Moser maakt in 'Hel' titel waar Hattem zonder punten)! TITEL WEER VOOR VCH m Marathontop snel in eerste test II kwestie van smaak Geluk lacht Raas in bizarre klassieker niet toe WILSON Bescheiden rol voor handballers Uitnodiging voor China van de IAAF Degradatie bedreigt enige oostelijke club in hoofdklasse Turkse winnaar in Maassluis Punch in ernstige problemen Slem Voor zesde achtereenvolgende keer bij de dames dick holthous nate MAANDAG 17 APRIL 1978 SPORT Trouw/Kwartet DAG ROUBAIX Parijs-Roubaix winnen is geen sinecure. De Franse klassieker heet vanwege de beruchte ,.Hel van het noorden" de koningin van alle wegwedstrijden. De wedstrijd is zo onnoemelijk zwaar, dat alleen een groot kampioen kan winnen. Parijs-Roubaix kende in 75 edities nimmer een gelegenheidswinnaar. Gisteren hield wereldkampioen Francesco Moser deze uitste kende traditie op weergaloze wijze in stand. Francesco Moser won Parijs-Rou baix na een krachtige solo. van 22 kilometer die volgde op een demar rage op een punt waar de „hel" het gemeenst was. De manier waarop hij zijn actie ondernam, paste geweldig bij de onmenselijkheid van de klas sieker De plaats, waar Moser zijn concurrenten kastijdde, was bijna mensonterend Juist daarom werd deze wedstrijd een parel op de ere lijst van de 26-jarige Italiaan Deze overwinning had veel meer allure dan zijn in Venezuela veroverde we reldtitel. waar een wagonlading list en bedrog bij te pas kwam Won Francesco Moser Parijs-Rou baix omdat hij de sterkste van alle 160 dapperen was0 Of zat het er in. dat hij een agressief gereden voorsei zoen izesde in Milaan-San Remo. tweede in Heerlen-Meerssen, zeven de in de Ronde van Vlaanderen en derde in Gent-Wevelgem) op grond van strijdlust eens moest bekronen? Of viel de concurrentie tegen? Geen van allen is geheel waar Moser was sterk, bijzonder sterk zelfs Maar dat waren er meer. Roger de Vlaeminck bijvoorbeeld, de Belg. die met vier overwinningen record houder van de wedstrijd is. Hij kon Moser niet tegenhouden, omdat hij voor dezelfde ploeg rijdt. Jan Raas en Hennie Kuiper toonden met hun derde en zesde plaats aan. dat mis schien zij hadden gekund wat Moser deed De verklaring dat de Italiaan met anderhalve minuut voorsprong de wielerbaan in Roubaix op reed. lag alleen in de omstandigheid dat Vrouwe Fortuna hem in alle ellende van die vernietigende „Hel van het noorden" toelachte rHILlPPINE Even na dn* uur wonToine van den Bunder, idool van de Zeeuwsvlaamse wie- lenupporters. zaterdag voor de derde keer de Omloop van de Braakman, een amateurklassie- ker met atart en finish in Philippine De over winning was vooral bet resultaat van zijn tak tisch sterke njden Al in de eerste van de vier lussen van ongeveer veertig kilometer die rond Philippine waren gespannen ontstond er een kopgroep ran zestien man. waarin alle lavorie ten een plaat* hadden gevonden Peter Ouddr ontsnapte tot dne keer toe. maar steeds werd luj door de achtervolgers ingehaald De derde keer greep Van der Bunder zijn kans en spurtte weg De groep had daar geen antwoord meer op Het kwarirt Oudde i2c> De Jong (S). Jonkers (4) en Ter Harmscl i3i volgde de Zeeuw nog wel. maar zij kon niet voorkomen dat Van den Bunder die binnenkort als prof verder ral gaan voor eigen publiek met een voorsprong van een minuut winnend over de finish ging Francesco Moser had het geluk, dat elke winnaar in de keiharde wieler sport nodig heeft en die