mL Everestroken. mr 3 c 1 3 1 L 3 Simon vindt dat er best wat af kan! 17i iwbtf 05 Uti L X .dat scheelt; guldens 3 Versprofijt 25/2,10 Everest/teeren nicotine-arm. Maar wel: Je eigen smaak. Bel 020-913456 of 070-469445 of 010-115588 Unique is goed kortom: Unique is goed voor tijdelijk werk Unique Uitzendburo Gezocht seckretaresse voor direkteur reklamebureau. Mens durf te lenen Bel 03497 - 2444* nbbs Goudse Bona, kuipje 500 gram Prodent tandpasta, 15 pak.KL25. J Hille beschuit, I rol£9. Noordkaap DONDERDAG 30 JUNI 1977 TROUW/KWARTET P8 RJÖË Ook in menthol Ik wilde een nicotine-arme sigaret. Maar dan wel een lekkere. Anders val je toch weer terug op je oude merk Gemeente Bunachoten PuMkatie nr. «S 0. b te Bunschoten maakt bekend dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 23 juni 1977 heeft besloten dat een herziening van het bestem mingsplan De Kronkels wordt voorbereid voor een gebied waarvan de begrenzing aan de oostzijde wordt gevormd door de Veenestraat, aan de zuidzij de door de (doorgetrokken) Marconiweg, aan de westzijde door (weg) De Kronkels en aan de noordzijde door de Rjn (weg) De Kronkels aansluiting West- singel/V eenestraat. Met besluit met de daarbij beho rende kaart Hgt voor een ieder ter Inzage op de afdeling alge mene zaken der gemeentese- kretarle. Bunschoten, 29 juni 1977 De noemd, J. W. Bol. De bewindvoerster in de sur séance van betaling, verleend aan Gerardus Franciscus Bronstring, wonende te 't Har de, gehandeld hebbende te Harderwijk aan de Pascal- straat 3a onder de naam „Ha- broba International", brengt ter kennis van belanghebben den, dat voornoemde G. F. Bronstring ter Griffie der Ar rondissementsrechtbank Zwolle een ontwerpakkoord heeft neergelegd; dat voormel de Rechtbank heeft bepaald, dat de schuldvorderingen <en aanzien van welke de surcéan- ce werkt, bij de ondergeteken de moeten zijn ingediend uiter lijk op 20 juli 1977 en dat op woensdag 10 augustus 1977 des middags om twee uur in Raad kamer van voormelde Recht bank de raadpleging en beslis sing over het akkoord zuilen plaats hebben. 27 juni 1977 Bewindsvoerster Mr. M. A. Roozenbroek. Stationslaan 73, Harderwijk. verschijnen óók alsVictories" in het ochtendblad De Volkskrant voor de combinatieprijs van 1,93 per millimeter-hoogte per kolom van 4 cm .breed. Exclusief 4% BTW. Brieven onder nummer 2 toeslag. Opgeven vóór 16.00 uur, volgende morgen geplaatst Voor de laterdagkrant vrijdag 13.30 uur. Schriftelijke opgaven aan Postbus 859 Amsterdam, in de linkerbovenhoek vermelden P/V. Voor telefonisch opgegeven of onduidelijk geschreven advertenties kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor Pijltjes worden geen bewijsnummers verstrekt Trouw en de Volkskrant hebben samen een betaalde oplage van 366.000 en worden dagelijks door ca. één miljoen mensen gelezen. Veel ziekenhuizen werken met tijdelij ke krachten, maar al jaren met één uitzendburo. Clto specialisten la de geaondbsidsxorg. Amsterdam. Leldeekade 70. tel. 