dag, maandag MARTINE BIJL IS EN BLIJFT HET LIEVE, SCHATTIGE TYPE KIND? Zangeres - 'filmster' over: pinnigheid, kwaad-worden, trouwen, meningen hebben en boodschappen Voorjaarsbruid van Edgar Het verdriet van prinses Christina Henk Elsink zit het niet mee De interesses van Gerard Cox Laatste seizoenconcert trok erg veel luisteraars Niet-rokers willen ook van andermans sigaretten af Weerstand tegen gesprek over onafhankelijkheid TROUW/iOü\iRTBT HAlVNDLVG 8 APRIL 1974 BIXNENLAND T6/K6 door hette visser 'Ik heb het er wel eens met Sonja Barend over gehad: waarom iedereen mij altijd zo lief en schattig vindt en Sonja zo boos en kattig. Tja, het is de manier waarop je overkomt natuurlijk. Maar in wezen ben ik helemaal niet zo verschrikkelijk lief. Ik kan ontzettend kwaad worden. Vraag dat maar aan platenmaatschappij Bovema, voor wie ik kinderplaten produceer. Daar vinden ze me niet zo'n lieverdje. En Sonjia? Die is eigenlijk heel onzeker en verlegen. Ach, iedereen doet zich anders voor dan hij of zij is. Daar kun je niets aan doen. Dat gaat vanzelf'. We praten met Martine Bijl. Nota bene op haar verjaardag. Daarom maar een doos gebakjes meegenomen, waar de katten Ot en Sien al snel naar lonken. Ze woont op een koopflat in Bui- tenveldert, een nieuwbouwwijk van Amsterdam. Er zijn al fiks wat Ibloemen bezorgd en de te lefoon staat ook niet stil. Harte lijk gefeciliteerd. KRITIEKEN Half Nederland heeft zo langza merhand de film 'Help, de dok ter verzuipt!' gezien, waarin Ju les Croiset en Martine Bijl de hoofdrollen spelen. De kritie ken waren over het algemeen lovend: schattige Martine; lief onderwijzeresje; hartveroveren- de creatie en meer van dat fraais. Martine is er onbewogen onder. Ze is nog niet langs de bioscopen gereden om haar naam op de affiches te bekij ken. iets waar Rijk de Gooyer destijds zo'n voldoening aan be leefde. Martine zit rustig thuis. Sprookjes vertalen, nieuwe lied jes instuderen, ze maakt Neder landse versies van Walt Disney- platen en een paar keer per week rijdt ze met begeleider Henk van der Molen het land in om op te treden. 'Niet voor van die grote zalen. Zo'n tachtig, honderd mar, dat is voor mij genoeg. Ik hoef De Doelen niet aan mijn voeten. Daar leent mijn repertoire zich ook niet voor'. OVER DE FILM Ze vertelt over de film. 'Hoe ze aan mij zijn gekomen? Weet ik niet Ze belden op. In eerste instantie heb ik 'nee' gezegd. Ik had het in de zomer van het vorig jaar erg druk en tja, ik zag het ook niet zo zitten. Toen zijn ze hier op bezoek geweest en later heb ik de film 'Angela* gezien die ze al eerder hadden gemaakt Toen was ik over tuigd'. De opnamen van de film wer den voornamelijk in Leender- strijp gemaakt een plaatsje dat onder Tilburg ligt. Alles op lo catie, er werd niet in studio's gefilmd. De kinderen en andere figuranten komen voornamelijk uit de plaats zelf. 'Een tijdje geleden ben ik met alle schoolkinderen en hun ou ders de film gaan zien. Ze noe men me steeds juf en dat is zo gebleken. Ik was en ben Turn juf. 'Help, de dokter verzuipt!' gaat over een dokter in een klein dorp die verliefd wordt op de nieuwe schooljuffrouw (Marti ne). De plaatelijke aannemer (Piet Bambergen) heeft een oogje op een verschrikkelijk mooie zigeunerin (Willeke van Ammelrooy.) Daar komt het filmverhaal, gemaakt naar het gelijknamige boek van Toon Kortooms in grote trekken op neer. 'KINDEREN' Was Martine niet bang voor het acteren? 'Nee, mijn rol hield in dat lk me met kinderen bezig moest houden. Dat ligt me wel, dius ik kon aardig mezelf spelen. Heel vroeger had ik wel eens iets gedaan voor de film. Lenneart Nijgh was toen bezig aan een film. Gewoon: dat was huis vlijt Die is nooit in de biosco pen geweest en ik heb ook nooit het resultaat gezien. Ik geloof dat het over een jongen ging die een vader had met een oorlogsverleden. Ik was de vriendin van het zusje van die jongen. Een scenario heb ik ook niet gezien. Dan belde hij op, dan kwam ik en dan moest ik van een trap lopen en roe pen dat de brandweer eraan kwam. Dat is alles wat ik me ervan kan herinneren. Ik was toen zeventien of achttien...' Martine Bijl In 'Help' ben je wel weer het zoete meisje, hè? 