at. Nederlanden en eineken in reactie Frankfort vaster Brussel wisselvallig Londen gemakkelijker Marktberichten Tokio verdeeld Parijs gedrukt Waterschapsbank ziet emissie mislukken Schepen op de wereldzeeën Industrie cntving meer orders 90'25 89 Sf INCOURANTE FONDSEN RP/KWARTET DONDERDAG 27 APRIL 1972 Financiën economie T15/K17 ÏRDAM De flauwe stem- n New York- heeft -zijn uitwer- p het Damrak niet gemist. Nu markt toch al .éjiige tijd rijp in daling en samen met de niet jmistische uitlatingen van de nt van de Nederland» e Bank het er'Vandaag dan toch van. moedigend teken was in zekere de omzetten vrij klein bleven. :r gaf een daling van ƒ0,90 te j 141,4 en -Philips, ging 0,40 leneden ojp 46.80. Kon Olie ƒ0,70 afstaan op 114,1' en AK- - op 64,5 prijshoudend. KLA1 lager op 124,50. Alleen Hoogo- ist zich aanvankelijk goed op houden op 70, maar moest >ch nog 2 duhbeltjes prijsge- puw was het verzekeringsaan- at. Nederlanden. De hoop op een dividend is de bodem ingesla- de koers moest dan ook 3.20 iunt naar beneden naar 74,1. De pdelen warep ongeveer prijs-, id. Heineken verloor ƒ7 op poor flinke 'winstnemingen. In IïpvaarthDek zakte Van Omme- 3,5 punt door tot 296;5. Kon. randerde niet op 162. De cul- aren lager de markt dus in het algemeen verloor, viel de stemming me- irsbezoeker nog mee, omdat erwegen een veel grotere in- had verwacht, is woensdag een slechte dag haussiers op de lokale markt. 15/4 J6.'4 166'a 166 161.60 1U De koersen van veel ondernemingen stortten drastisch in elkaar. Elsevier ging hierbij aan kop met een aderla ting van 15 op 480. Norit (jaarver slag nabeurs) werd getroffen door een verlies van 5,50op .155. Océ-v. d. Grinten werd 10,50 omlaag gezógen naar 203,50. ƒ3 a ƒ5 verloren Albert Heijn, Delta-Lloyd, Nilmij, Kluwer en VNU. Balllast-Nedam kwam 6 la ger op 56 terecht. Voor eert. De Telegraaf werd ƒ2,50 minder gegeven op 55,50, zodat hier de moeizaam bereikte winst van enkele weken in een klap teloor ging. Voor enkele fondsen die in stukken van 10. nom. worden verhandeld kwam de klap des te harder aan. In deze categorie ver speelde Econosto 1,70, Bos en Kalis J 2,30, Wegener 2 en Bols ƒ1,50. ACF moest 3 verder terug, waarbij het nog steeds niet tot handel kwam. Vander Vliet-Wernink daalde ƒ6 en Stoomspinnerij Twente pnt. Opvallend in deze zwakke markt wa ren enkele uitzonderingen. Gist-Broca- des was vast met een winst van 1.80 of 18 pnt op 62. Bredero Ver. Bedr. steeg 9 pnt en circa 5 pnt wonnen. Ver. Kleermakerijen, Grasso, Mij. Zee land en Duiker. IHC-Holland won zelfs ƒ8 op 578. Op de incourante markt steeg Sphinx 12 y? pnt tot 222 li- De obligatiemarkt zonk verder in het moeras weg. Verscheidene staatslenin gen daalden Vt tot 1 pnt. waarbij verscheidene 8 pet leningen al aardig in de buurt van pari komen. AEG Bad An Bemberg Cont! G .ïü.iUD 113^3 Daimler 400b 407 Dcinag 211 212 Ba.ver 145'! 146 Ge'senk 87 87 Harp B 290b 292 Hoechst 161 163 Hoesch #8.30 69 Klockner 124'4 12S'J. Mannesm 185-201S3.90 Ver G1 Volksw Wintersh Commerzb Kelten K Chcm Lufth Unifonds Philips i Kon O Upit»ver Brufina EIcctr Cock Gevaert Metal H Petroflna 25/4 W/4 1310 1266 6090 6080 1083 1110 1620 1615 4725 4700 4580 4S10 Soc G Sofina Solvay Union II Engelb Ko- O 25/4 M/4 2680 3690 3600 3590 3580 3650 1560 1550 5060 1585 1570 Br Petr Court Distill Dunlop EMI Gen El Gu stor 1CI Imp Tob R Tinto Shell T 252 249 U7'A 117'A I24,.i 223',j Unilever Vickers W Worth 2'A Cons 4 Fund 3',j War Beers Sel Tr Tangan Union C Al Brew In Nick lexd-.v «o», 183' a 2861, 607',, 6121, 172 172 224',! 224',, 115'i 115'* 15»i IS>A KAASMARKT WOERDEN WOERDEN. 26 april - GEEN AANVOER VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH. 26 april - AANVOER totaal 8344, runderen 2924. graskalveren 536, vette kalveren 209. nuchtere kalveren 2682. scha pen 494. lammeren 485. slachtvarkens 855. lopers 58. slachtrunderen 972. PRIJZEN (in guldens per stuk): melk- en kalfkdeien 1550- 2275: gulste koelen 1300-1850: kalfvaarzen rood 1825-2500. zwart 1550-1975; klamvaarzen 1550-1850: gulste vaarzen 1400-1800: pinken 1125-1350; graskalveren 725-950; nuchtere kal veren v. fok en mesteri) 250-440: weldescha- pen 150-195; schapen en lammeren 140-325: vaarzen per kg gesl. gew. -4rh,s&,a e kwal.) 5,95-6,25 (2e kwal.): koeien 6,05-6,40 (Te kwal.) 5.50-6,00 (2e kwal.) 5.05-5,45 (3e kwal.): stieren per kg gesl gew. 6,05-6.40 (le kwal. 5,95-6,00 (2e kwal.); worstkoeien per kg gesl. gw. 4,85-5,15: vette kalveren per kg lev. gew. 4.90-5.15 (le kwal.) 4,70-4,85 (2e kwal.) 4,45-4 65 13e kwal nuchtere slacht- kalveren 1,35-1.70: slachtzeugen per kg lev gew. 2.20-2.26 (le kwal.) 2.16-2,19 (2e kwal 2.10-2.15 (3e kwal slachtvarkens per kg lev gew 2.28-2,54 vette schapen 150-190. vette lammeren 150-195 BROEK OP I ANGFNUIJK Groenten: 3000 kg kro'.cu a T3: 20 009 kg rode kool a 15.30- 33.30, b 12.30-34.70; 13.000 kg gele kool 12.40-21.40; 25.000 kg deense kool 13.20-27.70 KAPELLE Fruit golden deltcions I 70/80 43. I 70 43. I 65 35, II 80 37-43, II 75 36-43. II 70 37-3S: Winston II 70 63-64. II 65 43-48, II 60 29: goudrelnetten II 75 75, II 70 67. II 65 53, II 60 33-35; conference II 65 69. II 60 61- 79. II 55 62-67: kasaardbeien per doos van 200 gr I 94 114. II 62-91. Nickel 36 35 36,30 187 90 164'.! AKZO 99.30 SS'! Banque P 288'.! 