Eerste divisie beste plaats voor Vitesse 1. Volendam toch nog kans op eredivisie Roda JC laat premie schieten Helmond SpoiJ ondanks pech toch succes Trainer Frans de Munck: Ergens mogen we dankbaar zijn dat we de promotie niet gehaald hebben u Hulptrainer FC Groningen Harald Berg: afscheid van FC Den Haag TROUW, KWARTET MAANDAG 21 MEI 1973 SPORT I* Van onze speciale verslaggever SCHIEDAM Vitesse is de grootste verliezer gebleken van het plan Wit. Het nieuwe com petitie-concept, dat aan het begin van dit seizoen beoogde de span ning in de eerste divisie kunst matig op te fokken, mag een suc ces genoemd worden. Maar voor Vitesse moet het toch wel erg wrang zijn, dat het op het beslis sende moment overal naast heeft gegrepen. De Arnhemse formatie miste naast het kampioenschap ook een plaats bij het kwartet clubs, dat in een promotiecompe titie gaat uitmaken wie Roda JC naar de eredivisie mag vergezel len. En juist dat verlengstuk had Vitesse nog een extra recette van ongeveer een ton kunnen opleve ren. Vitesse echter staat met lege handen. Terwijl de brigade van trainer Frans de Munck maandenlang de ranglijst in de eerste divisie aanvoerde en het eerste periodekampioenschap met een verschil van één doelpunt miste, bleek het elftal op het beslissende moment uitgeblust. Vitesse ging neer als een bokser, die steeds weer door andere tegenstanders werd belaagd en vocht slechts met de moed der wan hoop. KLAPPEN Doordat alle clubs na een serie wed strijden voor .het periode-kampioen- schap opnieuw met een schone lei konden beginnen, kreeg juist de kop loper in de algemene rangschikking de hardste klappen. Zoals de renner in de gele trui tijdens een étappe geen moment rust werd gegund, zo kreeg Vitesse van de concurrentie geen ontsnappingsmogelijkheid. De formatie, die tijdens de race zoveel kopwerk had gedaan, werd in de eind sprint verslagen. Trainer De Munck. opmerkelijk reëel: 'We hebben een tijd lang boven onze krachten gespeeld. Alleen maar om onze plaats op de ranglijst te beschermen. We konden het ons niet veroorloven om het eens een paar weken rustig aan te doen. We stonden steeds hoog op de rang lijst, maar hadden geen enkele zeker heid. Als je één keer periode-kampi oen wordt, zoals De Graafschap, Wa- geningen en PEC, dan kan je eens even terugdraaien. Dat mochten en konden wij niet'. Vitesse heeft zichzelf over de kop gejaagd. Vooral in de slotfase van de competitie, toen alweer nieuwe bela gers opdoemden, bezat het elftal de kracht niet meer om van zich af te slaan. De voorsprong op de naaste concurrenten slonk met de week. Van de weelderige marge van vier punten op de uiteindelijke kampioen Roda JC bleef niets méér over. In de laatste tien wedstrijden werden slechts elf punten verzameld. De Munck: 'De uit wedstrijd tegen Veendam; die we na veel moeite met 21 wonnen, was het begin van de aftakeling. In dat duel hebben we veel blessures opgelo pen en enorm veel kracht verspeeld'. MOGELIJKHEDEN De Munck heeft voor de slotfase van de competitie zeer bewust zijn trai ning aan ue moeilijke omstandighe den aangepast. Hij merkte, dat zijn spelers zowel fysiek als psychisch ver moeid raakten door de voortdurende jacht, die de concurrentie ontketende Toen ook werd De Munck weer eens op eenoude realiteit gewezen. Nog steeds zijn de mogelijkheden voor een trainer in de eerste divisie verre van optimaal, semi-amateurstisch liever. De Munck kreeg geen gelegenheid zijn selectie te laten ontspannen, een rustperiode in te lassen of een andere werkwijze te kiezen. De Munck was al blij als hij zijn spelers alsnog bereid vond zich