aatste waarschuwing voetbal t x r Piet Kleine snelste op 10 kilometer M': SOk^; L John Walker toch weer helemaal terug v° Taatssecretaris Wallis de Vries schrijft brief inkse' #al van Jaliaanse voetballers 'Goede generale' Onderlinge strijd in Inzeil Debutant in zaalhandbalselectie Zege op 1500 m in snelste indoortijd ix f A lAG 9 JANUARI 1979 SPORT TROUW/KWARTET P 11 - RHS 13 j onze sportredactie EN HAAG Staatssecre- Gerard Wallis de Vries t de subsidie voor het be- n je voetbal opnieuw op de |t gezet, nu het nieuwe t «bestuur voor de buiten- 1 me vergadering van het voetbal, op 20 januari in dit, de invoering van de r reclame als belangrijkste op de agenda heeft ge- »De brief van de bewinds- i van CRM geldt als een "ete waarschuwing, omdat •van mening is, dat het j(n van het groene licht wervende teksten op ialshirtjes indruist tegen en met hem is overeen imen met betrekking tot gezondmakingsproces het betaalde voetbal. Wallis de Vries vindt, dat er eerst overleg met de externe geldgevers (aan de hand van het gevraagde ad vies van het Budgetbewakingsinsti tuut) en de NOS (over het uitzenden van televisieflitsen) moet worden ge pleegd. voordat de mogelijkheid be staat om een afgerond oordeel over shirtreclame te vellen. Hij hangt als zwaard van Damocles boven het sec- tiebestuur. dat een definitief besluit op 20 januari wel eens speculatief zou kunnen zijn en aanleiding kan geven tot een te weinig realistische inkom stenverwachting. De liberale staats secretaris besluit zijn brief met de mededeling, dat er niet op het storten van rijksoverheidsgelden hoeft te worden gerekend, zolang de besluit vorming over de shirtreclame bij de KNVB nog onzeker en onduidelijk Is De nieuwe voorzitter van het sectie- bestuur. Eric Vilé, zegt de letterlijke inhoud van de brief niet te kennen, maar ziet geen reden om voor 20 januari te onderzoeken of invoering van shirtreclame in relatie tot over heidssubsidies een haalbare kaart is. Vilé is evenmin van plan om contact met Wallis de Vries te zoeken. „In de eerste plaats is de tijd te kort om voor de twintigste onderzoekingen op dat punt te doen. Bovendien laat ons voorstel alle ruimte tot het bekijken van de mogelijkheid of de invoering van shirtreclame een juiste zaak is. Daarvoor is nog tijd genoeg." Vilé laat zijn geestverwante subsi- diént derhalve opnieuw in de kou staan. Op 18 november vorig jaar. tijdens de algemene vergadering van het betaalde voetbal, botste de toen malige sectie voorzitter Jacques Ho- gewoning met zijn opponent Vilé. om dat de laatste hoe dan ook shirtrecla me wilde invoeren. Hogewoning was in principe ook voorstander van het inzetten van het verloederingsproces van het betaalde voetbal (het directe gevolg van overlevering aan commer ciële bedrijven), maar wilde de total loss-botsing vermijden indien vooraf geen enkele uitdeuker in staat zou zijn om de schade met behulp van overheidsgeld (inclusief de jaarlijkse NOS-bijdrage) te herstellen. Hogewoning en nog vier sectiebe stuursleden verloren. Vilé nam de macht over. maar viel hard op zijn neus. toen Wallis de Vries de subsi dies blokkeerde en de bondsvergade ring het besluit op 9 december nietig verklaarde. Het nieuwe sectiebestuur heeft 20 januari uitverkoren voor de herkansing. Mede in afwachting van deze bijeenkomst heeft de Federatie van Betaald Voetbalorganisaties (FBO), die