blanchflower kent kansen Beslissing bij Olympiade nog altijd niet gevallen Conflict Belgische voetbalbond en arbiters Niet meer geld voor dames op Wimbledon A W V Joordierse coach wil tegen België de Engelse voetbalwereld verbazen tonde van Frank- ijk minder zwaar Royal Nederland Kans op boycot van tennisspeelsters Nederland leidt met 1-0 tegen Finland Twee scheidsrechters voor vier maanden geschorst Jenny Turrall stopt met zwemsport IENSDAG 10 NOVEMBER 1976 SPORT TROUW/KWARTET 11 risN< le best* Ore advchtzht r japM >or Verkamman Japan i" van) - t niet i jik uitgerekend op de avond, dat het Engelse voetbalelftal heidsn tet Wembley -stad on. ternauwernood aan een nieuwe interna- irgo al nale blamage ontsnapte, zorgde Noord-Ierland in Rotterdam id. Ovi gen Nederland voor een enorme verrassing. Waar Engeland in de |W omgeving de Finse amateurs maar net met .2-1 wist te (rote°! relaan' veroverde Noord-Ierland in een andere WK-qualifica- ge mai i groep een kostbare punt. erbrekl geplaagde Engelse voetbal-fans m daar vreemd van op geke- iek isota Niet voor de eerste keer moest ngewet igeland overigens een eervolle der St< statie van ..andere" Britten toe- e week ren. De afgelopen jaren waren het iet cull botland en Wales, die op het inter- rika rü tionale podium voor de aanspre- ïeens o nde successen zorgden. ïment| 2-2 van de „samengeraapte" rd-Ieren tegen de nummer twee n de wereld, is in Engeland dus tt onopgemerkt gebleven. Vanwe- het aandeel van George Best in t succes, is die remise in de Engel pers zelfs breedvoerig uitgemeten, ok enkele Engelse clubs, kwamen etig op het Noord-Ierse succes af. reet na de interland in Rotterdam, sloot topclub Manchester United n er nóg een Noordier bij te nemen: tegen Nederland uitblinkende iris Mc Grath, die eerder bij het ndense Spurs geen vaste plaats 1st te veroveren. United's manager immy Docherty betaalde 30.000 jnd voor de gevaarlijke aanvaller. ok Derek Spence, de blonde inval- die kort voor tijd de gelijkmaker gen Nederland scoorde, maakte omotie. De tweede divisieclub lackpool nam hem onmiddellijk de derde divisionist Bury over 50.000 pond). bor de transfer van Mc Grath naar ichester United, levert die rood- club uit de Midlands nu de a voor het Noord-Ierse team, dat oavond in Luik (voor de WK- lificatie groep, waar dus ook Ne land deel van uitmaakt) de Bei- li) bekampt. Manchester United le- |niet minder dan vijf selectiespe- 'oor het elftal van manager Dan- Blanchflower: Jimmy Nicholl, ny Jackson. David Mc Creery. s Mc Grath en Sammy Mc Uroy. irnaast staan Trevor Anderson (natuurlijk) George Best ook op- teld; spelers, die ook ooit bij inchester United onder contract inden. Belgische coach Guy Thijs heeft n ook gelijk, wanneer hij stelt, dat oord-Ierland wel sterk moet zijn, nneer het over spelers met een rgelijke achtergrond kan be- hikken." e kracht bleek bijvoorbeeld tijdens |et laatste Europese landenkampi- hap. Noord-Ierland won voor ernooi in Stockholm van Zwe- -2) en in Belfast van groeps- lar Joegoslavië (1-0). anse wielerprofs willen uitsluitsel dopingproblemen PARIJS De Franse prof wiel renners. die in Parijs vergader den. hebben besloten de Fran se wielerbond voor het blok te zetten, teneinde de problemen rond het gebruik van verboden stimulerende middelen tot een oplossing te brengen. Deze problemen hebben de Franse wielerwereld de afgelopen we ken danig beziggehouden Na afloop van de vergadering gaven de renners een commu niqué uit, waarin werd vermeld dat „alle aanwezige wielren ners unaniem hadden besloten de dopingcontroles van de bond te boycotten en boven dien zouden weigeren hun li centie voor 1977 te tekenen. Deze maatregelen gelden zo lang er geen ontmoeting is ge weest met de wielerofficials en er geen nieuwe straffen zijn uitgedeeld. De huidige situatie ontstaan door de onver draaglijke discriminatie, waar