hij de vorige vier keren ontbeerde In '74 en '76 werd hij tweede, in '75 vijfde en in '77 dertiende Toen hij 22 kilometer voor het einde wegsprong uit een kop groep, waarin zich dertien favorieten hadden verzameld, dekte Roger de Vlaeminck zijn vlucht. Jan Raas kon Zijn fiets uit nijd wel in elkaar trap pen Raas' krachten waren gesloopt door twee letterlijk helse achtervol gingen. waaraan twee lekke banden debet waren De eerste keer was na 210 kilometer Zijn achterband was plotseling leeg Piet van Katwijk stond zijn wiel af. maar de reparatie vergde toch zo veel tijd. dat de Zeeuw 15 kilometer alles moest ge ven om weer vooraan te komen Op het moment dat hij dat gedaan had andere pechvogels reed hij ge- ADVERTENTIE 't Kostuum dat u zoekt draagt dit merk. Wilson Sc Glcnny. Stijl, pure kwaliteit en natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen stoflcn, onnavolgbaar vertaald irt kost uums voor mannen met een kritische smaak. Informeer: lel. 020-151255 Francesco Moser demarreert tijdens de klassieker Parijs-Roubaix. woon uit het wiel vloog de lucht uit zijn voorband Op de hobbelige en zwaar bemodderde kasseistroken, die vaak niet meer dan onregelmatig ge karresporen waren, kon ploeglei der Post hem niet een-twee-drie een ander wiel aanreiken Dat betekende dat Raas weer elf kilometer moest achtervolgen Weer sloot hij aan. maar toen drie kilometer verderop Moser zijn beslissende demarrage plaatste en de kopgroep helemaal uit elkaar viel. was hij nog niet her steld van de eerder gedane extra inspanningen Hij leidde nog wel de achtervolging, maar het was te laat Jan Raas zei hoofdschuddend in Roubaix. waar hij een toch fraaie derde plaats behaalde: „Als Ik de mazzel had gehad van Moser, was ik in zijn gezelschap hier de baan opge reden en had ik hem in de sprint verslagen. Je hebt nu eenmaal een beetje geluk nodig. Moser kreeg geen lekke banden en dat kwam eigenlijk alleen maar omdat ik brildrager ben Door het opspattende vuil zag ik op een gegeven moment niets meer door mijn bril. Ik heb toen een groot deel van de wedstrijd zonder bril gereden. Daardoor zag ik een paar putten en kuilen niet duidelijk meer en dat had die lekke banden tot gevolg" Jan Raas waande zich onderweg sterk genoeg om Parijs-Roubaix te winnen. „Ik voelde me de sterkste van allemaal." Hennie Kuiper, die vorige week Gent-Wevelgem niet reed. werd zesde De oud-wereld kampioen had het geluk willen af dwingen Hij plaatste al 100 kilome ter voor het einde een aanval Veel te vroeg eigenlijk, maar hij wilde profi teren van de steeds beestachtiger wordende omstandigheden. De zon was verdwenen en een regenbui maakte de keien spekglad en nog moeilijker te berijden dan ze al wareen 1 Francesco Moser iltai 7 uur. 12 minuten en 24 'seconden. 2 Roger de Vlaeminck (Bell 1 40. 3. Jan Raas iNedi. 4 Freddy Maertens (Bek 5 Ferdi van den Haute (Bel) 4 11.6 Hennie Kuiper 'Ned> 426. 7 Guido van Sweetvelt (Bell 5.21. 8 Herman van Spnngel (Bel). 9 Ronald de Meijer iBel'. 10 Mare de Meijer (Beli op 5 49. 11 Gode- froot (Bel). 12 Thurau (Wdl). 13. Hinault (Frai 7 19. 14 Piet van Katwijk (Ned), 15. Telrllnck (Bel). 16 Verschuere (Bel) 9.55. 17. Osler (Ita) 10 47. 18 Braun (Wdl) 11.45. 19 Bal (Nedi 12 40, 20 Aling (Ned). 21 Naegels (Bel), 22 Zoetemelk (Ned) 15 09. 23 De Cauwer(Bel) 17 02. 24. Desae ver (Bel). 25. Priem (Ned), Lubberding (Ned) 18.71. 