265',! Kon Olie 173.8H73.60 Philip» Citroen Pcchlney Peugeot Unilever St. Gob Bsnyu Ph Dal Nip Fuji Tsu Sharp Hitachi 35/4 J6/4 Honda 72.40 70.60 Komatsu 95.90 91',i Kubota 162.10 159'.! Matsush 358'? 345 Nippon El 215 11313 Ricoh 111175, lOSony 4 Talsel Takeda Tokio M T Toshiba Toyota M Fuji El Ikegai Nomura Pioneer E Sankvo Sanya El Yoko Gawa AMSTERDAM De 7 pet 25-jarige obligatielening van de Nederlandse Waterschapsbank is. zoals deze week al terbeurze werd gevreesd, een mis lukking geworden. Alle inschrijvingen op deze lening van 40 zullen wor den toegewezen, zo hebben emittenten bekendgemaakt. AMSTERDAMSE WISSELKOERSEN AMSTERDAM. 26 april Contante koersen. Londen 8,4015-85; New York 3,21675-925; Montreal 3.24725-975; Parijs 63,920-70; Brussel 7,2895-945; Frankfurt 101,245-95; Stockholm 67,300-50; Zürich 83,350-400; Milaan 55,075- 125; Kopenhagen 45,955-6.005; Oslo 45,735-85; Wenen 13.9059-150, Voor bankpapier gelden op 27 april de vol gende koersen: En- 1 S.30-50; Amerlk. S 3,17-23; Can 8 3 18-25 Fr. frs. 65,35-66.75; B frs. 7,19-34; D M. 100,25-1.75: Zw. kr 69; Zw. frs. 82,50- 84.50; Lires 53.73-36,25; D. kr 45.25-46.75; N. kr 63.00-49.50: O. sch. 13,80-14,05; Port. esc. 11.75-12.35: Sp peseta 4,90-5.15: Fin mark 6-5 75-69.75 Joeg. dinar 18.00-21.00; Griekse drachme 10,40-11.40 GOUD EN ZILVER AMSTERDAM De notering van goud ls woensdag gestegen tol 50905240 <50SO— 5230) per kg. De prijs zilver bleef veranderd 159—171.50 per kg. Opgave Drijf- BEURS VAN GENfcVK GENtVE. 26 april ITT 17.72 24.80); Fund of Funds 8 9,32 29.94) en IVM 16.16 BETAALBAARSTELLING Hoogovens 31; ƒ19.-; Hoogovens 54: ƒ105.-: Unlroyal 12 ƒ2.29: Proost en Brandt 1: ƒ105. Kon. Ned. Petroleum Mij. 151. 3.75; Abacus Fund 26; 5.26: Florida Power Corp. 55; 11.56: The Kansas Power Ic Light Co. 27: 9.48; Union Electric Co 35; ƒ8,49; Union Pa cific Corp. 11- 13,26: Maxwell Petroleum 19: ƒ4.98: Moeara Enim 41: ƒ85,13; Int. Tel 4 Tel 93: 7,90: The Rank Organi sation 14. f 11.90: Merck 4 Co. 40; ƒ7.25; W. R. Grace 4 Co. 27: ƒ4,88. Scheepsberichten i Grote vaart) ABIDA 24 vn New Orleans nr Curacao. ALKES 25 vn Papanagua nr Santos. AMMON en te Nickerie. AMSTELVEEN 25 410 zo Tokljo nr Noord Korea ARCHIMEDES 25 te Sto Domingo. ASTEROPE 25 100 z St Pierre nr Toledo. ATLANTIC CROWN 26 te Norfolk. ATLANTIC STAR 26 te New York. BALTIC- BORG 26 te Kristinaham. BANDA 26 te Rotterdam. BAWEAN 25 400 wnw Walvisbaai nr Kaapstad. BENGKALIS 25 200 zw Luder- itzbatj br Barcelona, BILDERDIJK 26 te Rotterdam, BILLITON 25 te Amsterdam, BRITSUM 25 400 wzw Tastnet nr Canada. CARTAGO 25 tc Bremerhaven, CERES 26 te Rotterdam. CHEVRON LEIDEN 25 vn Rasta- nura nr Durban, CHEVRON NEDERLAND 26 te Dubai, CHIRIQUI 26 te Charleston, CO- RAL MEANDRA 26 te Rotterdam. DELTA- DRECHT 26 p Bosporus nr Odessa. DIOGE NES 26 te Cristobal, EEMHAVEN 25 te Hamburg, EEMLAND 25 te Amsterdam. ESSO EUROPOORT 25 vn Tenerlfe nr Perz. Golf. GAASTERDIJK 26 te Savannah. GANYMEDES 26 te Callao, (GROTEDIJK 25 vn Rotterdam nr Bremen, GULF SWEDE 26 te Pto Miran- DA. HEEMSKERK 25 te El Ferrol. HERMES 26 te Nassau. HILVERSUM 26 vn Houston nr New Orleans 1TTERSUM 25 vn Bermuda nr Rotterdam. KARAKORUM 25 vn Singapore nr Manilla, KATENDRECHT 25 400 n Azoren nr Le Havre. KATSEDIJK 25 vn Goldrlver nr Balboa. KORENIA 25 te Mena al Fahal. KOSSMATELLA 26 vn Singapore nr tabanga- o. LELYKERK 25 100 ono Gibraltar nr Marseille, MAAS LLOYD 23 le Singapore. MARATHON 26 te Hamburg. MARNE LLOYD 26 tto L.Marques. MEDON 25 vn Bremen nr Amsterdam. MEMNON 26 te Maracaibo. NE DER EBRO 25 vn Norfolk nr Houston. OMMENKERK 24 vn Reunion nr Mauritius, ONDINA 25 vn Srlracha nr Mena al Fahal. PALAMEDES 25 vn Amsterdam nr Bremen. PAPENDRECHT 26 te New York. PURME- REND 26 te Mukalla. SCHELDEBORG 26 te Delfzijl. SCHIELLOYD 26 800 nw Mldwalj nr Genua. SEROOSKERK 26 te Port Elizabeth. SINON 25 vn Barbados nr Georgetown. SOCRATES 25 vn Lissabon nr San Juan, STRAAT CHATHAM 26 vn Fiji nr Auckland, STRAAT HOBART 26 te Singapore. TALA- MANCA 25 vn Ahmlrante nr Hamburg. TAMARA 26 30 n Flores nr Perz. Golf. TANAMO 25 vn Cristobal nr Genua. THEMIS 26 vn Rotterdam nr Amsterdam. TINTO 25 vn Seattle nr Golflto, TRIDENT AMSTER DAM 26 te Rotterdam, WAALEKERK 26 vn Cristobal nr Yokohama. WILLEMSKERK 25 S5 r Kreta nr Lattakia. WOENSDRECHT 25 vn Santos nr Rio Crande. ZAANLAND 25 vn Salvador nr Santos ABIDA 29 te Curacao verw. ACMAEA 2" gereed In dokken Vlissingen. ACTEON 2" Singapore verw, BENGALEN 25 tï Kelang. CARTAGO 26 vn Bremerhaven Cristobal. CRANIA 1-5 te Manilla vc*. DOMBURGH p 26 Sunk nr Rotterdam. GRO TEDIJK 26 te Hamburg. KORATIA 12-5 te Bukom verw. KRYPTON J In Shellhavon verw, LEUVE LLOYD 2: Suva. LION OF JUDAH 26 te Genua v» MAIN LLOYD 26 te Hong Kong, NEDER t.