I Grootmeestertitel binnen bereik van Jan Timman Harm Kuipers nuchter en toch bezield kampioen jrd+scorebord+scorebord scorebord+scorebord+score Atje Keulen volstrekt superieur Raymond Heerenveen en Bram Wassenaar voldoen aan limiet HEREN DAMES SPRINTERS Toch winst voor KNSB 'ROUW/IEWiAiRiTET MAlAÜNiDlAG 14 JAMJAM 1974 SPORT Tll/Kll De eindstand van de allrounders (resp. 500 m, 5000 m, 1500 m, 10.000 m, totaal) De eindstand van het dameskampioenschap (resp. 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, totaal) 1. Harm Kuipers 2. Piet Kleine 3. Jan Derksen 4. Hans van Helden 5. Klaas Vriend 6. Peter van der Kant 7. Gerrit Woudenberg 8. Jacques de Koning 9. Jan Palsma 10. Karei te Winkel 11. Jan Heida 12. Wim Beukers 42.73 (1) 44.10 (6) 44.12 (7) 44.02 (5) 43.89 (4) 45.07(14) 44.49 (9) 44.36 (8) 43.62 (2) 44.98(13) 44.86(11) 1.03.98(16) 7.46.52 (2) 7.46.20 (3) 7.46.49 (1) 7.53.24 (4) 7.53.25 (5) 7.59.28 (7) 8.02.53 (8) 8.05.31(10) 8.06.41(11) 8.04.38 (9) 8.08.78(12) 7.58.56 (6) 2.07.99 (1) 2.10.46 (3) 2.10.82 (4) 2.09.20 (2) 2.11.69 (5) 2.13.43 (9) 2.14.65(14) 2.13.31 (8) 2.12.75 (6) 2.12.87 (7) 2.13.93(10) 2.14.15(11) 16.27.25 (6) 16.03.19 (1) 16.11.69 (2) 16.19.94 (5) 16.16.78 (3) 16.28.07 (8) 16.27.82 (7) 16.43.51 (9) 17.09.40(11) 16.59.79(10) 17.20.08(12) 16.17.18 (4) 181.408 182.417 182.961 183.408 183.951 186.879 187.017 187.504 187.981 188.698 190.385 205.412 Het eindklassement van de sprinters (resp. 500 m, 1000 m, 500 m, 1000 m en totaal) 1. Eppie Bleeker 2. Jan Bazen 3. John Olof 42.11 (1) 42.33 (2) 42.57 (3) 1.25.36 (1) 41.16 (1) 1.25.46 (2) 168.680 1.25.99 (2) 41.56 (3) 1.25.39 (1) 169.580 1.27.32 (3) 41.32 (2) 1.26.40 (3) 170.750 1. Atje Keulen 2. Sippie Tigchelaar 3. Sijtje van der Lende 4. Truus de Koning 5. Trijnie Roozendaal 6. Annie Borckink 7. Sophie Westenbroek 8. Akke Falkena 9. Jannie Smit 10. Christa Jaarsma 4. Piet de Boer 5. André Kraayeveld 6. Hans Kunz 46.19 (1) 49.96 (9) 49.07 (4) 47.96 (2) 49.15 (5) 50.16(10) 49.62 (6) 49.87 (7) 51.03(11) 49.92 (8) 1.32.43 (1) 1.34.22 (2) 1.35.25 (4) 1.35.28 (5) 1.37.68 (8) 1.34.73 (3) 1.37.62 (7) 1.37.53 (6) 1.40.63(12) 1.39.13(11) 2.25.87 (1) 2.27.46 (2) 2.28.13 (3) 2.30.44 6) 2.31.02 (7) 2.29.76 (5) 2.29.02 (4) 2.33.26 (8) 2.33.82 (9) 2.33.94(10) 5.00.34 (1) 5.01.05 (2) 5.05.47 (3) 5.17.13 (7) 5.10.07 (4) 5.16.24 (6) 5.13.60 (5) 5.17.69 (8) 5.19.73 (9) 5.37.41(10) 191.085 196.398 196.979 198.602 200.009 200.152 200.370 202.670 205.906 207.033 42.85 (4) 1.28.59 (4) 41.72 (5) 1.26.41 (4) 172.070 43.15 (5) 1.29.18 (6) 41.69 (4) 1.26.76 (5) 173.310 44.04 6) 1.29.09 5) 43.01 (6) 1.28.10 (6) 175.645 Van onze sportredactie HASTINGS/AMSTERDAM De Nederlandse schaker Jan Timman heeft in het internationale toernooi in Hastings een grootmeesterre- sultaat behaald. In de vijftiende en laatste ronde versloeg Timman de Canadees Suttles en kwam daardoor op een totaal van tien pun ten, exact het totaal dat in dat toernooi werd vereist voor een groot meesterresultaat. In het eindklassement bezet Timman de gedeelde eerste plaats met de Russen Koetsmin en Tal en de Hongaar Szabo. 12 l| LSSEN In de periode dat Leen Pfrommers keurtroep stijl en orm polijstte op de illustere piste van het Beierse Inzeil, vocht Harm uipers zich de afgelopen winter avond aan avond door zijn omvang- ijke trainingsarbeid op de winderige kunstijsbanen van Groningen n Assen. Terwijl het aan Pfrommer toevertrouwde sextet zich alleen sn laar met schaatsen behoefde bezig te houden, waren er voor de 26- l arige Kuipers op de eerste plaats de zorgen van zijn studie en de ïrichting van zijn huis in Haren. Desondanks sloeg de balans van it Nederlandse titelgevecht zondagavond duidelijk door in de rich ting van de student in de medicijnen. arm Kuipers presteerde opnieuw [i atgene, waartoe maar heel weinig [j ipsporters in staat zijn: voornamelijk 1® eigen kracht zich optimaal voorbe- 11 >iden op een topgebeurtenis. Kui- Lrters: 'Een dergelijke voorbereiding u ik ook echt niet iedereen aanra- tn. Je moet er een bepaalde instel- voor hebben.' En Pfrommer: 'Je a|unt uiteraard niet stellen: omdat •m dit kan, zullen de anderen het "|ok wel kunnen. Daar heb je een oed voorbeeld van gezien in de WI- JO-profs die ook niet in staat bleken :j chzelf voor te bereiden.' r frommer verdedigde de voorberei- ing in buitenlandse trainingskampen irecht met de opmerking: 'In Neder- [i nd is het vaak slecht weer. Als je en rijder een goede stijl aan wilt le en, moet je ervoor zorgen, dat je zo ptimaal mogelijke omstandigheden ebt.' liettemin hebben de omstandigheden et afgelopen weekend Harm Kuipers de kaart gespeeld. Hij mag dan op et vrij zachte ijs vanwege zijn ge- tht in het nadeel zijn geweest, ■er dan wie ook van de titelkandi-» jiaten is hij de afgelopen periode ge- 'end geraakt aan een door wind en ochtigheid wat week geworden ijsop-v ervlak. Hij manifesteerde zich boven- ien nog erg sterk op de sprint, de af- and waarop hij, zoals Pfrommer na- erhand zei, 'dit kampioenschap ge- ■onnen heeft', een mening overigens lie ook door de kampioen wordt ge- leeld. an de andere titelkandidaten, Kleine n Van Helden, viel vooral de presta- le van Van Helden wat tegen. Met Lliame op de eerste dag verloor hij op- K lerkelijk veel op Kuipers. Pfrommer: Van Helden was voor dit toernooi II cat te gespannen. Dat manifesteerde L ich vooral op de eerste dag. Op de 500 en de 10.000 meter heeft hij zich 4 eurig hersteld.' Piet Kleine bleef op 1 e korte afstanden beneden zijn kun- n. Een omstandigheid die te wijten aan een technisch mankement aan ijn schaatsen. De te soepele schoenen p zijn buizen waren er de oorzaak an dat zijn voeten de knelling van iet leer misten. Op de langere afstan- len kon hij dat steeds gemakkelijk orrigeren (getuige ook zijn 10.000 neter). Op de korte afstanden kwam lij er bijna door ten val. Vooral op ie 1500 meter. 'ure winst voor Pfrommer was het ijden van Jan Derksen op de korte ifstanden en Klaas Vriend in het hele oernooi. Derksen: 'Ik heb veel op die korte afstanden getraind. In Inzeil manifesteerde zich die vooruitgang al. En die heeft zich hier in Assen voort gezet.' Klaas Vriend, met zijn 24 jaar het jongste kernploeglid, verdiende door zijn prestaties een onverwachte reserveplaats in het team, dat met Pfrommer vanmiddag naar Noorwe gen reist ter voorbereiding op de Eu ropese en wereldkampioenschappen. Wim Zeekamp, voorzitter van de lan delijke technische commissie, moti veert die uitzending met: 'Vriend heeft als eerstejaars lid van de kern ploeg dermate goede prestaties gele verd. dat wij zijn uitzending willen beschouwen als een opleiding voor de toekomst. Ook al, omdat wij er sterk rekening mee houden, dat Harm Kui pers volgend jaar weer bedankt voor de voorlopige kernploeg in verband met zijn studie.' Van Harm Kuipers is langzamerhand een beeld geschapen dat de werkelijk heid geweld aan doet. De student in de medicijnen wordt te vaak afge beeld als een klinische topsporter, als een schaatser die zijn sport net iets te afstandelijk benadert. Harm komt niet' over bij het publiek. Hij is geen idool en het is niet te verwachten dat hij het ooit zal worden. Daan-oor relati veert hij het hele sportgebeuren te veel. En terecht natuurlijk. Maar de voortdurend analyserende Kuipers be drijft zijn sport wel degelijk met de bezieling die nodig is om tot toppres taties te komen. Hij uit zich alleen anders, gemotiveerder dan 99 procent van zijn collega-topsporters. Kuipers: 'Tegenover buitenstaanders praat ik heel nuchter over mijn sport. Ik heb bijvoorbeeld de