erstfeest in Oosterbeek on toch nog doorgaan Spijkerbroek agressie Uit brieven van lezers {en huurde voor zijn gasten een conferentieoord WASDAG 27 DECEMBER 1978 VARIA TROUW/KWARTET Fred Lammers Ierbeek Het Chris- Oosterbeeks Mannen- peft zich weer laten ho- ïiet elkaar hebben de i de oude kerstliederen gen en bij de open is er heel wat afgepraat, het allemaal reuze mee- fen voor de vaste bezoe- van hotel Dreyeroord, tchten dat ze een triest pest tegemoet gingen. j hun vertrouwde adres, maar conferentieoord „De Pieters- ïveneens in Oosterbeek. heb- elkaar dit jaar gevonden: de ie echtparen, die er weinig elen met de feestdagen tegen- jaar aan tafel te zitten en de laanden, voor sommigen wie jord al meer dan twintig jaar is waar ze de feestdagen door- Ie familie Van der Straaten mer liet weten dat hun hotel (voorjaar van 1979, en dus ook kerst en oud en nieuw, dicht i in verband met een al lang kelijke verbouwing, was dat (en een grote schrik, bben dat gemerkt aan de tal- lef oontj es en brieven, die we Iran mensen die vertelden niet h wat ze ermee aan moesten, wist ik evenmin. Ik zat er echt nt ik voelde me in zekere zin joordelijk, maar een oplossing ook niet, totdat ik een paar geleden op de gedachte j)e Pietersberg voor een paar huren om er een tijdelijke nee van Dreyeroord van te vertelt Arjen van der Straa- 33-jarige directeur van het fedrijf. gestelden werden snel op de ;esteld van het goede nieuws. Itaat was dat velen besloten van naar Dreyeroord naar iterbeekse conferentieoord te aarom ze niet elders hun it zochten? Er zijn immers fenoeg? jiet 'm nu juist. Dreyeroord is maar een hotel. De aandui- t domineeshotel" of nog on- |ger „de jeugdherberg voor ;nsen" is veelzeggend. bar iroord is geen bar. op de ta- •n geen bierviltjes en naar ag waarop sterke dranken wor- igeprezen kijk je er tevergeefs mensen zullen als ze dat denken dat het bij ons een yj-jjjjk saaie troep is. Dat valt best Aleer maken we er dan nfct open- est®a5ame voor, we hebben ook op lied van drank alles in huis. I etiket „christelijk hotel", dat s opplakt, ben ik daarom niet kkig", zegt Arjen. ^5%lie Van der Straaten is bap- ■^■Jlat komt tot uiting in de wijze (het bedrijf wordt gerund. De nvervpB op de gevel: twee vissen en ivergaf niet. vijf broden is wat dat ■zorgfcon visitekaartje. Dreyeroord plaats waar de christelijke le- vatting centraal staat. k dat het er dik bovenop ligt, jerdaad schaadt," vindt Gerrit. van der Straaten, die tot 1973 met zijn vrouw Katja leiding adeslé het hotel en er sindsdien als |r aan is verbonden, een func- lr in de praktijk op neer komt ren nog meer dan vroeger tijd m met de gasten te praten. leste mensen die hier komen, jat wij baptist zijn. Maar het is niet onze bedoeling onze gas- r te halen in ons straatje te Ieder mens wil praten. Als het komt zitten we allemaal met Gerrit Willem en Arjen van der Straatengeen saaie troep (foto: Ben Balster) n tot onzi overi ag, s van[gfp Vader®1 1 el d onze problemen en als je dan merkt dat anderen daar echt belangstelling voor tonen, doet dat prettig aan. Vriendenkring „Als ze ons nodig hebben kan dat. Ook telefonisch raadplegen klanten ons als ze in moeilijkheden zitten, maar ze praten toch in de eerste plaats met elkaar. Bijna iedereen kent hier elkaar. Het is bij ons één grote vriendenkring, vandaar dat we zo lang van tevoren al zijn volge boekt. We weten nu al precies wie er bij leven en welzijn op kerstmis 1979 en 1980 komen. Dat is altijd weer dringen. „De mensen komen hier als christen en als zodanig ontmoeten ze elkaar. Kerkmuren vallen weg. Wel wordt daardoor de vraag actueel waarom