Hitte deert Lismont niet tijdens marathon Kanoërs raken in vori Valuas gedegradeerd Belg Jaques op doping betrapt Nicols behoudt eerste plaats Nederlandse selectie geeft strijd op Geldrop VC voorkomt na-competitie Luxemburger Hockeysters aanvallend niet sterk wa^e'deed hl) met 'mponerende Na minieme overwinningen op debutant Quick Etappezege in Spanje voor Gerben Karstens 'M.W* wir c*.i WILSON Pfrommer opniei f„' trainer schaatse^ l Eibers achte op Luto MAANDAG 10 MEI 1976 TROUW/KWARTET P 1 1-flpAI AMSTERDAM De Belgische Limburger Karei Lismont red de de tweede internationale marathon van Amsterdam. Be laagd door de hoge tempera tuur zochten zijn medelopers zaterdag vergeefs naar macht. De warmte pijnigde, de afstand sloopte en bij bosjes erkende velen van de 425 deelnemers de zware omstandigheden. Lis mont deed slechts wat de orga nisatie hoopte toen het in hem de enige topper interesseerde. Hij maakte zijn klasse waar en kende een nuttig tussenstation op weg naar de Olympische spelen van Montreal. Dat Montreal speelde ook mee bU de vier ogenschijnlijk beste Nederlandse marathonlopers maar zij kwamen In het stuk niet voor. Geert Jansen voel de een blessure bU het inlopen, startte nog wel. maar keerde na een minuut of tien al weer terug naar het Olympisch Stadion. Henk Kalf zocht na achttien kilome ter huilend de kant omdat hij zijn Montreal-droom als onbereikbaar er kende. Cor Vriend knikte ontken nend toen Roelof Veld hem na zo'n 25 kilometer vroeg om door te gaan en deze Veld stond 5 kilometer verder voor de keus om te stoppen of zijn avontuur af te maken. „Ik heb misge gokt". erkende hij na 42 km en 195 meter, „maar ik ben doorgegaan". Voor hem was Ko van der Weijden toen allang als vijfde en daarmee beste Nederlander en nationaal kam pioen binnengekomen. „Dit was de truc van het warme weer", legde hij uit. „Ik ben kalm begonnen en als Je zoals ik geen favoriet bent dan kun je je dat permitteren. Je hoeft niet zo. maar onderweg heb ik ze wel alle maal teruggezien: Kalf. Vriend en Veld". Van het viertal waarvoor NOC-man Bram Leeuwenhoek speciale aan dacht had. kende Geert Jansen on middellijk een nieuwe kans, „ik start volgende week bij het Duitse kampi oenschap". Ook de anderen kunnen AMSTERDAM De Nederlandse kanovaarders hebben tijdens inter nationale wedstrijden, die dit wee keinde op de Bosbaan werden ge houden en die golden als eerste selectie voor de Olympische Spelen redelijke prestaties geleverd. Het waren vooral Arend Bloem en Lo Jacobs, die de aandacht trokken, door in de K2 zowel de 500 als de 1000 meter te winnen. Op de 500 meter kwamen zij tot een tijd van 1.44,2 een goed resultaat vergeleken met de 1.39.6 waarmee een Russische formatie vorig jaar in Belgrado wereldkampioen werd. Bij de dames was alle aandacht gericht op Ans Stormink en Nel Hoekstra, die het op moesten ne men tegen de Westduitse meisjes Lewe Pohlman en Sabine Meyer. Meisjes die tot de wereldtop beho ren. Lewe Pohlman was veruit de sterkste, maar de beide Neder landse meisjes kwamen toch tot goede tijden. Bas van der Ster. de voorzitter van de technische commissie was dan ook tevreden over de prestaties van de Nederlandse deelnemers. Van der Ster „We hebben die nummers gewonnen, die we moesten win nen". De voorzitter van de NKB. de heer Van Willige roemde de manier waarop Bloem/Jacobs de Westduit se ploeg had verslagen. Na afloop maakte hij de ploeg be kend. die gaat deelnemen aan de wedstrijd van 15 en 16 mei in het Poolse Bydgoszcz. Deze ploeg be staat bij de heren uit Arend Bloem, Lo