laatste twee dagen voor het kampioenschap bewust niet over schaatsen gesproken. Ik heb'met mijn vrouw Marrie boodschappen ge daan. Ik heb mij met andere dingen bezig gehouden dan met schaatsen. Dit jaar maak ik geen deel uit van de kernploeg. Maar ook als ik er wel in had gezeten, was ik liever naar huis gegaan 's avonds na de wedstrijd dan in een trainingskamp te blijven. Dat besloten wereldje is naar mijn me ning te veel op het schaatsen gericht." Kuipers spreidt een bijna verbazing wekkende nuchterheid ten toon. Wie in het zeer recente schaatsverleden op de avond na de eerste dag van een toernooi probeerde om met één van de toppers een gesprek te voeren, werd behandeld of hij een oneerbaar voorstel deed. Maar bij huize Kuipers in Haren stond zaterdagavond de deur open, alsof deze medicus in wording Of Timman inderdaad de grootmees tertitel zal krijgen is nog niet zeker. Eerder haalde hij in een toernooi in Londen 7 punten uit negen partijen. De heer Slavekoorde, hoofdredacteur van Schakend Nederland: 'Het is nog twijfelachtig of het resultaat in het toernooi in Londen als een grootmees terresultaat wordt erkend. Maar als hij in beide Engelse toernooien inder daad een grootmeesterresultaat heeft behaald, dan nog heeft hij geen recht op de titel. In de reglementen staat namelijk dat er tenminste 25 partijen moeten zijn gespeeld en in de twee Engelse toernooien speelde hij samen 24 partijen. De internationale schaak bond kan echter in sommige gevallen dispensatie verlenen. De eerstvolgen de vergadering is in juni in Nice.' Ook de heer Ruth, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, kon niet zekerheid zeggen of Timman in Londen een grootmeesterresultaat heeft behaald. Ruth: 'In ieder geval heeft Timman een uitstekend resul taat behaald en daar zijn we erg blij mee. We kunnen in Nederland best nog een grootmeester gebruiken.' Zo als bekend telt Nederland twee groot meesters: Jan Hein Donner en Oud wereldkampioen Max Euwe, nu voor zitter van de internationale schaakfe deratie (FIDE).. Afgebroken partijen dertiende ronde: Miles (GB)—Koetsmin cRus) 10, Timman (Ned) —Tal (Rus) Vi Veertiende ronde: Benkö (VS)Pytel (Pol) 10. Keene (GB)Szabo iHon) V»*4, Koetsin (Rus)Garcia (Cub) 10, Adorjan (Hon)—Miles (GB) 'ATal (Rus)—Gllgo- rlc (Joeg) \A. Rellstab (WDl)—Timman (Ned) 0—1, Suttles (Can)—Stean (GB) Vfc— V-2, Hartston (GB)Basman (GB) V». Vijftiende ronde: Tal—Miles Koets min—Szabo *ATimman—Suttles 10, Pytel—Keene 'iGarcia—Adjorjan Gligoric—Rellstab 10, Stean—Harston 0—1. Eindstand: 1. Koetsmin. Szabo, Tal en Tim- man 10 pnt.: 5. Gligoric 6. Keen 9; 7. Adjordan 8Vi: 8. Bcnko en Hartston 7Vj; 10. Basman 7; 11. Suttles 12. Pytel 9: 13. Miles 5» i; 14 Garcia en Stean 5; 16. Rellstab 3 pnt. ARNHEM (ANP) Tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe in door atletiekseizoen, die zaterdag in de Rijnhal in Arnhem is gehou den, hebben twee Nederlandse atleten de internationale limiet voor de Europese indoorkampioenschappen, die op 9 en 10 maart in Go thenburg worden gehouden, gehaald. Harm Kuipers in de bloemen. niet aan de vooravond stond van de eerste Nederlandse schaatstitel. Omdat Kuipers de schaats- en andere zaken met een verbluffend gemak weet te scheiden. Harm: 'Maar ik hoop niet dat ik door dat alles de indruk wek de sport louter en alleen verstandelijk te benaderen. Ik ben geen machine die over het ijs raast. Ik heb mijn span ningen, net als alle anderen. Maar mijn manier van afreageren verschilt nogal met de gebruikelijke.' Kuipers heeft voor het schaatsen geen enkele concessie willen doen ten aan zien van de opbouw van zijn maat schappelijke positie. Vorig jaar maak te hij deel uit van de voorlopige kernploeg, die het bekende trainings circuit maakte. Harm nam zijn studie boeken mee, maar kwam al vrij snel tot de ontdekking dat deze tijdroven de manier van voorbereiding op grote schaatstoernooien en het volgen van een uitputtende studie moeilijk te combineren vallen. 