Zes RAI-primeurs Iware trucks om meer ier man te vervoeren Windgeleiders sparen brandstof Elektrotransporter van VW schoon maar duur Russische toendrawagen Niva nu ook voor export De Russische auto-industrie heeft een terreinwagen, die spe ciaal ontworpen is voor het rijden onder barre weg- en weers- )mstandigheden in Siberië, nu ook geleverd aan Avtoexport te Moskou met de bedoeling de verkoop buiten de Sovjet-grenzen e starten. Het is een uiterst compacte auto van 3.72 meter engte met vierwielaandrijving. De naam van deze toendra- vagen luidt Lada Niva 2121. Het model wordt vandaag op de 3edrijfsauto-RAI uitgebracht. De Niva wordt gemaakt in de Vaz- abriek te Tolyatti, waar tot vorig aar alleen de van de Fiat 124 afge leide Ziguli's of Lada's gemaakt •erden. De terreinwagen is echter een geheel eigen ontwikkeling van deze fabriek, die daarmee reeds en- tele Jaren geleden een begin maak- Vorig voorjaar kwam de produk- tie van de Niva op gang in Tolyatti, waar de produktiecapaciteit nu rond 700.000 wagens per jaar be draagt. Dat is meer dan in enige andere autofabriek ter wereld. Vorig jaar zijn vijftienduizend Ni- ra's gebouwd; dit jaar zullen het er lo'n zestigduizend moeten worden. Het model heeft een speciaal on derstel, maar vertoont verder nog wel wat overeenkomsten met de Lada 1500. De motor is dezelfde: ?en anderhalve liter met 55 DIN- (W (75 pk) vermogen. De wagen leeft achterwielaandrijving, waar aan aandrijving op de voorwielen kan worden toegevoegd. Het model is dat van een wat ge drongen stationwagon met achter klep. De bagageruimte is niet groot, tenzij de achterste bank wordt neergeklapt. Wel is de Niva behoorlijk compleet van uitrus ting, met o.m. rembekrachtiging, rolgordels en hoofdsteunen en een gereedschapsset voor de doe-het- zelver, waar de looplamp bijhoort Als topsnelheid wordt 132 km per uur opgegeven. De prijs bedraagt 16.955 gulden incl. BTW. Vorig jaar heeft de Russische auto industrie als geheel 1.275.000 perso nenauto's gebouwd, waarvan er on geveer 350.000 geëxporteerd zijn. Zes Oosteuropese landen en Irak behoren tot de voornaamste afne mers; daarna volgen Westeuropese landen. In volgorde. Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en Ne derland. De plannen tot export naar Amerika zijn tot dit jaar uit gesteld. 1 DAF F 1300 en F 1500 De Nederlandse fabriek OAF, die dit jaar het gouden jubileum viert, heeft nieuwe zwaardere versies voor de lichtste vracht wagenserie van het merk uitgebreacht. Ho gere laadvermogens en motoren met meer vermogen onderscheiden de nieuwe truck- chassis F 1300 en F 1500. De resp. totaal gewichten bedragen 11,8 en 14 ton; de keuze uit de motoren gaat van 85 DIN-kW (115 pk) lol 113 DIN-kW (153 pk). De forsere DAF-diesels dienen voor het zwaardere bestelwerk. Er is een grote va riëteit in opbouwmogelijkheden Op de RAI toont DAF ook een vierasser als F 2800 topmodel van 34,2 ton en de voor de landmacht bestelde legertruck YA 4440 Mitsubishi Sigma Het Japanse merk Mitsubishi, dat tevens voor het eerst op de Bedrijfsauto-RAI ver schijnt met de sinds vorig jaar geïmporteer de lichte vrachtwagens, brengt er een nieu we versie uit van personenauto Galant Sigma Het is de vijfdeurs Stationwagon, die alleen geleverd wordl mei de door balansassen geruisarme 1,6 liter motor van 56 DIN-kW (75 pk) vermogen De Mitsubi shi Galant Sigma Stationwagen is zeer compleet urtgerust. met rurtewisser er sproeier op de verwarmde achterruit De over de volle breedte en hoogte doorlopen de achterklep, wordt door gasgevulde dem pers opengehouden. De laadruimte is ge heel bekleed Bedford 4 x 4 CF Een bestelauto met voorwielaandrijving, die nog niet in produktie is, wordt door General Motors aangekondigd. Op de Be- drijfsauto-RAI is het prototype te zien van deze Egelse Bedford 4 x 4 CF, die de zwaarste motor uit de reeds bestaande CF- modellen kreeg: de 2,3 liter met 59 DIN-kW (80 pk) vermogen. De wagen heeft achter een vijfversnellmgsbak een verdeelmecha nisme. die het koppel in een verhouding van één op twee over voor- en achteras verdeeld. De