na een zware dagtaak voor een training in te zetten. De Munck: 'Ik heb niet meer dan zes tig of zeventig procent van het opge stelde trainingsprogramma kunnen af werken. Het was verkeerd geweest als ik méér gevraagd had. De kracht was er gewoon niet. Ik heb hierover een uitvoerig gesprek met Bram van Kerkhof gevoerd. Een speler, die weet, dat hij voor een resultaat moet sjouwen. Hij was vermoeid. Geen wonder, die jongen werkt als metse laar in de bouw'. En Van Kerkhof zélf: Tedere morgen sta ik om half zeven op. werk de hele dag hard in de bouw en moet in de avonduren ook nogeens een keer trainen. Twee van die totaal verschillende zaken zijn niet meer op te brengen. Op deze manier kan het niet langer. Daarom ook ga ik op de transferlijst. Misschien is er de moge lijkheid ergens fullprof te worden'. Roda JC bewijst, dat een kandidaat voor de eredivisie niet meer met een half amateuristische inslag op succes kan gokken. Wie in de top van de eerste divisie goed wil meedraaien, zal op z'n minst middagtrainingen moeten afwerken en zelfs een jeugdi ge kern van volledige profs moeten opbouwen. Vitesse is zo ver nog niet. Hoewel manager Wim Beltman ambi tieuze plannen over een in Arnhem te stichten voetbalinternaat heeft gelan ceerd, zal het rendement van een der gelijke investering eventueel pas op langere termijn blijken. Beltman: 'De opleiding van de jeugd wordt verwaarloosd. Dat is de grootste fout van het betaalde voetbal in Neder land. Ik hoop dat veel clubs met ons het initiatief voor een betere aanpak voor de jeugd zullen nemen. Talentjes in ons land trainen één of twee keer per week. Dat is toch veel te weinig. Kijk maar eens hoeveel een zwem- stertje moet trainen om de top te be reiken. Neen, we doen aan de oplei ding van 'onze voetbaljeugd gewoon geen bliksem'. Het fraaie plan van Beltman vergt echter tijd en geduld. Dat laatste kan Frans de Munck zich niet permitte ren. Voor hen geldt terecht al leen wel directe resultaat. Daarom is hij ervaren en realist genoeg om de gemiste promotie van Vitesse sterk te relativeren. 'Ik ben blij, dat we met dit elftal nog zover gekomen zijn. Maar over een ploeg voor de eredivi sie beschikken we niet. Eigenlijk mo gen we dankbaar zijn, dat we het niet gehaald hebben. Ik win liever twintig keer in de eerste divisie dan dat ik twintig keer in de eredivisie verlies. En dat laatste was na een eventuele promotie niet ondenkbaar geweest. Nu houden we ook het pubiek vast. Toen Vitesse vorig jaar in de eredivi sie speelde, was het stadion zelfs te gen Ajax en Feyenoord niet helemaal uitverkocht. Dan draai ik toch liever een gemiddeld hoog aantal toeschou wers in de top van de eerste divisie. Dit Vitesse bezit teveel zwakke plek ken om in de eredivisie mee te kun nen komen'. AFSCHEID Hoe krachteloos en moeizaam Vitesse zich naar de eindstreep van de boei ende competitie heeft geworsteld, werd gisteren tegen SVV (1-1) nog eens duidelijk. De ploeg kon geen se conde waarmaken dat het zelfs op de slotdag nog één van de kandidaten voor de promotie-competitie! SW, dat op een troosteloze afscheid nam van trainer Rinu/ sens (hijzelf: 'ik ga het bestuif hand meer geven, mij zien niet meer') speelde zelfs aanfi beter dan de Arnhemse opl Daarom had SVV méér verdiej het kleurloze gelijke spel. Ge lukkig voor Vitesse demonsS aanvoerder Gert Bals tijdei] laatste wedstrijd in het betaalt] bal nog eens dat hij jarenla) van de beste doelverdedigers 1 derland is geweest. Bals stoptl gevlamd te hebben in de prj competitie. En dat zou heel drie maanden geleden nog voof gelijk hebben gehouden. SW-Vitesse 1-1 (1-0) 17. Steenbergen! Hofs 1-1. toeschouwers. 