voorzitter Vilé en penning meester Gilles Kruysveldt zag door stromen naar het sectiebestuur. be sloten om de aanvulling van het be stuurlijke college uit te stellen tot de eigen voorjaarsvergadering. Tot die tijd neemt Feyenoord-praeses Leo van Zandvliet het voorzitterschap waar. De werkgeversorganisatie hoopt voor die tijd ook het CAO- overleg te hebben afgerond. Dat laat ste lijkt bijna een even vrome illusie als het doorgaan van de Elfsteden tocht op dit moment. Zoals bekend had die collectieve arbeidsovereen komst er op 1 januari dit jaar al moeten zijn. Momenteel zijn de on derhandelingen met de WCS (Vere niging van contractspelers) gaande, terwijl de trainersbond (WON) nog op de stoep staat te wachten. ME Het conservatieve deel de Italiaanse voetbalwereld uimbekt op het ogenblik van untwaardiging. Totaal onver- :ht gaven drie voetballers uit hoogste divisie de gevestigde aje de volle laag met ideologi- e stellingen uit de linkse k Het drietal stelde verschil de aspecten van de voetbal- rt aan de kaak in een lang xview in het communistische blad „Lotta Continua". het- n zoveel betekent als „eeuwi- ^trijd." "truik makend van de politie taal van extreem links, vielen ftirizio Montesi van Avellino. - hele Nappi en Luciano Zec- ïi, beiden van Perugia, club- tuurders, journalisten en tbalsupporters aan en verge en de problemen van de spe- met die van de zwarte vrij- dsstrijders in Afrika. 22-jarige Maurizio Montesi. middenvelder, stond cen- al in het artikel. Hij zou tegen schrijvers gezegd hebben dat doorsnee Italiaanse supporter ig" is Het „tuig" zwoor on adellijk wraak. Montesi. ns uitlatingen door zijn club t op prijs werden gesteld, eg een voorlopige schorsing Jdook schielijk onder bij fami- in Rome. Voor hij vertrok - kende hij de supporters te ben uitgescholden. „Ik heb 1 en maar gezegd dat suppor- i slachtoffers van het systeem Ze komen kijken en reeuwen zichzelf schor voor isen met wie zij niets gemeen ben." ritesi's clubbestuur raakte iwelijks onder de indruk van e uitleg. De voetballer werd rlopig geschorst, terwijl het tuur van de Italiaanse voet- bond om andere maatregelen rd gevraagd. Een geldboete of schorsing, mogelijk beide. gens het drietal in het artikel de het huidige transfersys- m de rijke clubs in staat in geheim opererende agenten Iers te verhandelen zonder ervan in kennis te stellen of 'aadplegen. Zij erkenden dat voetbalsupporter alleen maar fenst was om geld in de club- te brengen. De fans werden (rtdurend bij de neus geno- n met de verklaring dat ze een angrijk element vormden bij successen van de club. hele Nappi. vleugelverdedi- van Perugia dat dit seizoen rassend oprukte naar de ïede plaats, beschuldigde de bs van het kweken van enor- schulden als gevolg van ab- i hoge transferbedragen, ar hij ontkende met klem dat te veel betaald kreeg. „De este mensen verkeren in de onderstelling dat wij miljoe- lires verdienen, maar in feit^ wij een soort machines, die de clubs miljoenen binnen- ngen. De spelers zelf oogsten en wat kruimels De voetbal- worden geëxploiteerd in ats van overbetaald >pi verklaarde ook dat de este voetballers bang zijn van nieuwe transfersysteem met e contracten, die een einde de koehandel moeten ma- i. die meestal in Milanese ho- gepleegd werd. „De spelers inneren mij aan de zwarte ren van vroeger, die nadat ze strijd om de vrijheid hadden ronnen. met