de Franse beroepswielxenners door de doping controles het slachtoffer van zijn ge worden". Achtenzestig Franse be roepswielrenners namen aan de stemming deel. Raymond Poulidor. Raymond Delisle en ZCharly Rouxel waren de pro minentste afwezigen tijdens de vergadering. ARIJS. De Organisatie van e ronde van Frankrijk heeft gehoor fgeven aan de klacht van de ren- dat vijf aankomsten op rrgtoppen in de Tour een te zware >gave is. Goddet en Levitan brach- n net aantal voor de tour van Jlgend jaar .terug tot twee. De ron- e van Frankrijk begint op 30 juni in leurance met een proloog van acht üometer en eindigt 24 juli op de hamps-Elysees in Parijs. Daar wor- sn een individuele tijdrit en een ^terium afgewerkt. De ronde telt etappes (4000 kilometer), de twee etappe voert direct al door de "yreneeën. waar de Aspin. de Tour net en de Aubisque beklommen loeten worden. De Alpen komen 'as tegen het einde van de ronde an bod. De Tour, waarin vijf indivi- 'uele tijdritten zijn opgenomen, toert ook door Spanje. België. West Duitsland. Zwitserland en Italië. Er 'uilen 130 of 140 renners starten. Omdat er vanwege de Engelse club belangen doorgaans weinig lijn in de Noordierse selectie zit. leveren de internationale uitslagen een one venwichtig beeld op. Drie jaar gele den viel dat wel zeer nadrukkelijk op. Binnen enkele maanden tijd werd eerst, voor het Britse kampi oenschap, Engeland (op Wembley) verslagen (0-1!), terwijl direct daar op van Cyprus werd verloren (0-1). De laatste jaren baarde Noord- Ierland ook opzien door twee maal in Glasgow van Schotland te win nen (1-2 en 0-1). Tevens werden voor internationale toernooien, andere eervolle resultaten geboekt: Rus land (1-1), Spanje (1-1). Portugal (twee maal 1-1), en Bulgarije (0-0). Ondanks al die aansprekende uitslagen, blijft Danny Blanchflo- wer erbij, dat Noord-Ierland in qua- lificatie groep vier voor het we reldkampioenschap. een duidelijke outsider is. Hoeveel perspectief er ook mag ontstaan, wanneer zijn team vanavond in Luik niet verliest. Blanchflower, in de zestiger jaren aanvoerder van het vermaarde De opstelling van Noord-Ierland en België zien er als volgt uit: België: Plot (Standard). Gercts (Standard). Van Den Daele (Anderlecht). Broos (Anderlecht). Renquin (Standard). Coeck (Anderlecht). Cou rant (Club Brugge). Cools (Club Brugge). Van der Eist (Anderlechti. Lambert (Club Brugge), en van Gooi (FC Köln). Noord-Ierland: Jennings (Spurs). Nicholl (Manchester United). Hunter (Ipswich), Jackson (Manchester United), Rice (Arsenal), Hamilton (Evertoni, Mc Ilroy (Manchester Uni ted). Mc Grath (Manchester United). Anderson (Swindon Town), Mc Creery (Manchester Uni ted). Best (Fulhami. Het meespelen van doelman Pat Jennings is nog onzeker. De-doelman, die al 62 maal voor Noord-Ierland speelde «debuut in 1964). onder vindt veel hinder van een schouderblessure Hij wordt eventueel vervangen door Jim Platt van Middlesbrough Spurs en momenteel sportjourna list. vat in zwierige taal samen: ..Wordt het tegen België een grote nederlaag, dan treuren we maar even. Iedereen houdt immers reke ning met een dergelijk verloop. De Belgen, de Nederlanders en de Brit ten. Verliezen we met gering ver schil. dan betekent dat een morele overwinning. Spelen we gelijk, dan is er sprake van een wonder. Een kleine winst is alleen mogelijk met de hulp van boven. Wanneer we tenslotte met ruime cijfers winnen, moet ik mijn ontslag indienen. Om de eenvoudige reden, dat ik in dat geval niets meer voor mijn land kan doen Kortom, elk resultaat is goed. zo wekt Blanchflower de indruk. Hij weet zelf dat hij schertst, kent best de mogelijkheden van zijn selectie. De Noordier Blanchflower gniffelt bij voorbaat bij de idee. dat hij de Engelsen andermaal kan verbazen. Hij heeft ook wel degelijk een plan voor de strijd tegen de Belgen ge- Praat daarom tijdig met