'Ik moest aan het eind van het vorige seizoen pillen slikken om te kunnen slapen. Het was me allemaal wat te veel geworden. Daarom heb ik dit seizoen geweigerd om in de voorlopige kernploeg te stappen. Ik was met Leen Pfrommer tevoren al overeengekomen dat ik mij wel bij de definitieve kernploeg zou voegen, wanneer ik mij in het Neder lands kampioenschap zou plaatsen. De komende weken waarin ik mij met dc Op de 3000 meter lukte dat Bram Wassenaar (Ciko '66), die achter de Belg Paul Thijs in 7 minuten en 54.8 seconden tweede werd. Wassenaar bleef slechts tweetiende seconde ver wijderd van het Nederlandse record, dat sedert de Europese kampioen schappen van 1973 (Rotterdam) met 7.54.6 op naam van Egbert Nijstad staat. Thijs zegevierde in 7.54.2. Ray mond Heerenveen (PEC) won de 60 meter en voldeed met 6.6 seconden precies aan de limiet voor Gothen burg. Van goed gehalte was ook het hoog springen zowel bij de dames als he ren. Ria Ahlers (De Sperwers) was de sterkste bij de dames met een sprong van 1.78 meter. Mieke van Doorn (De Spartaan) wipte over 1.75 meter. Ruud Wielart (NV Haarlem), die in 1973 tijdens indoorwedstrijden indruk maakte, begon nu met 2.09 meter, waarmee hij slechts vier centimeter van zijn beste prestatie verwijderd bleef. De tweede plaats was voor Jan Willen Boogman (Hellas), die 2.06 meter haalde. PIET VORCK Piet Vorck is zaterdag tijdens een in ternationale cross in Brasschaat als vierde geëindigd. De wedstrijd over 8500 meter werd in 26.50.2 gewonnen door de Belg Willy Pollanus (26.50.2) voor zijn landgenoot Gaston Roelants (26.54.2). De Duitser Jungbluth ver sloeg Vorck in de eindsprint en legde in 27.52.8 beslag op de derde plaats. Vorck noteerde 27.53.4. ploeg van Pfrommer voorbereid op de Europese en wereldkampioenschappen kan ik mij wel vrij maken voor de kernploeg, omdat het maar eèn be trekkelijk korte periode is.' Harm Kuipers hoopt ook straks, wan neer hij drs. voor zijn naam mag zet ten, als sportman niet anders behan deld te worden dan de anderen. Hij laat duidelijk blijken dat het overdre ven ontzag dat velen voor een titel hebben hem belachelijk voorkomt. 'Stel dat ik professor word, dan wil ik in de schaatssport toch Harm Kuipers blijven.' De Groninger student weet als weinig anderen wat voor een belangrijke rol de techniek in de schaatssport speelt De door Kees Smouter, trainer van het gewest Drente, gecoachte rijder, is voortdurend op zoek naar een vervol making van zijn stijl. Wanneer de TV-camera's zijn bewegingen registre ren, bestudeert Kuipers naderhand de ampexopnamen. Op de 5000 meter waarop ik als eerste wegging, was ik iets te snel begonnen. Tegen het ein de kwam ik er door te zitten en om dan toch technisch goed te kunnen blijven schaatsen, moet je een enorme zelfdiscipline kunnen opbrengen. En als je gaat knokken, je techniek ver geet, ga je dubbel achteruit.' JOOP HOLTHAUSEN Truus de Koning ook opgenomen in kernploeg Van onze speciale verslaggever ASSEN Indrukwekkender dan ooit tevoren heeft de ny 35-jarige Atje Keulen-Deelstra dit weekend geheerst tijdens de nationale dameskampioen schappen. Met een voorsprong van ruim 5 punten en 4 afstandsoverwin ningen deklasseerde zij opnieuw haar tegenstandsters die nauwelijks als concurrenten kunnen gelden. Atje, die haar carrière wil afsluiten bij het wereldkampioenschap in Heer enveen, stelt: 'Ik heb de afgelopen maanden nog harder getraind dan in het verleden. Naarmate je ouder wordt, moet je er immers meer voor doen om in conditie te blijven'. Atje zal vanmiddag wanneer ze aan de reis naar het russisch Alma Ata begint, gesecondeerd worden door Sip pie Tigchelaar (tweede dankzij een sterke 3000 meter), Sijtje van der Lende en de verrassend goed rijdende Truus van Koning-Dijkstra. Zondaga vond had kernpioegtrainer Gerard Maarse nog in een TV-intervieuw ge zegd dat Truus de Koning wel uit de top van het klassement zou duikelen. De 22-jarige pupil van trainer Wiebe Kort had die opmerking minder leuk gevonden. 