020 - 93 68 68 W. B. D. Lippmann Medewerkster telefoniste/typiste Heineken Zonwering Amsterdam-Oost Verkoper-Binnendienst Telefoniste receptioniste Typiste-facturiste Belangstelling?? Bel even: Jeveka b.v. Normscrews Met mavo de automatisering in? Bankgirocentrale BV pittige secretaresse Elektrawerk Wie wil voor een maand of acht data-typiste worden bij de BGC in Amsterdam? datatypiste commercieel assistente binnendienst Bernard Schipper b.v. elektromonteurs 2.000,- per maand Bernard Schipper b.v. een jongeman Stichting Minerva Mode-academie Charles Montaign couture/patr.tekenen mannequin/dressman Marokko Israël Sindbad Stuntreis Tenerife! DINSDAG 9 JANUARI 1979 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden T.H.A. 4 KAMERFLAT In Bijl- mermeer. Huur 650, p.m. Tel. 020-951727. T.h. aangeb. zeer grote eta ge, gestoff., met riant uitzicht over de Amstel, voor 2 heren of 2 dames, 800 p.m. Tel. 020-259595, na 18 u. 938254. T.h. gemeubl. kamer gebruik van keuken. Alles aanwezig. Vrije opgang. Duinweg 20, Den Helder. 02230-18416. T.h. aangeb. zeer grote eta ge, gestoff. met riant uitzicht over de Amstel voor 2 heren of 2 dames, 800 p.m. Tel. 020-259595 na 18 u: 938254. Woningstichting Zomers Bui ten, Hygieastraat 8, 1076 RM A'dam. Te huur aangeboden voor le den, welke voldoen aan de Regeling Woningtoewijzing van de Gem. Dienst Herhuis vesting: STOOMGEMAALSTRAAT 12' (Osdorp), 2 slp.kam., huur 202,45 p.m. FLU ITSCH1PSTRAAT 43', (Banne-Buiksloot) 3 slp.kam., huur 368,20 p.m. irtcl. c.v. Bezichtiging ALLEEN na op roep. Briefkaarten dienen ui terlijk vrijdag 12 januari op ons kantoor te zijn. Onder vermelding van rangnr., ge zinssamenstelling en bruto maandsalaris. APART INSCHRIJVEN In herenh. Z. voor heer b.b.h. gem. kam. 6,5 x 4,5 keuken 2,5 x 2,5. Balkon aangeb. Ind. c.v. gas elektr., douche. Tel. 020-728192. NUENEN. Voor ca. 1 jr. mod. semi vrijstaand woonhuis, 4 sl.ks., c.v., garage, tel. 040- 833305. WINKELRUIMTE te huur aangeboden t.b.v. leden w.b.v. Eigen woning Tel. 020- 712221. Per dir. voor werkende j. dame gemeub. kam. m. kook gel., vrije opg„ 320,- p.m. 020-798438. Onroerend goed te koop gevraagd UW HUIS VLOT VERKOPEN Adv. Campagne, Landelijke koperslijst. Samenwerking met makelaars overal. Koste loos tot u slaagt. 02208-4950. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd DAME zkt. kam. kookgel. 300. Buro Amstel, 020-921002. Psychologe en aanst. arts zoeken ruime woning (min. 160 m2) in centrum A'dam. Event, ruilen met onze kleine re won. In centr. Tel. 020- 221749. T.h.govr. kamers of etage in A'dam (Zuid) door 21-Jarige meisje. Reakties: 020- 255965/02290-14717. Ziekenverzorgster zoekt z.sp.m. ruime KAMER in A'dam-W, tot 300. Telef. 03436-1569. Het is moeilijk om in A'dam goede woonruimte te vinden. Vanaf april 78 ben ik zonder woning; inmiddels 4 adv. ge zet en 6x verhuisd (vond al leen tijdelijk woonruimte). Hoop nu door deze adv. WEL een goede woonruimte te vin den. 6e jrs studente pedago giek, i.b.v. urg., tel. 020-247789 na 18.00 u. Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren. Bel 020-231390. Woningrull Welke vrouw wil rullen? Aan geb. halve woning in Leus- den-C. T.w. grote karner, open keuken, sl. kamer geza menlijk gebruik badkamer, keuken, tuin, gar. Gevr. etage in A'dam. Tel. na 18 u. 020- 448903. STUDENT MEDICIJNEN zkt. met spoed KAMER OF ETA GE met kookgel. en vrije op gang in A'dam. Tel. 01727- 2442. Zaken en transacties TEL BEANTWOORDERS vanaf 350,-. Tel. nummer kiezers. H. F. Erb 023-337418 Voor al uw kantoormeubelen en brandkasten, uit voorraad, tegen gunstige prijzen. ZUPA B.V., Kadijksplein 1, Pakhuis 48, Amsterdam, tel. 020-267873/274510. Dag. 9- 5 u en za van 10-4 u geopend. TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v.a. 575. Huur v.a. 20 p.m. Natebo B.V.: 020- 456456. Verzekeringen, hypotheken, geld zaken Bel ons voor hei gunstigste CONTINU-KREDIET. Rente 0,9% per mnd. Goedkoper kan niet! Vb. 15.000= 135 p.m. 20.000= 180 p.m. 25.000= 225 p.m. 30.000= 270 p.m. 2e jr. e.v 1% aft. Meestal binnen 3 uur akkoord. Zeeuwsche Voorschotbank Middelburg. Tel. 01180-28037. Privé geld lenen? Bel: 020-846060 Privé bank De Rijpgracht 2, A'dam Snel en gemakkelijk GELD LENEN. Binnen 1 dag gere geld. Bemiddelingskantoor A. J. Gerritse, Tussen Meer 92, A'dam. telef. 020-196526, ook 's avonds tussen 7 en 8 uur. AMBTENARENLENINGEN telf. in halve dag gereed. Lage afloss. (12-96 mnd). Overna me lopende leningen 2e hyp. tot 30 jaar. Korrekt afgewik keld door de Landelijke Be middeling v. Ambtenaren L.B.A. 020-997633/900916. GELD NODIG? Wij regelen het in 24 uur voor U. Oude leningen nemen wij gaarne over. Geen bem. kosten. Bel buro van Arend. Tel. 020-225629 (van 9-21 uur). Woninginrichting TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken, 40- 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt 400 cm breed, gratis gelegd 79 p. str. m. Haartapijttegels v.d. bekende fabriek 50x 50. alle kleuren 5,95 p. st. NED. TAPIJTHAL EDISON B.V., Elandsgracht 92-94, tel. 020-240780. Alle dagen open van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie Firma Verhagen voor be hang-, schilder- en timmer werk. Tel. 020-841210 of 03200-47075. OOK KEUKENINBOUW Heeft u lekkage van daken of goten of vernieuwen daar van? Belt u geheel vrijblijvend tel. 020-714559/265968. Door het geheel Westen van het land SCHILDER/tlmmerwerk. Goed en goedkoop. 020-763306. Firma L M loodgieters 020-984402/738177 TEGEL- en/of zachtb. pla fonds vanaf ƒ4 p. m2. Schild., witten, behang, tim merwerk. Fa. Zwan, tel. 020- 984434/189220. Voor al uw TIMMERWERK en slechte plafonds tel. 020-459533. Vraag en aanbod Prima Rode ALGERIJNSE wijn te koop in dozen van 12 flessen bij de Stichting Ideële Import, Marnlxkade t.o. 62, 1015 ZC Amsterdam. Tele foon: 020-268109. To koop: 4 BARKRUKKEN m. oranje zitting, prijs 150. Fam. v.d. Paw, Almere, 03240-10537 (na 18 u). Wie heeft voor mij z.g.a.n. GASHAARD, Dru of Faber, Tol. 020-366894. Ink. Mod. gebr. meub., da mes- heren en kinderkleding. Ook aan huis. Ten Catestraat 71. 