Jacobs. Joop Runeman (allen Zwetplassers), Sjef Rutte gels) en Tjeèrd Tilkema (Euro: damesploeg bestaat uit Ans mink tDKV) en Nel Hoekstra dronauten). Na de wedstrijden in Polen gi Nederlandse ploeg nog deelni aan wedstrijden in Gent en Zaanregatta. Na die laatste strijd zal de voordracht van de] derlandse ploeg voor Montreal het Olympisch Comité worden daan. Nederland zal inschrijver alle nummers, behalve op de De zwaarste proef wacht de pi nog tijdens de internationale strijden volgende maand in tinghan, waarvoor landen als ZÏ den. Polen. Spanje en Ruslam met hun definitieve Olympisch! lectie hebben ingeschreven. on2 •BI itti is h iet c voc een "fce< imei hap De kopgroep die in de marathon al snel de dienst uitmaakte: voorop de Belg Revein, daarachter Karei Lismont, die winnaar werd en tenslotte de Zweed Bengtsson. Het was dus een moeilijk jaar voor de Venlose ploeg. Want niet alleen de heren moesten het degradatieslot on dergaan, maar ook de dames verdwe nen na één jaar weer van het hoogste plan. Bij die dames zorgde Valbovol dat het eredivisieschap behouden bleef. Het gevolg van twee overwin- in de komende weken nog een kans wagen, maar Amsterdam geldt voor lopig als een nadeel by de sollicitatie voor Montreal. Door het Olympisch jaar was de be zetting van de marathon in Amster dam niet geweldig interessant. Lis mont, zonder meer vrijgemaakt voor de Spelen en zich daarvoor rustig voorbereidend, wilde de wedstrijd wel zien als een aangename onder breking van zijn training. Aan zijn reputatie was hij verplicht te winnen ganisatie hoopt op ook Jos Hermes als Nederlandse ster. Hermes volgde de koers zaterdag in een auto en opperde als eerste bedenking „de organisatie met betrekking tot de afzetting van het parcours is erg slecht op me over gekomen, die was hinderlijk voor de lopers". Gezien de ervaringen van dit jaar valt trouwens ook te overwegen om het aanvangstijdstip later te stellen om zo de temperatuur als zaterdag zeker te ontlopen. Eltjo Schutter heeft tijdens de strijd om het nationale kampioenschap tienkamp op Papendal het Neder landse record verbeterd en gebracht op 7700 punten. De Nymegenaar ver beterde het record, dat sinds sep tember 1962 met 7632 punten op naam stond van Eef Kamerbeek met 68 punten. DEN HAAG FC Den Haag is in onderhandeling met de Luxemburgse kampioen Jeu- nesse d'Esch over de aankoop van het 18-jarige talent Jean Noël. De Luxemburger, die in zijn land uitkomt in het UEFA- elftal, heeft reeds een proefwed- strijd bij de Hagenaars ge speeld. AMSTELVEEN - Het Nederlandse dameshockeyelftal. dat het eind van deze maand de twee jaar geleden gewonnen wereldbeker van de Inter nationale Hockey Federatie (FIH) in West-Berlijn gaat verdedigen, heeft zaterdag in Amstelveen met 4—1 van Wales gewonnen. Een overwinning op een ploeg, die Nederland vorig jaar in het wereldtoernooi van de andere internationale bond. uitscha kelde Coach Riet Küper was dan ook te vreden over de prestatie van het Nederlandse elftal. Riet Küper: „Er zit vooruitgang in het spel van dit team. maar toch zijn er nog te weinig velddoelpunten gemaakt." En daarmee had ze ongetwijfeld ge lijk. want van de vier Nederlandse treffers, was er maar één uit een velddoelpunt. De overige drie kwa men uit twee strafcorners en uit een strafbal. Toch was het resultaat min der overtuigend, dan het geweest had kunnen zijn. omdat er maar twee strafcorners werden benut. Beide door Toos Bax. respectievelijk in de 30ste en in de 40ste minuut. Omdat er voor die corners nog niet was gescoord kwam Nederland