28 49 51' Den Haag. Spuistraat «7. tel. 46 BS 71/ Utecbt. OodebHdkwartlvr 4, Hoog Catharljoa. tel. 31 68 83. huishoudelijk pers. aanfleb. I. op R K pea to tie. biedt Hob lbs. enige meub Br. onder nr. V-8003 bur. v.d. blad. handel* en kantoor pers. gevr. Goed voorzien van allerlei banen Goed verspreid door héél Amsterdam Goed voor prima steer Goed wst betreft soo. voorzieningen Goed ln z"n begeleiding Bel de Unique Hot-line OSO—236343 Vaa den Biggelaar/Compton bv overig pers. gevr. Da medische afdeling van Man voor de nachtdienst van 3 fm 16 Juli. Tevens zoeken wij een mto- k en verzorgster voor de oohten- den van 1 lm 16 augustus. Voor lnl. kunt u bellen 020-227081 of langs komen bij ons op de Helli- geweg B, Amsterdam. hulzen, kamers aangeb. Aan de rand van dorpje omge ving Dokkum dl! mer. keuken. 8 alaapk bijkeo- ning. Prijs slechts 40.000. Hyp. mog. tnl.: Wketse Vogel. tel. 06183-619. plaatsje Demwoede prachtig ge legen door boom wal omgeven woudbtüeje met erf. Dit tsmld- nente bewoning. Prlja slechte 64.800. Hyp. mog. lal.: Wletae Vogel, tel. 06163-616. In geetéllg dorpje nabij Har Un pen solide praohf" pand met tuin. O.a. Prije slechts 49.SOO Hyp. mog. InL: Bureau voor Landelijk Wonen. tel. 06100-37771 b.g.g. van 6 bij keuken. royals kelder, tollet, 8 ka- en aardgae aanwezig. Prijs. In- lef ca. 1.400 m' grond. bU 146.000. Hyp. mog. Bureau voor Landelijk Wo nen. tel. 06100-37771. b.g.g. 06198-621 ivoudlg lj»M met stalletje en erfje. Oelegen 0010037771. b^ g. 06168-621. (Pr.) Prijs 189-600. InL: Hart- FHaa (Dr.). Tel. 00906-39686. T.k 4-kam. dat. Se etage, ov flinke berging. R'dam bij I Plas 15.000. Brieven o nr. T 8073 bur. v.d. blad. Te koop ln Zeeland op hst eiland ZUID BEVELAND een geheel VRIJSTAANDE WONTNO op 328 m2 grond. Vraagprijs 70 000. el. 01106-1760. m—.-Te k Te koop MIDWOUD vrij gelegen 1874) H-1 t 860 ma Indeling huiskamer (i 66 m8). Open metUg- berglng. Vraagprijs 810 000 IX Aan sta. Vraagprijs 30 000 k.k. Ur gentie vereist. Me keiaar ag H. Huisman. TH. OOQ-784486. Voor vrije vestiging moet ca. 17 000 Ouderkerk a/d Amstel Helft van dubb. woonhuis op 247 m2 elg grond, m gar. en extra ruimte (praktijk?) van 46 m2. Ind.: woon kam. m. open baard. kam., o.v., 3 4 4 al.kam. Aanv. omatr. nov. "77. Vr.pr.: ƒ386.000 k.k. Inl.: O. Wind, Mak. o.g.. WUhelminalas 47. Ouderkerk ad Amstel. tel. Nabij Uaselmeer en Afsluitdijk balken plafond ei, keukentje, bijkeuken, gang. tollet, ruime trleiteit en eardgaa. Prijs slechts 36.600. Hyp. mog. Inl.: Bu reau voor Landelijk Wonen. tel. 0610Q-3TT71. b.g.g. 06196-681. kust omgeving Holwerd prach tig vrij en bomen omgeven romantisch wit BOERDERIJTJE. O.a. voorzien ven 8 woonkamers, woonkeu ken. 4 slaapk.. betegelde douche en tollet, eohuurrulmte ©to. Prijs Incl. oa. 750 mi grond, slechts 66.600. Hyp. mog. Inl.: Wletae Vogel, tel. 09163-618. Op slechte enkele km. afstand van het Lau rend landelijk gelagen boerderij tje met toestaande schuur. O.a. let, stal. deel eto. Prijs, 800 m' grond, alechu 88.900. Hyp. mog, Inl. Wletae Vogel, tal. 06193-919 buis met tuin in Buitenveldert M, u us—rdm r—- 3SC-000 S-fc. TM. 0WMSQ4H. Maarssenbroek naar 8e terras, welke la v.v. bul tan open haard, extra o a.: ther- mop, beglaa gekl. tegelwerk. Inl. O. Wind. Mak o.g. (lid Mak eer Adam). Wilhelm inslaan COMPORT. WOONARK. 