die verschillen er zijn. Dat dit alle maal zo goed marcheert komt vol gens mij doordat de mensen elkaar hier op neutraal terrein ontmoeten. Als ze eens naar een andere kerk gaan weet niet iedereen dat direct. In de eigen vertrouwde omgeving komen als je inplaats van naar links naar rechts loopt al gauw de vragen van; is het bij ons niet goed genoeg meer?" Dreyeroord, in 1840 gebouwd als jachthuis voor de graaf van Rechte- ren, werd in 1890 hotel. De Van der Straaten's kwamen er in 1946 in. Hoe dat is een verhaal op zich, dat Gerrit Willem me best wil vertellen. „Dat begon in de meidagen van 1940, toen ik als soldaat vocht op de Maas brug. Voordien had ik altijd wat gela chen om de mensen met de gebroken geweertjes, maar toen zag ik wat oor log betekent, wat mensen elkaar kun nen aandoen. Ik deed er zelf ijverig aan mee, hakte ook touwen van para- chuten, die aan de pijlers van de Maasbrug waren blijven haken, door en zag de mensen die eraan hingen in doodsnood in »de diepte vallen. Je handelt dan in een roes. Later raakte ik bij het bombardement van Rotter dam bedolven onder het puin. Een rooms-katholieke geestelijke heeft mij er uitgehaald. Hij hielp me aan burgerkleding en met hem heb ik daarna nog dagenlang opgetrokken om mensen te redden, het eerst dege nen die onder de gevangenis aan de Noordersingel lagen. „Toen we afscheid namen haalde de pastoor, die ik nadien nooit meer heb ontmoet, uit zijn achterbroekzak een boekje, dat' hij eens van zijn ouders had gekregen: „De navolging van Christus". Daar ben ik in gaan lezen. Er zijn mensen die precies kunnen vertellen wanneer ze zijn bekeerd. Daar kun je om glimlachen, maar ik kan uit ervaring zeggen, dat je daaro ver niet je schouders moet ophalen. Lange tijd heeft de klok van de ge bombardeerde Laurenskerk stilge staan op tien minuten voor half twee. Dat was het ogenblik, waarop Rotter dam werd gebombardeerd en achter af gezien is dat het moment geweest, waarop God ingreep in mijn leven." Via „Youth for Christ", waarvan hij landelijk programmaleider werd, kwam Gerrit Willem in 1946 in con tact met Corrie ten Boom. „Ik werd haar assistent op „Schaap en Dui nen" in Bloemendaal waar zij aan de Ten Boom-stichting gestalte gaf. Mensen die geestelijk in de put zaten na hun kampervaringen, konden daar op verhaal komen. Omdat we met ruimtegebrek kregen te kampen, vroeg Corrie mij naar een andere be huizing uit te zien. Zo kwam ik bij „Dreyeroord" terecht, dat toen één grote puinhoop was. De Engelsen hadden er man tegen man gevochten. Ik vond het een ideale plek, maar Corrie wilde het niet hebben. Zij vond het te duur, wilde alleen van giften leven, er zelf geen geld voor lenen. „Jullie moeten er intrekken, er iets voor de mensen gaan doen. Het is voor jullie de weg," zei Corrie tegen Katja en mij. Het was een hotel ge weest, met een hotel trek je mensen, maar we hadden geen enkele ervaring op dat gebied en evenmin geld. Het was een heel moeilijke beslissing voor ons, maar we hebben het gedaan. „In het begin moesten de gasten zelf hun meubels meenemen, omdat die er nauwelijks stonden. Er is sindsdien wel wat veranderd. Daaraan moest ik onlangs nog denken toen Arjen nieu we meubels voor het hotel ging be stellen en een groep vaste gasten uit nodigde om een keus te komen doen, daar zij er immers in de toekomst gebruik van gaan maken en ervoor moeten betalen. Dat was in 1947 nog ver verwijderd. We betaalden de leve ranciers aan het eind van het seizoen, als de gasten waren vertrokken. We heDben in die tijd ervaren en dat doen we tot vandaag de dag, dat er nog wonderen gebeuren. Daar zou ik een boek