Fan Rombout dol op kampioensfeestjes.... ©V'35 zorgt voor primeur PPSC-JAC: geweldig Gewijzigd DOTO verliest óók van SSS: 1-0 be spelers zijn mijn i r ienden' Renirie trainer van Jodan Boys Cees van Maaren wordt jeugdtrainer bW/KWABTET MAANDAG 5 MAART 1973 SPORT K13 De Zwerver en Ter Leede laten het afweten het erKENDAM 'Je hoort wel eens 'die Werkendammers werken paard en voetballen als een ezel/ En sommige kranten maken !t nog bonter. Unitas in Gorkum b.v. is alles en Kozakken Boys tterf aar wiJ staan aan de sPits en Unitas dobbert zowat onderaan. De ngens worden er haast kregel van. Zeg nou zelf: zou Kozakken Boys •laar nDde top van de eerste klas staan als het niet kon voetballen? Laten Boys op het technische vlak iets minder zijn dan hun tegenstan- lenjj. rs, zij compenseren dat tekort volledig door vechtlust, door een be- CL aide techniek toe te passen en door het spelen in een geweldig tem- zich i. En tempo is niet achter de bal aanhollen, het is de bal het werk en doen.' rei Rombuot, de lange oefenmees- met van Kozakken Boys, heeft zijn ertig^tadoren heel dicht bij het begeerde Da^el gebracht. Maar hij slaat zich rden en moment op de borst. 'Kijk', zegt 44-jarige Tilburger, 'wat die jon- erenibns hier in Werkendam presteren, iei ar heb ik bewondering voor. Dat is Tiissi één woord schitterend. En ze doen ;d). allemaal zonder dat ze er één t me ntje rijker van worden. Na drie xfetrijden krijgen ze een biefstukje, kuft is alles'. emand kan het tegenspreken: de reniiim 40 jaar bestaande Werkendamse van rste-klasser thans de enige zater- dse gclub op dit niveau in Brabant vaifeleefd onder trainer Rombout een 'er i orierijk seizoen. Zelf speelde Rom- 1 te^ut zeventien jaar in het topteam n NOAD, kwam in tal van vertegen- an oordigende formaties uit, zoals het rstei abants elftal, het Zwaluwenelftal en Nederlands militair elftal en leid de ene na de andere club naar het prjet slechts een D-diploma op zak ïgon Rombout zijn trainersloopbaan de eerste klasser De Valk in litzic Valkenswaard. Resultaat: De Valk werd kampioen van Nederland. Hij stapte over naar de derde klasse VO- AB in Goirle en óók deze club behaal de de titel. Kreeg een aanstelling bij NOAD als hulptrainer. En weer was het prijs. Het juniorenteam van deze vereniging (hoofdklasse) ging onder zijn eminente leiding triomfantelijk over de finish. Vervolgens werd hij assistent-oefen- meester bij het gerenommeerde PSV. Was Kurt Linder er niet, Johan Rom bout nam de teugels van hem over. Twee jaar werkte hij bij de Philips- brigade en ook daar had hij succes. Dankzij zijn gedegen en vakkundige aanpak eiste het B-elftal van de Eind- hovenaren de hoogste eer voor zich op. Van PSV verhuisde Rombout naar de vierde klasse Oirschot Vooruit. In precies twee seizoenen drukte hij de Oirschotters van de vierde naar de tweede klas! Het voetbalminnende dorp stond op zijn kop. Me moet geluk hebben', zegt lachend de op een juli van het vorig jaar bij Kozakken Boys in dienst getreden oefenmeester. Zijn werk hij is eigenaar van een groothandelsbedrijf in relatiegeschenken en luxe ledenva ren bracht hem in contact met Kozakken Boys. 'Trainen is voor mij een ontspanning. Ik doe het niet enkel voor de duiten. Overdag heb ik het druk met mijn werk. Daarom hoef ik niet, zoals een beroepstrainer, met voetballen op te staan en naar bed te gaan. Ik lig er niet van wakker. Tijdens de training en bij de wedstrijden ben ik keihard. De spelers zijn mijn vrienden, maar ik heb er de wind onder. Na de training houden we nog een korte bespreking, leggen zelfs een kaartje, drinken een biertje en slaan elkaar eens op de schouder. De sfeer moet prima zijn. Ik sta tussen het bestuur en de jongens en als ze problemen hebben los ik ze op. Ik doe niet, zoals sommige collega's: een uurtje trainen en dan foetsie. Zulke