TWEE NIEUWE SPAARMOGELIJKHEDEN VOORTHUISBANKIERS. amiliefilm naar de ïboeken van Dick Laan ransen bijeen BELEGGINGS- SPAAR REKENINGEN DEPOSITO'S Besmuikt lachen Sidderen in het pretpark postgiro en rijkspostspaarbank I I HÓTEL DE LA PLAGE 3mnd. 414% 6mnd. nieuw 5 12 mnd. 5Z% 24 mnd. 6%% 36 mnd. 7 1 jaar nieuw 514% 2 jaar 614% 3 jaar 6%% 4 jaar 7 5 jaar TA% 6 jaar TA% Hoe "vast" staat uw geld? U kunt thuis uw spaarvorm kiezen. THE ONE AND ONLY ROLLERCOASTER Prolongaties en reprises IHS 1BIJDAG 30 JUNI 1978 BINNENLAND TROUW/KWARTET lADVERTENTIE 13.41 k Laan ziet tot zijn verbazing zijn geesteskinderen tevoorschijn komen I.00 147. 1.00 141. .50 210. .50 545.1 L50 148. .00 342J .00 512J i.OO 280 .50 161 i.00 65J 96 91 !mb 106 ck Laan, die in 1973 op 78-jarige leeftijd stierf, heeft niet alleen de uitgebreide Pinkeltjes- 105 "ie geschreven (29 delen), kinderboeken die ook internationaal bekend werden, hij was venoien een hartstochtelijk filmer, die niet minder dan 24 speelfilms en 29 documentaires lakte. EN daarvan zijn verloren gegaan en de rest te redden heeft de Haar- '9»hse filmpublicist Dick Boer het *jck Laan-fonds opgericht. Te zamen t het Nederlands Filmmuseum zal io' racht worden meer bekendheid te J{£ ren aan zijn werk. Misschien zou es zelf wel een van zijn boeken ver- 'O'jnd hebben, als de technische kant an (het samenbrengen in één 93 ild van kleine kabouters en grote Jj* nsen. steeds in dezelfde verhou- ng van grootte) niet zo ingewikkeld geweest. Harrie Geelen (film- en isieregisseur, illustrator en «rijver, volleerd op het gebied van trucage en de animatie* durfde het ei aan. Hij schreef een scenario (een soort melange van Dick Laans boeken) en maakte bij de verfilming uitvoerig gebruik van video-procé dés. Ten slotte werd „Pinkeltje" naar Hollywood gestuurd om een belang rijk technisch onderdeel te klaren en jiuis hij als „familiefilm" in 31 Neder landse bioscopen te zien. De Pinkels op reis In „Pinkeltje" verlaten Pinkeltje en Pinkelotje met de heen-en-weer bal lon hun heerlijk Pinkelrijk achter de waterval om een verdwenen Pinkel- baron te zoeken en en passant vakan tie te vieren met hun grote vriend je de opening ziet van Michel Langs film L'Hötel de la 'os inge, moet je onwillekeurig denken aan bijna identieke in .Seningen van Godards „Week-end" of Tati's satyrische »NTE EN V Brand DEX ;S Llot-film. 90 4 óo openingen betreffen het aan 90 s anzin grenzende autoverkeer, dat h op mooie vakantie- of week-end- 66 algen voortbeweegt over de wegen. de films van Godard en Tati was os i3|t enerverende verkeer functioneel 55 4 de hele opzet van de verbeelde Is. ïaties. Lang heeft er, zoals uit de 36 4 sningsbeelden duidelijk blijkt, rL naar Bekeken. Maar hij gebruik- |pet allemaal als aanleiding tot een 60 a|p. Een welgedane automobilist die 2® t zijn vrouw en een neefje in een 25 3 in auto onderweg is, gaat prat op M 4 j kennis van sluipwegen, zodat hij alle rust zich naar zijn vakantie- 45 I? d kan voortspoeden, terwijl de J® t nadenkende, zeer nerveuze meer- 20 b heid van het Franse volk onder 30 io i orgie van woedende claxonades i wegen onveilig maakt. 45 1 J grap heeft verder geen enkele be- 47 2 kking meer met de film zelf noch oo+ 358 1 de inhoud van de films die voor eo 39 P"aP model hebben gestaan. Het is 20 i2 i volkomen los staande en daarom ïigenlljke grap. En dat is bepalend 66 sfer de hele film een los staande en 52 efcigenlijke grap. Over mensen in Ijl vakantiedagen. In een kleine We badplaats. 