-aardappelen ex port: bintje 35-50 mm 23.00-24 00. bintje 50 mm opw. 23.00-24.00; zand-aardappelen export: bintje 50 mm opw. 19.00-20.00, bintje 35-50 mm 19.00- 20.00; voeraardappelen 5,00-6,75. Stemming bin* lenland en export rustig. Visserijberichten IJMUIDEN. Maandag 14730 kg tong. 160 kisten tarbot en griet, 1539 kisten kabeljauw. 4 kisten schelvis. 500 kisten wijting. 1300 kisten schol. 78 kisten schar. 165 kisten diversen PRIJZEN PER KILOORAM: tar bot 21.76-18.00, gr. tong 15.63-15.33, gr. m. tong 15.71-15.01, kl. m. tong 11.94-11,22, tong 1 10-9.77, tong II 9.93-8.69. PER 40 KILOORAM: tarbot 594- 200, griet 360-179, schelvis IV 114-100, wijting III 86-54, schar 86-61, tongschar 244-154. steenbolk 54- 46. krab 56-40. schol I 84-70, II 94-82. III 96-82, IV 92-80. kabeljauw I 152-140. II 162-92, III 118-84. IV 102-88. V 88-70. bot 26-24. kult 61-54. BESOMMINOEN KW 22 ƒ52 500. KW 24 28 800, KW 25 21.700, KW 34 ƒ47.900. KW 51 ƒ11 200. KW 55 19.700, KW 88 24.100. KW 113 15 500, KW 137 9.500. KW 145 28.200, KW 149 17.200, KW 152 19.700, KW 167 15.700, KW 173 6 500, KW 189 20.500. KW 214 17.600. KW 221 ƒ2.400, KW 228 16.700. SCH 256 10.100, IJM 20 18 500, IJM 44 25.700, IJM 115 39.800. IJM 154 15 500. IJM 207 9.900 Beurs van Frankfurt Vi 8/1 78.00 78,20 Akzo 37,90 28.10 Bast 13670 138.00 Bayer 136.80 138.00 BMW 225,00 226.20 Commerz 225.80 227.00 Com G 65.60 66 30 Daimler 318.00 322.50 Oemag 75 00 177,00 OeutsSK 307.50 308.50 DresdnBK 244.00 245.00 185,00 185.50 Horten 155.00 158.50 KaïiCh 285,000 281,00b Karst 324.80 325.50 Kaulhof 246.00 246,00 Kloon 92.10 93 00 Kon OiW 113.40 113.70 Luftn 99.506 99,50 Mannesm 17920 180,00 161.00 163.00 PKapa 22.90 22,90 Rbemsl 90.50 98 50 RweEi 185.00 186.SO Siomens 287,50 281,90 Thiissen 118.50 119,30 Umiev 113.00 113.30 Volks» 245.00 247.70 AmCanCo 36' h AmCysnCo 25'/. AmEtocP 227. AmEapf 31 AmHome 28 AmMolorC S»/. AmNalGas 38'/. AmStsndi 437» AmTafTal 617. A/rpwC 15»/. AMFmc 16»/. 1S»/« 367. ArmcoSleel 21'/. AS AUd 23V. AsarcoiDC 147. Achlandöl 51 AMantRich 57»/. Bend Corp 38 BethiebSi 217. I 747: ■I 17»/. BurtNInc 38'/. BurroughsC 757» CamadPac 227. CartingoK 47. CaterprTr 60 CelaneseC 407» 31 28'/.* ChryslorC '07. CMoorp 25»/. CAWSS 55 Coca Cola 45'/. Colgate P 17»/. Cott+ndtoe 37»/. CotumGa» 27 CommEd 26»/. CommSal 397.* •ConsolEd 237» B/l 5/1 óonaNaiG 11ConiCanCo 27 J* CootOi 2»''. 1®''* ConiTelC f*?'4 ConiroiD 35>/' 1? CPCint Si CrownZell 3T/. Cub-oC '3*/. C««M; CurtWrCA 22 I Oarito Dafenonto 6"/. EiPaaoO 1}'* Esmar»! 44 EnonC FowchC 38'/. 267. 29»/. 14»/» 35»/. ImTafT JapanF JManvfle KsnsCHy KLM KrSdCO KrogorCo W Ouaker 25 RCACotp 27 Reliance 357. RepSteel 24»/. &SSS SS Soar-jR 20"/. 99 JJ, 14»/. 27>/« 50»/. MartinM MeyOepS MCAInc Flor da jj;;; Freuhaut 27 Gat*Corp 25 GenCab!# '6'/. u GenElect 5L. GenFoodC 33»/» 557. 23»/. 467. 42V. GenElect GenFoodC Gen Mol GenPUI GenTelT GettyCW ia'/ Goodrich Goodyear Grace SC 4 Greyhnd GultO-iC l°y,' GuKOil HeinrCo 287» Heitan 107. Is 55 BCent knpOi Ins.ico IV" 267» ,rtF'aV 5°,,' InlHarv 2® InINick 23V' InlPaper 18 28'/. 397. 267. 167» 17 26»/. 11»/. 31»/. 247. 397. 16»/. 26'/. 727» 25»/. 227» 127. 305»/. 24»/. 387» 17 367. 48'/. 33»/# 55»/. 187. 287. 38»/. 267» 26»/. 11»/. 317» 247. 397» 167» 26»/. 73 25'/» 22»/» 127, 304»/. 24'/, 8heii»t 2V SouthC© .r„' Soump< SouthRa 2° SperryR '4 SlBrands Sto-C-I Sro-lnd 42 Tandycratts 23'/» 25 Tonnecol 307. 18'/« Temcolnc 247» 64 Tix.uln.lr 85 umiever 61»/. Z3,, UrvonCarb 367, 277. UnlonEI 147. UnOlCal 56'/. W' UnlonPac 54»/. 29 Unroyal 67. i™ UnBrands 21£ UnTachn A USSierM 24»/. 26»/. 357» 247» 56»/. 207. 327» 147» 277, 24»/. WatiUtvon i«'/. - Westmgh 17'/, Hl* Whaotahr 32'/, 53*'* Wool worth 19'/. Wrigley 66»/. 31»/. 19»/. 