\ C 26 vn Rotterdam nr Le Havre, NEDER LINGE 26 vn Bremen. NEDLLOYD KYOTO 26 vn Kaapstad, NEDL- LOYD NIGER 26 te Vllsslngen, OMMENKERK 26 te Tamatave. ONDINA 6-5 te Umm Said verw, ONOBA 2-5 te B n as verw, SAFOCE- AN AMSTERDAM 26 350 ozo AlbanlJ nr Madeira nr Milazzo. STRAAT ALGOA 26 te Brisbane. STOLT Mt'Y.TOREN 26 15 z Madeira nr Milarzn. /RAAT ALGOA 26 f'NSHU 25 vn Kaap- TRAAT MADURA 25 TOLTEC 26 vn WILLEMSKERK Nagolja verw. STRA stad nr Buenos At vn Hslngkang nr M Panamakanaal nr 26 te Lattakia vr Kong verw DEN HAAG De orderontvangst bij het geheel van de Nederlandse indus trie heeft in maart een tendens tot toeneming te zien gegeven, zo blijkt uit de maandelijkse eonjunctvurl""' van het CBS. Er waren meer orders r land: het niveau der bleef vrijwel onveranc:., bleef vrijwel onveranderd - ■- deling van de orderontvangs, was c gunstiger, evenals de beoordeling van de orderpositie. Het indexcijfer van de orderpositie, uitgedrukt in aantal maanden werk, bleef onveranderd. gedaan en bieden, gedaan en laten, bieden, t laten, e exdlvidend, a exclaim C certificaten, NRC niet-royeerbare certificaten, NB Nationaal Bezit, B aandelen B. K. vorige koers. O.K. openingskoers, E.K. koers eerste tijdvak, L.K koers tweede tijdvak. WOENSDAG 26 APRIL 1972 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) V.K. 102.6 102.8 102.3 102.6 1037 103.7 104 3 104.4 102.3* 104 4 100 8 100.8 ioe.3* 99.7 99.3 99 1 99.2 96 6 96 6 96.6 96 6 94.4 94 91.7 91.9 ,?U. 55.21 73 9 97.5t 37.8t 97.4t 85.3 105 107.5 106.7 104.6 1063 105,2 103.3 103.3 103.6 102.5 102 4 104.3 E.K. 102.5 102.5 102 5 1024 103.3 103.4 103.8 103.8 102 1 103 8 100.5 100 5 102.1 96.2 94.3 93.8 91.5 85.4 87.1 84.9 83.3 88.2C 82.5 81.9 75.3 75 4 86.2 107.6 106.4 104.8 105 3 105 104 9 102.4 103.3 103.3 103.1 102.6 103.5 103.4* 98.6 98.6 95.9 95.9 95 9 95.9 93.9 93.5 107.3 105.9 104/5 BNG'71 '82 8 102 BNG'83 8 102.4 BNG70 79 7% 103.6 BNG'71-82 73* 101.5 BNG 72-78 7?i 102.3 BNG'69 IIII 7Vi 100.9 BNG'69 H 71! 100.9 BNG 71 7'! 101 BNG '717J,i 101.3 BNG'72 7 V* 99 5 BNG'65 I 7 99.2 BNG'66 II 7 00 c BNG'66 III 7 BNG'66 IV 7 BNG'69 7 BNG '72 70 BNG'67 I-II 63i BNG'68 I-II 63« 98.5 98.5 98.6 98 1 96.6 96.7 98 8 95.9 95.2 BNG 63,< BNG'66 6!i BNG'67 I 6V! BNG'67 H6'A BNG'67 m 61! BNG'68 I 61! BNG'68 II 6'! BNG'63 IILfHi BNG'66 6'4 BNG'67 6Y« 93 BNGwblOOO 57 6 95.3 BNG 1965 16 93 2 BNG'65 II 6 92.8 BNG 58 5%- o*1 BNG'64 53,* BNG'65 I'90 53,« BNG'65 II 5% BNG'65 5 Va BNG'58 5Vt BNG'64 5'4 BNG'65 5'4 BNG'58 5 BNG'64 I 5 BNG'64 II 5 BNG'58 I-III431 RVr.'M qo t Ai'. 95.1 94.9 94.9 -94.8- - 94 2 91.6 91.2 91.4 89.8 91.7 88.4 86.8 102 2 102 5 101.4 97.9 96.4 96.2 98.3 945 94.4 94 4 94 4 93.8 92.2 94.8 92.5 92 4 98.2 98.1 964 96 6 94.7 94.2 94.6 BNG'59I4>!*'" 8?" °0— IScSlIntS 87.4 Hl 87j! BNG 60 III-V 4'A 87.6 87 87 2 BNG'62 I-UI 4'.a 83.1 82.3 BNG'62 IV 4'/a 82.6 82 go'i BNG'52 I 4V* 83,5 83 BNG,5Zini4'/« 90.4 90 BNG'52 4U 95.4 95.2 BNG'561-ni iV* 87 86 BNG'60 4'i 80 5 85.5 85 5 BNG'614ü 85 2 84.5 BNG'6314'i 80.2 79.1 BNG'63 II-III4Y* 80 78 8 BNG'61 4 81.3 81 BNGstaf 47 3',i 91.6 BNG'5413'j -78.1 BNG'54 II55 Wt 81.5 BNG'55U3Va 77 76 BNG'56 34i 86 4 BNG'5413 U 77.5 BNG'54UI-III3fc 78 9 BNG'54 IV 3y« 76.55 BNG'55 31/* 871 87[ Claims, Scrips, Stockdividenden e.d. ABN 16.23 Heinek. A 26.50 Heinèk Bierb. 27.80 Robeco 6.27 16.20 26.30 27.50 6.24 AANDELEN, (N-B) V.K. O.K. CERTIF. VAN AANDELEN Later gedane koersen 64.5 63.8 64.11 64.1 64.2 64.3 64.5 64.5 64.4 64.3* 64.4 -.326' X25 324 323.5 70.4 70.5* 70.7 70.9 70.5 117.7 117.5 118 70 70.1 70.2 70.3* 119 117.8 118 117.8 733 730 729.5 730.5 731 728 727.5 729 266 263 262 260 r 279.5 275 274 273.5 109.9 109.5 109.7 109.5 70 70* 69.8 69.6 85 2 84 84.5 83.8* 126.5 124.5 124* 124.1 114.8 114 114.21 114.11 162 163.9 1641 163.5 77.31 73 73.2 73.31 300 296 295.5 296 47.2 46 71 46.71 46.6* 250.5 248.8 248 7 248.8 192.5 1913 191.3 191.4 89 89 89 89.1 142.3 141.2 140.8* 141 64.51 70.4* 117,5 118.2 118 118,3 118 731 732 729.5 730 258 259 260 259 273' 272.5 271* 271.5 272.5 109.7 1 09 9 109.5 109.9 110 69.8 - 69.6 69 .q 69.4 69.3 69.1 69 8 83.8 83.6 83.5 83.8 83.3 83.8 124.5 114.21 114 1142 114.31 114.2 114.31 114.2 114.1 163* 162.5 162* 73.4;f 73.5 73.61 73.71 'f3.8 73 9 74 74.1 296 5 295.5 297 296 5 46.7 46 81 46.7 46.8 248.91 248.7* 248.8 248.9 248.7* 191.3 191.2 191* 191.1 191.2 191.11 191 89.2 89 89.1 89 89 1 89.2 89 3 89.5 140.9 1411 140.9 141 141.2 141 3 141.2 141.4 GENOTEERDE FONDSEN v.k. 26/4 Totaal 297 296 Hoger 107 58 Lager 137 186 Onveranderd 53 52 ANP-CBS gemiddelden 1963 100 Int.Conc. 99 8 99.0 Industrie 124.0 127.6 Scheepvaart 113.1 112.7 Banken 119.6 117.4 Handel enz. 116.6 115.2 Algemeen 114.4 113.2 Fr.Gr.KUI61; 98 9 Fr.Gr.F 5 Wf Fr.Gr.X 4'.i 85* Fr.Gr.Z 41! 83.5t Fr.Gr.DB-VB 3 66 Fr Gr.DE-VE 3'.4 72 Fr.Gr.DA-VA 3 67 8 Fr Gr.DC-VC 3 7325 Gron.Fl-2 3'.! 78 Grong G 1-2 3 75.1 Nat.Hyp G3!i 83 Ned.HypB. G 3Yt Raiff.b/71 8 R'd.AD 3V* Utr.G 7 Utr.N 6'/* Utr D 6'! Utr.Z 6Y« Utr.Y 6 Utr.X 5% Utr. W 5 Utr.U 4% Westl.DZ 8 West. R 7 Westl M 6J,« Westl.Qe^T Westl.Q II 6'i Westl.C 61! Wesü. B 6U Westl X 6 West.Y 5 Va Westl.S 5 Westl.U 5 Westl.V 4a.