heren gaat het uitsluitend om de pingping.' Mij hebt geluk, zeggen vrienden vaak legen me. Ja, dat is zo, antwoord ik dan, maar het geluk is voor de sterke. Ik heb steeds voor mijn sport geleegd. Rookte niet, dronk niet, ging op tijd naai bed. Dat verlang ik ook van de jongens. Een keer heb ik mij verga loppeerd. De volgende morgen was ik zo ziek als een hond en ons wachtte die dag juist de wedstrijd tegen Ajax. Ik kon me wel voor mijn kop slaan. Ik denk dat wordt niets vandaag, ik raak geen bal aan. De hele morgen was ik met mezelf bezig: biefstukje gebakken, eitje geklutst. Maar wat denk je: 's middags speelde ik één van mijn beste wedstrijden van mijn sei zoen'. 'Kijk, dat zijn nu de mysterieuze krachten in de sport. Ik had me zo op ■lie ontmoeting geconcentreerd dat liet wel goed moest gaan. Zoiets kun ie natuurlijk maar één keer.' 'Het zich concentreren op een wed strijd is erg belangrijk. Als ik de spelers inprent: je mag niet verliezen-, geloof me, dan gebeurt dat ook niet. Het is een zwakte indien een ploeg zich aanpast bij het spel van de tegenpartij. Het moet volledig anders om zijn'. Kozakken Boys, de club die steeds in de tweede helft van het seizoen pleegt terug te vallen, houdt nu stand. Ster ker dan ooit leeft heel Werkendam nspraak hij contractve rlenging Dick Korte: et l nal en IEN HAAG SV '35 heeft voor een unicum gezorgd in de nationale k ni portwereld. Twee weken geleden namelijk werden de spelers van hie selectiegroep van deze Haagse vierdeklasser (de selectiegroep estaat uit 27 spelers) opgetrommeld door het bestuur, waarna zijn, eheel anoniem aan een enquête deel moesten nemen, die als hoofd- hema had: moet trainer Dick Korte blijven of niet? k ls e aldus ingevulde formuliertjes ga- -ren een duidelijk beeld van de wen den binnen de selectiegroep. Op twee na meenden alle jongens namelijk dat Korte volgend jaar maar voor de technische leiding van SV zorg moet dragen. Hetgeen de uiterst stevige positie van Korte bij de Haagse vere niging duidelijk onderstreept. Sigen/ijk is het een wat vreemde zaak (at die enquête gehouden werd. Niet st wij bezwaar hebben tegen in- id Rraak van de selectiegroep (integen- 'P Hel: nog te veel worden voetballers er handeld als onmondige kindertjes), nar aar wel omdat op het eerste gezicht lus totaal geen reden was om aan de ïp i isitie van Dick Korte te tornen. in einig trainers zullen in een zo kort ion jdsbestek namelijk zo veel succes ebben gehad als juist Dick Korte bij V'35. Om dat met wat cijfertjes te eva lustreren: in zijn eerste seizoen eg erd het tweede elftal kampioen. In aan jn tweede jaar promoveerde het eer- Bi Ie van de afdeling Den Haag naar de -ij ierde klas KNVB en slaagde het en reede er wederom in kampioen te der orden, terwijl vorig seizoen het weede voor het derde achtereenvol- rk [ende jaar de sterkste van zijn afde- m i ng was. Om in die trant door te gaan: de zaken voor dit jaar staan er nauwe lijks minder florissant op. Het eerste lijkt met nog vier wedstrijden te spelen vrijwel zeker van promotie naar de derde klas. Het tweede staat met twee punten achterstand op de tweede plaats terwijl het derde als eerste geklasseerd staat op de rang lijst. Voorwaar een lijst waar iedere trai ner jaloers op zou zijn. Des te merk waardiger is het echter dat toch een einde leek te zullen komen aan de relatie SVKorte. Leek, want door de als in de inleiding geschetste gang van zaken zal Dick Korte ook volgend seizoen weer aan het roer staan bij de Scheveningse Hagenaars. Dick Korte over die hele gang van zaken: 'Je moet niets achter die en quête gaan zoeken. In feite ben ik het geweest die daar op aangestuurd heeft. Enkele weken geleden heb ik namelijk met het bestuur overlegd of ik al dan niet zou blijven. Zelf ging ik namelijk liever weg. Enerzijds om dat ik een tweetal