het probleem amen te zitten dat ze niet ten hoe ze er mee moesten en." aldus Nappi urizio Montesi vond voetbal :hts een element van sociale trole. Door het voetbal kre- de supporters een reden om even Hij omschreef hoe het te. luxueuze stadion in Avelli- in een van de armste gebie- van Italië bij Napels, in hon- d dagen werd gebouwd. ..Het cenhuis is zoiets als een sme- stortplaats. maar de mensen en er niets om Het enige dat hen telt is het mooie sta- LEEUWARDEN Het bestuur van de „Friesche Elfsteden" is maandagmorgen nog een keer bijeen geweest in Leeuwarden. Ook het contact met de rayon- vertegenwoordigers. dat voor een eventuele Elfstedentocht deze week op het progTamma stond, ging door. „Het is een goede generale repetitie ge weest." vond voorzitter drs J R. Kuperus. Het doek over de Elfstedentocht is echter gevallen De provincie heeft inmiddels het vaar- en stroomverbod weer opgeheven en de sneeuw waarop de Elfste dentocht strandde verdwijnt langzaam. De consequentie van de opheffing van het vaar- en stroomverbod is hopelijk dat ijs en sneeuw nu ook zo snel moge lijk verdwijnen om plaats te ma ken voor een eventuele ijsvloer zonder sneeuw. De hoop op een Elfstedentocht dit jaar is nog niet vervlogen. Uit de besprekin gen tijdens de voorbereiding op deze tocht is als nieuw facet naar voren gekomen dat de centrale van de bescherming bevolking (BB) te Grouw bij een Elfsteden tocht zal gaan dienen als coördi natiecentrum voor BB. EHBO en de luchtmacht. De voorberei dingen op deze tocht waren tot nu toe vlot verlopen. Bijzonder ingenomen was het Elfstedentocht-bestuur met de bereidwilligheid van de lucht macht om de route eventueel sneeuwvrij te maken met heli kopters. Het tijdstip waarop dit idee echter werd geboren door de wentelwieken zou de sneeuw opgestoven kunnen worden kwam echter te laat. De sneeuw had zich door de vorst al vastge zet op het ijs. INZELL De Nederlandse schaatskernploeg heeft de trai- ningsweek in het Zuidduitse Inzeil maandag besloten met een onderlinge wedstrijd op de 10.000 meter. Piet Kleine liet met 15.14.23 de snelste tijd afdrukken. Hilbert van der Duim. in het weekeinde winnaar van de wedstrijd om de driebanentro- fee, was slechts één seconde langzamer. De tijd van Kleine was op één na de snelste van het seizoen. Afgelopen zondag was alleen Oxholm met 15.12.47 sneller op de Noorse kampi oenschappen. Maandag in Inzeil ein digde Vriend op de derde plaats in 15.18.23. Vriend trad na Kleine-van der Duim aan tegen Wim Pol. De opzienbarend presterende schaatser uit Twello klaagde voor de westrijd. waarin iedereen de opdracht kreeg zich niet te forceren, over „zware be nen". Pol mocht stoppen als hij pijn zou krijgen. Dat gebeurde na 3000 meter. Coach Van 't Oever tilde er niet zo zwaar aan. „Pol heeft vrijdag en zaterdag de 3 en 5 kilometer op het toppunt van zijn vermogen gereden. Het verbaasde mij niets dat hij die inspanningen nog niet verwerkt had". De uitslag van de 10.000 meter was: 1. Piet Kleine 15.14.23. 2. Hilbert van der Duim 15.15,30, 3. Klaas Vriend 15.18.07. 4. Yep Kramer 15.39.27. 