'Misschien was het wel de bedoeling om mij daardoor moreel ka pot te maken, maar ik heb er maar wat om gelachen. Zijn ploeg heeft er waarschijnlijk meer last van gehad dan ik. Dat ik zoveel vooruit ben ge gaan, kom doordat ik technisch beter ben gaan schaatsen en daardoor meer zelfvertrouwen heb gekregen. Vroeger was ik te gespannen'. Maarse heeft nog geprobeerd om het niet-kernploegmeisje Truus de Koning buiten de definitieve kernploeg te houden ten faveure van Annie Borc- kinck, maar d: ar is de technische commissie terecht niet op in gegaan. De plaatsing van het kwartet Keulen- Tighelaar-Van der Lende-Koning bete kent tevens dat Sophie Westenbroek, in hetvoorseizoen nog verrassend goed op dreef, en Trijnie Roozendaal-Rep, vorig jaar nog tweede op de Europese en derde op de wereldkampioenschap pen, niet voor uitzending naar de gro te toernooien in aanmerking komen. ASSEN Het publiek is ook het af gelopen weekend in Assen niet mas saal teruggekeerd naar de sport die enkele jaren geleden nog voor perio dieke volks(pesten zorgde. Zaterdag en gisteren zaten er in totaal 5.000 toe schouwers op de tribunes, minder dan de helft van het aantal bezoekers dat vorig jaar nog de kampioenschappen in Heerenveen bezocht. Die 5.000 toe schouwers droegen bij aan de bruto inkomsten van 43 mille. Na aftrek van de belasting en kosten bleef er volgens een berekening van de KNSB een positief saldo over van 7.000 gul den. Jtfdeling A: VolendamFC Den Haag 01. ipartaVolewijckers 11, ExcelsiorFC Am- Merdam 23, AjaxAZ'67 32. Haarlem SVV 0—0. B: De GraafschapSC Cambuur 0—1. HeraclesFC Groningen 21. Vitesse Wageningen 12. HeerenveenSC Amers foort 0—0 C: MW-FC Den Bosch 1—2, Wil lem II—NAC 2—1, Eindhoven-«-FC VVV 3—1, PSV—Ruda JC 1—2. WEST I JAf Vitesse-22—Velsen 0—0. DEM—RCH 0—2. Schagen—VIOS W 0—1. IIRCZW 2—2. Alk- maarse BoysStormvogels 11. DWVDe Kennemers 1—2. Zandvoortmeeuwen—Bever wijk 1o. 2B: HilversumAalsmeer 22, DOS'19CDN 1—0, UW—Zechurgia 0—1. Ornck A—woc 4—0 ,!OSMMS 0—0. Saes- tum—Holland 3—0. Blauw Wit—TDW Cen trum 30. 3A: SVW'27—Always Forward 5— '1. Victoria OVSV 1—1, Purmersteijr.—WFC 1—2. AFC'34—EVC 0—3, LSW—SRC 0—0. HSV—ADO'20 1—1. 3B: Ripperda—Hoofddorp 2—2. VVB—Iipendam 2—1. Kon. HFC—Zaan- dijk 1—5, KFC—TOB 2—2, HBCDCO 0—0. 3C: NFC—TOG 0—1, RaplditasKDO 2—1. Stvalen— Animo 3—2. VDO—DJK 0—5, DWS— RKAVIC 1—0, De Volewijckers AV—Pancratl- u» 1—1 3D; VeloxSVF 2—1. Celerttudo— Hercules 1—1, JSVBFC 4—1, Hoogland- Vriendenschaar 3—1, SCH'44Sticht se Boys 2—4, DEV—"t Gooi 0—0. 4A: Meervogels'Sl— DTS 0—0. St. Adelbert—De Foresters 1—1. Kolping Boys—USVU 1—1. Hollandla 5—Eg- mor.'dta 23. Alcmarla VictrixLimmen 01. Berdos—CSV 1—2. 4B: RKWS-SV De Rijp 0—9. Flevo—WW 2—1. MFC—Helder 0—2. BKCOurmerend 2—2. SC Spirit—Texel 2—3. De Valken—Grasshoppers 1—0. 4C: Spaarn- woudeSchoten 1—2. Onze Gezellen—DSOV 1—0. DSS—Halfweg 1—0 Bloemendaal—KIC 11. RenovaWijk aan Zee 31. 4D: Mon- nickendam—GVO 0—0. WMS—WZ 1—1, De Meteoor—WSV30 0—0. QSCKBV I—1. KW—SLTO 3—0. IW—Vespucci 0—1. 4E: AS ArsenalMeerboys 02, Real Sraiïang WA 01. De Eland SDCWatergraafsmeer 33 4F: Rombout—DVOS 2—0, Ahrendi VC—DVOS 1—0, RKDESDVAV 2—3, SDO— DEC 10, MadjoeDo Zwarte Schapen 3 zen. 4G: Laren—Mulderberg 1—0, Argon—Do- nar 1—1, SEC—APWC 1—3. HVC—Baarn 1— 0. Amsvorde's-Graveland 10, Dc Ze bra's—Minerva 03. 