Rijnsb. Boys: Eerste gewin kattegespin Valbovol toch nog naast AMVJ/RLVC JAC WAS ER MET HOOFD NIET BIJ Graspol beslist DUNO-Oegstgeest ORNAS in verlenging kansloos tegen SVOW DVJ degradeerde naar ?CL was snel iitgebekerd VES overspeeld door Kinderdijk Nieu we arbiters in de a-selectie SMS na rust neer 14IOUW/KWARTET MAANDAG 8 MEI 1972 V VERDIENSTELIJK GRAV.SVZILIC SPORT 1—1. De Gravenzandse SV heeft in een zeer idienstelijke wedstrijd met 11 ge- gespeeld tegen de Belgische ama- irclub Zilic Sport. Dat gebeurde in leuke ontmoeting onder leiding arbiter Ouwersloot. Voor de rust ?len er geen doelpunten. Dat werd na rust goedgemaakt toen Lou s een grandioze solo afrondde met n doeltreffend schot. 10. Lang k de SV die voorsprong vast te unen houden omdat de beide defen- s weing kansen meer weggaven. In laatste minuut kwamen de Belgen item in verdiend langszij toen Bo ns uit een 12 combinatie scoorde. het Juliana Sportpark in 's-Graven- pde wordt het Voskamp- en Vrijland- (ebeurt op Hei Sport Hl. 15 p* - I. - eerste klas IE HAGHE BLEEF AAR PRATEN !W—DIE HAGHE 0—0 (gestaakt). en minuten na de rust zag scheids- chter Peeks er geen gat meer in. een simpel fluitsignaal maakte een voortijdig einde aan de beker strijd VEW—Die Haghe. Waar- i? Vanaf de aftrap al provoceerden Die Haghe-spelers scheidsrechter teks door tal van opmerkingen te aken op diens leiding. Het leverde in der Toren een waarschuwing op. adat in de eerste helft de stemming tot onder het nulpunt gedaald was irtte Die Haghe ook de tweede helft et provocerende acties. Tien minu- i later besliste scheidsrechter Peeks t verder maar voor gezien te hou- Blijft de vraag of dit wel de oplossing was. Arbiter Peeks d wellicht meer succes gehad door n der Die Haghe-spelers uit het ld te zenden. OUDE WETERING SVOW be schikte in de verlenging over eeen betere conditie dan Ornas, waardoor het bekeravontuur van Ornas een ein de vond in de veenstreken rondom Oude Wetering. Was de wedstrijd van 90 minuten in een gelijk opgaande strijd en gelijke stand geëindigd, daarna moesten de Hagenaars in de verlenging afhaken. Enkele Ornas-uit- blinkers probeerden de SVOW geest drift nog wel bij te benen, maar verder dan een paar maal opnieuw aftrappen kwam men niet SVOW heeft in de Strijd tegen Ornas laten zien, dat men wel graag verder wil bekeren. Een strijd waarin SVOW snel een beslissing wilde forceren. Reeds na tien minuten was het Ed Langereis die de toeschouwers liet juichen, nadat hij doelman Staaldek- ker net nakijken had gegeven. Lang heeft deze vreugde echter niet ge duurd. Nauwelijks een minuut later zorgde de altijd ijverige De Vries voor do gelijkmaker. SVOW bleef echter wel aandringen. Dit had echter geen suc ces, evenzo de felle tegen-attaques van Ornas met de uitblinkende Lamens in de gelederen wisten echter geen vuist te maken tegen de hechte verdediging met C. Turk aan het hoofd. SVOW hield het hoofd koel en wist juist voor rust de stand naar 2—1 te tillen door het prachtige doelpunt van J. van Heek, Ornas probeerde nog snel terug te counteren, maar voor de thee had men geen succes meer. Na rust moest ORNAS snel terugkomen, om een eventueel verder bekeren vei lig te stellen. Weer was het de ijveri ge De Vries, die zijn ploeg