Benfica is Happel nog dankbaar Carel Deken maakt zich waar Meespelen Humberto nog steeds onzeker Start van Tour in Nederland kost 2 ton rtur Jorge: 'Plaats in halve finale mede dankzij zijn woorden Basketballers |in Sofia |op plaats gewezen ve Banks de beste De Robben: zesde titel Canada mogelijk weer terug in ijshockey-strijd Volley bal verlies UW/KWARTET DINSDAG 18 APRIL 1972 SPORT Tll/Kll ;l](i latfcn onze speciale verslaggever SABON Treffender kon het nauwelijks. Juist toen Artur Jorge (26) net breedvoerig wilde ;rl<jan vertellen over de ijzeren discipline en het nukkige karakter van Jimmy Hagan, verscheen yisjnfica's trainer zelf bij het tafeltje. 'Neem me niet kwalijk, Jorge moet mee. Hij heeft nu belang- ;er zaken te doen. Ik heb hem nodig.' Even later verontschuldigde de vlot Engels sprekende top- [rer van de Portugese competitie zich voor liet abrupte optreden van zijn trainer. 'Sorry, zo is nu eenmaal. Het is moeilijk om Hagan te leren kennen.' my Hagan (54), zonder noemens- rdig succes voor zijn verrassende [trek trainer/coach van de Engelse ste divisie-club West Bromwich Al- n heeft het vooral tijdens de eerste iden bij zijn vermaarde Zuideuro- JSOFIA Het optimisme dat (ontstond na een jaar competi- ftiebasketbal in Nederland, heeft biet zijn weerslag gevonden in giet spel van de nationale ploeg, prestaties van landskampi- Flamingo's in de Europa hip waren goed. Tegen interna tionaal geroutineerde ploegen feerd behoorlijk succes behaald, bok enkele andere teams kwa men in de competitie tot over tuigend basketbal. Het Neder- ands team, de afgelopen week n Sofia in zijn sterkste opstel ing aanwezig bij lange na niet. Set verschil: de aanwezigheid fran Amerikaanse spelers in de §rie Nederlandse topclubs. iemeten naar de prestaties van Ie nationale ploeg kan na het trnool in Sofia worden ge- d dat de Amerikaanse in- reng een geflatteerd beeld eeft gegeven van de kracht an het Nederlandse basketbal. )e plaats die de Nederlandse loeg altijd heeft ingenomen op e Europese basketballadder, iwjamelijk die rond de veertien- e, is nauwelijks verlaten, oogstens mag worden gesteld at de ploeg wat nader tot de ndefehoorlijke grote middengroep lustratief voor dit alles was atgene wat de coach van de ulgaarse B-ploeg deed toen *Jn team tegen Nederland 11265 voor Nederland) moest >elen. Met de wetenschap dat ederland wel de zwakste ploeg in dit toernooi zou zijn, zette j zijn volledige tweede opstel- ig in het veld. (Let wel: van B-ploeg!). Maar dat was dan ich wel te veel voor de wel at geprikkelde basisspelers in de Nederlandse ploeg. Met iel spel werd deze tweede gar- tuur van de Bulgaren wegge- leeld: 414 en direkt een tl- out voor de Bulgaren, ™faarna ook gelijk de gehele Tste opstelling in het veld vajwam. Maar ook tegen deze loeg bleef Nederlandgoed torgaan en kwam voor het (rst in het toernooi tot accep- bel basketbal. n X ■ige esd Liuu f gist' de I emt de Iteli :eur gekomen. et basketbal, dat tijdens het lernooi in Sofia werd gespeeld, totaal anders dan het club- isketbal in Nederland. Het as een paar tempi sneller, de 'S delers gaven zich veel meer. [aren allen conditiebeulen en onden een voorbeeldige discl- Jlne. Nederland stak bij dit .m0 iheel af. De Tsjechische Midscoaeli Ileger zegt bijvoor- Perl teld: 'Het nadeel van de Ne- le rlanders is, dat er geen disci- ine in het veld is. Stuk voor tan „jj zijn de spe]ers technisch Jpgaafd. maar als team komen altijd te kort'. Zijn collega, Pool Zagorski: 'Je kunt het kort aan fysieke conditie