« West E4'a Westl.T 4'! Westl. D 4V« Westl J 41! Wesü L 4 Westl. W 4 Westl.K 3'! Westl.EEF 3 Westl.BHJ 3 Westl ABC 3 Wesü. G 3 WL R I pa 89 7% Westl U'70 81; 103.51 Westl.U'70 I 8'! 103: Westl.U'ÏOn 8'a 103 Westl. U'70 III 81a 104 Westl U"70 8V« 100.5 Westl.U'71 8 mi Westl.U'71 73,i Westl. 1971 7 Va Westl.RI 8'.! 66.5 71.75 68.5 73.3 97.5 93.5 91.5 99.2 93.5 84.5 101 2 98.6 97.5 89.1 83.5 92 83.5 82.5 80 5 83 74.7 751 73.5 81.5 1011 lOlt 100.5 101.5 1009 100.5 101.5 71T 41.3 87.5 73.51 84.5 101.6 101.3 88.7 84 5 101.8 101.3 88.7 4TSLEN1NGEN Leid '52 II-Hl 4'; 83 85 BNG Rsp'67 VI 1312 131-1 Nederland Leid.'52 IV-V 41* 88.5 83.75 BNG Rsp'68 I BNG Rsp'68 11 128.2 127.8 Noordh.'56 41* 85.9 852 124 7 124-7 I04.5f 104t NUm/37 11 3'A 85 85* BNG Rsp'68 III 126 4 1264 104+ 103t R'dam'65 53« 92 91.5 BNG Rsp'68 IV BNG Rsp'63 V 120.8 120.7 1037 102* R'dam'5214 V* 88.5 88 25 128} 1281 106* 104* R'dam'52 n 4V* 88 5 88 25 BNG R>p'69 IV 128.5 128 103* 103+ R'dam'60 41* 95.1 94.5 BNG Rsp'69 V 127.5* 127* 1 1031 102.5} R'dam 37 13'! 92 8 92.3 Coop C Bur 7'A 102 101.5 102} 102+ R'd.'37 IV 3',i 81.8 81.8 Ex Fin.'66 7'a 100.3 100 6 103 103t Zd-HolI.'61 4».i 79 2 75 Ex.Fin '585'* 97 5 37.5 100.51 101.5T Zuid-Holl '51 4' 91.1 91.65- Exp Fin.'58 I-U 97.5 97.3 ;i 101.5} 102 Zutphen'52 4 80.5 86.6 Gem Adknt 3Y« 80} 801 '1 ,!j 100.4 100.4 101 100* lOOt 101.5 Beleggingsmaatschappijen Bank, Kred. en Verz.wezen Gr.Ind Cr'66 7',! Gr.Ind.Cr.'68 7'. Gr.Ind.Cr.'65 53« 100 6 99.5* 88.5} 100.6 99.5* 88.3 99 97 1 ABN'75-76 8y« 103.2 102 7 Gr.Ind.Cr,'59 5 86 75 86 9 97.6 97.6 ABN'70 8 1025 102 HABA'56 4 Va 86 86 a 95 94.7 ABN"71 8 101 100 IKABel.mij 91 91.5 95 94.7 ABNsp'68-'72 127.5' 127.5 LeasePlanNed. 100.5 100 95 94 7 ABNsp.'69-75 125.5 125.5 MeesHopè 4 78} 781 95 94.7 ABN 1970-76 120 120 Midd.Cr '62 4V« 100 100 92 5 92.3 ABN1971-76 113.5 113.5 NBMkr'66 7 100.1* 100 90.2 90 ABN 1971-77 110.5 110.5 NBMkr'66 63,* 100.1 100.) 73.4 72 AMRO'69-75 8'/* 104 103.5 NBMkr'66 6' 99.1 99.) 73.4 72 AMRO'69 I-II 3 10213 102.5*' NBMkr'65 53! 96* 96* 89.5 89 AMRO'70 Ree 8 103.9 104 Nat Inv b.'70 8Va 103.5 102.5 89.5 89 AMRO'71 Ree 73,< 102 101.7 Nat.Inv.b.'71 8 102 8 102.8 1 ;j 88 87.8 AMRO RKobI73/* 1025 102.1 Nat.Inv.b.'69 7'/* 90.51 96.5 i 83 88 87.8 87.6 AutoF.'64 6 Avista'60 5 89* 93 87 93 Nat.Inv b.'65 53,* Nat.Inv.b.'58 43'* 96 5 89.6 96.3* 90 7?4 102.5t 102* BMees en Hope 8 103.5 103.5 Ned.Cred.b. 8'.» 103C 103 6'/! 94.3 94t Bankm.enH. 7',! 100.5 100,7 NMB'70 8V* 103.1 103.3 5 89 89* BankMenH. 7'A 100 5 100* NMB'70 8 102 101.8 4'.!' 87.5+ 871 BNG Rsp'3'2 211 211 NMB'71 8 102 51 102.3 cle' e BNG Rsp 100'58 173.25 17325 Ned Ontw.B 6 92 5* 91 gcmcemen BNG 500-1000'58 17325 173.25 Ned Wat b 8'! 105.4 104.8 86 8 86.5 BNG 100'o9 C 165.1 165.1 Ned.Wat 1971 8 102.7 102 5 3 92 92 BNG 100'óD D - T 1551 lSS.S RijnDise'.B 71 84V 104.3 104 5 52 4 81.5 86 6 BNG 1G0'59 E -148.1 148.1 RijnDiscB'64 5 87 88 80 79 BNG Rsp'62 I 143 143* Slavenb B '71 10'J.5 100.51 82 82 86.6 86 6 BNG 62 11 BNG Rsp'62 III 128 51 137 4 128.5 137 HYPOTHEEKBANKEN 83,5.. 88/15 £NGBsp'64 148.9 148.9 Fr.Gr M 8-U 106* '.05.5 823 -81.5 BNG Rsp'65 143.2 143.2 Fr Gr.Hypb '7C 102 1015 85 8 85 8 BNG Rsp'66 1 145 145 Fr.Gr H 8 101 101.6 77 76 8 BNG Rsp'66 II 143.5 143.5 Friesch 71 7»; 101* 100 5* 'a'.i 74 75 BNG Rsp'66 III 144 143.5 Fr Gi .D 7'! 101* 100 2* 84 R4.6 BNG Rsp'67 I 133.5 133.5 Fr.Gr E 7'! 102.2 100.4 4 82.5 86.6 BNG Rsp'67 II 132 6 132 5 Fr Gr A 7 98.751 98 5[ '32 4 85 9 85.2 BNG Rsp'67 III 132.2 132.5 Fr.Gr Q 7 99 5* 99 8 84 2 86 6 BNG Rsp'67 IV 130 7 1307 Friesch K 63« 99 3 99.3 4'« 85.9 832 BNG Rsp'67 V 128 128 Fr.Gr.Kil 63* 99 99 Scheepshypotheekbanken Ned.Sch.GG 5 92 5 92 1 Ned.Sch.XZ 4 Ner.Sch.UV 3V4 Ned.Sch UV 3 R'damse CD 6 R'damse AA 5 R'damse 41! R'damse 33,« j Ser. AHJPRT 8 101.5t 1017 E Ned.APRD 4',- 79.6 79 5 Staffellening 3V! 68 68 Vepnk X 7"< 94 91* Veenk.F-G 6 82.75 82 5 Veenk.R-S 3',! 76* 761 Handel, Industrie en div. AKZO'62 100 4V! 89 89 5 AKZO'62 1000 4 Va 92 91 5 AKZO 65 6 96.3 96.1 Amstel Br '56 5 97 96* Batenb.'56 4'! 925 921 Blauwhoed'66 IV. 98> 97 Blauwhoed'67 fl'/« 94.5J 94 51 Blauwhoed'64 5V. 89t 69t Blydenst '63 5 82J 81.1 Blydenst '54 4 86 86 BIydenst.'55 3',« BOZ 71 8>! BOZ 71-86 aw BOZ 64-54 5V« Bred.V.G. 71 8V« Bred V.G 69 8 Brd Wd 65 6 Bred Wd 63 5 Bred.V B 71 8", Bred.V.B.66 7'a Bred.V.B 65 6 Bred V.B 62 5 Brit Petr. '71 8 Brit Petr '55 6 Coop B 7 Coop M'66 71.! Copp.M'67 6U Coop M'57 5 Coop M'64 5 Coop M 60 4V! Coop M Rsp'64 CoöpM.Rsp'65 Coop Z. 64 5 Dr Overij '56 4 Duyvis'59 4V« ElDordt '55 31* Elsevier 71 8 GlessendeN 5 Heineken'68 7 Hoogov '71 8 Hoogov'72 8 Hoogov.'66 6Vi tndola'64 5'! indola'62 4V! Inventum '64 5 J .Heybr.'60 5 Kempensch 3'! Kon FvhAlex 5 KNP'55 33 4 Koudijs 62 43i Llndeteves 5 LijmDelft 4% Mees B 4V! Ned Gas'70 8'! Ned.Gas'70 8'-! Ned Gas 70 8V. Ned Gas'71 8 Ned Gas '72 8 Ned. Gas 72 7V« Ned.Gas '69 7 V! N'ed Gas'66 7'! Ned Gas'66 61.! Ned.Gas'68 6'.a Ned Gas'65 ö34 Ned St.Mijn 6'! Pakh Holl 83« Pakh Hold 7 PC Lampe 71 8 PCLampe'66 7V4 9551 141} 138 5 96.31 92.5 911 102.5 100.4 100.6 95 5 94.5! 