Sfeer bepalend /oor prestaties" Dick Buitelaar houdt ipifl van variatie e eïarry van der Horst heeft snel motionele binding met een club Verseveldt kan véél voor u betekenen als u van plan bent te 'plannen'! beidende Rijnsburgse Boys-trainer Atte Bouma: De Zwerver nu wel produktief Programma ^toordwijkse trainer met plezier gewerkt bij SV '35 £S O Joop Molendijk trainer NSW p "VNDAG 20 FEBRUARI 1978 REGIOSPORT Trouw/Kwartet H 13 SBURG Wie kent hem eigenlijk niet? Atte Bouma, de 29-jarige fulltime-oefenmeester van eklasser Rijnsburgse Boys, de man die met zijn wilde, fladderende haren doet denken aan de Itestamentische kolos Simson en al pratend meer gelijkt op een filosoof dan op een irsneetrainer. Ook de Fries die in het alledaagse leven zijn winst poogt te doen met de ilogie d.w.z. de leer van de invloed der hemellichamen op het lot en de aanleg van mensen. le^eeior Martin van Geldere m St AEP n: Ja< Herik ij ru: telmai bal vi idien •rrich^ vrijage tussen Bouma en Rijns- Boys, de trotse leider van de telkéëde klasse B, blijft echter be> ;rd da«ct tot één seizoen. Aan het einde lezet. h deze voetbaleditie keert hij te- de stat naar zijn oude woonstede Em- zelfn om daar de gelijknamige zon- it om ^hoofdklasser onder zijn bezielen- dspeli hoede te nemen, egengt brak te Bouma, de loyale, sympathieke ;ans d ste werknemer van het hoge aspi- ;n. Wi ies bezittende Rijnsburgse Boys, as gei i je qua persoon eigenlijk niet in ker za Bollenstreek verwachten. De ar- Stu tieke noorderling over zijn opmer- :rde. bjke komst bij de aanvang van het >ende seizoen: „Aan het eind van .-uil,! t vorige seizoen wist men dat ik JD 1 gging bij CEC. Rijnsburgse Boys Unwcht een trainer en nam •indie ntakt op met mi^' toonde interesse ik echter niet serieus nam. Ik had JTi g nooit van de club gehoord maar as da b toen (aPril 1977-red.) een oriënte- ~md gesprek in Zwolle gehad. Drie ar Ha gen na dat 6esPrek stond breed- on l £emeten in de krant dat ik in Pjnsburg zou komen, terwijl het 7oin g lang niet zeker was-Ik ben toen j een thuiswedstrijd van de Boys p an kijken. Het mes stond me op de n Jov el' ik had eiBenüjk geon keus. eten öor de Pubbciteit was het een ge dwongen keus. Ik heb echter van de nood een deugd gemaakt en was bovendien blij met een baan. Ach teraf heb ik er geen spijt van want ik heb het hier erg naar mijn zin, alleen is het jammer dat het trainingsveld voor de helft van het jaar onbespeel baar is. De rest van de accommoda tie en het spelersmateriaal is echter bijzonder aardig". Rijnsburgse Boys, loerend op de eer ste klasse, had een trainer van for maat binnengehaald. Bouma vol doet aan de hoge verwachtingen en heeft de pupillen van aanvoerder Cor Vreugdenhil op het erepodium van de tweede klasse gebracht. Het Rijnsburg-collectief bezit bovendien in spelers zoals Piet Haasnoot, routi nier Jac. den Heyer, chef d'équipe Cor Vreugdenhil, goaltjesdief Henk van der Zwan en de pas binnenge haalde doelman Constant Smit (ex- Noordwijk) kwaliteit van eersteklas- se niveau. Bouma over de toekomstdroom van de geelzwarten: „We zijn ervan uitge gaan dat we promoveren. Alles is hier in de lift, ook in organisatorisch opzicht. Het eerste elftal is het vlag- geschip van de vereniging en met een fulltime trainer denkt men meer kans te hebben die promotie te be reiken." Bouma valt in de smaak, „Ik denk dat ik het hier wel gemaakt heb. ik ben erg populair bij de supporters. Ze willen me ook op de lijst voor de gemeenteraad plaatsen", legt de rijk in zijn haar zittende trainer zeer zelf verzekerd uit. Bouma lijkt dit sei zoen met Rijsburgse Boys succes te oogsten. Voor hem zelf is dit seizoen al een vreugdevol