5. Frits Schalij 15.53,69, 6. Teun Busser 16.08.86 DEVENTER Aan de strijd om de Europese schaatstitel voor heren, die op 20 en 21 januari in Deventer wordt gehouden, zullen rijders uit zestien landen meedoen. In totaal worden 33 deelnemers verwacht. De landen, die zich hebben aangemeld, zijn. Tsje- choslowakije. Oost Duitsland. Enge land. Finland. Frankrijk. Italië. Ne derland. Noorwegen. Oostenrijk. Po len. Roemenië. Spanje. Sovjet Unie. West Duitsland. Zweden en Zwitser land. Vijf landen mogen het maxima le aantal van vier rijders op het ijs brengen: Oost Duitsland. Nederland. Noorwegen, Sowjet Unie en Zweden Voor West Duitsland mogen drie schaatsers starten, de overige landen moeten het met één rijder doen. KARL MARX-STADT - De Oost- duitse schaatstitels zijn veroverd door Sylvia Albrecht en Andreas Eh rig. De zestien-jarige Sylvia Albrecht won net als de drie jaar oudere Ehrig drie van de vier afstanden. Sylvia Albrecht behaalde overwinningen op de 500 meter (43.61). 1500 meter (2.17.42) en 1000 meter 1 29.64). Ehrig was de snelste Oostduitser op de 500 meter (39.57). 1500 meter (2.03.41) en 10.000 meter (15.29.39). LES GETS De Oostenrijkse Regi- na Sackl heeft maandag in de Franse wintersportplaats Les Gets een sla lom voor het klassement om de we reldbeker gewonnen. Zij maakte een totaaltijd van 1.26,58. De eerste man che legde Regina Sackl af in 44,38 seconden en de tweede in 42.20. Na één manche had de Oostenrijkse An- nemarie Pröll nog de leiding met 44.24 seconden. Zij werd uiteindelijk derde, achter de Fran^aise Perrine Pelen. De stand voor de wereldbeker is nu: 1 Marie-Theres Nadig (Zwi) en Anne- marie Pröll (Oos) 90 punten. Annemarie Moser-Pröll in ac tie tijdens de slalom in Les Gets. Een derde plaats bracht haar in de strijd om de wereldbeker op de gedeelde eerste plaats. DEN HAAG In de selectie van de Nederlandse heren handbalploeg. die van 11 tot 15 januari te Sofia deel neemt aan een zeslandentoernooi, is een debutant opgenomen. Jan Wil lem Hamers van V en L Geleen. De Nederlandse ploeg zal in Sofia spelen tegen Bulgarije. Roemenië. Honga rije. Italië en de Sovjet-Unie. ter voor bereiding op het toernooi om het we reldkampioenschap in de B-groep, dat eind februari in Spanje begint. De Nederlandse selectie bestaat .uit: doel: Ron de Jonge (Hermesi. Jan de Lange (Sittardia) en Bert Kerstens (Swift Roermond); veld: Piet Kivit, René Kivit en Peter Verjans (Blauw Wit). Arie Pottuyt en Hans Beugel (Hermes). Bert Bouwer. Ton Reijn- ders. Jo Hanckman en Jos Mevis (Sit tardia). Joop Eilers (Gazellen), Bob Sondaar (AHC '31), Jan Willem Ha mers en Gaby Rietbroek (V en L Geleen). LONG BEACH John Walker, de Nieuwzeelandse Olympische kampi oen op de 1500 meter en wereldre cordhouder op de mijl. was de grote ster van de eerste indoor atletiekwed strijd van dit jaar in de Verenigde 8taten. Voor 8500 toeschouwers in Long Beach won Walker de 1500 me ter in een tijd van 3 minuten en 37.4 seconden. Walker was daarmee vier tiende seconde sneller dan de West duitser Harald Norpoth. die in 1971 de beste tijd op deze afstand (indoor) realiseerde met 3.37.8. Ook de Ameri kaan Paul Cummings, die als tweede eindigde, bleef binnen het record van Norpoth met 3.37.6. Walker was uitgelaten na zijn over winning. De Nieuwzeelander werd se dert eind Juni van het vorig jaar ge plaagd door een hardnekkige blessu re. waardoor hij afgelopen zomer geen wedstrijden kon lopen. „Ik ben wel naar veertig dokters geweest maar niemand kon mij helpen. Ik dacht er al aan definitief te stoppen. Tenslotte heb ik een dokter in Boston gevonden, die operatief de blessure heeft verholpen." Walker had