4H: Utrechtse Boys Xwahnven Vooruit 20. MldlandlaVrees wijk 1—1, DWSVMSV'19 1—1, BVC—Ultra- Jectum 21. BrederodesDe Meern 20. WEST II 2A: RKAVV-Texas DHB 3—1. DHL-Verburch 01, LFC-Wilhelmus 01, Velo-Lenig en Snel 11. Naaldwljk-Lugdunum 10. Laakkwar tier-Blauw Zwart 23. 2B: DHS-De Musschen 0—0, DCV-Spartaan'20 O—l, HION-Sllkfceveer 1—1, EBOH-Fluks 1—1, Neptunus-CKC 0—0. ODS-HOV 1—1. 3A; Spel. Lisse-HVV 1—2. Bo- degraven-Teylingen 11, VCS-Qulck H 10, ODB-ASC 12. 3B: Hellevoetsluis-Celeritas 0—0, RKWIK-ESDO 0—1, Tediro-Coal 0—2, HBS-VOC 0—1. EDS-DSO 0—0, TOGB-DHC 1— 3 3C: VTOS-Westlandia 2—0, Steeds Volhar- den-Overmaas 03, Flakkee-N'ieuwenhoorn 0—1, RFC=Scheveningen 11. ONA-BEC 10, Olympia-ADS 2—2. 3D: RCD-VDL 2—1, 's- Gravendeel-DEH 0—3, Schiedam-SVW 1—1. Leerdam Sport-DBGC 2—2. RIOS-De Holland:- aan 5—0 4A: WSB-SJZ 0—1. Rljpwetering- Alttor 7—0, UDO-SJC 3—2, Warmunda-DO COS 1—3. ForehOlte-LDWS 2—3, 4B: Delft-De Postduiven 0—1. HMSH-WP 2—0, Excel-sl- or'20-Tonogido 40, WesterkwarMer-Alpen 1—1, Paraat-Spoorwijk 1—0, Archipel-Oranje- Slein 1—1. 4C: GDS-VTL 1—1. Wassenaar- uick Steps 0—0, VFC-Delfla 0—0, Moerka- pelle-PDK 0—0. RKSVM-Graaf Willem II VAC 1—0. Vredenburch-BMT 60 4D: Eurosport- OSC 11, Kranenburg-Wlppolder 30. Full Speed-Groeneweg 00, GDA-Den Hoorn 10. 4E: Stolwijk-Woerden" 0—2, Nleuwerkerk- DONK 0RKNSV-DJS 1—1. Moordrecht- ESTO 1—0, UNIO-Lekkerkerk 3—0 4F: Zwer- vers-SSW 30, Merweboys-DHZ 0—4, Boines- SMV 3—3. ASW-Merwede 1—1. 4G: Poortu- gaal-DZB 0—0. OSS-MerwesteiJn 5—2, IFC- DOK 0—0. Schlebroek-Transralia 0—1. Slie- drecht-WCR 3—1. 4H: FlOS-Ursus 2—1, PFC- Wit Rood Wit 0—0. TDC-Puttershoek 0—3. NOORD 2A: AchillesFriesland 10. Leeuwarden GVAV (Raplditas 4—0. Dokkum—WK 0—1. Nicator—Jubbega 11, Helpman—Hoogeveen 1l, SteennvijkZwaagwesteinde 2l 2B: VaUherraondHoogezand ll, K SC—MOW 3—0, Actief—Appingedam 1—2. SC Stadska naal—GRC 0—2, BNC—Titan 0—2, Peize— Noordster 01. 3A; SC FranekerFrisia 3 1. LSC—CAB 2—1. RES—Spel. Joure 0—0, lcidesHarllngen 2—1, FVC—Lemmer 1—3. 3B: Ma runtRodan 2—4. ONB—Gronltas 1—2. VAKOHoutlgehage 00, HaulerwIJk—Zuid- laren 1—1, GOMOS—FC Assen 3—1, Leek— Groninger Boys 3—1. 3C: Emmerschans— Smllde 4—2. VIOS ODVC'59 0—0, Weite- veense BoysNieuw Buinen 13, Zwarte- meer—ZBC 4—0, SVBO—Assdr Boys 1—1. Rolder BoysBellen 30. 3D: Noordpool edum 20. ASVB—THOS 21. GrunoBe Quick 20, Neptunia—orgercompagnie 21, Musselkanaal—FW 1—0. HSC—Heülgerlee 2—1. 4Ai Bergum—DTD 4—0, MKV'20—Dron- rijp 00. TrljnwaldenAkkrum 41, GAVC Read Swart 11, St. AnnaparochleDe Wal den 30. 4B: OldemarktWillemsoord 10. VollenhoveBakhuizen 12, FC WolvegaDe Blesse 31. OlymphiaRenado 52. 4C: TFS—Tijnje 3—0, Bakkeveen—Oosterwolde 1—3. Stanfrles—HDT 2—0. GorredIJk—De Swaech 3—0. 4D: Kwiek—Hellas VC 0—1. Groen GeelHaren 21. LoppersumWolter- sum 00. MarciaFroombosch 13. Sidde- buren—Warffum 0—0. 4E: GVB—Tolbert 3—1, ForwardAstrea 11. HoogkerkNiekerk 0—1. Amicltla VMC—De Wilper Boys 1—1. 4F: Wecrdinge—Wlldervank 1—2. PJC—STA 1—3, Buinerveen—SPW 0—2. TEW—Oring 2—0, Amboina—Gieten 7—2. 4G: Vcelerveen- Drieborg 2—1, Meeden—NOVO 1—1. WE- OPekelder Boys 3—1, Scheemda—Wester- wolde 22, BelllngwoldeBATO 3—3. 4H: ProtosRaptlm 21, HODODalen 32. VKWEB O 0—1. Wijster—Twedo 1—4, Schoonebeek—WKE 0—1. OOST 2A: Dinxperlo-De Bataven 23. RKHW-SH- volde 0—0. SM L-WVC 1—1. SDOt'C-Leones 2—1, WO-Achilles'29 3—1. AWC-WAW 1—2- ÏB: Spel. Doesburg-Helios D 23, AZC-ROH- DA 3—0. Rietvogels-Hattem 00, Victoria Bovs-Rigtersbleek 0—1. KHC-DOS'19 11. ZAC-HSC'21 1—3. 3A: PH-De Zweef 1—0. Luctor et Emergo-Rood Zwart 30. Ahnelo- Tubantta 2—1. De Tubanters-De Tukkers 1— 0 Oldenzaal-Emos 0—0, Losser-Borne 31. 3B: Daventria-Epe 1—1, Labor-Gelria 3—0. Zwolse Boys-WSV 4—1. Robur et Velocltas- AGOW 0—d. Zwolle-De Hoven 10, Vaassen- Zutphania 1—I. 3C: SprinkhanenvDCS 1—0. Concordia W-BSCA 2—1, Arnhemse Boys- Spel. Dieren 1—0. WlnterswiJk-Spcl. Lochum 1—3. Grol-DVC'26 3—2. Worth Rheden-AD'69 10. 