rfffffffjffTSM 702 00 ONDERDAG 30 JUNI 1977 TROUW/KWARTET RHS 15 Overzicht effectenbeurs Geid over de grens Scheepsberichten Beurs van New York [STERDAM De flauwe stem- ig In Wall Street en het inzakken de koers van de dollar heeft insdag de Amsterdamse effec- inbeurs een stabilisatie van het insdag bereikte koerspeil in de weg itaan. De stemming was zeer ver- leeld en de handel uiterst rustig. 01 Bij de internationals werden Kon. Olie en Unilever, die het dinsdag voortreffelijk deden, het meest hier- n herstel door getroffen. Unilever zakte 0,90 j in tot 122,70 en Kon. Olie 1,10 tot I 143,50. De overige internationals waren nauwelijks in beweging. Akzo J steeg 0.10 tot 30.60, terwijl Hoog- zijfl ovens onveranderd van de beurs !3.j, ging 35,60. Philips verloor 0,10 op 27,80. De bankaandelen waren flauw ge stemd. Deli trok 0,50 aan tot 110,50. De scheepvaartsector was uiterst kalm met over het algemeen weer lagere koersen. Op de lokale markt wil maar geen keer ten goede komen. De geringe animo om zaken te doen werd nu nog meer getemperd door de mede deling dat het CDA en de PvdA een akkoord hebben bereikt over de wij ziging van de wet op de onderne mingsraden. De stemming op de lokale markt was dan ook bepaald niet opgewekt. De koersen brokkelden weer over een breed front, met name in de industriesector, verder af. De mededeling van Smit Internatio nale dat de winst in het eerste half jaar is teruggelopen werd niet in dank afgenomen. Dit wist de direc tie ook bij de introductie van het aandeel enkele maanden geleden. Waarom is toen daar niets over ge zegd, zo werd geklaagd. Ook in de scheepvaartsector was de medede ling van invloed, waardoor de koer sen gedurende beurstijd begonnen in te zakken. Het aandeel Smit werd 7 goedkoper, op 100. De obligatiemarkt was bij iets meer activiteit vriendelijker. Een stimu lans was hier de koers van uitgifte van 100,90 van de 8 pst 10-Jarige staatslening van 300 min, die voor de beurs als een verrassing kwam. De beurs had duidelijk met een lage re koers rekening gehouden. Blijk baar hebben op het laatste ogenblik nog inschrijvingen plaatsgevonden tegen hogere koersen, zo werd opge merkt. De eerste officiële notering voor deze lening was 100,80. AMSTERDAM - Ooud 11.160-11.560 <11.260- 11.660) per kg. Zilver 351-378.50 (353-380,50) per kg. 2.44 2.54 Engelse pond 4.18 4.48 Beig-sche fr (100) Duitse mark (100) 105.00 103.00 hel. Ure (10 000) 27.00 Portugese esc (100) 590 7.40 2.32 2.42 Franse fr (100) 49.7S 52.75 Zwitserse »r. (100) 99.25 102.25 Zweedse kroon (100) 55 25 58.25 Noorse kroon (100) 46.00 «9.00 Deonse kroon (100) 40 25 43.25 Oostenr sch. (100) 14.86 15.16 Spaanse pes. (100) 3.43 Gnekso drachme (100) 6,30 60.25 Joegosi. dinar (100) 12.75 15.00 CONTANTE KOERSEN 28/6 29/6 Londen «.2965-301S 4 2715-2765 New Yortt 2 49676-49925 248325-40575 2.33S7S-33825 Brussel 6 9005-9055 Frankfort 106.100-150 Stockholm 56455-505 Bern 100.585-635 Milaan 28.195-245 Kopenhagen 41200-250 Oslo «6 825-875 W«nen i«.94S-95S 14.947-957 3.43-3.73 GROTE VAART ABEL TASMAN 28 vn Suezkinaa) nr Frnnan- tle. ACILA 29 te Curac»o. ACHILLES 29 te OuiyiquLl ALDABI 29 te Rlo de Janeiro. ALK MAAR 28 vn Valencia nr Alicante. AMSTEL- PARK 28 1650 nno Paramaribo nr Keyweit- AMSTELVELD 29 te Paradeep BEOON1A 29 t.a Suexkanaal. CAPILUNA 29 La. Sydney. CHEVRON KENTUCKY 28 85 no Durban nr Rotterdam. CORAL ISIS 28 vn Port Neches nr Lake Charles CORAL MAEANDRA 29 15 20 Beachyhcad nr 8tanlow. D08INA 28 vn San FrancUeo nr 8an Clemente EEM8BORO 28 vn Hoernefora nr Utansjoe. EUMAEUS 28 p Al giers nr Port 8ald FELAN1A 29 te Lyttelton. OAASTERDIJK 28 vn Rotterdam nr Fredertk- stad. GARDENIA 28 te Port Said. KAPELLE 28 650 zo Paas elL nr Singapore. KATWIJK 28 180 txv Ascension nr Vltorla. KARM1A 29 vn Teesport nr SheUhsven. KIELDRECHT 29 te Sues. LEIDERKERK 28 p Sumatra nr Hong kong. LEUVELLOYD 28 vn Noumea nr Mel bourne MAASBRACHT 29 te Rastanura. MAAS LLOYD 29 vn Dubai nr Port Said. MER- 8EYLLOYD 28 100 ozo Belawan nr Sues NE DER EBRO 28 vn Dar es Salaam nr Tonga. NEDER ELBE 28 vn Pelembang nr Belawan. NEDER WAAL 29 te Norfolk. NEDLLOYD KEMBLA 28 130 t Tehuantepec nr Panama. NEDLLOYD KYOTO 28 80 o Malta nr Port Said. NEDLLOYD LINGE 28 vn Mombasa nr Marktberichten Tang*. NEDLLOYD MERWE 28 vn Bremen