in Long Beach niet willen lopen. „Toen ik hier aankwam zonk de moed mij in de schoenen. Ik heb de laatste maanden 80 kilometer per week getraind. Hier moest ik lopen tegen Jongens die ten minste het dubbele van die trainings- arbeid verrichten Nu ik deze wed strijd gewonnen heb, weet ik dat ik weer helemaal terug ben." In Long Beach zorgde Herman Fra- zier voor een nieuw officieus wereld record op de 500 meter met een tijd van 1 minuut en 1.2 seconden. OOST-BERLIJN Een aantal pro minente Oostduitse atleten is begin 1979 gestopt met de topsport. De be kendste is Carla Bodendorf. die in Montreal met de Oostduitse 4x100 meter-estafetteploeg het Olympisch goud veroverde Ook Jochen Sachse, die tijdens de Olympische Spelen van München in 1972 het zilver behaalde op het onderdeel kogelslingeren, beëindigde zijn carrière. HOLLANDERS Dat kerkje daar in de verte, dat is Hindelopen. Daar links ligt Bartle- hiem. En hier zijn de Fluessen. Is er nog een kans op de Elfstedentocht nu het water mij tot de enkels reikt en ik sta niet eens op het ijs. Naast mij met het water tot de knieën Sjouke Takema van het comité. Itst d'r noug ain kaensje oup de Alfste- dentocht? „Jazeker. Er zijn wel eens slechtere winters geweest. Het is nog geen half augustus en als het komende woensdag weer gaat vriezen, dan hebben we kans dat het komende weekeinde de pret kan losbarsten." Aofwaochten dus? „Inderdaad. Dat is wel vaker zo geweest met ijs." And als it neit fryst? „Dan is het voorlopig wel weer over. menen wij van het comité' Deit sind kein faine berichtstjes. „Maar het is nu eenmaal niet an ders. De helft van de deelnemers kan niet schaatsen en de andere helft kan niet zwemmen, zeggen wij wel eens in het comité Dan neem je niet zo makkelijk risico's Groat gelik heur. Marre wat praek- tischer eingestild as eik bin. vraog eik. warumme gein Dreisteden- touchtsje. biveurbaild? „Daar kan helaas geen sprake van zijn. Elf of niks. Als we daaraan gaan beginnen dan houden ze de volgende bij Edam terwijl onze Son- nema al tot in verdekt opgestelde varkensschuren nabij Lage Zwalu- we wordt nagemaakt." Maor wat ist er misch meit dit eisje? „Nou om te beginnen, er ligt zand op het ijs. er ligt sneeuw op het ijs en er ligt soms zelfs geen ijs. Van daar dus" Maor d'r leigt heir und deir toch wel voldounde eis? „Jazeker maar niet overal. En kijk eens hier. Stel dat er alleen maar Friezen zouden meedoen aan de Elf stedentocht. dan was er ook niks aan de hand Dan hadden we d'r al drie kunnen houden, bij wijze van spreken. Maar omdat in geval van Elfstedentocht alles van de Rand stad tot Zuid-Limburg wat maar een paar doorlopers, een skljaek en een zeemlederen lap kan lenen, hier naartoe komt. gaat het dus niet door Daar kan ons ijs niet tegen." Maor wei uut de Raendstadsje heb ben touch ok wel veuroup gereiden in de Elfstedentouchte? „Per ongeluk En als iedereen z'n paspoort meeneemt dan hebben we verder ook nergens bezwaar tegen tv* S- wij winnen toch wel. meent het co mité. Maar met tienduizend man gaan wij het ijs niet op." And when it deit jaore gain Ellef- staedentocht gift. wen dan wohl? „Daar is helaas door het comité op korte termijn nog niets van te zeg gen. Het parool is: afwachten." Yes, maor eik wocht nou al zo langk. En eik blif niet altid in deit vak. maor eik wollte toch wol ein keir ein Alfstedetochte mitmoaken. „Daar