gebeuren. Eind 1977 behaalde hij zijn A-diploma, goed nieuws, dat hij de Vara-propa- gandashow van Sonja Barend mocht vertellen. In die televisie-uitzending mocht het in de stoel onderuitzit- tend consumerend Nederland getui ge zijn van het decimeren van Bou- ma's haren door een „wereldkap per". Dat ook coiffeurs van wereldni veau „vergissingen" begaan bleek achteraf. Bouma: „Mijn haar is nu te kort, maar ik kan er moeilijk wat aan vastplakken." Ofschoon de niet-autobezitter het best naar zijn zin heeft in Rijnsburg, houdt hij het na dit ene seizoen toch voor gezien. Emraen, hoofdklasser en een begrip in Drenthe, is zijn volgende baas: „Emmen bezit een unieke accommodatie, het complex is berekend voor betaald voetbal. Als je daar komt, dan geloof je je ogen Atte Bouma, in karakteristieke houding: „In het spel komt je ware aard naar boven, dan valt het masker." niet. Ook heeft de club bij een even tueel kampioenschap aspiraties in het betaalde voetbal terug te keren. En wat ook van belang is, is dat ik er financieel stukken op vooruit ga." Over de promotiekansen van zijn huidige leerlingen wil Bouma kwijt „dat het van zo'n complex van facto ren afhankelijk is en er bovendien nog tien wedstrijden te spelen zijn. De sfeer is in ieder geval uitstekend. Op de training vliegen de vonken er af. Bij de laatste trainingsavond handhaafden we tijdens het partijtje de stand van de vorige avond. Wij spelen geen opportunistisch voetbal meer, we acteren uiterst clever. Dat wordt door de supporters niet altijd in dank afgenomen. Ons spel wordt door lang niet iedereen gewaardeerd. Toch spelen wij spectaculair. Er is sensatie en daardoor komen er zo veel mensen. Wij kiezen voor de aan val, scoren regelmatig maar door onze aanvalsdrift krijgen we ook veel tegentreffers te incasseren." Tenslotte Bouma als filosoof en ka rakterastroloog: „In het spel komt je ware aard naar boven, dan valt het masker. Daar kan ik zeker wat mee doen. Alles draait om de sfeer. Als die er niet is, kan je ook geen presta ties verwachten. Je kunt dan trainen tot je een ons weegt, je zult echter niets bereiken. Vergelijk het meteen tropische plant die alleen in een warm klimaat gedijt. Spelvreugde is bij mij essentieel. In het huidige voetbal is het alleen een dans om het gouden kalf. Alleen de punten tellen, wat vaak ten koste van de spelvreug de gaat". Voor de steenbokken onder ons: „Over het algemeen zijn het mensen die proberen aan de top te komen. Het zijn Einzelg&nger. ze houden van het lange afstandwerk, zijn echter sober. Improviseren kunnen ze ech ter niet. Als voetballers heb ik ze graag want het zijn noeste, harde arbeiders." Het zaterdagvoetbal zal de niet ge ringe capaciteiten inclusief een enor me brok mensenkennis van de ver trekkende Bouma missen. Toch zul len we nog van hem horen. „Mijn tijd komt nog, over vijftien jaar komt mijn beurt wel. Wees Je zelf want alleen die trainer (de mens) die zich zelf is, heeft succes". Van onze sportredactie ROTTERDAM Er werd toch nog vriendschappelijk gevoetbald on danks de ijzige toestand op de vel den. De Zwerver, dat in de competi tie moeilijk tot scoren komt. was nu wel produktief. tegen eersteklasser De Zwervers. Het werd 7-3 na een 1-2 ruststand Scoreverloop: Nico van Steenis 1-0. Charley Bosveld 1-1 en 1-2. Wim van Tol 2-2. Peter de Haan 3-2 en 4-2. Nico van Steenis 5-2. Hans van Neck 5-3. Nico van Steenis 6-3 en José Munoz 7-3. Onder leiding van scheidsrechter Rosier acteerde eersteklasser Quick Boys tegen ARC en won met 3-2. Ruststand 1-2. Doelpunten van Bert Stenvers (1-0), Joep den Hollander (1-1), Dick Lagerweij (1-2), Kees van Rooyen (2-2), Nico Kuyt (3-2). Het merkwaardige