nr Norfolk. NEDLLOYD NIOER 28 te Libreville NEDLLOYD 81NOUTSKERK 28 vn Hamburg nr Bremen. NEPTUNUS 28 150 zw Bermuda nr Rotterdam. N1JKERK 28 vn Busan nr Kobe. SALLAND 29 te Hamburg 8CHIELLOYD 29 te Khorramshahr STRAAT AOULHAS 28 te San tos. STRAAT CHATHAM 29 te Port Kelang STRAAT FUSHIMI 29 te Durban STRAAT HOLLAND 28 te Tem* STRAAT HONO- KONO 28 te Rlo de Janeiro STRAAT LUAN DA 28 vn Colombo nr Bombay. STRAAT NAS SAU 29 te Paranagua TRIDENT AMSTER DAM 29 te Bremea VITREA 28 vn Dubai nr Bandarmahshahr. WAALEKERK 28 «5 vn Ouessanl nr Hamburg WE8TERKERK 28 vn Bremen nr Hamburg. ZWIJNDRECHT 28 180 xo Santos nr Argentlnl# 737.00 720.00 414.00 411.00 1680.00 1810.00 507,00 495.00 390 00 385.00 220.00 219.00 375.00 368.00 1220,00 1210.00 2450.00 2420.00 218.00 218.00 245.00 242.00 1700 00 1850 00 477.00 468.00 119.00 119.00 1020.00 990.00 323.00 316.00 POELDIJK - Velling Westland Noord. Alicante 1220-1390, frankethaler 920-1330, golden Champ. 1200-1460. tomaten 330-550. andijvie 44-73, pos telein 95-109. sla 10-13, komkommers 22-40, krom kg. 30-32, grofstek 35-37. pepers groen 430- 500, pepers rood 700-870, paprika groen 100-165, paprika rood 310-370, selderij 48-60, krulpeterse- lie 9-34, radijs 59-74, prinsessebonen 400-580, snijbonen 270-570, bloemkool 105-195, aubergl- kommers 22-45. nes 185-230, muskaat 1280, tuinbonen 95-105, aardappelen 80-90, rettich 7-10, kaspruimen gol den Japan 280-380, ontario 350-380. suikermeloe nen 410-730. oogmeloenen 250-560, koolrabi 49. perzikken 13-56. 170, rode paprika p.st. 310-370. gr. paprika pjL 50-180, gr pepers p.k.g. 340-450, rode pepers P kg 910-1160, peterselie 10-14, postelein 57-98, perzikken 9-47, pruimen p. kg. 180-520, rabarber 46-54, aubergines 160-240, radijs 50-68, selderij 6- 55, sla 10-18, bloemkool 65-200, tomaten 330-540, uien p.kg. 38-53, Chinese kool 135-140, rode kool 147-149, Spitskool 48. kroten p.kg. 91-97, kom- 's-ORAVENZANDE - Veillngver. Westland Zuid - Gelechte sla 10-16, glassla 10-14,5 ijs bergsla 10-45, tomaten 330-550, snijbonen 530- 600, bloemkool 95-220, komkommers 24-45, au bergines 195-220, paprika groen 130-175, paprika rood 320-350, andijvie 61-69, postelein 88-118, Bospeen 150, waspee n 150-170, pepers groen 360- 390. radijs 32-77. aardappelen 45-105, netmeloen 120-320, oogmeloen 175-415, suikermeloen 430- 760, prinsessebonen 410-630, tuinbonen 80-110, rode kool 135-150, boskroten 40-69. p.kg. 76. alicanten 1360. frankethaler 1320-1410, selderij 18-25. peterselie 17-27, perzlkken 11-78, prei 235- 300. bleekselderij 105-150, courchettes 71-115, rettich 30-45, koolrabi 9-26, pruimen 250-560. DE LIER Aardappelen 76-100 andijvie 74-87, dubbele bonen 440-630, snijbonen 450-620, tuin bonen 70-113, allcante 1320-1410, frankethaler 1100-1340. blank 80-225. rijpe 155-360, open me loenen 185-390, bonenkruid 30-33, bospeen 145- Veilingvereniging „Zuid Holland Zuid" Baren- drechL Aardappelen bintje 8. furore 22, Irene 19. Vroege aard groot: barima 67-97, doré 98- 125, eersteling 67-105. Andijvie 20-39, bloemkool 6 st. p. bk. 210-227, 8 st. p. bk 180-199, 10 sL p. bk. 149-161,12 sL p. bk. 109-112, bonenkruid 15- 49, bospeen 120-180, chln. kool 101-135, kom kommers 91 en op. 37-41,76/91 36-40,61/76 27-32, 51/61 26-28, 41/51 23-25. 36/41 22-23. komk- krom. 27-31, komk. stek grol 5-52, lijn 24, rode kool 152-208, gele kool 129-138, kroten 36-86 p. bos, A 147-156, B 136, paprika 160-: peterselie 8-42. postelein 108-163, raodjo 106-126. prei kg. 210- 270 p. bos 10-51, rabarber 13-.5, radijs rood 170- 82. 2 58-66. selderij 7-47, sjalotten 26-52. Aard beien 150-300, netmeloen 120-350, pruimen: beauty 300-410, golden Japan 460. young blood 220-350, Ontario 390-540, sla natuur 10-27. snij bonen 470-640, sperclebonen 480-650. spinazie 148-192, spitskool 28-68, tomaten A 470-540, B 510-580, C 350-360, CC 330, tuinbonen 68-86, uien met lof 22-44 per bos 11-16, grof 67-74, waspeen 130-190. HONSELERSDIJK euphorbia 72-85. snlj- groen 120-235. amaryllis 31-49, anjers 28-47, an jers tros 21-64, anthuriura 90-195. chrysanten, tros. jaarrondcultuur 60-91, chrysanten, gepl., Jaarrondcultuur 73-100, fresia, enkel 16-52, fre sia, dubbel 19-39, gerbera gemengd 48-160, gla diolen 35-112, irissen 17-31, LeUekelken 50-90. lelieukken 38-320, orchideeën 