2000. scheids In- Perrevoets. nl SVV: Van de Velden: Van de Korpu holt. Steenbergen, Van Vuuren; V; Warnaar. Van der Spek: Groenewe ui der», Rijkuiter, Jeup. tri Vitesse: Bals; Ubbink, Somer, Kuif brecht (Kunst), Veenstra: Meeuwsenl— P van Kerkhof (Van Wijk); Hofs.l Kerkhof, Vleeming. en' 1 GERRIT DEN AMB' Vanuit kansloze positie naar vierde periode kampioenschap Van onze speciale verslaggever VOLENDAM Toen Volendam op 1 april de uitwedstrijd tegen Helmond Sport verloor, leek het seizoen voor de Volendammers geheel verloren. Met drie uit drie werd in de strijd om de vierde periode-titel zeker geen riante Uitgangspositie meer ingenomen en Joep Steur, de trainer, zag het ook eigenlijk helemaal niet meer zitten. Steur, zélf Volendammer en nog niet zo lang in het bezit van een A-diploma bood het bestuur zijn ontslag aan. 'Desnoods ga ik terug naar de bouw.' luidde het teleurgesteld Steurs conclusie leek terecht getrok ken. Volendam, al kansloos in de strijd om het kampioenschap van de eerste divisie, zou immers ook in die vierde periode weinig meer klaar kun nen maken. Zeker niet met uitwed strijden in Arnhem (Vitesse) en Veendam ook nog op het programma. Verregaande schotloosheid van de ook toen zeker niet slecht spelende Volen- dam-formatie, was de voornaamste oorzaak van het toen als verloren be schouwde seizoen. SUCCESVOL Het seizoen is sinds gisteren echter tóch niet verloren. Steurs ontslagaan vrage leidde een succesvolle periode in, waarin het 'Volendam-Hoog' geen loze kreet bleek te zijn. Eindhoven (4-0), HVC (uit met 2-1), Dordrecht (4-0), Vitesse (uit met 0-1), Heeren veen (4-0), Veendam uit met 0-2 en gisteren ook Willem II (6-0) onder vonden de kracht van het plotseling opgeveerde Volendam. Mede door de gewaardeerde hulp van PEC én de veronderstelde lusteloosheid van het nog na-feestende Roda JC kon daar door de vierde periode-titel worden gegrepen, al kwam met Volendam ook Helmond Sport tot zeventien punten. Wat is het geheim van Volendams herstel? Joep Steur, de man die een niet te peilen rol heeft gespeeld: 'Mijn ontslag? Ik weet het niet. Mis schien moet ik dan deze week op nieuw ontslag nemen. Het elftal heeft de laatste maanden echter geweldig lopen knokken. Ik ben blij met dit periode-kampioenschap, maar het gaat nu eigenlijk pas echt beginnen. In die promotiewedstrijden moeten we het waarmaken.' En Wim Kwakman, Vo lendams kleine rechterspits: 'Niemand durfde hier enkele maanden geleden nog aan te denken, dat we dit perio dekampioenschap zouden pakken. Ze ker niet, toen we bij Helmond Sport het hadden laten liggen. Maar het elf tal is plotseling gaan draaien, er wer den ook weer kansen benut.' Het klinkt vreemd. Met een ijzersterk doelsaldo van 23 de vierde periode beëindigen en wijzigen op een gebrek aan stootkracht. Toch is dat maken van doelpunten een bezigheid, die Vo lendam veel zorgen baarde. Gisteren, tegen Willem II. konden handenvol mogelijkheden een uitslag in de dubbele cijfers had <le werkelijkheid dichter benaderd ongestraft onbe nut blijven. In een eerdere fase van de competitie niet. Joep Steur: 'Zoals de kansen ook nu weer niet werden benut, zo is het het gehele seizoen ge weest. Alleen: nu werden er nog zes ingeschopt. Moet ik dan nu nog onte vreden wezen?' En nogmaals Wim Kwakman: 'Neem zo'n Walter Ferrei- ra. Hij maakt er nu drie, speelt een van zijn beste wedstrijden, maar dat doet hij pas weer sinds het een beetje warm is geworden. Hij is te wisselval lig. Zo was het ook met de voorhoede.' Volendam is het moet gezegd zonder twijfel