naast- SVOW schoot. De SVOW-aanhang zag het toen niet zo scherp meer zitten, temeer daar Ornas toen ook nog probeerde de winnende goal te scoren. Van deze euvele moed werden zij echter afge houden door de correct ingrijpende defensie van SVOW. Toen de volle 90 minuten voetbal om was, maakte men de schade op en een verder spelen van een half uur was gewenst. Keeper Van Tol van SVOW grijpt tijdig in. Ronald de Vries is juist iets te laat om gevaarlijk te kunnen worden. Hans Lamens (rechts) kan ook geen bedreiging meer vormen. In deze verlenging moesten de Hage naars echter afhaken, tegen een snel sterker wordend SVOW dat er nu geen gras over liet groeien, wie er de sterkste was. In de eerste helft van de verlenging bracht eerst J. Borgers de stand op 32. Enkele minuten later zorgde J. v. Heek voor een vierde treffer. Toen was de weerstand van Ornas wel gebroken. SVOW was zeker van een volgend 'cupduel'. Dat er in de laatste seconden nog een vijfde treffer aan het totaal werd toegevoegd door E. Langereis was al leen nog maar belangrijk voor de statistieken. SVOW: d. P. van Tol. a. J. Kamer, C. Turk, M. ortzak, P. Peen. m Van Es, v. E. Langereis, J. VeGr'noeven J. van Heek, J. Borgers. ORNAS: d. J. Staaldekker, a. J. dc Gelder (v.d. Loo), A. Wolbersen, P Heidenreich, H. van Spankeren, m. Tims (Van der Meulen), Venveij, A. Zegwaard, v. G. Wolbdersen, J. La mens, R. de Vries. Afdeling Den Haag DEN HAAG De komende zaterdag wordt uitermate belangrijk om de laatste beslissingen te kunnen regi streren. In de hoofdklasse van de afdeling zaterdagvoetbal heeft Hoekse Boys de promotie voor het grijpen, mede door de nederlaag die RAS moest incasseren tegen KMD (2—1). DvJ werd gedoemd om naar de eerste 'klasse te degraderen. Bij de eerste klassers wacht DORR (als nummer twee) op promotie en dat gaat gebeu ren als Duinoord vierde klasser blijft van de KNVB. De Duinoorders dienen zaterdag a s. tenminste een puntenver deling te bereiken tegen Unicum om behouden te blijven. Als Duinoord behouden blijft, dan spelen de num mers twee van 2A en een beslissings wedstrijd voor promotie naar de eer ste klasse. KSD (2A) en PVS of Nootdorp (2B) komen voor deze beslissende ontmoe ting in aanmerking. Kampioen DSVP had weinig moeite met een verzwakt DvJ, dat twee spe lers niet zag opdagen en zodoende tot vijf minuten na de thee met tien man moest opereren. Dat DSVP uiteinde lijk met 61 zegevierde wekte geen verbazing, evenmin dat de degradatie van DvJ een feit werd. Peet Lalleman (3x), Ed Hazebroek, Ton Elias en Frand Roodenburg (strafschop) scho ten het halve dozijn doelpunten bij een. Dit betekende tevens dat hel voor DvJ een echt. tranendal was wegens de degradatie naar de eerste klasse. RAS leed een pijnlijke 21 nederlaag tegen KMD. zodat Hoekse Boys de beste troeven in handen heeft om te promoveren. KMD nam door Schuring een 10 voorsprong, doch nog voor de rust kwam Ras gelijk: 1l. KMD greep tenslotte dë volle winst door een harde uittrap van eoalie Boon. want via Van de Wetering en de RAS-doelman kwam KMD op 21 In de eerste klasse moet nummer SSTORCL 21. De tegenslag van n ten onrechte afgekeurd doelpunt n Leo v.d. Berg is RCL niet meer boven gekomen. DESTO zag voor st wel kans om tot een geldige ™effer