com- em® inseren door bijvoorbeeld eelsheid in je ploeg te bren- -niit ,n dan mnpf vnlpfc wpl maar dan moet zoiets wel lledig en goed geconcentreerd tgevoerd worden. En dat mt bij de Nederlanders ook °®1Jet yo^r. Overigens zijn die 'es Akerboom en Harry Kip ensen om op te gaan bouwen. ®oor het eerst dat Nederland een toernooi met goede en nge spelers komt'. twee Haarlemse-spelers heb- ffl een goed toernooi gespeeld. behoren tot de kleine groep positief uit dit zware Jfdaagse evenement naar vo- kwamen. Andere spelers in groep: Jan Dekker. Ruud ruil irrewi.in. Jan Sikking en Ka- Vrolijk. Duidelijk moeilijk dden de Nederlandse spelver- het. Opvallend daarbij is zeker het terugvallen van Boot. Aanvoerder Frank des verklaarde: 'Als spelma- zitten we in een moeilijke «1 tie. Onze lange mensen zijn t ecl echt gevaarlijk genoeg en om hoeft de verdediging de tegenpartij niet terug te Hen op deze mensen. Wij als "lverdelers krijgen daarom de le laag van de verdedigers, aeeif ^an pas schieten komen eBIj i je jezelf helemaal wild hebt werkt en er een minuscuul e'n gaatje is om te schieten, precisie neemt daardoor na- Tlijk erg af'. Het tamelijke rten van Boot is verder te fklaren doordat hij In zijn feniging speelt met mensen caio de Amerikanen Tom Chest- va t en Mike Rowland. Deze jent xierikanen eisen van de verde- 'ers van de tegenpartij zo -I aandacht op, dat er ruimte buijtstaat voor Boot In de inter- ds in Sofia was dat geen ri moment het geval'. pese werkgever in Lissabon bijzonder moeilijk gekregen. De zwierig levende Portugezen wensten het grimmige re gime van Hagan niet te aanvaarden. Ze wilden het trouwens ook niet be grijpen. Maar door het succes is die kritiek op het discutabele optreden van de zelfverzekerde Brit verflauwd. De .veeleisende supporters zijn tevre den. En ook het bestuur is content. Want Hagan behaalt resultaten. En dat is voor beide groeperingen het enige wat telt SUCCES Alleen de spelers, de één laat het wat duidelijker klinken dan de ander, hebben zich nog steeds niet volledig met de strenge werkwijze van hun trainer verzoend. Desondanks staken hun stemmen zodra de harde feiten •naar voren worden geschoven. Benfica behaalde onder leiding van Jimmy Hagan vorig seizoen het landskampi oenschap en gaat die titel het komend weekeinde tegen het inmiddels al ge degradeerde Academica ongetwijfeld prolongeren. Nog steeds heeft de in Portugal weergaloos populaire forma tie uitzicht op het winnen van de nationale beker. Nog steeds ook be staat er kans op het veroveren van de Europa Cup door bekerhouder Ajax morgenavond in het Estadio da Luz in de tweede halve finale-wedstrijd duidelijk terug te wijzen. Jimmy Hagan, heeft, ondanks alles, succes. En dat kunnen zelfs zijn grootste vijanden niet verwerpen. Ar tur Jorge: 'We waren gewend om met Otto Gloria te werken. Hij is een groot trainer uit Brazilië. Een man ook, die weet wat een Portugees voet baller graag doet. Gloria houdt van technisch voetbal, van meestertrucs, van de show. Met hem konden we ons uitleven. Maar Hagan heeft ons com pleter gemaakt. Hij heeft ons geleerd wat een goede mentaliteit en wat een goede inzet is. Hij heeft ons leren vechten.' Onder het straffe bewind van Jimmy Hagan is een nieuw Benfica gegroeid. Het fameuze elftal, dat in het begin van de jaren zestig onder leiding van de toen steeds weer weergaloze aan valler Eusebio de grootste internatio nale triomfen naar .zich toe haalde, is niet meer. De enkele overgebleven geroutineerde spelers als Eusebio, de kleine Simoes