Wij hebben nog slechts 9 REKORDS type of COMMODORES TYPE I welke wij verkopen tegen ZEER SPECIALE PRIJZEN! ENERGIEKE JONGE MENSEN f Ziiijrifwijcl; FELIXl BONZO 1 SLUISI n.v. HET MOTORHUIS LEIDEN: STATIONSWEG 2. TEL. 01710-21841 KATWIJK: IND. 't HEEN - AMBACHTSWEG 1. TELEFOON 71046. retoucheurof kopiist controleur magazijnbediende N.V. MECAN0RMA-P0LYVR00M, Z0ETERW0UDE OPENING Raiffeisenbank POFFERTJES eten kantinebeheerster enthousiaste vertegenwoordigers JONGE DAMES AFLOS-HOOFD VAN DE NACHTDIENST leidsters P.J.FETERIS N.V. eommercieel-technisch medewerker elektronica-technicus TROUW/KWARTET ZATERDAG 29 APRIL 1972 LIO w Voor onze zeefdrukkerij vragen wij zo spoedig mogelijk voor de volgende functies: (liefst met enige ervaring) voor het retoucheren of vervaardigen van vormen op de afdeling vormenmakerij. (Mnl.of Vrl.) voor de controle van de gedrukte vellen. (Mnl.) voor het verzendklaar maken van de orders. Mocht U interesse hebben voor een van deze functies, komt U dan gerust eens praten. Ook buiten kantooruren is een gesprek mogelijk na telefonische afspraak. HOOFDSTRAAT 91-93, SASSENHEIM. Telefoon 02522- 10046. De opening van ons nieuw hoofdkantoor vindt plaats op woensdag 3 mei a.s. Door de enorme groei, die de Raiffeisenbank in Zoeterwoude de laatste jaren heeft meegemaakt, is de ruimte in ons kantoor aan de Zuidbuurtseweg te klein geworden. In het nieuwe gebouw aan de Dr. Bouwdijkstraat2, in het centrum van Zoeterwoude, hebben wij weer de ruimte en gelegenheid om nog meer service te verlenen en ons dienstenpakket uit te breiden. Wij vertouwen erop U een dezer dagen in ons nieuwe kantoor te mogen begroeten. U bent van harte welkom. Op woensdag 3 mei a.s. houden wij 's avonds van 7 tot 9 uur OPEN HUIS. Het gehele personeel is aanwezig om U in een feestelijke sfeer in het gebouw rond te leiden. Een drankje en hartig hapje zullen hierbij niet ontbreken. Wij nodigen U hierbij uit en stellen uw aanwezigheid zeker op prijs. Enige zakelijke medelingen: M.i.v. 2 mei zal ons kantoor Zuidbuurtseweg voor enkele weken gesloten zijn wegens verbouwing en verhuizing. Op 2 en 3 mei kunt U treceht aan ons bijkantoor Kerklaan 8. Op woensdag 3 mei zijn al onze kantoren vanaf 12 uur gesloten. Het telefoonnummer van het nieuwe hoofdkantoor is m.i.v. 4 mei 01715 -1940. Wij zijn op het oude nummer niet meer bereikbaar. M.i.v. 4 mei as zijn onze kantoren Dr. Bouwdijkstraat 2 en Hoge Rijndijk 169a geopend van 9 tot 15.30 uur. de bank voor iedereen. COOP. RAIFFEISENBANK ZOETERWOUDE Dr. Bouwdijkstraat 2. I Waarheen dit weekend en koninginnedag met de kinderen? Natuurlijk weer lekker bij de Fa. BEEKVELD, Nieuwe Beestenmarkt over de Lido, Leiden. Ruime parkeergelegenheid. GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (GAK) DISTRICTSKANTOOR LEIDEN Een verzorgde koffie- en theevoorziening op ons kantoor voor personeel en bezoekers is een belangrijke zaak. Door overplaatsing van de huidige functionaris komt vakant de functie: WIJ DENKEN AAN: Een representatieve verschijning tussen 20 - 35 jaar, die op hef terrein van de koffie- en theevoorziening ervaring heeft; Iemand die de haar toevertrouwde ingrediënten en materialen zorgvuldig beheert; Een medewerkster, die de keuken/kantine dagelijks schoon achterlaat. De werkzaamheden bestaan uit het zetten van koffie en thee; het serveren op de afdelingen en aan bezoekers; het afwassen van het serviesgoed. Verkoop van etenswaren vindt niet plaats. GEBODEN WORDT: Salaris naar leeftijd van circa 700,- tot 915,- per maand. Vakantiegeld 7 pet.; Vanaf 25 jaar opname in pensioenfonds; Kerstgratificatie 2 pet.; Vakantie 18 dagen per jaar; 5-daagse werkweek; Bedrijfskleding kan worden verstrekt. G Sollicitaties worden gaarne fegemoetgezien door de Directeur van het Gem. Adm. Kantoor, Stationsplein 212 te Leiden. GAK heeft plaats voor enkele voor de volgende rayons a. een gedeelte van Zuid-Holland met als stand plaats bij voorkeur Leiden. Alphen a/d Rijn of omgeving. b. Noord-Holland boven het Noordzeekanaal met de stad Haarlem. Standplaats bij voorkeur Haarlem, Alkmaar of omgeving. Voor jonge mensen, die reeds enige ervaring hebben in de levensmiddelen- of een aanverwante branche, ligt hier een uitstekende mogelijkheid zich