daar door op 2—0. In de 43ste minuut tilde José Poelman de stand naar 3—0 door een strafbal te benutten en vier minuten voor het slot tekende de voor Marjolein Gouka ingevallen Marlies Jansen voor het enige velddoelpunt en bracht de stand daarmee op 40. Het was een merkwaardig doelpunt, want hoewel Marlies Jansen een fraaie solo had ondernomen, had ze toch de medewerking nodig van de doelvrouwe van Wales. Judith Nel mes. die finaal over de bal heentrapte. In de laatste seconden van de wed strijd maakte Shirley Morgan nog de mooiste treffer door de Nederlandse doelvrouwe Nicole van Lierop met een formidabel schot te passeren. 4—1 Ondanks Nederlands ruime zege bleek de ploeg opbouwend tot wei nig in staat In de eerste helft werden van de zes strafcorners liefst vijf gemist en het plaatsen was hoogst matig Maar de geroutineerde kern van het elftal vond elkaar in de twee de helft beter, waarmee de drie doel punten in deze speelperiode ver klaard zijn. Het werd een te flauwe afspiegeling van de superioriteit, want met uitzondering van het doel punt in de laatste minuut, was Wales maar zeer incidenteel tot enig accep tabel tegenspel in staat. NEDERLAND: Nicole van Lierop; Suzan Bekker. Lisette Sevens, Gon- neke Elshoff. José Poelmans; Toos Bax. Maria Fikkers; Marja Strij- bosch. Mieke Groen. Marjolein Gou ka iMarlies Jansen). Nel van Kollen burg Kampiaentrhap N«lf(bnd Damn GHBS- HOC 0-1. Amsterdam-Upward 6—0. EMHC-Or Studs 2—2. Arnhem-Wet* Dt 0—0 Promotie heren SCHA-Blormendaal 1—4. Blocmcndual NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP DAMES Amsterdam 6 5 10 11 IS- 3 HOC 6 3 3 0 9 10- 2 EMHC 6 2 3 1 7 9-8 Upward 6 2 3 1 7 5-8 Were Dl 622263-8 Arnhem 6 1 3 3 5 3-8 Or Studs 6 1 1 4 3 4-8 OHBS 6 0 0 6 0 3-14 De Belg die in 1971 winnaar van het Europees kampioenschap was, in 1972 bij de Olympische Spelen twee de werd achter Shorter en in 1974 bij het Europees kampioenschap in Ro me de meerderheid van de daar heer- Van onze honkbalmedewerker sende warmte erkende en uitstapte. A wCTrü die Belg liet zich niet verrassen door L - w «ww.«ww T1 ««S Met de hakken over de sloot; dat stond dit weekeinde voor landskampioen Nicols, hét hoge"Yanvangstempo vaü "zijn dat met de grootste moeite via twee minieme zeges op het gepromoveerde Quick de koppositie in de landgenoot Reveyn. „30.25 over de hoofdklasse wist te behouden. Een onberekenbare ploeg, dat Quick. Tot die conclusie kwam Sparta eerste tien kilometer, dat is toch veel verleden week al, toen de Rotterdammers na een 7—0 voorsprong toch nog met een 8—9 nederlaag te gek. nu lijkt het wel of we aan het werden opgeknapt. elnt HoKKün irfiaranHoM" slot hebben gewandeld' Lismont, Reveyn en de Zweed Bengtsonn vormden al direct na de start de kopgroep, bleven 26 kilome ter bijeen en toen moest Reveyn afhaken. Lismont loste de 27-jarige Zweed na zo'n 32 kilomter en die had daarna 10 km om te bedenken dat de zaterdag in Amsterdam „verschrik kelijk" was. Bengtsonn liep voor de eerste maal een marathon, bracht na afloop niet veel meer uit dan dat „verschrikkelijk" maar voelde gelei delijk aan de voldoening over zijn tweede plaats en bijbehorende tijd: 2 minuut 10 sec. achter de 2.18.48 van Lismont. Van der Weijden finishte op 12 minuten, 42 sec. nadat hij op 20 km nog vier minuten achter de lei ders had gezeten. De Belgische winnaar had onderweg bijna niet gedronken, in tegenstel ling tot de Zweed. „Dat drinken be tekent dat je toch even uit je ritme bent en je kunt nu eenmaal beter constant doorgaan. Pas na de finish heb ik veel