33 Jan van Katwijk (Ned) 21 49 ARNHEM - Het Nederlands heren zaalhandbalteam heeft op het vier- landen toernooi slechts een zeer be scheiden rol kunnen vervullen. Na in Doetinchem en Gouda respectieve lijk van Noorwegen en Frankrijk te hebben verloren moest het Oranje team op de laatste dag in Arnhem, ook zijn meerdere erkennen in Zwit serland (17-29 na een 7-14 ruststand), dat daardoor ongeslagen winnaar van het toernooi werd Voor de Nederlandse doelpunten in het duel tegen Zwitserland A zorg den Rene Kivit (5). Bert Bouwer i3>. Arie Pottuyt (2). Hans Beugel f21. Piet Kivit en Bob Sondaar (beiden 1) SEOEL Het bestuur van de internationale amateur atle tiek federatie (IAAF) heeft zondag een aanbeveling ge daan om de Volkrepubliek China als lid toe te laten en Taiwan uit te sluiten. Volgens secretaris-generaal John Holt heeft het bestuur in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel met algemene stemmen een resolutie aangenomen, waarin hem wordt opgedragen om China uit te nodigen lid te worden. Hij dient aanmel- singsfomulieren naar Peking te sturen, vergezeld van een overzicht van de aan het lid maatschap verbonden ver plichtingen en een hartelijke uitnodiging om zich aan te sluiten bij de IAAF De secretaris-generaal ver klaarde verder dat het bestuur nog een resolutie had aangeno men. ditmaal met meerderheid van stemmen, waarin wordt gesteld: „Als de Volksrepu bliek China verzoekt lid te wor den van de internationele ama teur atletiek federatie, zal het bestuur aanbevelen, dat de Re publiek China (Taiwan) het lidmaatschap wordt ontno men." Aangezien over deze re solutie geen eenstemmigheid bestond binnen het bestuur, zal de aanbeveling wel ter ken nis van de algemene vergade ring worden gebracht, maar niet als agenda-punt worden opgevoerd. Van de veertien le den van het bestuur waren er zeven voor. vijf tegen bij twee onthoudingen. Wel besloot het bestuur met algemene stem men dat bij het eerstkomende congres (in oktober in Puerto Rico) Taiwan als zodanig zal worden aangeduid en niet meer als Republiek China. Tij dens de driedaagse bestuurs vergadering werden drie nieu we leden toegelaten: de Sey chellen. St Kitts en St. Lucia. Dit brengt het totaal aantal aangesloten landen op 156 Zuid Afrika MONACO De internationale tennisfederatie heeft Zuid-Af- rika opdracht gegeven zich te rug te trekken uit de Davis Cup-competitie en de Federa tion Cup-competitie van het volgend jaar. Voorts dient Zuid Afrika over te gaan tot de oprichting van een niet-raciale tennisfederatie. Het bestuur van de internationale tennisfe deratie heeft de drie bestaande tennisbonden in Zuid Afrika tot 1 februari van het volgend jaar de tijd gegeven één orga nisatie te vormen. De sluitings datum voor inschrijving van de Davis Cupcompetitie is 14 juni en die van het toernooi om de Federation Cup 27 mei Drank LONDEN Zwitserland heeft tijdens het toernooi om het Eu ropees badmintonkampioen schap in Preston drie dubbel spelcombinaties teruggetrok ken uit de strijd wegens drank misbruik. Ploegleider Rolf Schneiter zei. dat Claude Heni- ger. Roland Heiniger en Paolo de Paoli in het hotel „veel te veel" hadden gedronken, in te genstelling tot de afspraken die met de teamleden waren gemaakt. Een van de medespe lers. Fischer, werd na de drankorgie het slachtoffer van de staat waarin de drie ver keerden. Hij werd uit zijn bed gesleept, dat daarna met bier werd overgoten. Het resultaat was de schorsing van