3) :hel Lang, die, zoals al gezegd, de heeft gemaakt, is ook de maker /eest van „A nous les petites Ang- A»og. es". Ook een film over vakantie- mmingen. Maar volledig gecon- treerd op jeugd van om en nabij 2 zestien, zeventien, met een char- s nte behandeling van de kleine dra- 's en blijspelen onder jeugdigen die zich met bravour maar toch voor net eerst (al zouden ze dat voor geen goud willen bekennen) in het land van de liefde wagen. Het was geen opvallende film, maar toch wel een met een eigen toon. Die ontbreekt in „L'Hótel de la Plage". Een film die in een heel pakket thuishoort, het pak ket van de films over de bijzondere joligheid van Fransen onder elkaar. Zoals, om een titel uit hetzelfde pak ket te halen, b.v. „Le pays bleu". Vervelend Het hotel waar in de titel sprake van is, is gelegen aan de Bretonse kust. Daar ontmoeten elk jaar vaste gasten elkaar. De mannen tuk op amoureuze avonturen, de vrouwen ondeugend bereid om van het badleven een suc ces te maken. Zoals de ouderen zin gen, piepen de jongsten het na, ter wijl de tussengroep van achttienjari gen een eigen vakantie- en tevens levensstijl probeert te ontwikkelen. Het loopt allemaal langs bekende lij nen van gepatenteerde Gallische geestigheid, die voor de toeschouwers op den duur bar vervelend kan wor den. Het zwakst is Langs film in de uitbeelding van het gedrag van de ouders, zoals dat nagespeeld wordt door kinderen tussen de zes en tien jaar. Met hun eigenwijze imitatie-vol wassenheid maken ze geen karika tuur van de volwassenen (zoals waar schijnlijk in Langs bedoeling heeft gelegen): ze worden irritante pseudo- mensjes. D. Ouwendijk meneer Dick Laan. Doch niet alleen de baron, ook andere prominente Pinkels zijn door boze mannen ont voerd en worden gevangen gehouden in het laboratorium van een diaboli sche professor. Het behoeft geen be toog dat alles, met behulp van Pin- kelpokken en vergeetthee, voortreffe lijk afloopt. Lof voor alle moeite en zorgen die aan de film zijn besteed mag de makers geenszins onthouden worden, maar helaas geldt voor geen enkele artistieke prestatie dat niet „de uitslag telt doch slechts het doel alleen". Het omgekeerde is het geval. Daarom moet in alle eerlijkheid wor den gezegd, dat niet alleen de beeld kwaliteit slecht is en het geluid vaak onverstaanbaar (het 'kan aan de pro jectie liggen, maar wat koop Je daar voor), doch dat ook de plotselinge overgangen, de gecompliceerdheid, het gebrek aan eenvoud van het ver haal het uitermate moeilijk maken om de handeling te volgen. Kinderen zullen best plezier beleven aan de Pinkels in hun bonte kleren (vooral Aart Staartjes en Wieteke van Dort als de onvervaarde hoofdpersonen spelen overigens alleraardigst) maar zodra de grote mensen op het doek verschijnen (Bob de Lange is meneer Dick Laan) zal. vrees ik, de verwar ring hoogtij vieren in hun hoofdjes en zullen hun belangstelling en concen tratie aanmerkelijk afnemen. Jam mer dat zo'n ambitieus en arbeidsin tensief project geen resultaat heeft opgeleverd waarover uit volle borst kan worden gejuicht. Amsterdam-Corso en Cineac Reg. Breestr.; Den Haag-Cineac en Metro- pole 4; Rotterdam-Cineac N.R.C. en Studio '62 en verder in 25 bioscopen in het gehele land, a.l. Per 1 juli 1978 vergroot de RPS haar aantal spaarmogelijkheden met: de beleggingsrekening met een opzegtermijn van zes maanden. spaardeposito's met een looptijd van één jaar. Bovendien is bij de beleggingsrekening met 36 maanden opzegtermijn de aftrek bij voortijdige opname verlaagd van 21696 naar 2%. Een beleggingsrekening is een spaarvorm die extra hoge rente oplevert. Hierbij kunt u uw geld opnemen met inachtneming van een van tevoren overeengekomen opzeg termijn. U kunt kiezen uit de volgende beleggings rekeningen: Spaardeposito's zijn bedragen van f 1.000,- of meer, die gedurende een vooraf overeen gekomen looptijd een hoge, vaste rente opleveren. Over die rente kunt u elk jaar vrij beschikken. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: OPZEGTERMIJN RENTE LOOPTIJD VASTE RENTE Het kan voorkomen dat u plotseling uw geld nodig hebt zonder dat de overeengekomen termijn verstreken is. Dan kunt u tóch opnemen, maar dan wordt een percentage van het opgenomen bedrag in mindering van het resterende tegoed gebracht. Alleen wanneer u een huis in Nederland koopt, dat u zelf gaat bewonen, kunt u zonder aftrek opnemen. Wat kost voortijdig opnemen? Bij beleggingsrekeningen: 3 maands-rekening 6 maands-rekening 1696 12 maands-rekening 'A% 24 maands-rekening 1% 36 maands-rekening 296 (was 21696) «Bij spaardeposito's wordt bij voortijdige opname een aftrek van 596 over het opgenomen spaardeposito toegepast. Alle benodigde informatie én aanmeldingsformulieren vindt u in de folders "Beleggingsrekening" en "Spaardeposito's". Die folders worden u direct toegezonden als u even belt: (020) 589 31 37 of (gratis) 0017. U kunt de folders ook op het postkantoor krijgen. DE THUISBANK. DA'S THUIS SPAREN MET HOGE RENTE. Wat je nu aan moet met een film als „The One and Only" weet ik eerlijk gezegd ook maar half. Hotel de la Plage Een raar ding, dat is het een klucht die in de jaren vijftig speelt met als middelpunt een mafkees van een jon gen uit de Amerikaanse provincie, die met alle geweld in de showbusiness wil, maar wiens talent zich beperkt tot het maken van flauwe grappen en practical jokes, die iedereen mateloos irriteren, behalve het meisje dat zijn hart heeft gestolen en met hem na enig gerommel en geroezemoes in de echt wordt verbonden. Natuurlijk gaat hij naar New York en daar neemt het verhaal een zo bizarre wending, dat je er onwillekeurig be smuikt om moet lachen. De doordou wer komt bij gebrek aan beter in de komische worstelarij terecht: hij moet zich elke avond, vermomd als de vreemdste vogels, lens laten slaan door „freaks" oftewel kermismon- sters als daar zijn de woeste Indiaan, de olifantman en de dwerg. Vooral tegen die dwerg, een miniem rokkenjagend Fransoosje met zwem- ogen en een grocstem. worden zulke verschrikkelijke dingen gezegd en ge daan, dat je er geheel confuus van wordt, temeer omdat je nooit weet of de dik uitgesmeerde sentimentaliteit ja dan nee satirisch bedoeld is. Met dat al kun je niet ontkennen, dat regisseur Carl Reiner met de nodige schaamteloosheid een geheel eigen versie heeft gebrouwen van het be- roefde Hollywood-thema aangaande de man die door de modder moet zwemmen om de top te bereiken. Die top is er overigens wél naar als tweeslachtige worstelaar, links en rechts kussen en slagen uitdelend op mannelijke en vrouwelijke kaken, wordt hij de lieveling van het opko mend televisiepubliek. En hij is erg verguld met zijn zoontje, maar voor de opmerkzame toeschouwer ver toont dat een treffende gelijkenis met de dwerg. Nu Ja, zo'n film is het, ongeveer. Ik voor mij vond de hoofd rolspeler, Henry Winkler, iemand om van het doek te trappen, maar er zitten, ook weer zo iets onverwachts, een paar prachtige bijrollen in. Van Gene Saaks als de impresario en Wil liam Daniels als de vader van de bruid, met name. Amsterdam-Leidsepleinth. en Krite- rion; Den Haag-Calypso; Rotterdam- Calypso I, a.l. Henry Winkler en Hervé Villechaize in „The One and Only" Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar voor een ramp is veel volk no dig. Bij gunstig tij lukt het in een pretpark wel eens, drommen op de been te brengen, dus waarom zou de nieuwste catastrofe-film niet in zo'n entourage