94 5 831 88 1} 105.1 104.9 104 101.3 101 3 100.5 99.6 98 8 96.4 93.5 93.8 94 5 105» 104 101.4 101.45 100.3 96.4 97.9 95 6 93 93 85 94.5 IO4: PhilipsGlf'72 8 102.25 l02t PhilipsGlf'51 4 861 85.5t PhilipsGlf48 3Va 97.4 97.2 Pont.Kon.Hth. 53 91.2* 91.2* PEGEM'571-H 6 93.8 93.8 PEGEM'53 5Va 89.5 90 PEGEM'58 5 86.3 861 PGEM'64 6 93.5 93.5 PGEM'59 4V! 89 87.7 Relnev.'66 7V! 95.51 95.5t RottAntwP71 IV* 1WI 100.4 R'damRijn 6 Va 93.7 93.5t R'damRijn5V« 97} 96 6 R'damRijn 43,* 90 89t Rijn Sch. 7V» 94.5 94.5* Samp.w.El P.b 8 102.8 102.8 Schiphol 6 90 88 .5 Scholt.Hon. 5>i 92 91 Scholt Hon.3Vi 985 98} Scholt.Hon. 43* 96} 961 Scholt.Hon. 41! 93 93.5 Scholt.H.'63 4'i 91.9 912 Shell FM '71 8U 102.3 102 SHV stJi.ver. 9.3 106.4 106.7 SHVSH'70 83.4 104.5 104.2 SmitSmitNijm 6 87 85.6 SmitNijm.'64 5 81.75 81 SmltNijm. '56 3V4 901 90 St.Twente 4Vi 92 5 91 Unilever 8 102.2 101.5 Unilever 6 92.6 92.5 Ver.Glas 5 91 91 Ver.Eff'55 3Vi 100r lOOt Ver.Mach/69 7>,i 93.5 92.8 Ver.Mach.'óS 5 93 92 5 Ver.Mach.'62 5 88 4 88 VromenPap. 6 99 99 Gezondheidszorg enz. Aeneas 68 7V! 98 51 98 Angela 8'! 101.2 102.4 Ant.Sn. 7'A 95.3 93 8 Ant.Sn. 5 79 80 Ant.Uis'WS1; 103.4 103 Ant.IJss,'71«i, 102 102 Ant.hbve 6^i 104 104 Bart.72 8% 103 104 Bart.'718V. 104* 105 BejzKatw. 7'A 98 96 Bonif .Lw 7'A 96.4 94.2 BronovoT/* 97.5 97.1 Bronovo 6V* 90 88 8 Carolus7V4 96.4 94.2 Chr.V.v.Z.'68 7'A 98 98 Christ.Ziek.v. 5 92.5 82 5 Cgr Marist. 4Va 78J 80} ConDeo 8V! 102.5 103 Con.Deo 7V! 96.2 96 Cong.J.Deo'68 7'A 96.2 96 Cornelia 7Vi 99 99 Coudew. 9V; 105 105.5 Dan.deBr.'71 V/a 102.5 102 Diac.h. (Arnh.) 4 74.5 73 Diac.I.M.71-77 9 106.5 106 Diac.I.Mep69 83!i 106 106 Diac.I.Mep.'718V4 102.5 103 Diac.hMep72 8V« 100.2 101 Diac I.Mep.'69 7'.: 981 98 Diac hs Ut'71 8'A 103 103 t Dorp'67 7 93 93.5 El.Zhs'67 7'A 94 93.8 Eudokia 5 83 83 Eugeria 7 94 93 2 Gast.Til'7181! 102 102 Gast Til'52 4'a 77.5 77 Hom Zkh. 8V4 102.1 102.1 Hom.Zkh.7Va 99 5 99 5 Hom Zkh. 7V« 95 94 7 Jansg.'72 8 1W5 100.5 JansG H-7'.! 98 1 96 Jos h Eindh 3Vi 90.5 90* Joz.Zh Venlo 9'! 108 1C6 Joseph V'71 8'a 104 102.5 Jos.Venlo 8 100 5 100 Jos.Vlo'68 7V« 94 5 93.8 JozefDev.'718Va 102.5 103 Luidina'6ö 7'! 98 3 96 LosserHof'71 8V! 103 103 LosserHof'69 8 101 101 LosserHof'88 7 Va 98.1 98.1 LucasA'd 7V* 94 93.8 LucasA'd 5 79 79 Lucas(w) 9'! 108 5 109 Maart.w.'66 7'A 99 96 Maart.w.'68 7V. 94 93 5 Mar.Roep.'70 9V1 105 106 Mar.Roep'69 8V« 100.8 100.4 MarRoep'64 6 87 86.5 Mariast/70 9 105.5 104.5 Mariast.'718J! 101.5 102 MedCVelsen 9V* 105 105 McdCVelscnS?; 102.5 102 5 O.L.Vr.G.'70 9V« 107 107.5 Oogl.Gh.U 8V* 105 1 104 Op Dei'67 7'A 94.2 94 5 Pr.Chr.v. 9V* 107 1061 Pr.Chr.Zv'69 8 100.5 100.2 PrZ.hs Dr. 91! 108.1 110 Pr.Z hs.Dr. 83i 105 105 Pr.Z.'sH'71 8'A 103 103 Pr.Z hs.Dr. 73A 100.1 100.1 Pr.Z.hs D '71 8'A 102.5 102.5 R.Hoogland 9 105 105 R.Hoogland 83i 104 104 Str.z.(Ede) 81! 102 103 TalmaR'oord 5 86 85 Vreugdeh.'69 7'A 99 96 WeverZh.'59 5 84.5 83.5 W.Arntszst.'65 6 88 87 Z-GS A'f.'71 9 105 104 Z-GS A'f'66 7'A 93 97.2 Z-GS A'f.'63 7'.i 98 93 Zvpl Zvvol.'71 9V« 105 106 Zvpl.Zwol.'69 83,« 103.5 103 ZvplZwol/71 8ü 102 103 Zvpl.Zwol.'67 7li 96.5 96 Zvpl.ZwoL'65 6 87 36.5 ZvplEnsch. 72 81- 103.2 103 RKZ.Ensch. 7V« 94 93.8 Zonnegloren 81! 103 103 Zonnegloren 71» 98 96.9 Zonnehuis 7 V i 100.1 100 Scheepv. en lncbtvaart KLM 7 95 94 KLM 5 96.7 96.6 KLM 43« 93.8 93.5 KLM 4',99.5 99.5 Spoor- en trsunwegen Delisp.700 31! 13} 15* Gld.Tramw. 5 80 80 Mad 223 40 4 30 31 Mad.540 4 55} 36 Modj.StJi. 4 2.75 2.75 Ned.Sp W.'70 8'A 103 103 Ned.Sp.'57 I-II 43 90 88 Ned.Sp.'53 3Va 93.5 93 O.Java'403tt 21 2.1} O.Java'40 RO 7} 7} Pasoeroean 4 3t 2,6 Probolingo af 5 3 2.5 R'dTr.'60 T 5 72 72.5 R'dTr.1897 31! 58 58.5 R'dTr.1900 31! 57.5 58.5 Sam.J.14 4V3 1.9 1.9} Sam.J 92-01 4 1.75} 1.71 Sem.Ch.'15 5 1.5 1.53 Sem.Ch '18 5 1.5 1.55 Sem.Ch.'26 5 1.5 1.55 Sem.Ch.'13 4'A 1.55 1.6 Wem Ch.'03 4 1.6 1.6» Seraj.St '25 5 1.7 1.85 Seronod S.13 4A 1.65 17! Seronod.S 99 4 i.7t 1.7} Premie-obligaties Alkm '56 2Vj 65.3 67.5 A'dWb'51 2'a 82 83 A'dWBlOOO 2V4 65.6 66 A'd'56121! 671 66.5 A'd'56 II2'! 82 5 83 5 A'd'56 UI 2'A 83 83 9 A'd'59 2'.! 67 68.8 Bouwf vLG 5 98.9 98.9 Breda'54 2'! 70 5 70 05 Dordr.'56 2 Va 661 65.6 Eindh.'54 2'A 69.05 69.8 Ensch.'54 2V! 72.05 72.9 Ensch.'54 1000 2'A 72 72 'sGr.h.'52I2Vi 80 79.2 'sGr.h.'52 II 2'A 88.5 88.9 Ned.R.Kr. 2Va 73 73.2 R'dam'5212V! 81.6 81.6 R'dam'52 II 2'A 79.2* 79.3 R'dam'57 2'A 76* 76.9 Utr.'52 2 Va 109 107t Zd.Holl.'57 2V! 75.5 76.5 Zd.Holl.'59 2'ARii 77.05 76.55 80.5 Int. en bultenl. leningen Internationale Instellingen Eur Inv'71 7-4 99 25 99.8 Eur.Inv.'68 634 97.6 97.5t Eur.Inv.'64 53i 88.5 88.73 Eur .Inv.'65 5Vi 90.51 90 Europ-Inv. 43/4 88.75} 89 Europ.Inv. 4'A 905 90 25} I Am.Dev. 3 101 1011 I Am.Dev. 7 96 95Af IntR&Dcv.718 li 101.73 102.25 Int.B Ree. 63i 97* 96.5 Int B.Ree.'61 41! 86.6 86 Int B.Ree.'62 4'A 85 84.5 Int.B.Ree.'55 3'! 98.5 98A Int B.Rec 1000 3 96.5 96 KSG'65 534 94.2 94.1 KSG'61 4'A 89 5! 89 5* Buitenland België Ang.-Ath d'37 4 Antw/54 33« Belg.'37 31! 174 172 Brass.'28-'31 44 88 88 Cockerill'37 4 75.5 75 9 Luik'54 33,« 81 3 80.5t Petr.1000'57 7'A 117 117.1 S.Bre et M'37 4 93 93 WagonsLits 73i 95* 95* WagonsLits'55 4 96 7 97 Denemarken Kop.Tel. 4% 87 86.5 Kopenh. 