66»/. WINKELEN begint bij ELKE OCHTEND BEURS MONTREAL Bovis 0.61 0.65 0.65 CanPac 25,75 2525 26 50 Domtar 25.13 26,00 25 88 Hushey 46,00 45.75b 45,00 Inland 11,13 11,25 11,13 IntNick Massoy 12,13 12,13 1200 Noronda 39.00 38,75 39.88 ShaiiiCan 17.00 16.88 1700 Walker 40.75 41.50 41 50 NAGEKOMEN FUNDS 4/1 5/1 8/1 SleadA Techno VaiUng 7.53a 7.62al 7 «ga 8 14a e^ta' 8 26a 5,14a 5.19a 5 23a 13.74a 13.87a n'gea 17.53a 17.68a ,7.77a 8,86a 8,95a q 03a 25.29a 25,55a 25'.81a 10.58a 10.65a ,0 74a 2.29 2.31 2 33 9.20a 9.30a 9,'37a S.7Sa 6.83a 599, DOW JONES INDEX 4/1 8/1 626 14 630.73 217.23 217.37 7 101.08 101.39 84.63 64.49 362.36 383.36 383,03 364,06 973,9 977,2 STANDARD AND POORS industrieën 109.92 110,48(7 98 58 99.13 13.45 13.49 Goed (li Goed (loco) Moddysind Beurs van Londen 84,75 85.25 Bril w. 282 50 284.50 Burmah •12,00 914.00 Cona D 62.63 62 29.88 30,00 90.00 91.00 185.50 182,50 120.00 122.00 Oe Beers 405.00 398.00 legai Gast 155 50 153.50 OisWds 202.00 203.00 Marks 86 00 66.00 Dunlop 65.00 66.00 R10 Tinto 227 50 228 50 Emi 142.50 141.50 Shall 570.50 572.50 Gan 0. 325.50 330.50 Tanganyika 160.50 161.50 Gan. Min. 357,50 357.50 Tubelny 378.00 380.00 Great Un. 319.50 319,50 Umlev 534,00 536,00 Imp Chem 364,50 366.50 Union 262 00 268.00 Imp Gr 85.75 86.75 Vickers 167 50 188,50 Kon one 43.13 43,75 Woolw 63.30 63.00 MAANDAG 8 JANUARI 1979 JDELEN Binnenland vk op la ho sk knsm 92» NI» 30» MM ».40 MM ».40 Urn 12120 120.» 120» 120.70 120» 370.» kon. olie 122.10 122» 122.10k 12240- 122.10k 75.10 75.»- 74.» 75.»- 74» rul. neder). 109.10 107.W- 107.»k 107.»- 107Mk c 125.10 nedlloyd 87.40 87.20 87.» 87 40 87.» he 158.20 158.70 158.70 158.70 ommeren 162» 162» 161-OOk 162» 161» ie pr 156.» 156» 156» 156» philips gb 24.70k en 95.» 165» IM.IOk 166.» 166.10 166.» «ld 69.» 69» 69» 9000 rol in co 128» 128» 128» 128» Wis 35 40 36.10 3610k 36.40- 36 20 rorenio 12240 49» 47.50- 47.» 47»- 47» unilever e 122.M- 122» 122» 122.» 122» vk op sk 144» 147.» 147.» b S3.» 53.80 117.70 117Mk 117.70 7.05 6.90 91.40 9230k 92.50 111.» 109.» l. 7» 62.» 61.» 1.75 660 5.» 75 c 5» 5.» 7» 00L 7W.WL •9 dok 123» 124» 125» pgd.pr 11300L 123» 293.» 293» ouw. 3»»8 3M.W0 rf 192MB 193.» 193.» cheep. 192» 192.» 195.» Kg 435» 435» rotd. 106.» 107.» 107» 133» 133» 133» 24»» 25».» 25».» 213» 220» MR 1»M 101.» 102.»+ 93» 04.20 '-"3 393.» 393» 394» 62» 61» 61» 99.» 99.» 99» inn 82» B7.»8 68 »B 52» 52.» 82.70 62.90 S. 1» HO» 6» OOL 610.00L 51.» 51» uL 1»»k 164» 166.» 71.70 71.» 71.» »i 159» 162.»+ is 117» 118» 11640 6s nw 106.10 108.90 109.» 245.» 245.» 246.» Vgr 535.» 535» fovg 1245» 12».» hgc 11».» 11».» 1198» lbouw 294.» 287» 283» bouw e 294.» 287» 283» lel c 7330 72» 72.20 169» 168.10 168» 169» 16610 166.50 1390» 1375.» 1390» 1375» 70» 70.» 69» 70» 231.» 233» 231.» 233.» 18.20 18.20 70S.» [key 28.20 29» 29» 365» 365» 1060 008 1040»- 600 008 6».MB 51.00 54 20 178.00 hout 378.00 264 00 31.00 156 00 282.00 281.00 22300 14280 88 00 k hoL 2920 00 2920 00 32000 25 70 709 00 51.80- 5420 178.00 378.00 256.00 30.80 156.00 284.00 283 50 222.00 142 50 8850 hold. 33.504 h pr 17.00L WH 21900 e 53.00 lm 230 00 40 50 130 00 C 39 00 3900 97 000 114 008 oe. e 3380 17.00 220 00 53 00 285 00 40 50 13200 38 30 38 30 87 008 115 00k 70.00k 94.50 2540 725 00 11560 70 50 33.50+ 162.00 11450 23.00+ 87.20 1510 25500 8*50 64 80 «7 10 62300 18800 11400 22 70 88 30 1500 215000 230000 •a beg. 114.00 114.00 910008 910.00 371 00 375.00 9550 9410 8700 - 86 00 86.50 1300 - It 13.00 4050 41.00 87.00 97 00 I 12 80 12 60 'O1"*- 19300k 194 50 ■oi 20200 19800 losh 71 00 70 50 18 164 00 164 00 Bins 95500 95500 70 00 71-50 »rpa 210000 210000 32 50 32.50 270 00 270.20 lob 3450000 3460000 9 obkl 3*0000 344500 »"b 3695 00 3695 00 lobe 730 00 730 00 80000 80000 69000 691 00 1800 1650 70 001 69 50 5450 55.50 87 20 1500 25500 84 50 schlumb. schokbeton schokbet. c schuitema 31.30 31.30 340.00 - 9600 59 00 58 70 282.50 283 00 197.50 197.50 190.50 190.50 217.00 217.00 l- 5090.00 - 108000 1080.00 I 2240 00 - 106 00 106.70 41.80 41.80 41.60 41.80 72.50 72.70 169.80 169.80 16600 - 29 60 29.70 224 00 224.00 128.00 129.00 I - 48 30 4830 4640 4540 69.70 - «6.50 - I - - 221.00 22200 122.90 - 160.00 159.00 385.00 - 192.50 94.00L - 405.00 403.00 39700 395.00 I 62.009 - 285.00 - 58.00- 117.50 12000 60.00 60 00 