124-400, rozen, groot 18-74, rozen, klein 14-44, strelltzla 283-420 DEN BOSCH Aanvoer: totaal 7248, runderen 1891, gras kal veren 212, vette kalveren 59. nuch tere kalveren 2478, schapen 693, lammeren 863. gelten 49. slachtninderen 1293. Prijzen (In gul dens): melk- en kalikoeten 1725-2900, gulste koelen 1500-2175, kalfva&reen roodbont 2075- 2975. zwartbont 1650-2325, klamvaarzen 1750- 2150, gulste vaarzen 1525-1875. pinken 1125- 1500, graskalveren 650-975, nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 320-945, zware soorten boven notering, zwartbont 265-400, wei- deschapen 145-175, weldelammeren 120-145, stieren le kwal. gesl. gew. 7,15-7,55, 2e kwal. 6,75-7,10, vaancn le kwal. 7,05-7,08, 2e kwal. 6,40-7,00, Koelen le kwal. 6,75-7,50, 2e kwal. 5,90-6.65. 3e kwal. 5.65-5-85, worsUoelen 4.60- 6.60, vette kalveren le kwal. lev. gew. 5,90-6,10, 2e kwal. 5.65-5.65. 3e kwal. 5,45-5.60. nuchtere slachtkalveren 1,45-1,75, vette schapen 160-230, vette lammeren 135-195. WOERDEN Aanvoer 47 partijen kaas. Prij zen in guldens per kg: le kw. 6,45-6,63, 2e kw. 6,31-6,44 en extra kw. 6,64-6,90 Visserij IJmuiden 1060 kg tong, 8 kisten tarbot en griet. 539 kisten kabeljauw, 68 kisten wijting, 43 kisten schol, 102 kisten schar. 68 kisten makreel. 170 kisten ««•Er «imo£2L 315 00 212.0° 631.00 f™**"00 135.00 267 00 T*rta 382.00 s,4 00t2£ 308 00 64, 00 426,00 <*ou 276.00 BurroughsC C.nadP.c Beurs van Frankfurt Demag DeulsBk 28/6 29/6 90.50 90.00 Moten 29» 28 80 Ksl.CH 156.00 154,60 KMSt 141.80 142.00 Kstknol 244 00 243.50 Kioehn 166.00 185.80 Kon OM 71.50 70.S0 LuTOl 3S1.40 350.70 Mamsesm 1S2.00 154.00 Neeherra 268.00 267.30 Phmpe 215.00 214.30 Rhoinst 85,60 84.50 RweEl 123 00 123.00 Siemens 87.00 88,00 Thqssen 139.50 138.60 Uw"ev. 46.» 45.50 Volk»* 127.00 126,50 215.50b 215.50b 342.00 341.00 221 00 219.50 99.00 96,00 136.40 134.00 110.70 109.00 160.50 157,50 37.30 37,00 26,30 26,30 87,00 87,10 166 50 16S.S0 264.50 263.00 114.70 114.00 116.00 115.50 175,70 172.80 28/6 29/6 29* 361/s 367. CoruNalG 45'/. 44 i«7e 167. ComCanCc 367* 367. 27 40 2? Conto. 337» 33 21V. >1VS ComTetC 177. 177 507. «97. CtveroiO 217, 217 1 S3V* 627. cpcw •071 507. 42 41V. CrownZel 367. 35 h 36V« 367. CuibroC 217, 21 IOV, IOV. CurtWrC 197. 197. 461/. 467» CulWrCA 277# 27/b 437. 43V, Dartlnd 317. 377. 39'/» «0 De< mottle trv. 26 267. 26 DowChem 347. 34 24 247. Ouporu 115V. 1151/. 207, 20'/. E.stemA T7» 7 4 37. Easl Kodak 587. 58/ 46 46/ EPesotf 197, 197. 34V. 34V. Esmarkl 347» 347. 637» 637 EneeC 527. 527. 97. IOV, FairchC Wh 26/. 197. 107 Ponda 337. 331/. 11M» ii'/e FluorC 407, 40 - 65V. 567. 467. «6- IV. IV» Freuhaul 29'/s 29 267. 26 GetxCorp 207. Wh 167. 187. GenCebie 13 12 207» 217. GenEieci 567. 56". 347. 34 GenFoodC 337. 33". 607» 60V» Gen Mol 687, 40V. «0 GenPUt 207. 20'/» 30i/« 307» GenTwT 327a 327 56i/. 577. GeltyrO# 2017, 201 23'/# 247. Güene 287» 507. 497. Gocdnch 36'/a 26 60'/. 62 d Goodyear 2Q'/« 20 17V« 17*/. Grtc.kC 20 207. 2V. S6V. tv. 567. Oui.O«C 2Vh 26 «67a 46/ GuitO 77V, 277. 33 32'. HemzCo 32". 32/. 387a 367. heken 16*/« 19 16'/. 167, HnonM 207, 20 26'/. 2T7. 537. 33'/. 597» 59 WCent 267, 26-V, 20/. 37V. 377. IrnpO# 207. 241/. 247. tn.iico 167. 167. 56i/. 557, IntBus 2647. 265i/. 29V. 30/. imFlau 2174 217. 307. 32V. 307. J2«/. IniHenr 34 3 y/. Int Nick 267, 261/. 24 247, miPepev 51V. 517. imTeiT 357. Wh BEURS MONTREAL NA02KQ6UH FUNDS diversen. PRIJZEN PER KILOGRAM: tarbot 12 28. gT- tong 14.61-14.48. gr. m. tong 13 39- 13-20, kL m. tong 13 53-13 23, tong I 13.73-13 41. tong U 10.77-10 -. PER 40 KILOGRAM: tarbot 340-196, griet 240-186, wijting III73-50, schar 66- 26, steenbolk 42-39, schol II 160-114, schol III 120, schol IV M-52, makreel II 62-21.60, kabel jauw I 138-126. kabeljauw II 124-94, kabeljauw UI 118-96, kabeljauw IV 100, kabeljauw V 61-46. rode poon 1170, II90. UI 67-49, horstmakreel 30- 10, bot 31-16, inktvis 124-120. IM 6 Akan 29.50 29.25 BelTet 52.25 52.50 Bov» 0.65 0.65b CenPao 16.75 18 63 Donnar 14.63 14.50 Huskey 28.88 28.50 Inland 10.88 10 63 IWN.cH 28.00 28.13 Massey 20 88 21.00 NortndS 29.75 2963 SheiiCar 14.63 14.63 SlapR 2.15 2.05 Wamer 26.75 26 75 29/6 28.63 52 63 0.65b 16 50 14.50 28 50 29 63 1438 2.10 26 63 27 6 Vance 7,08a ChemF 7.65a COrowl 5 13a Orojftus 13,34a FidaiCap FKWTr - Masttn 11 43a S'aadA 2.41a Techno 8.24a Vaiüng 4.70a 17,97a 9i9a 24.14a li 40a 27 6 »4 82.10 IH82 Sporen 23*12 236 PO Openb Nvisb 115.77 115 03 Obfagauet 92.41 82 55 Oom (lann) 36i.ei 360 39 Goad (loco) 393 83 392 62 886.6 679,6 STANDARD AND POORS "0 90 110.34 10062 100 14 14.83 14 76 laren, d - m c - Beurs van Londen En» 75.75 76.25 Bnt w 274.50 272.50 Burmah 940,00 026,00 Cona Gold 141.50 136.50 67.75 57.63 Courtautds 134 00 132.00 »7» 180.30 143 76 144.23 112 00 110.00 224 50 228.30 200.00 186.00 's°° 230 00 230.00 sr ^5 115 Kon OL* 47 50 47.13 1190O 11800 120 00 12000 70» 00 207.00 ara» 569 50 134 50 134 50 424 00 424.00 4»e 00 492 00 205 00 21100 182 00 184 00 55 50 55 50 BEURS VAN AMSTERDAM gedaan en biedon; - gedaan en leien. B - bieden. L laien, X e« dividend. ex daim ol ex andore uitkering, VK vonge koers. OP openingskoers. HO hoogsle koers: LA laagste koers; SK slolkoers. F ex div enz gedaan bieden. P ex dor. enz gedaan laten. O ex dtv enz bieden, C ex div enz laten, c certifieaien: cl daim»; g grotere coupures, k - kleine coupures, n nieuwe; pr preferent; scr scnpi. si stockdivid AANDELEN Binnenland Beurs van woensdag 29 |uni 1977 hoofdfondsen VK op ia ho sk hva c «9 70 «9» 49» 49» «9» vio 30 50- 30 60 »so* 33» 30 50* knsm 95 50 95» 95 50 95 50 «bn 312» 313» 311» 313» 312» 109» 10820 107» 108 20 107 M am'0 88» 68 20 68». 68 30- 68 20* kon oi* 144 143» 14320* U3 50- 143» de mg C 110» 11100 11050 111» 111» nai nederi 91 M 91 eo 91 40 9180 91.60- doncne 178 90 177» 177 30 177 50 177» nediioyd 116» 11700 116» 117» 116» consche pr neinc«en 177» 176 30 176 30 176 30 ommeran 153» 151» 150» 151» 150 00 117 30 11720 117 10 118» 117 80 philips gb robeco 27 M 27 90- 27 80+ 27 90- 27 80 hen hoo 110» 110 50 110 50 110» 110» 162 M 182 30* 18210+ 162 40- 182 20+ na 90 50 90 20 90 20 M 70 90 30 132» 132» 132» 132» 132» hoogovsns 35» 35» 35» 36 M- 36 M- unüever c 123» 122 40 122 20 '122 M 122 70 bedrijfsleven rubb 750 mob 75 rubb 75 c a goed» a droogdok 1 droogd pr 175 50 4050 89 70 1000 008 790 60 40 86 20 78 50 470 00 85 10 8100 169 50 2190 19500 146 00 67 00 8970 89 70 60 50 86 20 76 50 16950 2190 19500 146 00 66 50 525 00L S0000L 66 00 65 50 390 00 393 00 1500 00 1500 00 156 00 165 00 6900 8900 65 00 65 00 30550 64 COX 7210 95 00 81 00e 10960 34000* 167 00 6010 124 00 11940 233 00 557 00 306 00 70 00 7220 99 00 8150 110 00 35 00 325 00 167 50 f0 20 124 60 119 50 233 00 557 00 270 50 262 50 72 50* 156 00 157 00 boer druk bos c borsun»i| oos «au braai bouw brakke gr bredero vg bred vg C nou vu bred bouw 272 50 bred bouwc 265 00 bvhrm let c 72 50 caive 16100 cave c 16100 1290 008 13000(7- 1290 008 83 50 7950 6000 7900 »eco 21310 215 00 :«K9C 21300 21500 :namotle 24 50 25 00- •Jiamoilepr 80000 780 00 :indu key 39 20 38 60 iAdo 77 188 00 187 00 indo 02 145500 1452 00 uane 930 00 935 00 510 008 510 008 105000 1050 00 55 60 56 00 133 00 27200 60 00 124 00 11690 23300 1100 00 270 50 262 50 7260 cave pr c -'int pr 55 60 56 00 133 00 268 00 e nu, aruba 3920 17500 22900 228 80 155 20 11100 2710 548 00 11190 63 30 194 00 29 60 435 00 5800 168 00 54 00 54 00 120 00 108 00 3910 17S50 229 50 22870 154 00 109 00 ewrope nol 314000 (ear iV.y 47500 'Ok«er 27 30 loro 55000 f gr «yp C 11090 lurness 65 00 gamma nod 40 20 gamma hp 17 70 geai den 192 00 9« oer c 29 90 ged nam 43000 gero 59 60 g-essen 168 00 g st broc 54 60 gsloroc C 54 90 gouosm.1 12100 grasso 109 00 grofsmederij 100 008 10200 8690 6690 10000 10700 175 00 175 00 6750 6720 132 00 129 00 65 00- 85 00* 2860 2900 6350 61 00 14 60 14 90 19300 19500 68 00 6820 •teres 57 50 «ernetio 46 00 <5 70 nvenlum 64000- 642 M- e*» neyor 1024 00 1020 00- 166 50 tmpen beg 74 00 kejhoul 2300000 "vnoulpr 640 000 ken* 21900 004 12100 uwer 74 30 ■tb 73 90 ktbn 7190 26900 128000 168 00 3920 ntrbroe no ec 74 00 21900 12200 75 00 73 00 7100 1400, 1400» 4550 12100 20 50 1700 154 50 123 >3 59 00 16100 19 80 16 90 153 50 32250 59 50 160 30 «*r>d gans 665000 685000 67 30 66 80 2000 03 1960 00 49 10 49 50» 290 00 23900 3650000 36503 CO kl 350000 356000 384000 380000» c 750 00 760 00 74000 74000 rk 780 008 780 008 39 80 39 80 85 00 - 84 50 51 00 50 90 X 610 00 - 610 008 2850 28 00 25900 265 00- I 146 OOL 14500L 47 70 47 70 223 50 226 00 5S7 50 562 50 b 161 00 159 50 2100 00- 