en centrale verdediger Humberto, hebben zich aan een nieu we visie en aan nieuw concept moe ten aanpassen. Het andere Benfica vecht voor een even grote internatio nale erkenning als vroeger. Artur Jor ge: 'Daarom ds dit toernooi om de Europa Cup zo vreselijk belangrijk voor ons. We krijgen nu, vooral tegen Ajax de kans om te bewijzen, dat we onder het bewind van Hagan sterker en sneller geworden zijn.' VERDIENDE LOON Maar ook de Portugese vedetten heb ben met het nodige respect, kennis genomen van de manier waarop de Europa Cup-houder zaterdagavond in Rotterdam vernietigend tegen Feyen- oord heeft uitgehaald. Die 1-5 triomf van Ajax heeft de zorgen over de kracht van de tegenstander bij Benfi ca alleen maar uitgebreid. Aan de andere kant heeft Feyenoord nog steeds zo'n kwellende naam in Lissa bon, dat de Portugezen blijven wijzen op het voor de Rotterdammers ver diende loon. Artur Jorge stelt zelfs scherp: 'We hebben onze plaats in de halve finales mede aan het optreden van de heer Happel te danken. Hij heeft ons de overwinning op een teerblaadje aangedragen. Wat Happel voor de beide wedstrijden over ons heeft gezegd, heeft ons een extra stimulans gegeven. We mogen hem daar nu uiterst dankbaar voor zijn. Happel heeft teveel over Benfica ge sproken. Dat is zijn grootste fout geweest. VERVANGEN Artur Jorge kwam drie jaar geleden van Academica naar Benfica. Met Ne- ne, Baptista en Jordao vormt hij de nieuwe kern van aanvallers in het elftal van Hagan. Tussen Jorge en Baptista is echter al geruime tijd een hevige strijd gaande over de definitie ve bezetting van hun positie in de aanval. Daarom zal in de opstelling voor het duel van morgenavond het grootste vraagteken zijn, wie van hen beiden in de spits zal spelen. Als het aan de overige spelers ligt, gaat de voorkeur uit naar de sterkere Baptis ta. Mede omdat Jorge ook afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Leixoes (0-1) uitermate zwak heeft Artur Jorge (midden) luistert. Links Simoes, rech ts trainer Jimmy Hagan. Flinke zorgen voor trainer Jimmy Hagan Ajax arriveerde gistermiddag in Lissabon. De bus met de Amster dammers werd er omstuwd door een menigte voetbalfans. gespeeld, en in de slotfase zelfs door Baptista werd vervangen. TOPSCORER Voor Jorge is de vormcrisis en de dreigende vervanging door Baptista nauwelijks een punt van overweging. 'De feiten wijzen in mijn voordeel. Ik ben al twee seizoenen topscorer. Daarom geloof ik niet, dat Hagan nu plotseling voor Baptista zal kiezen.' Jorge zelf geeft feilloos de grote ver schillen tussen zijn kwaliteit en die van zijn grootste concurrent aan. 'In feite is hij geen belager van mijn po sitie. Benfica is zo gelukkig, dat het een kerngroep van veel meer dan elf gelijkwaardige en jonge spelers bezit Maar ik geloof, dat Baptista fysiek sterker is en meer techniek bezit. Daarnaast schiet hij harder. Daaren tegen ben ik in de lucht weer sterker. Het is maar wat je het belangrijkste vindt.' Benfica heeft zich voor de confrontatie van morgenavond met Ajax traditiege trouw teruggetrokken in het pittoreske kustdorp Carcavelos, twintig kilometer buiten Lissabon. De vedetten zijn op zoek naar rust. Nog meer dan in Ne derland wordt door iedereen fel op hen gejaagd. De hevig bejubelde Jorge staat vrij laconiek tegenover die vaak lastige belangstelling. 