1.50 151 117000 1170.00 112.00 115 00 137.00 137.00 23300 106.00 108.00 I 24050 240.50 63.80 64 009 23500 - 115.00 116.00 94.00 - 206.50 210.00 361.00 362.00 72.00 - 25500 25500 47.80 4790 18850 - 137.50 - 83.50 - 73.70 - 47.10 118.50 - 102.00 102.20 46.80 - 9100 91.00 15.80 15 80 1360 1360 67006 - 69.00 89.00 94.00 - 54.80 54.80 83 50k 83 50+ 78.00 77.50+ 72.00 71.60 4380 43.00 39 00 - 136 50 - 560.00 585.00 beleg, fondsen 157.00 Sb. 97 50 U. 108.80 I d 131.00 I 173 50 17800 67 167 00k 75 115.10 1/5 102*0 1 51200 1 470 00 .2 45000 L 67.00 133.50 '5 63 00 41500 I 13100 11360 467 00 leveraged 90 00 nwyorklnd 1690 00 obam 69.90 rollneo pr 71.00k 5200 tokyo seabd 92 00 lokyo pac. 127 50 100 20 4000k 123 80 Buitenland europa 159 00 98.00 107.20 131.10 173 00 179.50 166 50 115.10 102*0 51200 13350 65 00 42500 130 30 11380 466 00 89 00 1690 00 70.10 52.00 9250 127.50 100 50 40 00k 12450 133 50 65 00 42500 130 50 11380 152.00 7550 142 00 88.00 327 00 152.00 73.00L 14900 14900 15050 1*900 150 50 25 00B - 20.000 - 54» 54.20 220.00 - 360.00 30.00k - 2*4.00 - 98.50 98.50 188.00 - 334.00 264.00 - 108.00 53000 - 145.00 1*5.00 - 53-00 - peehlney pclroll 1 145.50 3975.00 3975.00 6200 24 90 64 00 3100 3160 5930 94 50 9900 7500 106.00 53 00 62.00 57 30 1030 59 00 - 24 80 25.00 6690 - 31.00X - 33 008 5900 59.40 96.00 - 98.00 - 75.00 - 74.00 - 53.60 - 6280 62.80 10 20 10-20 84.70 - 12100 123 00 - 31.90 31.90 70.00 - 250 - 28.40 - 9980 9980 112.00X - 108 50 108 50 7550 7550 *7 00* 150 00 150 80 1.10 148.00 city invasi 3080 30.80 5100 - 10200 - 100 00 100.00 6250X - 6600+ 86 00 8630 5600k 5500 5500 Int. Cons 75.7 81.8 102.6 262.7 154.8 120.7 90.7 Algemeen lokaal 104.4 Sch en Luchtv Banken Verzekering Handel enz 120.1 90.9 104.6 VERKLARING DER TEKENS VK vorige koers OP openingskoars HO hoogste koers LA laagste koers SK slolkoers NO notering opgeschort Combinaties: X k gedaan en bieden gen cable 29.» 31.» gen cigar 28» 29» gen electric 90.» 97.» 9750 gen loods 65.» 64 90X 64 80X gen motors 116.» 116» 116» gen pubi ut gen leleph 34» 34MX 57» 57» 57» getfy 1 72 508 getiy 10 77» 78» giietie 51.» 51» good rich 36» 38.00X goodyear 33» 32» grace 54» 54.» greyhound 22.» 22.» gull cana 62.» 61.» gull 49.» «9.W heller 33» 32» 32» hllton 105» 109.W hiram w «6» 67.» 67.» honeyweH 143» 143»k husky oil 77.20 76» 76.» lac 29» 29» ic ind 51.» 51.» Imper oil 42» 44Mk 45 M8 Inco 32.» 31.» Ingersoll 107.» 102» Inland gas 18» 20.» Insileo 25.» 2620 ibm 625» 618» 48» 47.40 47.40 Inl harves 7600 78» inl paper M» 60.40 inl sytt k c 32» imtetiel 54 70 56 20 S0Wk inpr pipe 26» 27.» iu int co 19 006 20 W0 kantas pow 39» 38» kennecoti 40» 40.10 kraHco 91» 90.10 kroger 71.» 70.» 70» lehigh 050k hum «1.» 41» 44» 44 40 44 40 lone star 44» 45.» 45» Itv 2 14WB Itv 10 14» 15» mcmilMoe «1.008 40» martin m 60 00 MM massey 1 21.40- 21» may dopl 51.» MM mca Ine 69» 89» 69» mod on neld 66.10 68.» 68.» merck 134» 134.» 134» mln mim 1»» 128» 128» mobil 138» 137 MX monsanto 1»» 1M» nabisco MM 47» nai can 38» 37» nat distil 39 40 36» 38» nat lu gas 52» 52» nai gypsum 36» 36» 38.» nat steel MM nai lea 9» 9» ncr co 125» 125» niamohawk 28» 28» nl ind 40.» 40 40 nortolk w 47» 47.MX namphilips 52» MM MM no.ii gas 52» 51» occidental 36» 36 90X pac gas 43» 43» pac light 42.00 42» penn centr 3 90 3ML people gas 67» 66.» pepsico 54» 54.» pheips d 43» 43» phil morris 145.» 145.» phill pctr 61 W 62» polaroid 96» 97.20 97.20 procior g 177» 174» pubieerv 41» 41» quaker 47» 48» 48» rca co 54» 52» 52» rekanee 71» 69» 69» rep steel 51.» «9» 28» 28» 114» 113» roc kwelt 67 80 67.80 67.80 sanla It 69 20 59 00 schaeter 6 700 6 708 «2 20 43» shell can 2 26» 2620 26 20 shed can 10 27» 2720 2720 shell 04 65» 65» 65» south cy 29 20 29 20 south peed 55 70 54» south rwy 97 20 97 MX sperry rand 90 70 90.10 9010 slan brands «5» 45.» sloil colli 94.» stanwood 9» 11.00 steeprock 4» sted d'ug 31» 32» 111» 108» sun ori •4» 83 MX 83 MX sun ort pr 87» 87» 87» tandy 55» 55» 55» tandycr 44» 44» 44» leuco 49 70 48 MX le* mstru 