Noordwijk gesterkt; ACV teleurgesteld om loordwijk draait bij ACV rollen NUTSSPAARBANK ZATERDAG Met een spaardeposito van de Nutsspaarbank vangt U gemakkelijk 71%rente Derde wedstrijd in Harderwijk eede duel opnieuw onbeslist, maar wel aantrekkelijker: 4-4 Voorlopig 24 amateurs geselecteerd voor China Kozakken Boys winnaar Van der Wal kampioen sneldammen DAG 5 JUNI 1978 SPORT TROUW/KWARTET H 15 A Minimum inleg F1.000; 2.3,4of 5jaar vast op bepaalde voorwaarden vervroegde terugbetaling mogeiijkVoorméér rente er even opuit naar de gelde voor de selectie het prima hotel Karsten in het Noorddrentse dorp Norg. Daar regenden de grappen, daar groeide de sfeer. Geen verveling voor de mannen van Eelman. De wed strijd tegen ACV leefde sterk. So gers: „Vergelijk het met de vorige week. Toen werd er niet over ACV gepraat, nu de hele week. Ik kon merken: het werd weer belangrijk. Zo hebben we naar deze wedstrijd veel bewuster toegeleefd". Trainer Eelman zelf relativeerde het belang van het op maandagavond ge voerde gbesprek en de „retraite" in Norg toch. Eelman: „Of het gesprek van grote invloed is geweest, dat is eigenlijk achteraf praten. Het was wel nuttig zo de wrijvingen op te lossen. En dat hotel: „Voor de beker wedstrijd tegen ACV zijn we ook in een hotel gaan zitten. En toen verlo ren we. Maar je zag vandaag een heel ander niveau dan de vorige week. Het is een grote fout als je dan denkt dat je Noordwijk op kunt rollen. Je hebt over de twee wedstrijden ge zien: de uitspelende ploeg heeft het beste van het spel". Een van Eelmans uitbundige spelers was Kees Karstens: „ACV dacht ons al te kunnen pakken. Dat prikkelt enorm, als je zoiets hoort. Dat is voor ons ook het teken er een schep bovenop te doen. Bij ons moet je nooit te voorbarig zijn in je voorspel lingen. Daar zijn we veel te grillig voor. Maar deze wedstrijd doet ons beiden eer aan als leiders van de eerste klasse: allebei aanvallende ploegen. Geen schulvie-schuivle, maar gaaf kijkspel". Niet voor het ACV-doel, vanwege zijn schorsing, maar erachter had Ruud Bröring zijn rol gespeeld. Sfeermaker. Hij showde een luchtig zomers ensemble: blauwe sportbroek en rode bijbehorende strandmuts, waar zijn ploeggenoten in het veld hun shirts moesten aanouden. Ruud: „Het is ontroerend mooi: een strij dend Noordwijk, dat er alles aan deed. Mijn opdracht was het vandaag voor sfeer te zorgen achter dat doel. Net als die Amerikaanse cheergirls was ik vandaag de cheerboy. Nu mag ik dinsdag weer meedoen. Het is dat Suttorp geblesseerd is, anders moet gewoon deze ploeg, zonder mij blij ven staan. Geweldig toch?" Noordwijk heeft er nog veel zin in. .Dit blijkt uit alles. ACV raakte zater dag anders gestemd, al deden de pre sentjes na afloop (elke speler kreeg een pakket met lekkernijen van een in Assen zeer bekend levensmidde- lenbedrijf) anders vermoeden. De tekst „Prettige feestdagen" die de doos sierde, had een veelzeggende, ironische betekenis. ACV kon allerminst feest vieren. Dat de Asser formatie zaterdag al min op meer op de zatcrdagtitel had gere kend, bleek vooral uit de woorden van de sterk spelende Jan Mennega: „Het is een enorme teleurstelling. Veel spelers zeiden direct na afloop: voor mij hoeft het niet meer. Dat zal dinsdag wel weer over zijn." Het is de vraag in hoeverre ACV op korte termijn in mentaal opzicht zichzelf weer kan zijn. Ronald Man- ders: „Het zijn weer plotseling druk ke tijden voor ons. Vorige week die bekerfinale. Dat heeft natuurlijk de nodige kracht gekost. En nu twee keer tegen Noordwijk. Je moet be paalde rustperiodes tussen dergelij ke wedstrijden hebben: dinsdag zal moeten blijken of die tijd nu lang genoeg is geweest." Trainer Peter