vierwielaandrijving is zodoen de altijd volledig in werking. De handel baarheid is volgens GM onder allerlei om standigheden bij deze 4x4 extra gunstig. Dodge Adventurer Van het Amerikaanse Chrysler-concern toont Autobedrijf Ten Hoeve B V te Den Haag een nieuwe Adventurer Diesel onder de merknaam Dodge. Het nieuwe type, dat alleen nog in de Verenigde Staten was uitgebracht waar Chysler nummer één in deze bestelwagen is heefl een zescilin- der vierliter motor verkregen, die 76 DIN- kW (103 pk) vermogen levert De remmen van deze zesdlmder diesel zijn hydraulisch bekrachtigd met een pomp. die ook het stuur bekrachtigt. De Adventurer Diesel is leverbaar als pickup, met kaal chassis of met dubbele cabine. Automatische trans missie behoort tot de standaarduitrusting Renault 5 Bestel Van de Renault 5 TL is een bestelauto afgeleid, die de Franse fabnek thans ook m Nederland uitbrengt. Uiterlijk verschilt hel model nauweii|ks van de personenauto, maar wel zal het zo'n vijftien procent goed koper uitkomen doordat geen bijzondere verbuiksbelasting verschuldigd is Beide achterste zijruiten zijn dichtgemaakt. De achterklep is dezelfde: een achterbank ont breekt. waardoor een kubieke meier laad ruimte ontstaat De Renault 5 Bestel is speciaal bedoeld voor stadsbeslelwerk De wagen beschikt over de normale 950 cnv- motor met 32,5 DIN-kW (44 pk) vermogen. De stoelen voor zijn uiteraard verstelbaar Mazda 1800 De Japanse fabriek Toyo Kogyo heeft een zeer compleet uitgeruste „ptckup geïntro duceerd. die aangeduid wordt als B 1800 LB. Het is een open model, dat afgeleid werd van de personenauto's en m de cabine dan ook allerlei voorzieningen heeft die aan de gewone Mazda's doen denken. De bank is verstelbaar, de voorruit bestaat uit gelaagd glas. het remsysleem is be krachtigd en het instrumentenbord is als van een personenwagen. De Mazda B 1800 heeft een 1,8 liter molor van 61 DIN- kW (83 pk) vermógen. De in totaal 4.74 meter lange en 1.62 meter brede wagen beschikt over een laadvloer van 2.19 meter x 1,44 meter DERDAG 9 FEBRUARI 1978 TROUW/KWARTET P 9 - RHS 11 0e chauffeurs kosten meer, dan maar duurdere vrachtwagens ook. Dat is volgens de RAI de edering, die een stijgende verkoop in de zwaarste categorie trucks en trekkers tot gevolg heeft, loewel het de vervoerders bepaald niet voor de wind gaat. Maar door per man meer te ransporteren kunnen de vervoersbedrijven en eigen vervoerders hun efficiency opvoeren en uit e kosten komen. ie vervoersbranche is vanouds al ten vetpot, maar verkeert op dit joment danig in moeilijkheden. )e groei in het wegvervoer is min- tr geworden, doordat het econo- lisch minder gaat. Er is sprake an overcapaciteit. Het aantal ver- oersbedrijven bedraagt nu nog 200 tegen ruim 10.000 tijdens de orige Bedrijfsauto-RAI, twee jaar tleden. Internationaal is de con- jrrentie ook van Oostbloklan- en toegenomen en hebben de lederlandse vrachtrijders terrein loeten prijsgeven. Ut leidt tot kritiek, vooral omdat e controles op rijtijden en asdruk- oorschriften in Nederland de laat- te jaren verscherpt zijn. Tijdens en persconferentie van DAF zei lerkoopdirecteur W. Lijmer van eze fabriek onlangs: Er is niets op tegen dat, wanneer r regels zijn, er ook controle op die egels is. Maar het werkt wel irrite rend, wanneer die controle als het om buitenlanders gaat zelfs al rijden ze DAF veel minder inten sief is. En zo is de situatie. Regel matig komen uit Oosteuropese lan den en ook uit andere niet EEG- landen, vooral uit Spanje, zwaar overbeladen wagens, bereden door chauffeurs die véél meer uren ma ken dan hun Nederlandse collega's. Dit leidt tot tonkilometerprijzen, waarmee de Nederlandse vervoer der moeilijk kan concurreren. Volgens de heer Lijmer wijken Ne derlandse vervoersbedrijven zelfs uit naar het buitenland. DAF Trucks heeft desondanks een goed jaar achter de rug met een verkooprecord van 4.774 wagens in Nederland en een produktiestij- ging van zes procent tot 12.784 een heden. DAF heeft in de totale markt voor zware vrachtwagens en trekkers een aandeel van rond der tig procent, wat vorig