172» 171» (e* utilities 39» 39.» totedo 47» trans amer 33» 32.70 33» uai inc 6100 81» 61» un cartede 77» 76» un electric 27» 27» un pacific 109» 108» 10830 umroysl 12» 12» 20» 22» us steer 10 47» 51 MX un technol 82» 82» 82» it union 48 50 49.50 51.00 52 508 3120 31.90 36 00 37.00- woohvorth 38.20 3900 109.00 109.50 870.00 870.00 57000 560.00 900 00 900.00 270.00 265.00 263.00 26200 575.00 57300 500 - 2950 2750 1280 00 1300.00 29.00 2800 37.00 36.50 60000 60000 380.00 38000 700 00 700 00 1000 00 1000.00 30000 30000 106.00 10600 636.00 631.00 560.00 55500 498 00 515.00 174.00 177.00 174.00 1 77.00 174.00 177.00 S99.00C - 132 00 132.00 - 132.00 - 475.00 475.00 325.00 330.00 15000 150.00 175000 - 1800 00 1800.00 750.00 745.00 31.90 37.00- 38.60 loshiba beleggingmij •diropa 1 31.508 adiropa 5 157 508 adlropa 10 31S.00B atlani ld 125008 concentra 220 00 eunnv 1 6480 324 00 1620.00 aurop ld 1 27.008 ld 10 270.008 k 33.008 londis 21.808 73.008 old court 5750 unilonds 5 97.50 18800 us trust 19.30 1 80.00 10 800 00 can Inv ld 5 90 13.20 col growth 7.30 dreylus 1 26.00 dreylua 10 2600 fidelity (d 3200 Ad cap ld 19 00 4250 Invest mul 15 20 24 70 20 50 fd 770~ 33.00B 2150B 73.008 57.50 96.00 384 00 19.80 8000 800 00 24.00 2400 31.00 19.00 45 00 520 - 18.40X oppenheimer 9 008 sigma inv 16.50k technol ld 14.70 spec 8.50 i 1200 OBLIGATIES Binnenland converteerbaar akzo 4»/+ abn 6»/* 75 amro 6»/« 7560 120.20 99.80 277.50 bergoss 6»/. 86 50 bos kal. 8'/i 11100 biihrm. 6'/* 10000 bührm. 7'/« 100.20 92.00k 8530 95 00 80.20 85 50 83.50 99 00 105.20 107 00 8*00 9310 9180 1.10 442 25 9600 85 50 nijv. cüe 6 93.508 océ gnnl 6'/» 138.00 philips 4 pont 10 II Vit k 6'/» slavin 8»/« tyco 5 vihamij 6'/* 78.00 119.00 100.00 27725 85 50 11200 100 00 9950 92 00 85 40 95 00 85 50 83.70 99.50 106 50 106 00 65 00 92 80 91 OOL 1.10 446 75 96 00 85 50 94 508 13600 103 00 102.00L 76.006 7(308 9200 105 00 94 00 95 00 106 00 11900 100.00 27725 103 30 103.00 93 00 76 00 7630 9300 105.80 94 50 94 50 105 00 74 008 96 OOL 66 30 100.00 102 00 9200 136.506 13600 138.00 100.00 10100 92.20 staatsl. 10'/» 74-86 9»/. 74-99 9'/» 76-86 9'/» 76-91 9 75-00 8»/+ 15 1-90 8»/« 75 11-90 8>/+ 76-96 8'/» 75-90 751-91 8'/» 78-93 8'/» 75-89 8'/* 77-97 8'/+ 77-92 8'/. 77/93 8 69-94 8 70-85 8 71-96 8 70 1-85 8 70 11-65 6 70 111-85 8 76-91 8 77-97 8 77-87 8 84-88 7*1* 71-96 107 30 107 80 104.60 105.30 103 50 102.20 102.30 10220 101.50 101.50 101.50 10120 M60 98 80 98 50 10080 10080 101 50 9980 98 90 10120 99» 97 30 VI, 73-98 VI* 77-97 VI* 77-92 7'/» 69-94 7 71-96 7'/» 72-97 7'/» 78-93 Vh 84-88 1 7'/» 84-88 2 Vh 71-81 7.2 72-97 7 66-91 7 66-92 7 69-94 8»/. 78-98 63 1-93 68 11-93 6'/» 68 iiv-s3 6'/» 68-94 6'/. 66-91 6'/4 67-92 6 67-92 S»/4 65 1-90 S»/4 65 11-90 S'/4 64 1-89 S'/4 64 11-89 5 64-94 4'/» 58-83 4'/» 59-89 4V» 60-85 4'/j 60-90 4V» 63-93 VI, 59-84 4V4 60-90 VI* 61-91 VI* 63 1-93 «'/4 63 11-93 4 61-86 3'/» 56-86 3'/ «8-98 3'/4 beiert 3'/4 50-90 3 grootb 3 37-81 3 gr 46-82 2'/j grootb 3 gr Ins 46 BNG actl 11 74-81 11 74-84 10'/» 74-82 9'/» 74-82 9'/» 74-99 9'/» 75-85 9'/» 76-01 9 754» 8»/4 70-90 8»'4 70-95 B»/4 75-83 8»/4 754» 8»/4 77-02 70-85 8'/» 70-95 8'/» 73-98 8'/4 70-85 8'/4 70-96 8'/4 71-96 8'/4 7681 8'/4 77-87 8'/4 764)3 8 69-94 8 69-95 8 71-96 8 72-96 8 73-83 8 754» 8 77-87 8 774)2 VI4 70-79 VI* 71-96 VI* 72-81 VI. 78-82 7 6 73-98 Vh 691 k III Vh 69 11-94 Vh 71-96 Vh 72-97 777-87 7»/. 72-90 7'/* 71-79 7'/4 72-97 VI, 73 1-98 7-/4 73 11-96 VI* 78-98 7 66 1-91 7 66 11-91 7 66 IH-91 7 66 IV-92 7 69-94 7 72-97 7 73-83 6*1* 67-92 ©»/4 68-93 6»/4 72-82 6'/» 66-91 6'/» 87 1-92 6'/» 67 11-92 667 111-93 668 1-93 6'/» 68 11-93 6'/» 69 W43 6'l* 66-91 6'/. 67-92 157-82 6 65 1-90 6 65 11-90 5»/« 58-63 S»/4 64-89 S»/4 65 1-90 5»/. 65 11-90 S'h 65-90 96.90 97 30 96.60 96.30 95.00 95.20 97.30 96.90 97.50 100.50 9330 95 60 95 60 9420 9180 9300 92.70 92.40 92.20 9250 91.30 94.40 86.40 62.90 94.50 84.40 85.70 63 60 8280 93.10 63 90 6300 53 50 7610 93.70 90.50 79 70 79.50 85 00 8200 79 70 90 50 44 S0 9630 94 00 38 50 93.60 104 00 110» 103.40 101.» 