een waardige periode kampioen. Een ploeg, die qua tech nisch kunnen tot de betere van de eerste divisie moet worden gerekend. Een elftal ook, dat wanneer het even de ruimte krijgt, levensgevaarlijke pa tronen op de grasmat kan deponeren. Willem II was gisteren zo'n tegenstan der, die de Volendammers daartoe al le mogelijkheden bood. Defensief klop te er bij de Tilburgers .nauwelijks iets (de vleugelverdedigers Hardeman en Van Dijk hielden keurig hun buiten speler, maar vergaten met de naar binnen sprintende Volendamse aanval lers mee te gaan) en vooral het optre den van laatste man Blauw was ont stellend zwak. Jan Brouwer, de opvolger van de naar NAC vertrokken Henk Wullems. die deze week de Tilburgse formatie écht gaat leiden ('Tot nog toe was het een oriëntatie voor me' i ziet zich voor bergen werk geplaatst. 'Wie was.' zo constateerde hij, 'eigenlijk wel echt goed. Er mankeerde organisatorisch veel aan. Volendam heeft hoogstwaar schijnlijk deze competitie nog niet zo Met een hard schot maakt Walter Ferreira het derde doelpunt voor Volendam. Links de Eindhovenaar Blauw. gemakkelijk kunnen spelen als nu.' Jan Brouwer 'Ik ben blij dat we rond zijn met Hans Eijkenbroek, hij is een man, die een bepaalde mentali teit in het elftal kan brengen' zal voorlopig een tweetal weken met de Tilburgse formatie gaan trainen, voor dat hij de ploeg in juli weer bijeen roept om de (lange) voorbereiding op het nieuwe seizoen af te ronden. 'We beginnen vroeg,' zegt hij, 'omdat er heel wat moet gaan gebeuren.' Terug naar Volendam. Naar de han den vol kansen, die voor de in de ruimte sprintende Volendammers ont stonden, en waarvan er uiteindelijk slechts zes werden benut. Voor in een wat kijkspel betreft bijzonder aantrek kelijke eerste helft. Uitblinker in die eerste 45 minuten: Walter Ferreira, de 26-jarige Portugees in Volendamse loondienst. Hij legde eerst met een fraaie solo de basis voor de eerste treffer van Billy Bond en scoorde daarna vervolgens drie keer op een rij: na een één-twee combinatie met Jack Hoogland, koppend nadat hij na aangeven van Jan Jonk eerst de lat werd getroffen en na een trekbal van Jack Hoogland. Na de uitwisseling werd Ferreira vervangen door Kees Kok. 'Omdat.' zegt Steur, 'ik Ferreira de waardering voor zijn knappe her stel van het publiek gunde. Ferreira heeft de afgelopen weken ook in België wat proefwedstrijden gespeeld.' De Braziliaan verdween on der applaus naar de kleedkamer. La ter zei hij: 'Ik heb van het Volendam- bestuur te horen gekregen dat ik naar een andere vereniging moest uitkij ken. Ik heb nog drie contacten in Bel gië lopen. Men zat vandaag ook op de tribune.' Ferreira speelt in ieder ge val de promotiewedstrijden nog mee: 'Voor Joep Steur. Die man was steeds iedere dag op het veld om met mij te trainen. Om te zeggen: lopen Walter, sprinten. Ik ben full-prof, terwijl de rest van de selectie semi-prof is.' Ferreira's vervanger in het laatste halfuur, Kees Kok, scoorde overigens ook. Daarvoor had Kras de score al op 5-0 gebracht. Die tweede helft kwa litatief veel slechter liet enkele vragen open over Volendams kansen in de promotiewedstrijd met de drie overige periode-kampioenen Wagenin- gen. De Graafschap en PEC. Kansen, die hoog worden aangeslagen. NEDERLAGEN Wim Kwakman: 'Men is natuurlijk al- kens), Hilverts tijd bang voor een elftal dat leuk draait. Daar is moeilijk van te win nen. Maar de resultaten van dit sei zoen wijzen anders uit. We hebben drie keer van PEC verloren (één keer voor de beker), uit van Wageningen verloren en thuis gelijk en alleen maar thuis van De Graafschap gewon nen. Uit verloren we ook daar. Hoog zijn je kansen dan niet te noemen, al is het een feit, dat we nu wel drie keer achter elkaar uit hebben gewon nen, iets unieks voor Volendam, en weten we waarom het tegen PEC en De Graafschap fout ging. Rorijc krijgt van ons zeker een mannetje en bij De Graafschap zal Hiddink niet zonder meer zijn gang kunnen gaan.' Voorlopig denkt Volendam er echter nog niet over de 'Heen-en-weer' van stal te halen. 