de drie spelers en hun partners, waar van Fischer er één was. Bij aankomst in Zwitserland hangt de feestgangers vermoe delijk de uitsluiting van het nationale team boven het hoofd. BOEDAPEST - Het Hongaarse nntlonaJe elftal hooft zaterdag in Boedapest in de eerste oelen wedstrijd van hei jaar voor het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal, de 40 000 toe -houwers geen geweldig schouwspel laten zien Tegen Tsjechoslowakije kwamen de Hongaren weliswaar tol een overwinning 2 11 maar vooral het spel dat in d<- 'weede held vertoond werd kon de kijker» niet bekoren Het resultaat was een vernederend fluitconcert door Onno Zeisman HATTEM Donkere uren voor Hat tem. dat binnen twee dagen vier ver- liespunten boekte. Van de vier hoofdklassers, die dit weekeinde geen enkel punt binnenhaalden, komt dat de Hattemse hockeyers het minst gelegen. Hoewel er nog acht wedstrijden gespeeld moeten wor den, begint het er voor de enige oostelijke club donker uit te zien. Dit vooral omdat concurrenten Victoria en Groninger Studenten beide een keer wonnen Enige troost voor Hattem is dat het dit weekeinde de twee koplopers moest bestrijden en dat daartegen moeilijk winst te halen valt. Helaas voor de Hattemmers hebben de an dere twee die kwalijke wedstrijden ook al achter de rug. Tegen Klein Zwitserland was er zaterdag geen beginnen aan. De Hagenaars, voor het eerst sinds eind november weer eens thuis spelend, lieten hun pu bliek een prachtige show zien. Tot de rust hield Hattem nog redelijk stand. Een veldgoal van Jan Albers en een schot van Ties Kruize waren nog redelijk als achterstand. In de tweede helft grepen weer andere schutters hun kans: Onnes. Borst lap. Ron Steens en Visscher maak ten er 6-0 van. Zondag kwam Amsterdam op be zoek in Hattem. Het werd aanvanke lijk een spannend duel. met na twin tig minuten een doelpunt uit een strafbal van Norbert van den Berg. Een minuut voor rust scoorde Hol- steyn uit een wirwar na een omstre den strafcomer een eveneens om streden doelpunt, dat de Hattem mers kennelijk aansloeg. Toen van den Berg in de tweede helft weer uit een strafbal 3-0 maakte, was Hattem verder reddeloos. Klein Zwitserland vijzelde dezer da gen het doelgemiddelde mooi op. De lastige uitwedstrijd tegen Tilburg eindigde met 3-1 dank zij treffers van Kan (strafbal). Kruize en Steens. Ties Kruize kreeg in deze wedstrijd een gele kaart. Ook Amsterdam bleef overigens goed in de race. Tegen Tilburg won het zaterdag met 5-2, dank zij Dunki Jacobs. Van den Berg (beiden twee maal) en Hillen. Taminiau scoorde twee tegentreffers. Bijzonder zwak tot heden doet Oran je Zwart het. De Eindhovenaren wa nen zich blijkbaar al veilig, want ze hebben sinds de hervatting der com petitie geen punt gehaald. Een ne derlaag tegen de twee degradatie kandidaten Groninger Studenten en Victoria is evenwel ver beneden En ook gevaarlijk, want de com tie duurt nog lang genoeg. Bij dat knap Kampong versloe dank zij Kooreman) en ook overspeelde, nam internatioi Gunning voorlopig afscheid, een half jaar buitenslands zijn.' :om lij H oeiil H* De dames begonnen met de con) tie om het landskampioenschai was een goede start voor de zui ke deelnemers Were Di en die beide wonnen, terwijl de westelijke clubs Amsterdam!^ HGC gelijk speelden. Hoofdklasse HCKZ Amsterdam BloemendaaJ HOC Kampong Oranje/Zwart Laren Tilburg Schaerweyde Hattem Victoria GronStud 12 10 1 1 21 12 9 2 1 20 13 7 3 3 17. 