105» 104 40 107» 104 40 102.20 10230 102.» 10220 102.10 10130 105» 104.10 107» 104.00 4'/» 59 U-69 4'/» 59-64 V» I k II Vh 60 K-V 82-92 82-93 'I* 52-92 4'/4 60-86 '/4 61-86 VI. 63 1-93 4>/4 63llk W 4 61-91 3'/» 54 1-93 3'/» 54II561 3'/» 55 U-96 l'/i 58-86 54 1-94 3'/. 5* n. m 3'/. 54 IV-95 1»00 100 00 100.30 10000 98 50 98» 96.» 98» 100 20 98 20 99» 9810 100.00 9700 1»» 98.80 95» 96.20 9620 95 20 95» 97» 99» 99 70 93 40 93.20 92 90 92» 95.10 95.10 95 00 95 00 93» 9190 9940 S3 50 93 10 99 00 93.» 92» 92» 92.» 92» 9210 91.» 91» 9120 96 70 91 95.50 9060 90 40 9000 89» 95 20 88» 99» 90» 89» 99 20 8890 87 70 67.00 91.90 92 70 91.» •430 83 40 W 70 9120 91» 92» 82 40 12» 81 008 M» 79» »M 7910 78» 9C00 1»» 99 70 99 70 99.70 98.20 97.70 92.» 92» 92.70 94» 9*80 94.70 94.70 93» 91.» 99» 93» 92 90 96» 92.70 92.» 92.10 91.» 92» 91» 91» •130 98.» 90.70 »30 7910 »I0 79» •0» 78» K» •fMttl. Id ic lef inventum 5 68 70 68» vk sk kkn 7 kim VI* 94.» 96.» 94 90 96 70 8'/» 75-91 102009 KB 00k konzsul 6 96.» 95» 8 69-94 88.10 MM lyons 7 90.60 91» 8 70 11-85 99» 99» maasolie 11 104 MB 104.» Vh 71*98 •2409 «70 moasohe Vh 1M.M 1M» 7 66-91 93.» 83.20 maasoiie 9 99» 99» 7 66-92 92.» 8320 naarden B'/s 74» 7490 6'/a 68 1-93 •1.00 •0» naml 5»/. 97 20 9720 5»/* 85 LM 8900 88» nib 11 10520 106» 5»/« 85 •-» 87.70 88» nib 9*/. 103» 10300 5'/* 84 1-89 81» 87» mb 6*1* 101» 101.10 S'/4 64 *-» 66» 67.10 nib 8V» 75 1 1»» 1»» 4'/» 58-83 12.» 9220 n<> Vh 75 8 1» 10 1W.40 «'/JS9A9 87» 99» nib 8V. 1»» 1M» 4'/» 60-85 62.40 •240 nib 8'/+ 78 99 30 96 70 Vh grb 1» 51» 51» mb VI* 97» •7» Vh grb 5» Vh 47 1» 51» 51» nib Vh 78 96.60 96» 74.10 74» nib VI* 95» 95» Vh 4» 5» 7430 74» nib 7 99 30 9930 3'/. bel 500 77 000 71.70 nib VI* 92» 92» 3'/« 500 S2»B «3» nelnad lO'/l 104» 104» 3 grb 1» 42» 42» named 8 92» 91» 3 grb 500 4230 42» nai ned VI, 97 40 97 40 J 9* 48 100 •200 •2» rwderh 5 7» 7» 3 gib 46 500 2'/» gib 1» «200 92» neb 8»/. 75 1».» 1»» 34 50 34» neb 8»/. 76 1MM 1WM Vh grb 500 34» 34» neb 8 97.» 91.60 neb VI* 92» 92.» BNG nM •CtlBf neb ap 95.20 95 20 rsp 62-84 17120 171.20 ngu 10 104.» 105.10 rsp 62-79 191.» 191.» ngu Vh 103.70 103.70 fto 82-80 rsp 68-» lag«r« ov 18130 179» 161» 179.» ngu 8»/. ngu Vh 15 j ngu Vh 76 ngu 8V« 70 ngu 8'/. 77 101.70 1».M 1M.40 99.40 99» 101» 1MM 1WM M70 99» amti VI. 52 «00 ngu 8 71 99» 99» ams» 4V. S3 «1» 93» ngu 6 72 99.40 99» amsl 4 92» 92» ngu VI* 72 98.30 96» spew 4V« 1 9275 93.25 ngu VI* 77 97» 97 90 haag 4'/* 52 93.00 93» ngu VI, 95.» 96.20 haag 4V* S3 82» MM ngu VI* 66 96» 96» haag 4'/. 58 17» I7M ngu 7V« 73 96» 96» haar 4'/. 561 88»8 68» ngu 6'/» 66 94» 94» h«n VI* 88 »8 86» ngu Vh 66 «M 93 90 am 7»/+ 78 9200 92» ngu 9*1* 96.30 MM ant 6 9000 89» nmb 10'/+ 106.10 106» am vi, 62 17» 6600k nmb 9*1. 103» 103» nhot VI* 58 88» M» nmb 6*1* 101.» 101» ro(S»/. •2» 91 JO nmb Vh 98» 99» rot VI, 52 1 93» 93» nmb 6'/. 75 97.» •7» rot VI. (2 R 83» •3» nmb 8'/» 77 9M0 96» rot 3'/» IV 87» 87 MB nmb 1 71 •7.» 97» rot Vh VI 66 10 87 008 nmb VI* 96.20 96.» uw«tS2R 92.75 9275 nmb VI* 76 95» 95.30 zho VI* 56 81009 v»n 88.00 nmb 6>/+ 93» MM t»drijf»l« nmb ap 77 nmblp 6*1* 106.» 101 JO 106» 10140 ago6 92» 92» r?" 96.30 96» aëo Hi/a 68» 86» 107» 106» 105» 105.» nob 9*1* 104 30 104 30 akzo 9'/. •9» 99 70 nob VI. 70 1»» 1W40 akzo 4'/a k 96.» 96 00 nob VI* 75 101» 101» «too 4Vi g 87.» 97 00 ■Kb VI* 16 1M.70 101.» akzopha Vh 94.» 94» nob S'/a 99» 9960 abn ii'/. 106.20 106.20 nob 8'/» '78 1W.30 1» 30 abn 10'/» 105.70 105 70 nob VI* 76 98» 98.» abn 9 102» 103» nob VI. 77 98 30 96» abn 9 76 103» moo nob 7»/. 73 94» 94» abn 6*1* 77 1» 40 1»» nob VI, 77 M «0 96.40 abn 9'/» 75 100 SO 1» 20 nob VI* 92» abn 76 MM 99» nob 7 Sbn9'/« 99» 98 30 neb 8 90» abn 9 71 93» 9920 ns 8'/» i»m 99» abn 8 73 96» M30 ns7'/4 «308 93» abn 8 78 95» 95» ns VI. 95» 94» abn 7V» 97 20 97» dsm 6'/» 9230 92.30 abnap 72-79 146.» 