uw verzekeringsadviseur Bijvoorbeeld over een rechtsbijstandverzekering van verzekering maatschappij nv uw schild tegen schade LONDEN De organisatoren van de open Engelse tenniskampi oenschappen op Wimbledon hebben opnieuw geweigerd tege moet te komen aan de eisen van 's werelds topspeelsters. die voor het toernooi in 1977 financiële gelijkstelling met de heren vragen. Dit heeft een official van de ,.All-England"-club in Londen gezegd. Danny Blanchflower (1), hier met George Best, zal het Noordierse elftal tegen België niet alleen maar laten verdedigen. ,,Het is tenslotte ook de bedoeling van het spel om te scoren", aldus de coach. maakt. Hij zegt: „Het is voor ons zaak. om in ieder geval drie spelers te schaduwen. Allereerst de spitsen Lambert en Van Gooi, maar ook een Van der Eist. Die middenvelder is de gevaarlijkste man bij België. Afge zien van die dekking zal ik mijn ploeg geen keurslijf van verplichtin gen aanmeten. Trouwens, de verde diging staat bij ons niet voorop. We zullen ook proberen om aan te val len. Dat zit nu eenmaal in de natuur van een Brit opgesloten. Het is tenslotte ook de bedoeling van het spel om te scoren." In zijn kansenberekening, staat Oranje nog altijd hoog genoteerd Blanchflower: „Nederland blijft voor mij het sterkste land in de poule. We hebben in Rotterdam veel geluk gehad en Nederland veel pech De uitslag gaf de werkelijke krachtverhouding niet aan. Dat ben ik ook nu nog van mening." Informele besprekingen bleven het afgelopen weekeinde vruchteloos. David Mills, de secretaris van de All-England club. weigerde echter te zeggen of de dames-tennisbond (WTA) bleef vasthouden aan de plan nen om de honderdste editie van de Wimbledonkampioenschappen in 1977 te boycotten. „De zaak speelt nog. Dat is alles wat we kunnen zeggen over de besprekingen van de afgelopen dagen." zei Mills. Gedurende de Wimbledonkampi oenschappen van dit jaar dreigde WTA al met een boycot. 8ir Brian Burnett, de voorzitter van de All- England club. vertelde hen toen dat Wimbledon zich aan geen ultimatum zou onderwerpen Zomertijd HAIFA - Na de eerste zitting van de dertiende en laatste ronde in de schaakolympiade in Haifa is het nog onzeker of Nederland of de Verenigde Staten de eindoverwinning zal behalen. Nederland staat voorlopig tegen Finland met 1-0 voor. Drie partijen werden afgebroken. De Verenigde Staten, dat bij het ingaan van de laatste ronde een gelijk aantal punten (337:-) als Nederland had, won tegen Wales snel aan drie borden. De laatste partij is afgebroken. Aanvankelijk gaven de posities van de Nederlanders tegen Finland geen aanleiding tot optimisme. De ont wikkelingen namen echter een gunstige loop. Jan Timman. die in de opening met zwart tegen Westerinen problemen had, bereikte daarna een eindspel, waarin hij zeker winstkan sen heeft. Genadi Sosonko won met wit zonder moeite van Rantanen. Hij oefende in een Catalaanse opening zware druk op de damevleugel uit en bracht zijn tegenstander vervolgens in grote moeilijkheden. Rantanen verloor een stuk op het moment dat hij de tijd bijna had overschreden. De partij Kanko-Ligterink, aan het derde bord, had een wisselvallig ver loop. Nadat het voordeel een paar keer in verschillende handen was geweest, werd de partij afgebroken in een stelling waarin Ligterink mi nieme winstkansen heeft. Ook Kuij- pers staat in zijn partij iets beter. Zijn mogelijkheden om tot winst te komen zijn waarschijnlijk onvol doende. Hij stond in een gesloten Spaanse verdediging tegen Saren voortdurend iets beter, maar kon weinig bereiken. Gunstig voor Nederland is echter, dat de Amerikaan Commons aan het vierde bord tegen Wales een gunstig eindspel slecht behandelde en nu waarschijnlijk verloren staat. Enge land. dat na twaalf ronden de derde plaats bezette, heeft geen kans meer op de eindoverwinning. De stand in de ontmoeting Engeland-Oostenrijk