Ik drint melk. i VAKANTIE BRIEVENBUS Inktzwarte wolken boven Marco Bakker's tweede Langzamerhand bloeden sommige van onze steden dood omdat hun verkeersaders worden dooigesneden. in uw Vil l\1/p| 11 IT Ct^pi C Dolverliefd vloog Marco Bakker, het idool van All! W vXAIJL\91 WAS* miljoenen muziekliefhebbers,met zijnPatti |n Japan werd Bakker nóg verliefder op zijn Patti JJaarom Albert eenzame ""ouwen verraste 'OeJordaches* fflaaJctenkfes tot motorbater "onald Jones "eestTteigste voor zijn benen inde groene bel (J) Melk moet. Melk doetje goed. We willen allemaal graag dat onze grote steden bruisende, bloeiende centra zijn. Waar alle mogelijke aktiviteiten van economische, maatschappelijke en culturele aard plaats vinden. Centra waar we samenkomen om te profiteren van het hoge niveau van voor zieningen. Centra dfe door hun aard particulier en zakelijk verkeer uit het hele land behoren aan te trekken. Zóveel verkeer dat er heel wat maatregelen nodig zijn om dat behoorlijk te kunnen verwerken. Jammer alleen dat het aan die maatregelen nogal eens ontbreekt Terwijl je in de landen om ons heen alom ziet dat er van alles wordt gedaan om de (binnen-) steden vlot bereikbaar te houden, lijkt het er wel eens op of we er in Nederland op uit zijn om sommige steden zachtjesaan te laten dood bloeden. Wèl zien we maatregelen om het autoverkeer tegen te gaan, waarmee allerlei bedrijvigheid uit de stad wordt verjaagd. Maar géén bruikbare oplossingen om de toegankelijkheid op peil te houden. Onvoldoende parkeerruimte. Géén funktionele rondwegen. Géén integratie van particulier en openbaar vervoer. We zijn in Nederland nu met zo'n vier miljoen automobilisten. We hebben met zijn allen heel wat over voor ons autootie. Maar dan willen we wèl een beleid dat ook op dit punt progressief is. Dat dus realistische mogelijkheden schept voor de toegankelijkheid van onze steden. Mógen we alsjeblieft? DONDERDAG 30 JUNI 1977 TROUW/KWARTET P 6 Rf° Als u langer dan een week met vakantie gaat en Trouw ook op uw vakantie adres wilt ontvangen, dan verzoeken wij u onderstaande bon duidelijk en volledig ingevuld aan ons op te sturen (telefonisch kunnen wi| helaas geen vakantie-adressen aannemen Wij moeten u er wel op attent maken, dat de aflevering van dagbladen in zuidelijke landen (Italiè. Spanje, Joegoslavië enz.) over het algemeen zeer veel te wensen overlaat Wij kunnen hiervoor dan ook geen verantwoorde lijkheid aanvaarden. Schrijf op de envelop: Trouw V.A., Antwoordnummer 2792. Amsterdam. Er hoeft geen postzegel op. Zend de bon uiterlijk 3 weken voor het ingaan van uw vakantie in! Naam Adres Woonplaats Telefoon Van Terug op Per adres VAKANTIEPERIODE VAKANTIE-ADRES Straat en no Woonplaats Land- I* sie' pnp op loozonOmg naar hot buitenland Portokosten Nederland en België gratis land- en Luchtpost binnen Europa 1.75 per dag Ter voldoening van deze koeten ontvangt u een acceptgirokaart naar Tokio. Toen draaide hun droomreis bijna op een ramp uit... Wat gebeurde er precies? Lees het in de nieuwe Story! Louis van Dijk, musicus. U ook? Christelijk Nationaal Vakverh Utrecht. Ravellaan I. Postbus UbatikShj Deze publikatie van de aktie "Blij dat ik Rij" werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. Wilt u zichtbaar opkomen voor uw eigen belangen als automobilist, plak dan de sticker "Blij dat ik Rij" op uw auto. U kunt 'm krijgen bij uw BOVAG garage of -benzinestation. Of bij de RAI, postbus 2052, A'dam. Gemeente Bunscti Publikatie nr. 44 De burgemeester der ga te Bunschoten maakt I dat de raad dezer geme zijn vergadering van 1977 heeft besloten, d. bestemmingsplan wordt bereid voor een gebifl grensd door de Havoi Oude Schans. Spuistraa* straat. Zuidwenk, Oo; Weikamp, één en ander aangegeven op de bi| I sluit behorende kaart Het besluit met de daarb rende kaart ligt voor ea ter inzage op de afdetin mene zaken der geme kretarie. Bunschoten. 29 juni De burgemeester noemd. J W Bol. dt r Gemeente Bunscir- Publikatie nr. 46lfl De burgemeester der ga g te Bunschoten maakt dat de raad dezer geme zijn vergadering van 2%r 1977 heeft besloten d^ bestemmingsplan wordt fE bereid voor het gebied v*E« ontwerp-bestemmingspla N „Ongerweges". waarva noordgrens gevormd door Talmastraat/Zuidwfl kt oostgrens door de Pnnsi nestraat. de zuidgrens <k nog ten zuiden van de C°' Amerongenschool door tc ken Bikkersweg en het 9 van het bestemmingsplan schoten-Centrum en dei grens gevormd wordt c gracht die tevens de t zing vormt met de t mingsplannen Bikkersval Broers wetering II. Het besluit met de daarb rende kaart ligt voor eel ter inzage op de afdelini mene zaken der gemet kretarie. Bunschoten, 29 juni De burgemeester noemd J. W. Bol. Gemeente Bunsch Publikatie nr. 43 Artikel 19 W.R.O. De burgemeester der ge te Bunschoten maakt 0 - dat met ingang van dinst O juli 1977 tot en met maar* juli 1977 ter sekretarie gemene zaken ter inza een aanvraag van de Van Twillert. Molenstraat Bunschoten om vergiL, voor de bouw van auto gelegen aan de Pr. Jt straat 4, kadastraal bekei meente Bunschoten, self' nr. 298. Het bouwplan is in strijd tl aldaar geldend bestemi plan „Bunschoten in Or* ten 2e herziening", da grond de bestemming het ningbouw, klasse C." Burgemeester en weth< zijn voornemens met tt sing van artikel 19 van op de Ruimtelijke Ort luncto artikel 50. 8e lid 1 Woningwet de gevraagd gunning te verlenen. Gedurende genoemde I kan een ieder legen het nen van de bouwvergi bezwaren inbrengen bij c meester en wethouders. Bunschoten. 29 juni De burgemeester noemd. J. W. Bol.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 8