'Ja, dat blijf ik*, (zucht). "Daar is niets aan te doen. Ik kan bij wijze van spreken een moord plegen of met m'n blote billen in een film spelen: ik blijf schattig. Dat etiket heb ik nu eenmaal. Net zo goed als ze van Willeke van Ammelrooy zeggen dat ze altijd bloot in films speelt En dat ze in deze film ook weer naakt in een vijver spartelt Sonja Barend heeft stekend omgaan en kinderpla ten en sprookjes hebben haar voorkeur. Wordt het geen tijd om eens aan trouwen en kinde ren te denken? 'Heb je hem weer. Nee, ik ben niet zo'n trouwlustig type. Ik vind het best zo. Iedereen denkt dat je een afwijking hebt ivanneer je op je vierentwintig ste nog niet bent getrouwd. Maar ik heb nog zoveel te doenen trouwens, Als ik zou trouwen, zou ik een heel groot huis willen hebben. M'n man een eigen gedeelte en ik ook. Nou en dan wandel je 's avonds eens naar zijn vertrekken en dan besluit je eventueel om samen te gaan slapen. Of piet. Nee, ik ben niet zo'n type dat de hele dag een man achter- nasjouwt met kopjes thee'. 'HUWEN' Dat image heb Je wel. 'Dat is juist zo lastig. Ieder jaar sturen studenten me ook altijd uitnodigingen voor feesten. Die menen dan ook dat ik een dege lijke student, in de weet ik veel wat, moet huwen. En dat ik maar eens de vreugde van 'het baren moet ondervinden. Een dolle mina ben ik ook niet, dat is waar. Maar als je me nu vraagt of ik voor of tegen abor tus ben, dan moet ik daar een half uur over praten en denken, maar kom dan natuurlijk wel tot de conclusie dat dk er vóór ben!' —Is Martine gaan stemmen? Tuurlijk ben ik gaan stemmen. Dat is zowat het enige dat je nog kunt doen aan alle ellenr de. En ja: meewerken aan avon den voor goeie doelea Medisch Comité Vietnam enzo. Maar het vervelende is dan dat je imeteen weer in die hoek wordt ge drukt. De sfeer van zo'n fana tieke avond bevalt me niet. Ik zing ook nooit op partijcongres sen, want dan word je geïdenti ficeerd met hetgeen op zo'n congres wordt gezegd'. I -lS? i S O: T Zo af en toe stapt het gewone volknog wel eens de salons van de grote couturiers binnen. Meestal gebeurt dat wanneer er een bruid moet worden aangekleed. Edgar Vos en Frans Molenaar zorgen er jaarlijks voor dat honderden meisjes er op het stadhuis mooi uitzien en dit tweetal is zo langzamerhand specialist geivorden in bruids kleding. Op de foto de voorjaarsbruid van Edgar Vos. Een creatie van witte mousseline waarop 180 meter kant is verwerkt. dat etiket van pinnigheid, maar ik geloof dat de mensen een zekere vorm van intelligentie met pinnigheid verwarren. Ik ben blond, kijk vriendelijk uit m'n ogen en vind het nu een maal fijn om de mensen aardig tegemoet te treden. Kijk, ieder mens wordt wel eens kwaad, ik ook*. 'VERKLUNST' Ze vertelt dat ze uit haar vel springt wanneer een uitgever een boekje van haar 'verklunst'. Of wanneer de grammofoonpla tenmaatschappij de namen van medewerkers aan de sprookjes- platen verkeerd op de hoes zet, ondanks Martine's nadrukkelij ke aanwijzingen. "Wanneer ik me maandenlang te pletter peu ter aan zo'n werkstukje, dan moet het ook goed. Dan heb ik alle recht en reden om kwaad te worden'. Martine is lief voor mens en dier. Met kinderen kan ze uitr OLIECRISIS Ze zegt dat tegenwoordig iedere artiest een mening over alles moet hebben. Dat wanneer de Zangeres zonder Naam niets over de oliecrisis weet te zeg gen dat ze dat dan ook niet moet doen. En dan moeten de H.H. journalisten dat er niet gaan zitten uittrekken. 