020-120457 Kunst en antiek Kennis maken met een heel aparte keuken??: Keukencentrum Schoonho ven. „In de melkfabriek" Tel. 01823-3018. ALLES in één HAND ANTIEKBEURS AMSTER DAM 700, Van Slingerlandt- straat 24, A'dam, zijstraat Haarlemmerweg bij de Mag- gi-fabr., 2 min. v.a. de Ring weg Coentunnel, geen par keerproblemen. Tel. 020-864372, do. koopavond. Dagelijks geopend. GEVRAAGD: SCHOOLSA- LAMANDER (KOLEN) TEL. 640034, NA KANTOORTIJD 354328. HENK KOOPT ALLES, inboe dels kleingoed, antiek en win- kelrest. Bel. 020-237805. Heden INBRENG van goede ren bij veilinggebouw Amstel veen, van Heuven Goedhart- laan 587, Amstelveen, tel. 020-473004. Sport, donkerbruine hoek bank hall jr. oud prijs 1200. Tel. 020-902530 TROUW/KWARTET p 12 - Rh bereiken ca 1,2 miiioen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen tn Amsterdam Plat: gezet over 1 kolom uit een 8 punts letter, met een enkel woord in hoofdletters 6,27 per regel. Regel: gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit de volgende letterkorpsen 8 punts kapitaal en onderkast. 12 punts onderkast. 18 punts onderkast. 24 punts onderkast 3.62 per mm-hoogte per kolom Vignet: gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit dezelfde letterkorpsen als bi| regel-mim-advertenties en gebruik van eigen (firma) naamvignet 3.98 per mm- hoogte per kolom. Een bewijsnummer voor de mini-advertenties wordt uit sluitend op verzoek en 1.- inclusief porti- en admini stratiekosten verstrekt. Voor een advertentie onder briefnummer wordt ƒ3.- administratiekosten in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief 4% B.T.W OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES Platte-Mim, Regel-Mmi en Vignet-Mini-advertenties kun nen van maandag tot en met vrijdag van 08 30 uur tot 21 30 uur worden opgegeven. Teksten die voor 15.45 uur (vri|dag 13 45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden ofigegeven onder telefoonnummer of schriftelijk, geadresseerd aan: Mini-Advertentieafdeling Wibautstraat 131 1091 GL Amsterdam Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties Klachten over de uit- voenng van telefonisch opgegeven advertentieopdrach ten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons niet worden geaccepteerd. Oproepen, verloren voorwerpen enz. Weggelopen op 30 dec. beige toydwerg POEDELTJE. roep naam Joekie. Draagt rode halsband. Onder doktersbe handeling. Tegen beloning tel. 020-904295 (Bijlmer). Personeel biedt zich aan Heeft nog tijd, ZELFSTANOI- GE. Ingeschreven K.v.K., i.b.v. bestelbus, voor enige uren p.w. Brieven o. nr. 2- 18153 bur. bled Schoonm. jjersoneel nodig? Bel WIAN, Rapenburg 44. Tel. 239320. Ook tapijt-reini gen - Glazenwasserij. Handels- en kantoorpers. gevraagd Buro voor ruimtelijke en grafi sche vormgeving vraagt een administratieve MEDE WERKSTER Schriftelijke of telefonische sollicitaties te richten aan Studio Henk de Vries Prin sengracht 1107. A dam. Telef. 020-234491. Verzekeringen Voor spoedige indiensttreding vragen wij een voor diverse werkzaamheden op ons kantoor. In bezit van minstens Mavo typen, die zelfstandig en accuraat kan werken. Soil, aan W. B. D. Lippmann, Prins Hendriklaan 45, Amster dam-Zuid. tel. 020-735811, hr. De Preijker. GEVRAAGD parttime werktijden 13.00 tot 17.00 uur. Sollicitaties schriftelijk of mondeling, na telefonische afspraak, aan ons adres: Ie v.d. Helststraat 1D. Amsterdam Tel 020-739887 Technische groothandel bij Linnaeusstraat. achter Hema, vraagt. ter aanvulling van ons verkoopteam die ons huidige telefoniste assisteert met enige ervaring, part-time mogefijk 020-929655 Hr C. v. Di|k o» Hr. Z. de Voos Oranje Vrijstaatkade 9. 