'Ik ben voetbal ler van mijn beroep. En dat betekent daarnaast, dat ik interviews moet ge ven, handtekeningen uit moet delen, vriendelijk tegen supporters moet zijn en iedere week in een trainingskamp moet. Ik heb aan dit alles geen hekel. Het is een compliment voor Benfica en het Portugese voetbal, dat de Ne derlanders zoveel belangstelling voor ons tonen. Ik denk dat ik als voetbal ler goed ben. Maar ik wil geen ster zijn. Degenen die zich een ster voelen, zijn abnormaal, onmenselijk ook. Ik ben er alleen maar trots op dat ik in Por tugal al vijf jaar populair ben'. GERRIT DEN AMBTMAN LONDEN (ANP Gordon Banks, 6 keer doelman van het Engelse elftal, is gekozen tot Brits voetballer van het jaar. De 33-jarige keeper van Stoke City kreeg 7g procent van de stemmen. Van onze speciale verslaggever LISSABON De voorbereiding van Benfica voor de tweede wed strijd tegen Ajax in de halve finales van het toernooi om de Europa Cup voor landskampioenen verloopt verre van vlekkeloos. Coach Jimmy Hagan heeft er weer een flinke zorg bij. In de zondag ge speelde competitiewedstrijd tegen Leixoes in het havenplaatsje Ma- tosinho werd de centrale verdediger Humberto zo ernstig gebles seerd, dat het voorlopig nog zeer onzeker is of hij morgenavond te gen Ajax mee zal spelen. Na een half uur kwam de ervaren Humberto in botsing met een van de aanvallers van Leixoes. Hij blesseerde daarbij zijn schouder en moest ver vangen worden door de onzekere Zeko, die een uiterst povere partij speelde. Dat deed hij trouwens in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Bayern München in Parijs eerder de ze maand ook al. De aanvankelijke vrees voor een gebroken sleutelbeen bleek bij Humberto ongegrond. Giste ren zijn er in het ziekenhuis van Lis sabon foto's van de verwonding ge maakt. Trainer Jimmy Hagan: 'Ik acht de kans dat Humberto morgenavond speelt minder dan vijftig procent. Ik ben allang blij, dat de zaak niet ge broken is. Hij heeft wel erg veel pijn aan de schouders'. Benfica kwam tegen degradatiekandi daat Leixoes niet verder dan een scha mele 1O-overwinning. Eusebio scoor de kort voor het einde het enige doel punt. Als Humberto tegen Ajax inderdaad niet speelt, betekent zijn wegvallen zonder meer een desastreuse verzwak king voor het elftal. Mede-verdediger Artur stelt zelfs onomwonden: 'We kunnen Humberto zeker in deze wed strijd niet missen' Artur kreeg afgelo pen zondag van Hagan trouwens rust. Laconieke reactie van zijn directe op ponent morgenavond, Piet Keizer: 'Dat is erg verstandig van hem geweest om niet te spelen'. Jimmy Hagan kampt dit seizoen toch al opmerkelijk veel 'Nederland nog niet aan eerste Europese categorie toe Van onze tafeltennismedewerker ROTTERDAM Carel Deken (26) is weer heietmaal terug. Op de derde dag van de Europese ta feltenniskampioenschappen in Rottterdam werd zijn terugkeer gevierd met 'n schitteretnde over winning op de sterke Belgische kampioen Norbert van der Walle. Er zijn er die het een wondertje noemen, maar Deken zelf zegt simpel: 'Ik speel erg relaxed, zon der dat het ten koste gaat van m'n vechtlust'. De prestatiecurve van Carel Deken, die zondagavond tegen Luxemburg ex celleerde, is erg opvallend. Hij kwam tot nu toe in drie interlands uit. Na de ontmoeting tegen de Grieken (één overwinning twee twee nipte nederla gen) bleef de Amsterdammer ongesla gen tegen Luxemburg en België. Vooral de winst op Norbert van der Walle getuigde van veel zelfvertrou wen en een blakende vorm. De Belg spelend met het beruchte anti- topspin-ruibber (Deken: 'na een paar maanden is er niet veel gevaarlijks meer over; dan zijn we er aan ge wend') was namelijk in drie wed strijden op rij ongeslagen gebleven. Deken: 'Ik verspeelde in