146» •atbk it 104» 104» abnsp 74-79 154» 154.20 watbk 9*1* 103» 104 20 abnsp 75-80 13220 132» 10130 101» abnsp 7M1 117.40 11840 wstbk 8'/i 70 1MM 100.40 abnap 77-82 112» 113» wiibfc 8 V» 77 99» 99» «bnsp 77-83 102» 10270 watbk 8'/e 99.10 99 10 abnsp 78-83 1M.10 1» 10 watbk 8 97» 97» amias VI* MM 96» watbk 7»/. 77 9720 97.» amro 10V. 106.» 106» watbk VI* 76 97 30 97.30 amro 10V» 104 20 10* 10 watbk 7 92.'0 91» amro 9*1* 104.10 104» mdsp 3V» 02 14»k 13» amro 9 10210 10210 indsp 37 1 14.»+ 13.» amro 6*1* 73 101» 101.» 100.90 indsp 37 H 14-Mk 13» amro 6*1* 75 nedlloyd 8'/» otra 7*1* «.20 92» amro 6»/+ 76 100» 1»» 87.40 87.40 amro 8'/» 73 l»20 1M10 oving 7 99» 99» amro 6'/s 77 99» 9910 pakhoed 9530 95.30 amro 8 77 99 20 9910 pakhoed 9 89» 69» amro 1 78 M90 96» pakhoed VI* 81» 6170 amro 8 73 9500 95» pekh 7 68 87» 87» amro VI* 99» M.20 pakh 1 72 7520 76 MB amro VI* 77 98» 90»- pakhoed 7V« 86 508 86.708 amro Vh M20 *20 eek hoed 8Vt 63.008 63506 amro 7 99» 9960 pakhoed VI* 93300 93 500 amrosp 75 1 123» 123» pechin VI* 93.» «70 amroap8V.IT 112» 112» peek 6'h 96.90 96» 104 70 104» peek 6 72 92» 92» •mroap6Vs04 •960 M9S peek 171 99 40 99» am<o*P 16 95.10 9530 peek Vh 91» 91» bmh »Vl 104» 104» phikpa VI* 10340 103 30 bmeesh 8'/» 1»40 100 40 pNkptl 98.» 98.» bmh 8'/» 77 99» 99» ptsrson 7V» 95 508 95 509 bmh 8'/. 99» 99» p«crson 7»/» 94» 94 60 bmh 6 98» 98» pegem 6 89» 69 30 bmh 7Va 72 96» 96» pegem 5'/: 87» 87» panbas 8»/. 99» 99» pegem 5 88» 88.» pari bas TV. 97.» 97.» pgem 6 57 94» 94.» mb 8V* 76 99008 99 MB pgem 6 6. 88.» 87.70 btydSV. 96008 96 MB pgem 4'/j 90 20 90» boz B'/s 9650 •7» pgem. 86» 67.» boz 0V« MOO 96» piem 97» 97» bot Vh •150 91» r, p.:pl VI. 99 20 99» b-rrg 5 •190 95000 tt prypl I'/j 92» 92» bmbouw Vlt 96 70 96 70 rrpgpl*»/. 96 10 MM bp 8 9790 97» n,nidbk nfWdbk IVi 101M 101» bp 7V. 86 97 90 97» M» M» bp 7V. 72 •5.30 95 30 nyJdto 6'/» 91» 91» bpl 96» 96» ninidbk 5 87» 87» bcw«> Vh MU 96» rsv I'll 61» 62» rabo 9'/i 102 20 102.10 sop 6 97.» 97» r.bo VI* 96» 96» schiphol 6 88 30 68» rabo 7Va *4» 94» shell IV» 1» 40 1W» nbboer 5 93» 93» shell IV. 1»» 10000 erne 9 M00 M» shell VI* 94» 94» erne 7'/. 89» M» then Vh 98 0OB 96»* cmc 6*1* 94 008 94» shv so 72 104» 103» eampmi 5 •720 •7 20 shr so 73 103» 103» dekkers SVe 96 508 *506 shvOV. 99» 99» dekkers 5 94» 94» slavbk 6 71 95 70 96.70 el Zho VI* M50 MM »1*»bk 8 77 95» 96» eisevier 9 96» 96» slavbk TV. 92.70 92» ennie 9*1* 103» 103» imri 6 92» 92» enni» 8'/. 98 20 98 30 Ihyssen pit 105» 105 70 en mo 7*1. 97» 97» total VI* 94» 94» enma TV. 94» 94» umlev VI* 102 508 102» 9 100 20 1»20 umlev 6 6830 68 40 estei IV> 78 9690 M» ve+giaa 7 96» 96» esW IVi 77 97 00 9700 vergis* 5 97» 97» eiponf 11 104» 104 X wdeft Vh t» 00L 100601 eiportl 9 101» 10100 vmt VI* 6620 66» eiportt 6*1* 9990 99 60 vtnl 5 62 65»+ 85 000 eiponf VI* «70 «70 mu 8»/+ 99208 99 209 geWtin 4»/. 9200 92» r.hamij 8 97» 96» gekJer 9 9510 •510 watlries 5 90.05 90 15 gaWlram 60 9000S »ooe wesaanen8'/» 95» 95 10 gek vi* hemekan 7 •1 10 •120 wuh 8'l« 77 96» 96» 97» 97.» wuh Vh 76 95» 96» honger 8 71 9600 95» wvh VI* 72 VWk 90 80 hoogov 3 72 84.70 •4 70 wyem VI* 88» •7» hoogov Vh 8800 94» 87 008 87 006 humdoug 10 KD« 101 506 z*kf 10'/» 106» 106» ika «nnst 90» ziekl Vlt 101» 101» indotas»/. •300 93» zakl PI* 101.000 101» gezondheidszorg tgn. 89W0 WlOB rotdam 57 73» 74 50 aenaas Vh 0900 89» igh VI* M» zd hol 57 72» 74 90 angela Vh 9530 9SM Igh 3V« db 70 40 70 40 zd hol 59 75»+ 76 90+ ant oost 6*1* 98»+ 96» )gh 3'/» dn 9200 92» ant oost VI* 89» 90» igh 3'/* da 61»9 82»+ ant utr 9'/. am utr 8»/+ 101» 99M+ 1M» 99.» Igh 3 da fhh 11'/. 70 »B 10.WL 70.60* 103001 Buitenland ant liu VI* 97» 97» Ihh 4'h 87 »B 67» Intern. Instellingen ant l|ss 8'/a 95» 95» gro h 3 t 82. »8 62»+ egks Vh 98» 98» ant lias 7'/. 88» 88» h sch i'h 87» 88» tgks VI» 92» 8200 ant hove VI* 97» 96» h ach 3 Va uv 77» nw egk* VU 6* 91 70 91» anthove 6'/s 95.» 95» h ach 3 66 008 68 000 •gks 5»/. 65 9130 anthove Vh 89» 90» h ned 3 q 80 CO 80» egks 4</i 95 10 95» aug 9V# 70 104 »0 106» h ned 3 r 80000 eoooe e+b 9 102» 1»» aug 9'/i 75 104 MB 108» h erd 3 76208 7630 e© VU 1WSO 1W.35 banlm 9V 101» 1WM nal h 5 91» 91» VU 71 9730 97» bartim 8»/. 