te komen in een periode die tyj rd gekenmerkt door vrij hand spel. priidat Wally van Haver uit een voor in t van Rodenburg de balans na de ïgs rvatting in evenwicht had gebracht, I. s het toch DESTO dat de beslissen- goal achter invaller-doelman Van :»mont wist te werken. Arbiter was heer Den Duik en deze man had Z' paald geen gelukkige dag. de üeronica was bij RCL ilDERDORP Op het RCL-terrein eft het voetbalteam van Radio Ver- uca tegen het jeugdleidersteam van ',h gespeeld, waarvan de opbrengst s voor de jeugdaccommodatie van 'Bloemerd'. Onder de talloze toe- mwers bevond zich ook burge- lester v.d. Have. De drumband gaf ie de presence in de pauze. De idstrijd verliep in een sportieve ier, waarin beide ploegen tweemaal ichten scoren. fOP-SEV: strijd van lemiste kansen ISSENHEIM Het korfbalduel tus- n TOP en SEV is ondanks dde laalf doelpunten, die zijn gescoord, ch wel een strijd van de gemiste msen geworden. De eindstand was eds een half uur voor het einde preikt en beide ploegen hebben daar- nog volop gelegenheid gekregen it winst te komen, oor de korf ilden beide teams volkomen, zodat it 6—6 bleef. SPJ jl za egen de verhouding in opende Theo Leusden de score, maar TOP nam jïraak: 21. Door Herman Lindhout !go wamen de teams weer naast elkaar, Lc aarna Teun Glasbergen tot tweemaal HI{e raak schoot, 24. Via 34 zorgde van Leusden voor een 35 iststand. a de hervatting had TOP het eerst icces. Hierna vergrootte Herman indhout de voorsprong voor de be- nAekers tot 46, maar TOP kwam irug en dertig minuten voot tijd 'erd de balans in evenwicht gebracht: ~6' Ian Hordijk (SHO) IAASDIJK De SHO-aairvaller Jan lordijk gaat aan het eind varn deze ompetitie terug naar z'n oude vereni- ig w fcng' Maasdijk. Hordijk heeft deze be- iissing genomen omdat de afstand Maasdijk naar Oud Beijerland om Ie trainingen te bezoeken te veel tijd ergden. Zijn drukke werkzaamheden Iwongen hem eveneens tot dit be- P" Jtiit. Hordijk speelt a.s. zaterdag te- ïn fen HION zijn laatste wedstrijd voor 50 HO, dat op die dag ook afscheid leemt van grensrechter De Zwart. Hij Drdt grensrechter bij Maasdam. Oefenmeestcr Leo van der Leek blijft bij IHO. De Rotterdammer heeft rijn contract 'oor één Jaar verlengd. SHO KfIJgt boven don volgend Jaar versterking van Slledregt •an dc vierde klasser Olympla. DEN HAAG In de eredivisie da mes greep Valbovol de laakte stro halm. het versloeg opnieuw AMVJ- RLVC en kwam daardoor met dez» ploeg gelijk. Opnieuw zullen beide ploegen tegenover elkaar ko.nen te staan. Dit treffen was noodzakelijk omdat Valbovol enkele weken geleden een ongerechtigde speelsters in de wedstrijd tegen AMVJ had opgesteld. Het kostte de ploeg uit Woerden twee winstpunten en het overspel -*n van de wedstrijd. Naar wij vernamen zou AMVJ-RLVC opnieuw hebben gepro testeerd. Valbovol stelde names;)* za terdag de betreffende speelstei op nieuw op. Dit nu dreigt een nare, niet meer sportieve kwestie te worden, deii. De speelster in kwestie moest enkele jaren terug op medisch advies stop pen. Onlangs bleek echter, dat de rugblessure (oorzaak van het moeten stoppen) niets met volleybal te maken had. De training werd hervat, er met succes. Door een administratief ver zuim was de speelster niet tijdig bij de bond