17.6: 3.8 m. Zeer goed onderhouden. Mooi ligplaats Amsteldijk. C.V.. water, elektra stoff. e.d.. di rect leeg srvntueel. Vraa 67.00Q- TH. 02Q-719849. INPOR MATTE A VOND Voor san- of verkoop van hala ln A'dam en Noord-Holland ring mogelijk. Vanavond vaa I6.00-81.00 uur. Hulswijser, mak.-tax. o.g.. Vljtalgraobt 61 (verlengde van Vljseletr). A dam. tal. O8O-887606. dïsrsn 49 000 Makelaar og H. I handelszaken (MAAR DAN WEL BU EEN VERTROUWD ADRES) Nationaal Fin&ncierlngs Kantoor Niet voor niets de grootste Wij verzorgen elke lening teer diskreet. Voor ledereen, ln loon dienst of zelfstandig. Voor elk doel, door u zelf te bepalen. Oeen Informatie bij uw werkgever of buren, geen be hand e ling ak os ten. Kwijtschelding bij overlijden tot 20.000,- mee gedekt. Persoonlijke leningen tot 60 maanden Woningver be te rings krediet tot 66 maanden Bootflnanolerlngen tot 120 maandeu Leningen met eigen huls tot 180 maanden 2e hypotheek tot 30 Jaar IEDER GEWENST BEDRAG VANAF 1.000.- MOGELIJK ENIGE VOORBEELDEN 3.000 48*/ 88,74 3.600 80* 85.65 10.000 86*/ 104,18 18.000=120*/ 218,88 20.000= 180x 245.24 U heeft een lopende lening en wilt toch opnieuw geld? Geen enkel probleem. Wij verstrekken u een nieuwe lening naast of met verrekening van de lopende leningen. Eventuoei over een langere looptijd. U betaalt dan meestal hetzelfde maandbedrag als u gewend waa en heeft toch opnieuw geld ln handen. INFORMEER EENS VRIJBLIJVEND. Kantooruren van 8.30 tot 21.00 uur. ra tordag tot 12.00 uur. Nationaal Flnancierings Kantoor Van der Helde B.V.. Oosteinde 86. 8oherpenaesl fald). vakantie Hartje Twente te huur aangeboden per 1 juli gemeubileerde woning voor vakantie 4 personen. Tel. 06406-1388. Te huur te Raalta (Ballend) va kantieboerderij 8 pers., zwem bad - 200 mtr.. vrij vanaf 27-7. InL 070-678807. Te h. ln Apeldoorn-Z. woonruim te met tuin. vanaf 2/7, 160 p.w. Tel. 085-236238. Re ie gierig ANVR-relespedallst voor wer kende Jongeren, scholieren en q 15 tot 36 Jaar. BELO.'LUXEMBURGSE J DENNEN: nog volop mogelij kheden na 6/8. BELGISCHE KUST (Ds Panne): villa's en appartementen vrij in Juli en 2e helft augustus. DUITSLAND: in alle vak. geb. nog mogelijkheden ln hoogast- OOSTENRIJK: Karinthlë, Tirol en Vorarlberg nog moge lij kb. In 20 tot 60% reductie Zo kost vanaf eik station ln Ne derland een trelnretour Parijs 88 en een retour Londen 90. Een vliegretour New Tork va. 817. Nairobi v.a. 1018, Lima v.a. 1850. Bovendien volledig FRANKRIJK: Nog 2/3 kamera ln 12e eeuwa kasteel ln Charente Maritime vrij ln Juli en aug ITALIC: Wij kregen weer villa's, landhulcen en app. aan de Adria- tiachs Kust (tussen Venetië en Ravenna) ln de