6 min. v. Muiderpoortstation. Dat kan. De Bankgirocentrale zoekt voor haar produktiecen- trum in Amsterdam jonge mensen onder de 25 met wiskunde in hun mulo/mavo-examenpakket. Voor hen hebben we lunkties als periferie-operators in het vooruitzicht. Doorgroeimogelijkheden naar de funktie van operator zijn aanwezig. De Bankgirocentrale hoort bij de grote computercentra van het land met produktie-centra in Amsterdam en Leusden. Er werken zo'n 700 mensen. Het salaris wordt met de vakantietoeslag mee, 14 x per jaar uitbetaald. Voor het wisselend werken in dag- en avonddienst worden toeslagen uitbetaald Ons bedrijf kent gunstige studiefaciliteiten en prima arbeids voorwaarden. Het adres Is: Bankgirocentrale bv. Stoterkade 133, Amster dam. Telefoon: 020-5192178. Als je een bent die op een vrij modem kantoor met erg zelfstandig werk een stijlvol salaris wilt verdienen, een kleine administratie op P.D.-niveau kan runnen, vlot en foutloos I.B.M. typt, van sterk wisselend werk houdt en ca. 25 jaar bent, dan willen we graag met je praten. installatie B.V. P. Langendijkstr. 47, A dam, tel. 162613. De Bankgirocentrale in Amsterdam heeft een maand of tien werk voor dames met type-ervaring in de leeftijd tussen de 20 en 35 jaar. Ze gaan comfortabel werken met een beeldscherm en met behulp van een geruisloos toetsenbord. Wie geen ervaring heeft als data-typiste wordt door ons ingewerkt. We betalen goed en u krijgt verder alle sociale voorzieningen als vakantiegeld etc. Belangstelling? Even bellen dan: 020-5192178. Ons adres is: Sloterkade 133, te bereiken met onder andere tram 2. Bankgirocentrale bv Nederlandse Reassurantie Groep N.V. Prof. J. H. Bavincklaan 3, 1183 AT Amstelveen Voor spoedige indiensttreding zoeken wij kontakt met een De werkzaamheden worden verricht in teamverband met de modernsie apparatuur. Zij, die geïnteresseerd zijn in deze goed gehonoreerde funktie, waaraan uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden rijn verbonden, o.a. 13e maand, winst delingsregeling, reis- en studiekostenvergoeding kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan de afdeling Personeelzaken van de N.R.G. of bel even voor een afspraak. Ons telefoonnummer is (020)- 434545. A.K.O. B.V. vraagt voor haar sector winkelexploitatie een Haar taken bestaan onder meer uit: Telefonische contacten met onze winkels en kiosken. Het regelen van vervangingen bij tijdelijke afwezigheid van het personeel in de filialen. Administratieve verwerking van de omzetten per filiaal. Een middelbare schoolopleiding alsmede commercieel admi nistratieve ervaring zijn voor ons aantrekkelijk. Leeftijd 20 tot 25 jaar. Voor meer informatie Is de afdeling personeelzaken graag bereid de functie nog nader mondeling toe te lichten. Bondige brieven stellen wij tevens zeer op prijs. A.K.O. B.V. Oostelijke Handelskade 11. 1019 BL A'dam. Telef. 020- 252145. Winkelpersoneel gevraagd Klavers slagerij VRAAGT slager met ervaring in wfnkelwerk, evt. zaterdag vrij. leerling-slager 18 jaar, voor opleiding wordt gezorgd. Wij bieden een goed loon en een aktieve werkkring. Kom even langs of bel ons voor een afspraak. Adres: Jan Evertsenstr. 