opgegeven, vandaar .we om wikkeling. Zij was, naar de dode let ter van het reglement, ongerechtigd. Zaterdag j.l. bleek haar kaart nog niet aanwezig te zijn, reden voor AMVJ om opnieuw via de groene tafel aan degradatie trachten te ontkomen. Bi) de heren viel de laatste beslissing. US zag kans om in de extra wedstrijd tegen NSH een 20 achterstand nog in winst om te zetten. Een zeer Iraaie prestatie van de Amsterdamse ploeg die daardoor eredivisionist blijft. De promotiecompetitie vorderde tot op de helft. Bij de dames won Energn voor de derde maal in successie en is nu praktich zeker van promotie. BouwlustiOrawi verloor voor de derde maal en is nu vrijwel uitgeschakeld. DEN HAAG Het Leidse Pernix heeft HKV niet van de titel van de overgangsklasse A kunnen afhuden. Met 7'11 bleef het kampioenstwaalf tal, dat nu via het spelen van promo tie-wedstrijden een gooi mag doen naar een plaats in de hoofdklasse, in de meerderheid. ES, lange tijd koploper in IA is na zijn nederlaag tegen Kinderdijk terug gevallen naar de derde plaats. Het titelgevecht is thans een aangelegen heid tussen Kinderdijk en Vrienden schaar. Dit tweetal deelt de eerste plaats met 22 uit 15 en hebben nog een thuiswedstrijd, respectievelijk te gen Excelsior en OVVO voor de boeg. Bolnes, reeds gedegradeerd, verrichtte knap werk door te winnen van DO, terwijl de zege van Ons Eilenad op Excelsior eveneens met ere mag wor den gememoreerd. De stand: Kinderdijk 1522. Vriendenschaar 15—22, VES 1521, Excélslof 1414. OVVO 13—13. ADO 15—13, Ons Eiland 1S-2, GKV 13—8, Bolnes 5—5. De uitslagen: Overgang A: PernixHKV 7 1. IA: Kinderdijk—VES 0—4. Ons Eiland— Excelsior 4—3, Bolnes—ADO 2—1. 2A: BKC— VEO 6—4. 2BGymnasiasten—KVS 5—7, 2C: KOAO—HKC 3—3, RZ—Snel 4—3. Tioba— Swift 4—4. 3A: Madjoe—Vitesse 3—9, Veioci- tas—Valto 5—1, TOP (ft)— Oranje Nassau 3— 4. ODO (M)—Maassluis 4—3. 3B: DKV Oranje Wit 6—3, 3C: ODI—Noorderkwartirer 4—2, 3D: Fluks (N)—Warmond 5—4, TOP (S)—SE V 6—6, Sagltta—RWR 7—5, Alba tros—Jodan Boys 42. IA! Vlcus 2Pernix 5—1, Rozenburg 2—Kinderdijk 2 7—6. 2B: GKV 2—QUiCk 3 3—3, 2C: Vriendenschaar 2—Fluks 3 8—2, 3C: PKC—Sperwers 6—5. Geen winst voor l EO BREDA VEO heeft geen winst kunnen halen uit zijn uitwedstrijd tegen BKC. Bij de rust leidden de Bredanaars met 31 om tenslotte met 64 te zegevieren. Kort na het begin nam BKC de leiding, maar deze achterstand werd door een treffer van Hans de Jong ingelopen, waarna BKC het initiatief nam en met 31 aan de leiding kwam. Na de hervatting schoot Ronny Jeltsma VEO naar 3-2, maar BKC liep uit tot 52. Hans de Jong had nogmaals succes, waarna via 63 Ka- rel Verschoor de eindstand bepaalde op 6—4. De strijd om de tweede beschikbare plaats gaat verder tussen Athlon en Lycurgus. Eenzelfde ontwikkeling bij de heren, waar Sigi zijn derde zege bevocht en Dynami A nog steeds op de eerste winstpunten wacht AMV.i RLVC en WC-Excellent vechten om de overige, op promotie recht eevendc plaats. Eredivisie heren Libanon—Corbulo 0—3. SFC-Assen—Bouwlust-Orawi 1—3. Beslissings wedstrijd om bezetting van de 11de plaatst US—NSH 3—2. Eindstand: DeltaLloyd-AMVJ 23—44, Mars— Blokkeer Stars 23—42, SFC-Assen 22—28. Corbulo 22—28, Bouwlu9t-Orawi 22—24, Ro- bot-Tornado 22—22, ValttiM 22—20, Libanon 