Koetsier vindt dat de mentale opdoffer voor ACV vooral terug te voeren is op het grillige scoreverloop: „Wanneer je driemaal een voorsprong weggeeft, dan geeft dat een mentale klap. Vooral als je ziet op welke wijze het gebeurt." Dat doelman Roelof Hoekman bij drie van de vier treffers niet vrijuit ging. besefte hij zelf het beste. Minu tenlang verbleef Hoekman voorover gebogen met het hoofd in de handen in de kleedkamer om vervolgens ge ruisloos het sportpark De Kortbos- sen te verlaten. Toch lieten de spelers hun doelman niet vallen. Verdediger Jan Schip per: „Je kan het niet alleen op hem afschuiven. Wij waren er net zo goed debet aan door de tegenstanders soms te gemakkelijk door te laten lopen. Daar was het ook een wed strijd voor: er werden door beide defensies fouten gemaakt. Maar Hoekman heeft het er erg moeilijk mee. Het is zaak dat we hem er weer boven op helpen." ACV-Noordwijk leverde uiteindelijk drie verschillende stemmingen op. Noordwijk mentaal gesterkt, ACV te leurgesteld en Hoogeveen de lachen de derde. Want trainer Bas Paauwe jr van de zondagkampioen kan het niet anders als een voordeel beschou wen dat zijn ploeg komende zaterdag om de algemene amateurtitel strijdt tegen een elftal dat morgen opnieuw een krachtsinspanning moet leveren. 'SEN De hoofdredacteur van te krant, drs J. Tamminga, heeft lerdag vóór aanvang van ACV- ordwijk de Trouw-wisselbeker trhandigd aan ACV-aanvoerder nald Manders. De wisselbeker rd dit seizoen voor het eerst door e krant ingesteld voor die clubs de eerste of tweede klasse van zaterdagvoetbal, die aan het d van het seizoen in competitie- band de meeste doelpunten (l gemaakt. iwel ACV in de 26 wedstrijdron- vrijwel vanaf het begin de lei- j heeft gehad in de strijd om de iuktiviteitscup, kwam de beker li nog heel even in gevaar, toen nsburgse Boys enkele wedstrij- voor het eind ACV was toen mpioen tot op twee doelpun- naderde. Op de slotdag wist trainer Peter Koetsier zijn spelers evenwel te inspireren tot twee doel punten, waarmee het eindtolaal op 62 werd gebracht, precies twee meer dan concurrent Rijnsburgse Boys. De eindstand: ACV 62 doelpunten, Rijnsburgse Boys 60, Volendam 52, Noordwijk 49, DOVO en Jodan Boys 48, Vroomshoopse Boys 47 en ON 46. Op de foto: Hoofdredacteur drs J. M. Tamminga reikt de beker uit aan ACV-aanvoerder Ronald Man ders. Even later overhandigt hij aan de voorzitters van beide ver enigingen, Korbee van Noordwijk (links) en Verveld van ACV (tweede van rechts) een boek over Trouw uit. ASSEN Doordat ACV en Noordwijk in hun wedstrijden om de landstitel zaterdagavoet- bal tweemaal gelijk speelden (1- 1 en 4-4), is een derde ontmoe ting nodig om de zaterdagkampi oen aan te wijzen. Deze wordt morgenavond (dinsdag) op het terrein van VVOG in Harder wijk gespeeld. Aanvang lft.30 uur. Mocht dit extra duel ook onbe slist eindigen, dan wordt ver lengd en eventueel strafschop pen genomen. ASSEN Somber en kritisch hing Jan-Willem Bogers tegen het afge dekte biljart in de Noordwijk-kanti- ne. Het was na afloop van de eerste partij tegen ACV, die in een voor Noordwijk teleurstellend 1-1 gelijk spel was geëindigd. En Jan-Willem mopperde: „Ik begrijp nooit waarom je het spel waarin je goed bent, nooit automatisch steeds doorzet." Bij die klacht bleef het niet. De maandag avond daarop spuide de linksbuiten zijn kritiek op een bijeenkomst waar op de Noordwijk-selcctie de hand in eigen boezem stak, samen met trai ner Eelman. Het resultaat was ernaar. Niet laaiend enthousiast zoals de an deren, maar wel zeer voldaan was Bogers na afloop van de spectaculai re partij van afgelopen zaterdag in de kleedkamer te vinden. En zei: „Ik liep ervan te balen, dat je maar