'En een boodschap zit er ook niet in mijn liedjes. Boodschap pen halen de mensen maar bij Albert Heijn\ Voor venhalen over het Neder landse koninklijke huis moet je altijd in buitenlandse bladen zijn. In het Duitse 'Bild' staat een reportage over prinses Christina. Als groot nieuws meldt het blad dat Christina haar vriend, de pianist Emile Bourrée, kwijt is. Volgens het blad zou de reden van de schei ding tussen de twee het feit zijn dat Emile roomskatholiek is en Christina protestant. 'Daarom stort de prinses zich nu nóg tomelozer op haar stu die. Behalve haar zangstudie doet ze er nu ook nog muziek- pedagogie bij'. komt en dat het nauwelijks aan zijn doel beantwoordt. Er zijn nu ook zoveel kranten en televi sieprogramma's die daaraan aandacht besteden. Cabaret hoeft niet meer zo nodig op al dat soort zaken te wijzen. Daar om is het wel goed een avond onbezorgd vertoer te brengen'. Over een maand of wat gaat theater-restaurant De Kooper- moleti weer eens dicht. Het zit eigenaar Henk Elsink niet mee. Ook al treedt hij iedere avond op voor een uitverkocht huis en is de toegangsprijs vijftig gul den de man: toch kan Henk het financieel niet meer bolwerken. Er zouden honderd plaatsen meer moeten zijn en ook de prijsstijgingen van grondstoffen en lonen doen hem de das om. Echt failliet gaat Henk niet, maar hij vindt het financieel niet meer verantwoord. On danks alles heeft hij er toch een mooie automobiel aan over gehouden: een Rolls Royce. Een hobby van me, zegt hij daaro ver. Tweedehands gekocht Prins Claus Dr. Lou de Jong Wie van de drie heren heeft er vroeger zo uitgezien als het jongetje op de vierde Toto? Beter gezegd: wie is dat jongetje. Is het HARRY MULISCH, bekend schrij ver, is het DR. LOU DE JONG. historicus en schrijver of is het PRINS CLAUS? l>enn na. vergelijk en bespreek de zaak met buren, kennissen en familieleden. Onder de goede inzendingen verloten we drie boeken: een knutselboek, kookboek en tuinboek. Zorg dat uw briefkaart met de naam van het jongetje, alsmede met vermelding van het boek van uw keuze, uiterlijk donderdagochtend bij ons aan wezig is. De briefkaart frankeren met dertig cent postzegels. Sturen naar: Redactie Trouw/Kwartet Dag Maandag Postbus 859 Amsterdam. Harry Mulisch Het was Wim Aantjes! Moeilijk, moeilijk, inderdaad, maar toch zijn er nog zeer veel lezers uitgekomen. Het was niet Joop den Uyl, ook niet Hans Wiegel, maar Willem Aantjes, voorman van de Anti-Revolutionaire Partij. De drie boeken gaan naar: De prijswinnaars zijn: mevrouw H. F. van Haaften, Prins Willem Alexander- park 392, Yeenendaal (kookboek); J. W. Leutscher, Patrijslaan 16, Beilen (handenarbeidkookboek); mevrouw A. v. d. Tang-v. d. Schaaf, mr. G. v. Prins- tererstraat 26, Wolvega (tuinboek). Vroeger was cabaretier Gerard Cox de bestormer van menig heilig huisje. Dat is nu afgelo pen. Aan Viva vertrouwde hij toe: 'Ik heb kennelijk een ande re interesse op het ogenblik. Ik weet het niet meer zo duide lijk er zijn nu zoveel caba- retjes. waarin de mensen met vreselijk strakke gezichten over Vietnam en Griekenland staan te getuigen. Ik heb dan de indruk dat dat niet meer over- door Adr. Hager DEN HAAG Het zesde en laatste seizoensconcert dat het Haagse pu bliek zaterdagavond door het concert gebouw orkest werd voorgezet trok g?ote belangstelling. Zelfs extra stoe len waren bijgezet Hopelijk een gun stig voorteken voor het volgende sei zoen, dat op 12 oktober wordt geo pend en dat voldoende beloften in zieti heeft om interessant te worden. In het nu afgesloten seizoen passeer den de dcrigenten Colin Davis. Erich Leénsdorf en André Previn de revue; het laatste concert werd geleid door Bernard Haitink. Wat op dit concert in bijzondere mate opviel was het gesloten front, gevormd door de 49 violisten (20 le, 15 2e en 14 altvio len niet alleen visueel een enheid, maar vooral ook auditief. Teveel pra ten over een zwakke akoestiek van de