hebben meer Hollanders last van". Noe jao. it eis jammer van dei twai- hounderd kilometeren mit het au- totsje dei ik vor niks hab gereiden. „Ach. jammer, jammer. Maar er is toch nog ruimte voor wat schaats pret. Mag ik u uitnodigen voor een tochtje over de vaart, voor de dooi definitief toeslaat?' Neit. Hartelik bedankst Maor ik skaats niet Vanweige mien rugge dus. And besides hab ik mein skuts- jes neit bai mien". DOORGAAN Goed nieuws: Hans van Helden gaat in ieder geval door tot de Olympische Winterspelen van 1980 Maar ik mag lijden dat hij doorgaat tot z'n 65ste. Op z'n minst Geen nieuws maken en toch maar steeds -Toot nieuws zijn. dat is die Van Helden wel toevertrouwd. Daar kan Jaap van Praag nog een puntje aan zuigen En wat doet Van Helden nou hele maal voor kwaad? Hij schaatst zeer eigenzinnig gewoon een eind weg Wil nog wel eens iemand verslaan ook en is consequent half april als het schaatsseizoen een maand ge sloten is. juist weer in topvorm. Dat is zoiets als z'n eigen trainingsop- bouw. Niet veel beter dan, ik noem maar een dwarsstraat, een man die een hele schaatsploeg laat trainen voor de wereldkampioenschappen gewichtheffen. Vroeger, ik kan me niet precies meer herinneren wanneer dat was, was Van Helden de sterkste Neder landse schaatser, volgens eigen zeg gen dan Sindsdien poogt hij zich voornamelijk de kernploeg in te praten. Daarbij geholpen door een handvol verslaggevers dat hem om het rondje met een ernstig gezicht komt vragen hoe ver hij nou is met zijn voorbereiding. Mèg hij dan een keertje boos weglopen als hij dreigt te verliezen en zich omringd weet door een gezelschap dat hem het liefst onderuit ziet gaan? Maar vervolgens toch weer gewoon doorgaan. Gewoon bij de KNSB vragen of hij mee kan doen aan wedstrijden in Inzeil. Daar krijgt hij natuurlijk on middellijk toestemming. Van Hel den kent de KNSB namelijk door en door. Dus hij zal ook wel geweten hebben dat die vriendelijke clo chard en die doktor in de schaats die de kernploeg leiden, zich weer eens boos zouden gaan maken. Dat nota bene Van Helden ook vrij mag rondschaatsen. terwijl ze net op de goede weg zijn. Daar hebben we nou anderhalf jaar keihard voor gewerkt. Ik hoor het Van 't Oever nog tegen Klooster boer zeggen. Keihard voor gewerkt. Akkoord, Piet Kleine moet nog iets je bijschaven aan z'n 500 meter maar dankzij het gewichtheffen is hij inmiddels toch al weer bijna even snel als twee jaar geleden. En. inderdaad. Klaas Vriend is nog erg weinig gevallen en z'n valse starts lijken verdwenen. Maar d'r is dan ook nog geen enkele belangrijke wedstrijd geweest. Daar hebben we nou anderhalf jaar keihard voor gewerkt. Voorop lopen Van der Duim en Pol die vanuit de jeugd omhoog zijn gekomen en dat ene jaar voortreffe lijke training nou net hebben gemist. En nu dreigt die Van Helden alles kapot te maken, klaagt het duo Keihard en Gewerkt wat snibbig Maar ze klimmen vlot van hun bar ricade als blijkt dat Van Helden misschien hooguit op één afstand één lid van de kernploeg, dat toch al reserve is. kan voorblijven Dat klopt ook nog. Niks aan de hand dus Van Helden is alleen maar nieuws. Eigenzinnig nieuws. Half april is hij weer in topvorm. Daarom moet hij doorgaan. Tot minstens 1980. Als een nieuw soort Krienbühl van de Lage Landen. En Kloosterboer en Van 't Oever moeten ook blijven. Want een goede komische act heeft nu