uiterst aantrekke lijke aanbiedingen had, anderzijds om dat je als trainer er voor moet zorgen dat je nergens te lang bent. Je kunt beter met een kampioenschap weggaan dan een jaar later wegge stuurd te worden. Het bestuur be treurde mijn principebesluit echter, waardoor ik toch weer ben gaan twij felen. Uiteindelijk hebben we toen de jongens laten beslissen. Toen de uit slag van die enquête uiteindelijk be kend was, ik heb zelf alle formulieren gezien, ben ik maar op mijn besluit teruggekomen. Ik kon moeilijk die jongens in de kou laten staan'. Wie is die man eigenlijk die SV'35 herhaaldelijk in de schijnwerpers laat treden? Gemakkelijk verteld: Dick Korte is werkzaam bij het Ministerie van Landbouw in Den Haag, heeft zelf gevoetbald bij SVC (het huidige VCS) en was daarnaast een redelijk bokser en wielrenner. Zijn trainers loopbaan startte hij bij Ornas waar hij dertien jaar bleef en kwam vervol gens via Archipel bij SV'35 terecht. Over SV'35: 'Een geweldig fijne vere niging. Ik heb het hier reusachtig naar mijn zin. Dat komt vooral omdat de sfeer binnen de vereniging werke lijk uitstekend is. Ook met de spelers niets geen problemen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het getrof fen heb met een zo leergierige en enthousiaste groep'. SV'35 timmert aan de weg, zoals de greep uit de successen van de laatste jaren duidelijk aantoont. Bij die op somming van Grote SV Daden zijn we echter de KNVB-beker nog vergeten. Vorig jaar slaagde SV er namelijk in als vierde klasser door te dringen tot de laatste vier. Achtereenvolgens ZBVH, RVVH, Veen .Wieldrecht, Ril- landia en QVS werden aan de zegekar gebonden. SV struikelde uiteindelijk over eerste klasser ACV dat ternau wernood met 21 kon winnen. Ook dit jaar lijkt SV weer hoge ogen te gooien in het bekergebeuren. De Hagenaars wipten namelijk reeds drie tegenstanders, waaronder de mogelij ke kampioen van de eerste klasse A. Noord wijk. Verder bleek SV ook te sterk voor D.IS en Melissant. Dick Korte: 'Vooral tegen Noordwijk heb ben we erg goed gespeeld. Ik blijf overigens de competitie het belang rijkste vinden. Een kampioenschap zegt me meer dan een bekersucces. Nog mooier is het echter natuurlijk om het een met het ander t* combi neren.' SV'35 kan de titel nauwelijks meer ontgaan. Met nog' vier wedstrijden te spelen is naaste concurrent Capelle al op een achterstand van zes punten gèzet. SV dankt die successen vooral aan een geweldig sterke achterhoede, waarin met name aanvoerder Ton de Rijk en Cor Pronk regelmatig excelle ren. Daarnaast heeft de SV de be schikking over het levensgevaarlijke duo Jasper Hartveld-Jaap Gruppen. een koppel dat iedere wedstrijd wel weer goed is voor een paar doelpun ten. Dick Korte: 'Toch heb ik mijn zorgen. Voor mij staat dat kampioen schap nog allerminst vast. Te meer niet daar Hartveld en Gruppen allebei geblesseerd zijn. Dat scheelt een slok op een borrel. Aan de andere kant moet ik natuurlijk ook wel erkennen dat ons eigenlijk nog maar weinig kan gebeuren.' De succesvolle trainer van Kozak ken Boys: Jan Rombout. mee met de prestaties van de roodwit te equipe, waarin de 34-jarige ex- international Klaas van den Heuvel en de 36-jarige centirale verdediger Huib de Graff nog steeds een domi nante rol vervullen. De westelijke en noordelijke oponenten kijken met eni ge verbazing naar de snoopssen van de Brabanders. Een zeldzaamheid is bij voorbeeld diat de Werkendammers de ze competitie op eigen veld tot nu toe slechts één doelpuntje en hel was nog een rotgoaltje ook vind Rombout tegen kregen. Dat gebeurde in het duel met 's-Gravenzandse SV. 