is 1-1, met twee afgebroken partijen De Verenigde Staten leidt na het begin van de laatste ronde met 36 punten plus één afgebroken partij Nederland heeft twee punten min der (347-). maar heeft nog drie hangpartijen. Engeland, dat tot voor de laatste ronde ook nog een kans had. kan de eerste plaats niet meer behalen. De Engelsen hebben 34 punten en nog twee afgebroken partijen. Hierdoor kunnen zij niet meer dan 36 punten behalen. De Nederlandse damesploeg verloor in de laatste ronde met 3-0 van Is raël. Hierdoor behaalde zij de vierde plaats met 9punten. Israël is met 17 punten overtuigend winnaar bij de dames geworden. AMSTERDAM De invoering van de zomertijd in 1977 kan de Amster damse tennissers veel geld gaan kos ten. Wanneer de plannen van de par ticuliere tennisbaan-exploitanten in de hoofdstad door zal gaan zal de baanhuur in de avonduren stijgen met 35 procent. Voor de clubs bete kent dat een kostenverhoging van tegen de vijftig gulden per lid. De landelijke vereniging van tennis park-directies heeft zijn leden, naast de trend-verhoging die op 87.- pro cent is gesteld, geadviseerd de avondbaanhuur te verhogen met tien procent omdat in het nieuwe seizoen door de invoering van de zomertijd langer kan worden ge speeld. De Amsterdamse exploitan ten hebben echter een ander reken sommetje gemaakt. Zij gaan er van uit dat in de afgelopen jaren een gemiddelde zomeravond 27i uur duurde en dat daar met ingang van 1977 een vol uur bijkomt. Zij zeggen dat is veertig procent meer speel tijd. wij vragen een verhoging van de baanhuur met 35 procent. Een aantal clubs in de hoofdstad meent dat deze verhoging buiten propor ties is en dat een dergelijke prijsver hoging een ernstige belemmering zal vormen voor het recreatieve ten nis in Amsterdam. WCT-circuit LONDEN Het WCT-circuit. dat begin januari in Birmingham (Ala- BRUSSEL Er heerst onrust on der de voetbalscheidsrechters in België. Zij vinden de bescherming op en rond de velden niet toerei kend en hebben hierover een mondje opengedaan. Dit laatste zeer tot ongenoegen van de Bel gische voetbalbond, die van me ning is dat de arbiters slechts mo gen fluiten en niet moeten gaan praten. Onlangs organiseerden de scheidsrechters uit de hoogste af deling een persconferentie, waarop zij meer bescherming vroegen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de spelers. Het rondgaan van de bal eist alle aandacht op en de arbiters vonden het een zeer kwalijke zaak als er dan ook nog allerlei projectie len van de tribunes afsuizen. Bo vendien deden zij een rechtstreeks verzoek aan de pers niet altijd de mannen in het zwart direct als zon debokken aan te wijzen. Er is echter een artikel in het regle ment van de bond dat dergelijke perscontacten verbiedt en de bondsbestuurders zijn er dan ook niet erg blij mee. Zij riepen twee scheidsrechters, die zij als de aan stichters beschouwden, op het mat je. namelijk de heren Francis Rion (nummer één in België) en Jaak van Melkebeke. die beiden op de UEFA-lijst voorkomen. Rion en Van Melkebeke werden geschorst van 17 november tot 17 maart. Het is echter zeer de vraag of de Bel gische topscheidsrechters het hier bij zullen laten. De kans bestaat dat de spelleiders de bond met duidelijkere demon straties zullen trachten te overre den meer aandacht aan hun proble men te schenken Binnenkort wordt weer vergaderd, zij het dit keer wel op een geheime plaats Misschien kiezen de arbiters dan voor een zondagje bij moeder de vrouw en de kinderen om daarmee de bond hun onmisbaarheid te to nen. De problemen, die dat voor de bond zou opleveren, moeten bij de bestuurders de ernst van de zaak aangeven. Stan Bowles LONDEN De aanvaller van Queens Park Rangers, Stan Bow les. is na twee jaar afwezigheid te rug bij de selectie van het Engelse nationale voetbalelftal. In 1974 be dankte Bowles toen hij gepasseerd