jaar neer- 'on's Automobielhandel B.V. houdt tijdens de RAI een onder- oek naar de daadwerkelijke b elangstelling voor elektrische lestelwagens. De Duitse fabriek Volkswagen heeft het Tran- iport-model met elektromotor, accu's en oplaadapparatuur in lerieproduktie genomen. Maar het geheel zal ongeveer het esvoudige kosten van de prijs van een Transporter met lenzinemotor, die op zo'n vijftienduizend gulden excl. BTW tornt. liettemin zijn aan de elektrische iuto tal van voordelen verbonden, uit oogpunt van energiebéheer zo vel als milieu. De accu's, die samen 160 kilo wegen (vandaar vooral de hoge prijs), kunnen worden opgela den buiten de piekuren, wat tevens «en voordeel in de exploitatiekos ten is. Er wordt op een lange le vensduur gerekend. De in 1969 be-r lonnen ontwikkeling van een Elek- ■fetransporter, waarvoor VW met" lf*t elektriciteitsbedrijf GES sa- mmwerkt, resulteerde al zes jaar geleden in de eerste prototypes. Sedertdien zijn meer dan een half niljoen proefkilometers afgelegd. Het energieverbruik van de Elek trotransporter bedraagt 55 kW/uur per honderd kilometer. De actiera dius is 50 tot 80 km, afhankelijk van de gemiddelde snelheid. De topsnelheid komt op 70 km per uur bij 33 DIN-kW (44 pk) vermogen. Set laadvermogen van de VW- Elektrotransporter is 800 kilo. In Duitsland hebben vooral de pos terijen zeer positief gereageerd op de pluspunten van de elektrische bestelauto. De exploitatiekosten, die „variabel" zijn, vallen mee. Het minieme motorgeluid, dat over- itemd wordt door andere geluiden en het ontbreken van enig uitlaat gas blijken vooral in volle steden een groot voordeel. Ook in andere landen, zoals Enge land, Oostenrijk en Zweden, heeft de post proevèn met elektrische auto's ondernomen. In Zweden heeft Saab vorig jaar voor dat doel een tweetal speciale elektromobie- len ontworpen. Vorig jaar november is in Londen ten uitgebreide test begonnen, uraarbij uiteindelijk 62 elektrische lestelwagens zullen worden inge- - et. Daartoe werken de Greater /ondon Council, het ministerie van Industrie en fabrikanten samen. De regering heeft een bedrag van twee miljoen gulden gevoteerd om de kostenverschillen met normale bestelwagenexploitatie te over bruggen. Ook hier gaat het voorna melijk op de prijs, die twee tot drie keer zo hoog zou uitkomen als voor conventionele bestelauto's. De on derhoudskosten zouden beduidend lager zijn. Dat bij de prijs de accu- kosten meegerekend zijn is aanne melijk; de oplaadkosten vallen er echter deels buiten in tegenstelling tot bij VW, waar een oplader inbe grepen is. De voertuigen, waarmee in Londen geëxperimenteerd wordt, worden geleverd door het in de elektrotech niek gespecialiseerde concern Lu cas in samenwerking met General Motors (Bedford CF-typen), door het bedrijf Crompton Electricars en door een consortium van Chlori de Technical dat al eerder elek- trobussen uitbracht met de Na tional Freight Corporation en Chrysler (onder de merknaam Si lent Karrier). Lucas en Chloride leveren elk 25 bestelwagens; Crompton levert er twaalf. Als top worden snelheden opgege ven, die uitkomen tussen de 70 en 90 km per uur, terwijl de actieradi us boven de 80 km per uur zou uitkomen. In het algemeen zijn de bestelwagens groter dan VW's Elektrotransporter, zodat ook de basisprijs van dezelfde typen met benzinemotor hoger uitkomt. Op deze wijze kan men laadvermogens van 750 tot 1.750 kilo bereiken. Bij de overdracht van de eerste drie wagens aan de Greater London Council verklaarde de Britse minis ter van Industrie, Alan Williams in november: „Erkend moet worden dat de prestaties van de grote mo derne elektrische voertuigen zich in stedelijke omstandigheden zeer goed laten vergelijken met wagens, die van normale zuigermotoren voorzien zijn." kwam op meer dan 3.700 eenheden (de overige duizend behoren tot an dere categorieën, zoals bussen, le gervoertuigen, speciale wagens e.d.) De totale Nederlandse ver koop van trekauto's nam in 1977 toe met veertien procent tot voor het eerst meer dan driezuidend eenheden, de verkoop van zware vrachtauto's steeg