het begin van de tweede game wat teveel pun ten. Maar daarna maakte ik tien pun ten achter elkaar. Ik was niet bang dat ik er in zou gaan.' Nog maar een viertal weken geleden werd Deken gepasseerd voor het top- team van Deltalloyd. Interne troebe len en moeilijkheden met de bond knaagden aan zijn vorm. Deken: 'Nog niet alle problemen zijn uit de we reld, maar wel is het zo dat ik gewoon bij deze club door ga. Met veel vertrouwen in de toekomst. Het is overigens nooit een punt geweest dat ik weg zou gaan. Het beleid wordt ook gedeeltelijk veranderd. Mede door de bemoeienissen van Bert Schoofs. Hij zag ook wel in dat het eigenlijk een vreemde situatie was dat hij be- ROTTERDAM De damesploeg van West- Duttsland heef! zich ven een plaats verze kerd in de Europese top, die de laatste ja ren sieeds heeft bestaan uit Oostbloklanden: de finaio van de landenwedstrijd gaat tus sen West-Duitsland en Hongarije. De West- dultse dames (Diane Schólcr. Wiebke Hen- drikscn, Agnes Simon en Edlih Wetzel) be reikten de eindstrijd via Joegoslavië, Enge land en Tsjechoslowakije. Op het pad van Wesi-Duislands tegenstander Hongarije naar de finale bevonden zich nog hinderlijker ob- stiaikels. De Hongaarsen (Beatrix Kishazl, Judith M&gos en Henrietlc LOtaller) dienden zelfs Europees kampioen Rusland te weer staan. wat niet geheel onverwacht op superieure wijze gebeurde: 30. De blonde, rijzige Judlt Magos legde de basis door de Europese titelhouder in het enkelspel Zoja Roednova, in twee games te verslaan. Het Nederlands damesteam, dat na de kwa lificatiewedstrijden in de groep is geplaatst die strijd voor de negende tot en met de zes tiende plaats, heeft het hierin nog steeds niet tot een overwinning kunnen brengen. Do Ne derlandse dames, die één wedstrijd moeten winnen om hun beste prestatie in een Euro pees kampioenschap (twee jaar geleden vijf tiende In Moskou) te verbeteren, verloren ondanks een 20 voorsprong met 23 van Bulgarije en hadden gisteren ook geen schijn van kans tegen Polen: 03. Slechts Sonja Heltzol won een game tegen Danuta Calinska (4—21, 21—17, 15—21). taald kreeg als 'hij 's middags trainde en ik niet.' Toen Carel Deken zich enkele weken geleden bij de ingang van het traï- ningscetrum Papendal meldde, reali seerde hij zich dat hij zich helemaal moest waarmaken. 'En Tigerman ken nende, wist ik dat ik pas opgesteld zou worden als de anderen faalden. Niet ten onrechte natuurlijk, want ik heb de laatste maanden belabberd gespeeld.' Deken kreeg zijn kans tegen Grieken land, waarna hij ook tegen Luxem burg en België werd opgesteld. Merk waardig genoeg werd het winnende team (Bert van der Helm, Bert Schoofs, Carel Deken) voor de laatste wedstrijd in de groep tegen Schotland uit elkaar gehaald. Slechts Bert Schoofs behield zijn plaats. Naast hem kreeg hij Frans Schoofs en Nico van Slobbe. Ondanks de spelerswisseling leverde ook dit duel winst op: 51. Carel Deken is wel geneigd toe te geven dat Oranje het wel getroffen heeft met de indeling. De andere groep was in de breedte wat sterker. Maar ik geef ons wel degelijk een kans om de plaatsingswedstrijd tegen Roemenië te winnen. Wel vindt De ken het terecht dat de ploeg niet in de eerste categorie uitkomt. 'We zijn er gewoon nog niet aan toe. Een land als Oostenrijk is er na véle jaren wel in geslaagd. En wij zijn er misschien over een paar jaar naar toe gegroeid. Ik geloof dat we wel degelijk vorde ringen maken. Weliswaar niet specta culair, maar we gaan vooruit. Een sterk punt vind ik dat we constanter zijn geworden. Wedstrijden als die tegen de Belgen leveren geen pro bleem meer op. Een paar jaar geleden nog wel.' Principieel wijst Carel Deken een lan ger verblijf van Dusan Tigerman, die onlangs voor drie jaar bijtekende, af. 