eenmaal aan gevers en een afmaker. RUZIE In het blad Volleybal suddert nog een aardige ruzie na over de tot standkoming van het eerste Volley baljaarboek. Dat jaarboek ver scheen in navolging van het Basket baljaarboek dat Mart Smeets al een paar jaar maakt. Veel informatie met als het kan aardige plaatjes. De basis is heel simpel. Je maakt van iedere club uit de eredivisie een verhaal en dan ga je bij de sponsor langs voor een advertentie. Als dat een beetje lukt dan is zo n werk nog commercieel aantrekkelijk ook. Het Volleybaljaarboek wordt uitge geven door Haas Sport BV in Am stelveen Een zaak van Harry de Haas. volleybalfanaat, die commer cie en sport gaarne verbindt. Daar valt leuk geld mee te verdienen. De ruzie nu. Hidde van der Ploeg, ook al volleybalfanaat en tevens VARA's sportverslaggever, schreef op verzoek een column voor het boek van De Haas. Zijn column werd echter geschrapt toen Van der Ploeg niet bereid bleek om enige door De Haas gewenste wijzigingen in zijn tekst aan te brengen. Van der Ploeg teleurgesteld en in Volleybal geeft hij zijn lezing van het geval. Met tot slot de opmerking dat arti kelen van de medewerkers aan het Volleybaljaarboek over het feno meen sponsoring niet meer serieus te noemen zijn De Haas boos. Oók een stukje in Volleybal. Van het bekende brul boeiensoort Dat Van der Ploeg ge reageerd moet hebben op een regen achtige zondagmiddag in een verve lende bui want volgens De Haas is Van der Ploeg echt wel intelligent (met hoofdletters) en hij heeft bo vendien een relatie ten opzichte van sponsoring en volleybal. Het excuus van De Haas is ook van prima gehalte voor een zakenman ..Hidde, je moet maar eens aan Mart Smeets vragen, hoe hij is begonnen met zijn eerste basketballjaarboek t.a.v. advertenties, sponsors e.d." En waar ging het nou over? Hidde weigerde om Corbulo of v/h HML CLV te noemen naar de nieuwe sponsor En Hidde had geschreven dat Stoop een zeurbrief stuurde over het noemen van sponsorna men terwijl Stoop die brief hele maal niet gestuurd had maar de gekende heer drs. P Vinkensteln Slakken en zout. Zo kreeg Van der Ploeg toch nog zijn gelijk dat je bepaalde mensen niet meer serieus hoeft te nemen als ze over sponsors schrijven. ZUID-AFRIKA Men mag de wenkbrauwen fronsen als men hoort dat de dekking voor de begroting van de Olympische Spelen voor gehandicapten die in 1980 in Nederland worden gehou den. voornamelijk op hoop en onge breideld optimisme is gebaseerd. Daar is nu eenmaal niets meer aan te veranderen. Waar nog wel iets aan te veranderen is. is het feit dat op de lijst van deelnemende landen aan de Spelen voor gehandicapten ook Zuid-Afri- ka prijkt. Zuid-Afrika was zelfs een van de landen die de Spelen van 1980 wilden organiseren, want er valt in Zuid-Afrika op het gebied van internationale sportontmoetin gen nu eenmaal weinig te organi seren. De zaak van de deelneming van Zuid-Afrika aan de Spelen in Neder land blijkt al in mei vorig jaar te zijn aangezwengeld door de Neder landse Basketbal Bond In een brief aan de organisatoren stelde de NBB zijn medewerking aan het evene ment in Papendal afhankelijk van de deelneming van Zuid-Afrika. Komt Zuid-Afrika met een ploeg dan trekt de basketbalbond zich terug. Toch iets om je zorgen over te ma ken als organiserende stichting, zo lijkt het. Dat valt mee. De Stichting Olympi sche Spelen voor