in deze strijd was dat de eerste helft op het hoofdveld werd gespeeld en de tweede op een bijveld. Tegen de "s-Gravenzandse S V. won Zwaluwen met 0-2 door treffers van Ernest Kegel en Leen Pijpers. Nieuw Lekkerland walste over de derde klasser-zondag Lekkerkerk. Het werd 6-1. De doelpunten kwamen op naam van Maarten Koorneef. Ane van der Ham, Hugo Boel. weer Arie van der Ham en Ton van Wijk, Rust 5-0. In de tweede helft voerde Ton van Wijk de stand tot 6-0 op en redde Arie den Besten de eer (6-1). Kozakken Boys was te sterk voor Oranje Wit. De eindstand 5-0 werd als volgt bereikt: Jan van Vuuren 1- 0. Leo Leeggangers 2-0 (rust). In de tweede helft scoorde Dick Damen drie keer. aldus een zuivere hattrick. VER. "^RE UITSLAGEN: SSS-Em- ma 2-1, Jodan Boys-Excelsior M 6-1. SC Voorne-Rijsoord 4-4. VVN-VVGZ 2-4, Unicum-VDL 6-1. 4A Vlaardmgen-Naaldwijk Hlllegersbtrg- Schevenlngen 4B Ha2erswoudse Boys-De Sleutels, Semper Altlus-DSVP 4C: Herman- dad-Excelsior P 4D: Phoenlx-OJS rlijk ïn ui 1 nai n de elpu valz i 10- 2N HAA£r De ervaren trai- r Harry van der Horst verlaat ■op dpn het einde van dit seizoen t Scheveningse SV'35, waar j dan drie jaar heeft volge- laakt. In goede harmonie ove- ^Jiggens, hetgeen ook blijkt uit wer#t drietal achterliggende ja- stige n. Het bestuur van de Sport- toe: ereniging toont zich tevreden: lij heeft aan onze verwach- ngen voldaan". Terwijl Van J ïr Horst de periode bij de diiendenclub SV'35 niet snel aar it>u vergeten. Immers het kam- verw oenschap van deze vereni- nh ng en de daaraan verbonden >Ddg romotie naar de tweede klas - ge, jn voor hem net zulke emotio- aantfle hoogtepunten als inder- ivocqjd het behalen van het kampi- hc snschap van Nederland met z° 'oordwijk. d, wd J ellicht dat het trainerschap bij Dordwijk er de oorzaak van ge- r~P sest is dat hij bij de sympathieke 'a^ an origine) Scheveningse club te- •Hor» cbt 6ekomen is. Indertijd versloeg aan 1P35 de kampioen van Nederland in n wedstrijd voor de beker met 3-2. m estuurders gnuiven nog als ze daar- a?Y n denken: „Wij openden de score ?!J;! ivendien nog". Het is Harry van de 7-^1 orst tot op de dag van vandaag J jgebleven en toen hij van zijn vori- spe club Ter Leede afscheid nam was 'eas: it met SV'35 gauw beklonken: „Ik ien bigde ze op een afstandje en via idere verenigingen hoorde ik posi- J®1.® eve berichten over de sfeer en het oiin leiersmateriaal". ïn v jd. I imiddels is hij van meer dan een geer ental clubs trainer geweest en kan eepèj bogen op een ervaring van ruim rrelft jfentwintig jaar. In de bollenstreek lan de technisch ambtenaar bij defen- t Ri e dan ook geen onbekende. Clubs n s( s ARC, RCL, Katwijk, Noordwijk C v< i Ter Leede trainde de 51-jarige intean der Horst ieder twee jaar. Bij helf izo stond hij vijf seizoen onder con- epefact. Zijn eerste vereniging spande el de kroon. Bij het voetbalgebeu- n in Roelofarendsveen (DOS) was j^el| ij zo'n tien jaar betrokken. Goede ft 2< erinneringen heeft de Noordwijker t-iidiian Floreant, ASC en met name Die ercui aghe: „We haalden in de toenmali- .8mv e derde klas een hoge klassering, tut! amelijk een tweede plaats. Jammer as dat zij net als bij SV'35 zo'n i echte accommodatie hadden. Ik a-At en gewoon blij dat zij nu een eigen aseri »ld met een eigen kantine hebben, y0i et wordt een goede vereniging." 