'In het westen kijkt men misschien nog wel eens wat verheven op het spel van de zuiderlingen neer. Maar ze kunnen hier net zo goed voetballen als daar en als het moet willen ze er ook nog extra voor knokken. Dat is het verschil in mentaliteit tussen de Hollanders en de Brabanders. Ik heb gemerkt dat de tegenstanders in con ditie na rust steeds bij ons tekort schieten. De jongens houd ik steeds voor dat ze verschrikkelijk hard moe ten trainen om 87 minuten te kunnen spelen zonder bal. Want in die vele minuten dat je het ronde ding niet hebt, moet je positie kiezen, je instel len op een komende situatie, beoorde len, wanneer je gaat sprinten, wanneer je één-fwec-comb'inaties nvoet inpas sen enz.' 'Bij voetballen is het precies als bij schaken: je moet vooruit denken. Een goede speler voelt aan hoe hij moet handelen. Dat is een gave. Een man als Abe Lenstra destijds beschikte over een soort zesde zintuig. Hij stond, al was het dan met de broek over de knieën, altijd uitgerekend daar waar de bal kwam en dan was het raak.' "Rombout begon het seizoen met een Boys-team dat nogal verzwakt leek door het vertrek van enkele gerouti neerde spelers. En de basis bij de Werkendammers is, evenals trouwens bij het merendeel van de Brabantse zaterdagclubs, niet erg breed. Deson danks smeedde hij opvallend snel een bijzonder hechte en gevreesde forma tie. 'Je moet de juiste man op de juiste plaats weten te zetten. En elke speler naar zijn waarde kunnen beoor delen om het goed geheel te krijgen.' Wordt Kozakken Boys kampioen? Rombout lacht en aarzelt even met het antwoord. 'Ik hoop het,' zegt hij. Op papier hebben wij het gemakke lijkste programma. Nog vier wedstrij den en het >s gebeurd'. ARIE VAN PAS RVVH—DE ZWERVER 2—1. Een ei gen inzit van P. B. de Jong en een gelijkmaker van Zanen bepaalden in Ridderkerk de ruststand na een aan trekkelijke eerste helft op 11 hoe wel RVVH veel meer scoringskansen kreeg dan de Kinderdijkers. Na rust draafde Piet de Jong voor Zanen op. wisselde trainer v.d. Bosch Keesmaat voor Versluis en bleef aan RVVH- zijde het gemis van In 't Veld wel voelbaar hoewel lat (Steketee) en paal (A. v.d. Spoel en v. Nugteren) niet meewerkten aan de doelpunten- produktie. Uiteindelijk geschiedde er toch gerechtigheid toen Den Hartog fraai een een-twee met Steketee af rondde (21). Arbiter Schroots had met dit sportieve duel geen moeite. SHO—SPIJKENISSE 1—0. Na een ge- lijkopgaand eerste kwartier werd SHO wat sterker maar de Oud-Beijerlan- ders waren zwak in de afwerking zodat met nog dubbelblanke stand van doel werd gewisseld. Vier minuten na de hervatting werd Grauss binnen de beruchte lijnen onheus bejegend en uit de door de rustig en goed leiden de arbiter Bol toegekende strafschop schoot Reedijk zijn club naar een 1— 0 voorsprong. De pogingen van Spij- kenisse hieraan iets te doen strandden meestal op een resoluut ingrijpende Arie Hitzert terwijl aan de andere kant keeper Lankhaar uitlooppogin gen van SHO voorkwam. QUICK BOYS—GVVV 3—1. Een aan trekkelijke partij die een beter combi nerend en schotvaardiger Quick Boys in zijn voordeel besliste. De Katwij- kers kwamen na 25 minuten aan de leiding toen keeper Zuiderdorp de bal na een corner van Jan v.d. Plas in eigen doel werkte (10). Van de 20ste op de 21ste minuut na rust werd het door Koos Klinkenberg en Wim v.d. Plas 2—0 en 3—0 terwijl pas op de valreep het pittig spelende GVVV verdiend door Van Veenendaal aan een tegenpunt kwam (31). Scheidsrechter Den Duik leidde dit sportief gespeelde duel tot ieders te vredenheid. NOORDWIJK—SIZO 3—1. Al bood STZO bij Noordwijk goed tegenstand, het verschil tussen de eerste en derde klas liet zich toch wel gelden en kwam misschien nog wel het meest voor de dag in het aanzienlijk harde re spel van de Hillegommers die in middelvelder De Jong hun uitblinker hadden. Een vleug van produktiviteit bracht Noordwijk tussen de 30ste en 35ste minuut voor rust op 20 door goals resp. van Albert Spaanderman en Hans Westgeest. Na rust liet Al- bert Spaanderman het