5 90 89.75 Duitsland Ver.Saar'62 4'A 75} 75} Engeland All.Brew.C7 145.3 144.5 E.FdLoanCvC 4 92.5- 92.5 E.Warl.c 3'A 40.6 40.3 IChCert72/77 634 86 86 I.Ch.Cert.82c.6Vi 84t 82 Reed 5V« 94 6* 94.4 Frankrijk Cfrano.Petr. 5 95.25 94.3 PipeLineSE 5 90.25 90t Italië EnelEuro.65 6 94.2 94 1 Noorwegen Noorw.'55 4V« 94.6 94.5 NorskJiydro 4 71 71 Opp kr.'62 5V! 91* 90.5 Oslo'61 5 90.1 89.75 Rcpubl. v. Zuid-Afrika UnieZdA'55 4 94.5 94.25 Indonesië Batavia V'31 4 V! 3.6 4 Canada CPRail 4 46.5 46.5 Can.P. Cert. 4 43* 43* Ver. Staten van Amerika CRail NJ 3'A 26 26 NYCRr. 4 Va 9.7 9.71 Pens Rr.(34) 3Vs 10.5 10.5 Cen.R (28) 3V« 10.5 10 5 Wst.ShoreRr. 4 9.5 9.5 CONVERT. OBLIGATIES V K. E.K. L.K. AKZO 4V« 79 78.40 Amalga8V« 108.3 108.5 AMR0 5'! 126.25} 125-2 126 BallN.8V« 114.5 111.5 110.2 Bergoss 6V 96.7 97.1 Berkel 5 98 97 Borsu 3V-4 100.5 100.2 100 5 BredaO 7 143.5* 142 DrOvH 4»i 102.5 102.5 102.5 Elsev. 7% 167 165 Gelder 44* 92.8 92.7 92.8 GistBr. 5% 92.3 93 Grasso 54* 91 5 94* Grinten 6'/110.5 111 111 Hagem.7V* 105.5 1052 Holec 7 Va 137.5 135t Homb. 8 132.5* 133.25 H ovensSV* 88.5 88.5 i H.C.7V! 234 237.5* Indola 5% 88.1 88.3 88.4 Interlas 6V. 115t 112 Kluwer 6'/-137 135 K L.vrt.53/* 38.25 88.25 Meelf. 6V« 100 2 98.5 98.5 MeteoorS3/. 187 186 Nedcrh. 5 93.5 93.5 NMB'69 6" 136.75 136.5 136 Nutricia73: 119 5 118 117 N.tenC 8 106.5 106.5 Philips 6'A 101 2* 101.4 101.3 Phil. 43; 98 98.5 98.5 Pr. Br. 7'! 110} 111 Rolinco 6'.V 90 90 Sanders 8 117 118 118 Stokvis 44j 101} 101.5* TilWat 5l! 97.3 97.5 V.Glasf 7 125 124 VMF6V1 1011 102} Vihamil 6 92 92 Vih.-B 3'A Uö 114 Wyers 6 95.3 95.9 NEDERLANDSE AANDELEN Bank, krediet en verz. AMEVC 97.2 95.5 95 94 94 AmfasGrf 94 2* AsCRotc/ 99.2 99i Cultuurb. 106.5 105.5 Delt.L.V.f 78* 73.5 74 E.Nd.Nilf 158 153 Kas-Ass aot 87t MeesHGrf 140 139 139 Mend.G. 288 288 Ned Cl 43.8 48.4 48 Ned.Mid 135* 134.6 134 Slavenb 244 241 240 Slavenb. C 244 241 240 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-Gr.H. 565 555 W-Ut.H f 302 300 Scheepshypotheekbanken Sch.H.Ned 225* 221* Cultures A.Rub.C 45.8 44.2 HVA-C 83.2 83.2 Ngomb.f 49 6 49 8 Sedep 40* 45* SumRubc 30* 30* 31* Handel, Industrie en div. ACF 256t 253t Alb.H f 177 173 174 AHOG 198 198 AvimA 165 164 5 Ama Hol j 42.8 42.4 42 A'dGoedv. 123 123 ADM 163 160* Ad Rijtuig 158 155* Aniem 77* 78 AniemNB 84} 84 84 AntemNBt 78.51 80 Arnh.Sch. 141 141 142 Asselberg 117.5 ASW App. U5.5 Autolr'd 244 AutolR c 245* BallN. 62 BAMV.B 120 Batava 120 Batenburg 275 Beek 114t BeersZon 325 Beto 140! Begemann 145.5 Bensdorp 329 Bergoss 282 Berkel 239 BerkelC 240.5 Blydn.r C 69.8 BoerDruk 311 Bols 143.5 BorsumC 212.5 Bos K. 1(17.3 BOZ 452 Braatbouv 306 BrakkeGr 33t Bred.VG 245 BredVGn 243 Bred. VB 365 1 BredVBnr 363 Bühr-T. 56 7 Bühr C 56.7 Calvenr 892 Calve6pret 145* Calve6^ni 145* Suik Mij 478 Sk.MijC 478 Ceteco 196 5* Ceteco c 196.5* ChamUnie 169.5 CinK&K 86 Crane N. 133 Deli-Atjeh 119 Dess.Tap.f 80.4 Dikkers 99 2 Dorp 177.5 DrOv.Hout 161 Droge 200* Duiker 801 Econosto 52 Els, Uit. 495 Elsev.Ultg 490.5 Emba 181.5 Enkes 127 ENOT 379 Erdal 263 Figee 111 Fokker 33.5 FordNed 870t Furness 86 v.Gelder 95.4 V.Geld.4% 96 GeroNBc 127.5 Giessen 129 Gist-Br. 60.2 Gist-Br.Cf 60.2 Goudsmit 146 Grasso 114 Grinten 214* Grofsmed. 63 Hagem. 118 Halberg 109* Hambro 85.5 Hatéma 214 Haté.5pre 110.4 Hellingm. 323 HeroC B 212 5 Heybr H 200 HoekMach 617* Holec 2>4 HolBet. 94 HolBet 91 Hoogenb. 203 Hoogenstr 93 Hooimeije 124 IHCHoll. 570 Ind.Mlj 221 IBKond. 126 Interlas 445* Int Müll 64.8 IGB 318 Inventum 194* Heybroek 92.8 Kemo 176 KempenB. 82* Keyhout 219 Keyh 6pr Kiene Kloos Kluwer 114 5 TabPhil. 72.5 72* 72.5 115* 115* TechMar. 163 162 162 241 TechnUn. 240* 236 236 247 Teleg.Hold 58 55.5 55.5 56 56 Tilb.Water 246 242 119 119 Tricotb. 46.5* 46.1 46.5 120 120 TweKab. 358 357 358 275 270 Ubbink D. 136 134 135 not Udenhout 156 152 153* 325 325 Unikap 191* i9or 187.2 145} UnUCertJ 142 139.5 140 145.5* 326 146 UnilC7% 100 100 327 Unil 6 da ei 90.5 90.5 282* 285.5 Unil 4% 59 59 234 232 Unil 4% 61 60.6 235 V.Wern 174 167 168 67.6 67.6 Veneco 75.5 75} 310 Veneta 200 198 197 142 142 Ver.GI.N 169 165 165 212 211 VHSchev. 87 5 87 106 105 VMF 112.5* 110.5 1115 453 453.5 Ver. Kleer 85* 90* 300 Vern.Uitf 154 5* 150 150 2* 33* Ver.U.7%J 191 19! 240.2 VerTouwc 182 180.5 180 238 238* Vezelverw 53[ 52.2 374 1 Vehamij 120 113 115 362* 371 VRG Pap. 558 560 563 56.1 56.1 Vulcoord 91.2 92 92 56.1 56.1 Waveren 54 55 56 890 893 Wegen C. 86- 34 145 Wessan. 100 2 100.1 100 145 Wessem 159 159 475 Wyers 128* 126.5 126 475 WyersC. 125 125.8 124 197 1 197.5 Wijk Her 85.8 85.2 85.5 197.1 197.5 Zaalberg 109* 106.2* 106* 170* 85.2 130 118 85.8 Mijnbouw e petroleum 38 4* 4.3} Maxwell 134.1 135 134 5 80.5 Moeara 1900 1865 95 175 161 202 84.5* 95 Moea.opr J 950! 950 173.5C MoearaCR 30100 30000 161 Moea.opr 3130 3005} Moea.4wb 3260 3230 84 9 Moeac 1-20 625 600} 50.5 50.3 Scheepvaart 480 480 HAL c 111.8 108 108 475.5 4755 Oostzee 77.8 77.8 77.6 181.5 125 370.5 181 Zeeland 182 187 367.5 Spoor- en ramwegen 264 lfl Gelderse 63 64 111 Suriname en Ned. Antillen 865 ElecAruba 112 112 85.2 85.2 Hunter D 48* 47.6 47.5} 203 94 5 94.5 124 107} 2401 184t 102 189.51 92.8 179.5 I80t 222.5 102.3 321! 