gedronken". Lismont zou ook in het na- olympische jaar 1977 een sieraad voor het deelnemersveld zijn. De or- Een identieke situatie zaterdag in het Mulier-stadion. Met één man op de honken, sloeg Boudewijn Maat al in de eerste innings de bal over het hek en nadat Artzen met een enorme klap en later Jacobs, die achterstand met solo home-runs hadden weggewerkt, begon Nicols gestaag een voorsprong op te bouwen. Tot 7—2 liep die op en de wedstrijd leek uit te gaan als een eindje kaars. De inspiratie had de ploeg van Quick verlaten en ook Nicols speelde zich gezapig naar de noodzakelijke negen innings toe. Maar het was allemaal schijn. Want opeens kwamen de Haarlemmers in de achtste innings in moeilijkheden. De controle liet Ni cols pitcher Leurs wat in de steek en twee runs waren daarvan het resul taat. Coach Heemskerk liet zijn werper echter staan en dat zou de Nicols opbreken. Want uit praktisch gesla gen positie sloeg Quick in de laatste innings genadeloos toe. De honken liepen vol en bij de stand 7—4 en met twee nullen op zak was het de taak van Sammy Richardson om zijn Amersfoortse ploeg te redden. Ri chardson kweet zich meer dan uitste kend van die taak. Zijn klap miste ongeveer een meter om over de hek ken te verdwijnen, maar had wel tot gevolg dat drie Quickspelers de thui splaat konden bereiken om daarmee een verlenging uit het vuur te slepen. Een verlenging, die in een anti climax eindigde. Want door het vele gewissel met pinch hitters en runners had coach Hosé zijn werper James vervangen door Van der Bunt. „Ik had nog geen bal ingegooid." ver klaarde Van den Bunt, en daarmee is de wilde worp verklaard waardoor de Nicols in de elfde innings tenslotte de 8—7 winst veilig konden stellen. „Mijn arm was net een vaatdoek," wist de werper Van den Bunt te mel den na'de wedstrijd in Amersfoort, die de Nicols met 5—4 wonnen. Het afmaken van de partij op zaterdag was de oorzaak van die „vaatdoek" en de 4—0 voorsprong die de Nicols al in de allereerste innings konden ne men. Na tweederde innings moest Van den Bunt dan ook al plaats ma ken voor Jacobs. 5—0 werd het toen door Koos Hamer AMSTERDAM Het grote feest, de competitie voor de eredivisie volleybal is afgelopen. Geldrop VC zorgde er bij de heren voor, dat er geen beslissingswedstrijden nodig zijn. Op vrij duidelijke wijze zorgden de volgelingen van trainer Vonk ervoor dat Valuas na een éénjarig verblijf in de eredivisie het volgend seizoen in de eerste divisie opnieuw mag proberen naar de betere oorden terug te keren. ningen in één week. op de VC Utrecht (23) en het dus eveneens gedegra deerde Valuas (0—3) dat met medede butant Orawi via promotie-degra datiewedstrijden tegen Longa uit Lichtenvoorde mag proberen in de eredivisie te blijven. Een strijd dus tussen slechts twee ploegen. Normaal zijn dat er drie. Aangezien echter in de eerste divisie B de VC Heerlen 2. het schaduwteam van de landskampioen tweede werd en volgens de reglementen niet naar de eredivisie mag promoveren, blijft de strijd fdus tot die twee ploegen beperkt. Bij de heren zijn die problemen niet. De Geldrop VC mag zich met het Arnhemse EAVV en de VC Heerlen vorig jaar uit de eredivisie gedegra deerd meten wie geschikt is voor de eredivisie In die eredivisie zullen volgend sei zoen wel wat spelersveranderingen komen, maar ze zullen niet zo schok kend zijn als vorige jaren. De ploeg die er het meeste aan trekt is het Rotterdamse AMVJ/RLVC. Gerard Ebeli, de manager van het team: „We kunnen in Rotterdam best wat aan winsten gebruiken. Het volleybal in