12 7 2 3 16 13 7 I 5 IS 13 6 2 5 14 14 3 6 5 12 13 5 17 1: 12 2 4 6 13 2 3 8 12 2 2 8 13 1 3 9 onze S )TER ike de 'O. is bemse zo'n i ndan kmak een c te in n-8chai m( flotr, Ti HOCKEY hoofdklasse heren; Laren- de 2-1, Bloemendaal-Victoria 3-0. Klein land-Hattem 6-0, Kampong-HOC 0-1, Zwart-Gron Studs 1-4, Amsterdam-TUbu Schaerweijde-Kampong 2-4, Victoria* Zwart 3-1. Hattem-Amsterdam 0-3. HOC 6-3. Tilburg-Klein Zwitserland 1-3. D/ GHBS-HGC 0-0, Amsterdam-Upwar EMHC-Gron Studs 1-0. Nijmegen-Were Ve mend s Oopni hij z n, wan liet te lefou fei accep ,Z( wn tena-ö tnogei de 't ka 1 Idenbr Sa van d ard let door Theo Reitsma MAASSLUIS Op het gebied van de marathon lijkt in Neder land een verrassende ontwikkeling gaande. Zaterdag volgden Cor Vriend en Roelof Veld (in die volgorde) de sterke Turk Velli Balli tijdens de Westlandmarathon op de voet. Voortreffelijke tijden waren het gevolg. 2.16.11 voor de winnaar; 2.16.15 voor Vriend en 2.17.03 voor Veld. Gevoegd bij de prestatie van Co van der Weyden (2.16.0) waarmee deze tijdens de midwintermarathon in Apeldoorn de snelste tijd ooit door een Nederlander gelopen neerlegde is de Nederlandse top inmiddels breed van samenstelling. Per slot van rekening is de Westland-marat- hon ook nog een vroegertje in het seizoen en behoren in Nederland naast Van der Weyden en Mentink, die eveneens in Apeldoorn goed liep. Vriend en Veld nog enkele atleten tot het potentiële deelnemersveld voor de Europese kampioenschap pen begin september in Praag. Beek, Kneppers en Kalf moeten zich nog laten zien en zullen dat waarschijn lijk doen op 7 mei in Engeland. Vriend en Veld hadden die datum zaterdag ook nog in het achterhoofd maar wilden een stunt in Maassluis en omgeving niet uitsluiten. Veld: „Ik wilde aankijken of ik in de buurt van die Turk kon blijven. Zo ja dan zou ik doorgaan, zo nee dan was ik er na zo'n 25 km uitgestapt en had ik Engeland weer in mijn plannen op genomen." Voor Vriend waren de 42 km en 195 meter een nog groter avontuur. Hij kent het parcours ter dege. vorig jaar won hij nog, maar in december onderging hij een liesope ratie (de tweede in zijn loopbaan). Vriend verkeerde in grote onzeker heid of er wel echt sprake zou kun nen zijn van een rentré. Anderhalve week voor Maassluis liep hij bij wijze van test een trainingsloop over 38 km als onderdeel van zijn wekelijkse 200 km. Die trip schonk hoop maar ook Vriend zag de 25 km in Maass luis als beoordelingspunt. Tot genoegen van Vriend en Veld had de organisatie van de marathon in Maassluis voor een uitzondering in de tot dusverre gevolgde principes gezorgd. In de Turk Velli Balli was een atleet gezocht, gevonden en ge haald. die de kwaliteit van het deel nemersveld sterk opkrikte. De 32 jarige Turk was vorig jaar tweede in de goed aangeschreven race van Boston en bleef toen onder meer de Canadees Maxwell voor die later in dat jaar de marathon van Enschede won. In Enschede en de dit jaar afgevoerde marathon van Amster dam wordt veel meer met reputaties gestoeid dan in het „arme" Maass luis. Belli Balli die al eens 2.11.30 heeft gelopen (eind 1976 in Lahore) was een ideale gangmaker. Tegen de wind in sleurde hij het deelnemers veld over de eerste 10 km flink uit een. Slechts Vriend en Veld bleven in zijn spoor. Rond de 36ste km verloor Veld terrein. Vriend echter knokte zich naar een demarrage weer terug in de wedstrijd om uiteindelijk op 