86, tel. 020-121397 na 19 u 02990- 27244. RUWIS zuivelhandel vraagt voor haar filiaal Stadionweg 247 FLINKE JONGEMAN voor de groente afdeling, liefst met ervaring. Inf. 020-425328 of 790808. De advertentieafdeling be houdt zich het recht voor ad vertenties eventueel zonder opgave van redenen te wei geren. (Art. 16 Regelen voor het Advertentiewezen) Bleeker groente en fruit Valeriusstr 37 vraagt Nette winkelbediende 5 daagse werkweek. Tel. 020-725635 na 7 uur 993276. Juweliers, diamantairs, horiogiers Kalverstraat 38. A'dam vraagt voor direct: een zelfstandige verkoper leeftijd 25-35 jr.. Engels sprekend. Voor sollicitaties bellen: 020-226929 Netrico Damesmode vraagt voor haar filialen in Amsterdam en Utrecht (Hoog Catharijne) 1e verkoopsters en ervaren part-time verkoopsters Wij bieden gezellige gevarieerde banen In hypermoderne zaken, goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bel voor een afspraak 020-926060 of 926061 en vraag naar Jos Hillegers. Kapperspersoneel gevraagd KAPSALON WILLY vraagt 1e KAPSTER die gespeciali seerd is in modem knippen en föhnen. Tel. 020-991243 Technisch personeel gevraagd Gevraagd In klein garagebedrijf nette monteur die nog beter is als de eige naar. Aanmelden tel. 020-233875/732905, Lange Leldsedwarsstr. 16-24 A'dam. Gevraagd aankomende ma chine bankwerker, Morrièn B.V. Undegracht 75. Amster- dam. Tel.. 020-231467 na 10.00 uur 452885. TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF A. T. H. JANSE B.V. vraagt Inf. A. T. H. Jan6e B.V., de Ruijterkade 41-43, Poetbus 1581, 1000 BN Adam. Tel. 020-240879. Divers personeel gevraagd STOK 8 speciaalzaken In A'dam - radio TV. hulsh. app. - zoekt voor haar „tech nische" filialen ENERGIEKE VERKOPERS in de leeftijd van 18-25 j.. die weten wat verkopen is en daarnaast gevoel voor servi ceverlening hebben. Tevens zoeken wij een BIJRIJDER van ca 16/17 j., die van aan pakken weet, zowel op de auto als In het magazijn. Schriftelijke sollicitaties bij de direktie of telefonisch bij de afd. Personeel, Nwe. Uilen- burgerstr. 9, 1011 LM A'dam 020-222534 tst. 6. Bijverdienste aangeboden Ochtendblad zoekt gezin dat bereid en In staat is dagelijks in BuHenveldert op circa 670 adressen de krant voor 7 uur te bezorgen. Inlichtingen tussen 8-16.00 uur. Tel. 279151. Juweliers, diamantairs, horiogiers Kalverstraat 38, A'dam vraagt voor direct: een allround goudsmid (mannelijk of vrouwelijk) Voor sollicitaties bellen naar: 020-226929. Jollijst b.v. Amsterdam HAARLEMMERSTRAAT 110 tel. 020-237300 zoekt voor de produktie 2 handige medewerkers (sters) die afwisselend lijsten gaan maken en kunstwerken gaan Inlijsten. Begin salaris 1700 per maand. Rijbewijs BE vereist. Voor opleiding: LTS of MAVO. DRUKKERIJ DE VOLHARDING B.V., een middelgrote boek- en offsetdrukkerij zoekt per z.s.m. met technische knobbel, die opgeleid wil worden op diverse binderijmachines. Niet meer dienstplichtig. Wij bieden een goed salaris en tantième-regeling. Uw sollicitaties, zowel mondeling als schriftelijk, zien wij graag tegemoet. Ons adres Is Warmoesstraat 35. Amsterdam en telefonisch zijn wij te bereiken onder nr. 020-240516. Musici en artiesten Nieuw Musical- en operettegezelschap, vraagt dames en heren koor- en balletmedewerkenden van 16 tot 40 jaar, voor de op 4 november 1979 te brengen theaterproduktie Repetitie iedere woensdagavond van 20 u tot 23 u. in de D. Goedkoopschool, Sara Burgerhartstr. 