'Ik ben van meniing dat je een bonds coach of hij het nu erg goed of erg slecht doet, dat maakt niets uit nooit zo lang moet blijven. Net als bondsfunctionarissen trouwens. Het wordt veel te gauw een gezapige toe stand. En dat is gevaarlijk. Hoewel Deken moet toegeven, dat de NTTB goed werk heeft verricht met het trainingskamp op Papendal, vindt hij dat er nog meer aandacht moet worden besteed aan topsport. 'Er wordt nog te weinig gerealiseerd dat er door kwaliteit ook kwantiteit wordt gekweekt. Een vierdeklasser wordt gestimuleerd als er goede tafel tennissers rondlopen. Kijk, Papendal was aardig, maar het heeft pas zin als er meer van dergelijke kampen wor den georganiseerd. Dat gaan we met Deltalloyd wel doen. In augustus twee weken met Partizan Belgrado trainen op Papendal. Zelf ga ik nog een maand naar Joegoslavië. Dat werpt ongetwijfeld zijn vruchten af. Maar aan een eenmalig trainingskamp heb je weinig.' Carel Deken (leraar lichamelijke op voeding in Amsterdam) juicht het toe wanneer sterke jeugdspelers voor top clubs gaan uitkomen. 'Tenminste wan neer ze niet verder kunnen bij hun vereniging. TSF is dankzij Lingen en Van de Broek in de ereklasse geko men, dus daar kunnen de talenten wel blijven. Maar bijvoorbeeld Her man Hopman die naar Tempo-Team is gegaan, dat juich ik toe. Het is triest voor zo'n vereniging, maar als zo'n knaap blijft, komt hij er nooit.' De ken is een voorstander van het Ame rikaanse wervingssysteem. In de honk balwereld voorzien de amateurclubs de profverenigingen van het nodige talent. Ze krijgen geld om de jeugd op te kunnen leiden. Het is een soort wedloop welke amateurclub de meeste talenten aflevert. Wanneer de menta liteit hier verandert, wanneer de 'hok jesgeest' verdwijnt, kan het misschien in de Nederlandse sportwereld wor den ingevoerd. BUSSUM Voor de zesde achtereen* volgende keer is HZC/De Robben kampioen van Nederland geworden. Door in Bussum met 4-3 van Nereus te winnen, zijn de Hilversummers met nog twee wedstrijden voor de boeg obereikbaar geworden voor de naaste concurrenten, De Meeuwen, Neptunus Amersfoort en Neptunus Arnhem. De overmacht waarmee delandskampi- oenen in deze waterpolocomptitie heersen, is aanmerkelijk groter dan vorig jaar, toen de titelrace pas in de laatste wedstrijd tussen Neptunus Amersfoort en HZC/De Robben werd beëindigd. Maar niethalleen door de kracht van de Hilversummers, die slechts één nederlaag (uit tegen De Meeuwen) leden, was de spanning In de competitie vroegtijdig verdwenen. Ook de at ongelukkige indeling was daar debet aan. HZC/De Robben kreeg al in de beginfase de potentiële kanshebber tegenover zich. Het is zaterdagavond tegen Nereus overigens niet zo gemakkelijk gegaan als was verwacht De Hilversummers, die vorige week al in de moeizaam gewonnen wedstrijd tegen HZ&PC lieten zien over hun topvorm heen te zijn, speelden erg nerveus. Vooral tijdens perioden met een man meer ontbrak de rust, die nodig was om de verdediging van Nereus uit positie te spelen. Twee keer werd er ook niet geprofiteerd van een numerieke meer derheid. Nadat er in het eeste spel- deel niet was gescoord, wijzigde HZC/De Robben het taktisch concept. De ploeg schakelde over op zoneverde diging en Nereus had daar aanvanke lijk geen antwoord op. Bij twee snelle uitbraken gaf Wim