over kunnen schrijven." Caravan Corrie ten Boom is vaak te gast ge weest op Dreyeroord. In later Jaren kwam zij Incognito en woonde dan in een caravan in een uithoek van de tuin. „Die caravan staat er nog steeds, maar Corrie zal er wel geen gebruik meer van maken. Haar ge zondheidstoestand gaat hard achte ruit sinds ze deze zomer een beroerte heeft gehad. Onlangs schreef ze me uit Orange in Califomië, dat ze er niet meer op rekent Oosterbeek terug te zullen zien. Maar ze werkt door, zo lang ze kan. „Er hebben meer bekende personen op Dreyeroord gelogeerd tot een mi nister-president toe. „Het doet er niet toe wie dat was", zegt Gerrit Willem. Johannes de Heer kwam ook regel matig. „Op de dag dat hij 91 werd stond hij onverwacht voor de deur om de verjaarsdrukte te ontlopen. Zijn aandacht werd getrokken door het houten huisje, dat wij in de tuin aan het bouwen waren. „Jonge broe der, wat doe je daar?", informeerde hij. Ik vertelde dat wij daar een wo ning voor ons gezin aan het creëren waren. Johan de Heer keek bedenke lijk. „Houd je er wel rekening mee dat je bij de wederkomst van Christus geen schulden achterlaat:" zei hij zacht." „In wezen had hij gelijk. Dat geldt nu nog sterker dan toen. We leven inzo'n wonderlijke tijd. Iedereen wil overal aan meedoen en de banken zijn vrien delijk." Johan de Heer hield ernstig rekening met de wederkomst van Christus. Gerrit Willem van der Straaten is er ook van overtuigd dat dit gebeuren aanstaande is." Ik ben nu 61 en hoop het nog mee te maken. Het is in elk geval denkbaar dat onze kinderen het beleven. Als je iedere ochtend de krant bekijkt en daarnaast de bijbel legt zie je dat het wel degelijk klopt. Het is kinderlijk eenvoudig. Jezus heeft trouwens gezegd, dat Je moet worden als een kind. Daar houd ik me maar aan." door Mink van Rijsdijk Zat ik me daar lekker ontspannen naar een VPRO televisieprogramma over textiel en kleding te kijken en wat gebeurde? Daar werd ik ineens vurig toegesproken door een mevrouw, werk zaam op het ministerie van CRM, over de spijker broek. Zij hield een welbespraakt pleidooi voor dit kledingstuk alsof zij iets geheel nieuws lan ceerde, iets buitensporig progressiefs. Nou ja, dacht ik, mijn beste mevrouw u kunt wat mij betreft uw energie sparen, uw wervende babbels maken geen enkele indruk op me. Ik leef immers al zo'n soepele tien jaar tussen blue jeans en drie opgroeiende kinderen hebben mij onge merkt tot een specialist in deze materie gemaakt. De opmerking „Ik voel me er echt lekker in", die mevrouw stralend ten beste gaf, kwam zodoende ook op me af als een tot op de draad versleten cliché. „Ik voel me er echt lekker in" wanneer hoorde ik dat een van onze kinderen voor het eerst zeggen? Dat zal wel in de tijd geweest zijn toen gloednieuwe spijkerbroeken nog voor het dragen een nacht in bleekwater moesten staan. De terreur van de tienermode schreef dat zo voor in die periode. Leer mij de spijkerbroek kennen. Alsof ik geen stnalle, smallere, wijde en heel erg wijde pijpen heb zien gaan en komen. Dan praat ik verder maar niet over de grillen van gebor duurde hartjes op de bilpartijen en gehaakte bloemetjes op kniestukken. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer precies hoe de wereld eruk zag voordat de spijkerbroek er was. Naar mijn gevoel is hij er eigenlijk al altijd geweest. Heb ik er soms niet eindeloos lappen in en op gezet en dan die ontelbare nieuwe ritsen die er met grote regelmaat in moesten. Wat een dievenwerk was dat, maar je moest wel, want hoe aftandser zo'n broek was des te heiliger werd hij. Stiekem afvoeren was een pikzwarte doodzonde, waaraan je je nimmer schuldig kon maken. In mijn herimvering leefde ik eigenlijk alleen 's nachts zonder spijkerbroeken. Verder waren ze er altijd, alle seizoenen door. Er lagen lange met spijkerstof omhulde benen dwars door de kamer, de wasmand puilde uit van blue jeans en de verwarming hing er altijd mee vol. Want hoe lekker spijkerbroeken dan ook door de jaren heen hebben gezeten, drogen deden en doen ze allerbelabberdst. Inmiddels heb ik geconstateerd dat er bij onze zonen een groeiende hang is naar ribbroeken en bij de dochter zelfs naar rokken. Vandaar ook dat ik in de richting van het beeld scherm mompelde: „U loopt een flink aantal jaartjes achter, mevrouw, maar u hebt er mooie laarzen bij aan." Ik vertelde er niet bij dat mijn oudtante Truida dat schoeisel ongetwijfeld als veel te opvallend en dus als ordinair zou bestempelen, want waarom zou ik iemand met de smaak van oudtante Truida hinderen, nietwaar. Trouwens, ik vond het wer kelijk leuke laarzen, een beetje erg rood, maar toch heel fraai. Aldus positief ingesteld knikte ik de spreekster bemoedigend toe. Toen ineens hallo, daar kregen de vrouwen die op „economische zaken" werken flink onderuit de zak. Die willen en durven tijdens hun werk geen spijkerbroek te dragen. Bespottelijk. Maar ja, dat waren dan ook vrouwen van een truttig heid die gewoon niet kon. Die liepen, het is niet te geloven en hoe bestaat het in een wollen plooirok en een trui. Nou vraag ik u. Daar zat ik dan plotseling in mijn eigen stoel een trut te wezen met een plooirok en een trui aan. Ik verweerde me met kracht en zei: „Maar die trui is zo zacht als alleen de Schot Andrew Stewart hem kan weven en ik voel me er echt lekker in." Maar niks hoor, ze keek me doordringend aan en of ik nou wel of niet op een departement werkte ik ging voor de bijl om mijn rok en mijn fijne trui. In de •gen van mevrouw dan wel te verstaan. Voorzien van het etiket „afgekeurd door de vereniging van spijkerbroekdragenden" telde ik niet meer mee. Want wat er ook op de wereld gebeurt het schimpscheuten op de kleding van anderen zal wel altijd mode blijven net als de spijkerbroek van mevrouw en mijn trui. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover ol over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas met corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859.1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. te ontvluchten daarbij soms op wrak ke vaartuigen de grootste risico's ne mend. Houden de destijds voor de rechten van de mens opkomende mensen zich nu horende doof en zien de blind nu het Vietnamese volk zucht onfier een opgedrongen on recht van een demonisch bewind? Of zouden die fel protesterende mensen van weleer inzien dat ze op het ver keerde paard hebben gewed? (Deze brief is herplaatst wegens storende zetfouten). Pijnacker F. Swagerman Vrede (3) In het nummor van 9 december lezen wij, dat Jan Timmer uit Den Haag erg verontrust is en het IKV een goed hart toedraagt. Net als wij en vele duizenden meer. Dat wij toch voor de vrede gaan werken en zeker helemaal geen oorlogsspeelgoed kopen voor de kinderen, en nelpen de gedachte op de bergrede van Jezus te richten en meedoen aan actie om de kernwa pens uit Nederland te werken, 't Zou 'n lichtend voorbeeld zijn voor andere landen als wij üit de NAVO treden en een bijdrage leveren tot ontspanning en veiligheid in deze wereld. Doe mee met Kerk en Vrede en Pax Christi om de Vrede van Christus te winnen. Hilversum C. van Rijn IKV Dezer dagen in Trouw van 9 decem ber, bij de kapper gelezen een inge zonden stuk van J. Timmer uit Den Haag, dat hijl het