steeds niet langs de lijn werd aange speeld. Ik denk toen: als ik niks zeg, dan wordt het niks. Het spel moet over vleugels, anders bekijk je het maar. Zo was het ook met Rob Sut torp. Als hij in de diepte wordt aan gespeeld, gaat het goed. Hij liep in de eerste wedstrijd ook maar te kwijnen op de vleugel". Suttorp: „Dat gesprek heeft wel de gelijk resultaat gehad". Bogers weer: „Er werd bewuster ge speeld Met het idee van „kunnen we de lijnen krijgen, ja of nee". Lopen balen op de vleugel had ook geen zin. Het was ook fijn, dat ik vandaag meer mocht zwerven. Daar naast is het gunstig, dat we al op vrijdag richting Assen zijn ver trokken". Een grote Noordwijkse sponsor re - In de hitte van Assen werden bij ACV-Noordwijk de rollen omgedraaid maar de isie bleef dezelfde: onbeslist. 4-4 waren de juiste cijfers van een fantastische tweede rijd om de algehele zaterdagtitel, die alleen wat de puntenverdeling betreft overeen- met de eerste. Voor de rest was alles anders: vlagen van hoogst aantrekkelijk voetbal aan aanvalsplannen gebonden, veel verdedigingsfouten, vandaar veel doelpunten, dan arre rol van arbiter Jongman en tenslotte de stemming na afloop. Nu lachte Noordwijk, leien vooraf aan ACV de titel toedachten. De teleurstelling in het Assense kamp leverde issende contrast, tekende de veranderde rollen. xi aar denken dat ze al kam- ïijn" Die tekst viel veelvuldig rnste wedstrijd, vorige week t| in Noordwijk. De mannen nHelman. en deze trainer zelf op de laatste plaats, toonden itergd door de overmoed waar- ICV na de 1-1 van het veld Noordwijk was tegengevallen. Ïoordwijk kon beter. Na een in eigen gelederen en een lartij vrijdagnacht in een hotel raakte de Noordwijkse moti- >een hoog peil. Noordwijk had zin in. aarentegen. speelde onder de i eigen veld de titel te moeten lalen. Zoals vaker dit seizoen omstandigheid van dat „eigen roblemen opleveren. ijk startte in hoog tempo, de slaand waarop de ploeg het succes heeft: de aanval. ACV en tijd om zijn posities rustig enen. In de derde minuut had i Bogers. Van Dijk en Suttorp ruimte on de bal bij het Asser brengn. met laag-bij-de- passes. Suttorp scoorde: 0-1. het volgend kwartier zou ijk accuraat, snel en gecon- rd spelend de ploeg met de ansen blijven. itig minuten had ACV zichzelf vonden. Een vrije trap na een ouneru-Van Kesteren leverde jkmaker. Soumeru zelf mikte op de plaats waar Jan Menne koppen: 1-1. ehulp van arbiter Jongman de voorsprong voor ACV. Koe- Van Dijk gingen samen neer; trap ging. dubieus, naar ACV. lipper trapte, keeper Van der lompte en Ronald Manders de bal ineens in de kruising, rend 2-1 Tije trappen, tween aal hoog p lucht, twee momenten van Opvallend in deze wedstrijd U spelhervattingen als vrije en corners goed waren voor en doelpunten. Noordwijk be- - in de figuur van Jan-Willem het onderdeel hoekschop het Er viel een ingestudeerd pa- te ontdekken: bal naar de paal. waar ien and klaar staat or te koppen. Het merendeel tien corners die Noordwijk in te helft mocht nemen, werd zo *rd ACV had er moeite n ee. keeper Roelof Hoekman was Reportage door Jeroen Wielaert en Leo Hoogerwerf het gras ging. In de 44e minuut liet Frans van der Veen Mennega echt vallen. Een vrije trap, vond Jongman. Sjoerd Boot kwam aanrennen om de monstratief struikelend aan de leids man duidelijk te maken dat diens theatergevoeligheid op dit punt te klein was. Grote chaos. Ook Jan Schipper kwam met een bijdrage: du wen, stompen. Het groeide uit tot het bekende spektakel van een arbiter temidden van woedende spelers. Het heen-en-weergetrap en gestomp kreeg in de ACV-verzorger Arie de Jonge een hoogtepunt van onbeheer- sing. Hij ramde Hans Westgeest neer, nadat de