verhuur. Weer mogelijkheden ln hoogseizoen. De mooiste verblijven tegen spot- INL. OP WERKDAOEN Avontuurlijke vakantie Parachute springen op Tex 02286-436 (of 464) In 8 pen)# en eehljnt de son! V Volledig pension voor 6 pers. 27,60 p.p.p.d. Kindaren red. Vrij ven 6-16 Jall en na 83 Juli. J. Westarveld. Blik weg 18. Needs 6660. Tel. 05490-2982 Tak. woonhuis voor vak. van 1 V ra 15 Juli 3 onder 1 kap. rieten dak In parkje aan rand van Lal den vlakbij grote wag. 30 min. van zes. Tel alleen donderdag van 10-14 uur 071-893239 676 p.w. Inl. Orota 4 kam.woi Museumplein A d juli 800 n vaa 6-87 p.w. Tbl. Nog en of. margarine. Nb 1 IQ 500 GRAM fiferbesclmit Geldig van wo 29-6f/mra 2-8 eterbeschuit huizen, kamers gevr. Paar zonder kinderen zoekt 2 a 3-KAMER WONING. Laat halve woning achter. Overname geen bezwaar. Bollen na 17.00 uur. Tel 020-763609. B huwelijk en correspondentie bUk. 02 274-3030 '3300/1886 (m 9-22 uur). Leraar zoekt kamer ln Amstel veen of Buitenveldert, per gustus. tel. 020-257291. Jonge man vraagt h.o.h. of ver dieping ln R'dam-oentrum. Tel. 01823-2179. Zuidwolde (Dr.) I.h. van 18/7- 30/7 oomf. woning, vlakbij boa wembed. Tel. 09287-1960. Wij bieden os meubelen, huisraad, stoffering in 008TERBEKK ln ruil tegen woning aan de kust. 2 4 3 waken TAPIJTCOUPONS van 1 tot 9 m. met korting van 40-60 pet. Uit sluitend bekende merken. Zuive- Bvt. t.h. gevraagd een huisje voor 4 pers. dichtbij see. Tel. 24 d. kam peertrektocht per vl/ bus. Fjorden, rendieren, midder nachtzon en ruige, pure natuur. Voor natuurkenner* i bloemtapijt, 400 cm.br., met on dertapijt en gratis leggen, 169 p.str.m. Zwaar wollen Berber ta pijt, 400 om.br., 79 p.str.m. Haartapljttegels v. bekende fa- "l. 50*B0. alle kleuren, f 6.63 P-et. Ned. Tapijthal Ege- iantleregraobt 167, A'dam. TH. Sinbad Weg omst. t.h. ia Ermelo 5 pers. BUNGALOW, oompl. lager., rus tig gelegen. Tel. na 18.00 uur 03417-2689. tst. 8. Aug. t.h. B-pera. recr.bung. Met ^^~«ütom»r1n Uit voorraad te leveren: SLAAP KAMERS, eetkamers, wendmeu- bols. bankstellen, slaapbanken, tlaapmeubels enz. handelaren hoge provisie. Fabriek#toonza len Industriegebouw, Goudse- stngel 66. Rotterdam, tel. OIO- 126461. Wcaravan, camping L en watersport A Te huur ln juU luxe 4-6 pers STACARAVAN, camping Ro land Afferden (L). Bel 080-681937. Sensatie: De échte Heuga- en In- tertost tapijttegels 60x60 cm, al le kleuren. Alleen gebruikt op daalermhow v.a. 4,25 per stuk. DECORUM bv. Jarmulden 21. Einde Basisweg, A'dam. Tel. 02Q-117905. kunst en antiek^ T.k. wegens plaatsgebrek op aanvraag verse antieke voorwer- pen waaronder meubelen, koper werk en schilderijen en - 600 boeken en enkele encyclopedi eën. TH. 06480-2293. Niet op zondag. Wegens onvoorziene omstandig heden zoekt leraar. 