Rotterdam zelf heeft niet veel te be tekenen. Ons district is weliswaar het grootste in de NeVoBo. maar dat komt door de regio. Onbegrijpelijk, want als je rekent, dat met Pasen liefst vijfhonderd teams aan een schooltoernooi deelnamen, vraag je je af, of daar niets uit kan komen, waardoor het peil in Rotterdam weer wat op een hoger plan komt. De be langstelling bij de jeugd is er vol doende. Die moet alleen worden op gevangen". Een probleem waarmee niet alleen Rotterdam geconfronteerd wordt, maar ook Amsterdam. Ook hier een gebrek aan voldoende aanwas bij de jeugd. Een al jaren bestaande situa tie. die er toe geleid heeft, dat de hoofdstad in feite nu nog maar door één eredivisieploeg, AMVJ, vertegen woordigd is. Opvallend is dat deze ploeg, die de Rotterdamse bijna naamgenoot AMVJ/RLVC in de laatste wedstrijd gemakkelijk met '3—0 (15—3, 15—9 en 15—13) versloeg in Amstelveen speelt. Dit Amstel veen behoort normaal tot het district Haarlem. Logisch dat de bestuurders van het district Amsterdam gaarne zouden zien, dat de Amstelveense ploegen tot het district Amsterdam gaan behoren. Overigens kende die laatste competi- Aarts „over" een honkslag van Schildmeyer heen liep en de Haar lemmer door dat foutje een rondje langs alle honken kon afleggen. Maar wederom zette Quick een streep door die riante stand. In de zevende en achtste minuut barstte het Amersfoortse slaggeweld los en sloeg Lindsay de bal over het hek. Verder dan 54 kwamen de Amersfoorters echter niet. Een min der plezierige wedstrijd was er weg gelegd voor hoofdscheidsrechter Goode, die werd bevangen door de ook in Amersfoort heersende hitte en het werk achter de thuisplaat moest overlaten aan zijn veldcollega Wol- fenbuttel. HOOFDKLASSE: ADO HCAW 8 4. Quick Nicols 4-5, Schoten-Sparta 7-8. OWO-Kinheim 7 6. HCAW ADO 2 1. Nicols Quick 8 7. Sparta Schoten 5-2, Kinheim-OWO 2-1. EERSTE KLASSE A: HHC-PSV 3 2. Giants Onze Gezellen 6-2. Storks-Neptunus 6-9. Terras vogels RCH 1 6. PSV HHC 0 9. Onze Gezellen Giants 4-7, Neptunus-Storks 2-2. na 12 inn., RCH- Tenasvogels 2 0. B: Feyenoord Spartaan 1 2. SCR-Euro Stars 2-12. Thamen-UW 10-7. na 11 inn.. Pirates Oosterloo 5 1. Spartaan Feyenoord 6-8. Euro Stars-SCR 5-3. UW-Thamen 18-8. Plra- tes-Oosterloü 9 2. ADVERTENTIE LOGRONO Gerben Karstens zegevierde gisteren in de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje, nadat hij in de elfde etappe als als tweede was geëindigd. Maar het opmerkelijkste nieuws was de positieve reactie op een dopingcontrole van de leider in het algemeen klassement, de Belg Eric Jaques. De controle werd uitgevoerd na aan- door op de slotdag ook de individuele komst van de etappe in Alamansa. Jaques einigde daarin als tweede achter zijn landgenoot Pintens. Ja ques loopt nu de kans gediskwalifi ceerd te worden als ook de contra expertise. die hij onmiddelijk aan vroeg. positief uitvalt In de rit van zaterdag was de Spanjaard Antonio Vallori de snelste. Hij had een voor sprong van ruim vier minuten op Gerben Karstens. Gerrie Kneteman einigde als vijfde. In de rit van giste- tijdrit te winnen met een gemiddelde van niet minder dan 44.857 km uur. De op 30 mei 1948 geboren Vlaming versloeg daarbij enkele van de al lergrootsten. Eddy Merckx moest 13 seconden prijsgeven, de Vlaeminck 35 seconden en Knudsen 44 se conden. Zaterdag had De Muynck zijn voor sprong in het algemeen klassement al vergroot door de vierde rit te win nen. Daarin had hij een voorsprong ren won Karstens de sprint van het van ruim een minuut op Roger de complete peleton voor de Belg