Noordwijker hem geraakt had. Verzorger-trainer John Eelman van Noordwijk verloor op dat mo ment ook al zijn inzicht op het gebied van kalmte. Ongekend razend liep hij De Jonge na, die inmiddels van het veld gestuurd was. Tot verdere klap pen kwam het niet. Jongman verkeer de in de aangename omstandigheid dat hij voor rust kon blazen. Het verhaal van De Jonge: „Het is geen kwestie van goedpraten, hoor, maar het was gewoon de reactie. On beheerst, dat wel." De reactie van John Eelman: „Als iemand van buitenaf een van mijn spelers een klap geeft, dan word ik witheet. Dan is het alsof ik zelf een klap voor mijn kop krijg. Je wist dat dit met deze scheidsrechter kon ge beuren, hoewel hij in de tweede helft beter was."' De algemene indruk: de aanstellings commissie van de KNVB had deze wedstrijd niet met Jongman moeten opzadelen. Of Jongman de wedstrijd moeten besparen. Jongman zelf: „Geen moeilijkheden hoor. We heb ben ook gelachen in het veld. In de tweede helft waren ze inderdaad zo veel met voetbal bezig dat ze aan andere dingen niet meer dachten." Terecht natuurlijk. In die tweede helft gingen alle gedachten slechts naar doelpunten uit. De benen waren te belangrijk om beschopt te worden. Er had inmiddels wel een omzetting plaatsgevonden: Suttorp was, toch geraakt, vervangen door ausputzer Gerard Tio. Cees Spaanderman werd nu de bewaker van Mennega, Van der Veen van Hooyer. Jaap van Kesteren kwam in de Noordwijkse aanval meer lengte brengen. Noordwijk was het sterkste in het eerste gedeelte van de tweede helft. Samenspel van het duo Boot-Bogers leverde in de 58e minuut een pass naar Albert Spaanderman op. Zijn bedoeling was vervolgens een voor zet, maar hij trapte niet overeenkom stig dat plan. Over de misgrijpende Hoekman heen verdween de bal in het doel. 3-3. Een nieuwe gelijkmaker. ACV had opnieuw de taak op zijn beurt te scoren. Vanaf dat moment raakte de wedstrijd boven elke theorie over tac tiek. Afwisselend, in een hoog tempo ging de aanval op en neer. In dat festival van het aantrekkelijke offen sief toonde Noordwijk (Bogers, Boot, Karstens) meer overleg, maar ACV scoorde toch weer eerder. Mennega kopte in de 73e minuut richting Van der Niet, die niet kon ruimen. Bolman schoot in, onder de lat: 4-3. Acht minuten voor tijd scoorde Sjoerd Boot de laatste gelijkmaker, na opnieuw een dubieuze vrije trap. Noordwijk was feestelijk, ACV be drukt. Jan Mennega. „Je werd er doodziek van. Steeds weer kwam die gelijkmaker, steeds moest je weer gaan. Ik heb er niet zoveel zin in voor komende dinsdag, nu niet. Dinsdag misschien weer wel." ACV-NOORDWIJK 4-4 (3-2). 3. Rob 8uttorp 0-1. 23. Jan Mennega 1-1. 27 Ronald Manders 2-1. 40 John van Dijk 2-2, 43. Jan Mennega 3-2. 58. Albert Spaanderman 3-3, 73. Hans Bolman 4-3. 83. Sjoerd Boot 4-4 Scheidsrechter: Jongman. Toeschou wers: 2500 ACV: Hoekman. De Roo. Schipper, Koeling. Bol man; Soumeru. Postma, Manders. Hooyer. Men nega. Veneboer «Dijkstra) NOORDWIJK: Van der Niet; Westgeest. Van der Veen. C Spaanderman. Van Kesteren, Karstens. A Spaanderman. Boot (Plug); Suttorp (Tlo). Van Dijk. Bogers. Het incident bij ACV-Noordwijk, vlak voor rust. Omringd door medespelers ligt het „slachtoffer" Hans Westgeest op de grond. Van onze sportredactie ZEIST Voor het Nederlands amatcurclftal, dat eind augus tus een drieweekse trip naar China maakt, zijn voorlopig 24 spelers geselecteerd. Via acht proeftrainingen en/of oefenwed strijden, die 26 juli beginnen, moeten nog zes spelers afvallen. De voorlopige selectie bestaat uit: J. Mennega en J. Soumeru (ACV). H. Wisman (FC Amster- dam), G. Drost (Bennckom), II. Spicrings (BW), E. Kcmpencrs (Caesar). W. J. van Zinnen (DIIC). L. Headly (EDO), L. Steegs (EHC), G. Meijerink en P. van Pelt (Emmen), H. Haas (Gcldrop), M. Hakkens (Ha pert), J. Maes (Haslou), C. Ken ter (Heerenveen), J. Smid (Hoogeveen), H. C. Graafland (Jodan Boys), A. Witteveen (Nunspcet), B. Stovers en W. Wisse (RKC), C. Mol (VUC), J. Wolf (WHC). H. Verdonschot (Wilhelmina '08) en H. de Graaf (IJssclmeervogels). BADMINTON -Tijdens de In Auckland ge houden algemene Jaarvergadering van de Internationale badminton fedei-alie Is beslo ten dat Taiwan als lid mag aanblijven. Men moest wel de toezegging doen de toevoeging „Republiek China" in de naam van de Tai wanese badminton associatie te laten val len. Voorts werd besloten dat de nationale badmlntonassociaUes volgend seizoen open toernooien voor amateurs en prots mogen organiseren ROTTERDAM Kozakken Boys heeft het zelf georganiseerde toernooi om de Biesbosch-Cup gewonnen. Op de tweede plaats eindigde Unitas, ge volgd door DESK, NOAD en ONA, dat vorig jaar won. De uitslagen van de zaterdag gespeel de oefenwedstrijden zijn: DES'67- Sunlight 5-0, FIOS-Heinenoord 5-3, SSS-SHO 0-2, Stellendam-Unicum 7- 3, Capelle-Excelsior C 4-0. Chrislan- dia-ZBVH 3-1 en Melissant-Heerjans- dam 4-2. Morgenmiddag om 16.00 uur wordt de eerste paal geslagen voor de nieu we kleedaccommodatie van vierde klasser Hazerswoudse Boys. Unicum heeft in de finale van het open amateurkampioenschap van Rotterdam met 3-1 verloren van zon dagclub Overmaas. ASWH is winnaar geworden van het toernooi om het Dordts kampioenschap. In de eind strijd werd Heerjansdam met 3-1 ver slagen. De finale van het Vlaardings kampioenschap eindigde in een zege voor derdeklasser Sunlight, dat VFC met 2-1 klopte Op zaterdag 17 juni organiseert Heerjansdam het traditionele toer nooi om de Gouman-trofee voor spe lers tot en met 23 jaar. Behalve Heer jansdam nemen ook SHO. NSW. RVVH en Zwart Wit '28 deel. Aan vang 10.00 uur Van onze sportredactie ROTTERDAM Onder tropische weersomstandigheden is Johan Kijne zaterdag winnaar geworden van de halve marathon, die de atletiekver eniging Tenaco ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan in het Kra- lingse Bos hield. Kijne realiseerde een tijd van 1.10,22. En versloeg met miniem verschil veteraan Piet van Alphen, die een tijd van 1.11.07 liet afdrukken De uitslag: 1. Johan Kijne i Metro) 21,1 km in 1.10,22; 2. Piet van Alphen (AAC) 1.11,07 (eerste veteraan); 3 Dick van Santen 1.12,15, 4 Jan van der Sman (Olympus '70) 1.12,45: 5 Cor Eindhoven (Weidevogels) 1.13,52 en 6 Lou Polak (Metro) 1 14.13 De oudste deelnemer was de 77-jarige heer P. van Leenen. Op de foto lost André van der Louw, burgemeester van Rotterdam, het startschot. UTRECHT Jannes van der Wal is in Utrecht Nederlands kampioen sneldammen geworden In de finale ronde, waarin de acht overgebleven spelers van de in totaal 32 deelnemers tegen elkaar uitkwamen, behaalde Van der Wal 11 punten Hans Jar.sen de kampioen van vorig jaar. eindigde met acht punten op een gedeelde tweede plaats, samen met Palmer Van Dijk en Spanjer K.ind»UiMl 1 Jnnnrs van drr W.tl II punten Rud; Pa,nor Gcrn van Dijk Hart". Jan.vcn ri. Hans Spanjer 8 6 Peter Srhuttema en Jan rt« Ruiter 6 8 Jan van Leeuwen 3 'wrtigste minuut ging hij de 'samen met Noordwijker Jaap 'steren na een trap van Kees ns- De bal kwam niet onder ans controle, waarna John Ik inkopte 2-2. Nauwelijks een later leverde een nieuwe kop- een doelpunt op Uit een van Gerard de Roo was het Mennega die zo scoorde 3-2 Kennega kwam de irritatie uit- vlak voor rust tot een cli- tfbiter Jongman had al laten ltaal geen inzicht te hebben in ?ater van de Asser spits, die hend geraakt en acterend naar ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 15