3 A'dam. Auditie en kennismakingavonden woensdag 10 en 17 jan. a.s. In de school. Secretariaat Kam pert oelieweg 17hs, A'dam. Tel. 020-368054. Onroerend goed te koop aangeboden ZAANDAM, Eendrachtstr. 50. Woonh. 3 kam., gestoff., ge heel gerenoveerd 82.000. Tel. 02208-4950. UNIEK AANBOD Rotter dam. Te koop vrij pand recht tegenover Eudokia Zieken huis In Agniessenstraat 136, vlakbij hoek Bergweg. Schit terend lege zeer royale bo venwoning, circa 12 m diep, 6 m. breed. Bevat 3 kamers -t- rulme logeerkamer, grote keuken, toilet en betegelde doucheruimte. Alles in uit muntende staat. Benedenwo ning eveneens met eigen en tree. Verhuurt voor circa 140 per maand. Zeer ge schikt voor personeel zieken- huisl Pri|s gehele pand 89.600 k.k. Inl. 010-184065 b.g.g. 183838. T.k. grote 1 KAMERWO NING, vrije vestiging, met 1e aanbetaling 2500 eigen geld, daarna 240 p.m., wordt u eigenaar van een 1e verdieping, omgev. Czaar Pe- Telef. na 19 uur 02940-10386 b.g.g. 020-845577. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr. nette KOFFIEJUF FROUW voor de ochtenduren van 9 tot 14 u. omg. Oost. Aanmelden dagelijks van 14 tot 17 u. Schoonmaakonder- neming ME SO, de heer O. Nieuwenhuis. Tel. 020-175808 NETTE HULP 2 x 3 u p. week. 020-352425. WERKSTER. 5 dgn p.w. 8.00-10.30 u, hoog loon, 020- 725988, Frantzen wintersport, Churchilllaan 85, A'dam. ZELFSTANDIGE hulp In de huishouding gevraagd, 1 2 x per week. In de buurt van de Beethovenstraat. Tel. aan melden 020-727863. (Para-)medisch personeel gevraagd INTERFAKT Uitzendbureau is geen grote instelling, maar wel gespecialiseerd In het plaatsen van paramedisch personeel. Onze ervaring garandeert u een goede plaatsing van het werk dat u wilt doen. Wij vragen Verpleegkundigen A en B, Ziekenverzorgers en ervaren verpleeghulpen ook alleen voor de week ends. Iedere week direkte betaling, geen voorschotten. Kom eens langs of bel. Cein tuurbaan 149 t/o Rialto bio scoop, Amsterdam. Telefoon 020-724700/724819 ZOEKT U EEN HUIS? LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZE N-MINi'S VERPLEEGKUNDIGEN A/B ERV. VERPLEEGHULPEN Kom langs of bel voor Inl. A'DAM 020-731111 CEINTUURBAAN 318 Horeca personeel gevraagd Klein Italiaans Restaurant vraagt SERVEERSTER/KEL NER met diploma vakbe kwaamheid. Inf. tel. 020-315054 Groot appartement, ca. 90 m3, ADMIRAAL DE RUUTER- WEG (A'dam) met zolderka mer 20 m3, gemod. douche, keuken met inbouwapp., c.v., enz. Het schilderen behangen en veranderen van het woon gedeelte is voor rekening ver koper. Vrije vestiging. Vr.pr. 150.000 Makelaar o.g. H. Hulsman. Tel. 020-724424. Nieuw-Zuld, beste gedeelte UITERWAARDENSTRAAT (A'dam), grote beletage, be vat 4 ruime kamers, moderne keuken met Inbouwapp., bad kamer met ligbad en douche, c.v., waranda, enz. Bij dit ap partement behoort nog een bovengelegen studio, welke bereikbaar is door een naast gelegen ingang. De studio be vat: hal, 2 kamers, kookgele genheid en toilet. Opp. totaal 110 m3. Vrije vestiging. Vr.pr. 175.000. Tel. 03480-12619. Watergraafsmeer (A'dam) ap partement WAKKER- STRAAT. bevat 17» verdie ping, 4 