Onge- nae. In het algemeen klassement be houdt Jaques voorlopig de eerste plaats met een voorsprong van bijna vier minuten op de Westduitser Thu- reau. Hennie Kuiper staat nog steeds als vijfde geklasseerd. Vlaeminck. die gisteren het eerste gedeelte van de laatste etappe won. DUINKERKEN De Belg Freddy Maertens is winnaar geworden van de Vierdaagse van Duinkerken. Eerder won hij deze etappewedstrijd in 1973 en 1975. Op de tweede plaats eindigde de Fransman Danguillaume met een achterstand van 12 sec. De ritwin naars waren dit weekeinde de Fran sen Mainon en Thevenet en de Belg ROMANDIE ZURICH De Ronde van Romandie 1976 heeft een van de meest verras sende winnaars uit de dertigjarige geschiedenis van deze meerdaagse' Willy Plankaert. etappe-wedstrijd opgeleverd De NOORD HOLLAND Belg Johan de Muynck. die tot dus verre alleen bekendheid genoot als waterdrager van Roger de Vlaeminck behaalde de zege Imponerend was de manier waarop De Muynck de eerste belangrijke overwinning van zijn carrière behaal de. Hij verblufte de volgerskaravaan ZAANDAM Adrie van Houwelin- gen heeft de driedaagse van Noord Holland beheerst. Hij werd de win naar van alle klassementen. Boven dien won hij nog de tweede etappe en toonde hij zich de sterkste in de per soonlijke tijdrit van zaterdag te Den Helder GERBEN KARSTENS etappezege Van Houwelingen was in Noord Hol land in topvorm. Hij is geselecteerd voor de Ronde van Engeland, maar als mogelijke toekomstige prof. wil hij liever de Ronde van Luxemburg rijden, die open staat voor amateurs en beroepsrijders. De data van Enge land en Luxemburg vallen echter sa men. Het is te verwachten, dat van Houwelingen de invitatie voor Enge land zal afwijzen teneinde zich te kunnen testen in Luxemburg. Daar door zou hij ook beschikbaar zijn voor Olympia's toer door Nederland. Henk Mutsaars verspeelde zijn over winningskans in de slotetappe van de driedaagse Ronde van Noord Hol land door bij de laatste bocht in Zaandam rechtdoor te rijden in- plaats van linksaf te slaan. Hij raak te daardoor niet alleen een voor sprong van een meter of vijftig kwijt, maar kwam ook pas weer in het goede spoor nadat zijn zes mede vluchters de bocht om waren. Nu werd de rit gewonnen door Gerrit Mak. In de ochtenduren had Adri van Houwelingen. toen al leider in het algemeen klassement, de tijdrit over 16 kilometer bij Den Helder gewon nen. Zijn winst op Michel Jacobs bedroeg slechts een seconde. Ook gerrie van Gerwen (op 7 seconden). Arie Hassink (op 11 seconden) en Hans Langerijs (op 12 seconden) kwamen erg dicht bij de tijd van Van Houwelingen. Praag PRAAG De Pool Stanislav Szozda won de proloog van de amateurwed strijd Praag-Warschau-Berlijn. die hij in 1974 winnend afsloot. De eerste echte etappe eindigde in een massa sprint waarin de Tsjech Bartonicek de snelste was. Wil van Helvoirt ein digde als vijde. In het algemeen klas sement nam de Rus Gorelov de eerste plaats over van Szozda. Stijl De puur njtuurlijkc souplesse van scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken Wilson Glenny slaagt enn. nonchalance en elegance onnavolgbaar tc verenigen in éen kostuum. eksklusief bij herenkledingspecialisten igst de en II/" tiewedstrijd tussen de twee A tbi nog een incident. Normaal beg de wedstrijden in de Amsteli sporthal om 16.15 uur. Er werd dag van afgeweken. De aan v werd nu 6 uur 's avonds. Iet wist het. behalve de twee s zen scheidsrechters, scheidsrechter De Jong wachïlf"' nieuwe aanvangstijd nog af. - tweede scheidsrechter Max Vu ke had het om half vijf wel g Een duidelijke communicatief nis in het toch al zo gevoelige vL balscheidsrechterswereldje. jf Standen: Blokkeer Zaan '69 AMVJ Corbulo VC Tilburg Orawi Dames: VC Heerlen AEC Dynamo Corbulo Orion Lycurgus Heren, eredivisie Orawi—Zaan'89 0—3 6—15. 