verdrietig vond, dat de classis Harderwijk tegen het IKV was. omdat deze niet bepaald aan stichtelijkheid voldoet. Nu, eerlijk ge zegd: daar sluit ik me ook bij aan, want deze vredeskrant IKV komt in derdaad zuinig uit met het evangelie. We leven toch al in gedistribueerd christendom, want het wordt steeds zuiniger aangeboden. Erger vind ik ook, dat men de bewapening wil af remmen! want, in Mattheüs 24 staat er wel heel wat anders, omtrent deze dingen. Vooral de verzen 6 en 7. Onbe grijpelijk vind ik het mensdom, dat wel vrede wil, maar er geen offers voor over heeft. Driebergen J. van Vliet Vietnam „Drie Jaar communistisch bewind is vele malen erger dan 30 jaar oorlog". Een veelzeggende ontboezeming van één van de vele tienduizenden Viet- namezen (zie advertentie Trouw van 9 december). Waar blijven nu de pro testen die veelal voortkwamen uit de linkse groeperingen als PPR, PSP, CPN c.s., die destijds zo fel fulmineer den tegen het optreden van Amerika in Vietnam. Een optreden dat (met alle gemaakte fouten) gericht was op het opwerpen van een wal tegen het communisme. En nu de „zegeningen" van het communistische bewind ge durende 3 Jaar over dat land zijn uitgestrooid, tracht men met tien- zo niet met honderdduizenden het land Abortus (29) In de Trouw van 19 december rea geert de heer J. v. Leeuwen op het stukje van mij waarin ik abortus moord noem en daarbij verwijs naar het erfrecht. Hij is het niet met mij eens omdat, zo schrijft hij, er niet vanaf de conceptie direct sprake is van bewust menselijk leven. Hiermee zegt hij dus wel dat er vanaf de be vruchting sprake van leven is! En daar gaat het nu om. Waar leven is, of het nu bewust of onbewust menselijk leven is, daar is moord als het afge broken wordt! Als er een ongeluk gebeurt en er iemand bewusteloos raakt dan zeg je toch ook niet: „Laat maar liggen want hij of zij leeft toch niet bewust menselijk"? Zo'n iemand kan weer bewust menselijk worden bij herstel. En mensen in inrichtingen en zwaar gehandicapten? Die leven (volgens ons) ook niet menselijk be wust. Die zouden we dan ook mogen doden. En zo gaan we dan steeds verder, mensen die niet in het maat schappelijk beeld passen, die horen eigenlijk ook niet te .leven. Als we gaan praten over bewust en onbe wust menselijk leven en er van uit gaan dat onbewust menselijk leven geen leven is dan gaan we fataal fout! Schiedam J. J. Koppe Vragen uitsluitend In envelop sturen naar postbus 507, 2270 AM Voorburg. Per vraag een gulden in postzegels, het liefst In waarden van 55 en 45 cent bijvoegen. Beslist niet aan de buitenkant opplakken. Geheimhouding verzekerd. Briefkaarten worden terzijde gelegd. -Wij hebben een Tsjechisch |rd. waarop drie meisjes in "racht staan afgebeeld. In de iaat de volgende tekst: Ej od va vetr veje uz tej kacence- 'bere dneska neves ta zajtra ten vecer budes zacepena. ,Jrd: Aangezien dergelijke djes vaak verkocht worden Jhet (bruiloftsliedje) op de ge- I Morabische folkloreplaten voorkomt, geven we de verta- voor mogelijke andere bezit- dit aardige souvenir: De I die van een bekend midden- freh volksliedje, waarin heel nte heidense invloeden zijn in de huwelijksriten. I vertaald komen de regels Jieer: HeÜVan Buchlova waait ind voor onze Kaatje (Kacen- £idaag neemt ze de linten (de rsiering van de bruid, dus b is het groot feest). Vanavond fc de muts op (morgen is ze dus 'de vrouw). (Met dank aan het h seminarium te Amsterdam). ilangs kocht ik het spelletje »stermind. Wat is de oor- [van dit spel en hoeveel letter- Uties zijn er in principe moge- de 26 letters van het alfabet? pken ik dat getal? Mastermind was vroeger