92.3 17.9 30.5 115.2 123* r- KBBnrCf 101.5* KBB6C 181 KNTU C 3C.5 Koudijsnr 117.5 Krasn. 69.5 K.V.T. 327 KVTprw }30 Kwatta 177 LandréGl 124* LeidWol 315* Llnd-C. 230 Lljemp. 58-5 Lym.Gel. 113 LymG.R. 97* Macinto.f 132* Maintz 99* Matubel 82.3 Meelf. 265 Meesb.w 851 Metaverp. 310* Meteoor 390 Moluksche 291 Muld.Rol 120* MijnbkW 301.5 Naarden 66 Naeff 90 Nedap 2901 Nederh. 63 dito dlv.72 62.7 NedBontw 189.5 NDUnrC 175* Nelle 385 NelleC. 384.6 385 Netam 91+ 89* 89* Nieaf 104 105* NieafC 100 102 Nierstrasz I40t 135* 134 N Euroh. 178 177 Norit 160.5 Nutr.G.B. 435* Nutr.Ver.I 435* Nyma nrc 44.9 Nijverdal 84.9 Ogem 79 9 Og.NB 79.9 Orenstein 2941 Oving 1851 Pakh.H 121 Pakh.n.r, 120.5 Palemb. 102.5 Pal the ii3 Ph.GBEJ 46.5 PontHout 239 233 234 P.Hout 110.5 110.5 PorcFles 152* 153* 154* Pr.Br. 284* 280 277 Radem. M 133 132 133.5 Reesin k ]25* 124 124 Reeuwijk 400 398 Relneveld 119.5 119 Reiss 591 59* Riva nrc 263 255 Rohte 78.5 80* 80 Rommenh 765 760* RijnsVF 192.5 190t Sanders 246 247 248 Schev. 39 Schokbet. 175( Sch bete 180' Scholt.CP 170.5 Sch Hon 74 Schuppen 319 5 SchuttvH 143 Soerab. 52 Stev.Gf 715* Stokv. Zf 36.1 StTwenthc 116 5' 285 62.1 62.5 61 189.5* 188.51 171 3891 435 435 44.9 44.8 83.5 83.5 79.5 79.5 79.5 79.5 295* 185* 120.8 120.8 119.8 119.8 102.5 102.5 112.2 112.2 38 5 170.5 170.5 319 Depotfractlcbe wijzen Nederland ZAfrGoud 210 210 213 Partlcipaticbewijzen AJg F.l/10 111 111 111 AmFifty 825 815 815 AmFund 225 222 222 Amstel. 184 184 184 Conv. 1/5 164 165 165 Conv. 1 820 822 822 Goldm. 1/5 112 3 114 Goldmin 1 564 570 H.Fundl/5 135 134 5 134.5 H.Fund 1 675 673 673 HolF. 10 6750 6730 6730 Interbondi 632 633 633 Inv.Gold 308 309 Rent-fnds 835 833 831 Vastg. fondsen z. hyp. Vst.g.Nd. 560 5601 Vastg. fondsen m. hyp. Breev.'67 f 131 128 Aandelen in Beiegg. m. DIFf 113 118 118 Eng.H.cpr 66 66 EngHc2 pr 64 64 OCA/ 172.5 172 172 Mijbeb. 787 787 Nefo 76.5} 75.6 75.5} Obam 438.5 437.5 436 5 Protectorj 120 119 119 Rolinco 91 91 Unilnvest. 71 71.2 Unitas 86.5 85.5 Utilico 126.1 125 6 125.6 Wrldhaven 97 971 Suriname en Ned. Antillen Int.T.F. 12.8 128 Lev.C.H. 22 21.7 21.7 Pac.SeabF 26.2 26.2 26.2 TokyoCap 27.4 27.3 27.3 Duitsland Atlant.f. 296 299 Conc.tra 285 2801 Europa 1 45.8 45.6 Europa 10458 456 Fondak 34.5 34.51 Fondis 32.5 32.5! Fondra 81.5 815} Tresora 415} 4151 Unif. 5 136.5 134 134.5 Unif. 20 546 536 536 Luxemburg Eurinv 1 73 73 Eurinv 5 365 365 Eurinv. 25 1825 1825 Eurun. 141.3 140.8 Eurun. 1413 1408 Finance 367 364 Intltalla 435 435 UST.In. 14.5 14.25 Valeur 1 73.4 73 4 78 4 Valeurs 10 784 784 784 Valeur 25 1950 I960 1960 Zwitserland Univ.F 1 98 98 UniV.F 10 j 980 900 Zuid-Af rika AmSAfr. 42.5 41.75 Australië IPC Ril 4801 480 Canada CanlnvF 4.7 4.6 Canafund 64 63.75 N.Res.G.F. 6.15 6.05 Ver. Staten van Amerika Bos. CSF 9 8.95 ChanSF 7.15 7.1 7.1 ChanSF 225 2.25 2.25 ChemlcF 21 1 20.7 20.9 ColGShar. 6.8 6.8 6.8 Dreyfus 10 15.25 15 Fidelity 17.23 17.23 Fid. Cap 14.50f 14.St Fld.Tr. 29.5* 29.25f Inv. Mut. 9.25 9.05 Japan F 10.5 10.7* 10.7 Lehman 10.85 16.85 Madison F 14.15 14.1 Manhatt. 5.951 5.9* Massach. 13 2 13 2 Oppenh. 9.7 9.7 Sigmalnv. 10.35 10.25 Steadman 4 3.9 3.9 TechnoF 7.9 7.05 7 65 ValueLSS 6.2 6.2 Welllngt 10.7 10.6 Buitenlandse aandelen België Gevaert 121 117.5 Solvay Cf 195 195 UnM. If 112 110 Un. Mln. 11 1125 1120 Denemarken Brm.W. 22} 221 Kopenh.Pi22 19.25 Duitsland Rheln.WE 189.5 184 Engeland ICI 196 197 Rank 4300} 4300te e R.Tinto 185 185 Tangany 133 l3i Italië Montec20 61 60.5 Luxemburg Arbed 296 294 Zuid-Afrtka SubNig. 61 62 Indonesië AIME 22 20 5 ZBanM.f 1.3* 14* Japan KanegChI 5.8 5 8 Komatsu 6.3 6.3 6.3 Pion.5 31 4 31.6 Pion.10 31.75 31.75 31.75 SnoEl.10 23 3 22 5 22 5 SanyoE1.20 23.3 22.5 22.5 San.EllOO 23.3 22.5 22.5 SonyC. 325* 32.5 CANADA AlcanAI 20.65 21 21 Asbestos 25 2 25 4 BellTel 45 45.25 45.25 BovisC. 2.35 2.35 CanBrew 7.6 7.5 7.5 CanPacRw 70.2 68 4 Cominco 27.3 27.4 ConsBath 8.75 86 8.6 Domtar 11.9 118 11.8 GuLfCan. 28.9 28.9 HiramW. 44 5 43* HuskyO. 16.6 16.15 16.15 IAC 18.75t 18 ImperialO 31.25 31.4 31.4 Inland 15.15 15.05 Int.Nickel 33.2 33 25 33.25 Int.P.Line 30.15 30.5 MacMIllan 22.75 22.6 Massey 13.9 13.75 13.75 ShellCan2 41.85 41.95 41.95 ShellCanlC 42.1 42 2 42.2 Steep R. 2 2 2.1 Ver. Staten v. Amerika ACF 42.25 43.5 43.5 Admiral 22 21.25 21.4 AirReduc 21.25 21.25 Akzona 26 8 26.65 26.65 AllegLud 24 5 24 24 AllegPow 20.5 20.5 AllChem. 33.1 33.2 33.2 Am.Brand 47 46 Am Can. 33.2 32.1 AmCrystS 30.5 30 AmCyan 37 37.1 Am.Home. 95 94.5 94.5 AmMetal 28.8 28/1 AmMotors 8.3 8.25 8.25 AmPhoto 12.5 12.5 Am Smelt 21 20 AmSmelt 21.5 20.5 AmStand 14.2 14 14.15 ATT5N 41.9 42 42 ATT5H 41.9 42 42 Ampex 8.55 8.3 8.3 Amsted 41 40 75 40.75 Anaconda 19.1 19* 19* ArkLouis 23.75 24.5 24.5 Armco 22 21.1 Ashland 24^5 24 24 Atlant.Ric 67.4 65.1 65.1 Bayuk 12 11.8 Belllnter 27} 25.5 Bendix 45.5 44 5 Bethlehem 30 5 29 5 Boeing 23.25 22.5 Burroughs 166.75 165 Celanese 62 60.75 60.75 Cerro 14.7 14.6 Chadbouri 3.45 3.6 Chrysler 35.5 33.25 33.23 Cities S10 39.5 39.25 39.25 Colgate 64 62.5 Coltlnd. 