Hermsen HZC/De Robben een 2-0 voorspring. Toen Stro- boer in het derde speldeel de stad op 3-0 had gebrahet, leek het duel be slist. Routinier Lamme werd dan ook uit het water gehaald en Ketelaar nam zijn plaats over. Niet alleen daardoor, maar ook door het betere spel van Nereus, kwamen de Hilver summers nog in moeilijkheden. Teon Van der Kamp door de goed leidende scheidsrechter Jansen uit het water was gestuurd scoorde Kamphuis te gen. Wim Hermsen profiteerde in dc beginfase van de laatste periode wel toen twee spelers van Nereus. Ton Stam en Kamphuis, op de kant zaten, maar nog gaven de gasten zich niet gewonnnen. Ze kwamen zelfs terug tot 4-3 door treffers van Ton Stam en Kamphuis (strafworp). Hoofdklasse: Neptunus AmersfoortAZC Al phen 84, HZC/de Robben—Nereus 43 (HZC/de Robben kampioen), ZIANde Meeu wen 43. Zwemlust/Den HommelNeptunus Arnhem 4—3. UZSC—DZV 2—2 (UZSC degra deert), DJKHZPC 1—6. Eerste klasse: de Zijl/liGB't IJ 7—4, ZCG—Polar Bears 10—2. SVHHPC 7—5. BZRBVZC Ritmeester 7—6. Esca—PSV 3—9. Kon. AZ/AZPC 1—13. met geblesseerde spelers. Middenvel der Simoes is nog steeds niet genezen van de armbreuk die hij kort voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord heeft opgelopen en spits Baptista moest met verwondingen aan de voet wekenlang aan de kant blijven. Ook Malta da Sil- va is nog steeds niet helemaal fit. PRAAG (UPI) De kansen op een terugkeer van Canada in het toernooi om de wereldtitel ijshockey zijn gro ter dan ooit. Tijdens het huidige toernooi om het wereldkampioen schap, dat in Praag wordt gehouden en dat door de afwezigheid van de Canadezen veel aan spanning mist, is de discussie over een eventuele terug keer van Canada opnieuw ontbrand. De Canadezen stapten na het kampi oenschap van 1969 in Stockholm uit de strijd, omdat zij geen profs in hun team mochten opstellen. Joe Kryczka, voorzitter van de Cana dese amateur-ijshockeybond, vertelde gisteren: 'We bereiden een nieuw voorstel voor, dat in juni op het congres van de internationale federa tie in Mamaia. Roemenië, kan worden behandeld. Er zijn aanwijzingen dat dit voorstel zal worden aangenomen'. Volgens Kryczka komt het voorstel tegemoet aan de Canadese wens dat alle spelers, ongeacht hun status, mo gen worden opgesteld, met als enige voorwaarde dat zij Canadees zijn. Volgens insiders in Praag zouden Rusland en Tsjechoslowakije (de twee landen die tijdens de huidige titel strijd geen concurrentie hebben) en Zweden voorstanders zijn van de te rugkeer van Canada. Finland zou nog aarzelen. Finland-Wcst-Dultsland 13-3 (4-0 5-2 4-1). Rusland-West-Duitsland 7-0 (4-0 1-0 2-0). Tsjechoslowakije- Zwitserland 12-2 (3-1 5-0 4-1). Rusland-Zweden 11-2 (4-1 3-1 4-0, Tsje- chosiowaktJe-Finland 5-3 (1-1 2-1 2-1), Tsje- choslowakije-Zweden 2—0. ATHENE (AP) Het Nederlands volleybalteam is doorgedrongen tot de halve finales van het West-Europees kampioenschap. De Nederlandse ploeg verloor weliswaar de laatste wedstrijd in de kwartfinalegroep van België (met de setstanden 15-9, 15-12, 15-10 werd het een kansloze 3-0 nederlaag), maar krijgt via de 'kruiswedstrijden' toch de kans tot de eindstrijd door te dringen. Nederland ontmoet in de halve eindstrijd Israël, dat als eerste in de tweede kwartfinalegroep eindig de. België speelt in de andere halve finale tegen Turkije. FC Den Haag trainer Vaclav Jezek, ervan overtuigd dat zijn kans om hier van de Tsjechoslo' waakse autoriteiten te mogen blijven werken bijzonder gering is, vraagt zich af of er wel alles aan gedaan is om hem te hou