'Het echte werk gaat nu pas beginnen. Financieel is het perio dekampioenschap echter weergaloos. Een goed plan van mijnheer Wit.' Volcndam-Willcm II 6.0 (4-0) 10. Bond 1 0. 29 Ferreira 2-0. 33 Ferreira 3 0. 43 Ferrei ra 4-0, 76. Kras 5-0, 78. Kok 6-0. Scheids rechter Weerink. Toeschouwers 6000 Volendam: Visser. De Boer. Jac. Jonk. Jan Jonk. Veerman. Zwarthocd. Hoogland. Kras iPelk). Kwakman. Ferreira (Kok>. Bond Willem II: Van Someren. Van Dijk. Van Riel. Blauw. Hardeman. Leishuis, Van der Berg. Brekelmans. De Puyt, Van Meeleren (Hafc- PETER ONVLEE AMSTERDAM De spelers van Roda JC hebben gistermiddag elk 1300 gul den laten liggen. De Limburgse ploeg, die vorige week al naar de eredivisie promoveerde, had door periodekam pioen te worden een dergelijke pre mie kunnen incasseren. Aldus was vastgelegd in de spelerscontracten. PEC vatte het duel met Roda JC ech ter als een prestigegevecht op en haal de vernietigend uit: 7-2. Daarmee wer den de illusies van Roda JC én van Vitesse in ernstige mate verstoord. PEC—RODA JC 7—2 (2—1). 1 Van de Bos. 1—0. 31 Heskamp 20. 27 Van Leeuwen 21. 56. Hendriks 31, 58. Hoogendoorn 4—1 61. Hendriks 5I. Hoogendoorn 61, 70 Coolen 62 Kragt (strafschop) 7—2. Scheidsrechter: Hoppenbrouwer. Toeschou- V V V.—VEENDAM 2—2 (I— 2> 12. 0—1 De Jager. 15 1—1 Verbong. 20. 1—2 Oldenburg. 7S. 22 Harry Hevnen. Toeschouwers 2 000 Scheidsrechter Beukraan. In de tweede helft moest scheidsrechter Beukman Van der Wey. de van Veendam uit het veld sturen De wedstrijd was erg hard. DE GRAAFSCHAP—HERACLES 3—0 1—Oi 38 De Vries 1—0, 46 De Vries 2—0. 66 Veen 30. Scheidsrechter Well inga Toe schouwers 3500 De Graafschap behoefde ztch niet overmatig In te spannen om het vrij ongeïnspireerde Heracles duidelijk terug te wijzen. De Almeloers bleken niet in staat een vuist te maken en werden vla talrijke snelle combinaties door de Doetinchemmers overspeeld. Dat er geen hogere score uit de bus kwam was voornamelijk te danken aan aanvoerder-doelman Steunenberg. Na de der de treffer drongen de over alle linies beter spelende Doetinchemmers niet meer zo sterk 6.000. WAGENINGEN—FORTINA VLAARD1.NGEN 2—1 tl—01 12 Hazelhckke 1—0. 65. Rei gersberg 11 79 Van Osenbruggen 2—1 Scheidsrechter: Vermey. Toeschouwers: 1000 Wageningen speelde voor rust aantrekkelijk voetbal maar viel in de tweede helft sterk terug. Toen konden de Vlaardingcrs de dienst uitmaken, maar hun geli]kmaker prik kelde de thuisclub dusdanig dat zij er een schepje bovenop deed en uiteindelijk toch nog de volle winst greep Belde ploegen toonden na rust weinig samenhang. Sommige spelers gingen veelvuldig op eigen houtje te w erk CAMBUUR—DE VOLEW1JCKERS 1—1 <00» 46. 10 Ooft, 50. 11 Van Haren (straf schop). Toeschouwers: 1000. Scheidsrechter II van Dijken. Ondanks het feit dat er niet meer op het spel stond, werd cr van belde kanten met goede inzet gespeeld. Cambuur had in het algemeen het middenveld, maar nok de Volcwljckers kreeg enkele kansen, vooral in de eerste helft toen Schoonder- woerd twee keer iniste en Bachoffner tegen de paal knalde. In de 46e minuut had Ooft succes, uit een hoekschop knalde hij eerst tegen de paal. kreeg de bal terug en schoot toen raak. De strafschop werd veroorzaakt doordat Schoonderwoerd tegen Cambuur- doelman van Meurs knalde en een Friese verdediger Visser hands maakte Van Haren profiteerde van de toegekende strafschop FOKTUNA SC—HEERENVEEN 3—1 (2—Oi 15 P Driessen 1—0 29 W. Bohnen 2—0. 