2150 00 5130» 49 50 88000- 860 00 il 253000 2600 008 10100 4550 45 50 35 30 1S4S0 28 70 242 70 12500 14180 124 00* 8100 79 80 80 00 51 10 27 00 23400 11200 141 00 100 50 45 10 4510 3510 154 50 28 90 242 50 123 00 12020» 80 80 79 60 7700 5150 23200 47 70- 228 00 567 50 159 50 215000 65000 100 40 4510 45 10 35 30 28 70 24200- 12300 schiumb schokbeton scnokbet c schuiieme schuppen schutters» land) pnok telegraaf Mb h,-p 5150 5100- 29200 29500» 60 00 58 30- 62 00 85 50 S5 00 - 54 008 1750 1740 670 00 63000 1320 00 1280 00 132 00 130 00 162 50 161 70 384 00 384 20 79 00 - 80 00* 710 00L 720 OOB 310 00 313 00 231 20 230 60 10700 10000 202 50 20300 9370 93 70 49 20 49 80 6150 6100» 75 00L 269 00 mm 9100 16100 385 00 7500 226 50 282 00 39 50- 169 70 169 30 120 40X 605 00 82 60 71 70 48 90 62 50 29 00 95 00 30000 58 60- 87 00 1730 630 00 130000 130 00 161 70 8000- 9000 16010 3M00 73 50 226 00 283 00 39 50 168 50 169 50 8210 71 70 48» 6210 29 50 83 50 14 70 39000 20 50 74 70 64 20 1450 2060 160 008 160 008 63 10 63 10 51 00 49 80 22 80 22 50 170 00 55» 5540» 55 40 55 40- 69» 6930 225000 6700» 6700» 355 60 356 00 9650 97 00» 256 00 256 00 77 50» 76 60 77 40- 76 70 190500 190100 160000 1550 00X 630 00 650 00 1650 00 1650 00 beleg, fondsen 126 50» 177 00 11000 11000 179 00 dam bel d 13103 9-:» 74 70 63.90 2060 160 008 64 00 V. 9 97 40 256 00 76 60 wik hennga *'i"'ln zeeland aig lendsb 128 00 i) vasi ia? 154 50 10500 106 00 54000 114 50 570 00 5» 00 155» 104 60 106» 540» 114» 61» 61» interbonds kroonbouw leveraged ned vastg rotinco pr sumabei tokyo seabd tokyo pac. 96 50L 97 20» 76» 76» 380 360» 130 50 130 50 115» 115» 529 529» 1375» 137500 76.50 76 50 828» 825» 2355 2335» 70» 70» 71» - 12060 120» 58» 58 30 70» 70» 98» 98» 75» 75» 41 60 41 40 10520 105» werefdhave Buitenland europa ailaiavai 7620 aeg-teiel 94 an brew 313 arbed 181 besi 162» oasschar 255 MC bayered 144» bayer ad 76 140» bayer du» 144 bayer du 76 140» ce spoor b 2SM beitpo«< d 20» berikraii 99» 97» 76» 380» 130» 115» 529» 624» 2335» 70» 96» 105» 95» 314» 178» 162» 25 MB 3425 3 39» 301» 331» 303» 190 03 95» 65» 63» 630» 64» 62» 620» 114» 112 006 97» 66» 69» 9 208 64» 1»» 1GOOO 2170 136» 85» 4» ANP-CBS gemiddelde 89 (1970-1001 27/6 28/6 29/6 M.30 83 80U e3«o Industrie 85.00 $4 70 84 40 Sen eniuchtv 109.00 108.6O 10770 Banken 210 30 209,70 208.80 yerzekenng "*.30 117.30 117.40 10900 109.30 109,30 92.50 92.50 92 20 canpae canpac pr canokeel 43 20 129» 6» 4330 129» 6» ebstne cetantse cnadboum 145» 117» 1M- 146» 116» 116» champion chcssm 53» 1»» 53» 99» I Citicorp 69» 68 68» ciiserv 10 149 M 147 20 147 20 coigate"1 63 40 62» 62» coium gas commco 7360 78» 73 60 78» 73» consd ed cons nat gas contgroup 5900 115» 86» 59» 114» 86» com cm com tei contr data 87 40 4220 52» 86» 4220 51» 66 90 4220 epe ml curtiss 124» 95» 46 20 124» 93 20 47 10 93» curtiss a 66 00O 93» 93» domtar 34» 34» - dupont 1 294» 292» - «ast au 20» 19» 19» ei paso4 43» «|- - egjiiabe 92» 93» - «•■on t 129» 1»M - (ion per# 85» 83 70 - lord 1 149 MO 1M00 - truehau! 73» 73» - Sin cable 31» 32» - gen efecjne 1»» 13950 IX» gen ^bful 176» 48» 173» «7» 173» gen te^eph Q*"Y Iq 81» 502» 8120 61» giielte 70» ^70 00 70» good,ear 51» 52» S1» grace 'greyhound gvii cana 34» 65» 34» 65» 5 he'ier 69» 68» 46» hiiton 5120 51» - noneywell 13«20 131» - husky 04 ■ac 39» 39» - imper oil «8» 48» mgersoli inland gas 24» 2320 - tbm 682» «75» - ml hsrves 85 70 85» - ml paper 131» 1»» - ml syst C ml Id lei 68» 88» 88» inpr pipe •u ml CO 32500 S3M - kannecott 71» 71» - kroger lehigh 62» 1» MM MM ■•lion tockheed X» 37» 35» 3570 X70 it* 2 25» - - Itw pr 125» 48» 2 marshall 1 MM 49» nsssey 1 «9» 49M+ - mca mc mcdonneid 108 M 62» IN» 61» IN» mm mlm mobi 144 40 127» 171» 143» 126» 168» 143» 126» nebneo 175» 134» 171» 132» nat »*W 59» 59 40 5940 nat gypsum 40 59 40» 40» nat lea 9 40 950+ 9» niamohawk 39» 39» - nod oik w 220» 220» - no" gas 75 »8 75 M0 p««g» MM 59» - p+nn'centr 230L 210 2 pepoco 61» 6120 - pneips d ph.11 petr 141» 159» 140» 158» z polaroid proctor g 76 »0 205 20 79» 20320 79» quaker 54 M 54» - 57» 56» •7» rep steel 39 70 X» - rocvwe'l •7» 89 CO scnaher 17» 17» - she" can 2 J260 32» 32» she" oil south ey 173» 4120 170» 41» 170» 41» south paed SOUIh rwy 93» 144» 92» 14400 I speny rand 94 53 «lan