4 seconden te finishen. Teneinde het optimisme in het Ne derlandse kamp enigszins te tempe ren stelde de door enthousiaste gast arbeiders luid bejubelde Turk na af loop dat zijn tijd hem was tegenge vallen. Hij weet dat aan een blessure die hij onderweg had opgelopen bij het ongelukkig raken van de stoep rand. Velli Balli gaf in ieder geval wel aan dat de werkelijke wereldtop nog wat seconden sneller behoort te zijn dan de tijd waarmee hij finishte en waarmee de Nederlanders nu pron ken. De Engelse wedstrijd op 7 mei en het open Nederlandse kampioen schap op 10 juni in Sneek kunnen wat dat betreft een nadere beoorde ling mogelijk maken 1 Velli Balli 2 16 lil tussentijden 31 40 over 10 km. 1 04 over 20 km en 1.37 over 30 km); 2 Vriend 2.16.15. 3 Veld 2.17.03; 4 Kooy 2.23.53; 5 Van der Hoek 2.24.57; 8 Keating (winnaar 1976) 2.26.13 geen DELFT De basketbalcompetÉd, toei loopt ten einde. Dat bleek zaten endaa! avond overduidelijk in de wedst rije ri tussen Punch en Den Bosch. Nafunt ya zeer magere vertoning won Bosch, verdiend overigens, metlald ni 96. Voor de Bosschenaren was I baar naast het behoud van de eei enburi plaats, een positief punt dat de pl U zich, ongeacht het zwakke spel. nan ro het herstellen is van de zware injl-0 king van de laatste weken. Punch hield deze nederlaag in het nog moeilijk zou worden de v indaal ,We hi pass e: ten. Dë met d in lin Qua pe Die di rs. De in het He. Ik 1 op." minut Gera de plaats in de competitie te laat de bec met i Arte kenbur De nederlaag tegen Den Bd meer brengt Punch overigens ernstig ii problemen. Ondanks het feit dalwas ee Delftenaren gezegend waren met sponsor met zeer eigen ideeën o Onno< het nakomen van zijn verplifipazend gen, stond de ploeg wekenli een zekere vierde plaats. Nad sponsor uiteindelijk besloot nog tot betalen over te gaan, echter minder. Nu, met nóg wedstrijden te spelen, is Punch ruggevallen naar een vijfde pl^voed met twee punten achterstand BOB, toch wel dé verrassing vi seizoen, dat in Enschede van Twente won. Wanneer Punch r Tiito gen thuis van Landlust weet te w a nen. zal zaterdag in Oud-Beiei in een rechtstreekse confronl uitgemaakt worden, wie de vii ploeg in de play-offs, naast Bosch, Donar en BS Leiden, worden. ADVERTENTIE I in onzi l, EIST - rijden et toern Scores: Den Bosch; Akerboom terdag Kirkland 18. Van Vliet 17, Pui elvaart Jackson 26; Taylor 20 en Woud e vierc 16. |rn latei It op tns een uit iraase tewerk Ie lotini nrdt zo zater impetit n verri th inm lies gi pijkeni: lead I erooske Heren. Eredivisie BV Amstelveen-Donar Punch-EBBC 84-96. BS Twente-BOB 10] BS Leiden-RZ 89-80, Landlust-Flamingo's door Koos Hamer AMSTERDAM - Voor de zesde ach tereenvolgende keer en in totaal voor de achtste keer is de dames- ploeg van de VC Heerlen kampioen van Nederland geworden De Lim burgse volleybalploeg dankt de vroegtijdige titel door de verrassen de 1-3 nederlaag die Orion leed tegen Corbulo Daarom verrassend omdat Onon de ploeg was. die in het begin van dit seizoen een einde maakte aan het ongeslagen record van de Heerlense ploeg. De Heerlense ploeg werkte zelf mee aan het kampioen schap door DVC met 3-1 te kloppen Er wacht bij de dames nu nog een beslissing: gaat Valbovol of AMVJ degradatiewedstrijden spelen tegen Lycurgus en Dynamiek, de teams die in de eerste divisies op de tweede plaats eindigden achtei Katapult en Haag '68'> AMVJ is uitgespeeld, maar Valvobal