den. Daarbii doelt hij niet op de inspanningen van de leiding van FC Den Haag, maar op mogelijk heden die er misschien liggen voor supporters en andere sym pathisanten. Jezek: 'Er is een brief geschreven, waarop nog geen antwoord binnen is. Zou er nu niet iemand in Den Haag te vinden zijn die met een handte keningenlijst wil rondgaan?Mis- schien dat hij of zij kans ziet zo'n 100.000 handtekeningen bij elkaar te krijgen. Die zouden dan bij de Tsjechoslowaakse am bassade, die mij erg gunstig ge zind is. kunnen worden overhan digd. Je kunt nooit weten, hoe zo iets uitpakt'. Motorsport Na twee wedstrijden voert Pierre Karsmakers uit het Belgische Achel het klassement aan ln de strijd om het Nederlands kampioenschap motorcross. HIJ heeft de maximale score van 60 punten. Frans Sigmans en Peter WUlerns delen met 54 punten de tweede plaats. Tennis De Amerikaan Marty Riessen (als zevende geplaatst) heeft de eindstrijd van het toernooi in Quebec gewonnen. HIJ klopte Rod Laver met 7-5, 6-2, 7-5. Deze winst was goed voor 10.000 dollar. Het dubbelspel was voor Bob Carmlchael en Ray Ruffels. Voetbal Veertien spelers zijn uitgenodigd voor het UEFA-elftal (spelers tot 18 Jaar) dat woensdag In Mannheim tegen de West- duitse junioren zal spelen. Het zijn: Kleton iAjax)Hamberg iBNC), Heykoop (FC Den Haag), Roeland (DFC). Stevens (Fortune SC), B. Peters HVC, Gruben (MW, Van 't Land (NEC), J. Peters (NEC), Strues (OVVO), Van Kraay (PSV), Nieuwendljk (Do Ster. Bakker WA), Van Someren Willem Voetbal Oud-international Abe Lenstra, enige tijd geleden bij WSV uult Apeldoorn op non-actief gesteld, is voor een Jaar door het uit de tweede klasse gedegradeerde Sportclub Assen gecontracteerd. SC Assen werkt op het ogenblik aan een nieuwe structuurvorm, waarin de Jeugdafdeling zelf standig gaat operen en de naam in FC Assen wordt gewijzigd. Wielrennen Peter van Donk heeft e zevende etappe van de Ronde van Marokko, een rit over 170 km. gewonnen in 4 uur 4 min en 49 sec. Louis Weslruns en Wil Luppens eindigden in dezelfde tijd als vier de en vijfde. De Belg Erik Serlet behield de leiding in het algemeen klassement. Fedor den Hertog volgt daarin met 1,07 achter stand op de tweede plaats. Westrus staat op 4.09 zesde. IJshockey Het wereldkampioenschap 1973 wordt van 31 maart tot 15 april in Moskou gehouden. De B-groep strijd van 9-18 maart ln Styr Oostenrijk) terwijl in Nederland de C-landen op nog nader te bepalen data hun toernooi afwerken. Zeilen Fred Imhoff is vierde geworden tijdens de internationale regatta op het Steinhudermeer bij Hannover. Winnaar In de FD-klasse was de Westduitser Llbor, tijdens de Spelen van '88 in Acapulco met zilver gekroond. SCHEVENINGEN (ANP) De start van de Tour de France 1973 in Den Haag kost ongeveer ƒ200.000. Dat is tenminste het bedrag dat de 'Stichting comité Tour de France Nederland 1973' op tafel moet leggen. Negentien jaar gele den, ln 1954, vertrok de Tour de France voor de laatste maal uit Nederland (Amsterdam). In grote trekken is het programma rond de start in Nederland gereed. Zater dag 30 Juni is de nu al enkele jaren gebruikelijke proloog, een individuele tijd rit. Die zal op en rond de Boulevard In Scheveningen worden gehouden. Zon dag 1 Juli volgt dan in de ochtenduren de start van de eerste etappe, die hoogstwaarschijnlijk ln België zal eindigen en die mogelijk in tweeën gedeeld zal worden. De finish van de eerste halve etappe zou dan nog op Nederlands grondgebied moeten liggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 11