kamers, keuken, dou che. Urgentie vereist. Vr.pr. ƒ68.000. Makelaar o.g. H. Huisman. Tel. 020-724424. Nieuw-Zutd, vrije vestiging, groot appartement, beste ge deelte. WAALSTRAAT (A'dam), bevat op 3e verd. 3 gr. kamers, moderne badka mer met ligbad en douche, gr. mod. keuken met inbouwapp. enz. Op de 4e verd. 2 gr. kamers, 2e toileL keuken, C.v., enz. Vr.pr. 170.000, TEL. 03480-12619 Klaaswaal UNDENLAAN In rustige omgeving goed ge legen HOEKWONING met garage en C.V. gebouwd op 226 m3 eigen grond. Indeling: Entreehal, woonka mer (830 x 365). keuken, 4 slaapkamers, bergzolder, voor-, zij- en achtertuin. In overleg irtcl. diverse roerende artikeien leeg te aanvaarden, 190.000 k.k. B.V. Centraal Makelaarskantoor Rotterdam 010-670766 Met ca 6.000 eigen geld per direct leeg te aanv. een eerste verdieping in de omg. Sarphatipark. Ind.: 4 kamers, keuken, douche en toilet en een berging op zolder. Koopsom 47.500 k.k. METROPOOL-DOERGA BV Telef: 02159-10151 Vrij uitzicht Per direkt leeg te aanv. aan de E RASMUSGRACHT (A'dam-W), een beletage (ei gen Ingang). Het appartement bevat 3 kamers, keuken, dou che en toilet. Benodigd eigen geld 15.000. Koopsom 115.000 k.k. METROPOOL-DOERGA B.V. 02159-10151 Riant uitzicht Met ca. 20.000 eigen geld direct leeg te aanvaarden een 2e verdieping zolderkamer aan de ORTELIUSKADE. Ind.: 3 kamers, douche, tollet, mod. keuken, voorzien van parketvloer en c.v. Koopsom 135.000 k.k. METROPOOL DOERGA BV tel. 02159-10151 Weesp. Herensingel 123, ge- renov. tussenh. 4 k„ veel ex tra's. 180.000, tel. 02200- 4950. ALKMAAR. St. Annastr. 56. 1e en 2e et. 4-k. gerenoveerd. 149.000. 02208-4950. 2e hypotheken tot 120%. TOPHYPOTHEKEN tot 130%. Rente v a. 8.4% (10 jr vast). Analyse voor de juiste hypotheek-vorm en begelei ding t/m koopakte bij de nota ris. Geen bemlddelings- kosten. GERTH. J. VAN DER KAMP. hypotheek-makelaars, P. Borstr. 23, A'dam-West. Tel. 020-156992. Ud N.V.F. Kleding en kapsel KAREL ARP. Gediplomeerd 1e klas coupeur- bontwerker. Bontmantels naar maat en re paraties. Joh. Verhulststraat 150, Adam. Tel. 020-719902. Huwelijk en kennismaking Nette jonge man 26 jr. geen bartype i.b.v. eigen woning zkt. een eenv. net meisje van 20 tot 27 jaar Utrecht en omg. Brieven ond. nr 45-18249 buro v.d. blad. VLOTTE man 35 jr ongeb. met goede baan bij lucht vaartmij zoekt leuke vrouw van 25/40 jr. Wie durft. Br. nr 45-10246 bur. v. d. blad. EEN BEJAARDE weduwnaar, omgeving Doetinchem, Ne derlands hervormd, eigen huis, in bezit van auto, zoekt dito vrouw om de eenzaam heid op te lossen. Reacties graag met foto. Op erewoord retour. Br.nr. 45, bur. v.d. blad. Ik heb eigenlijk niet zo'i delijk idee van de vrienc ik zoek; ze hoeft mijn keuren niet te delen, z» rustig of praatgraag zijn hebben meegemaakt, zoek zijn naar rust of ju tegendeel. Ik ben ze baardig, muzikaal en n en vind veruit de meest gen prettig of gezellig overige leerzaam). Ho van je? Brieven nr. 45- bur. v. d. blad. HTS-er. 33 jaar, N.W. Veluwe. zoekt gen heid bij meisje van 25 Br.o.nr. 45 bur. v.d. bL Lessen en klubs ENGELS FRANS SPAANS in 4 mnd. tel. 020-161212 1e Helmersstraat 53hs Mond. cursus PORTUGEES begin, en gevorderden. Tel. 020-900320 na 18 u. PIANOLESSEN voor begin ners ook