g denkspelletje, een soort melk/boter/kaas. De opmars ktronische apparaten heeft It spel de zoveelste mogelij k- iden. Uw vraag zou elektro- ivoudig zijn uit te rekenen, heb niet de beschikking over lenten en mis bovendien het inzicht, ermee om te gaan. Op èen vrij ouderwetse manier is het toch ook wel uit te rekenen: eerst 26 moge lijkheden. bestaande uit een letter. Dan combinaties van twee letters: 26 x 25; dan combinaties van drie letters 26 x 25 x 24; dan van vier letters: 26 x 25 x 24 x 23 enzovoort. Een leuk karweitje voor een regenachtige va kantiedag. De bezigheid heet: Verza meling faculteiten. Faculteit moge lijkheid. Vraag: In Rotterdam (Blijdorp) heet een straat naar een zekere Sonman (Sonmanstraat). Wie en wat was die meneer Sonman. dat een straat naar hem werd genoemd? Antwoord: Pieter Sonmans (met een S aan het eind) was met tussenpozen (immers werden burgemeesters vroe ger voor twee jaar benoemd) van 1636-1652 burgemeester van Rotter dam. De ambtenaar bij het gemeen telijk archief van Rotterdam was het met me eens dat dit voor de posterij en een nare naam was. Ik heb tenmin ste even gestudeerd voor ik de juiste naam te pakken had Sonman met en zonder s. Loutman. dito en Lonman dito. Gelukkig was de naam ergens in drukletters erbij geschreven. De bur gemeesters hadden vroeger heel wat meer te zeggen dan tegenwoordig. Ze vertegenwoordigden het gezag en de uitoefening daarvan in alle geledin gen. Nu waren de steden heel wat kleiner dan tegenwoordig. Het was gemakkelijk na te gaan wat voor' vreemd volk naar binnenkwam of naar buiten uitweek (al zal daarmee de hand wel eens gelicht zijn). Reactie van lezers: In verband met de belangstelling voor de apocryfe- boeken is het misschien wel interes sant t!e weten dat deze boeken opge nomen zijn in de Friese bijbelverta ling, die deze zomer verschenen is. Reactie 2: U vond die maatstok vreemd, maar ik heb er altijd mee gewerkt en de meeste maatschoen makers doen het nog, al zijn de appa raten wel iets moderner van vorm. In het streekmuseum te Tiel is een oude schoenmakerij ingericht, met allerlei voorwerpen en werktuigen uit de oude tijd. (Daar is ook het werkboek van de grootvader van onze abonnee te vinden, uit 1898, waarin alle bijzon derheden over de voeten van de klan ten en de verkoop in de winkel te lezen zijn). Vraag: Hoewel u bij de beantwoor ding van vragen geheimhouding ver zekert, hoop ik dat u mijn anonimi teit wil respecteren... hierbij volgen de vragen. Bij voorbaat dankend voor de moeite. Was getekend: Marie of Marc of enige andere mogelijk heden. Antwoord: Marie-Mare heeft geen adres en geen achternaam. Het is dus niet zo moeilijk in dit geval gerespec teerd te worden. Al onze brieven schrijvers krijgen in hun eigen brie venbus een antwoord, als het over gemakkelijke zaken gaat zelfs per omgaande, maar over moeilijke din gen moeten ook wij wel eens evens piekeren of telefoneren. Maar we moeten altijd wel weten waarover het precies gaat. Vandaar ons verzoek: Formuleer uw vragen duidelijk en voeg er naam en adres bij, zodat we zonodig nadere inlichtingen kunnen vragen. Voor raadseltjes hebben we beslist geen tijd. VRAAG: Wij vergaan zomer en win ter van de muggen. Het blijkt dat ze uit gaatjes in de vloer komen. Daar onder staat altijd wel wat water, want we wonen in een zeer laag polderge deelte. Het is een gemeentewoning. ANTWOORD: Wij adviseren u, direct na het lezen van dit antwoord naar uw gemeentelijke Instelling te gaan en de daar aanwezige ambtenaar vriendelijk uit te nodigen om eens te komen kijken, want deze toestand kan niet blijven voortduren. VRAAG: Aan