net nog een keer trillen (30) waarna SIZO ver diend de eer redde door toedoen van een eigen inzet van Van Kesteren (31). Goede leiding van arbiter Ste dehouder. JODAN BOYS—LUNTEREN 3—0. Het grootste verschil tussen het in de derde klas van district oost uitkomen de Lunteren en eerste klasser Jodan Boys lag op het conditionele vlak. Zelfs zonder Rodenburg, Alphenaar (na rust) en Van Hofwegen hadden de Gouwenaren het tegen Lunteren niet moeilijk. Vooral niet nadat de thuisclub in de eerste helft met twee treffers van De Jager zich een veilige voorsprong van 20 had verschaft. Na rust trof Roelofs de lat en bepaal de Vuyk uit een strafschop de eind stand van deze sportieve wedstrijd op 30 zonder dat de dapper volhouden de geelzwarten daar iets tegenover konden stellen. SSSDOTO 10. Tn de eerste vijf en veertig minuten kon een flink gev/ij- - Hagenaars lopen 4-1 achterstand in. maar verliezen toch: 7-4 SCHIEDAM Sinds het vertrek van Lolke Lolkema (naar Zwart Wit) beschikt JAC niet meer over een betrouwbare sluitpost. Rijk Polman bleek niet de ideale oplossing. Om die reden was het niet vreemd, dat JAC-oefenmeester Meindert Blankenstein voor het be kerfestijn tegen PPSC een beroep deed op Johan Gort. Het experi ment zal vermoedelijk de geschiedenis ingaan als een volkomen mislukking, want hoewel de arme Gort nauwelijks handelend hoefde op te treden moest hij wel zeven keer de ontmoedigende gang naar het net maken. De trainer die door zijn eigen spelers op handen wordt gedragen: er* Diek de Korte. iJG GOUDA De heer J. Renirie wordt de nieuwe oefenmeester van Jodan j Boys. De 30-jarige Hagenaar, die mo- menteel de zondag vierde klasser BMT onder zijn hoede heeft, wordt daarmee de opvolger van Theo Cre- mers. Trouwens, PPSC kampte óók met een kepersprobleem Johan Rost is ge blesseerd waardoor Rinus Suur- mond onder de lat kwam te vertoe ven. Achteraf was het dus niet zó verras send, dat PPSC-JAC (7—4) maar liefst elf goals opleverde. Het meren deel daarvan kwam tot stand na le vensgrote defensieve blunders, waar van met name beide goalies er een aantal voor hun rekening namen. Ver meld dient echter te worden dat Cock Jol's vroege openingsgoal na drie minuten het gevolg was van een fraaie dieptepass van Cees de Jong. Even later blikte JAC al tegen een achterstand aan. Eerst verfraaide Coen Winkelman een beheerste vrije trap van Piet van Veen en vervolgens bekroonde Aad Goedendorp een vloei ende combinatie met Lodi Kalden. In beide gevallen zou een talentvoller keeper evenwel niet geheel kansloos zijn geweest, zeker niet in de 36ste minuut toen PPSC's zwoegende mid denvelder Piet van Veen zowel een vrije trap meteen als een af standsschot tot treffer wist te promo veren: 41. Slordig ingrijpen van Rinus Suur- mond opende, wat de spanning be treft, perspectieven voor de tweede periode, omdat Cock Jol als doeltref fende winnaar uit de scrimmage te voorschijn kwam: 42. Direct na de wisseling kreeg PPSC's achterste lijn moeilijke momenten le verwerken. JAC (zonder Dick de Waal en Jan Koopman) vond zijn ritme terug, deponeerde talrijke vloei ende combinatie^ op de dit keer wèl bespeelbare grasmat, wat uiteindelijk in treffers moest resulteren. Rond de vijftiende minuut incasseerde PPSC twee rake klappen (lees: doelpunten). Hans Polman knalde een vrije trap uit een onmogelijke hoek, op ongege neerd harde wijze langs Suurmond en Wim Sleijster was verantwoordelijk voor de afwerking van vlot aanvals- werk, dat door Hans Polman en Rob van der Maas op touw was gezet: 4 4. JAC verkeerde in de 'winning mood' maar deed zichzelf de das om, toen met nog twintig minuten te gaan de buitcnspelval niet feilloos werd opge zet en Dick Vos' troughpass Lodi Kalden de vrijheid bood: 54 Een fraaie solo van Piet van Veen vormde de inleiding tot nog een Schiedams feestje. Weliswaar