65 65 ColumGas 31 28.5 28.8 ComEdls 34.1 33.5 33.5 ConsEdis. 24.7 24 7 ConNatG. 29.1 29 ContOil 25.1 25.5 ContTel 21.5 20.5 20.5 CootrDat. 62.5 60 CPC 35 34.75 CurtWr 23 24 24 Dart.Ind. 53.1 53 DelMonte 24.1 24.1 DowChem 91.8 92 92 DuPontl 169 169 75 DuPontlO 171.5 170.5 EastKodak 115 115 115 ElPas.G.10 17.2 17.5 17.5 EquitGós 31.1 31.1 FedPacEl 22 6 22.5 F NatCity 58.5 57 57 FlorP 42 41.5 Fluor 20.61 21 21 Ford 10 73 70 70 Fruehauf 40.5 40.5 40.5 Gen. Am.T 48.8 48 48 GenCable 17.5 17.25 Gen Cigar 26.05 23.5 Gen El 68 63 68 GenFoods 28 2 28.85 28 8 Gen.Motoi 81.5 78.7 78.7 GenJ>ubU 22.5 221 Gen.T&EL 30.5 30.3 30.3 Getty OU 72 71.25 71.25 Gllette 43.4 42.5 42.6 Gimbel 29.95 29.3 29.3 Goodyear 32 25 32 3race&Co 26.1 29.8e Greyh. 18 18.1 18[ Heller W.E 27 26 26 Hilton 49.5 49.75 IllCentral 37 6 37.5 Insllco 16.75 16.5 IBM 379 382 382 IntFlavors 64.5 63 5 63.5 intHarv 31.9 31.25C IntPaper 38.25 38.25 38 Int.Tel.T. 57.25 56e 56e IntUtC 46.25 46.5 46 5 Jones.L 17 1 16 25 16.25 Kennecott 25* 24.8 24 8 Kraftco 45 6 45.5 Kroger 30.9 30.8 30.8 Leasco 22 20.85 20.85 Lehigh 0.8! 0.85* 0.8$ Libby 6.75 6.5 65 LingT 10 11.5 11.5 11.75 LingT.5 27 5 27.5 Litton 17 17 Lockheed 13 12 95 LoneStar 26.5 26 3 26 3 MarshallF 36.4 36 4 MarttnMai 22.1 22.4 MayDep 51.3 50 49.8 MCA 30.5 31 4 31 4 McDonn.D 43.5 41.5 MerckCo 143 142.5'e MinnMin 142.5 142.3 142 3 MobilOil 51.5 505 Monsanto 53} 54.25 54.25 Montgom 58.75 59 NatBiscuit 61.5 61 NatCan 1645 16.25 16.25 NatCash 32 30.75 NtDist 16.8 16.85* NatGyps. 19.5 19.4 19.4 NatSteel 40.75 40.75 Nat.Tea 12.2 12.25 NLInd. 15.5 14.4 14.4 NorfWR 82.5 82 NAmPh 36.75 36.5 36.75 NA Rockw 32.5 31.8 NlllGas 24.25 24.5 245 Occ.Petr. 13.4 13.25 OlinCorp 17.1 17 17 PacGasEl. 27 26.8 PacLight 24 24.8 24.8 PennCent. 5.05 5.05 5.05 PepsiCo 81.25 79.25 PhclpsD 41.1 40.2 PhilMorrls 88.85 87 PhUPetr. 29.2 29 PolarCor. 126 123 123 ProcGam 87.75 86 86 Quak Oats 58.5 55 5 RCACorp. 39 38 Rep.Steel 23.75 23 23 Rev.Copp. 15 15 Santa Fe 34 34.5 Schaefer 17.8 17.5 SearsRoeb 113 110 ShellOil 44.7} 44.5 44.5 SouthCy 18.75 19 SthNatGas 41 5 44.5 SthPaclO 48.1 47.6 Sper.Rand 33 8 33.3 333 StBrandj 48 47.75 StBrandlO 48.25 48 StOilCal. 55/5- 53.75 St.OllN J 68 67.7 StOUNJlO 69 68.7 SterDrug 48.5 48.1 Studeb 2 42.25 42 SunOiló 46.25 46 46 SunOillO 41 40.75 40.75 Swift 33.5 33 TandyCor) 88 87.5 87.5 Texaco 30.75 30.75 Texaslnstr 145.25 144.75 144.75 TexasUtil 54 53.4 ToledoEd 28 28 28 Transam C 22.7 22 22.4 U.A.L. 51 50 UnCarblde 48 47 46.75 UnElectr. 16.8 16.7 UnPac 58 57 57.1 Unlroyal 18.45 13.4 UnAircraf 39 36.5 UnBrands 12.9 13.3C USSteellO 30.85 30.6 Warn.L 88.5 87 87 WestBanc. 33.25 32.75 32.75 WestUnior 62.5 60-5 60.5 WestEi 536 52.5 52.5 Wool wort* 49.75 38.75 39.75 VOORL. GEN. FONDSEN OBLIGATIES BritPRNed72 7',; 98.7 98 5t 'sHeerLoo72 7',4 97.7 979 NMB 6»4 97.8 97.8 Claims, Scrips, Stockd. Begem. M 7.1 72 Fluor C. 3.2 3.3 IHC Holl. 22.75 22.95 Int.Flav.F) 109 107 Ned.Midd j 6.75 6.73 6.7 Pye Hold) 582 600 600 Rio Tinto 131 131 SeklsuiPrE 77 74 Slavenb. A 73 2 72/1 72 Slavenb A 48 8 48.2 48 Slavenb. C 7.32 7.23 7.2 Slavenb. C 4.86 4.82 4 8 Vrijblijvende taxatiekosten; Gevr- Aang Alg. Belg. Java Cult. 4 AUDET 123 130 Batavier 315 325 Curasao II Trust 350 400 Delta Baksteen 170 175 Edlcom 205 215 Enraf Nonius 470 480 Erlks 525 535 Euromast 83 85 Grontmij (oude) 505 510 Grontmlj (nluwe) 495 60 ct Groot Ver. Bedr. 205 215 Helder cn v.d. WaU 46 HUton A'dam 65 HUton A'dam 25 Hout en Steenw. 100 106 Houth. v/h T. Groot 180 Houth. v/h W. Kunst 140 Houth. v/h J. Sprey 100 ICU Joh. Kerkh. 160 Katwijk's Ind, 88 90 Kon. Maastr. Zinkwit 250 255 Lebon en Visser 185 Limburgsch Dagbl. 225 Markens Dr. Venn. 57 Mfbr. Ned, Bakk. 215 225 van Melle 490 500 Merwede KalkZandst. 305 315 Molijn en Co 315 880 Molra 500 510 Nat Grondbezit 305 315 N'ed. Elevator 560 Ned. Bakk. Benier 146 Niehuis en v. d Berg 160 Idem cert. van pref. 80 Noord Ned, Mach. 84 90 Nijgh cn Van Ditmar 250 Phoenix F. Gertn. 70 75 Prins 83 85 Prudentia 400 410 Regentes Bad en Zw. 110 115 Rubatex 225 235 NCB-koersindex 88.6 (88.8) Gevr. Aang. V! Ruys' Belegg. 420 425 Sphinx Ceram. 215 220 Struycken en Co 785 790 Tankfabriek 60 65 Ty resoles 95 100 Utr. Soc v L. 200 240 VAT Volks Trust 10.80 11 Ver. Ind. R'dam 260 270 Verkade aan. 250 260 Verkade cert. 245 260 Vlba *00 Woerd. Dakpan 100 Ito Wolff en Co 210 220 Wering Mij A'dam 140 Zaadh. v/h De Jong 200 Zaanl. Scheepsb. Mij 140 145 Zanen Part. en B. MIJ 420 430 Zuid Pacific 6500 6700 Zulder Stoomtr. Mij 75 Zuid N. Stoomtr. Mij 150 Partlcipaticbewijzen e.d. BOG 1020 1030 Bel. Inc. Waard. 1420 1430 Immofund 1962 830 840 Immofund 1963 650 660 Immofund 1964 ..A~ 760 770 Nlet-volg»«torte aandelen Fr. pron. Hyp. 20% 2300 2350 Nat. Grondbezit 30% 790 800 Sch. hyp.b. N. P. 100 265 275 Westl. Utr. Hyp.b. 20% 188 190 Afgifteprljzen Amro-Pierson 24.77 24.71 ABN-belgg. 77.15 76.68 ABN-rente 57.24 56.97 ABN-rend. 59 37 59.06 Bel. Fonds v.d. 7 10.52 10.51

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 17