plaatsvinden? Weliswaar is de lucht daar altijd vervuld van gegil, geschreeuw en andersoortig tu mult, doch doodskreten stijgen er ge makkelijk bovenuit. Regisseur James Goldstone zag er wel iets in en maakte „Rollercoaster" (zo'n ding heet hier „achtbaan" en is zonder ongelukken al eng genoeg) gebaseerd op een verhaal van drie oude rotten in het vak, Sanford Shel don. Richard Levinson en William Link. Er zijn wat bedaagde sterren doorheen gesprenkeld, zoals het hoort. (Richard Witmark en Henry Fonda) maar de hoofdrol speelt Geor ge Segal, een bijzonder aardige auteur. In „Rollercoaster" is hij een inspec teur van een verzekeringsmaatschap pij, lijdend onder rook- en huwelijks probleem. die uit een ontwenningsin stituut wordt opgetrommeld omdat er een vreemd luchtje zit aan enkele afgrijselijke ongelukken met het ker- mlsattribuut voornoemd. Wij weten dan al. dat een ijskoude misdadiger met een engelengllmlach (Timothy Bottoms) bezig is eigengemaakte bommetjes te plaatsen in pretparken om er veel centjes uit te chanteren, maar Segal wordt eerst, snakkend naar een sigaret, door alle attracties gejaagd voor hij de boef onder ogen krijgt. Een spannende en niet onaardige film in zijn soort. Wie het geluk be schoren is, in een van de grote steden te wonen, kan genieten van „sensur- round", een technisch foefje waar door Je de hoogtepunten van het spektakel niet alleen ziet en hoort, maar ook anderszins ondergaat. Voornamelijk in de halswervels. Amsterdam-Cinema International; Rotterdam-Cineac A.D.; Den Haag- Corso; Eindhoven-,Metropole; Lci- den-Lido I; Utrecht-Catharijne I; Groningen-Camera; Amersfoort-Ci- nema I; Den Bosch-Euro en Arnhem- Rembrandt. 12 Jr. Padre Padrone Prachtige film van de Itali aanse gebroeders Tavlanl over een Sar- dijnse herdersjongen, die door middel van de taal zijn Isolement doorbreekt. De gehe le week in "t Hoogt, Utrecht. Het Zout der Aarde Zeer sociaal geënga geerde. allerminst gedateerde film van Herbert Biberman over een staking In New Mexico. 1 Juli in Vrouwenhuls, Am sterdam. Rome Open Stad Meesterlijke film van Roberto Rosselllni over bezetting en ver zet in Rome anno 1944. Van 19 Juni Lm 2 Juil Filmhuis Haarlem. Belle de Jour Film van de oude meester Luis Bunuel, waarin <dag>dromen en wer kelijkheid intrigerend met elkaar verwe ven zijn. De gehele week In Studio. Nij megen. l'na glornata partieolare Sfeervolle film van Ettore Scola over twee kleine mensen die worden vermalen in het Italië van Mussolini, met Sophia Loren en Marcello,. Mastrolannl In de hoofdrollen. De gehele - week In City 7. Amsterdam; City 3. Oronln- gen: Studio. Utrecht; Lldo. Lelden. Annie Hall De laatste en beste film van de geniale Amerikaanse komiek Woody Allen, vol grappen en droefenis, met Dianc Kea- ton in de vrouwelijke hoofdrol De gehele week In Luxe. Arnhem: Midi. Den Haag; Rembrandt 3. Utrecht; Euro. Amersfoort; Euro. Emmen. Monsieur Hulot met vakantie Klassieke komische film van en met Jacques Tati. De gehele week in Bijou, Hilversum en Casino. Den Bosch 2091: A Space Odyssey De beste science fiction-film ooit gemaakt, door Stanley Kubrick. De gehele week in Midi. Tilburg en Metro, Rotterdam La Dentetliëre Tedere liefdesfilm van de Zwitserse regisseur Ciaude Ooretta over twee mensen die elkaar niet kunnen vin den omdat de woorden hen schelden. De gehele week in Carolus 2. Nijmegen Studio. Haarlem en Orand 5. Amersfoort. Der Amerikanische Freund Voor treffelijke film van de Duitse regisseur Wlm Wenders. gebaseerd op een roman van Patricia Hlghsmlth De gehele week in Tuschlasiü L Aaufrdan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 15