werd voor de interland tegen Noord-Ierland. Bowles maakte dit seizoen twaalf doelpunten uit zes tien wedstrijden en speelde voor heen al driemaal in het Engelse elftal. Bowles wordt vaak gezien als één van de beste aanvallers van Engeland, maar zijn gebrek aan zelfbeheersing brak hem vaak op. Engeland speelt op 17 november in Rome tegen Italië een wedstrijd in groep twee voor kwalificatie naar Argentinië. De laatste keer dat bei de landen elkaar ontmoetten was in Amerika voor het 200-jarig be staan van de Verenigde Staten. En geland won toen met 3-2 na een 0-2 achterstand. Wurtz PARIJS De Franse scheidsrechter Robert Wurtz is door de Europese voetbalfederatie (UEFA) aangewezen voor de ont moeting Feyonoord-Espanol op 3 december. Het is de tweede wed strijd tussen beide ploegen voor dc achtste finale van het UEFA toernooi. De eerste wedstrijd is op 24 november in Barcelona Selectie FRANKFURT De Westduitse bondscoach Helmuth Schön heeft twintig spelers geselecteerd voor de vriendschappelijke interland o.p 17 november in Hannover tegen Helmut Schön (1) geeft aanwijzingen aan Hcrtha BSC-spcler Erich Beer. Tsjechoslowakije. Bij de geselec teerde twintig bevindt zich één de butant. de verdediger Jilrgen Glo- wacz van FC Köln. Na de wedstrijden van zaterdag wordt de selectie door Schön tot zestien spelers gereduceerd. De twintig spelers zijn: Doelverdedi- gers: Maier (Bayern München), Kargus (Hamburger SV) en Franke (Eintracht Braunschweig). Verde digers Beckenbauer Bayern Vogts iBorussia Mönchenglad- bachi. Dietz <MSV Duisburg). Kaltz (Hamburger SV). Schwarzenbeck (Bayern) en Glowacz (1FC Köln». Middenvelders: Bonhof (Borussia MG), Flohc (Köln). Beer (Hertha BSC). Hoeness (Bayern) en Seliger (Duisburg) Aanvallers: Rummeni- ge (Bayern). Dieter Müller (Köln), Heynckes (Borussia MGi. Erwin Kremers (Schalke '04), Bongartz (Schalke) en Hölzenbein (Eintracht Frankfurt) Pele NEW YORK Twee voormalige teamgenoten van Pele bij de Brazi liaanse voetbalclub Santos zullen volgend jaar voor de Amerikaanse club New York Cosmos gaan spe len. Het zijn Clodoaldo Tavares de Santana (Clodoaldo) en Eduard America (Edui. De beide Brazili aanse internationals hebben' niet bekend gemaakt, hoeveel zij in New York gaan verdienen en hoe hoog het transferbedrag zou zijn Erol Yasin (28). doelman van het Turkse voetbalelftal en Galatasa ray. heeft een contract getekend met de Amerikaanse profclub Cos- mos New York. Over de voorwaar den van het contract met de club van Pele is niets bekend Kort WUPPERTAL - Wuppertaler SV. dat in de tweede Bundesliga uit komt, heefteen contract afgesloten met de 30-jarige Portugees Walter Ferreira. die tweemaal In het natio nale elftal van Portugal heeft ge speeld. Ferreira heeft reeds in Ne derland (PEC Zwolle en Volendami gespeeld en was ook in Frankrijk als voetbalprof werkzaam MOSKOU Als voorbereiding op het wereldkampioenschap zal het Russisch nationale team een toer- nee door Zuid-Amerika maken BUENOS AIRES - Het nationale elftal van de Sowjet-Unie speelt op de 28e van deze maand m Buenos Aires een vriendschappelijke wed strijd tegen Argentinië. GRONINGEN De strafcommis- sie van de afdeling Groningen van de KNVB heeft de Mamio-speler R Rechards voor tien jaar geschorst Rechards sloeg in de wedstrijd Ma mio-Meethuizen. eerste klasse za terdag op 23 oktober scheidsrech ter J W Brakenhof bewusteloos MUNCHEN Max Merkel, de trai ner met-de-zweep, heeft gedebu teerd als trainer van de tweede Bundesliga-club Augsburg Het werd een succes, want de uitwed strijd tegen FC Niirnberg werd met 4-2 gewonnen Augsburg had tot nu toe geen enkele uitwedstrijd ge wonnen HANNOVER - De Deense interna tionaal Peter Dahl die bij Hanno ver '96 in West-Duitsland speelde, moet zijn loopbaan beëindigen Een knie-operatie eind vorig jaar is mislukt barna) van start gaat, kent een top- bezetting. Tot