moet nog een thuiswed strijd spelen tegen het gedesillusio neerde Oriom Ook bij de heren nog geen beslissing over de derde degradatieplaats Uit eindelijk komen hier alleen Corbulo en Orawi nog voor in aanmerking Orawi had tegen AMVJRLVC lang de kans aan een beslissingswedstrijd tegen Corbulo te ontkomen in eigen hand De Rotterdamse ploeg speelde het spel echter slim en zorgde voor een sterke netaanval als Orawi's bes te aanvaller, de Belg Wil Gommeren, in het achterveld stond. „Tot de tien punten konden we goed meeko men." aldus trainerspelverdeler Jan van der Hoek „Daarna was het ech ter mis met ons Er was ook moeilijk sfeer in te krijgen. De Rotterdam mers spelen in een bijzonder onge zellige hal Je verliest er enorm veel tijd als de bal een keer wegrolt Dat werkte voor ons enorm vertragend Corbulo had daar bij Orion beslist geen last van Dat dit evengoed een sfeerloos duel werd. kwam vooral door het gebrek aan inzet van de Voorburgse spelers Vanaf het begm gaf de ploeg van Jurrien Kooien de indruk geen belang aan de wedstrijd te hechten Wat moedeloos moest Kooien na afloop constateren: „Er klopte bij ons niet veel van Er zat geen goede combinatie in. Het blok wilde maar niet sluiten. Er viel tel kens een enorm gat in. Onze verdedi ging kon daar niets tegen doen Dat hoewel Orion niet over een uit gesproken harde aanval beschikt Dat de Doetinchemse ploeg tot veel succesvolle aanvallen kon komen kwam volgens trainer-coach Peter Murphy door „Het snelle variatie- spel De jongens kunnen elkaar steeds beter binden. Je ziet duidelijk lijn in het spel komen. In bepaalde opstellingen kun je gewoon zien wat er gebeurt Voor Corbulo was dit allemaal bijzonder moeilijk te vol gen. Daar kwam bij. dat onze verde diging goed in elkaar zat en daardoor veel ballen voor het net kon bren gen Een andere belangrijke bij komstigheid was. dat het Orionblok veel vat had op de eenvoudige Cor- bulo-aanvalien „Dat is ook een kwestie van goed bekijken, aldus Murphy. „Dat is ook op zich is al een verdienste, waardoor we ons in de eredivisie toch goed hebben kunnen handhaven." De grote vraag wordt of Corbulo dat ook zal kunnen. Zaterdag wordt in ieder geval op een nog nader te bepa len plaats de beslissingswedstrijd te gen Orawi gespeeld. Eredivisie damp. VC-Heerlen-DVC3-1 (15-9, Il ls, 15-1. 16-14. VC Heerlen kamp Valvobal- Energo 2-3 (16-14. 8-15, 15-9. 13-15. 11-15). SFC Orawi 2-3 (15-10 10-15. 15-9. 1-15. 14-16). Onon Corbulo 1-3 (9-15, 15-11. 4-15. 8-15). Longa 59 AMVJ 0-3 13-15. 2-15. 5-15). UVC-Dynamo 0-3 <5 15. 3-15. 6-15) Sund VC Heerlen 21-40, Onon 21-36. Corbulo 21-36, Energo 22-26. DVC 22-26. Dynamo 22-24 Orawi 22-24. 8FC 22-16. AMVJ 22-14. Valbovol 21-12. UVC 22-6. Longa 59 22-0 Eredivitie: Blokkeer-Were Dl 3-1 (15-4. 14-6. 15- 7 15-7). Lycurgux-VC Tüburg 0-3 (8-15- 12-15 4 15). AMVJ RLVC-Orawl 3 1 <15-11, 12-15. 15 13 15-11», Orton-Corbulo 3-0(15-11.15-8.15-8). WC Zaan 69 1-3(4-15.6-15. 15-13. 8 '5i. Geldrop VC- AMVJ 2-3 116-14. 15-6. 10-15. 11-15. 9-15); Sund Blokkeer 22-44. AMVJ 21-34, Zaan '69 22 34. Lycurgus 21-24, Orion 22-22, WC 22-20 AMVJ RLVC 22 20. Geldrop VC 22 18. Orawi 22 16. Corbulo 22 16. VC Tilburg 22-8, Were Dl 22 4 nda< Bendien|Smits De Nederlandse Modemakers Informatie: 05490 -12345 DKLAS! CVV Wijk 0-4. Hauw Wl rOKLASl vm-Achi rterGen VlKJui. kEde-H Boy» 3-1. I«1J Vu Ut kTO and Boy»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 12