brands 68» ca-it 119» sleeprock 5 008 stel dmg 35 M slude taker 111» sludeb pr 128» sun o-i 113» sun oil pr 111» Itndy 69 lendycr 28 70 73» 229 M ie> utilities 5i ML 66 00L trans amer 39 20 ual me 54 W carb.de 131W eieclnc 39 20 unpaMic 144 20 2SM un brands 20 M us steen we »X us steel 10 145 unlechnol 102» 73 20 4530 weslmghouse S3 M M60 125 MB overige 720» 330» 440» 260 M 224 dai mppon 4»M eidai 174» aoiifie 2 7» goidfie 10 26» hitachi 9» 00 kanagafu 22 komatsu 27 20 makiia 724 marubem 376 W malsushiia 5»» mllsuUo 3»00 mitsui eng 126» mppon ei 4» M mppyusen 412» nomura 358 M pioneerS 147» pioneer 10 148» pioneer 1» 148» ncoh 3» M sanyo 10 97» sanyo 20 97.» sanvo 1» 97» 355» 442» Sumitomo 187» Surbrouw 145 M Idketecl 1520» losruba 495» sekisui 0350 68» 107 70 112» 112» IN» 109 50 68» 68» 29 00 29 30 72» 223» 51» - 66 SOL 38» 39» 53 80 126» 127» 3920 141» 141» 25» 25» 20» 143» - 102» 72» - 72» 72» 45» 45» 52» 52» SS» 54 70 12210 - 720» 340» 440» 260» 226» 490» 173» 7» 26» 940» 22 30 27 30 720» 375» 570» 570» 310» 123» 488» 410» 356» 147» 147» 147» 97» 97» 97» 349» 4»M 190» MM - 1MW 3MM 146» 201» 201» 64MB 64MB 308 MB 1575 MB M» 3» 00 - 106» 106» 1060» 1063» 197» 197 50 32MB 32 M8 23008 23 M8 72008 72008 50» - WOO - 437 SOX - 9650 98» 392 395» 23» - 67» 17» 170» 870» 760 7» 16» 1580 9 70 960 36» - 26600 - 27» - 35 50 20» - 48» - 19» - 1910 1070 27» 2750 2850 4» 24» 13» - 23» 23» 1870 16» 23» - 920 - 1450 14 20 22 70 22» 48» 4IOOX 24» OBLIGATIES Binnenland converteerbaar 75» 75» •bn 6V175 112» 113» abn 6 122» 122» amro6»/« 98 70 96 75 amro S187 75 187 25 banasl B'/< 105» 10500* bergoss 6>/r 88 70 18 20 bos kal c/a 114» 114.50 buhrm 6'/, 105» 105» 1MW 1W70 94209 94» mp cm» 8 06 86001 OCèarMC/l 109 M 109» K» IO'/J 74-86 9>/. 74-99 9'/» 7$-» 9'/z 76-91 9 75-» 8»/. 75 1-90 f/4 75 11-90 Bi/. 76-98 8''» 75-90 8'/» 75-91 6'/, 77-97 8'/« 77-92 8 69-94 8 70-65 8 71-96 8 70 1-85 8 70 11-85 8 70 111-85 8 76-91 8 77-87 8 77-97 TVa 71-96 TV. 73-98 7i/a 70-78 TI, 69-94 Th 71-96 Th 72-97 Th 71-81 7.2 72-97 7 66-91 7 66-92 7 69-94 6'/z 68 1-93 6'h 66 11-93 6'/j 68 111-93 6 >lt 68-94 6Ve 66-91 6'/. 67-92 6 67-92 S>/« 65 1-90 51/. 65 n-90 5'/i 64 1-89 5'/« 64 II» 4'/. 59-84 4V. W-W 461-91 4</< 63 1-93 4</a 63 R-93 4 61-86 4 62-92 3V. 53-93 3'/» grootb 3'/j 47-87 3'/, 53-83 Th 56-66 3<h 48-98 3'U beiert 350-» 3'/. 54-94 3'/. 55-95 3<l. 55-65 3 grootb 3 37-81 3 gr 46-82 2'/z grooib 3 gr ins 46 10440 103» 103» 102» 102» 100 90 10140 99» 1MOO 100 00 101» 102» 102» 1» 70 9670 97» 10120 «70 94 70 94 40 10148 9220 96» 95» 9110 91 M 9140 91» MM 92» 91 10 M10 »M »M 89» 09» 65» 9510 8720 9310 85» 83 20 92 70 84» 14 10 81» 8150 92 20 8170 79» MM 74» 94» 91 10 7160 72» 60 40 76 70 76» 92 40 43» 96» 94» 36» 94» 110 20 108 30 106» 106» 104 20 104 40 104 10 103» 102 70 102» 101» 10140 99 99 10000 1MM 102» 102 40 103» BNG actief 11 74-81 106 20 11 74-84 113» 10'/j 74-82 108 W 9'/z 74-82 106 00 9'h 74 105 9"/j 75-85 1» 70 9'/» 76 01 IM» 9 75-» 104 40 6'/. 70 103» C/« 70-95 103 20 6i/a 75-63 104 20 C/.75-M 103» Wt 77-02 103» 8'/» 70-85 10120 8'/i 70-» 101 B'/j 73-96 !M» 8'/. 70 1-78 102» C/i 70 11-71 102» 6'/. 70*5 102» C/a 70*8 99» 8'/a 71-96 99 6</a 78*1 9910 C/a 77-87 102» 0 69-94 98» 8 69-» 98 50 6 71-18 97 40 8 72 97» 8 71-8J 102 80 8 75*0 97 40 77*2 87 40 Ti/a 70-79 101 71/4 71-96 95 70 71/4 72-81 102 7 6 73-* 9390 7>/i69l*« 95» Th 69 n-94 95 7'/» 71-96 93» 7'/j 72-97 93 71/1 72-80 10240 7«/« 71-7» 102» Th 72-97 91 70 Tl. 73 l-N 91 40 Th 73 M6 91 00 7 66 1-91 95» 7 66 11-91 95» 7 66 11-91 9520 7 «6 lV-92 95 10 7 69-94 92» 7 72*7 M 10 7 73*3 101 W 61/. 67 91» 6»/. 66-93 92» 6i/. 72*2 101 6'/» 66*1 9320 6'/i 87 1*2 II80 6<h 67 H-92 91 50 C/a 67 11-93 91 10 6'/j 66 1-93 MM 6'/, 66 11*3 M» 6''j 68 IW-93 MW C/. 86*1 fi 67-92 90» 6 57-82 70 6 65 1-90 91 60 t Si II 91 51/. 5*83 9!» SV. 64-09 51/. 65 WO WO Si/. 65 n 99» S'/i 65-99 89 5'/. 58-81 96» 5'/. 64-89 19 10 5'/. 65*0 88» 5 58*8 0970 99» *70 97» 101 10 MR 94 70 94 40 10140 92» *40 95» 9310 91 SO 9140 91» MM 92» 91» N10 MM 89» 89» 65» *10 87» 9310 65» •3 20 92 70 •4» 1410 8210 6110 •210 8170 79» »M 74» 94» II» 71» 72» 60 70 77» 76» 9240 43» M» KM X» 94» 106» 1*10 106 M 109» 1»» 104 40 103 40 103» 103» 101 10 101» 102» 102» 102» MR N» 99» 10240 *70 *70 ♦7» 95» 102» 94» *40 95» 94 10 93 70 10?» 