97» 97.» nal h3b 82 M8 63 MB •<b VI. 72 97» 97» banlm Vh 96» 96» ml ned 3'/. 79 M8 79» 7 Va 94» 94» bej kafw Vh •9.» 69» nel ned 3 N.M8 MMB VU ei a 94» 94 40 bond lo VI* 89» 89» ned h 3'/. 77M 77» eib 6»/. M» MM bronovo VI* 88» 88» ned h 3k 81» •1» e+b VU 64 M» M» bronovo VI* 84» 84» ned h 3b 81 »L 81500 e+b 5»/. 65 86» BB 70 camiil VI, 95» 95» n sch hyp 7*1* 96 008 96M+ e+b 4»/* M» MW chrftoogT'/i 89» 9000 northw 6'/. 72 »8 72000 e+b 4Va 95 60 chr nth 5 76» 7600 northw 5*1* 87ÜOO 87 006 ml am 8 M 20 M» come* 7V» 89» 6900 northw H 78008 7i ne int sn» 7 •1» 9190 96 30 coudew 9 V. 102MB 10300 75000 75 006 imbkrwcSV* M» coudew 8»/« 97 00 9700 rabo 10 103» 103 20 im bk ree 8 97» 9720 cruqhve 5'/» 83» 6300 rabo 9'/* 10130 10130 inl bk ree 8»/. M» dandobr9'/« 102 WB 101» rabo 9 1» 30 W30 int bk ree 4 Va 92» 92» dan dob'8'/» 95» 95.» rabo VI* 75 99.MB 99 600 Int bkrsc4'/t 91.» 91.» diac mep 9V« 101» 101» rabo 6*1* 78 1M.W in» disc mep 9 99» 99 20 rabo B'/a 98.10 96.30 europa diac mep 8'/+ 97 00 97» rabo B'h 78 98.40 98 40 disc mep 8Va 95» 95» rabo 8'/. 96 30 96 10 all brew 7 94» diac mep 8'/+ 93» MM rabo 8 M 10 9610 antwerp 3*1» 90 30 90 30 due mep 6 9100 92» rabo VI* 95 05 «10 banqlr CE. 97 80 97» doc mep VI, 89» 89» rabo 7 Va 93» «40 beigi* K» disk ned 9»/. 104» 103» ra* 11 103.25e 1® 30 b+»ig 3'U 54 •1-10 91 10 dak ned 9 90» 99» rail 10 101.30 101.30 beig 3»/. 55 92» 92» d'ak ned 6'/» 95» 95» rad 6'h 101.30 101» cntel 9 1® 506 1® 706 dorp het 7 6660 87.00 ra.1 9 99.» 9960 73» 73 •lisve 8'/* 1 97 00 97» rails 98.» 96» donm 9 99 20 99» elisve 8»/+ II 97» 97» rail VI, 97 40 97.40 donrn 8'/a 98 90 96» eudo+'S 5 82» 82» rot h3 77.» 77»0 donm VI* 94 70 94 70 eugena 7 88» 88» ro SCh 6 81.700 61» enel 6 «30 95 30 g.s b 8'/j 95.» 95» io sch 3Va 77 40 77 40 engl 3Va k 28 70 29 40 god sor 9'/. 101» 101» ro sch 3 65» 86 W engl 3'/a g 29X 29 40 heed 7'/t 6900 MM scheep 11 10300 10110 engl VI, c 30» 31.00 heerl Vh 51 94 00B 94 000 scheep 10 1MM9 in» 1» 80 10040 herst 00 9V+ 101» 101» scheep 9'/» 1» 40 in» ftntand VI, W 20 9*30 hersl oo VI* 97» 97» scheep 9 73 1»108 10010. koph lel 4»/* M» M» hers» oo VI, 89» «00 scheep 9 78 99.<08 99 208 kopenh 5 92 70 92 70 gas tl 4V.52 holprt VI* 85» 86» scheep 8 a-l 98» wn lu+k 3»/« «30 »30 89» 89 00 scheep VI* 96.108 96» nal wat 4*1. 94» 9«M hoogh VI* 90.00 91» scheep 6 68.008 88»B norg ko VI* 94.20 MM j»nho 8'/+ 70 97» 97» schee 3'/? as 75 ML 7500 nor hyd 8»/. 100N 10120 lanho 8»/« 71 97» 96» schee 3'/» et 76» 69.700 nor h»d 8'/a 96» 99» janho Vh 69» 89» standaard 3 65 M0 66 006 ooslenr. VI* 97» 97 20 £Xv.<. 99» 99» Mb 11V. IO8.M0 106.000 opisndk 8V. WOOL 86» 89» 90» li© 10 101» 101» opiandk 5V. M» 92» joe em VI. Joe ven 9Vt 89» 89» ti© 8»/. o 10000 1»» osio eva 9820 96 20 104 »8 106» MO 8 77 94» odo 5 M 10 «10 |os wn 8'/j jos van 6 95» 95» b© VU q 9630 96 .00 p+pehneS MW M90 92» 92» ulr Vh «30 9920 reed 11V. 106 M 106 40 |OS v VI* 67 89» 89» utr 7 g 99M8 99 MB volvo VI* 99» 99.» Igh 8'/« 78 96M 9620 ulr 7 1 MM MM joz dov 9 1WM 1WM utr 6»/« n MMB MM amerlka (oz dev 6'It 95» 95» ulr 6</j 88» 88» 40 70 41» (oz am 9 99 10 99»* ulr IV. MM 9.» ean pee 4 n joz ant VI, 91.» ulr 6 86»+ 86 MB can pac 4 c 32.70 32» loner 6'/* 96» 96» utr 5Vi 62» •2» lowt 8 losser Vh luc ad Vh maartw 9 rrsartw 8'/» 91.» 89» 99» 99» «00 M00 69SO MM 99» 95» ulr 5 ulr VI» ulr ulr ulr 3V* h 65» 86009 68 508 87 508 72.00 6600 66 606 88» 67 506 72» overige asahl 6 cv auU 5 1M00 94 19 100» 94 10 masr Vh 67 69» 89» utr 3'l* M 79208 79» masr Vh 69 maas z 8*/+ 89» 97» 89» 97» vadert 3Va west 7 r 67 »8 87» 67.50+ 87» DIVERSEN mar roe VI* 90» 91» west 6>/a 94 508 94» voorlopig genoteerd mar roe 6 63» 82» west 6'/» 85.» 85» abn 8»/. 79 101.» 1WW 101.M mar ah 9 99» 99» 65» 86» neb 8»/+ 78 99» med ve<z 9'/+ med velz VI* 101» 97» 101» 97» west VI* west 5'/a 85 ML 82 008 85000 82» n kom bk kred+elbk 99009 101» 477» 99» 101» 478» olvr 9'/* 101» 10100 west S'/4 81»+ 81». ofvr 8»/. 