kinderen. Tel. 020- 994413. Bijlmermeer. Pianolessen, ook aan huis. Arnold A. Cohen, 020-902676. Pianolessen voor beginners, ook kinderen. Tel. 020-994413, Bijlmermeer. Ervaren lerares Ned. geeft privélessen, bijlessen en HUISWERKBEGELEIDING. Tel. 020-114405. AANVANG 2e week ja nieuwe KURSUSSEN.ty steno - talen - boekhou alg. ontwikk., middenst., puterkunde V.P.O., ava leiding sekretaresse, n neschrijven volgens het systeem, kursusduur 6 weken INSTITUUT IN Middenweg 57A, 1098 A'dam. Tel. 020-655.f HATHA-YOGA gratis fles, do. mo. van 10-1 Delflandplein 5. 020-174833 na 17.00 u Aanvang cursussen mad schrijven en dictafoon, ie week. Inl.: Inst. Striek Lutmastraat 13-15. (bij Bolstr.) Tel. 020-795325 Paulus Potterstraat 16, A'dam tol. 020-710517. b.g.g. 195198 aanvang februari 1979, cursussen prospectus op aanvraag. Danslessen N.B.D. dansschool Molin Vondelstraat 70 tel. 020-183989 Inschrijving januariclubs of privédansles, dagel. van 14.00 uur tot 22.00 uur. Jan Daniëls DANSLESSEN Heden inschrijving spec, spoed clubs beginners, inde ling naar leeftijd. ADM. DE RUYTERWEG 110 DIRK SONOYSTRAAT 155 Tel. 020-184044-113260. Benjamin's modem jaz2 u ce centre, nieuwe beging klassen jazz, tap en moderne dam- Aanm. en inschr. dag. S persstraat 3. 020-228667. Dansschool Bonel In SPOEDCURSUS. Nu schrijven. Rozerigr 231 265700. Vakantie in Nederland TERSCHELLING te huur vanaf nu: gedeelte van boerderij, rustig gelegen, dicht bij bos en duin, c.v. Zo merhuisje vanaf april. Ook voor weekends. Tel. 05620- 8882. Vakantie in het buitenland Avontuurlijke bivak- en expe- ditiereizen per landrover. 15- 30 dagen vanaf 915. Vraag onze gratis reisgids 1979. O.a. CROSS-COUNTRY TRAVELS Postbus 18, 2120 AA Benne- broek. Tel. 02520- 21006/19382. 22-d. hotelrondreis inkl. Sinai-Trek 2085 Leenderweg 189, Eindhoven tel. 040-111.444 u NIEUW! Per luxe bus (tor koelkast enz.) zonder oler overnachting onderw. n. ta Brava/Barcelona, brils, Benidorm v.a. ƒ245. Oostenrijk I80(ee Frankrijk 190. Vr. folde rt TERCOACH. Pr. Hendiet de 21. A'dam, 020-25fZi 259160. Goedkope CHAR1 VLUCHTEN en stuntre Reisbur. Davidson b.v. riëndaal 250, A'dam-N. 363988/368377/328280. GOEDKOOP vliegen, reisburo M 2000, Koning#; weg 251, A'dam, tel. I 795788/719596/713749. Uniek januari-voordeel voor laatboekers. App. Pez Azul van 808 voor 695 (2 weken logies/ontbijt van 687 voor 595 (1 week logies/ontbijt). Vertrek: 11-18 en 25 januari. Informatie/boeking: Parool Reizen Wibautstraat 131, Amsterdam. Tel. 020-914400. Vaartuigen Snel Uw JACHT verkopen? Bel JONKER SCHEPEN b.v. (05105)-2328. b.g.g. (05100)-81248. Hi-fi stereo, t.v., muziekinstrument DI Koopt uw KLEUREN T.V, (v.a. 350) bij de specialisten in snelle, en betrouwbare ser vice. A.T.S. Weesperzijde 94, tel. 946656, A dam. TV-REPARATIE off. Philips- dealer ook verkoop van nieuw gebr. 020-738603. PIANOTRANSPORT Tel. 020-362458. b.g.g. 020-932417 T V. SNELSERVICE x met gar. alle stadsdele e1 ook antenne rep. en verk Gebruikte kleuren T.V. p] Reggestr. 10, Amsterda0l Telf. 020-728839-9507 e TV-reparatie (gar.) snel voordeling. Ook A'voen. 020-996262/948973. TV DEFECT? BEL DIRE 020-991818 zonder wegh^m ook 's avonds: 3 mnd. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 14