101» 91» 11» II 95» *70 9570 •310 101» •3» •200 101» •3» 91» 91» 91» MM 90» MM 92» MM NR •170 II» 90 40 0940 MM 19» 7210 61» 5 64 1*9 5 64 H-69 41/4 58-18 58 591 C/a 59 11-89 4>/> 59*4 4<h 60 I II i'h 60 lll-V 4'/» 62*2 i'h 62-93 4'/. 52-92 VI. 52-82 VI, 56 86 VI. 60-86 4'/. 61*6 VI83 1-93 4'/. 63II *IU 4 61-91 3'h 54 1*3 3'/» 54II551 3Va 55 11-96 3,/.S6*4 yi. 541-94 3«/4 5e 11 m S'/4 54 IV-9S 3<l, 55-15 etaatsl. niet actief NN 6840 •I» 17 00 87 M- 94» 92» 92» 1310 •2» 83 40 9510 9140 92» 92 30 61» 8! 30 12» 77 001 79»* 7610 MM 78» MM 68 40 MM 18» 94» 92» 92» •3» 83» 83 40 95 40 9140 92 M 92» •1» 82 40 •2*0 95» 93» 93» •3 70 MM »70 82» M 10 48» 72» 72» 69 70 VI, 83-93 VI. 59-84 VI. 61*1 VI. 63 1-93 3'/, g* 5» i'h 47 1» 3'/» 47 SW 3'/. 48 5» 3 grb 1» 3 grb 5» 3 37 1» 3 37 5» 3 grb 46 1» 3 grb 46 5» 2''i grb 1» 2-/1 grb 5» BNG niet actief rsp 59 €-78 rap 62-84 rsp 62-79 rsp 62-69 rsp 67 V-77 rsp 67-76 rsp»-» Bk 101» *M 9390 9110 MM 81» 90 70 62* M10 MW 72» 7410 69» 41» 41» 96» 96» 9?» 93» 34» 34» haag 4' ent TV. 209 209» 156» 156» 177» 176» 155» 155» 184 20 184» 181» 181» 163 163» rsp 69IV-78 175» 175» rspMV-78 176» 177» lagere overheid •msl 4'/. 52 91 92» 52 91» 92» 95» 95» 91» 91» 9)006 9310 97» 97» 88» 88» 91» »M I 91» 9?» 9310 110» HOM 104» •150 1»» 101» MM 1» 40 109 U 103 75 100 00 104 70 101» 102» Ml» M» 93» 97 008 97 508 93 W- »00L MM 97 70 95 W- 94 10 1»» 1» 75 99» M70 96» 96» M 70 98 70S 91 508 92 «8 109» 109 M 103» 103 M 79» 79» 99M 99» 103» 101» MM M» 102 030 102 000 MM* »»0 94» 95» 95» 95» 91» 91» 66M8 66 008 95 100 95 >00 98» MM 104» 104» 102 10 102 M IM» 1MM 1W10 1»10 108» 1M» 101M* 10320 94» 94» M» M» MM *70 •250 9220 gtc S 52 0'C 5 59 IMM 1»» z«kl 9' 107» 102» •9» 19» z.«kl 8 72 92» 92 508 gm «1/. 85» 95» •5 70 zeM 73 91 70 92 20 gic VI, M» ziekl TV. 01» 11» 0* 4 98» M» g.c 31/. 86» 8620 haba VI, U 95» MW haba VI, 93» 9170 hemelen 7 h.ilingm 3'/, J9M+ 99 00 gezondheidszorg 95 70 MM aeneas 7'h 91» 91» hoogov 6 71 99 90 99» am oost Vh 98» 98 50 hoogov 6 72 99» 10000 ant so 5 78 20 77» noogo* i'h 95» 95 10 anthove I'll 69» 89» ika winst 88» 68 50 aug Vh 75 104» IM 10 indoia 5V. 94» 94» ».g 6 62 00 •1» 87 70 67» bamm 9'h 102» 10210 urn 7 94» 9«M ban.m vu MM 99» dm VI. *W *20 bartim I'h 94» 94» konzout 8 97» 97» b#rV VI, IMM 10?» koud*» «V» 99» N» Dew 5 76» 77» ksh i'h 92 700 92 700 bond le TV. 11» M 70 ksh VI, 95» 95 00 bronovO 7V. 87» 88» easep1 6 1MM 1»» DronovoSV. 14» 14» Imdelev 5 96» 95 20 ChihoogTV. 19» tiOO 109 M- 110» Chr Ziek 5 78» 76» maasoiw 9'h 104 10 10410 cor nek 7V* 19» 09» maasoin 9 103 20 10)20 coudtw 9'/. 104» 103» masl.rg 91/. 102» 10?500 crgqhve i'l, 77» 77» mavie 4'/t 94 70 94 90 diacmep9V. IMM 104» mane 4 95» 0570 mac mep 9 101» !M» meneba 6'/. 92 90 92 M diac mep Vh 1»» 1» 10 97» 97 40 diacmepBV, 97» 97» nami SV. WW diac mep 8 V. •3» 94» nib 11 1M» 1MM+ dtae mep 6 94» 94» 1*91 IN 10 10610 diac mep Tl, WO MW moC/. 103» IM 70 dia* ned 9V. 104» 104» n* I'h 70 1WK 100 W d<ak ned IV, 94» 94» U» nib 8'/; 75 1 102» 102» dorp h.l 7 M» mb I'h 75 102 M 102M eM ven Th U» •9» nib 10170 101M eudon-a 5 •1» •3» mb 8 10110 101» eugena 7 18» MM 1Mb TI» 96» *75 ger Riaj t'l. 66» •7 20 Mb 7 99» 99» god sor 9'l, 102» 107» mb 51/, 1»» 10000 httrl Tl, heeri 5 SS nb 41/. 93» 9300 84» named 10 V» 107» 108 40 herst 00 VI, 67» 89» named 6 95» 95 M homoeopS 92» 92» nede'h 5 1520 1520 homoeop 7V, M» MM neb Vh 75 101» 101» homoeop 7'h 17» 88» neb VI. 71 101» 101 hoogh TV, MM MM ngu 10 10720 107» ^nho8'/.70 M006 98 70 ngu 9'h 105 70 105» loan VI, 66 MM •900 ngu Vh 103» 103» loan Tl, W 88» MM ngu VI, 7 1M05 10020 ■oen 5V» 11» 11» ngu VI, 15 102» 102» loan VI, U 71» ngu O'/t 76 101 70 101 70 os ven 8 M70 9110 ngu VI. 70 102» 10?» roz ent Vh 92» MM. ngu C/. 77 101» 101» ioz am Vh 93» •2» 101» 101» ioz gou VI, 74» 73» ngu 8 72 100 70 1» 70 losse, Vh 98» 98» ngu 7V. 10000 IMM 93» 91» ngu I'll 9810 98 10 'osset 7", UW 88» ngu Th 66 99» 99» kic win 9'h 103» 10300 ngu TV. 73 KM 97» maar 7Va 17 19» •9» ngu VI, 66 95» 95» maar VI, 67 MM 85» ngu I'h 68 94» 94» mar aui 99» 91 50 ngu 5H. *90 *9» mar roe W» 79» nmb IO'/« 107» 107» medveiz»V. 99» M20 nmb 9V. 104» 104 70 mm val 9'h 103» 101» nmb IWW IWW oog gast IV. IMM IM» 102» nmb VI. 70 1» 70 IMM pamn 9'/. 