3D: Angeren-Zuid Arnhem 20, DIO'30- VDZ 0—0, Eldenia-Hatert 0—0, Veenedu.il- Groesbeekse Boys 11. SCE-Jon'ge Kracht 1—1. 4A: KOSC-PJ 2—0. TVC'28-Glanerburg 0—0, Roombeek-OSV'31 2—2, ASVO-PW 2—2, Berghuizen-Vogldo 11, Phenix-DSVD 11. 4B: Holten-Unlsson 11. NEO-GFC 21. BWO-Wilhelminaschool 10, ATC'65-La Pre miere 1—0. Hector-Enter 1—2. Wierden-Reu- tum 1—0. 4C: PAX-Terborg 1—1. Zelhem-Lon- ga'30 00. Varssevetd-Gendringen 01. Reu- nie-Spcl. Neede 2—0. RKZVC-Spcl. Eibergen 2—2. Etten-KSV 0—2. 4D: Hertog Hendnk- DW 3—2. Doetinchem-WlVOS 1—0, Babbe- rlch-Spcl. Brammen 0—1. Dterense Boys-Rij- land 3—3. Velpse Boys-GSV38 2—0. 4E: OAB- Nijmeegse Boys 1—1, MW'lS-Victoria'ZS 1— 1. Havo-Brakkenstein 0—0. SV Orlon-Blauw Wit H (V—2 4F: Oosterbeek-GOVA 01. Driel-RVW 3—1. Uchta-SCZ 3—2. Maurik-Spe- ro 1—0. GVC-EWV 1—2 4G: Juventus-KCVO 1—1, Vlugheid en Kracht-Beekbergen 2—1. 2—1. Brink en Orden-Albatross 1—2. Loener- mark-Voorst 0—3, Emst-Apeldoomse Boys 1— 1 4H: UD-Kampen 1—1. Go Ahead-Broekland 2—1. Spel Overweterlng-WIJhe 3—2, Raalte- Lemelerveld 0—1. ZUID I 2A: SchlJndel-UNA 0—0. Tongelre-RWB 2—1.» Longa-Budel 0—1, Valkenswaard-Oirschot Vooruit 20, Brabantla-Concordia SVD 02. Woensel-Wllhelmlna 00. Zwaluw VFC-De Spechten' 21 2B: Middel burg-VOAB 11. Terneuzen-RAC 2—1, RKTW-VCW 3—0, Clu- zona-SC Gastel 11—0. Dongen-NOAD 2—2, Bavel-RKVVU 1—1. Baronie-Rood Wit W 1—2. 3A; Heeze-Mierlo Bout 1—2. Bladella-Deurne 20. Bergeljk-Rcuscl Sport 04, DVS-Hapert 23. Nuencn-Rood Wit V 21, Gestelse Boys- Mulo 0—0. 3B: Rhode-Best Vooruit 2—0, DSC- N'oolt Gedacht 1—1. St. Michielsgestel-Juiia- na M 1—1, BMC-RKSVA 1—0, HVCH-Blauw Geel'38 3—0, JVC31-OJC 0—2 3C: WVO-V11J- mense Boys 1—1. TAC-Moerse Boys 2—2, Waspik-SVG 2—1. Madese Boys-Alliance 2—0. Zundert-BSC 1—3. Uno Animo-Gilze 0—0. 3D: Vosmeer-Vogelwaarde 11. Goes-MOC'17 6 2. DOSKO-Axel 11. Hontenisse-NSV 2—1. HW'24-METO 1—0 4A: UDl'19-Heeswijk 1— 1. Prinses Irene-Den Dungen 00, DSV-Cito 1—1, SES-OSS'20 0—0, Hapse Boys-Nul3ndia 1—1. GW'57-Margrlet 3—1 4B: RKDyC- RKJW 0—2. OVH-OSC'45 2—2. Rhelico-Böxtel 5—0, Berkdijk-Haarsteeg 1—0, Nieuwkuyk- TGG 2—1. 4C: XWC-Maarheeze 1—0, SBC- Liessel 30. Mifano-ELI 1—1, Kraanvogels- ASV'33 2—0. Gemert-Leirop 00. 4D: Veloc- ESC 22. RPC-DBS 1—0. Woenselse Boys- Braakhuizen 0—3. EFC-RKWO 1—3. Waalre- Marvilde 1—0, Tivoli-Terlo 2—1 4E: DVG- Sarto 1—2, Orts Vios-Veiooitas'31 3—2, Spoor- donkse Boys-Zigo 1—1. Spel. 't Zand-SET 2— 4, Hieronymus-Bosknnt 01, GSBW-Taxandria 02. IF: Raamsdonk-SCO 40, mternos-WSC 20, Virtus-Boeimeer 30, Gloria UC-Beek Vooruit 1—1, WR-UW'40 0—0. 4G: Steenber gen-Spel. Kruisland 30, Sp rund el-Oudemo len 1—1, ODIO-SVC 0—0. DFS-Roosendaai 5— 2. VES'33-DIVO 1—1. 4H: RCS-Clinge 1—1. Zeeland Sport-Noormannen 22, Hansweertse Boys-Zeelandia 00. ZUID II 2A: Eijsden—Spel. WW"28 2—1, Rapid—De Ster 0—2. Gulpen—KEV 1—3, RKW Koionl- a—Sanderbout 1—1. SchuttersveldGeleen 11. SV Hulsberg—Chevremont 10 2B: Roermond—Belfeldia 1—2. RIOS'Sl—Olympi- a'18 40. ThornWilhelmina'08 32, Bre- vendiaBlerick 11. VolhardingSwift'39 1—2. Spel. Irene—Vltesse'08 3—1. 3A: Willem ISpel. Caberg 20. Standaard BCSV Meerssen 41, Leonidas W—Llndenheuvel 1—0. SV Berg ss—Zwart Wit'19 1—0. Urmon- dia—Vijlen 2—1. SpotTclub'25—Walram 0—2. 3B: KVC Oranje— SVK 2—0, Miranda—Be- kkerveld 00. Waubachse BoysHeilust 1 0. HeerlenVaesrade 10, Spel. Treebeck Slttard 1—2. RKBSV—Laura 2—1. 3C: FC ODA—Merefeldia 30. MaasbrachtGVCU 2—0, RKSVN—EMSR 0—1, Mau rits—Suste ren 12, ReuverMegacles 00. BomRKSVW 2—3. 3D; Helden—Tlhlleja 2—2, Egchel— Stormvogels 11, RKMSVVenray 23, Ex- celsior'18Venlo 00, MontagnardsIVO 2 4. Baarlo—Ven'lose Boys 02. 