41 jaar, ge scheiden, eiser, 1 zoontje van 6 Jaar. een vriendin 1 kindje om vanaf 17 Juli de vakantie door te brengen om elkaar zo te leren kennen. Oeen avonturier. Se rieuze bedoelingen. Geheimhou ding verzekerd. Zo mogelijk tel.nr. vermelden. Br. ond. nr. T2074 bur. v.d. blad. Heer. 52 jr. middens t. allee nat. u.k.m. met dJto vr. a.k. voor weekend en vak. Br. o.nr. V2069 bur. v.d. blad. Jongeman 22 Jr. s.k.m. eer. vrouw 20-28 Jr. Alg. Int. omg. Randstad. Doel: huwelijk. Br. m. foto o. nr. T 2068 bur. v.d. blad. HEER, 67 jaar. 1.77 m.. auto. goed i s.k.m. ltove vrouw vo geseUigh., reizen, Klein gebrek geen b liefst met telefoonnr. i 2088 bur. v.d. blad. Dame 47 J.. geach.. z.s.k.m. NETTE HEER. 48-68 J. (geen avontui ond. nr V2088 bur. v.d Wed. 54 zoekt aer. wednr van - Graag een opgew. liefst met tel.nr. ond. i bur. v.d. blad. T.k van part. excl. 8paanae eet- boek best. uit 6 ant. Catalaanse stoelen tafel (notenhout 2.10x80) begin vorige eeuw. Prijs 2950. Tel. 02976-87468 (Uithoorn). Dieren ln kunst. Een groot artikel ln AN TIEKWERELD. 4,26 overal verkrijgb. Uitg. De Tijdstroom, 08730-3681. Y ontwikkeling en^ L ontspanning 1 CURSUS LEDERBEWERKINO Van augustus t'm mei wordt op dinsdagavonden van 18.30-21.00 uur de cursus vak opleiding vervaardiger van le- KENNISOEVTNQ. Alles wat gekocht i rouw Lebesque-Ven vort Plinkstraat 111, dam wordt door onderg niet vergoed. N.C.A. I De eerste.les la op 16 augustus. Naders informatie verschaft: Bu reau Lederwarenindustrio, llelt- sepleln 1, Tilburg, tol. (013) - Heden verschenen unie! zelland van Amdje oranje gekleurd met I cijfers lopsn vi daarachter de woord» gewoon krulrwoo T.k. Kevsr 600. HvUooa tr. 183. Den Haag. 070-269813. Te koop, mijn nog goed uitxtan- de PEUGBOT 204 brea! benxl- ne. okt. *7t. lichtblauw. 1290 Tsl 020-488220. na 18 00 uur T.k. Citroen 2 CV 4 dsc. ■73. Vr. pr. 2500.- Til. 02648-1861. T.k.: 8 CV. '68. 660,- TH. na 18 00 uur 020-360348. T.k. a CV BESTEL 1672 rn+Kpr 1300. TH 080-718336 na 18 00 Ut tr. T.k. at. bakdek kr. 6 sl.pl. zw. solo mt.-benz. petr. geb. vaarkl. pol. vlg-zeil-r.-boot m. aanh. m. vr.pr. 15.000. Tel. 0264O- 13869. W huishoudelijk L pers. gevr. 1 j Oerraagd ln sakengezln ln Bilt- y rijlessen *1 I en verhuur A BV Middenweg 176, A'dam tel. 938790-940173 Volvo, BMW. Mercedes. Opel, VW en Ford-beatel Paf 65 en R4 Instrumenten, ^vradloentK^S zorgen dat het nummer op de enveloppe staat vermeld. Dit voorkomt vertraging ln de behandeling. Oebr en d.d. bank teruggen, bromfietsen en rijwielen. Bro mo. Iepenpl. 38. tal. 838178- De advertentieafdetlng behoudt zich hel re< bt voor advertenties eventueel >nder opgave van re deooD te w iger© n (Art. 18 Regelen voor het Te koop hi u-monlum, 21 regie- tera. TH. 03417-1787. terug vinden ln da sphynx en denksport I so. Veel puzxelpret. ADVENTURE: oreative tan wantod for 10 serious non-stop open ronment experiment. Cc fore July 5 th: VIDEfl LUM. Spiegelgracht sterdam. Phone 020-28 tween 16-18 h. TELEFOONBEANTWO< koop - huurkoop Pa. Van Huia. tol. 090 Het adres voor die Dl die dat soskt wat bi} vindt. Keuze uit 50.01 klaaatok. populair, popi 60% korting, straat 8. A

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1977 | | pagina 10