22—16, EVV-GC —14, US 3—14, NSH 23— 12, HV8 22—6. PROMOTIE: sigi-AMVJ-RLVC 3-2. vvc-Ex- KLAASWAAI^-SSS heeft een nieuwe Van der Wekke trainer van SSS cedentDynamo A 30. Stand: Sigi 36, WC-Excellent 3—4, AMVJ- RLVC 3—2, Dynamo A 3—0. Dames: SFC-AssenDynamo A 23, Valbovo- 1—AMVJ-RLVC 3—2. Eindstand: Detry-Haag 22—44, Bekkerveld 22—38, Vredcstein 22—30, DVC 22—30, Dyna mo A 22—24, Valuas 22—20, Corbulo 22—20, SFC-Assen —18. Octopils 2—18, AMVJ- RLVC 22—10, Vdlbocol 22—10, Amsterdam-B 22—0 PROMOTIE Bouwlust-örawfAthlon 13, unergo—Lycurgus 3—0. Stand: 'Energn 36, Lycufgus 34, Athlon 32, Bouwlust-Orawi 30. trainer. Eén dezer dagen lekende de 28-jarige Hans van der Wekke een contract bij de Ivlaaswalers. Van der Wekke, die betaald voetbal heeft ge speeld bi.i Excelsior en HVC, is sport leraar bij een hai'en'bedrijf en heeft het trfllnersdtploma B. De vertrekken de Wout Zuidgeest verlaat SSS. Hij was twee jaar in dienst bij SSS cn is momenteel nog in onderhandeling met enkele clubs. DEN HAAG DUNO-Oegstgeest: een wedstrijd om maar heel snel te vergeten. Daarvoor waren de verrichtingen van de 22 acteurs op het veld te gering. Tekenend voor dat gebrek aan bekerinteres- se het doelpunt waarmee de wed strijd beslist werd. Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft schoot de opgerukte vleugel verdediger Wout Buis op het doel van Oegstgeest. Zijn (slap pe) inzet zou echter een gemak kelijke prooi geworden zijn voor de betrouwbare doelman Paaitw. Tot diens grote schrik kwam de bal echter juist voordat hij het leer in zijn veilige armen zou sluiten op een graspol terecht, met als gevolg dat de verbouwe reerde Paauw luttele ogenblik ken later de bal, die Oegstgeest Korfbaltoernooien en Voorburg. 141 teams nemen deel. In da eerste klas spelen:KVS (Dén Haag), Excelsi or (Delft), HSV (Den Haag). DES (Delft) en VEO (Voorburg). De wedstrijden vangen aan om halftién en Zijn omstreeks zes uur ten eindé. r.WB.jjlJt Indeling hoofdklasse A. Eindhoven, DKOD lleeisum, HKC (Hardinxveld), PSV (Eind hoven). Pernix (Leiden). PSV 2 (Êlndhovén). Rust Roest. SDO (Veldhoven), Vrienden schaar (Hardinxveld). RIJNSB. BOYSTER LEEDE 1—3. Rijnsburgse Boys heeft de 1—0 voor sprong die men reeds na 2 minuten dankzij Henk De Mooy nam niet kun nen benutten om Ter Leede te klop pen. De eerste klassers Uit Sassen- neim voelden zich aan hun stand verplicht om te winnen. In het eerste half uur had Rijnsb. Boys de teugels in handen, maar in de 30ste min. tastte de achterhoede mis en kon Sluymer van rechts met een mooi schot scoren: 11. Twee minuten later opnieuw een fout in de achter- wacht van de thuisclub en andermaal was het Sluymer die aan de bal kwam. Uit zijn voorzet kogelde Boot enorm hard in: 12. Vanaf dat mo ment beheerste Ter Leede de situatie. Dat veranderde enigszins na rust. maar de kansen die er kwamen voor H3rteveld, De Mooy en anderen wér den niet benut. Bij een van de schaar se tegenstoten van Ter Leede was het in de 32ste minuut prijs. Met een kopbal bracht Vreugdenhil de stad op 13, waarmee de score in dit uiterst tamme, maar sportieve duel was gete kend. Arbiter Van Amerom floot een thuiswedstrijd en hij deed dit naar behoren al dient te worden gezegd dat van een zekere streekrivaliteit in deze