11—151. VC Tilburg—US 3—1 f 12—15. 15—2. 157). Lvcurgus—Corbulj (13-15. 15—12. 8—15. 15-5. 8-15.1. Gel -Valuas 3-1 (12-15.15-6.15-6.15— 10l| as degrGeldrop speelt degr we AMVJ—AMVJ/RLVC 3-0 (15-3. 1 15—13). Ie div. B VC Heerlen—PVC 3- Heerlen speelt prom. wedstr.); Dames, eredivisie: Orawi—DVC 3—9 I, 15—12, 15—9. Orawi speelt degr. wedstr Ut, 1 rus—Corbulo 1—3 (15—17. 13—15,15—8. 8 d Valuas—Valbovol 0—3. Dynamo—Orion (15—13. 15—6. 15—5): le div 2—AMVJ RLVC 3—1. 2240 Radius/MVC 22-36 AMVJ/RLVC 22—34 LycurguS 22-30 Geldrop 22—26 Valuas 22—22 US 22—44 Octopus 21—36 DVC 22—30 Valbovol 22—28 Orawi 21—24 Valuas 22—22 VC Utrecht -% bo >gir DEN HAAG De Koninkiyk(pP" derlandse Schaatsenryders*ag« heeft de begeleiding van kernploegen rond. Nadat reeds Ab Krook akkoord ging zyn aanwijzing tot damescoacl dit weekeinde de besprekingen Leen Pfrommer en Henk Gei gerond. Leen Pfrommer zal naast de ning van de allroundploeg, conditietraining op zich nemei Henk Gemser zal de nieuw te f< ren heren sprintgroep eveneei wel conditioneel als op het ijs b leiden. De beide selectiegroepen len de komende week door de i ners in overleg met de lande RI technische commissie worden mengesteld, zodat de training daarna kan beginnen. Beide plot zullen uit zes rijders bestaan. art di rk. tel Drd JW BT Van onze korfbalmedewcrker AMSTERDAM Het gaat er W competitie voor de hoofdki kl; veldkorfbal toch op lijken, erif landskampioen Ons Eibernest rs aan een prolongatie van de titel ste komt. Lijstaanvoerder Luto sloe een nogal bewogen, af en toe (fret maar soms ook weer matige strijd de aanval van de Eibers won op de valreep met 10—9. gevolg is dat de Lutolsten weer fade punt voorsprong hebben. De Eibers zullen nog moeten op ten of de Europa Cup-wedstrij n niet aan hun neus voorbij gaan. Eindhovense Deto blijft maar i ten verzamelen. Dit keer werd h« gedegradeerde Westerkwaifs I urd id£ hoi slachtoffer van de Eindhove winstdrang (5—10). De ploeg van ach Munnikes naderde Ons Eitfratï nest tot op twee punten. Spanning ook nog in de degrada^WE zone. Rohda verloor in Almelo 148 bij AKC en kwam daard^ew gelijk met het wel winnende De naiden. De ploeg van Nap verslfert: Archipel met 6—4. Overigens m tch Archipel ook langzamerhand gfd opletten. LUTO Ons Eibernest DETO PKC Blauw Wit Archipel AKC Rhoda De Danaiden Westerkwartier HOOFDKLASSE 15 10 2 3 22 124- n 1 15 10 1 4 21 14:- -en 15 8 3 4 19 113- 15 8 2 5 18 128- 'r 1 15 6 4 5 16 105- 11 15 6 2 7 14 87- er<! 15 6 2 7 14 98- 15 5 2 8 12 107- v 15 5 2 8 12 99- »1S 15 0 2 13 !t Westerkwartier-Deto 5-10. Luto-Ons 1 10-9. PKC-Blauw Wit 8-5. AKC-Rohda OVERGANGSKLASSE A Asko-FortuM gei Steeds Hoogcr-BEP 9-6. Deetos-Pams Swift-OEC 16-4 B Stanfrtes-SOS 11-7, F Pacta-Trekvogels 6-3, Fldes kamp., PSV-NK e<7 ZKV-Die Hacghe 9-8. C: LDO-Rust Roes! erk HKV-Rapiditas 12-8. Allen Weerbaar-Het Z« en 7-5. Allen Weerbaar kamp Samos-Read' EERSTE KLASSE WESTEN A TerMJ KNS 15-5. O VVO-Kinderdijk 8-5. De Algfl >n Quick 7-9. Quick kamp Sperwers-Koog 1 n i dijk 8-9 B De Regenboog-DTV 5-16. DTVB cn Swift-Groen Geel 10-11. Achilles-Pernix ll-»F™ zenburg-Soesterkwarlier 10-3 C SSS-Dal»1 KVS-Tjoba 4-4. Excelsior Vnendenschalf Vriendenschaar degr. VEO-OKV 6-3. DKOD 9-12. DKOD kamp 11 hc do leu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1976 | | pagina 12