Prins Willem Alexanderzaal door de vaste bespelers van deze zaal wordt als men deze prachtige klank van de violen beluisterd toch ook wel een erkennen van minder kwaliteit. Het concertgebouw orkest logenstrafte al te overdreven miskenning van deze zaal. Haitink gaf een stralend helder klinkende weergave van de tragische ouverture van Brahms. Meer dan 35 jaar geleden concerteer de de Tsjechische pianist Rudolf Vir kusnv voor de eerste maal met het concertgebouw orkest en dat werd aanleiding hem sedertdien vele malen terug te vragen. HMY DEBUTEERDE OP IENJARIGE LEEFTYD MET EEN Mozartconcert. Nu na zo veel jaren was hij solist in het concert in Bes dat Mozart in 1784 schreef. Vir kusny laat zijn toehoorders niet toe, dat hij wegloopt 'auf Flügeln des Gesanges'. Zijn spel is kernachtig ge decideerd, ontdaan van pathos ener zijds en zoetelijkheid anderzijds. Een wat koel aandoende benadering door een knap musicus, die echter zelden of nooit zijn hart voor iedere wille keurige luisteraar openzet. Geen Mo zart om lang over te schrijven, ook niet over de wat onrustig en gejaagde begeleiding. Andermaal Virkusny en wel in het zelden gespeelde Capriccio voor de linker hand en zeven blaasinstrumen ten van Janacek, een erk in een milde stemming met een bij Janacek niet zoveel voorkomende lichter toon. De pianopartij is speels en ca- pricieus, de blaaspartijen moeilijk uit voerbaar en kleurrijk. Virkusny's rechterhand mocht in dit geval zeker weten wat de linkerhand deed, name lijk technisch bewonderenwaardig werk. Ter afsluiting van dit veelomvattende programma de 8e symfonie van Dvórak. De weergave ademde een spontane, blijmoedige en uitbundige geest, als stond men aan het begin van een fris seizoen. Het Haagse pu bliek zal echter een half jaar moeten wachten eer men het concertgebouw orkest weer hoort. UTRECHT Een roker zal het op steken van een pijp, sigaar of sigaret moeten laten afhangen van de instem ming van andere aanwezigen. Dat is het doel dat de pas opgerichte Club van Actieve Nietrokers (CAN) in de toekomst hoopt te bereiken. Artsen, psychologen, sociologen en toxicologen hebben geholpen bij de voorbereiding van de CAN, die een voorlopig bestuur heeft dat onder voorzitterschap staat van dr. W. Bon- gers uit Wageningen. De club wil de aandacht vestigen op de positie van de met-rokers, dde in het maatschappelijk leven gedwongen zijn 'mee te roken' door het inademen van de tabaksrook van anderen. De CAN is ook van plan om initiatie ven te nemen tot en hulp te verlenen aan activiteiten die moeten leiden tot een vermindering van door tabaks rook ondervonden overlast in bedrij ven en openbare lokaliteiten, inclusief het openbaar vervoer. Er zouden bij voorbeeld normen kunnen worden in gesteld voor luchtzuiverheid in scho len, cursuslokalen, kantoren, wachtka mers e.d. Verder wil do CAN veoral de nog niet rokende jeugd overtuigen van de voordelen van 'handhaving van hun in dit opzicht natuurlijke en milieu verantwoorde houding'. De CAN zegt begrip te hebben voor rokers, met name voor de oudere die met roken zijn begonnen in een peri ode dat er in medische kringen nog weinig eenstemiigheid was over de schadelijkheid ervan. WILLEMSTAD Volgens mr. J. H Adhïn. lid van de Surinaamse opposi tiepartij VHP en van de Surinaams! delegatie aan het interparlementaii overleg in de Nederlandse Antillen kan er geen sprake zijn van onderhan delingen tassen Suriname en Neder land over de onafhankelijkheid vai Suriname. De heer Adhin zei zaterdaj dat zijn partij en de andere oppositie partij SRI, het niet eens zijn met d« passage in de regeringsverklaring r-| premier Arron, dat onderhandelingen met Nederland moeten worden ge voerd als overleg binnen de Konin krijkscommissie een belemmering zoi vormen voor de souvereiniteitsover dracht,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 6