strijd om de Dokters Cup weinig of niets viel te bespeuren. Afgelopen vrijdag efl zaterdag werden in het KNVB-sportcentruni te Zeist de namen bekend gemaakt van de \- scheidsrechtersgroep, die is uitgebreid tot zeventien personen. Afgevallen zijn de heren R. K. W. Bos (Den Haag) en P. Ouwersloot (Valken burg). Ook de heer H. A. van Merkes- teijn uit Poortigaal maakt komend voetbalseizoen geen deel meer uit van de A-selectie. Hij wordt lid van de sub-scheidsrechterscommissie van dis trict West 11, waar de heer J. V. D. Meijde is afgevallen omdat hij is gekozen in de scheidsrechterscommis- sie. Aan de selectie zijn zes nieuwe namen toegevoegd. Het zijn G. J. Bouw (Blokker), P. Q. de Blok (E- de), L. Schutte (Kampen), S. Brou wer (Drachten), H van der Molen (Baarn) en H. A. van Driel (Slikker veer). bekerillusies vernietigde uit het net moest halen. Dat. doelpunt was tekenend voor DU NO-Oegstgeest. kwa kijkspel een nogal matige vertoning. Slechts één excuus geldt er voor de spelers van beide teams. De entourage was nu niet bepaald van dien aard dat zij als stimulans voor de voetbalprestaties konden gelden. In totaal werd het veld namelijk slechts omzoomd door enkele tientallen toeschouwers. Waar onder het aantal betalende op de vingers van één hand te lellen was! Waar ArsenalLeeds United al dan niet voor kan zorgen DUNO won dttj. door een meer dan fortuinlijk 'doèfpïïnt. Dat neemt ech ter niét weg dnl.de overwinning bij «e ploég terécht kwam die er het mééste fécHt op had. Want laten we eerlijk .zijn: het verschil in kwaliteit tussen DtJNO en Oegstgeest was toch wei een dermate sroot dat de thuis- plub de zege verdiend naar zich toe trok. Als bewijs dienen daarvoor het tweetal reddende acties die linker vleugelverdediger Anes van Oegst geest moest verrichten door beide ma len de bal van de doellijn af te koopen, terwijl doelman Paauw eigen lijk al een verslagen man was. Desondanks imponeerde DUNO aller- minst. Vooral aanvallend stokte er wel het een en ander bij de Hage naars. En dan vooral op de vleugels. Met name Kuiper en Den Heyer bo den zich namelijk zelden aan. met als cevolg dat Van Batenburg en Favre. de beste aanvaller, er nog wel eens verloren hij liepen. Bij Oegstgeest was het aanvallend merkwaardig ge noeg allemaal niet zo slecht. Daar ontbrak het echter vooral op het middenveld aan een goede spelverde ler. Dit vooral omdat Van der Valk en Verner met een onvoldoende uit de bus kwamen, waardoor Oegstgeest ondanks het raak goede werk van Perfors aanvallend toch geen vuist kon maken. DUNO: R. v.d Linden, Peye, Buys, A. v.d. Linden. Mulder, Rog. De Zeeuw, Kuiper, Favre. Van Batenburg en Den Heyer. OEGSTGEEST: Paauw, Schadée. Van Doorn. Anes. G. Kraay. D. Kraay, Vooys, v.d. Valk. Verner, Perfors. Jonden. Anes en Duivenbode. SMS—SDVB 2—1. Aantrekkelijke be kerwedstrijd tussen twee ploegen die bereid waren tot het uiterste te gaan. De eerste helft leverde overigens geen doelpunten op. De tweede echte wel. Al na een kwartier was het raak toen Klaas de Weert SDVB naar de leiding schoot. Tien minuten later was de stand weer gelijk. De beslissing viel weer twee minuten later toen Van der Beek SMS naar een 21 overwin ning schoot. Een verdiende, maar mo gelijk iet-s fortuinlijke