60. W Brassc 30. 81. Kist 3—1 Toeschouwers 1000. Scheidsrechter: G. Jonker Een goede en sportieve wedstrijd die verdiend door Fortuna werd gewonnen. EINDHOVEN—HVC 2—2 (1 1) 20. Von Ranzow 1—0. 28 Theunissen 11. 47. Guns 21. 80. De Neeltng 22 Scheidsrechter: De Bruin. Toeschouwers: 1.000. Zomeravondvoet bal in Eindhoven, waar belde ploegen zon der enige interesse speelden. Uitgezonderd kennelijk de HVC-er Van den Hock, die een kwartier voor tijd van het veld werd gezon. den wegens beledigende woorden aan het adres van de scheidsrechter. GRONINGEN (ANP) FC Groningen heeft de 28-jarige Jan Mak uit Zoetermeer aangetrokken als assistent-trai ner. Hij volgt Bert van Lingen op, die, zoals eerder gemeld, op medisch advies zijn activiteiten moest opgeven en sportambte naar van de gemeente Delft werd. Mak was het afgelopen seizoen trainer van Randstad Sport uit Voorschoten, dat pro moveerde naar de derde klasse West II van de KNVB. Hij was aanvankelijk tot overeenstem ming gekomen met het naar de derde klasse gedegradeerde DHC uit Delft, maar prefereer de de gunstiger aanbieding uit Groningen. Mak, die in zijn ac tieve jaren voor DEVJO, VUC en Holland Sport uitkwam, heeft een één-jarig contract. Van onze speciale verslaggever HELMOND Wat voor Vitesse geldt, geldt eigenlijk ook vocM mond Sport: in bijna alle periodekampioenschappen een rol hoog op de ranglijst finishen en desondanks geen beloningT c vorm van een na-competitie. Voor Helmond Sport is het seizoiro gelopen. Maar toch niet zo abrupt als bij Vitesse het geval is.* waar de Arnhemse formatie het gehele seizoen de aandacht of?c streed Helmond Sport vrijwel in de anonimiteit. Vitesse was den" maker van de eerste divisie en Helmond Sport was één van deili nekkige achtervolgers. Zó hardnekkig weigerde de Brabantse formatie zich neer te leggen bij een bijna voldongen feit, dat er in de laatste fase nog een verwoede eind sprint werd getrokken. Uit tien wed- strijden werd een totaal van 17 pun- i? ten gescoord. Desondanks werd er nauwelijks interesse getoond voor de prestaties van Helmond Sport. Zelden werd de landelijke pers gehaald laat staan dat andere media ruimte beschikbaar stelden voor de ontwikke lingen in Helmond. Trainer René van Eek: 'Het is eigenlijk vreemd, dat er zo weinig belangstelling is getoond. Men heeft schijnbaar niet in de gaten gehad dat we in de top zouden eindi gen. Alleen doordat Volendam een be ter doelgemiddelde heeft zijn we nu geen periodekampioen geworden. Jam mer, maar waar*. Tót gistermiddag was Helmond Sport een serieuze kanshebber voor promo tie. Bij puntenverlies van Volendam had de Brabantse ploeg zich mogen opmaken voor een afrondend karwei. Dat gebeurde niet en waarschijn lijk ook wel terecht. Want qua poten tiële mogelijkheden is Volendam aan zienlijk sterker dan Helmond Sport. Helmond Sport is ook nog niet rijp voor een plaats in de eredivisie. De ploeg mist enkele kapitale krachten en steunt voornamelijk op de inbreng van de sterk dominerende Ko Prins. "Tegen FC Dordrecht werd nog eens onderstreept hoe belangrijk Prins voor Helmond Sport is. Na een mi nuut deponeerde Prins geraffineerd een bal op het hoofd van Gerard van de Kerkhof, die verrassend toesloeg: 1-0. Van Eek: 'Op dat moment dacht ik aan een enorm spektakel. We mik ten niet alleen op het