1-14. uidelijk is dat Harry van der Horst, anks zijn vele ervaringen, het oetbal niet kan loslaten en met zijn lub een emotionele binding aan- r aat die niet makkelijk te verbreken S „Contacten blijf ik altijd graag ehouden. Ik houd van een fijne c ereniging. waar ik me betrokken 13 oei bij de groep. Het financiële omt bij mij niet op de eerste plaats. ir Het is wel gebeurd dat ik me aanpas- lja e aan de situatie van een club." En 'na ver SV'35: „Ik heb alüjd met het estuur een fijne relatie gehad en die laï eb ik nog. Mijn wensen zijn altijd in8 eantwoord. Ik denk aan het goede vc pelmateriaal. wat er gekomen is en -al e ingestelde bespreking voor de lel redstrijd ergens in Den Haag. bij uvi daarbij is het belangrijk dat er een goede opvang is van de Jeugd." De werkelijkheid is echter dat de Scheveningers met De Geuzen. ZOB, Lyra en Amstelveen gaan uit maken wie afdaalt naar de derde klas, terwijl Rijnsburgse Boys (Van der Horst heeft er zo'n vijf jaar ge speeld) fier bovenaan staat. Van der Horst: „Als ik het programma bezie, dan geef ik Volendam ondanks de achterstand de meeste kans, maar Rijnsburgse Boys is haast wel ver plicht om kampioen te worden. De Geuzen komt het meest in aanmer king om te degraderen. Qua voetbal waren zij de minste." Het spelersmateriaal ls er dan ook niet naar om aan degradatie te den ken. Behoudens een enkele verande ring, wat in één geval een klein con flict veroorzaakte, speelt het team al jaren in dezelfde samenstelling. In zet en techniek kunnen de Sportver eniging tot een geducht team ma ken. Immers aanvoerder Ton de Rijk, Cees van der Ende, Wout Pronk en Jaap Rog staan hun man netje wel. Kwaliteiten van Bert Kui per, Jerry de Rijk, Kees Buis zijn op technisch gebied bekend. Jasper Harteveld en Jaap Gruppen zijn de afmakers van het teamwerk. Terwijl Hans Bal (teruggekeerd van FC Vlaardingen) na een inwerkperiode zich steeds meer laat gelden. De voorhoede moet echter ervaren dat de tegenstand feller ls en daardoor blijven de goals (nog) uit. Van de doelmannen Gerard Knoester. Jaap Toet en Rob van de Linden lijkt de laatste door wat mindere prestaties van Toet het gewonnen te hebben. „Wij zijn door homogeniteit tot onze prestaties gekomen", aldus de schei dende Harry van der Horst. Harry van der Horst: „We zijn door homogeniteit tot onze presta ties gekomen." Van onze sportredactie ROTTERDAM Tweedeklas ser NSW heeft Joop Molendijk aangetrokken als opvolger van trainer Dick Buitelaar, die na twee jaar vertrekt naar eerste klasser Nieuw Lekkerland. Mo lendijk is bezig aan zijn derde seizoen bij Groote Lindt, dat in de derde klas uitkomt. Hij werd gekozen uit zeven sollicitanten. Roon Schleurholtz-Boerma wordt de nieuwe trainer van ASWH, waar Leo van Graafei- land opstapt. Dé laatste gaat na drie seizoenen weg naar HBSS. Schleurholtz-Boerma is afkom stig van zondagclub DRL, waar onlangs na moeilijkheden zijn tweede jaar voortijdig afbrak. Piet de Wolf, nu nog bij zondag eersteklasser HION, gaat naar PPSC. Hans Kostense keert de Schiedammers na twee jaar de rug toe en treedt in dienst van Excelsior M. Arie van der Gie- sen verruilt na vijf jaar vierde klasser Phoenix voor tweede klasser Rijsoord, dat Hans Ruy- tenberg na één jaar ziet ver trekken. Bertus Dekker wordt de nieuwe oefenmeester van Altena. De oud-eerste elftalspeler, die voor het derde seizoen Rijswijkse Boys traint, neemt de plaats in van Joop van Linstee. Atte Bou ma en Rijnsburgse Boys gaan na één jaar uit elkaar. De Frie se trainer heeft een contract ge tekend bij zondag-hoofdklasser Emmen. VVOR heeft in de persoon van Gertie Baas, die aan zijn derde seizoen bij Sunlight bezig is, een plaatsvervanger gevonden voor Leen Tump, die om per soonlijke redenen van contract verlenging afzag. Gerrie ter Horst (Die Haghe), Nico de Bruyn (Maasdijk) en Ym van Straten (GJS) blijven. door Andries Trouwborst DICK BUITELAAR: van NSW naar Nieuw Lekkerland. ROTTERDAM De cirkel is voor Dick Buitelaar weer gesloten. De huidige trainer van de Numansdorpse