overwinning omdat SVDB enkele goede kansen op succes had laten liggen. twee (DORR) afwachten of het pro moveert Dit wordt werkelijkheid als Duinoord dat thuis moet spelen tegen Unicum zich in de vierde klasse van de KNVB zal handhaven. Een puntendeling is reeds voldoende! Twee elftallen komen voor degradatie in aanmerking. Marine en Wassenaar 7.ijn uitgespeeld met 16 punten, ter wijl Ec-So een punt minder bezit maar dc wedstrijd tegen Wilsonme- ters nog moet spelen Wassenaar maakte geen fout tegen Marine en behaalde oen dik verdiende 30 over winning Van Breemen. Nell en Haa ring zorgden voor de goals. Es-Co kraaide met 2—1 victorie over Wil- sonmeters. Indien Duinoord zich staande houdt als vierde klasser van de KNVB, dan spelen de nummers van 2A en 2B een bes!issingswedstrijd voor promotie naar de eerste klasse. KSD verzekerde zich definitief van de tweede plaats in 2A Zelf won KSD met 4—1 van Gona doelpunten van Bolten (2) en v.d. Lnijtgaarde (2> terwijl OSZ werd uitgeschakeld door een 31 nederlaag tegen Bizon. Spaargaren (2) en Wiel deden OSS afdruipen. PVS en Nootdorp delen de tweede plaats in 2B. PVS had geen moeite met Quick Steps: 3—0. De Vries (2) en Siliakus déden de doelpunten aan tekenen. on weren —1 (DvJ dgr.). Eerste klasse: ESC—PGS 2—1 Marine—Was senaar 03. WilsonmetersEc-So 12. Tweede klasse A: ANWB—Escher Boys 42. Bizon—OSZ 3—1, Blauw—Zwart—Alto 2—5. KSD—Gona 4—1, Prov. ZH—Verbtirch 3—3. SML'46—Tonesido 7—0. B: HTSV—Velo 4—0, ArentsburgCWP 0—3, NSEM—DVC 0—2, Quick Steps—PVS 0—3, SVOW—GDA 3—2. Nootdorp—FC Waalsdorp 62. Ro». hoofdklasse: CSVD 5—Wilsonmeters 2 5—0. DSO 2—'s-Gravenrande 3 4—1. Dui noord 2Schevenineen 3 01. 's-Gravenz. SV 3—Hoekse B. 2 5—0. De Lier 2—SV35 3 31. NNPV 2—SVPTT 2 3—1 Hes. Ie kl»»«fB CSVD 6—PGS 2 2—5. Devjo 2—Naaldwijk 2 0—1 Duinoord 3— Monster 3 2l. Semper A. 3—Ec-So 2 4—1. C JAC 3—DSVP 2 3—2. *é*t.. KMD 3— Marine 2 2—1. De Lier 3—Monster 4 0—1. Res. 2e klasse: C 's-Gravenzande 6DORR 2 4—1. D: DSVP 3SV'35 5 2—2. De Jasers 2— Die Hache 4 0—1. Semper A 4—SEV 3 Nootdorp 2—DtJ 2 3—3. E: SEV 2—'s- Gravénz SV 4 30 Re*. 3e klasse A: Wllsonmotors 5Alto 2 1 3 CSVD 10Asso 2 2—5. De Lier 5—Devjo 3 3—0 DVJ 4—GDA 2 4—1. B: CSVD 9—DSVP 6 2—3. Prov. ZH 2—DVC 2 0—3. SV'35 S— KMD 5 5—0. C: KSD 2—Wilsonmeters 4 4—0. Tonecido 2—Blauw Zw. 2 0—3. Maasdijk 6— Monster 8 3—6. Marine 4E4-SD 4 10. JAC 5— Devjo 4 1—1. D Maasdijk 4—Semper A. 4—2. KMD 4—JAC 7 1—0, Honsdijk 3— Monster 6 1—1. 's-Gravenz. SV 7—RAS 4 4. E: Nootdorp 3Monster 7 00. Naaldwijk 5—JAC 6 0—2. Alto 3Loosduinen 4 Alto n.n 2 's-Gravenz SV 3-CSVD 12 4—1. F: B«ir2—Monster 5 1—2. Dnlnoord 9—Duno 5 0—2. Naaldwijk 4SV'35 6 42. Loosdui nen 5—NNPV 3 11. G Semper A. 5SVGW 3 o—l. SV'35 9—'s-Gravenzande 8 2—2. Wllsonm 3—Quick St. 2 1—3. H: SV'35 7— Wassenaar 3 2—1, Escher B 3—'s-Graven zande 7 00 Res. 4c klas: B: Naaldwijk 7—SEV 5 1—2. D: Escher B 4—Prov. ZH 3 0—1. G: SEV 7— CSVD 14 1—2. H: Devjo 7—RAS 7 3—1. lies. 5o klasse: ENNPV 5Asso 4 1—6. F: SEV 9De Jager s5 de J. n.o.E-, ANWB 4 NS KM 3 3t. Veteranen: II: Duinoord 10DORR 5 23. Afdeling Leiden Lissor Boys heeft in Amsterdam een reclame gemaakt voor het voetbal ih de LVB. De Amsterdmse kampioen DVVA werd na rust volledig wegge speeld. Voor rust werd bet 32. Na rust liep Lisser Boys uit naar 83. Doelounten werden gescoord door I. de Koker (3X). J Boot (2X), W. Sluymer. P. Boot en D. Vakervisser élk 1 maal. De olfslagen van de afdeling Lelden waren: 1 WSB 1—MVKV 1 2—1. Hazcrsw.B. 1— Woubrugjre 3—2, Alphia Lelden 05. A: T Leede 3—Quick B. 5 2—0. Koudekerk 2A;ALasser B 3—ARC 4 1—0 (L.B. 3 kamp. Rijnsb. B. 3—Woubrugee 2 1—0. 