periodekampi oenschap. Als Roda namelijk zou win nen, zou het ook periodekampioen worden. De tweede ploeg op de rang lijst na Roda zelf en de verschillende periodekampioenen zou dan eveneens in aanmerking komen voor de na-com petitie. Vitesse was daar uiteraard de belangrijkste gegadigde voor, maar bij verlies van Vitesse hadden we nog een kans. Als we tenminste het ver schil in doelsaldo konden overbrug gen. En dat zag ik eigenlijk nog wel zitten ook na die openingsfase'. Dat lukte echter niet (het zou achter af gezien vergeefs zijn geweest trou wens). Want terwijl het wonder al daagde, moest Helmond Sport een zware klap incasseren. Ko Prins moest na tien minuten al van het toneel verdwijnen. Bij een duel met links achter Roeland van Dordrecht liep Prins een blessure onder de knie op. Het vertrek van Prins tastte de orga nisatie van de ploeg en dus het ritme aan. Helmond Sport bleef wel aanvallen, maar het overleg ontbrak. Van Eek: 'Het duurde een hele tijd voordat de ploeg zich herstelde. Tus sen aanval en verdediging ontstond soms een gat van dertig meter. Dat kan niet'. Het duel verzandde daardoor een half uur lang tot een wat troosteloos ge beuren. Totdat kanonier Van der Puuten de ploeg een nieuwe impuls gaf. Hij haalde van ruim twintig me ter enorm hard uit; doelman Ruts van FC Dordrecht reageerde niet eens. Na de pauze werd de stand regelmatig 'uitgebouwd tot 5-1 .Dordrecht, dat in deze fase experimenteert met jeugd spelers, bood nauwelijks tegenstand. Technisch gezien heeft de ploeg wel inhoud, maar als collectief stelt het (nog) niets voor. Met die 5-1 score rondde Helmond Sport, ondanks alles, een bevredigend seizoen af. Tot de laatste wedstrijd bleef de ploeg in de running, wat ui teraard zijn weerslag had op de recet tes. Bij de laatste thuiswedstrijd vo rig seizoen werden slechts enkele hon derden bezoekers geregistreerd, dit maal waren er 5000. Uit sportief oog punt betekent de niet-kwalificatie een Een mislukte aanval vat mond Sport. Hoogopsprifè kopt Krekels naast. ne teleurstelling, uit zakelijk d f kan het een voordeel zijn. »p Helmond Sport de stap naar dd visie kan doen moet er namd_ veel geld geïnvesteerd worden I rommodatie, in spelers etc.) te op dit moment niet verantwoon Helmond Sport verrichtte ei, datgene wat beoogd werd: lanf draaien en in de competitie, ol in fiancieel opzicht geen pro" ontstaan. Ondanks pech toch sil HELMOND SP.—FC DORDRECHT 5—1 1: Van de Kerkhof 10, 44: Van de 2—0, 50: Van de Kerkhof 3—0, 77: Steyn 4—0, 80: Struis 4—1, 82: Van hof 51. Toeschouwers 5000. Scheids Van Eijk. HELMOND SPORT: Honings; Van M( de Heuvel, Mceuwscn, Vin Lint: Bel Kreekels. Prins (Van den Steyn); Van der Putten (Mllanovic), Van de ÊC FC DORDRECHT: Ruts; Naaktgeboren, zon. Goud (De Keizer). Roeland: Va dam. Kosten, Van "t Hof (Hendriks) Sanders. Doree JOHN |ri DEN HAAG (ANP) HaS Berg speelde gisteren in F Zuiderpark tegen Excelsior n laatste wedstrijd voor FC I Haag. De 31-jarige Noor kv vier seizoenen uit voorts' Haagse eredivisieclub. Hij kr.i morgen per auto met zijn glu terug naar zijn geboorteplr Bodo, waar hij een sporti, bezit. Berg werd voor het b(° van het duel in de bloeme* gezet en ontving een enorme 5 to van het eerste elftal van. Den Haag. Overigens zal Berg op 6 jui?r het Ullevisstadion van waarschijnlijk met Noorwd- in de vriendschappelijke strijd tegen Ierland uitkoir' Bondscoach Curtis was in ri Haag aanwezig om Berg en Fuglset aan het werk te z' Hij verklaarde van plan te beide spelers voor de natioi selectie ui' te nodigen, Ie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 10