tweedeklasser NSW, die twee seizoenen lang genoeg vindt om bij één vereniging als voetbaldocent actief te zijn, neemt de komende puntendans zijn handwerk op bij Nieuw Lekkerland. Er waren nog meer vereni gingen. zoals Hermes DVS, Papendrecht (beide zondag-eerste klasser) en RAC (Rijen) aan het loven en bieden. iemand thuis of als het zo uitkwam bij mij thuis. Zo creëer je een band." De slechte toestand van het veld en de door vele verenigingen bekriti seerde kleedgelegenheden werkten bij hem niet frustrererend. „Ik heb drie jaar geleden niet gezegd dat ik zo niet kan werken. Je moet zo'n karwei aandurven. Je haalt je veel op je hals, maar dat vind ik niet zo erg. Als je alles hebt, dan blijft er maar een klein stukje voor jezelf. Doordat je gebonden bent aan bepaalde trai ningsavonden en je beperkte kleed gelegenheid hebt, moet je je aanpas sen aan de vereniging. Je werkt dan onder bepaalde spanningen, maar ik heb de jongens altijd voor gehouden dat het „binnen" dan niet zo best was. maar dat we het „buiten" kon den laten zien. Het tenue was dan ook keurig verzorgd en op hét veld hebben we er ook naar gestreefd om een waardig tweedeklasser te zijn en tot de laatste dag zal ik er naar streven om dat te blijven. Gelukkig zijn de velden door de gemeente ge kocht en de bedoeling is dat er drie velden voor SV'35 worden ingericht. Terwijl het clubgebouw zelf wordt gebouwd." Eindelijk dan optimistische gelui den over het verdwijnen van de kan tine en kleedgelegenheden. Er zal een drukke tijd volgen voor bestuur en leden om alles in de puntjes te regelen. Daarbij komt nog de zorg over het handhaven van SV'35 als tweedeklasser. De scheidende trai ner ziet dit zeer positief in. Zonder meer stelt hij: „SV'35 blijft tweede klasser. Ik ben er van overtuigd dat we uit de resterende tien wedstrijden zo'n tien punten halen en ons daar door redelijk klasseren. Kijk, we za ten met acht punten uit acht wed strijden aan de goede zijde van de streep. Daarna was het spelbeeld niet anders. We leden tegen 's-Gra venzandse SV, Ter Leede terechte nederlagen. Andere ontmoetingen zoals tegen ZCFC, Volendam, Mar ken en Jodan Boys verloren we maar net. Trouwens Den Haag heeft recht op een eersteklasser en ik vind dat SV'35 daar de meeste aanspraak op kan maken." Een idee-fix? Wellicht dat het tot stand komen van een goede accom modatie stimulerend werkt op spe lers van andere verenigingen, maar daar zijn andere verhalen van in omloop die er soms niet om liegen. Van de;r Horst: „Je moet die spelers in gepkste vrolijkheid inpassen en f Verseveldt heeft zo'n 80 verschillende planborden. Met zelf klevende of magnetische symbolen. Voor termijnplanning, voorraad controle, machine-bezetting enz. Onze gespecialiseerde adviseur kan in de showroom alle plansystemen 'duidelijk' laten zien. Tol ziens! Vraag snel onze documentatie folders aan. Adviseurs en verkopers van efficiëncy Herengracht 52a. Den Haag Tel 070-469214 Voor de Brabantse derdeklasser, die vast geloofde dat Dick Buitelaar. Daan Schrijvers zou opvolgen, bete kende het nieuws een geweldige te leurstelling. Voordat Buitelaar naar NSW ging fungeerde hij als succes vol trainer bij RAC. Onder het beleid van Schrijvers degradeerde de ploeg en vecht nu ook voor behoud. „RAC speelt te laag." verduidelijkt Buite laar. „Ik ben nu voor m'n A-diploma bezig. Wanneer ik dat haal wordt de sprong van RAC naar een andere vereniging te groot." Het is ook nog niet zeker dat Nieuw Lekkerland in de eerste klas blijft. Het behoud is moeilijk, al zal Jan Ravenschot de oefenmeester van thans er alles aan doen om aan zijn opvolger een eersteklasser af te leveren. „De club is volkomen