verder te bekwamen in een sterk marketinggerichte onderneming. Wij brengen onder de namen Felix-Bonzo-Purina- Sluis een uitgebalanceerd assortiment merkartikelen, dat de gehele markt voor kleine huisdieren dekt en op krachtige wijze via reklame wordt ondersteund. Aan opleiding en training in moderne verkoop technieken besteden wij grote aandacht Wij bieden een goed salaris naast uitstekende sekundaire arbeidsvoorwaarden, zoals goede auto-regeling, 4 weken vakantie en een studiekostenvergoeding. Wij vragen minimaal een ULO-MAVO opleiding of middelbare detailhandelsvakschool. Zij die belangstelling hebben voor een van boven genoemde vakatures, in een moderne verkoop organisatie met een plezierige werksfeer, worden verzocht hun sollicitatie te richten aan Felix Bonzo N.V.. Postbus 31. Etten-Leur. Tel. 01608-2855. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O) Arety Prodoets (Europe) NV., te een dochteronderneming van Avery Products Corp^ Calif, USA. De enderneming Is gespecialiseerd op gebied van visuele kom- munikab'e. Met produktie- bed rijven in Sassenheim en Didcot (Engeland), heeft het kantoor te Leiden de supervisie over een aantal vestigingen in West Europa. Wij vragen voor zo spoedig mogelijke indiensttreding enige (vanaf 17 jaar) voor de produktie afdeling in ons bedrijf te Sassenheim. Op deze gezellige afdeling is het werk schoon en er heerst een fijne sfeer. Het werk wordt erg goed betaald: aanvangssalaris 17 jaar 125,per week bruto, of b.v. 20 jaar 155,— per week bruto. Hierboven komt nog een premie, die -kan oplopen tot wel 20,— per week. Tevens kan van een aantrekkelijke spaarregeling gebruik worden gemaakt. Wij geven bovendien een vergoeding voor bedrijfskleding. Vervoer van buiten Sassenheim kan worden verzorgd en komt voor onze rekening. Schrijf, telefoneer of kom tussen 8-17 uur even langs. (Uw ouders zijn dan natuurlijk ook van harte welkom.) AVERY PRODUCTS (EUROPE) N.V. CONSUMER DIVISION Mercuriusstraat 11, Sassenheim, Tel. 02522-19007 Medio april 1972 is in Leiden Zuid- West ons nieuwe verpleegtehuis en reaktiveringscentrum 'Zuydtwijck' in gebruik genomen. Het biedt plaats aan 156 patiënten. Wij zoeken kontakt met geïnteresseerden voor de funktie van: voor 4 nachten per 14 dagen. De werktijd van de nachtdienst is: van 23.00 uur 's avonds tot 08.00 uur 's morgens. Honorering nader overeen te komen. Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie zenden aan het hoofd van de verpleegkundige dienst, mejuffrouw Zr. N. den Draak, Aaltje Noorderwierlaan 50 te Leiden. Natuurlijk kunt u haar ook bellen, telefoon 01710-4 65 46. verpleeghuis en reaktiveringscentrum Aaltje Noorderwierlaan 50 te Leiden Stichting Samenwerkende Gezinsverzorgings instellingen Haarlem Scho tersingel 155 Tel. 023 - 259111 WIJ BIEDEN U: Verantwoordelijke werkkring met deskundige begeleiding. Samenwerking met collega's in rayon-teams. Salaris in overeenstemming met funktie en volgens landelijke regeling. vraagt wegens uitbreiding: voor de afdeling bejaarden/ chron. ziekenhulp. Opleiding bij voorkeur S.A. of H.S.A. Sollicitaties te richten aan de Direkteur van de Stichting, Schotersingel 155, Haarlem. NAUTISCH TECHNISCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ Scheveningseweg 15 *s-Gravenhagc Onze Maatschappij vertegenwoordigt in Nederland een aantal vooraanstaande fabrieken op het gebied van meel- en regelsystemen voor scheepvaart, laboratoria en industrie. Ter uitbreiding van onze verkoop- en service-organisa tie zoeken wij A. een zelfstandig De gedachten gaan uit naar een kandidaat die, naast een goede tech nische opleiding op HTS-niveau, reeds commerciële ervaring bezit. Leeftijd 24-30 jaar. De functie vereist een goede kennis van de Engelse taal. met MTS-Elektronica of gelijkwaardige opleiding en die de militaire dienstplicht heeft vervuld. De betrokkene zal, na een ruime inwerkperiode, o.m. belast worden met de installatie van moderne scheepsradar-apparatuur en indu striële elektronika. Goede kennis van de Engelse taal is gewenst. Eigenhandig geschreven sollicitaties (bij voorkeur vergezeld van pasfoto), te richten aan de Directie van P. J. FETERIS N.V., Scheveningseweg 15, Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 10