10?» nmb IV. 75 99» MM panch Vh pauvsl 97» 97» nmb 8 71 101 10 101» 93» 9170 nmb 7i 9710 97» pez do 9'h 10110 101 to nmb 6V. 93 40 93» pcz do l'/i NN MM nob 10 11220 11220 pez do 6 92» 97» nob 9V. 107 40 107» pez do 7'h 19» 18» nob VI. 70 102 40 102» pr z dra 9'h 102 M 102» nob Vh 75 103» 103» pr Z dra |V< 101» 101» nob VI. 76 IMM 1MU pr Z dra IV» M» MM nob Vh 101» 101» pr 1 dra TV. 12» 97» nob 8'/. 78 1MX IMM pi Z har 11V» 112» 113» nob Vh 77 1M2S 1WM pr 1 har VI, 10?» 103» nob 7V. M» 94 M M» pr Z har IV. t3» 93» nob 7 94M pr z bo tV. MM •SM nob 6 MW 90» pr Z DO 1 KM HW ns IV, IM 10 103» prz bO TV. MM» M» ns Th 92» 02» nc hoog IV, t»W IMM ns Vh I3M 93 70 nc hoog l'/a Moipe 99» 99 00 dsm Vh 93 20 92» IM» 1»» wetbk 11 10610 IN» sirz ede l'/a MM MM wsibk 91/. waibk 9 105 70 103» 105» IMM St'z edTVa laima 5 •9» 88» MM MN walt» C/a 70 10140 101» ver neut VI* 93» 93 W waibk Vh 77 101» 107» 11 10 M50 1» 70 1» 70 .wil arnt 6 M10 60 10 watbk 8 MM MM zen ge 9 IM» tw«o watbk 7 92 70 •2» zengeTVaN •9» MM tndsp 3V» 02 9»0 10» zenge7V,tt 8820 11» mdsp 371 9500 10» zen ge 7</e zie* he IV. M 10 *10 mdsp 37 8 9 500 10» 94» •9» Onng 7 74» 74» zwkhel MM HM pakhoed Vh IMM 103 W rek ad Vh 75 000 75000 paihoed* IMM IWW z*k im 9'h 10?» 103» pakhoed Vh 1W» 1W» zek zw Vh MM MM pakhoed TV. KM MM z>e« zw IV. 12» •2» pakh 7 68 93» 91» 17» 93» zonnegi Vh •7» •7» pa»i 7 72 pakhoed Th 91» 17» zonncgl 7Va zonrtth 12 HM 114» 91» 114» pakhcMd 8'/, 12» 93 70 zonnen 6V. 99» 99» pakhed 5'/. 92» 92M0 zonneh 8 91» HM pakhoed VI. pec hm 7i/« 94 40 94 40 zonneh TV. TP 14» pee* 8 7? 93» 93» peek 6 71 *10 *40 peek VI, 94» WW ptuhpsO1/. IMM IMM /•fl phikps 8 IMM 1005} 'gn tl 74 03 109 45- 109» pegem« 9220 11 M 'gh tl 74*4 *7 M 10?» pegem 5'/| 1920 19 20 'gn 10 74 107 2SL 106 pegem 5 17» 17» 'gh 10 76 'MM- 103» pgem 6 $7 94» 'gn 9'h 74 1WM» 103» pgem 6 64 91» 91» fgh 9'h 76 IM» 103 10 W" VI, •120 •1» ign 9 7) 101 70 102» pgem 85» WOO igh 9 75 102 4» 102» pern VI. 96» MM ign Vh m 101» 10155 1a pi|pl 7V. 1» 70 1» 70 •gh IV. 71 101 10 10110 rr p.|P< I'h 93 75 93 75 'gh Vh 70 101 M 102 10 p.,pl VI. 91» 92» 'gn |V, 71 10140 101500 njnidbk 9Va 102 W 102» ign |v, 75 1» 10 1M20* ryUdbk Vh M» MM tgh IV» M 70 IM» 79» 71» ign 1 71 *70 W» rtv TVs 71 71». '0* 6 76 93» *55 HP 8 •7 70 97» igti TV. M«0 MX SCNpholO W» M» ighT'ZiTI MW 97». she" 102 10 102 20 ign 7'h *«00 99 500 MM 10110 won «|h»7ï «10 MM she" 7i/. *20 «10 *7. 93 20 •2 650 shsM VI, *55 97» 'gh 6 dw 1 •1» MM shr so 72 IN 70 IN» •gh 6 de I 91» 1» sh* so 73 IMM IN» lgh«s •8 50 W «0 Shvt1/. 101 70 101 W ign $Vs •MO 04)0 Vavbk 1 99 40 99 40 igh 5 dv •310 •310 smite 19» 99» ighil 6310 8380 spmtwe VI, *70 *700 •gh VI, •5)0- •553 I7")H4W Vh 116» 11IM Igh4'izd» •7»- •7 20 IOU4 Th *10 *10 'gh 4Va 1 •7 50 82 W vdnM 102» 102 70 'gn Vh 82»+ «3 00 •2» WW tgh« •570 *70 vergles 7 •ergits 5 92» 92 50 <t" l'/tdfe 70»- 70 001 MW *00 'gn IV, dn •1» H Ml ndei'l, 1MOO0 1» 000 •gn de 73» 74». mliH •130 •1» 64 500 69501 »"v Vh 1w»« *0»+ iflhlöc HOOI nhamn 6 *50 NN n sch Vh MN* 85 200 •5 70 n sch «V. MW *00 wvh VI, 77 11700 1U50- h sch 4 71M TIM wuh Th 72 94 N 95 000 n sch VI, 91» H» wyecs VI, 9170 •170 n sch Vh e* 72» 72 0* ziekl 10'/» 107» 107 70 n sch 3'/j cd 94 000 NM «■•Id (V, 10120 10140 n sch 3 «0000 40000 o*ei.,s 3 ro »ch 5174 re »b 3'h 10 sch 3 103» 101 10 103000 104» 11» 68» 44 50L 109» wuh 10 wvh 97)181 wvh |V|I 86 •uh 9'h 7» wvh 9 71 wuh9 7S wvh 9 76 wuh C/, 70 wuh ID. S 1 wuh C/a 7 1 wuh $1/4 12 J wvh 67a IM wuh 6 78 71/. 71 wvh 71/. 76 77» IM wuh 77» 17» 11 M 10010 1» 70 ,77 101» 101» .70 101 102 20 75 99» MM .76 1M» 1 MM 99 40 98 500 98 500 MM Buitenland Intern. Inatelllngen M» M» MM MM 94» MIOi tWgC/.M MI0» NRi berg 3i/«S| Mio *9500 •JW '01M IWW MM 2® 29 25 3140 93000 91» f 50 94 30S 1)25 102» 101 70 101M 91» 168 «0 *10 11120 1» 70 amerika .1141 «4» can pac 4 e 33» r hyd $1 it rvyd 17) 63» 103 70 IWW MW 29 33 89» 94 508 •3 50 102» 101 70 101 93» IM 00$ 9610 11120 DIVERSEN 07» 77 »0W« asscrord87. 99» •TM ee 77# 97 40 Hl M» MM 1»» 99» 1MX 98» 101 CO 87» 173» Dors 11 1252 01» *20 97 20 97» 95» •8 10 MW 9910 1» 20 98» 101» MM 170» dorp si 16» 16» 9>U br e si hagewwyersl h.ar 173»- 173 M- 11 ned war 111163M INCOURANTE FONDSEN D. W. Bran* nca-iNoex <i«04)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 15