nieuw voor fhij," concludeert de 38-Jarige Rijenaar die met Nieuw Lekkerland aan zijn vijfde club als trainer be gint. Daarvoor speelde de oorspron kelijk Hagenaar voor Ornas en RAC. En trainde vervolgens Waspik, Good Luck (Raamsdonk). Wit Zwart (Sprang Capelle), RAC en NSW. „Wanneer ik naar het doelsaldo kijk." beschouwt Dick, „lijkt de ach terhoede van Nieuw Lekkerland veel op een zeef. Daar zal verbetering in moeten komen. De mensen die het weten kunnen hebben mij verteld dat Nieuw Lekkerland opportunis tisch voetbal speelt. Daar hou ik van, maar de defensie moet ook in de gaten worden gehouden Het is zo. De daadkracht van Buitelaar is ge richt op acties in de vijandelijke richting. Dat moet dan gepaard gaan met een hoog tempo. Via een spel dat verrassingen inhoudt. Met het razendsnel penetreren van verdedi gers Ongetwijfeld heeft Dick dezelf de ambiance als Ravenschot. Waar bij de internationale ervaring als trainer van het Nederlands Militair elftal, in voortreffelijke samenwer king met coach Jan Zwartkruis, mooi meegenomen ls. Hij zegt: „Ik vind sport en vooral voetbal geweldig." Welnu. Buitelaar heeft van zijn hobby ambitieus een beroep kunnen maken. Deze drukke professie bestaat uit sportlessen ge ven aan cadetten van de Koninklijke Militaire Academie te Breda als luchtmacht-instructeur Als uitvloei sel van deze sportieve baan heeft de voetbalkenner, die graag nieuwe we gen bewandelt, in vele plaatsen op onze aardbol gewerkt Hij doceerde op de internationale NATO-school in het Franse Fontainebleau onder de rook van Parijs. Door de Conseil International du Sport Militaire (CISM) werd hij uitgezonden naar Kameroen. Later naar Katar, een bloedheet en schatrijk ministaatje aan de Perzische Golf Dat „finan cieel niet onbemiddeld" vanwege de daar aanwezige olie. Hij bracht een groot aantal oefenmeesters, zoals dat heet uit voetbalontwikkellngs- landen. de westerse, moderne voet- balkunde bij. Onnodig om te zeggen dat Buitelaar „zijn talen" uitstekend spreekt. Dick deed in die buurten, ver van huls. onuitwisbare indruk ken en ervaringen op. Op voorspraak van Jan Zwartkruis werd de beroeps militair aan het Nederlands Militair Elftal als trainei toegevoegd. Sinds een jaar of vijf verzorgt hij voor deze voetballende dienstplicht-represen tanten de training. Het Nederlands Militair Elftal is een trouwe deelnemer aan het CISM-we- reldtoernooi. in nauwe samenwer king met de CIMS de Nederlandse tak van de CISM De voorronden hiervoor nemen binnenkort een aanvang. Nieuw Lekkerland moet er zich dan maar mee verzoenen dat Buitelaar wel eens verstek moet laten gaan in de dug out, Doch daarover zullen hij en het bestuur van de eersteklasser, evenals dat bij NSW in goede har monie is gebeurd, wel duidelijke af spraken maken. Trouwens er zit voor Dicks nieuwe club een brok reclame in dat hun trainer tevens de man ls die veelbelovende profs, die tijdelijk als wapendrager fungeren, onder zijn hoede heeft. Buitelaar is een leergie rige knaap. Vandaar dat hij probeert het begerenswaardige papier als A- trainer te bemachtigen. Buitelaar is een voorstander van veel contact tussen bestuursleden, spe lers en trainer. Hierin ziet de Rije naar de nodige voordelen. Een voet balvakman moet zich niet opsluiten en net doen alsof bij zijn club de voetbalwereld ophoudt Dat is on Juist, want juist de verbor.Jenheid tussen vakbroeders werkt positief Technische en tactische gegevens uitwisselen is mede zeer leerzaam. Daarbij moet een trainer ook kun nen incasseren en luisteren. En niet gelijk boos worden wanneer een an dermans mening niet overeenstemt met de zijne.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 13