4A: DVSV RKHSV 2—1, White Star—VNB 1—1, St. pla terScharn 0—0, Maastrichtse BoysBunde 1—1. Spel. Biesland—SVME 0—0, RKVVL— SCG 0—0. 4B: Wit Groen VC—RKHBS 1—0. RKMVCSlmpelveld 0—3. RVU—Kllmmanta 3—1, SC KRRKVVM 1—2, Weltania—Keer 1—1. Heerlen Sport—Vilt 1—0. 4C: Heksen- berg— RKO.NS 2—2. Hopel—RKSNE 4—4. WaubachGroene Ster 42, SylviaLange- berg 11. 4D: KluisSweljckhuijser Boys 0 0. EggeFC Hoensbroek 00. SVEMarlara- de 3—1. VCTDVO 2—1. De Leeuw—FC Rn 20. Schinneir— Limbricht 1—2. 4E: Steven- sweertIVS 10. Stadbroek—Armada 11. Obbicht—Holtum 3—0, Buchten—EW 1—2. HaventiaSt. Joost 41. MHDSlekker Boys 1—4. 4F: RKSVVPSV'35 1—1, DESM—Horn 2—0. RKHVC—Heel O—l. Laar—Linne 1—2. AitweerterheldeSwalmen 11, Eindse Boys—Vesta 2—2 4Gi BEVO—MVC'19 0—i, FCV—Bieslo 2—1. Konlngshist—HBSV 0—3, Roggel—VOS 0—0, Sparta'18VW'03 1—2. RKGFC—KVC 0—1. 4Hi Geljsteren—RKDEV 2—2. America—RKLVV 1—9. Milsbeek—Wit- tenhorst 1—3, EWC—TOP'27 1—3, HRC'27— Waiïssum 13, MeterlkAchates 01. 2A: CJVV—Excelsior M 0—1. IJmulden ZCFC 51. ZuidlandSpljkenisse 02. .""B: HBSS—Jodan Boys 2—2. Rijsoord—NSW 3— 3. SSS's-Gravenzande 20. De Meeuwen Zwaluwen VI. 0—0. 2C: Sparta NSKV 2—2, BergenthelmBe Zquick'28 41. WVF DOS'S7 0—0. VRC—Klazienaveen 2—1, Benne- komVroomshoopse Boys 21. 2Di OWIOS— Excelsior'31 30. WZCOranje Nassau 2—2, Harkemase BoysDrachtster Boys 23, EliinDOSK 2—1. W EST I SA: Volendam—PVWA 4—0, Halfweg—Wart- burgla 1—3, PSZ—De Spartaan 0—0. tBt DVS'33DESTO 0—3, Veiuwse Boys—De Mus ketiers 20, Sportlust'46NSC 10, Altlus DOSC 0—0. 4A: Hoofddorp—KM ZV l—1, VEWJong Holland 14, Jong Hercules EVC 1—1. 4B: AMVJ—ZOB 1—0, Opperdoes— OS DO 1—1. 4C: Hlerden—Woudenberg 00, IJFCTerschuurse Boys 5—0. CSV Vitesse WOP 4—1. WEST 11 3A: Rtjnburgse BoysKoudekerk 21, Spirl- tExcelsior P 20. Sportver '35SV Hoog vliet 2—0. Rozenburg—DUNO 3—0, DSVP— De Zwervers 01. 3B: BarendrechtOranje Wit 1—2, PlershllMelissant 31. 4A: Lisser BovsSVOW 21. OegstgeestUnicum 03. ARCScheveningen 11, KatwijkNaaldwijk 0—0, Ornas—D e Haghe 0—0, TAW—Wou- brugge 3—0. 4B: WNCSV PTT 3—2, Be FairSchoonhoven 3—0. BolnesZwammer- dam 3—0, DSO—Monster 2—1, DEVJO—Ca- pelle 0—3. 4C: HVO—Maasdam 2—1, Stellen dam—Schelluinen 1—1, NBSVVTSB 0—2, Reeuwijk—SNS 1—1, Hlllegersberg—TOGR 1—3. 4D: Wield rechtStrijen O—0. Heine- noordMeerkerk 5—0. NOORD 3Ai ZwaagwesteindeLeeuwarder Zwaluwen 2—0, ONT—'t Fean'58 1—0 3Bi Drenthlna— BSW 2—1, The Knickerbockers—HZVV 0—0, Ecms BoysVriendentrouw 31, Noordsche- schutSJS 30, SchoonoordHolwlerde 4 0 4A: Spel. FranekerIJVC 00, Leeuwar den—HJSC 3—0. De Hielpen—CVVO 1—1. 4B: Be Quick DGrljpskerk 00, Friese Boys CSVH 30, DrogehamOranje'48 50, Hol- werdSCV 10. SuameerSC Kootstertllle 20. 4C: MlddelstumPotetos 1—1, Core- nos—De Flvel 1LycurgusWagenborger Hoys 0—0. 4D: 4D: SETA—LTC 1—2, Twedo— WW 0—0, Noordster—De Hunze 2—2, CSVCVEV 30, HoogeveenOntwedder Boys 2—2, WS—Fit Boys 4—1. OOST 3A: DTS'35—Hatto Heim 3—0. "t Harde— De Merino's 30, Spel. Genemulden—HTC 1—2, CSV'28Elburger Spel. 10. Olympla'28 Lunteren 2—2. 3B: AZSVAchilles E 20. DETO—SVVN 3—0, Voorwaarts V—ASV'57 1— 0. DES—ON 0—2. Enter Vooruit—HHC 0—0 4Aj Unl W— PGEM 1—0, Ostrabeke—Opheus- den 0—0, Otterio—DVOV 1—2, WS'65—Redi- Chem 1—1. 4B: SEH—Vios V 0—0, Wilhelmina SSS—DKB 0—3, Den Ham—Apeldoorn 0—0, DESZElspeel 1—0, OZC—Blauw Geel'55 3— 1 4C: PSV'67—De CJV'ers 0—0. SSSE—Julia- na'32 1—0, DaarlerveenSW'58 0—0, Hul- zense BoysBCSV 31, GramsbergenSport- lust 3—1. ZUID I 3A: AltenaWit Zwart 00, Terneuzense BoysWHS 15, RtllandiaTholense Boys 2—0. NEO'25—SSC'55 1—1. Smerdlek—NO- AD'32 2—1 4A: Zwaluwse Boys—Rust Roest 2—0, Wllhelmlna'29—BVC'54 0—0 4B: Kloe- tingeWolphaartsdijk 21, VVNWlssenker- ke 12. ChrlslandiaThe Gunners 0—2, Nieuwland—Kapelle 1—0, BWRKrabbendij- ke 1—4.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 11