de gecontracteerden behoren tot nu toe. De Amerikaan Jimmy Connors (hij is er voor het eerst bij). Wimbledon- en WCT- kampioen Björn Borg (Zwe), de Roe meen Ilie Nastase, de Italiaan Adria- no Panatta (open titelhouder van Frankrijk en Italië), de Spanjaard Manuel Orantes en de Amerikanen Eddie Dibbs en Harold Solomon Ook Tom Okker zal deelnemen aan het circuit dat in totaal twaalf toer nooien omvat, waarin telkens zes tien spelers zullen strijden om een totaal aan prijzen van 100.000 dollar. Alleen voor het toernooi in Phila delphia, waar 200.000 dollar op het spel staat, worden 52 spelers toege laten. De finale van het dubbelspel is later in het jaar in Kansas en de eindstrijd enkelspel is in Dallas. Naast de genoemde spelers hebben inmiddels nog getekend Ken Rose- wall (Aus). Wojtek Fibak (Pol). Dick Stockton (VS). Corrado Barazzutt! (Ita), Jan Kodes (Tsj.). Vitas Geru- laitis (VS). Ross Case (Aus). Cllff Drysdale iZ.Af.). Onny Parun (Nw.Z.), Vijay Amtraj (Ind), Tony Roche (Aus). John Alexander (Aus) en Rod Laver (Aus). Borg HILTON HEAD ISLAND Maria na Simionescu, de bijna twintig- Jarige nummer twee van de Roe meense tennisranglijst, heeft in Hil ton Head Island bekendgemaakt dat Wlmbledon-kampioen Björn Borg en zij trouwplannen hebben. Het tweetal is sinds de open kampi oenschappen van Frankrijk in Pa rijs geregeld met elkaar opgetrok ken. Mariana Simionescu vertelde ook dat Borg haar ouders in Roeme nië had opgezocht en dat zij daarna samen twee geweldige weken aan de Zwarte-Zeekust hadden gehad Björn Borg is uit de Verenigde Sta ten vertrokken om deel te nemen aan het internationale toernooi van Stockholm. Volgens Mariana Simio nescu had hij gevraagd met hem mee te komen, maar zij wilde ln Amerika blijver) in afwachting van het antwoord op haar verzoek dm politiek asiel. Borg gaf. ter gelegen heid van het toernooi in Stockholm, waar zo n kleine 400.000 gulden ls te verdienen, een persconferentie, waa rin werd gesproken over de komen de wedstrijden. Hij weigerde ieder •commentaar over een mogelijke nieuwe verloving. De Roemeense speelster, die in 1974 de Franse ..open" voor junioren won. vertelde echter: „toen ik Björn had gezegd niet mee te kunnen naar Zweden, riep hij: jammer, maar als het niet gaat, laten wij ons dan maar nu meteen verloven en de ringen ruilen." Thung HONG KONG - Rolf Thung heeft in de eerste ronde van het internati onale tennistoernooi in Hong Kong in drie sets gewonnen van de Acts traliër Cliff Fletcher: 6-4 3-6 6—3 Ook de als eerste geplaatste Rpe meen Ilie Nastase bereikte gemak kelijk de tweede ronde via een over winning op de Amerikaan Mike Ca hill: 7—5 6— 1 Een verrassing was de uitschakeling van Roscoe Tanner (VS), die in twee sets verloor van John Marks (Ausi. SYDNEY De zestienjarige we reldrecordhoudster op de 15U0 me ter. Jenny Turrall. heeft besloten met de zwemsport te stoppen. De Australische, die het record ruim twee jaar geleden op 16 minuten 33.94 seconden bracht, heeft haar coach Forbes Carlile verteld dat zij de ambitie mist om te proberen op topniveau bij te blijven „Ik ben er niet zo maar mee ge stopt". verklaarde zij „In de maan den na Montreal heb ik werkelijk hard gewerkt om terug te komen. Ik heb elf pond afgetraind om fit te zijn voor de kampioenschappen van Australië en New South Wales. Het werd mij echter steeds duidelijker dat ik er niet echt plezier meer in had en toen heb ik Forbes Carlile gezegd dat lk stopte met wed strijdzwemmen Jenny Turrall veroverde haar plaats tussen de topzwemsters bijna drie jaar geleden, toen zij als dertienjarig meisje de wereldrecords op de 800 en 1500 meter verbeterde De toptijd op de langste afstand heeft zij daar na zelf nog drie keer omlaag gc haald, op de 800 meter werdzlj over troffen door Petra Thümer en Shir ley Babashoff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 11