2B: Koude- Icerk 3Hazersw.B. 4 30, Lelden 2RCL 4 30, Oegstgeest 3Quick B. 7 92. SA ARC 6Koudekerk 4 21. Woubruege 3—TAW 3 1—0. 3B Alphia 3—Woubrugge 5 4—7, ARC 7Hazersw.B. 6 31. Koudekerk 5—SVOW 5 0—1. JC: Katwijk 5—T. Leede 4 3—3. Lelden 3—GWS 2 1—3, Lisser k 4— RCL 7 2—0. MVKV 2—WSB 32 1—1. Oegst- eecst 4—Valken '68 2 4—fi. 3D: GWS 3— Katwijk 6 2—2. 4A Katwijk 7—Quick B 9 3—2. Sleutels 3— lijnsh R 6 2—0 T I.eede 5—Valken 33-0. 4R Katwijk 8—GWS 4 3—3. MVK\ 3 sleutels 4 2—6. Oecstgeest 6—KRV 2 O—:9. Rijnsb B 7—Leiden 4 0—2 4C: Liaser B. 8— Oeesteeesi 7 02 T Leede 6LSV\ 2 1 -• t nitas L. 3—Katwijk 9 uitg.. VWS 4—'WSB 4 1o 4D GWS 5—SJZ 2 1—1. Noordwijk 6— Leiden 5 2—0. Unitas L 4—Sleutels 5 4—1, 4E KRV 3WSB 5 2-1. 40: Usser B.11— Oegstreest 9 2—Woubrugge 6—LSW 4 O— 10. 411 Oegstgeest 10—KRV 5 2—4. Sp. Lisse 5— Lelden 6 3—5. 4.) Hazersw. B Koudekerk 7 5-2. Katwijk 12—St Bern. 1 t_4. Koudekerk 6—ARC 11 1—0. Sleutels (l—GWS afcel. KVS niet overtuigend DEN HAAG KVS moest per se winnen, wil het als eerste eindigen en die wetenschap drukt zijn stempl op het spel van de Scheven in gors. KS won wel van de gymnasiasten, maar de zege is minder overtuigend, dan men zou mogen verwachten. Halver wege de strijd keek KVS zelfs tegen een 32 achterstand aan en na de hervatting werd hel Zélfs nog 43 en 5-4 voor KGV. Toen het eenmaal 5-5 was, kwam KVS in zijn schot en het zegevierde dan ook met 5-7. Joke Hamer en Hans Dijkhuizen be zorgden KS een 0—2 voorsprong, waarna met 3—2 van korf werd gewis seld. Jenny Taal bracht de partijen op gelijke voet, 3—3. Eerst Coby den Heyer en daarna Dick van Arkel moesten een opgelopen achterstand wegwerken, waarna Koos Praagman en John Hamer de verdiende winst brachten: 5—7. Plet de Bruin 'showt' met de bal in het streektreffen tegen Rijns burgse Boys. JACRANDSTAD SPORT 3—1. Eert wedstrijd, waarin JAC meer met de gedachten in Barendrecht was dan op het eigen sportterrein en Randstad Sport gewoon de klasse miste om het de Hagenaars moeilijk te maken. Bij de rust leidde JAC door een doelpunt van Van Straten met 10. Kort na de hervatting kwamen de gasten op gelij ke hoogte, maar vervolgens was het een RS-verdediger, die zo ongelukkig was in eigen doel te schieten. Van der Maas maakte er tenslotte nog 3 1 van. Uiterst verdiende JAC-winst. c tiding van scheidarechtar Van O verkleef! DSO—'»-4»RAVENZANDE 0—3. Regel matige overwinning voor een over alle linies slerker "s-Gfavenzande. DSO bood alleen in de eerste helft slerke tegenstand Dat wil zeggen in verdedigend opzicht, want aanvallend bleven de verrichtingen van de thuis club onder de maat. 's-Gravenzande sloot de eerste helft verdiend af met een 10 voorsprong, een treffer waar voor De Gier tekende. Na de pauze verhoogden achtereenvolgens Lankes- ter en .mdermaal De Gier de score tot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 15