gehandicapten die namens de Nederlandse Invaliden Sportbond het festijn organiseert, vat de zaak nogal lakoniek op. Afge lopen woensdagavond was de heer C. L. Dekking, algemeen directeur van de stichting in het NOS-pro- gramma Langs de Lijn te horen. Het kwam er ongeveer op neer, dat er al wel over gesproken was door de organisatoren, maar 1980 is nog ver weg en bovendien, wat moet de stichting zich nu plotseling druk gaan maken over de deelneming van Zuid-Afrika De Verenigde Na ties en de Nederlandse regering hebben nooit een uitspraak gedaan over sportcontacten met Zuid-Afri ka Moet de Stichting Olympische Spelen voor Gehandicapten (be schermvrouwe Prinses Margriet) nu plotseling dan wèl een standpunt gaan innemen? Ach gut. De heer C L Dekking werd van repliek gediend door Jan Berteling. voorzitter van de Nederlandse Bas ketbal Bond en in het dagelijks leven een redelijk hoge ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een kenner dus Er zijn wel degelijk uitspraken van de Verenigde Naties en de Neder landse regering over sportcontac ten met Zuid-Afrika. In de VN is al weer geruime tijd terug, een resolu tie aangenomen die sportcontacten met Zuid-Afrika afkeurt. De vorige minister van CRM. de heer Van Doorn, heeft al een missive doen uitgaan waarin de regering zich keerde tegen sportcontacten met Zuid-Afrika, maar het overigens een zaak liet van de autonome sport bonden. Ondanks dat. toch wel dui delijk. Een schrijven trouwens, dat ook door de huidige staatssecreta ris Wallis de Vries is onderschreven. Dan blijft er alleen nog ruimte over voor een bijzonder langdurige dis cussie over rassenintegratie in Zuid-Afrika en wat nu wel en wat nu niet helpt. Het heeft er even op geleken of men langzamerhand wel van het idee was afgeraakt dat het onderhouden van contacten moge lijkheden tot verbetering van de positie van de gediscrimineerde mens in Zuid-Afrika oplevert Dat is dus nog niet helemaal over. De heer C L. Dekking vond het tenminste tenslotte wel erg voorba rig om Zuid-Afrika nu al uit te slui ten. Waarop Berteling dan weer zei dat een boycot effect heeft gehad en nog veel meer effect kan gaan ople veren. Het hielp niet. Zuid-Afrika blijft voorlopig staan op het lijstje van deelnemende landen aan de Olym pische Spelen voor gehandicapten En wat de optimistische begroting voor 1980 betreft: die staat of valt wel met de miljoeneninbreng van de ministeries van CRM en van De fensie. Ook met Zuid-Afrika? TOM Jij nog wat Brak? Onze J C Brak Jazeker. Ook zo genoten zaterdagavond van onze Willem? Weergaloos Dat was het. Het beste commentaar van de we reld. op dit moment Willem mag dan 56 zijn inmiddels, zijn stem wordt met het jaar harder. En dan dat kreunen d'r tussendoor Of drie minuten lang een stilte laten vallen zodat iedereen thuis rustig kan ge nieten Grote klasse. Jammer dus alleen dat onze Tom niet meewerk te Twee keer per jaar mag onze Willem een wedstrijd van onze Tom verslaan En alsof de duvel d'r mee speelt Onze Tom verliest dan al tijd. Altijd. Dus het is helemaal niet zo gek dat onze Willem in het praat- Je toe laat merken heel wat meer teleurgesteld te zijn dan onze Tom Mag het een keertje Ik bedoel hij had ook nog met die Nastase van doen Die heerlijke clown Tot ie won. Onze Willem. Onze Willem0 Jullie Willem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1979 | | pagina 13