de bovenkant in een van onze kamers (drie wanden bui tenmuur) is een lelijke donkere plek, een soort schimmel. Hoe ontstaat zoiets en hoe krijgen we die plek eraf? ANTWOORD: Uit de verte kan ik niet bekijken wat de oorzaak is van deze vochtige plek. Er is maar een klein kiertje of gaatje nodig om ge staag doordringen van vocht te ver- ooreaken. Is er een plat dak boven die kamer of een balkon? Ligt daar een latwerk? Hoe ziet dat eruit aan de onderkant? Een uitstekend roestig spijkertje kan een naar gaatje veroor zaken en reparaties zijn uitermate kostbaar. ,;31aat de muur door". Wat dat betekent kan een'aannemer beter uitleggen en u vertellen wat er zou kunnen gebeuren. De tijd is voorbij dat men goten voor het leven aan zijn dak kon laten zetten. Heeft men een lek of een poreuze plaats, of is de afvoer verstopt door bladeren of rom mel, dan moet dit eerst hersteld wor den. In 1971 werd in de Casa-reeks te Wageningen (ISBN 90 6117 960 2) een aardig boekje uitgegeven, dat vrij gauw nergens meer te vinden was dan in sommige bibliotheken: Een voch tig huis, wat doe je eraan door A Roobert de Borst. Ik hoop dat men tot een herdruk is overgegaan en an ders kan men dit beschouwen als een suggestie. In de meeste gevallen is het enige wat een particulier dan kan doen: De loodgieter of een aannemer opbellen en een afspraak maken. Als het buitenwerk in orde is, heeft uw verfman wel een emmertje muurverf voor u en een goede kwast. Als de keukentrap net te kort is, huur dan een grotere en werk niet met stoelen, krukjes en tafels! VRAAG: Waar kan ik een heel goede kwikthermometer kopen, officieel geijkt zodat schatten tot op O.Tc mogelijk is. De bedoeling is dit appa raat in een weerhut op te hangen. ANTWOORD: Volgens de weten schappelijke medewerker van ons blad is dit geen groot probleem. Elke goede instrumentenzaak (zie Gele Gids, in dit geval van Utrecht) kan een thermometer met grote precisie leveren. Misschien kan u zelfs telefo nisch uw bestelling plaatsen. VRAAG: Toen ik een dezer dagen in een grote zaak een hygnXvochtig- heids)meter wilde kopen, waren er vijf exemplaren, die allemaal iets an ders aanwezen. ANTWOORD: In het antwoord, dat wij op deze vraag gaven, hebben we onze briefschrijver verwezen naar de Cofisumentenbond Hij moet dan wel „man en paard" kunnen noemen. Naam van de grote zaak en merken van de apparaten. Nu lijkt dit volgens de vriendelijke meneer achter de tele foon van deze club allemaal erger dan het is. Al die dingen kunnen waar schijnlijk in orde zijn, maar ze moe ten wel geijkt zijn. De methode daar voor moet dan wel aan de verkoper overgelaten worden Ik sluit hier een ander antwoord bij aan: Er zijn klachten (elk Jaar) over beslagen ra men en benauwde lucht. Beslagen ramen kunnen het gevolg zijn van het niet regelmatig laten vegen van de schoorsteen (brandweervoorschrift!). Voorts: Slechte of onvoldoende venti latie en luchtclrculatle. Te veel ver damping van het water in pannetjes op kachels en reservoirs aan radiato ren. Uw planten zijn prachtige hygro meters, maar uw huiskamer is geen tropische planten- en orchideeënkas. Het is daarom wel aan te raden een goede vochtigheidsmeter te gebrui ken. Het doekje, dat u ook in de auto gebruikt, is in huis inderdaad een lapmiddeltje VRAAG: Hoe krijg ik de beits van gebeitste meubels af Ik wil ze verven ANTWOORD: Andersom zou gemak kelijker zijn. Met schuurpapier (fijne soort) of fijne staalwol wordt dit „schuren tot Je een ons weegt". Er zijn zulke goede kleuren. Waarom doet u er niet een andere, frisse kleur beits overheen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 7