vond Aad Goedendorp de paal op zijn weg. maar de terugspringende bal werd door Coen Winkelman moeiteloos in het net gewerkt. Goed leidende arbi ter Jutte kon het zich toen zelfs veroorloven reeds naar de middenstip te wijzen vóórdat de bal de doellijn was gepasseerd! Nadat Eddy Welling de delclat trof. had PPSC in de voorlaatste minuut nogmaals succes. Joan Gordijn verslik te zich grandioos en Coen Winkelman werd ongehinderd in staat gesteld de eindstand op 74 te bepalen. Slotconclusie van PPSCJAC: een ge weldige wedstrijd. PPSC: d: Suurmond; a: Van Katwijk. Loek Kalden. Van der Lugt en M. van Veen; m: Winkelman, P. van Veen en Vos; v: Bosdijk, Goedendorp en Lodi Kalden. JAC: d: Gort; a: Welling, F. de Jong, Van der Heijden en Gordijn; m: Van der Maas, C. de Jong en Sleijster; v: Van der Tooren, Polman en Jol. WIM HUISMA* zigd DOTO-elftal zijn draai niet vin den en bleek SSS duidelijk beter op dreef. Het wekte dan ook geen ver wondering dat Saarloos na 20 minu ten zijn ploeg op een 10 voorsprong kon zetten. Dat prikkelde DOTO toch wel zodanig dat het in de tweede helft flink van leer trok. Daardoor ontwikkelde er zich in Klaaswaal een aantrekkelijk duel waarin DOTO nu wel veel aan de bal was maar niette min de beste scoringskansen zich aan SSS-zijde voordeden. Arbiter Van Rijk had het er niet altijd even gemakke lijk mee. VVGZ—ZWART WIT 0—1. Een voor al voor rust sterker Zwart Wit vond een bijzonder sterke opponent in keeper Barends, die zijn doel voort- treffelijk verdediigde. Ook al omdat de Rotterdammers aanvallend in een te lage versnelling speelden kon VVGZ steeds tijdig ingrijpen al moest bij voorbeeld bij een knal van Ter Mors dc lat enige hulp verlenen. Vijf minu ten na rust liet Steur na een voorzet van De Winter de enige treffer in dit sportieve duel aantekenen (01). In deze periode kreeg VVGZ meer kan sen maar zowel Jamin bij de bewo ners van het Noordpark als tal van Zwartwitters lieten het op dat onder deel van het spel volkomen afweten. Arbiter Sterk leidde goed. Frans Steur ZUIDLAND—IIEERJANSDA.M 0—1. Voor het publiek een aantrekkelijke ontmoeting die dikwijls goed voetbal liet zien. De partijen wogen vooral in de eerste speelhelft goed tegen elkaar op. Aan weerszijden werd het spel nogal kort gehouden en dat impliceer de een in aantal dalende hoeveelheid scoringskansen. Toch kwamen die er wel en soms hele goede maar toch niet goed genoeg om echt in de cijfers tot uitdrukking te komen. Zo leek het er op alsof de goed leidende arbiter Vón Driel niet eenmaal naar het midden behoefde te wijzen maar vijf minuten voor tijd maakte Tiele- man daarop een uitzondering (01). TER LEEDE—IJMUIDEN 0—2. Het was geen groots voetbal dat er in het vriendschappelijke duel tussen eerste klasser Ter Leede en tweede klasser IJmuiden werd geleverd. In feite kwa men de beste prestaties nog van de kustbewoners die dan ook uiteindelijk verdiend aan het langste eind trok ken. In het eerste bedrijf slaagde geen der partijen er in het net te vinden maar tien minuten na rust wist Verschoren daarin een bres te slaan (01). Al probeerde Ter Leede hierop een antwoord te vinden, ook de volgende klap was in het voordeel van IJmuiden dat door Zwart niet alleen 02 scoorde maar tevens de strijd besliste. Goede leiding van arbi ter Labrujèro DORDRECHT Cees van Maaren zal aan het eind van deze competitie zijn actieve voetballoopbaan beëindigen. Na gesprekken met De Zwerver cn Oranje Wit (zijn eigen vereniging) heeft de Dordtse aanvalsspits het aan bod aanvaard om na 1 augustus op te treden als jeugdtrainer van Oranje Wit. Van Maaren is in het bezit van het trainersdip'cma D. Aad Goedendorp (links) zal de bal overspelen naar Lodi Kalden (midden), wiens voorzet door Goedendorp in 21 wordt omgebogen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 13