met ruim twin tig procent tot ruim boven de ne genduizend eenheden. Toch was dit laatste geen record: in 1971 wer den 9.800 zware vrachtwagens ver kocht. Het aantal verkochte trek kers kwam toen echter op 2.200 eenheden en samengesteld hebben de zware trucks en trekkers vorig jaar wel degelijk een recordver koop behaald. Ook de opleggerver- koop staat op recordhoogte. „Hoewel de rendementen duidelijk onder druk staan staan de vervoer ders toch voor de noodzaak inves teringen in steeds zwaardere een heden te doen om nog enigszins compensatie te vinden voor de stij gende loonkosten", concludeerde de heer A. C. M. Beers, directeur van Beer's Zonen het importbe- drijf vond de Zweedse Scania's en voorzitter van de RAI-auto-af- deling. Hij noemde „deze schaalvergroting een voorwaarde om te blijven be staan" voor de vervoersbedrijven, die nu met minder verdiensten meer geld in hun wagenpark moe ten steken. Dat de economie niet rooskleurig is, valt echter wel te merken in de bestelautosector, waar de verkoop in 1970 nog 33.000 bedroeg, maar in de Jaren 1971 tot en met 1977 ln de buurt van de 29.000 bleef om vorig jaar vergeleken met 1976 nog een lichte daling te vertonen. Dit in tegenstelling tot de steeds stijgen de personenautoverkoop. Vorig jaar stond Volkswagen bovenaan bij de bestelwagenver koop met een aandeel van 23,5 pro cent. Daarna volgden Mercedes- Benz met vijftien procent. Simca en Ford met elk twaalf procent, Citroën met acht procent en Re nault met 7,5 procent. De lichte vrachwagens slechts 850 in getal worden voor meer dan tachtig door Mercedes geleverd. Bij de zware vrachtwagens was DAF koploper met 28,5 procent, gevolgd door Mercedes met 25, Ford met 7,5, Volvo met 7 en Sca nia met 6 procent. Bij de trekkers volgen na DAF met 31,5 procent, Scania met 23,5, Mercedes met 14,5 en Volvo met 13,5 procent. DAF verkoopt twee van elke vijf autobussen, die in Nederland wor den afgeleverd. Dat aantal is vorig jaar echter teruggelopen van 930 tot 850 bussen. De zware trekker-opleggercombinatie is internationaal in opmars: hier Zweedse Scania's, die binnen de Euromarkt in Zwolle worden geassem bleerd. Een door Ambi aan Albert Heijn geleverde neuskegel. Een door Daimler-Benz meegeleverd windscherm. Neuskegels en windschilden bieden de meest voor de hand liggende mogelijkheden om vrachtwagens zuiniger te maken. In Amerika is op het ogenblik een discussie gaande tussen de autofabrikanten en rege ringsautoriteiten over lagere ver bruikscijfers, die ook voor bedrijfs wagens vereist worden. De indu strie ziet geen kans, zo stelt zij, binnen korte tijd veel zuiniger con structies op bedrijfswagens door te voeren. „We kunnen natuurlijk de gewich ten van onze trucks verminderen en ook de motorinhoud terugbren gen". verklaarde GM's vice-presi dent Dr. David S. Potter vorige maand tijdens een hoorzitting in Washington, „maar zulke wins tpunten worden beperkt omdat een vrachtwagen een lading of een aan hangwagen over de weg moet trek ken en beladen tegen hellingen moet kunnen klimmen." General Motors heeft als eerste antwoord op de vraag naar zuiniger bedrijfsauto's een „Dragfoiler" ge construeerd, waarmee de lucht- weerstand met een derde kan wor den teruggebracht. Dat maakt ge lijke prestaties bij 34 pk vermogen minder haalbaar. In Engeland wordt dezelfde constructie „Slip- streamer" genoemd: het is een ge bolde plaat op het dak, die volgens Daimler-Benz tien procent brand stofbesparing kan opleveren. Behalve deze eenvoudig te monte ren windschilden zijn er ook nog „nose cones" of bolle neuskegels. die vooraan op de aanhanger ge monteerd kunnen worden. Deze le veren volgens Canadese proeven een nog betere brandstofbesparing op. Albert Heijn werkt er mee en zegt daardoor elf tot veertien pro cent minder aan brandstof te be hoeven spenderen. De werking van windschilden en neuskegels is identiek: de lagere luchtweerstand van de hoge voer tuigen levert door de hoge mate van zuinigheid voor de onderne mers tastbare financiële resultaten op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | | pagina 11