72 97 97» 86 70 86 708 airema 102» 365» 102.5*9 38SOO ofvr VI. 75 97» 97» 86.108 8635 oog gast 8»/« 95» 96» west 1 90 108 90100 parkh 9 perkh 8V> 101» 95» 101» 96» wesl 3'/z h 65 M8 73 OOL SSM0 72.00 clalms-stocks-enz. paulus 8'/a 95» 95» west 3Vi k 91.» 91.» naard. war b 2.00 200 pcz do 9'/+ 101» 101» west 3'/4 1 95.» 95» nmb si 943 960 pcz do 9'/z 94» 9.» west 3</4 no 81MB 81 obam tt 174 pcz do 9 91» 92» west 3 een 63 008 63 TOB riot In wlr 1.00 100 pcz do Vh 99» 89» west 3 abac 81.008 81 00' «nders «1 292 2.» pr z dra IVz 103» 103» •eet 3 g 9100B •1500 s+emana d 650 pr Z dra VI* 96» 96» west rtmd MMB W» M00B pr Z dra Vh 95» 95» wuh 11 102 806 10260 sievm 20 19» 1960 pr z dra VI. 89» 9100 wuh 10 10240 102 M wuh war b 426» 430 90+ przhif 11*/» 111» 111» wuh B'/a 181 1» 70 1» 70 nat ned w 78 452» 440» pr z har 9'/» 102» in» wuh 9VJ186 10140 10120 nat ned w 78 312» 305» pr t har 8'/« pr z bo 6'h 92 00 9600 M» 95» wuh 9V» 78 1»» 101» 1TO.50L rol me op» 443 «40 pr z bo 8 pr i bo VI* 92» MM 92» 9200 wuh 9 75 wuh 9 76 100 00 101.M 99 CO 101» INCOURANTE ric hoog 8'/+ M» 99» wuh VI* 70 1MM+ 1M50B FONDSEN ne hoog VI, 98» 96» wuh 6»/4 5 99» 99 40 n W Arann san zatst S'/« 92» MM wuh 6>/4 7 99 800 1»» 1»» 1»» wuh 8'/4 12 j 99 30 96» tirz ede 6'h •5» 95» wuh 8»/. 78 1»W 1» 10+ 192.5 strz est 1'h 89» 89» wuh 6'h 1 99 70 MW Oevr. 87» 87» wuh 6'h 185 96» 96» vreu Vh 66 90» 9050 wuh 8'/a 73 96.306 M10 wil arm 6 82» 83.MB wuh 8'/» 183 98» 98 30 Batonpotoof .150% 1200% zen ge 9 99 00 99 20 wuh |*/t 188 98» 87» Oesouw Sr 265 270 zen ge7V»68 90009 90» wuh 8Va 77 90 40 90 40i Book Brill 620 630 zen ge 7 Va 88 89» 69 wuh 6Va 78 99.» 99» Bosch A Kou n 550 800 zen ge TV. 89» 89» wuh 70 97.70 97» Bru* mol 1225 z>ek ad VI* 77 00 77» wuh l'/4 75 98» MM Erval Non 165 170% 70 210% ek M 7 8900 87» wuh 6'U 78 67» Gouda Ger 160% 78 z» 9'l* 102 00 102» wuh 8'/4 77 96 40 96» z«k zw 8»/. 98» 98» wuh 8'/. 71 96 20 M00 G'oot"^ z>ek ent 8 '1* «00 wuh 8 71 96 20 MW 60 197 z-ek «ns 5 zonnsgl 6'h 3$ 79» 95» wuh 8 76 wuh 8 77 97» «40 96.» «M MES. Bwh 70 200 zonrtegl VI, 90» 90.» wuh 8 76 96» KM Holt SS 10 30 1050 zonneh 12 114» 114» wuh VI4 71 97 20 67» Ho+jth Kun 1 75 180 zonneh 8»/+ 98» 96» wuh VI. 76 «.00 94» 1 H C Inlor 320% 113 zonneh 8'/. 92» 93» wuh VI* 78 93 70 M 70 Maa* Zink 330% zonneh 6 92» M» wuh VI, 1 86 94» •4» Malle 20 52 1 55 zonneh VI* 69 CO 9050 wuh 1'h 1 7» «20 9920 Nat Grond 138% 142% pandbrieven wuh TV» 77 wuh VI4 71 MM 92» 91» 91» 92 90 Ned Eieva N+tgh Oüm Peek Ctopp 1125 560 1175 mg ir 3 70» 70» wuh 7 9260 94 00- 415 425 *g" J «v 79 M8 79». wuh ri 70 9400 Phnen+i-FG 84 86 amh h 3 ef 65» 65» wuh rt 75 9440 9490 Prms 74 Igh 11 7.-83 Igh 11 74-84 Igh 10 7. Igh 10 78 Igh 9'/» 74 Igh 9'/» 76 10*40 105» 102 30 102.30 1» 40 101» 104 20+ 105» 102 30 102 20 1M45 101.10 Mb ff wuhep 8 76 wuhsp 8 77 wuh op Vh reeuw 3 1-2 113009 116000 103» 97 20 B2»0 11300C 119 00C 102» 97 20+ 62»+ Ruy» Be». Samas VAT Vnrksd» WolH ƒ220 240% 17.75 325% 280 1230 250% 1025 335% 200 Igh 9 73 M» «65 pr*mi*Mnlng«n Zanen PC 560 600 Ign 9 75 101» 101» toto Zd Pac 200 /205 igh 9 76 101 »8 99 55 1M.0 MW amstSl ld am,! 56 1 CO 10 62» 5820 62 60 Bel me W Igh 75 1»» 1MM ami M 2 7410 7490 1810 1820 •gh vi, 70 9920 M20 amst M3 7*10 74 10 Immolund fl 1575 1800 Igh 8'/» 71 9600 96 00 amsl 59 6710 88 40 Igh 8'/i 75 MM+ M» bouwl hmö 84 55 94 55 Igh 8'/i 77 Igh Vh 78 Igh VI. 75 Igh 8'/* 77 87» 99» M» 97 »0 95» MM 96 60 96» b-eda emdh kl wndh gr 61» 61 10+ 62» •1000 59» 84» 6105 6105 ABN-bef A8N-rend Amro-obt 55.19 54,43 184.34 55.16 54.49 164.70 Igh 8 71 «7 15 97X0 entchedsM 84 000 641» 61 000 •mro-oo+ro 1Z5.70 imf+wlMVi+vi lil IA 125.98 141.30 M009 Igh VI* 71 «70 d haag 52 1 77» NOO Amr+>-Pier toe Bel vd 7 17.47 1747 Igh VI. 71 «M «10 d haag 52 2 77» 79» 0 IS 8.16 •gh VI, 71 Igh VI, 77 84» 9.» 9340 rode kfU't 70» 80»- 71» 78 501 47 06 47.16 roldam 52 1 Un*Md8 1000 10 90 •gh Ti/i d M 10 9310 rotdam 52 2 76» 78» Un+klo 13,71 13.76

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 17